AURKEZPEN OROKORRA...•Haur Hezkuntza bi ziklok (0-3, 3-6) osatzen dute, biek elkarren artean...

of 16/16
AURKEZPEN OROKORRA ELGOIBAR IKASTOLA
 • date post

  13-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AURKEZPEN OROKORRA...•Haur Hezkuntza bi ziklok (0-3, 3-6) osatzen dute, biek elkarren artean...

 • AURKEZPEN OROKORRA

  ELGOIBAR IKASTOLA

 • ZEREGINA

  IKUSPEGIA

  BALOREAK

  Elgoibar Ikastola, 0-16 urte bitarteko Elgoibartar eta inguruko

  herritarrei zuzenduriko kalitatezko hezkuntza euskalduna

  eskaintzen duen ikastetxea da. Herri ekimenetik sortua izanik,

  Elgoibarren euskara eta euskal kulturaren zabalkundean

  konpromisoa du.

  Hezkuntzan eta bizikidetzan Euskara irakas-hizkuntza izanik,

  eleaniztasunean hezten ditu ikasleak.

  Hezkuntza bere osotasunean ulertzen du, integrala, ezagutzaz gain

  baloreak landuaz.

  Hezkuntza aurrerakoia eskaini asmoz, arlo ezberdinei zuzentzen

  zaizkion hainbat proiektu garatzen du, eta IKT-ak hezkuntzan eta

  egunerokoan txertatzen ditu.

  Guraso zein gizartearen beharretara zuzentzen zaizkion

  zerbitzuekin osatzen du bere hezkuntza proiektua, eta zerbitzu

  hauek hezkuntza prozesua indartzearen ikuspegitik lantzen eta

  eskaintzen ditu.

  Kooperatiba integral izaera du, non profesionalez gain, guraso eta

  ikasleen partaidetza bermatzen eta sustatzen den.

  Ikastola kide den komunitateko pertsonekin eta eragileekin

  elkarlanean (gurasoak, profesionalak, ikasleak, herritarrak,

  eragileak) Euskal Herrian erreferentzia izango den

  kalitatezko hezkuntza integrala eta berritzailea eskaini

  nahi da.

  Gizartearen, familiaren zein ikasleen beharretara

  aurreratzeko gai den erakunde moduan eraiki nahi da, beti

  ere, zerbitzu eskaintza aurreratua izanik.

  Herri mailan, euskara eta euskalgintza bermatzen eta

  sustatzen duen ezinbesteko eta erreferentziazko eragilea

  izan nahi da, euskalgintzaren zein herrigintzaren aldeko

  lanean diharduten gainontzeko eragileekin elkarlan estuan

  arituz.

  Azkenik, Elgoibarren eta Elgoibarko herritarren

  garapenean eta ongizatean protagonista nabarmena

  izatea nahi du Ikastolak.

  Euskara eta euskalgintzarekin konpromisoa

  Bikaintasuna eta etengabeko hobekuntza

  Berrikuntza eta ekintzailetasuna

  Lankidetza, elkarlana eta parte hartzea.

  Portaera arduratsua.

  Aniztasuna

  Errespetua

  Ingurumenarekiko konpromisoa

  Solidaritatea

 • EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA SUSTATZEN DITUGU:

  ¨ Euskara bultzatzeko hiritarrek sortutako ikastola gara.

  ¨ Gure Hezkuntza Proiektuak proposatzen du: Ikasleak euskaraz bat–

  bateko mintzamen gaitasunak lortzea, komunikazio egoera

  esanguratsuak direla bide, beren lehen harreman hizkuntza izan dadin.

  IKASTOLEN ELKARTEA:

  ¨ Elgoibar Ikastola Ikastolen Elkarteko kide sortzailea da, hau da, gure

  hizkuntza eta kulturaren hedapenarekin nahiz testu liburu edo material

  didaktikoak sortzearekin konprometituta gauden eskola elkartekoa. Kide

  izate honek Herri Administrazioarekiko komunikazioa errazten digu, eta

  Euskal Herriko ikastolekiko elkarlana eta hezkuntza materialak sortzea

  ahalbidetzen digu.

  ¨ Ikastolen Elkarteak sortutako material kurrikularra Euskal Herriko D

  ereduko eskolen %70ak erabiltzen du, eta Euskal Herriaren ikuspegitik

  egindakoak da.

 • HERRI ONURAKO KOOPERATIBA:

  Pedro Miguel Urruzuno kooperatiba herri onurako izendatu zuen Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte

  Sailburuak 2002ko abenduaren 2an, 2003ko urtarrilaren 20an argitaratu zen aginduan, Euskadiko interes

  orokorraren alde egiten duelako eta 64/1999 aginduak herri onurako izendapenerako baldintzak betetzen

  dituelako, hau da, hezkuntzarako xedea duela eta irabazi asmorik ez duela, bere estatutuetan espresuki azalduz:

  ¨ Ekonomia ekitaldi batean emaitza positiboa sortzen bada, onurak ez dira bazkideen artean banatuko.

  ¨ Sozietatearen kapitalen bazkideek egiten dituzten ekarpenek, derrigorrezkoek nahiz borondatezkoek ez dute

  diruaren legezko korritutik gorako interesik izango, horiek eguneratu ahal izango den arren.

  ¨ Kontseilu Errektoreko karguak dohainik betetzen dira. Halere, diru konpentsazioak eman dakizkieke

  Kontseiluko kideek dagozkien egitekoak burutzerakoan izaten dituzten gastuetarako.

  ¨ Lan bazkideen edo, kasua bada, lan bazkideen eta inoren konturako langileen ordainketek ez dute gainditzerik

  izango sektoreko soldatadun langileei aplikatzen zaien hitzarmen kolektiboak lanbideko kategoria eta

  jardunaren arabera ezartzen dituen ordainketen ehuneko berrogeita hamarra.

  KOOPERATIBA:

  ¨ Ikastolaren titularra Pedro Miguel Urruzuno kooperatiba da (hala deitzen da herriko idazlearen omenez).

  ¨ Beren seme-alaben hezkuntzarako Ikastola aukeratzen duten guraso guztiak dira kooperatiba-kide bertan

  lanean ari diren langileekin batera.

  ¨ Elgoibar Ikastola (ERKIDE) Euskadiko Lan Elkarteen, Irakaskuntza eta Kreditu Kooperatiben Federazioko

  partaidea da, EAE-ko irakaskuntza gehienak biltzen dituena.

  ¨ Kooperatibaren kudeaketa (4/1993) Euskadiko Kooperatiben Legearen arabera egiten da. Kooperatiba

  eraketa juridikoak herri administrazioen aldeko begirunea du; Espainiako Konstituzioaren 129.2 artikuluan eta

  Euskadiko 4/1993 Kooperatiben Legean.

 • NOLA KUDEATZEN DA ELGOIBAR IKASTOLA? P.M. Urruzuno Koop. Elkartea osatzen duten gurasoena eta langileena da Ikastola, hau da, beren seme-alabak Ikastolan

  dauzkaten gurasoena eta bertan lanean ari diren langileena, aurreko gurasoen eta irakasleen herentzia.

  ¨ Bazkidea izateko 60€ jarri behar dira (behin bakarrik).

  ¨ Ikastola edozein herri edo kultura elkarte bezala gobernatzen da: Urtero biltzen den bazkideen Batzar Nagusi bat dauka

  eta beronek izendatzen duen Batzorde bat, Kontseilu Errektorea.

  ¨ Kontseilu Errektorea gurasoek eta lan bazkideek osatzen dute, eta Ikastolako Zuzendaritzak berauen gain-

  begiradapean lan egiten du.

  ¨ Guraso eta lan bazkide Kooperatibaren forma du, “Pedro Miguel Urruzuno Koop. Elkartea” izenpean, Elgoibarko

  idazlearen omenez.

  ¨ Badago kontsultarako eta informaziorako beste organo bat, Gurasoen Kontseilua, gela bakoitzeko gurasoen

  ordezkariek osatzen dutena.Talde honek, etapa eta zikloka antolatuta, zenbait kirol jardunen eta Ikastolaren laguntzarako

  hainbat ekintzen antolaketaren ardura hartzen du: Pilota eguna, J.G Krosa, mendi irteerak, loteriaren salmenta, kirol

  jantzien salmenta, Gabon Zahar txosna, Oin Alai eta Ikastolaren eguna, besteak beste.

  ¨ Lan bazkideekiko informazio eta kontsulta harremanetarako, berriz, Gizarte Kontseilua izeneko organoa dago.

  ¨ Eta, amaitzeko, gurasoen eta lan bazkideen ordezkaritzapean, bi talde kontrol lanetan: Zaintza Kontseilua eta

  Errekurtso Batzordea.

  ¨ Elgoibar Ikastolan matrikulatzeak dakar P.M. Urruzuno Sozietate Kooperatiboko bazkide egitea eta honek bere

  estatutuetan onarturiko eskubide eta betebeharrak betetzera konprometitzen zaituzte.

  ELGOIBAR IKASTOLA ETENGABEKO HOBEKUNTZA DINAMIKAN

  Elgoibar ikastolak 1995. urtean izan zuen EFQM ereduari buruzko lehen berria EUSKALIT fundazioaren eskutik.

  Bikaintasunaren bidean hasi zenetik etengabeko hobekuntzaren kultura ezartzea izan da helburu nagusienetakoa. 2008an

  bikaintasunerako konpromiso diploma hartu zuen eta 2010eko abenduaren 16an Eusko Jaurlaritzaren zilarrezko Q saria

  eskuratu zuen.

  Ikastolak urteak eman ditu bere egiteko eran lagunduko dion kudeaketa sistema definitzen eta sendotzen. Pixkanaka,

  baina etenik gabe, joan da egun oinarritzat duen egituraketa eta antolaketa finkatzen, helburuak, nahiak, beharrak adosten

  eta partekatzen ikasleen, familien eta erakundeko profesionalen artean; aliantzekin eta bide lagunekin sare sendoa

  eratzen.

 • HAUR HEZKUNTZAKO EZAUGARRIAK:

  •Haur Hezkuntza bi ziklok (0-3, 3-6) osatzen dute, biek elkarren artean lotura

  handia dutelarik

  •Haur Hezkuntzan hiru eremu lantzen ditugu: nortasuna eta autonomia pertsonala,

  ingurune fisiko eta soziala (sozializazioa) eta komunikazioa eta errepresentazioa.

  •Etapa honek, haurrak bere buruarekiko irudi positiboa garatu eta dituen

  ahalbideetan konfiantza izanez bere gorputza eta ingurua ezagutzen joatea du

  helburu

  •Era globalizatzaile batean egiten dugu lan eta haurrek dakartzaten aurre-

  ezagutzetatik abiatzen gara. Manipulazioaren, jokoaren eta esperimentazioaren

  bitartez, haurren ezagupena eraikitzen joaten gara gure heziketan ekintzei

  lehentasuna emanez

  •Euskara, heziketa prozesuan transmisio hizkuntza izanik, gure ikasleak, 4

  urterekin, ingelesaren lanketan ere hasten dira

  •Baditugu, bestalde, esku-hartze neurriak ere hobetu beharrak azaltzen dituzten

  ikasleentzat

 • 2.- Haurra ez da eraman behar…

  •Zentzuak hala esaten duenean

  •Ikastolan eman ezin zaion zaintza behar duenean edo

  ikastolako ekintzetan egoki parte hartzeko moduan ez

  dagoenean.

  •Besteak beste, honako sintoma hauek dituenean:

  •Sukarra edo febrikula.

  •Arnas zailtasuna eta/edo eztul iraunkorra (ez

  bada katarro arrunta).

  •Suminkortasuna (negar kontsolaezina).

  •Gorakoa, ageriko arrazorik gabe.

  3.- Haurra egoera hauetan ez da ikastolara eraman

  behar

  Hauetako gaixotasunen bat duenean:

  Beherakoa, odolaz edo mukiaz.

  Konjuntibitis zornetsua (begiak gorri eta jarioa).

  Infekzioa azalean (inpetigoa).

  Exantemak (mantxak azalean), aftak eta eskarlatina.

  Zorriak (tratamendu gabe).

  Hazteria, astanafarreria, kukurruku-eztula, elgorria,

  hazizuriak, tuberkulosia, A hepatitisa.

  Pediatrak edo zentzuak gomendatzen duen beste

  edozein egoeratan.

  4.- eta haurra noiz itzuli daiteke berriz ikastolara?

  Prozesu infekzioso bakoitzak bere bilakaera dauka, baina arau

  orokor gisa honako hauek har daitezke:

  •Haurrak 24 ordu baino gehiago daramatzanean sintoma gabe

  edo gutxieneko sintomekin.

  •Pediatrarengana jo badugu, hark hartuko du erabakia.

  •Haurra ondo sentitu behar da. Guztiz sendatu gabe joaten bada

  eskolara, berriz gaixotzeko arrisku aukera handitu egiten da.

  •Dena dela, etxean egoteko epea gaixotasunak berak zehaztuko

  du edo, hala behar izanez gero, tratamenduak.

  GAIXOTASUNEN AURREAN NOLA JOKATU ORIENTATZEKO

  1.- Zergatik geratu behar du etxean haurrak?

  •Gaixorik dagoen umearen defentsak lanpetuta daude haren

  infekzioari aurre egiten; beraz, hura izango da lehena beste

  prozesu infekzioso bat hartzen. Beste haurrak kutsatu ditzake.

  •Haurra hobeto dago etxean: nahi duenean deskantsatu dezake

  eta ez dauka zertan beste haurren erritmorik jarraitu.

  •Haurra gaixorik dagoenean eraman behar al dut ikastolara?

  Galdera egin ordez, ondorengoa egingo balitz: gaixorik dagoen

  haurra etxean ala ikastolan zaindu behar da? Erantzunean ez

  genuke zalantzarik izango.

 • 2. Aprendizaietarako haurrak behar dituen

  gaitasunak

  •· Ahalegina

  •· Sozializazioa

  •· Esperientziak konpartitzen jakitea

  •· Tolerantzia

  •· Lasaitasun afektiboa

  •· Oreka emozionala

  •· Imitazioa

  •· Itxaroteko gaitasuna

  •· Frustrazioei aurre egiten jakitea

  3. Gurasoek izan behar duten jarrera

  •· Entzuten jakitea

  •· Konfidantza eta afektibitatea

  •· Arazoei aurre egiten laguntzea

  •· Eredu ona izatea

  •· Gure hizkuntza eta kultura ezagutaraztea

  •· Hausnartzen laguntzea

  •· Estimulatzea

  •· Egia esaten irakastea

  •· Arau argiak, finkoak ematea

  •· Denak koherentziaz jokatzea

  •· Denbora ematea

  •· Lasaitasuna, babesa ematea

  HEZKUNTZA EGOKIAREN OINARRIAK

  Haurraren nortasuna eta izaera hasi hasieratik osatzen hasten dira.Haurrak hezitzeak disziplina izatea eskatzen duenez buruhauste

  handiak ekar ditzake. Gure helburua gai honen inguruko zenbait jarraibide helearaztea da.

  Seme- alabak egoki hezitzeko hainbat puntu:

  * Urtean zehar haurraren garapenean baliogarri diren zenbait formazio saio eskaintzen zaizkie gurasoei (masai ikastaroa, …)

  1.Zaintzekoak

  · Lo egiteko orduak eta jarrerak

  · Garbitasuna eta higienea

  · Janaria: kantitatea, kalitatea eta jarrerak

  · Osasuna

 • IDAZKARITZA Astel – Osti 09:00 - 18:00

  TEl 943 74 44 41 – [email protected]

  Etapak Ordutegia

  HH 0-1 Astel - Osti 07:30 – 19:30

  HH 2 Astel - Osti

  Egun erdiak 08:55-12:05

  Egun osoa 08:55-12:05/14:30-16:25

  HH3tik HH5era Astel - Osti

  Egun erdiak 08:55-12:40

  Opor bezperak 08:55-12:10

  Egun osoa

  08:55 – 12:10 / 14:30 – 16:30

  Lehen Hezkuntza Astel - Osti 09:00 – 12:30 / 14:30 – 16:30

  Derrigorrezko BH Astel, Astea, Osteg Asteaz, Ostir

  08:10 - 12:30 / 14:30 - 16:30 08:10 - 14:10

 • ZERBITZU OSAGARRIAK: HAUR ZAINKETA

  Luzakin bezala ezagutzen dugun zerbitzuak ohikoa den ordutegia zabaltzen du 2 urtetik 9 urte arteko ikasleentzat. Hau

  Elgoibar Ikastolak familiei laguntzeko bideratutako zaintza zerbitzua da.

  Ordutegia Kuotak

  07:30-09:00 25,83€-tik 51,66 €-tara

  16:30-18:00 25,83€-tik 51,66 €-tara

  16:30-19:30 54,49€-tik 110,98 €-tara

  Egun bereziak 13,58 €

  ZERBITZU OSAGARRIAK: JANGELA

  Hau Ikastolak eskaintzen duen zerbitzuetako bat da. Ikastolak

  ez du sukalde zerbitzurik eta ondorioz, bazkariak kanpotik

  ekartzen dira, egun hornitzailea AUSOLAN dugu. Enpresa

  honek bere kalitatea bermatzen duten hainbat ziurtagiri ditu.

  Jangelako zerbitzua zaintzeko eta txikiei laguntzeko zenbait

  begirale izaten dira jangelan, bai eta ondorengo denboraldian

  ere, arratsaldeko saioei ekin bitartean. Denboraldi honetan,

  Ausolaneko begiraleekin batera Atxutxiamaikako begiraleak

  ere bertan izango dira euskararen erabilpena bultzatzeko

  hainbat jardunekin.

  Jangelako menua estandarra da, guztientzat berdina, dietetika

  irizpide fidagarrien arabera egina dago, aldakorra da eta

  hiruhilabetero bazkalduko duten menuen fitxa ematen zaie

  erabiltzen duten familiei eta gure web orrian publikatzen dira.

  Janariari alergia edo intolerantzia duen haurrak dieta berezia

  izango dute informe medikoak hala eskatzen badu.

  Jangela Ordutegia

  Mailak Kuotak

  1 11:30 HH02 5,60 € eguneko

  2 12:05 – 12:50 HH 3-4-5 5,60 € eguneko

  3 12:50 – 13:30 LMH 1-2-3 5,60 € eguneko

  4 13:35 – 14:15 LMH 4-5-6, DBH 5,60 € eguneko

  14:10 DBH (asteazken eta ostiraletan)

  5,60 € eguneko

  Egun bereziak: jai-zubiak,

  gabonak, Aste santua eta

  uztaileko oporraldiak. Zerbitzu

  hau aurrera eramanteko gutiexez

  6 ikasleek eman behar dute izena.

 • URTXINTXA – TXANELA – OSTADAR – EKI

  ¨ Izen hau daukate Ikastolen Elkartearen gidaritzapean eguneratzen, berritzen eta hobetzen ari diren 3 urtetik gorako ikas materialek. Dagokien irakasle guztiek parte hartzen dute, eta

  material berri horien erabilpenaren gaineko ikastaroak hartzen dituzte, bestalde, haien

  garapenaren eta ebaluazioaren protagonista oso garrantzizkoak izanik.

  ¨ Kurrikuluaren berriztapenak dagokien irakasleen etengabeko eguneraketa eragiten du.

  Eguneraketa hau hobekuntzak ezarri aurretik nahiz ezarri bitartean izaten da, hezkuntza

  material berriaren erabilpen zuzena ziurtatu eta hura geletako errelitatera egokitzen dela

  bermatzeko, hezkuntza materialen egile berberek zuzentzen dute, eta kasu gehienetan,

  Ikastolen Elkarteari dagozkio. Honela, eguneraketa ez ezik, metodo eta kurrikulu elementu

  berrietan egile lankidetza ere bada.

  ¨ Eta hori guztia Informazio eta Komunikazio Tresnen (IKT) hedapenerako ikastola pilotu

  izanik azken teknologien garapenean eta erabilpenean guztiz murgilduta, gai honetan ere

  etengabeko hobekuntza txertatu nahian.

  Elgoibar ikastola erabiltzen dituen material didaktikoen elaborazioan partaide da, pedagogia berrien

  sustatzailea izanik, ikastolen mugimenduaren ezaugarriari jarraiki.

 • PROIEKTUAK-PROGRAMAK; HIZPRO

  Zer da Hizpro?

  Ikastolan lantzen diren hizkuntzen (euskara, gaztelera, ingelesa eta frantsesa)

  irakaskuntza eta erabilerari dagozkien alderdiak era integralean bildu eta, eskola

  barruko eremu askotarikoan hizkuntzen trataerari koherentzia emango dion tresna da.

  EuskarazBizi

  Programa honek Euskararen Normalkuntzan sakontzea du helburu. Hau da, Ikastola

  osatzen dugun komunitateak bizitzako esparruetan eta funtzioetan euskararen

  ezagutza eta erabilera orekatzea, alegia.

  Elgoibar Ikastolaren funtzionamendu esparru guztiei eragiten dien programa da, eta

  ezinbestean partaide guztien inplikazioa eskatzen du. Era berean, gure hizkuntza

  asmoekin bat datorrenez, gure Hezkuntza Proiektuan aurkitzen du bere kokagunea. PROIEKTUAK-PROGRAMAK: AGENDA 21

  Gure Ikastolak jasangarritasunaren aldeko heziketa bultzatzea erabaki du eta

  horretarako ESKOLA AGENDA 21 proiektua aurrera eramaten ari da. Helburuen

  artean honako hauek daude:

  - Berrikuntza eta hezkuntza-kalitatea lortzen saiatu.

  - Gure ikasleengan arazoak konpontzeko gaitasunak garatu.

  - Ikasleak herritar partehartzaileak izaten ohitu.

  - 2008tik Eskola Iraunkorraren Ziurtagiria daukagu, proiektu honetan egindako

  lanaren aitortza gisa. 2012ko azaroan ziurtagiria berriztu dugu.

 • PROIEKTUAK-PROGRAMAK: IKT

  Elgoibarko ikastola, ikastola pilotua izan da Ikastolen IKT (Informazio eta Komunikazio

  Teknologiak) proiektuan 2000-2001 ikasturtetik aurrera. Urte horretan, EAEko 10 ikastola

  hautatu ziren ikastola pilotu izateko eta horretarako, ikastolako Artezkaritza Kontseiluak,

  zuzendaritzak eta irakasleriak eta zerbitzu orokorretako langileek hainbat konpromiso onartu

  zituzten.

  Ordutik aurrera, Elgoibarko ikastolak IKT proiektuan aurrerapauso esanguratsuak eman ditu

  eta IKT planak dituen bost ardatzetan, bere ibilbidea eredugarria izan da:

  - Ikastolaren azpiegitura teknologikoan

  -Profesionalen IKT prestakuntzan

  - IKTetarako giza-baliabideen definizioan: IKT dinamizatzailea eta mantenu arduraduna

  - Baliabide digitalen erabilpenean, bai antolaketa eta kudeaketa eremuan eta bai ikas-

  irakaskuntza prozesuetan: IKASDAT eta IKASWEB (kudeaketa administratiboa eta

  akademikoa bideratzeko aplikazio informatikoen diseinua eta garapena), IKASYS

  (ordenagailu eramangarri txikien bidez oinarrizko konpetentzien lorpenerako sistema

  berriztatzailea), TXANELA eta OSTADAR DIGITALA (Txanela eta Osatadar material

  didaktikoetan oinarrituta konpetentzi digitalen lanketarako programa), IT-TXARTELA (gure

  ikastolak komunikazio eta informazio teknologien mailako ezagutza adierazten duen

  ziurtagiria eskuratu ahal izateko aukera zabaltzen du; gure ikasleak horretarako formatuz eta

  froga ikastolan bertan eskainiz)

  - Ikastola taldean IKT dinamizazio lanetan

 • ESKOLAZ KANPOKO JARDUNAK: ELKARTRUKEA

  DBHen egiten den eskolaz kanpoko jarduera da. 15 egun inguruko egonaldia da

  Ingalaterrako Liverpoolen dagoen Litherland High School ikastetxeko ikasleen

  familietan.

  Lortu nahi ditugun helburuak honako hauek dira:

  Ikastolan ikasitako ingelesa egoera erreal batean praktikan jartzea.

  Ingelesez aritzeko konfiantza hartzea.

  Entzutezko ulermena lantzea.

  Kultura eta bizimodu desberdina ezagutzea.

  ESKOLAZ KANPOKO JARDUNAK: OIN ALAI

  Umeei ikastolara beraien kabuz eta modu seguruan oinez

  joateko aukera eskaintzen duen egitasmoa.

  Honek, umeen autonomia eta ardura lantzen du eta frogatuta

  dago klasera oinez joaten diren umeak erneago ailegatzen

  direla.

 • ESKOLAZ KANPOKO JARDUNAK: AUBIXA

  Aubixa, Elgoibar Euskal Girotze Barnetegia San Pedro auzoko aubixa baserrian

  kokatua dago. Ikasturtea amaitutakoan, bertan egun batzuk pasatzeko aukera dute

  LHko lehenengo eta bigarrengo zikloko ikasleek.

  Helburu hauen inguruan proposaturiko ekintzak eta jarduerak egiten dituzte:

  Haur bakoitzaren autonomian sustatzea

  Haurren euskararen ahozkotasuna indartzea

  Egiten diren jardueren artean, mendi irteerak, txantxa jolasak, gau-jolasak

  (diskoteka...), kanpo jolasak, ur-jolasak, ezagutze-jolasak, eskulanak, ginkana,

  etab.

  ESKOLAZ KANPOKO JARDUNAK: UDAL MAILAKO ESKOLA KIROLA

  Ikastolak Ikaskirola bultzatzen du Elgoibarko Eskola Kontseiluko partaide izanik, jarritako

  helburuak bereak eginik:

  Kirola egiteko aukera sustatu

  Kirol desberdinak ezagutu eta era egokian eginez (entrenatzaile prestatuak, instalazio egokiak…)

  ongi pasatu (batzuetan irabazi, beste batzuetan galdu, baina beti jolastu eta gozatu).

 • IRIZPIDEAK ETA BAREMOA

  Eskola postua eskatzen dutenak dauden postuak baino gehiago direnean, Eusko Jaurlaritzeran martxoaren 4ko 35/2008 dekretua

  aplikatu behar da. Baremazio honen arabera egingo da:

  ◆a) Famillia-unitatearen urteko errenta (Kontzeptu metagarriak .Atal honetako puntuazioa, gehienez ere : 3 puntu). 1.- 1,5 puntu, urtean 42.000€tik behera irabaziz gero (errenta aitorpena ekarri behar da).

  2.- Aurreko puntuazioa alde batera utzita, eskatzaileaz gain duen adin txikiko semeko/alabako : 0,25 puntu.

  ◆b) Bizilekuaren hurbiltasuna (Kontzeptu ez metagarriak.. Atal honetako puntuazioa, gehienez ere : 5 puntu). 1.- 5 puntu, ikaslearen etxea eskatutako ikastetxearen eragin-eremuan egoteagatik (Elgoibarko auzokide guztiak

  puntuaketa berdina dute).

  2.- 2 puntu, aitak, amak edo legezko tutoreak eskatutako ikastetxearen eremuan lantokia izateagatik.( Puntu hauek

  ezin dira batu ikaslearen aitak, amak edo legezko tutoreak eskatutako ikastetxean lan egiteagatik eskuratu daitezken

  puntuekin).

  ◆c) Ikastetxean ikasi edo lan egiten duten senitartekoak (Kontzeptu ez metagarriak. Atal honetako puntuazioa, gehienez ere : 9 puntu).

  1.- 9 puntu, ikastetxean anai-arrebaren bat izateagatik.

  2.- 7 puntu, aitak, amak edo legezko tutoreak eskatutako ikastetxean lan egiteagatik.

  ◆d) Beste irizpide batzuk ( Kontzeptu metagarriak) 1.- Puntu 1, maila orokorreko familia ugariko kide izateagatik.

  2.- 1,5 puntu ,maila bereziko familia ugariko kide izateagatik.

  3.- Minusbaliotasunagatik (kontzeptu honegatik gehienezko puntuazioa: 2 puntu)

  - Ikasle eskatzailearena: 2 puntu.

  - Aitarena,amarena,legezko tutorearena edo anai/arrebaren batena: puntu 1.

  ◆ 1 puntu, ikastetxeko kooperatibaren bazkideen seme-alaben alde.

  ◆ 2 puntu, ikastetxearen ordezkaritza Organo Gorenak erabakitako irizpidearen alde. (Organo Gorenaren 2011-12-19an erabakia).

  - Puntu 1, ikasle ohien seme-alabak izateagatik, eta

  - Puntu 1, ikastolako bazkidearen seme-alaben alde