Adimen anizkunak

of 14 /14

Embed Size (px)

Transcript of Adimen anizkunak

1. 2. Howard Gardner adimenarendefinizioberribatproposatzen du
Adimenaarazoakkonpontzekogaitasunaedotagizarte-ingurunebaterakobaliohandikoproduktuakekoiztekogaitasuna da
3. Adimenaez da pertsonaguztietanberbera, eta ezdago, beraz, unibertsala denadimenik.
4. 8 adimen-mota definitzenditu, elkarrekintzandaudenak.
5. Guztiakbeharrezkoak, bainapertsonabakoitzeanadimenenbatbesteakbainogaratuago.
6. Hizkuntza-adimena
Hizkuntzamoduegokianerabiltzekogaitasuna
Idazleak, kazetariak, hizlariak.
7. Adimenlogiko-matematikoa
Pentsamendulogikoaerabiliz, arraoitzekogaitasuna.
Zientzialariak, matematikoak, informatikoak
8. Adimenmusikala
Musikaformakhauteman, bereizi, eraldatu eta adieraztekogaitasuna.
9. Adimenespaziala
Barnezeinkanpoirudiakhauteman eta moldatzeko, informazioadekodetzekotrebetasuna.
Arkitektoak, irudigileak
10. Gorputz-adimena
Gorputzarenbidezideiaksortu eta adieraztekogaitasuna.
Atletak, dantzariak, artisauak
11. Adimenintrapertsonala
Norberarenereduzehatzenaegin eta egokierabiltzekogaitasuna. Barnekosentipenekinlotua.
12. Adimeninterpertsonala
Besteakulertzeko eta beraiekinelkareragitekogaitasuna. Pertsonennahiak, asmoak, aldarteakulertzea.
Irakaselak, aholkulariak, gizarteliderrak.
13. Adimen naturalista
Inguruarenezagutzansakontzekobehaketakegiteko, azalpenakbilatzekoedotahipotesiakegiaztatzekogaitasuna.
Lorezainak, biologoak, fisikariak.
14. Adimenanitzenikuskerahauhezkuntzaulertzekoikuspegibatizateraigarodaiteke; eskolaereduberri batera, alegia.