Apèndix 2. Eleccions municipals de 1934

Click here to load reader

 • date post

  03-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  349
 • download

  10

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Apèndix 2. Eleccions municipals de 1934

 • ELECCIONS MUNICIPALS DE 1934.

  APNDIX 2. PARTICIPACI I RESULTATS Llegenda: Comunistes: BOC i PCC, sumats; ERC: Esquerra Republicana de Catalunya; CER: coalici

  desquerres republicanes; AER: Altres esquerres republicanes (Uni Socialista de Catalunya, Uni de

  Rabassaires i sindicats agraris desquerres, Partit Republic Radical Socialista Catal, Partit Republic

  Democrtic Federal, Extrema Esquerra Federal, esquerres sense identificar, etc.); ACR: Acci Catalana

  Republicana; PRR: Partit Republic Radical; LC: Lliga Catalana; CD: Coalici de Dretes (LC amb altres);

  AD: Altres dretes (Partit Nacionalista Catal, Comuni Tradicionalista, Uni Democrtica de Catalunya,

  Acci Popular-CEDA, dretes sense identificar, etc.); SD: sense dades.

  Nota: la participaci es calcula excloent aquells municipis dels quals no disposem dades de votants.

 • CIRCUMSCRIPCI DE BARCELONA CIUTAT I BARCELONS

  Comunistes Esquerres Republicanes Centre Dretes

  Electors Votants Participaci ERC CER AER PRR LC CD AD

  Badalona1 26.256 14.466 55,1 3,1 52,6 44,3

  Barcelona2 608.180 323.383 53,2 1,1 50,3 0,2 6,5 41,3 0,6

  LHospitalet de Llobregat3 24.434 10.367 42,4 0,6 50,3 9,7 5,3 34,1

  Sant Adri de Bess4 3.966 1.938 48,9 43,2 28,8 0,0 28,0

  1 Esquerra Republicana de Catalunya amb Uni Socialista de Catalunya, Acci Catalana i Sindicat Agrcola de Badalona i Canyet (7.604 vots), Candidatura Proporcionalista

  Administrativa (6.409 v.), Front Obrer (387 v.) i Partit Comunista de Catalunya (66 v.). La candidatura desquerres la integraven els diferents centres dERC de Badalona (Centre Catal,

  Centre Republic Catal, Centre dEsquerra Republicana del districte segon i el Centre Federal del barri de la Salut), la USC, Acci Catalana Republicana i el Sindicat Agrcola de Badalona i

  Canyet. Els regidors es repartiren entre ERC (10), USC (3), Sindicat Agrcola de Badalona i Canyet (2) i Acci Catalana (1). La Candidatura Proporcionalista estava formada per la Lliga

  Catalana, el Centre Tradicionalista i el Partit Republic Radical (Pozo, 2002). El Front Obrer era promogut pel BOC. Regidors electes: Coalici dERC i altres: Joan Deulofeu Arquer (alcalde,

  ERC), Joan Duran Batlle (SABC), Pere Vig Gir (ACR), Dions Toms Roig (ERC barri de la Salut), Domnec Riera Sol (ERC), Esteve Pujol Casals (USC), Francesc Lafarga Juli (USC),

  Crisp Martnez Millan (ERC), Joaquim Maurell Costa (SABC-Uni de Rabassaires), Esteve Arboix Santos (ERC barriada de les Artigues), Joaquim Alsina Bilbeny (ERC), Frederic Xifr

  Masferrer (ERC), Bernat Bonet Ferrer (USC), Joan Mora Martorell (ERC), Melit Farriol Domnech (ERC), Manuel Ripoll Saborit (ERC); CPA: Joan Vives Pasqual (LC), Ramon Gassi Bosch

  (CT), Josep Padrs Bigarra (LC), Abelard Azorn Ruiz (PRR), Silvestre Isern Ventura (CT), Jaume Sitjas Pla (LC), Joan Borras Canals (PRR) i Joan Mongay Verd (LC). La filiaci poltica

  dels regidors electes de la candidatura desquerres provenen de La Vanguardia, 10-1-1934 i La Humanitat, 7-1-1934 i 10-1-1934 i la de les dretes de Joan Villarroya (1979). En els resultats

  aportats per aquest darrer autor hi figuren, a ms, 99 vots en blanc i 29 nuls.

  2 Esquerres Catalanes (162.776 v.), Lliga Catalana (133.711 v.), Partit Republic Radical (20.914 v.), Bloc Obrer i Camperol (1.970 v.), Partit Nacionalista Catal (1.929 v.), Partit

  Comunista de Catalunya (1.454 v) i Partit Extrema Esquerra Federal (629 v.). Regidors electes: EC: Carles Pi Sunyer (ERC, alcalde), Jaume Serra Hnter (ERC), Estanislau Duran Reinals

  (ACR), Antoni Vents Casadevall (ERC), Antoni Vilalta Vidal (PNRE), Mari Martnez Cuenca (USC), Jaume Vchier Pall (ERC), Josep Escofet Andreu (ERC), Ferran Boter Mauri (ACR),

  Francesc Carbonell Vila (ERC), Hilari Salvad Castell (ERC), Vicen Bernades Bius (ERC), Domnec Pla Blanco (ERC), Emili Granier Barrera (USC), Josep Gispert Vila (ERC), Francesc

  God i Roc (ERC), Toms Pumarola Juli (ACR); Hurtado i Mart, Ot (ACR); Mori i Ballester, Benet (ERC); Oliva i Oliva, Antoni (ERC); Altaba i Planuc, Ricard (PNRE); Rosell i Montaner,

  Francesc (USC); Codom i Pujolar, Joan (ERC); Masip i Izbal, Josep M. (ERC); Junyent i Vila, Ramon (ERC); Corts i Llad, Cristi (ERC), LC: Llus Duran Ventosa, Josep Codol Gualdo,

  Frederic Roda Ventura, Octavi Saltor Soler, Xavier Calder Coronas, Andreu Bausili Sanrom, Francesc Vendrell Tiana, Francesc de Sagarra de Castellarnau, Joan Soler Janer i Josep M. Blanc

  Romeu; PRR: Luis Matutano Casanovas, Jos Matheu Ferrer. Pedro Domnech Seriana i Federico Frigola Palau.

  3 Esquerra Republicana de Catalunya (5.214 v.), Candidatura Catalanista Republicana (3.540 v.), Partit Republic Radical (550 v.), Centre Republic Democrtic Federal del

  Districte 5 (548 v.), Acci Republicana i Partit Republic Democrtic Federal coaligats (453 v.) i Partit Comunista de Catalunya (62 v.). La candidatura dERC incloa tamb membres

  del Partit Nacionalista Republic dEsquerra i Partit Republic Democrtic Federal. La Candidatura Catalanista Republicana era una coalici del Centre Autonomista Republic (Lliga Catalana),

  Centre Catal Republic (ACR) i Foment Autonomista Eularienc. El Diluvio, 10-1-1934. Aquesta edici publica tamb la relaci completa de candidats. Regidors electes: ERC: Ramon Frontera

  Bosch (alcalde), Miquel Romeu Munmany, Francesc Munta Mitjans, Jaume Mateu Botines, Carles Mart Feced (PNRE), Josep Orriols Soler (PRDF), Juli Peris Lpez, Enric Cervera Ametlla,

  Daniel Audi Matas, Pere Minovis Bachs, Ramon Ferr Escut, Jaume Mestres Garriga, Justa Goicoechea Mayayo, Jaume Ferrer Vich, Joan Forcada Guillem, Josep M. Bassas Puiggrs (PNRE);

  CCR: Just Oliveras Prats, Antoni Carbonell Alibets, Gonal Pons Torns, Antoni Rigau Vila, Ramon Coderch Mir, Jaume Boixeda Pmies, Antoni Oliveras Norta i Jaume Pujol Trabal.

  4 Esquerra Republicana i Uni Socialista de Catalunya (838 v.), Lliga Catalana (542 v.), Partit Republic Federal (325 v.) i Uni Republicana (233 v.). Regidors electes: ERC i USC:

  Mateu Viura Vidal (ERC), Pere Many Amors (ERC), Francesc Ortiz Martnez (USC), Francesc Micheli Jov (ERC), Josep Mah Conca (ERC), Guillem Comorera Rosns, Guillem (USC),

  Francesc Abril Lloberas (ERC), Joaquim Gonfraus Comas (ERC), Josep Navarro Segura (ERC), Antoni Bigas Sunyol (ERC) i Joaquim Parcet Jord (ERC); LC: Andreu Oller Palou, Ambrs

  Boix Roca, Francesc Pitarch Domingo, Andreu Monteys Capdevila, Josep Royo Genique. Les dades de filiaci de la coalici ERC-USC a El Diluvio, 18-1-1934.

 • Comunistes Esquerres Republicanes Centre Dretes

  Electors Votants Participaci ERC CER AER PRR LC CD AD

  Santa Coloma de Gramenet5 7.395 3.286 44,4 59,2 9,2 31,6

  Total Barcelona i Barcelons 670.231 354.992 52,9 1,1 50,3 0,6 6,1 38,3 2,8 0,5

  CIRCUMSCRIPCI DE BARCELONA PROVNCIA

  ALT PENEDS

  Esquerres Republicanes Centre Dretes

  Electors Votants Participaci ERC CER AER PRR LC CD AD

  Avinyonet del Peneds6 983 669 68,1 72,0 28,0

  Les Cabanyes7 289 215 74,4 100,0

  Castellet i la Gornal8 1.095 490 44,7 74,3 25,7

  Castellv de la Marca9 1.105 809 73,2 65,1 34,9

  Font-rub10 1.190 516 43,4 100,0

  Gelida11 1.446 1.110 76,8 67,2 32,8

  5 ERC-PRDF-BOC-socialistes (1.945 v.), Lliga Catalana (1.039 v.), Partit Republic Radical (302 v.). Regidors electes: ERC i PRDF: Josep Gonzlez Sabater (ERC, alcalde), Salvador

  Sol Iglesias (ERC), Celest Boada Salvador (ERC), Rupert Martnez Martnez (PRDF), Francesc Llobet Coll (ERC), Pere Pla Ars (ERC), Jaume Torras Sarquellas (ERC), Frederic Duart Fab

  (ERC), Adolf Navarro Martnez (ERC), Anton Marn Hidalgo (PRDF) i Miquel Celadas Pastor (BOC); LC: Francesc Bartrol, Joan Volta Batlle, Joan Cuixart Teorell, Manuel Vilaseca Segals

  i Narcs Font Ros. Els regidors obtinguts a partir de Carreras i Ruiz, 1985: La coalici desquerres la van formar ERC, el PRDF i el BOC, amb un socialista, Josep Bov Vidal (no indica el

  partit) que anava de suplent (La Humanitat, 10-1-1934 i El Diluvio, 17-1-1934).

  6 La Concrdia adherida a Esquerra Republicana [ERC] (482 v.) i Grup de Coalici Administrativa (187 v.). Regidors electes: LCER [ERC]: Josep Miquel Puig (alcalde), Venanci

  Massana Cusc, Francesc Esteve Romeu, Josep Escofet Ballb i Joan Pujol Mata; GCA: Josep Mil Govern i Josep Prats Ravents.

  7 Esquerra Republicana de Catalunya (215 v.). Regidors electes: Pere Alborn Romeu, Alfred Galofr Saumell, Pere Mestres Saumell, Pere Ravents Mestres (alcalde) i Pere Soler Bruna.

  8 Esquerra Republicana de Catalunya (364 v.) i Uni de Rabassaires (126 v.). Rabassaires: ERC: Joan Torrents Pascual, Joan Sev Cusc, Joan Pujol Cassanyes, Andreu Cassanyes Batlle,

  Pere Tort Ferrater (alcalde) i Josep Rossell Mestres; UdR: Pau Miravent Montserrat i Joan Castells Guardi.

  9 Esquerra Republicana (527 v.) i Uni Ciutadana (282 v.). Regidors electes: ER: Pere Gallart Morat (alcalde), Pere Casals Serns, Antoni Batet Urp, Josep Sogas Sol, Joan Elias Sans i

  Joan Casas Casanovas; UC: Pasqual Casanellas Montal, Antoni Ferran Pujol i Joan Sadurn Morat.

  10 Centre Democrtic d'Esquerra Republicana [ERC] (372 v.) i Grup d'Electors Ajut a la Repblica (144 v.). Regidors electes: CDER: Joan Domnech Ventura (alcalde), Pere Rafecas

  Olivella, Joan Clix Saumell, Josep Miret Prats, Antoni Valls Quintana i Joan Gallego Tuy; GEAR: Josep Mateu Morgades i Josep Galimany Escofet. El Grup dElectors era una llista dERC

  (Tots els noms, http://www.totselsnoms.org [consulta del 3 de setembre de 2012]).

  11 Esquerra Re