Aditzak Andoni eta Neida

57
Neida Rios Andoni Gallastegi

Transcript of Aditzak Andoni eta Neida

Page 1: Aditzak Andoni eta Neida

Neida Rios

Andoni Gallastegi

Page 2: Aditzak Andoni eta Neida

Etxera zer ordutan etorri behar duzuen esan

behar didazue, nik aitari esan…

·Diezaiodan

·Niezaion

Page 3: Aditzak Andoni eta Neida

Zure arrebari nire telefono zenbakia eman…,

bonboi kutxa bat oparitu behar al dizut?

·Diezaiozun

·Ziezaiozun

Page 4: Aditzak Andoni eta Neida

Udan ezagututako lagunek lehenbailehen

erantzun… eskatu didate.

·Diezaedan

·Nezaien

Page 5: Aditzak Andoni eta Neida

Zuek guri komiki aldizkaria itzul…, erreguka

ibili behar al dugu?

·Diezaguzuen

·Zeniezaguten

Page 6: Aditzak Andoni eta Neida

Zuek Loreari arreta jar…, poliki hitz egingo

du.

·Diezaiozuen

·Zeniezaioten

Page 7: Aditzak Andoni eta Neida

Guk zuri lanean lagun…, zer izango da horren

ordaina?

·Diezazugun

·Geniezazun

Page 8: Aditzak Andoni eta Neida

Lagunek niri igerian erakuts…, aurrena nik

uretan sartzeko beldurra galdu beharko dute.

·Diezadaten

·Ziezadaten

Page 9: Aditzak Andoni eta Neida

Zuk behartsuei dirua eman…, etxeraino etorri

behar zaizkizu?

· Diezaiezun

·Zeniezaien

Page 10: Aditzak Andoni eta Neida

Nire lagunek Mikeli nire helbide elektronikoa

esan…, nire baimena beharko dute.

·Diezaioten

·Ziezaioten

Page 11: Aditzak Andoni eta Neida

Txakurrak zure arreba txikiari zaunka egin…,

buztanetik heldu beharko dio.

·Diezaion

·Ziezaion

Page 12: Aditzak Andoni eta Neida

Zuzendariak interes handia du guk ikasle

gaztexeagoei arduratsu jokatzen irakats…

·Diezaiogun

·Geniezaion

Page 13: Aditzak Andoni eta Neida

Guri noizbait agur egin… eskatu diogu

zaioari.

Diezagun

Ziezagun

Page 14: Aditzak Andoni eta Neida

Oinetako berriek guri babrik sor ez… ,

galtzerdi egokiak erabiltzea oso

garrantzitzua da.

Diezaguten

Page 15: Aditzak Andoni eta Neida

Ez legoke gaizki esandakoa betetzea, lagunak

zuri horrelako begiradarik bota ez…

Diezazuten

Ziezazuten

Page 16: Aditzak Andoni eta Neida

Garazik lagunei CDak itzul … , ez ote da

beranduegi izango?

Diezazkien

Ziezazkien

Page 17: Aditzak Andoni eta Neida

Zuk guri beste erantzun bat eman… zain

gaude.

Diezaguzun

Zeniezagun

Page 18: Aditzak Andoni eta Neida

Zure helbide elektronikoa ikastetxe osoari

zabal… , sarrerako iragarki taulan jartzea

bahikoa da.

Diezaiodan

Niezion

Page 19: Aditzak Andoni eta Neida

Irakasleak ikasleei gehiago jakiteko gogoa

piztu…, ikasitakoa geroago zein baliagarri

izango zaien esaten die.

Diezaien

Ziezaien

Page 20: Aditzak Andoni eta Neida

Ez zakizkio zakurrari ingura kosk egin ez…

Diezazun

Ziezazun

Page 21: Aditzak Andoni eta Neida

Poliziak ahalegindu dira nire lagunen izenak

eman…

Diezazkiedan

Niezazkien

Page 22: Aditzak Andoni eta Neida

Hori sinets… frogatu beharko didazue lehenik

Diezazudan

Niezazun

Page 23: Aditzak Andoni eta Neida

Larrua ken… dakarkizut ardia.

Diezaiozun

Zeniezaion

Page 24: Aditzak Andoni eta Neida

Ongi etorria heman… dizueten.

Diezaiezuen

Zeniezaioten

Page 25: Aditzak Andoni eta Neida

Eranskina solapan erants… eskatu dizut.

Diezazudan

Niezazun

Page 26: Aditzak Andoni eta Neida

Zor izan ez … dizut dirurik utziko.

Diezadazun

Zeniezadan

Page 27: Aditzak Andoni eta Neida

Esan iezaiozu urrunago joateko niri ehiza uxa

ez …

Diezadan

Ziezadan

Page 28: Aditzak Andoni eta Neida

Soinekoa ekarri dizut jos… urratu egin bait

zait.

Diezadazun

Zeniezadan

Page 29: Aditzak Andoni eta Neida

Herri honetako kale guztiak erakuts…

denbora luzea igaroko da.

Diezazkiedan

Niezazkien

Page 30: Aditzak Andoni eta Neida

Bakoitzari zor zaiona eman… asko ikasi

beharko duzu

Diezaiena

Zeniezaien

Page 31: Aditzak Andoni eta Neida

Nik hari hura ken… bildur bait da.

Diezaiodan

Niezaion

Page 32: Aditzak Andoni eta Neida

Ipuin hori esan… ahaleginak egin dizkit

ilobak.

Diezadan

Ziezadan

Page 33: Aditzak Andoni eta Neida

Txapela berearekin darama, ken… bildur bait

da.

Diezaigun

Geniezaion

Page 34: Aditzak Andoni eta Neida

Aitak nik azalpen bat egin … espero du.

Diezaiodan

Niezaion

Page 35: Aditzak Andoni eta Neida

Zama astun hau eramaten lagun … deitu

dizuet.

Diezazuedan

Niezazuen

Page 36: Aditzak Andoni eta Neida

Txangurroa ekarri didate egos…

Diezadaten

Ziezadaten

Page 37: Aditzak Andoni eta Neida

Zuri gure dolumina adieraz… gatozkizu

Diezazugun

Geniezazun

Page 38: Aditzak Andoni eta Neida

Aitor… arte, zigorturik edukiko zaituztet

Diezadazuen

Zeniezadaten

Page 39: Aditzak Andoni eta Neida

Esan iezadazu jaramon egin… zer egin behar

dudan.

Diezadazun

Zeniezadan

Page 40: Aditzak Andoni eta Neida

Txaleta alambre sarez ingura… agindu die.

Diezaien

Ziezaien

Page 41: Aditzak Andoni eta Neida

Behin bederen amore eman… erregutu

digute.

Diezagute

Ziezaguten

Page 42: Aditzak Andoni eta Neida

Enkarguak egin(zuk niri)… eskatu nizun.

Diezadazun

Zeniezadan

Page 43: Aditzak Andoni eta Neida

Agindu nizuen bada, ez(zuek niri)… gezurrik

ezan

Diezadazuen

Zeniezadaten

Page 44: Aditzak Andoni eta Neida

Iruñeatik ardo gorri naparraekar (niri)…

eskatu nion

Diezadan

Ziezadan

Page 45: Aditzak Andoni eta Neida

Heure etxekoen aurrera eraman hinduan

gezurrik esan ez (hik niri)…

Diezadan

Hiezadan

Page 46: Aditzak Andoni eta Neida

Material ona ekarri genizuen, armario on bat

egin (zuek niri)…

Diezadazuen

Zeniezadaten

Page 47: Aditzak Andoni eta Neida

Zuhur ibili ginen arerioek eragozpenik jar ez

(guri)…

Diezaguten

Ziezaguten

Page 48: Aditzak Andoni eta Neida

Zuk ameriketako berririk eman ez (guri)…

anaiak Italiara bidali zituen lehenago.

Diezaguzun

Zeniezagun

Page 49: Aditzak Andoni eta Neida

Andoni gure laguna, Buenos Aires-en zela

karta bat idatzi genian hango gure ahaideen

berriak ekar…

Diezazkigun

Ziezazkigun

Page 50: Aditzak Andoni eta Neida

Ez (nik zuri)… egiarik esan eskatu zidan zure

lagunak.

Diezazudan

Niezazun

Page 51: Aditzak Andoni eta Neida

Ez (nik zuei)… ondasunik ken eskatu

zenidaten.

Diezazuedan

Ziezazuen

Page 52: Aditzak Andoni eta Neida

Semeak ondo hezi… eskatu zenion maisuari.

Diezaiozun

Ziniezaion

Page 53: Aditzak Andoni eta Neida

Hauxe nahi zenuen: ez (guk zuri)… lan

gehiagorik eman.

Diezazugun

Geniezazun

Page 54: Aditzak Andoni eta Neida

Alabak errespeta (zuei)… eskatzen zenieten

tabernariei.

Diezazueten

Ziezazueten

Page 55: Aditzak Andoni eta Neida

Horrelako berririk ez (nik hari)… konta eskatu

zidan.

Diezaiodan

Niezaion

Page 56: Aditzak Andoni eta Neida

Iloba Madriletik ekar (hark zuri) … deitu

zenion.

Diezazun

Ziezazun

Page 57: Aditzak Andoni eta Neida

Amaiera