AUTORITZACIÓ TITULAR HABITATGE - Cubelles · AUTORITZACIÓ TITULAR HABITATGE . DADES DEL TITULAR...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AUTORITZACIÓ TITULAR HABITATGE - Cubelles · AUTORITZACIÓ TITULAR HABITATGE . DADES DEL TITULAR...

 • A omplir per l’Administració: Responsable: ________________________ Còpies: ________________________ ________________________

  ________________________

  AUTORITZACIÓ TITULAR HABITATGE

  DADES DEL TITULAR Nom i cognoms

  DNI/NIE/PASSAPORT

  Carrer, plaça… Número Pis

  CP

  08880 Municipi

  CUBELLES

  DECLARO

  Que com titular (propietari o llogater) de l’habitatge ubicat a

  AUTORITZO A Nom i cognoms

  DNI/NIE/PASSAPORT

  Nom i cognoms

  DNI/NIE/PASSAPORT

  Nom i cognoms

  DNI/NIE/PASSAPORT

  Nom i cognoms

  DNI/NIE/PASSAPORT

  Nom i cognoms

  DNI/NIE/PASSAPORT

  A empadronar-se en el domicili anteriorment esmentat.

  OBSERVACIONS

  Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada de la següent documentació:

  - CÒPIA DNI/NIE/PASSAPORT del titular de l’habitatge - CÒPIA DNI/NIE/PASSAPORT de les persones autoritzades - QUAN EL PROPIETARI NO ESTIGUI EMPADRONAT A LA VIVENDA, CAL APORTAR

  ESCRIPTURA O REBUT DE L’IBI ACTUAL

  Cubelles, de de Titular Persones autoritzades

  IL·LUSTRÍSSIMA SENYORA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE CUBELLES

  Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran incorporades al fitxer de padró d'habitants, responsabilitat de l'Ajuntament de Cubelles, amb la finalitat de fer el cens de les persones residents al municipi. Conforme allò disposat als articles 15 i 16 de la Llei Orgà-nica de Protecció de dades de Caràcter personal, li informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Pl. de la Vila, 1. 08880 Cubelles)

  Cuadro combinado1: [ ]Cuadro combinado3: [ ]Cuadro combinado4: [ ]Nom i cognoms: DNINIEPASSAPORT: Carrer, plaça: Número: Pis: Que com titular propietari o llogater de l’habitatge ubicat a: Nom i cognoms_2: DNINIEPASSAPORT_2: Nom i cognoms_3: DNINIEPASSAPORT_3: Nom i cognoms_4: DNINIEPASSAPORT_4: Nom i cognoms_5: DNINIEPASSAPORT_5: Nom i cognoms_6: DNINIEPASSAPORT_6: