Afstudeer presentatie

of 25 /25
1 Afstudeerpresentatie Masteropleiding Education in Teacher training Sudhir Moesai Donderdag 3 november 2016 Institute for graduate studies and research

Embed Size (px)

Transcript of Afstudeer presentatie

PowerPoint Presentation

1 Afstudeerpresentatie

Masteropleiding Education in Teacher training Sudhir Moesai

Donderdag 3 november 2016

Institute for graduate studies and research

Studentbetrokkenheid en motivatie op het Avond-HAVO/VWOEen onderzoek naar het effect van activerend onderwijs op de betrokkenheid bij en motivatie van studenten van het eerste leerjaar van het Avond-HAVO/VWO voor het vak aardrijkskunde2

Sudhir MoesaiDonderdag 3 november 2016

Institute for graduate studies and research

3

Resultaten vooronderzoek

Veel absentieGeen actieve deelname studentenStudenten: Belang van vak niet inzien, weinig vertrouwen in hun zelf4

Conclusies en wenselijkheid uit het vooronderzoekFrontale en traditionele manier van lesgeven draagt bij tot geringe betrokkenheidDirectieleden, docenten en studenten onderkennen het probleem en vinden het gewenst om onderzoek naar te doen

5

5

Het theoretisch kader: Zelfdeterminatie (zelf bepalen, zelf willen)6Hoe moet de docent beweging creren van ik moet naar ik wil?amotivatieExtrinsieke motivatieIntrinsieke motivatie

Theoretisch kader (2)

Belangrijke vraag:

7Wat kan de docent doen om autonome motivatie te bevorderen als attitude en zichtbaar maken in gedrag ?

Het conceptueel model8 Docent gedrag en didactiekAttitude, houding GedragAutonome motivatie : Intrinsieke motivatie Betrokkenheid GedragsmatigGentegreerde motivatie Cognitief

Betere leerprestatiesMinder absentieMinder schooluitval*

1 ABC ondersteunend 2 Vijf domeinen van Marzano 3 Relevante en authentieke leertaken 4 Bekend maken van leerdoelen 5 Gebruik van activerende werkvormen en samenwerkend leren

9 Docent gedrag en didactiek1. ABC ondersteunend AutonomieBindingCompetentie

123

10 Docent gedrag en didactiek2. Domeinen van MarzanoMilde geschillen en competitieHoog energieniveau

Centrale vraag interventieonderzoek:In hoeverre leidt een lessenserie die gebaseerd is op het programma van eisen tot betrokkenheid en betere resultaten voor het vak aardrijkskunde bij de eerstejaarsstudenten van het Avond-HAVO/VWO?

11

Programma van eisenQua product:Lessen: ABC-ondersteunend zijnLeertaken moeten authentiek en relevant zijnSprake van maatschappelijke betrokkenheid. Betrokkenheid gecreerd volgens idee van Marzano Leerdoelen bekend maken Sprake van samenwerkend leren volgens model van Johnson & Johnson (1994, 1999) Qua proces:Feedback collegas en studenten m.b.t het ontworpen product12

Typering van het onderzoekMixed methods researchAccent op ontwerponderzoekPre experimenteel designOnderzoek naar het effect van de interventie13

Keus onderzoeksgroepKlas: HAVO 401/2HAVO 403HAVO 404HAVO 405HAVO 406VWO 401/2/3Gemiddeld semester cijfer:5,56,05,06,35,86,0

14Gemiddeld klassecijfer 1ste semester aardrijkskunde HAVO/VWO Onderzoekspopulatie: eerstejaarsstudenten Steekproef getrokken van twee klassen: de best en slechts presterende klas

Validiteit, geldigheid, betrouwbaarheid en transparantieValiditeit en geldigheidGebruik van Cronbachs Alpha bij de vragenlijstenTriangulatie

Geldigheid en transparantieBijhouden van logboek (audit trial)Collegiale controle door Astrid

15

Opvallende resultaten (1)

16

9.3

Opvallende resultaten (2)17

7.58.78.2

Opvallende resultaten (3)18

9.18.0

Uitvoering interventie19

12345

20NGemiddeld cijfer vr interventieGemiddeld cijfer na interventieN onvoldoende vr interventieN onvoldoende na interventieN stijgingKlas 404225.26.013614Klas 405166.36.5357Totaal38Gemiddeld: 5.8Gemiddeld: 6.3161121

Vergelijking leerresultaten

Conclusies uit het interventieonderzoekLeerresultaten bij de meeste studenten verbeterd na uitvoering interventieMeeste studenten betrokken tijdens de lesSprake van autonome motivatieToepassing van samenwerkend leren, ABC-vitamines, authentieke en relevante leertaken en bekend maken van leerdoelen heeft geleid tot studentbetrokkenheid21

DiscussieNiet echt sprake van grote stijging cijfers na uitvoering interventiePositieve beoordeling en soms sociale wenselijke antwoorden van studentenIn n geval automatisch gevraagd naar positieve feedback22

AanbevelingenVoortzetting interventie als voortraject van innovatieBetere integratie autonomie ondersteuning en individuele verantwoorelijkheidNa adviezen van collegas het ontwerp verbeteren: gebruik maken van meerdere loopsContinueren met de nieuwe didactiek23

ImplementatieVan ontwerpaanpak naar ontwikkel aanpakEigen rol als curriculumvernieuwerLoslaten van mentale modellen24

25Bedankt voor uw aandacht!