Avis Cerdanyola 08

Click here to load reader

 • date post

  03-Jun-2015
 • Category

  Travel

 • view

  872
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Projecte del medi social per al cicle mitjà a partir del concepte clau canvi/continuitat.

Transcript of Avis Cerdanyola 08

 • 1. DESPLEGAMENT DEL CURRCULUM PER COMPETNCIES:metodologia i estratgies didctiques Setembre-08 PROJECTES DE TREBALL Roser Canals Cabau

2.

   • El paper del professorat i lalumnat:
   • un canvi metodolgic?

3. Transmissi i reproducci del coneixement Reconstrucci compartida del coneixementEscoltar copiar contestar Treballar individualment en silenciparlar Treball cooperatiupreguntar discutir 4. Decret 142/2007, de 26 de juny http://www.xtec.es/estudis/primaria/06_curriculum_2007/competencies_pri.pdf 9.4Les competncies bsiqueses desenvoluparan en les diferents rees i amb activitats de diferents graus de complexitat que comportin connexions entre continguts intradisciplinaris o de la prpia rea i interdisciplinaris o de les diverses rees, integrant les diferents experincies i aprenentatges dels alumnes.En cada cicle es realitzar com a mnim un treball o projecte interdisciplinari de caire competencialsobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l'aplicaci de coneixements de diverses rees. (rea medinatural i social) 5. CANVI I CONTINUITAT Els avis i viestamb van serinfants Tema del projecte: Exemple elaborat a partir de lexperincia realitzada al CEIP Can Deu (Sabadell) 6.

 • Les preguntes responen a:
  • El desig de saber coses noves
  • La reflexi sobre el propi saber
  • La recerca de nous coneixements
  • La reflexi sobre el propi procs daprenentatge
 • El projecte es desenvolupa a partir del dileg i la discussi

El recorregut del projecte

 • Els projectes es desenvolupen apartir dun problema, el recorregut del qual es construeix a partir de preguntes i la formulaci dhiptesis.

7. Fase 4Lavaluaci Fase 3El desenvolu- pament Fase 2La planificaci: Fase 1Lelecci:Es representa el procs delaboraci del coneixement que sha seguit Savalua el que sha aprs Es connecta amb un nou tema o projecte Sinicia un procs dinvestigaci. Es busquen i seleccionen fonts dinformaci Sestableixen criteris de selecci i interpretaci de la informaci. Es formulen nous dubtes i preguntes Sestableixen relacions amb altres problemes Selabora el resultat i es comunica Es prenen decisions sobre el repartiment de les tasques, la posta en com, lestructuraci i la comunicacide la informaci.Es parteix dun tema o problema negociat amb la classe (a partir duna activitat de sensibilitzaci) que dna lloc a hiptesis que orienten la recerca. Qu he aprs o no sabia? Com ho he aprs? Qu em falta per aprendre? On ho puc buscar? Qui em pot ajudar? Com ho puc saber? Quines noves pregun- tes sorgeixen? Quin s el resultat? Qu en pensen els altres? Qu hem de fer? Com ens organitzem? Qu ens preocupa Qu volem saber? Per qu? 8. Els avis i vies tamb van ser infants

 • RACIONALITAT/
 • IRRACIONALITAT
 • Ara vivim millor? Per qu?
 • Els canvis sn sempre avantatjosos? Per qu?
 • IDENTITAT/ALTERITAT
 • La famlia dels nostres avis i la nostra (nombre, membres,...)
 • Un dia de la seva vida i de la nostra.
 • Semblances i diferncies
 • DIFERENCIACI
 • DIVERSITAT/DESIGUALTAT
 • Les tasques prpies dhomes i dones: la collaboraci de nens i nenes a les feines de casa.
 • El paper de les dones en el temps dels nostres avis.
 • INTERRELACI/CONFLICTE
 • Les relacions pares i fills.
 • Les relacions avis i nets
 • Els conflictes generacionals.
 • Aspectes positius i negatius .
 • CANVI / CONTINUITAT
 • Com vivien els nostres avis i vies quan eren petits.
 • Quines coses han canviat? Com han canviat?
 • Quines coses es mantenen?
 • La vida quotidiana durant el Franquisme .
 • ORGANITZACI SOCIAL
 • Lescola dels nostres avis. Les normes, lautoritat del mestre, els deures, els horaris, els continguts, els jocs...
 • Els drets i els deures dels infants. La declaraci universal del drets dels infants
 • CREENCES I VALORS
 • Els avis i vies com a transmissors de la cultura. Els contes, les histries de vida.
 • El respecte i lestimacio per la gent gran.
 • La famlia com un projecte de vida.

9. 2. Introduccinous continguts Abstracte Concret Simple Complex Elecci del tema del projecte Conversaa partir de lalbum de fotos dels avies i avies quan eren petits Explicaci i activitatsDescripci i classificaci de les fotografies per temes: escola, jocs, habitatge, temps lliure Recerca dinformaci : Elaboraci dun qestionari de preguntes en grups de tres per entrevistar els avis.Reflexi al voltant de com vivien en aquell temps a partir de les raons histriques, socials, poltiques Debat a laula:Comparaci entre la manera de viure dabans i ara.1. Exploraciidees prvies 4. Aplicaci del coneixement 3. Estructuraci coneixements 10. 11. 12. Connexi amb altres temes: Els drets dels infants. Es respecten actualment? Cacera del tresor: la Vida quotidiana durant el franquisme Text individual:Qu podem aprendre dels nostres avis? Qu tagradaria ensenyar als teus nets o netes quan tu siguis avi o via? Quin s el mn que volem deixar als notres nts?Comunicar els resultats amb murals o power point.Els rols de gnere. A partir de diferents exemples. Determinar la diversitat de rols segons el sexe abans i ara.

 • Conversa al voltant de com creuen que vivien per formular preguntes que els inquietin i els interessi descobrir:
 • On vivien?
 • Quants germans tenien?
 • Com era la seva escola?
 • A qu jugaven?
 • Eren felios?
 • ...

Debat a laula:Quins aspectes han canviat en relaci amb la manera de viure dels nens dara? Qu ha millorat i que no?Analitzar els resultats i extreure conclusions.Reflexi al voltant de com vivien en aquell temps a partir de les raons histriques, socials, poltiques El fris cronolgic. Dibuixar la lnia del temps. Situar les fotografies de lexploraci (familiars i de lentorn).Demanar als avis/vies que ens expliquin un conte o que ens ensenyin algun joc de quan eren petits.Fer un recull dels contes dels avis i vies, illustrar-los i regalar-los als avis Dissenyar i realitzar lentrevista als avis/vies Buidar les entrevistes, sintetitzat i organitzar la informaci obtinguda.Descriure totes les imatges i classificar-les segons els criteris pactats (antiguitat, tema...)Comentar fotografies dels avis dels nens i generar un dileg per descriure qu hi veuen? Inventar una histria sobre la foto.Aplicaci Estructuraci Introducci Exploraci 13.

 • LESAVIESA LESESCOLES
 • El dimarts 18 de mar van venir a I'escola les vies d'alguns nens/es i abans nosaltres havien elaborat una enquesta de preguntes relacionades de quan elles eren petites i anaven a I'escola com nosaltres.
 • AI'escola solament hi havia nens/esdelpobleoerendediferents pobles.S'hi havia nens/es de fora i si tenien menjador?
 • Quin horari tenien a I'escola?
 • Noms anaven a I'escola o tamb treballaven?
 • A ms del nostre idioma, estudiaven algn altre?
 • Nens/es estudiaven junts a classe? Eren de la mateixa edat o de diferent?
 • Com eren les classes i el material que tenien?
 • Les taules i cadires com estaven distribudes: individuals, de dos en dos o en una taula allargada i gran on estaven tots els nens/es
 • Hi haviahora depati comara osolament els nens/es anavena estudiar? Sihavia pati,aquins jocs jugavenquines joguines tenien
 • L'escolaerapel nen/aquevoliaotenienqueanarperobligaci?
 • Quin tipus de festes celebraven a l'escola?
 • Portaven I'uniforme? Si portaven eren els mateixos pels nens/es o diferents?
 • Si alg nen/a no entenia alguna cosa, podien preguntar a alg company o noms al mestre?
 • Aon portaven els llibres els nens/es?
 • Aquesta pocaera la de Franco?
 • Alumnes de 4t. CEIPCan Deu (Sabadell)

14. 15. 16. 3r de primria 17. 18. 19. Treballant a partir de projectes es desenvolupen les competncies bsiques perqu

 • Parteix d'un tema, problema o centre d'inters negociat amb l'alumnat.
 • Fa protagonista l'alumnat en la construcci del propi coneixement perqu focalitza el desig de saber coses noves, la formulaci de preguntes, la reflexi sobre el propi saber...
 • Dna gran rellevncia al treball cooperatiu. Selaboren preguntes o hiptesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en com el resultat de les tasques individuals i selabora collectivament el resultat.
 • Incentiva processos dinvestigaci que suposen cercar, seleccionar i interpretar informaci a travs de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.
 • Es transfereixen estratgies per aprendre: es representa el procs de construcci de coneixement, savalua el qu s'ha aprs i com sha aprs.
 • Sactiva la comunicaci, el dileg i la discussi en petit i gran grup per a construir coneixement de forma compartida.

20.

 • Com contribueix el projecteal desenvolupament de les competncies bsiques?

21. Comunicar oralment i per escrit el coneixement el propi pensament (descriure, explicar, justificar, interpretar, argumentar) Conservar el patrimoni cultural delsnostres avantpassats Cercar, triar, organitzar i interpretar la informaci a partir de fonts diversesDistingir entre informacions rellevants i anecdtiques, objectives i subjectives, reconeixent la intencionalitat dels missatges Representar el temps histric (fris cronolgic) i situar-hi fets rellevantsRepresentar grficament el resultat de les entrevistes i interpretar els resultats Fer preguntes: Qu?, per qu?, com? Desenvolupar estratgies per organitzar i recuperar la informaci (resums, esquemes, mapes conceptuals...) Planificar i realitzar tasques en grup (qestionari) Prendre decisions (treball cooperatiu)Conixer la histria familiar i de lentorn (poble, famlia) Comprendre el canvi com a resultat de la interacci de l'sser hum amb el mediComprendrela realitat social actual i histrica i la seva projecci en el futur Exercitar el dileg, lempatia, la cooperaci com a mitjans per exercir la ciutadania democrtica

 • Exercir drets i deures democrticament
 • Analitzari interpretarfetsi fenmens socials
 • Resoldre conflictes i problemes socials
 • Desenvolupar habilitats socials

Competncia social i ciutadana

 • Resoldre problemes amb diverses estratgies
 • Realitzar clculs i estimacions
 • Expressar i comunicar-se en llenguatge matemtic
 • Desenvolupar el raonament matemtic

Competncia matemtica

 • Anlitzar i interpretar fenmens naturals
 • Plantejar hiptesis
 • Interactuar amb lespai i lentorn

Competncia Coneixement i interacci amb el mn fsic

 • Cercar i seleccionar informaci
 • Interpretar i analitzar crticament la informaci
 • Utilitzareines TIC

Tractament de la informaci i competncia digital

 • Desenvolupar un pensament crtic
 • Planificar i realitzar tasques, projectes
 • Prendre decisions
 • Cooperar i treballar en equip
 • Adaptar-se al canvi i a situacions noves

Competncia dautonomia i Iniciativa personal

 • Desenvolupar la capacitat creadora i esttica
 • Expressar-se a partir dels llenguatges artstics
 • Valorar la diversitat cultural
 • Contribuir a la conservaci patrimoni

Competncia artstica i cultural

 • Identificar i plantejar problemes
 • Autoavaluar-se i autoregular-se
 • Gestionar els propis processos aprentatge
 • Plantejar-se bones preguntes
 • Aprendre amb els altres

Competncia daprendre a aprendre

 • Comprendre
 • Comunicar idees i emocions
 • Dialogar
 • Utilitzar diverses tipologies textuals

Competncia Comunicativa Lingstica i audiovisual CAPACITATS I HABILITATS A DESENVOLUPAR COMPET. BSIQUES CAPACITATS I HABILITATS A DESENVOLUPAR COMPET. BSIQUES 22.

 • ALGUNS RECURSOS
 • APRENDER EN LA ESCUELA A TRAVES DE PROYECTOS: POR QU?, CMO ?Philippe Perrenoud http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2000/2000_26.html
 • La organizacin del currculum por proyectos de trabajo , El conocimiento es un calidoscopio.Fernando Hernndez y Montserrat Ventura Ed. Octaedro. 2008
 • Los proyectos de trabajo: la necesidad de nuevas competencias para nuevas formas de racionalidad .Fernando Hernndez
 • http://ddd.uab.es/pub/educar/0211819Xn26p39.pdf
 • MonogrficCuadernos de pedagoga , 243.
 • Avaluaci de CB a partir del treball per projectes:la carpeta daprenentatge http://competentes.wordpress.com/2008/05/06/com-avaluem-amb-el-treball-per-competencies/
 • Treball cooperatiu i aprenentatge basat en problemes.Ramon Grau.http://www.xtec.cat/~rgrau/links/links.htm
 • Diversos recursos, experincies i presentacions sobre el treball per projectes
 • http://competentes.wordpress.com/2008/05/12/aprendizaje-cooperativo-aprendizaje-por-proyectos/
 • http://www.xtec.net/~mvert2/0607eemates/trprojec.pdf
 • http://projectes.bloc.cat/resource/4229/44700
 • http://www.xtec.es/ ~amerlo / projecte /pagina1.htm

23. El desplegament del currculum:UN PROJECTE EN CONSTRUCCI

 • Dolors Bosch i Neus Gonzlez