ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les...

25
ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i comunicació visual Bases i categories Estudiants

Transcript of ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les...

Page 1: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i comunicació visual

Bases icategories— Estudiants

Page 2: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Índex de continguts

50a edició ADG Laus

Els premis

El jurat

Criteris

Premiats online

Magabook ADG Laus

Expo ADG Laus

Nit ADG Laus

Els serveis

Inscripció

Omple la informació de cada projecte

Categories ADG Laus 2020

Treball lliure

Projecte final d’estudis

Màsters i postgraus

Laus Aporta estudiants

Com presentar el material

Calendari

Descomptes

Condicions

Model de certificat pel centre acadèmic

Col·laboradors

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Page 3: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Els Premis ADG Laus són el pal de paller d’una de les associacions professionals més actives, ADG-FAD. Creada al 1961 per 11 “grafistes”, fou la resposta a la necessitat apressant a Espanya de començar a definir bé una professió en auge a tot el món gràcies a la publicitat i la tipografia modernes, filles alhora de les avantguardes europees, i amb un futur que s’intuïa revolucionari. L’ADG es funda per estudiar i promoure el grafisme i, sobre tot, per aconseguir el reconeixement dels seus professionals. La seva fundació suposà l’inici d’una nova etapa per al grafisme espanyol.

Amb aquests objectius a l’ADN es creen els Premis ADG Laus al 1964, el primer guardó espanyol a la qualitat i la creativitat gràfica de tot tipus d’elements utilitzats en la comunicació visual publicitària. Els Laus van marcar una presa de consciència professional, empresarial i política clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del simple ressort estètic.

50 edicions després, 55 anys més tard, els premis Laus de l’ADG-FAD són una institució consolidada i madura els guardons de la qual reconeixen l’excel·lència. La solidesa i el prestigi que avalen la seva trajectòria al nostre país fan d’ells una inapel·lable eina de divulgació de la professió, així com un important exercici de promoció pels seus participants.

Durant el seu consolidat recorregut, els Premis ADG Laus han servit com a baròmetre del disseny i la direcció d’art a Espanya i, en aquesta, la seva 50a edició, es reafirmen com a líders tant dins el col·lectiu com a la societat en conjunt.

A més, des de 2004, els ADG Laus compten amb la categoria Estudiants per tal de recollir, acollir i potenciar el talent emergent que configurarà el futur de la disciplina i de la nostra societat.

Benvinguts,

50a edició ADG Laus 02

Page 4: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Els Premis

Laus Bronze

Primera ronda, en la que cada membre del jurat té vots il·limitats. Un Bronze és el projecte que rep com a mínim la meitat dels vots del jurat.

Laus Aporta

Aquest premi vol fer visible la contribució del disseny a la societat amb projectes que, a través de la comuni-cació visual, han aconseguit tenir un impacte social o econòmic positiu.

Les aportacions poden ser tan diverses com donar veu a fenòmens socials, introduir el disseny en un sector nou, contribuir a un canvi cultural o ajudar a transformar un producte tradicional en un producteamb valor afegit.

Laus Plata

Els millors d’entre els bronzes. Segona ronda, en la qual cada membre del jurat té tan sols 3 vots.

Un Plata és aquell projecte que, havent estat selec-cionat primer com a Bronze, obté almenys la meitat més un vot del jurat.

Convidem professionals de prestigi a jutjar cada categoria. Aquest és el procés de votació per decidir cada un dels premis.

Laus Or

El millor d’entre els plates. A la tercera ronda cada membre del jurat disposa únicament d’un vot. Un Laus Or és el que obté almenys la meitat més un vot del jurat.

S’atorgarà tan sols un Or per apartat. En casos excep-cionals i per decisió majoritària del jurat es poden premiar dos Ors ex aequo.

03

Laus Young Talent

D’entre tots els treballs guardonats amb l’Or a la categoria d’Estudiants, el seu jurat en seleccionarà el millor: el Laus Young Talent.

Page 5: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

El jurat

El jurat està format per un grup de pro-fessionals de reconegut prestigi d’àmbit nacional i internacional. El jurat serà divers i nombrós per tal de generar debat. Són especialistes de les diferents disci-plines del disseny gràfic i el seu entorn.

El jurat no pot presentar obra en la categoria que jutja.

El jurat ha de conèixer i respectar els criteris d’avaluació que figuren a les bases dels premis.

L’organització posa a disposició del jurat tota la informació recollida en la inscripció de les obres, que jutja, i amplia, mantenint l’anonimat dels autors.

El jurat dedica un dia sencer presencial-ment a jutjar les peces de la categoria per la qual ha estat cridat, dos dies en el cas de la categoria Disseny Gràfic.

Les seves votacions responen al criteri establert pels premis, i és lliure d’aplicar aquest criteri de la forma que consideri més justa i equilibrada. El jurat ha de justificar coherentment el perquè del seu veredicte.

Un jurat ha d’abstenir-se de votar si:• Ha col·laborat en un projecte concret

a jutjar.• La relació del jurat amb l’agència/estudi

que ha desenvolupat el projecte ha finalitzat fa menys d’un any.

En aquest dos casos el jurat es retirarà de la sala durant el debat entorn una peça concreta.

El chairman recollirà l’opinió del jurat respecte de l’elecció del Grand Laus de la seva categoria.

El veredicte del jurat és inapel·lable i secret. No serà públic fins la Nit Laus. El jurat es compromet a no revelar el resultat.

És la junta de l’ADG, en la seva respectiva comissió de treball, qui suggereix, valida i equilibra el llistat final de components del jurat.

04

Els Chairmen i Chaiwomen

La funció del chairman és vetllar pel bon funcionament del jurat.

El chairman és una persona escollida per l’associació. És la persona de referèn-cia per als membres del jurat, i s’encarrega de recordar-los les bases i de resoldre’n els dubtes, tot marcant els temps i les fases del procés.

És l’encarregat de recollir els resultats de les votacions i donar-ne fe, juntament amb el jurat. El chairman vetlla perquè s’ator-guin tots els premis que corresponen a cada categoria.

El chairman no té vot; només intervé en les decisions del jurat per assegurar el funcio-nament correcte del procés.

El chairman no pot presentar obra en la categoria que presideix.

Descobreix qui són els chairmen i els membres del jurat de cada categoria al nostre web.

Page 6: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Criteris

Idea

Aportació Consistència

Execució Funcionalitat

Es distingeix la qualitat conceptual de lespeces presentades. Es valora que lesbones idees siguin la base dels projectes,així com la pertinència i l’articulacióamb les quals aquestes idees estan representades.En conseqüència, es valora laintel·ligència i l’enginy en la capacitatde transmetre missatges a través delllenguatge visual.

Campanyes noves, conceptual o formalment.A això s’afegeixen aquells treballsque suposen una aportació enla seva metodologia, en el seu àmbit temàtic, en la seva forma de comunicació o en els mitjans i formats mitjançant els quals transmeten el missatge. Són també els projectes que mitjançant l’experimentació hagin obtingut resultats reeixits i empenyin les barreres de la disciplina.

Aquest criteri es refereix al treball benacabat, a la coherència.Es recompensa, així, els projectes queostenten un altíssim nivell en tots els seus formats, aplicacions i suports.On tots els recursos utilitzats són altament pertinents per a plasmar el contingut que transmeten.

La utilitat dels projectes presentats.Aspectes funcionals de les peces presentades, i la qualitat amb la qual compleixen amb els objectius que persegueixen.En aquest sentit, és un factor de seleccióel grau en què s’hagin tingut en compteles necessitats del client, de l’usuari(UX/UI) i la comprensió de lainformació en elles representades.

Es premien les idees ben resoltes enla seva execució, aquelles representac-ions formals que aconsegueixen una gran qualitat, l’atenció al detall, la qualitat en la presentació.El jurat valorarà la solidesa i la direcció creativa i d’art de les propostes estètiques que destaquin de la resta.

05

Page 7: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

La pàgina web de l’ADG-FAD és una eina imprescindible per a aquells dissenyadors i empreses que cerquen fer visible el seu treball.

La mostra online dels treballs premiats converteix el web en una font inesgotable d’informació per a dissenyadors, empreses, institucions, periodistes, consumidors i estudiants d’arreu del món.

Premiats online 06

Page 8: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Les peces guardonades als premis queden recollides en el Magabook ADG Laus.

El Magabook s’erigeix com a referent editorial del sector creatiu al nostre país, amb clara vocació internacional.

El seu contingut i impacte en diferents àmbits, tant propis com aliens a la creativitat, serveix tant com a promoció per als estudis guanyadors com de peça editorial de referència per als professionals que conformen el teixit de la comunicació visual i el disseny gràfic.

Magabook ADG Laus 07

Ph: Vacío Estudio

Page 9: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Es tracta d’una oportunitat única per veure i tocar peces de gran nivell que fins ara tan sols s’havien mostrat en un format fotogràfic.

Suposa una gran plataforma de difusó, atès que s’hi suma l’impuls del FAD i la Nit dels Museus, la Barcelona Design Week, les dates estivals i una ciutat comtal plena de visitants delerosos de cultura.

Expo ADG Laus

L’exposició Laus s’inaugurael 15 de maig emmarcadaen la gran festa de la Nit delsMuseus i forma part, al juny,de la Barcelona Design Week,la mostra que reuneix elmillor del disseny gràfic, arqui-tectura, disseny industrial,moda i artesania de l’any. Realitzada amb la qualitat que es mereixen els premis, és una oportunitat única per descobrir les peces guanyadores dels Laus pro-fessionals, així com els Young Talent, Aporta i Or dels Estudi-ants.

En resum, es tracta d’una cita ineludible per a qualsevol amant o professional del grafis-me que vulgui veure i entendre què passa en l’entorn de la comunicació visual.

08

Page 10: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

La Nit ADG Laus és el trampolí per als valors emergents, la consagració dels pro-fessionals i el reconeixement a les empre-ses que inverteixen en disseny.

La cerimònia de lliurament dels premis és el moment en què finalment es desvet-lla el veredicte del jurat. Els guanyadors dels Grand Laus i Or Laus tenen l’oportuni-tat exclusiva de pujar a l’escenari a recollir els preuats trofeus. Els guanyadors de Plates i Bronzes Laus també tenen la seva cerimònia de lliurament posterior-ment, durant la festa.

I és que la Nit ADG Laus és sobretot la fes-ta de trobada de la professió i aspira a ser una celebració inoblidable. Les entrades per assistir a la Nit ADG Laus es posen a la venda el mes de maig, amb un preu molt especial per a tots els socis del FAD.

Nit ADG Laus 09

Preu especial

per membres

Nou format especial 50

edicions!

Page 11: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Els serveis

Com en la majoria dels grans premis internacionals de disseny, una de les raons bàsiques de ser dels Premis ADG Laus és la promoció que pot oferir als guanyadors. Aquests són els serveis bàsics que rebran els premiats segons el tipus de premi que se’ls hagi atorgat.

Pack Laus Bronze Pack Laus Plata

— 1 diploma Laus Bronze— Segell oficial Laus Bronze (digital)— Presència al Magabook ADG Laus— Presència al web

Pack Young Talent

— 1 trofeu Young Talent— 1 diploma Young Talent— Segell oficial Young Talent (digital)— Presència al Magabook ADG Laus— Presència al web— Presència a l’exposició— Presència a la Nit Laus— Participació com a membre del

jurat en l’edició ADG Laus 2020— Inscripció gratuïta als ADCE Awards

— 1 trofeu Laus Plata— 1 diploma Laus Plata— Segell oficial Laus Plata (digital)— Presència al Magabook ADG Laus— Presència al web

Pack Laus Or

— 1 trofeu Laus Or— 1 diploma Laus Or— Segell oficial Laus Or (digital)— Presència al Magabook ADG Laus— Presència al web— Presència a l’exposició— Presència a la Nit ADG Laus

10

Pack Laus Aporta

— 1 trofeu Aporta— 1 diploma Aporta— Segell oficial Aporta (digital)— Presència al Magabook ADG Laus— Presència al web— Presència a l’exposició— Presència a la Nit ADG Laus

Page 12: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Enviament del material

Com presentar el material

Inscripció

Pagament de l’inscripció

ADG–FAD(Premis ADG Laus)Edificio Disseny Hub BarcelonaBadajoz 17508018 – BarcelonaRecepció: 8 a 18h

S’han de seguir les indicacions que s’especifiquen a cada apartat de cada categoria. L’incumpliment d’aquestes especificacions pot supo-sar la desqualificació de la peça.

Inscripcions internacionalsQuan envieu les obres, escriviu, si us plau, a l’exterior del paquet: “International Awards, Content No Comercial Value”.L’ADG-FAD no assumirà les despeses o taxes d’enviament.

Data límit de lliurament de paquetsPassada aquesta data no s’acceptarà ni es retornarà cap peça

28/02/2020

02

0304

El termini d’inscripció finalitza el 10 de febrer de 2020 Les peces inscrites es podran lliurar fins el 28 de febrer. Passada aquesta data, no s’acceptarà cap peça.

11

Data límit d’inscripció 10 de febrer

de 2020

Inscripció de les obres

La inscripció als Premis ADG Laus només pot realitzar-se a través de l’inscripció online.

01

Si l’escola és sòcia de l’ADG-FAD i vol gaudir

dels seus avantatges d’inscripció, aquestes

s’han de fer amb un mateix usuari

El pagament ha de fer-se online una vegada finalitzada la inscripció, seguint el sistema de carret de compra. Les inscripcions seguiran obertes fins a la data del deadline per si es vol inscriure més peces. Cada vegada que es finalitzi una inscripció es generarà una factura.

Si una inscripció no s’ha finalitzat, i per tant pagat, quan acabi el període d’inscripció, la plataforma es tancarà i l’obra no entrarà a concurs.

Page 13: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Omple la informació de cada projecte

Perquè és important saber més enllà del que es veu i perquè és important que el jurat conegui el rerefons de cada peça, disposes d’una fitxa per a explicar, de la millor manera possible, els punts més rellevants del teu projecte de manera realista i pràctica.

És la forma més directa de que et comuniquis amb el jurat, de que defensis el teu projecte més enllà d’allò visual, per tenir veu davant l’exigent nivell dels Premis ADG Laus.

Aprofita l’oportunitat i convenç al jurat.

En inscriure cada peça et demanarem que omplis unes caselles online, en català i castellà.

A més et demanarem que pugis una imatge il•lustrativa (1920x1280px) del treball inscrit que servirà de suport visual pel jurat.

No cal que posis explicacions a la peça o als plafons que enviïs i no cal que imprimeixis els textos. L’ADG s’encarre-garà d’imprimir la teva infor-mació en una fitxa que acom-panyarà la peça.

Com funciona

12

Page 14: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Com omplir la informació online

Explica els motius pels quals creus que el projecte mereix un Laus.

Aportació i Impacte

Alguns jurats avaluen fins a 200 peces. Posa-li fàcil, sigues sintètic i redacta bé. No ho vulguis explicar tot, posa l’èmfasi on més et convingui.

Evita comentaris genèrics. Concreta i tria bé les paraules.

Complimentar la fitxa es obligatori. El jurat pot desqualificar la teva peça si no ho fas.

Tens un màxim de 150 espais pel primer punt i 230 espais a cada un dels 3 punts restants.

El teu text acompanyarà la peça en tot moment.

Inclou el text en dos idiomes: un ha de ser català i l’altre, castellà. No deixis cap casella en blanc o el sistema no et deixarà grabar la inscripció.

Consells per redactar la fitxa de projecte

Contacta amb l’ADG:

Escriu-nos a: [email protected] [email protected]

o truca a:932 566 750932 566 749(laborables entre 9 i 18h)

Si tens dubtes

Descriu els objectius definits inicialment per l’ecola.

Brief

Dóna informació sobre l’escala del projecte: tiratge, ubicació, distribució, materials i producció, impacte ambiental en cas de dur-se a terme.

Producció

Explica la solució proposada i el rol del disseny.

Proposta

13

Page 15: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Els ADG Laus Estudiants tan sols permeten la participació d’estudiants d’escoles de disseny, comunicació visual i publicitat de l’Estat espanyol.

La convocatòria s’obre a tots els projectes presentats durant el curs escolar 2018-2019.

Categories ADG Laus 2020

Treball lliure

Disseny gràficDigitalPubllicitatAudiovisual

Projecte final d’estudis

Màsters i Postgraus

14

Hauran de respondre a un encàrrec específic de l’assignatura, del currículum acadèmic de l’escola.

Les inscripcions es poden fer en els següents apartats:

Disseny gràficDigitalPubllicitatAudiovisual

Disseny gràficDigitalPubllicitatAudiovisual

Aporta

Treball lliureProjecte final d’estudisMàsters i postgraus

Disseny gràficDigitalPublicitatAudiovisual

En la 50a edició dels premis, amb voluntat d’afrontar el present de la professió i la

societat i amb ganes de mirar cap al futur per poder ser

agents actius del canvi pel bé comú, la junta de l’ADG-

FAD ha decidit donar al Laus Aporta entitat de categoria

pròpia.

Page 16: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Treball lliure

Socis ADG 50% descompte

15

Podran participar els projectes realitzats durant l’any acadèmic 2018-2019 en assignatures de qualsevol curs.

Es presentarà l’obra en un plafó A3 horitzontal o la peça física.

A la fitxa d’inscripció ha de figurar la direcció url on es troba allotjada la peça.

A1

A

A2

A3 Es presentarà l’obra en un plafó A3 horitzontal o la peça física.Per urls, indicar-la a la fitxa d’inscripció. En cas que siguin vídeos, veure la nota*.

Disseny gràfic

Digital

Publicitat

* IVA inclòs

20€

20€

20€

* Enviar wetransfer amb el vídeo [email protected]

Format : quicktime (.mov) o mp4.Resolucions (en píxels): 1920x1080, 1280x720. Pes màxim 1GB.Nom arxiu: Nº inscripció.

A4 Durada màxima: 4 min.Audiovisual(Facilitar vídeo*)

20€

Tots els plafons i materials produïts com a suport de les

imatges han de ser de material reciclable

Cal adjuntar una fulla signa-da per l’escola o el professor que certifiqui que la peça in-scrita és un treball de classe i que l’alumne estava inscrit a

l’escola i assignatura.

Page 17: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Projecte final d’estudis 16

Només podran participar aquells projectes de final de carrera d’estudiants que van acabar els seus estudis en el curs acadèmic 2018-19.

B

* IVA inclòs

Peça/es física/ques.Si no s’ha produit peça, es poden presentar un màxim de 5 plafons A2 horitzontals explicant el projecte.

A la fitxa d’inscripció ha de figurar la direcció url on es troba allotjada la peça.

Peça/es física/ques.Si no s’ha produit peça, es poden presentar un màxim de 5 plafons A2 horitzontals explicant el projecte. Es presentarà l’obra en un plafó A3 horitzontal o la peça física. Per urls, indicar-la a la fitxa d’inscripció. En cas que siguin vídeos, veure la nota*.

Disseny gràfic

Digital

Publicitat

40€

40€

40€

B1

B2

B3

Socis ADG 50% descompte

* Enviar wetransfer amb el vídeo [email protected]

Format : quicktime (.mov) o mp4.Resolucions (en píxels): 1920x1080, 1280x720. Pes màxim 1GB.Nom arxiu: Nº inscripció.

Durada màxima: 4 min.Audiovisual (Facilitar vídeo*)

40€B4

Tots els plafons i materials produïts com a suport de les

imatges han de ser de material reciclable

Cal adjuntar una fulla signa-da per l’escola o el professor que certifiqui que la peça in-scrita és un treball de classe i que l’alumne estava inscrit a

l’escola i assignatura.

Page 18: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Màsters i Postgraus 17

Només podran participar els estudiants que hagin acabat els estudis de màster durant el curs acadèmic 2018-2019.

S’ha d’adjuntar la peça física resultant.

A la fitxa d’inscripció ha de figurar la direcció url on es troba allotjada la peça.

C1

C2

C3 Peça/es física/ques.Si no s’ha produit peça, es poden presentar un màxim de 5 plafons A2 horitzontals explicant el projecte. Es presentarà l’obra en un plafó A3 horitzontal o la peça física. Per urls, indicar-la a la fitxa d’inscripció. En cas que siguin vídeos, veure la nota*.

Disseny gràfic

Digital

Publicitat

90€

90€

90€

C

C4 Durada màxima: 4 minAudiovisual(Facilitar vídeo*)

90€

Socis ADG 50% descompte

* Enviar wetransfer amb el vídeo [email protected]

Format : quicktime (.mov) o mp4.Resolucions (en píxels): 1920x1080, 1280x720. Pes màxim 1GB.Nom arxiu: Nº inscripció.

* IVA inclòs

Tots els plafons i materials produïts com a suport de les

imatges han de ser de material reciclable

Cal adjuntar una fulla signa-da per l’escola o el professor que certifiqui que la peça in-scrita és un treball de classe i que l’alumne estava inscrit a

l’escola i assignatura.

Page 19: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Aquesta categoria neix per premiar i di-fondre aquells projectes en disseny gràfic, disseny digital, audiovisual o publicitat que destaquen per la seva aportació social, econòmica o cultural articulada gràcies al disseny, la direcció d’art i la comunicació visual. Peces que destaquen pel valor afegit que el disseny gràfic i el tractament visual de la comunicació aporten.

El Laus Aporta busca reconèixer projectes que a través de la nostra disciplina han

aconseguit redimensionar una informació, un servei o un producte tant econòmi-cament, obrint-los a un nou context de mercat i consum, com social i cultural-ment, aportant la potència del disseny i la direcció d’art a missatges, sectors o causes socials que no n’eren afins o que a través d’aquesta eina s’han amplificat i/o transformat.

El jurat d’aquesta categoria està format pels chairmen i chairwomen de totes les

categories, el president de l’ADG-FAD i, escollit a cada edició, un membre destacat de la societat civil, reconegut per la seva tasca de compromís social i cultural amb el país i el sector.

Pots consultar exemples dels premiats històrics amb el Laus Aporta aquí.

Només podran participar els estudiants que hagin acabat els estudis de màster durant el curs acadèmic 2018-2019.

18

* IVA inclòs

Laus AportaD

D1

D2

D3

Disseny gràfic

Digital

Publicitat

50€

50€

50€

D4 Audiovisual(Facilitar vídeo*)

50€

* Enviar wetransfer amb el vídeo [email protected]

Format : quicktime (.mov) o mp4.Resolucions (en píxels): 1920x1080, 1280x720. Pes màxim 1GB. Nom arxiu: Nº inscripció.

Cal adjuntar una fulla signa-da per l’escola o el professor que certifiqui que la peça in-scrita és un treball de classe i que l’alumne estava inscrit a

l’escola i assignatura.

S’ha d’adjuntar la peça física resultant i una memòria explicativa de l’aportació sòciocultural del projecte en pdf a [email protected]. Màxim 3 planes.

A la fitxa d’inscripció ha de figurar la direcció url on es troba allot-jada la peça.

Peça/es física/ques.Si no s’ha produit peça, es poden presentar un màxim de 5 plafons A2 horitzontals explicant el projecte. Es presentarà l’obra en un plafó A3 horitzontal o la peça física. Per urls, indicar-la a la fitxa d’inscripció. En cas que siguin vídeos, veure la nota*.

Durada màxima: 4 min

Socis ADG 50% descompte

Cal enviar una memòria explicativa de l’aportació sòciocultural del projecte en pdf a [email protected]. Màxim 3 planes.

Els diners recaptats amb aquestes inscripcions seran donats al projecte “La Creativitat al Principi”, una iniciativa desenvolupada per Creu Roja en col·laboració amb professionals del disseny gràfic, que utilitza la creativitat com a eina per a poder transformar la realitat que envolta a nenes i nens en risc d’exclusió.

Tots els plafons i materials produïts com a suport de les

imatges han de ser de material reciclable

Page 20: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Com presentar el material 19

Les peces inscrites han de respectar el format que s’especifica a cada apartat.

En l’enviament s’haurà d’adjuntar el llistat del total de peces inscrites amb el seu número d’inscripció corresponent a aquesta edició dels Premis ADG Laus. Si s’envia més d’un paquet, s’haurà d’adjuntar el mateix llistat dins de cada paquet.

Aquest llistat resum apareix per defecte a la pròpia factura descarregable a l’apartat facturació de la zona d’usuari.

Les peces que participen als ADG Laus 2020 han de ser anònimes. Cap crèdit ha de figurar-hi per garantir la transparència i objectivitat de les deliberacions del jurat. Això significa que cap plafó, imatge o vídeo pot portar escrit el nom de l’autor o escola que ha realitzat el

projecte. De no ser així, la peça quedarà desqualificada automàticament. Aquest requisit d’anonimat no afecta als paquets que s’envien a l’organització sinó als propis projectes.

Cada projecte està identificat amb el número de referència que es genera automàticament al finalitzar la inscripció. Totes les peces dels projectes que s’envien físicament han d’anar etiquetades amb aquest número d’inscripció. Si es tracta d’un arxiu digital, el número s’usarà per nombrar-lo.Ex. 01/1313 > 01_1313.pdf

Recorda que hi ha apartats que no requereixen enviament de material físic.

Les url es poden incloure en el mateix formulari d’inscripció.

Si el format és audiovisual o es requereixen imatges en digital, han d’enviar-se via wetransfer a [email protected] anomenant cada arxiu amb el seu número d’inscripció.

No respectar els formats de presentació a cada apartat pot implicar la desqualificació.

Si la peça no resulta seleccionada, l’organització determinarà un període de 2 setmanes per a retornar-la immediatament després de la jornada de deliberació del jurat.

Si en aquest període el material no és recollit per part dels seus responsables, l’ADG el destruirà o reciclarà segons requisits legals.

Deadline per l’enviament de les peces

28 febrer 2020En lloc de cartrons ploma, tots els plafons i materials produïts com a suport de les imatges han de ser de material reciclable. No respectar aquest requeriment pot suposar la desqualificació de la peça.

Page 21: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Calendari*

*L’organització es reserva el dret a modificar aquestes dates

20

07 gener 20 gener

10 febrer 28 febrer

març 26 març

abril fins el 10 d’abril

maig

Apertura d’inscripcions Finalitzen els Cheap Days

Tancament d’inscripcions Últim dia per lliurar les peces presentades

Catalogació peces Reunió del jurat a l’ Edifici Disseny Hub Barcelona

Període per pujar els crèdits de les peces seleccionades i recollir les no seleccionades

Reunió del jurat del Laus Aporta

Festa dels Seleccionatsi inauguració de l’Expo Laus

juny Nit ADG Laus

Page 22: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Descomptes*

50%En reconeixement als nostres membres

Les sòcies i socis de l’ADG tenen dret a un 50% de descompte en qualsevol inscripció.

ADG-FAD

15%Altres associacions

Els socis de AAD, ADA, ADCV, AFP, AGA, APIC, CdeC, DAG, DI-CA, DIEX, DiMad, DIP , DIS, EIDE i Type Directors Club tenen dret a un 15% de descompte a qualsevol inscripció.

Associacions Amigues

21

Cheap Days

Totes les obres que s’inscriguin fins el 20 de gener podran benefi-ciar-se d’un 10 % de descompte en l’import de la inscripció.

10%

Abans del 21 de gener

*Els descomptes s’aplicaran sobre la base imposable i no són acumulatius.

L’ADG es reserva el dret a carregar

un 10% a les inscripcions

en període de pròrroga, si n’hi

hagués.

Page 23: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Treball lliurePodran participar els projectes realitzats durant l’any acadèmic 2018-19 en assignatures de qualsevol curs. Hauran d’adjuntar una fulla signada per l’escola o el professor que certifiqui que la peça inscrita és un treball de classe i que l’alumne estava inscrit a l’escola i assignatura.

Projecte final d’estudisNomés podran participar aquells projectes de final de carrera d’estudiants que van acabar els seus estudis en el curs acadèmic 2018 -19. Hauran d’adjuntar una fulla signada per l’escola o el professor que certifiqui que la peça inscrita és el treball de fi d’estudis en aquest curs.

Màsters i postgrausNomés podran participar aquells projectes de final de carrera d’estudiants que van acabar els seus estudis en el curs acadèmic 2018-19. Hauran d’adjuntar una fulla signada per l’escola o el professor que certifiqui que la peça inscrita és el treball de fi d’estudis en aquest curs.

Si una mateixa obra es presenta en un mateix apartat per dos o més remitents, l’ADG–FAD només acceptarà la que s’hagi in-scrit en primer lloc, i retornarà les obres no acceptades i els seus corresponents drets d’inscripció un cop finalitzi el termini d’ad-missió.

L’organització dels premis es reserva el dret de sol·licitar certificats de matriculació, inscripció o avaluació a l’escola o professor a càrrec del projecte presentat.

L’ADG-FAD no es fa responsable de les reclamacions per plagi o per desperfectes o pèrdues que puguin patir els projectes per causes alienes a l’organització, incloent la manipulació del jurat.

L’ADG-FAD declina tota responsabilitat pel que fa a l’autenticitat de les dades expressades pels participants en les fitxes d’inscripció.L’ADG-FAD es reserva el dret d’utilitzar i reproduir les obres exclusivament amb finalitats promocionals dels premis.

La participació als Premis ADGLaus suposa l’acceptació de cedir les peces guardonades i les seves imatges a l’ADG-FAD, amb el dret d’explotació per part de l’entitat destinatària de fer-ne ús per les activitats que li són pròpies (exposicions, catàlegs, web, etc) referits a la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per a qualsevol país del món i qualsevol modal-itat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc. atorgant la facultat d’autoritzar la reproducció i ús públic de doc-uments de l’arxiu per part de tercers, quan la seva finalitat sigui sense ànim comercial ni lucratiu.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació establerta a les bases d’aquesta con-vocatòria, l’interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessàries per les finalitats del tractament. En l’actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, sobre la base de les seves dades personals.

Les dades no seran cedides tret que siguin estrictament indis-pensable pel compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal. Les dades no seran transferides a païsosfora de la Unió Europea si no fos indispensable per al compliment de les finalitats i el participant ens autoritzi de forma prèvia i ex-pressa.

Podrà exercir en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “ADG-FAD”, Pl. les Glòries Catalanes, 37-38, Edif. Disseny Hub Barcelona, 08018 de Barce-lona; o mitjançant correu electrònic a [email protected]. Els drets dels interessats són: d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió.

Condicions 22

La participació en la convocatòria

dels Premis ADG Laus 2020 implica

la plena acceptació d’aquestes bases.

Page 24: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Des de el centre acadèmic i/o entitat:

_____________________________________S’acredita que la peça inscrita als Premis ADG Laus 2020 amb el número d’inscripció

___________________presentada per:

________________________________Ha estat realitzada en el marc d’una assignatura del curs 2018/2019 del present centre i que els seus autors estan degudament matriculats en aquest curs.

A___________________, el ________________de _____________ de 2020.

Signatura i segell del centre

Certificat centre acadèmic

Page 25: ADG Laus 2020 50a edició dels premis de disseny gràfic i … · clarament compromesa amb les noves tendències del disseny gràfic i la comunicació visual, molt més enllà del

Col·laboradors

Institucions

www.adg-fad.org

#ADGLaus20@adgfad

Col·laborador principal Col·laboradors Premium

Associacions amigues:

Col·laboradors

Member of

Media Partners