AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei...

15

Transcript of AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei...

Page 1: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik
Page 2: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

AURKIBIDEA

KARABELEKO TALDEA 1. SUSTATZAILEAK 2.

MISIOA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK 3. GIZARTE-ERAGINA 4.

2015EKO ERREHABILITAZIO TALDEAREN JARDUERAK 5. 205EKO BESTELAKO KOLEKTIBOEKIN JARDUERAK 6.

2015EKO IKERKETA-JARDUERAK 7.

GIZARTEARENTZAT ETA GIZARTEAREKIN EGINDAKO JARDUERAK 8.

Page 3: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

1. KARABELEKO TALDEA Karabeleko irabazi-asmorik gabeko elkartea da eta bere helburua baratzezaintza ekologikoaren esperimentazioa, nekazal-ekologiaren sustapena eta buruko gaitza duten pertsonen bizitza-kalitatea hobetzea eta sendatzea da. Gure lursaila Hernanin dago eta 25.000 metro koadroko laborantza du eta publiko orokorrarentzat eta sektoreko profesionalentzat irekita dago. Gure baratzeetan barietate, espezie eta bestelako produktu desberdinen portaera aztertzen dugu ekoizleei aholkua eman ahal izateko. Gainera, buruko gaitza duten pertsonak eta gizarte-bazterketa arriskua duten bestelako kolektiboak errehabilitatzeko zentro psikosoziala gara. Lurra maitasunez eta esfortzuz lantzen dugu eta lan horren fruituakmerkaturatzen ditugu gure dendan eta gure kontsumo-taldearen bidez. Dokumentu honen xedea da denboran iraungo duen gizarte eta nekazaritza-ereduari lotuta eboluzionatuz joango den lursail agroekologiko honen ezaugarriak adieraztea.

Page 4: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

2. SUSTATZAILEAK

AGIFES.(Buruko gaitza duten pertsonen eta senideen Gipuzkoako elkartea)1985ean sortutakoirabazi-

asmorik gabeko elkartea da eta bere helburua da komunitatean buruko-gaitzak dituzten pertsonen integrazioa eta normalizazioa lortzea, kalitatezko zerbitzuak aldarrikatzea (gizartekoa, lanekoa, osasun-arlokoa) eta buruko-gaitza duten pertsonen eta hauen senideen bizitza-kalitatea hobetzea. Bere jarduera Gipuzkoan gauzatzen du programa pertsonalizatuak eta zentro espezializatuak kudeatuz. Helburua buruko gaitza duten pertsonen errekuperazioa delarik.

KIMUBAT. Duela 25 urte Kimu bat lorezaintza arloan hasi zen lanean eta pixkanaka, lorezain-talde,

makineria eta garden propioa izatera heldu zen. Hauek , neurri eta azpiegitura handiagoa eskatzen dituzten lanak egiteko gaitasuna eta besteak beste, lorategiarekin lotutako elementuak eskaintzeko aukera eman zioten.

Kimu Baten araua eboluzioa da. Eta horregatik, gure kezkak direla eta, ingurumenarekin lotura duten lan-lerroak bilatzen ditugu. Barazkien munduarekin lotutako arlo desberdinetan jasotako ezagutza eta dibertsitateagure motorra eta balio nagusiak dira gaur egun.

Aipatu nahi dugu eboluzio horrek izaera soziala eta parte-hartzailea duen enpresa baten sorreran eragin duela. Hori dela eta, Kimu bat erreferentziazko lan-sozietate bezala finkatu da Gipuzkoan.

BLASENEA.Blasenea mintegi ekologikoa enpresa familiarra da eta 2006tik esklusiboki barazki

ekologikoen, landare usaintsuen eta fruitu txikidun landareen mintegi ekoizpenean dihardu. Mintegi-aukera zabala ekoizten du barietate ugarirekin lan egiten duelarik: tomatearen 80 barietate inguru, piperraren 50 barietate inguru, etab. Barietate komertzialez gain, berreskuratutako antzinako barietateak eta tokiko barietateak ere ekoizten ditu. Era berean, esklusiboki ekologikoak eta ziurtatutako haziak, fitosanitarioak, substratuak, humusa, konposta… komertzializatzen ditu.

Page 5: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

3.MISIOA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK

Karabeleko baratzezaintzan oinarritutako lursaila da eta helburutzat ditu jasangarritasun ekonomikoa, ingurumen eta gizarte jasangarritasuna baratzezaintza ekologikoaren esperimentazio, agroekologiaren sustapen eta buruko gaitzak dituzten pertsonen integrazio soziolaboral eta bizi-kalitate hobekuntzaren bidez.

MISIOA. Proiektu honen helburu nagusia baratzezaintza-zentroa martxan jartzea da. Zentro honek interes eta helburu anitzak bilduko ditu eta eboluzionatuz eta hauek dibertsifikatuz joango direla aurreikusten da. Interesgarria da proiektu honen helburuak azpimarratzea; izan ere, nahiko bereziak baitira:

1. ESPERIMENTAZIO-LURSAILA. Lan-zentro hau baratzezaintza ekologikorako oinarrizko esperimentazio gune ireki gisa bihurtzea.

2. ERREHABILITAZIOA, GIZARTERATZEA ETA LANERATZEA. Gizarte-bazterketa arriskua eta buruko-gaitz larriak dituzten pertsonen integraziorako eta errehabilitazio psikosozialerako proiektua sustatzea.

3. EKOIZPEN EKOLOGIKOA.Barazkien ekoizpena eta baratzezaintza ekologikorako mintegia. 4. JASANGARRITASUN EKONOMIKOA. Ekonomikoki jasangarria den proiektua sortzea; bere kabuz

aberastasuna sortuz. Horretarako, behar berrietara eta gizarteko erronketara egokitu beharko da.

5. IKUSPEGIA Gure proiektuak gure gertuko ingurunean dauden hainbat gizarte-arazori konponbidea eman nahi die. Alde batetik, buruko-gaitza duten pertsonen langabezia eta integrazioa bezalako arazo sozialari konponbidea eman nahi diebaina, etorkinen edo hirugarren graduan dauden presoen gizarteratzeari ere lekua eman nahi zaio.

Page 6: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

Bestalde, Kantauri-isurialdeko baratzezaintza ekologikoaren ezagutza ere sustatu nahi da informazioa bilduz eta ikerketa-lerro berriak landuz; izan ere, eskualde honetako ezaugarri orografiko eta sozioekonomikoagatik, lehenengo sektoreak ez baitauka ikerketa-zentro handiak erakartzeko gaitasun nahikorik. Azkenik, kontzientea den nekazal-eredua zabaldu nahi da. Gure ingurunean garrantzia hartuz doan gaia izan arren, gaur-gaurkoz, gure lurraldean dugun potentzialtasunetik urruti baikaude. Proiektu hauen gauzatzea lortu ahal izateko,berezia, esklusiboa eta kalitatezkoa izateagatik bereiztuko den jarduera ekonomikoa garatu nahi da.

1.1. BALIOAK

Proiektu hau jarraian azaltzen diren parte-hartzaileen giza-kalitatean oinarritutako balioetan finkatzen da: Pertsona erdigunean. Gobernantza demokratikoa eta parte-hartzea. Aukerak buruko-gaitzak dituztenentzat. Gertutasun-harremanak. Ingurumenaren jasangarritasuna. Ezagutzaren garapena. Tokiko baratzezaintza sektoreari bultzada. Gizartea eraldatzea.

Page 7: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

3. GIZARTE-ERAGINA

Proiektu honek gizarte-eragin positiboa sortu nahi du: oro har, Gipuzkoa mailan eta bereziki, Donostialdea-Buruntzaldea eskualdean. Gure proiektuak lortu nahi duen eragin soziala anbizio handikoa da eta hiru ardatz ditu. Batetik, buruko-gaitz larriak dituzten pertsonentzat errehabilitazio-zerbitzu bat eskaini nahi da, hauen gizarteratzea eta lan-sustapena lortzeko. Bestalde, lurraldean eragin bat sortu nahi dugu ikerketa eta zabalkundearen bidez ezagutza sortuz. Azkenik, ingurumenarekiko eragina egongo litzateke; izan ere, proiektua hainbat praktika eta balio ekologiko kontuan hartuz garatu nahi baita.

3.1. BURUKO GAITZAK DITUZTEN PERTSONENGAN DUEN ERAGINA.

Karabelekok buruko-gaitzak dituzten eta gizarte-bazterketa egoeran dauden bestelako kolektiboen errehabilitazio psikosozialerako zentro gisa funtzionatzen du. Agifesen(Buruko gaitza duten pertsonen eta senideen Gipuzkoako elkartearen) parte-hartzea bere fundazio-helburuen zati bat da, hots, buruko-gaitzak dituzten pertsonen normalizazioa eta gizarteratzea lortzea, kalitatezko zerbitzuak aldarrikatzea (sozialak, lanekoak eta osasunekoak) eta pertsona hauen eta beraien senideen bizi-kalitatea hobetzea.

Karabelekon, parte-hartzearen bidez, Blasenea eta Kimu baten lankidetzarekin,Agifesek gizartea sentsibilizatu nahi du buruko-gaitzen inguruan eta kolektibo honen inguruan dauden aurreiritzi eta mitoak gainditzen lagundu nahi du. Era berean, proiektu hau bazterketa arriskuan dauden bestelako kolektiboetara zabalik dago.

Page 8: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

Buruko-gaitzak dituzten ehuneko handi batek ez du lanik egiten eta ondorioz, beraien aisialdia berezia da alternatibarik gabeko ordu libre asko baitituzte eta aisialdia bizi-kalitatearekin oso lotuta baitago. Era berean, lanbide eta bizimolde berri baterako ezagutza eta motibazioa eskaintzeak, kolektiboarentzako aukerak sortzea ahalbidetzen du.

Testuinguru honetan, Agifesek hainbat ekimen sustatzen ditu aisialdiarekin eta baratzezaintzarekin lotutako jarduera bitartez, osasungarriak diren ohiturak sortuz eta formazio bidez, buruko gaitza duten pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukera emanez.

Karabeleko instalazioetatik orain arte buruko gaitz larria duten 45 pertsona pasatu dira; hauetatik 30 beraien borondatez etortzen dira egunero batez besteko 10 pertsona etortzen direlarik. Bestalde, urtero 4 hilabeteko iraupena duen lanpostua eskaini diegu 2 pertsona desberdinei urtero. Azkenik, proiektuak hazteko aukera duen heinean, errehabilitazioan dauden pertsona kopurua eta lanpostuak hazi ahal izango dira.

2.2. LURRALDEAN DUEN ERAGINA

Proiektu honen helburu nagusienetariko bat baratzezaintza ekologikoaren esperimentazio librea eta irekia da. Esperimentazio honek Kantauri-isurialdeko nekazari txikientzat kontsulta-gune bat sortzea nahi du. Hauek ikerketa-zentro handietatik urrun daude eta lurralde eremuan, eragin soziala sortzen dute. Gaur egun eta ENEEKeko 2014 datuen arabera, Euskadin 2874ha inskribatuta daude urteko %9ko igoerarekin eta guztira, 434 ekoizle daude. Instalazioak barietate desberdinak tokian bertan ikusteko moduan antolatuta daude tokiko barietateen aldeko apustu garbia eginez. Gainera, jarduera honen bitartez, orain arte exotikotzat genituen barietateak probatu nahi dira. Honako hauek sustatu nahi dira:

- Baliabide naturalen kudeaketa hobetzen lagunduko duen ezagutza jasotzea. - Ekoizleen autonomia hobetzea baliagarria den informazioa sortuz uzten zikloak aurreratzeko edo

atzeratzeko. - Nekazaritza ekologikoa sustatzea. - Tokiko barazkien eta jangarriak diren landareekin esperimentatzea eta hauek berreskuratzea. - Esperimentazio-lerro hauek irekiak eta libreak izango dira interesa duten eta hala eskatzen duten

nekazari profesional eta amateurrentzat. Ezaugarri hau bermatzeko, interesdunak “Karabeleko lagunak” egiteko aukera izango dute eta hartutako konpromisoen arabera, urteko batzarretan edo esperimentazio-lerroak garatzeko antolatuko diren lan-bileretanparte hartzeko eskubidea izango dute.

Page 9: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

4. ERREHABILITAZIO TALDEAREN JARDUERAK 2015ean zehar Karabelekora etortzen den erabiltzaile-taldeak (OTL programa) beraien gizarteratze eta laneratzea sustatzeko, hainbat jarduera egin ditu. Horretarako, baratzeko eginkizun/jarduerak irteera kulturalekin, tailer eta ikusarazteko jarduerekin osatu dirahelburu guztiak lantzeko asmoarekin. Irteerak gutxienez, hilean bitan egin dira eta udan eguraldi ona baliatuz, beste irteeraren bat gehiago egin da. Gainontzeko egunetan, Karabelekora etortzen dira eta baratzeko lanetan/jardueratan parte hartzen dute, HHSS, laneko gaitasunak lantzeko, zalantzak argitzeko…taldeko tailerrak egiten ditugu. 2015ean errehabilitazio taldeak egindako jarduerak honako hauek izan dira:

BARATZEZAINEKIN EGUNEROKO JARDUERA. Kolektiboaren ordutegiaren arabera, baratzezainekin baratzeko eguneroko lanetan parte hartu dute. Landatzen, uzta biltzen, otarreen prestaketan, garbitasunean etab. lana egin dute.

ERREZETA-LIBURUA. Errehabilitazio taldeak herrian egunero erosketak egiten ditu eta baratzean dauden sasoiko elikagaiekin batera, errezeta-liburua osatzen dute osasungarriak diren elikadura ohituretara hurbilduz.

TOKIKO AZOKETARA JOATEA. Udaberri eta uda bitartean, Hernaniko azokara joan gara ostegun goizetan. Kolektiboko bi kide eta nekazari bat joan dira herritarrekin baratzeko produktuen salerosketan elkarreraginez .

Page 10: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

IKASLEEN 15 BISITATAN PARTE HARTZEA. Kolektiboak beti parte hartu du bisita hauetan eta beraien errealitatea zein den azaltzeko gunea dute. Horrela, apiril-maiatza eta urri-azaro bitartean, 15 bisita eskaini dizkiegu Hernaniko ikastetxeei

IRTEERA KULTURALAK. Egindako irteera kulturalak asko izan dira: Igeldo- Orio,Leitzaraneko ibilaldia.Miramon Kutxagunea.Urgull.Santa Klara.Hendaia- Hondarribi (itsasontziz).Zumaia.Deba.Zinemaldiko bulegoetara bisita.Oiartzungo bidegorria.Santa Barbara- Lasarte.Santa Barbara- Urnieta.Antigua-Lasarte bidegorritik + Cementos Rezola museoa.Agifesek antolatutako laburmetraien lehiaketa.Zarautz: Photomuseum eta azoka.Hernani Astigarraga (irteera laburra). Martutenera Sarturen instalakuntzak ezagutzera.Tolosa: Gorrotxategi.Pasaia-Gros-Pasealeku Berria.

BI LANPOSTU SORTZEA. Proiektuaren helburua uda-sasoian lanpostu egonkorra sortzea izanik, taldeko bi kideri kontratua egin zaie modu txandakatuan ekainetik urrira arte.

Page 11: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

5. BESTELAKO KOLEKTIBOEKIN JARDUERAK

IRESGI. Urte honetan zehar, Martuteneko espetxean dauden 10 kideko 3 taldeari prestakuntza teorikoa eta praktikoa eskaini diegu. 3 hilabeteko ikastaroak izan dira eta bakoitzean astero 2 orduko formakuntza jaso dute pertsona hauek. Talde hauek gurera etortzeko aukera izan du IRESGIko gure lagunek egindako lan handiari esker. Talde honek gure baratzezainen taldeko lagun batek gidatu ditu urtean zehar. Kolektibo honi batetik alternatiba, ideiak eta ohitura osasuntsuak erakutsi izan nahi dizkiegu. Bestetik presondegietan buru osasun arazoa duten pertsona ugari egon ohi denez AGIFES elkartea erreferentzi gisara erakusten zaie.

AHMER. Elkarte honek udalarekin hitzarmen bat sinatua du herriko imigrazio planaren ardura duena. Urtean zehar ekintza ezberdinak antolatzen dituzte eta hauetako batzuk aktibitatea gastro-kulturalak izaten dira nion gure produktuekin hornituz esku hartzen dugun. Elikagai bankuarekin ere lan egiten dute eta antolaturiko auzolanetan lagundu izan digute.

ELIKAGAIEN BANKUA. Jasangarritasunak gure egunerokotasunean duen garrantzia ikusirik elikagaien aprobetxamendu maximoari garrantzi berezi ematen diogu honegatik eta elkar laguntzeagatik elikagai bankuarekin harreman zuzena dugu. Euren eskaintzetan duten produktu fresko faltagatik astero ateratzea lortu ez dugun produktu freskoa jasotzera etorri ohi dira. Aurrera begira elikagaien dohaintzatik haratago esku hartzeko helburua dugu.

Page 12: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

6. IKERKETA-JARDUERAK

Esperimentazio-zentroaren helburu nagusia lanketa ekologiko bidezko barazki esperimentaziora bideratutako lan-lerro oso baten bidez, baratzezaintza ekologikosektorearentzat tokiko ezagutza sustatzea da. Aurten, lehendabiziko ikerketak garatzen hasi gara, bat, oinarrizko ikerketa alorrean eta beste bi, ikerketa praktikoaren alorrean.

POSIBLE DA URTARRILETIK EKAINERA ARTE KANTAURI ITSASERTZEAN KRUZIFEROAK LANDATZEA? Karabelekon EAEn azalorea landatzearen bideragarritasunari buruzko kezka sortu zitzaigun. Honi, urte-sasoi honetan produkzioa dibertsifikatzeko produktuak landatzeko nekazari batzuek zuten interesa gehitu behar zaio. Era honetan, merkatuan dauden udaberriko ekoizpenerako egokiak diren ekoizpen ekologikorako barietateak bilatu zituen. Horregatik, esperimentazio honetan 16 azalore barietate alderatu dira. Gehientsuenak ziklo azkarrekoak dira (70-80 egun birlandatze eta uzta lortu bitartean) eta besteak, ziklo ertainekoak dira . KANTAURI ISURIALDEAN LANDATZEKO TOMATE EKOLOGIKOAREN HAINBAT BARIETATEREN KARAKTERIZAZIOA. Gaur egun, dendatan aurkitzen ditugun barietateak esku bakarreko hatzekin konta daitezke. Baina egia da munduko herrietako nekazariei esker, milaka barietate ditugula munduan zehar. Karabelekon bioaniztasun hau sustatu nahi dugu eta horregatik, 2015ean zehar, martxotik urrira, tomate barietate desberdinen jarraipena egin dugu. Tokiko barietateekin batera barietate komertzialak eta ezezagunak diren barietateak landatzen ditugu. Azterketa praktiko honen helburua zikloen, produktibitatearen jarraipena eta bakoitzaren bilduma grafikoa egitea da.

Page 13: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

NEGUTEGIAN ETA KANPOAN LANDATZEKO INTERESGARRIAK DIREN BARIETATE EKOLOGIKOAK.Gure etxeetan gehien erabiltzen diren barazkiak izanik, hainbat barietate daude gure baratzera egokitzeko. Ikerketa honetan, merkatuan dauden hainbat barietate biltzen saiatu gara grafikoki karakterizatuz eta tokian bertan beraien zikloak eta ohar nagusiak jaso ditugu.

Page 14: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

7. GIZARTEARENTZAT ETA GIZARTEAREKIN EGINDAKO JARDUERAK

Bere zentzu zabalenean ulertuta, agroekologia-balioen zabalkundea bilatzen dugu. Gure gertuko ingurunea pixka bat aldatu nahi dugu denon artean mundua aldatzeko urratsak eman ahal izateko. Esku artean erronka zoragarria dugu eta mundu guztia erakarri nahi dugu eta toki guztietan ezagutarazi. Horregatik, hainbat ekimenenetan parte hartu eta hainbat ekimen egin eta hainbat pertsona eta kolektibo bilatu ditugu elkarlanerako eta datozen urteetan ere, horrela jarraitu nahi dugu.

AUZOLANA. Urteko une hunkigarrienetariko bat izan da. Otsailaren 26ko uholdeen ondoren, kalteak konpontzeko laguntza ematera hurbildutako jende kopurua ikustea hunkigarria izan zen.

BIODIBERTSITATEARI “CARACOL” SARIA.SlowfoosetaCofradiaGastronomica Anaiarteak gure proiektuari emandako saria.

EKINTZAILETZA SOZIALARI LA CAIXA SARIA.Finalistak izan ginen eta beste 19 proiekturekin batera, ekintzailetza proiektuan parte hartu genuen. Beste proiektuekin sarea osatu nahi dugu.

JAKOBA ERREKONDO "BIZI BARATZEA".Punta-puntako aditua den Jakoba Errekondoren “Bizi baratzea” ARGIAkoliburuaren zabalkundean parte hartu genuen: euskarazko baratzezaintza ekologikoari buruzko lehen liburua.

Page 15: AURKIBIDEA - Karabeleko...pertsonen errekuperazioa eta gizarteratzea lagunduz eta aldi berean, hauei garapen pertsonalerako eta autonomiarako aukeraemanez. Karabeleko instalazioetatik

ALEJANDRO ARDANDEGIA– KARABELEKO. IXO taldeko lagunekin eta bereziki, Alejandro ardandegiko InaxioValverderekin, tokiko tomate barietate ekologikoen sustapenerako kanpaina egin genuen ekitaldi paregabe baten bidez.

BETEBERRITZEN.Elhuyar eta garapen agentziarekin batera aitzindaria den proiektuan parte hartzen dugu inguruko eragileen berrikuntza gaitasuna handitzeko asmoz. Horrez gain, etorkizunean inguruko erronka sozialei erantzun egokiagoak eta pertsonalizatuagoak eman ahal izateko, hauen arteko artikulazioa hobetu nahi da.

INNOFORO.Eskualdeko eragile sozioekonomikoen parte-hartze gune honetan parte hartzen dugu Donostia-Beterriko garapen endogenoaren ardatz estrategikoak identifikatzeko.

GUZTIONA.Nekazaritzako elikagaien klusterrean parte hartu dugu. Asmoa, sektorearen garapen ekonomikoa indartzea da ingurumenarekiko eta elikagaien osasunarekiko konpromisoarekin.

WEEKINN JARDUNALDIAK.Berrikuntzaren astean, Donostiako sustapen arloak antolatutako Donostia Weekinnenen, gure proiektua aurkeztu genuen. Urriaren 27an, baratzeko zapore berriei buruzko hitzaldia eman genuen “puntu dendan”.

SUKALDARITZA JASANGARRIAREN IV. JARDUNALDIAK.Basque Culinary Centerrek Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen sailarekin antolatutako jardunaldi hauetan, gure proiektua aurkeztu ahal izan genuen bere alderdi guztiekin.

AGRISPIN EUROPA.Urriaren 8an, AgriSpin proiektuaren jarduera-markoaren baitan, nekazaritza berrikuntzan adituak direnen bisita jaso genuen. Proiektu honek Euskal Herriko nekazaritza sektorean garatzen diren berrikuntza praktikak eta laguntza-zerbitzuak aztertzen ditu.

AZOKA NABARMENENAK:Urduñako Tokiko produktuen eta produktu ekologikoen II. Azokan, Donostiako SantoTomasetako azoka, Donostiako XIV azoka ekologikoa, Ekonomia alternatibo eta solidarioaren II.azoka, Usurbilgo Kilometroak, Bioterra, Biokultura... Kontsumo taldeko bisita: Irailean proposatutako ate irekien jardunaldi bat egin genuen otarreen kontsumitzaileekin. Goizean zehar, zalantzak eta urteko erronkakpartekatu genituen eta lursailean zehar bisita egin genuen. SUSTRAIA: BARAZKIEN KATALOGO INTERAKTIBOA. Gastronomia eta sukaldaritza arteetan graduko 3. mailako ikasleekin elkarlanean, barazkiei buruzko katalogo interaktiboa sortzen ari gara.