Aymerich illamola memoria

Click here to load reader

 • date post

  14-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  649
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Aymerich illamola memoria

 • 1.BLOGS UNA EINA DAPRENENTATGE I EDUCACIhttp://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/ M. ANGELS AYMERICH ILLAMOLA UOC - PRCTICUM II PSICOPEDAGOGIA 8/01/2012

2. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaNDEXNDEX ................................................................................................................ 2INTRODUCCI .................................................................................................. 5JUSTIFICACI................................................................................................... 6DEL PREPROJECTE A LA REALITAT DEL PRCTICUM................................ 7DESCRIPCI DEL PROCS ............................................................................. 7 PRIMERA FASE DEL PROCS: CERCA DINFORMACI ................................................ 9 SEGONA FASE DEL PROCS: UN BLOG EDUCATIU PELS DE P3 ................................ 9 TERCERA FASE DEL PROCS: DONANT FORMAT AL BLOG...................................... 10 QUARTA FASE DEL PROCS: LA PARTICIPACI DELS PARES ................................. 11 CINQUENA FASE DEL PROCS: GESTI DEL CONTINGUTS DEL BLOG .................. 12 SISENA FASE: ELS BLOGS A LA COMARCA DEL GIRONS........................................ 13 SETENA FASE: LES FUNCIONS DEL PSICOPEDAGOG EN AQUEST ENTORN I LA MATRIU DAFO ................................................................................................................... 14 VUITENA I LTIMA FASE: COM ELABORAR UN BLOG EDUCATIU ............................. 14CONTEXT DINTERVENCI ........................................................................... 15MARC TERIC I LEGAL.................................................................................. 16Marc legal...................................................................................................................... 16Documents institucionals ............................................................................................ 18Fonamentaci terica.................................................................................................. 18OBJECTIUS PREVISTOS................................................................................ 19MODIFICACIONS DEL PLA DE TREBALL PREVIST...................................... 21DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE TREBALL.............................................. 24ESTRATGIES ............................................................................................................ 24ESTRUCTURA DEL PROGRAMA ........................................................................... 24EXPOSICI, ANLISI I DISSECCI DELS RESULTATS............................... 25La figura del psicopedagog dins lentorn de lassessorament de les TIC .......... 25Evoluci de la situaci inicial ..................................................................................... 27Com shan afrontat els problemes que han aparegut............................................ 27Situacions tiques:....................................................................................................... 28 Escletxa digital .......................................................................................... 28 Com construim els aprenentatges, a infantil, amb les TIC a labast?........ 28Actuaci dins del centre educatiu: reflexions .......................................................... 29CONCLUSIONS I PROPOSTES...................................................................... 30BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA ........................................................................ 33Documents legals: ....................................................................................................... 33Documents consultats:................................................................................................ 33Blogs sobre educaci i TIC seguits i consultats: .................................................... 35Blogs educatius visitats: ............................................................................................. 362 3. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaANNEX 1 .......................................................................................................... 37MATRIU DAFO............................................................................................................. 37ANNEX 2 .......................................................................................................... 38ENQUESTA PASSADA ALS PARES....................................................................... 38ANNEX 3 .......................................................................................................... 39GRAELLA DOBSERVACI I ANLISI DELS BLOGS DE LA COMARCA DELGIRONS...................................................................................................................... 39ANNEX 4 .......................................................................................................... 40EL BLOG EDUCATIU: UNA EINA DAPRENENTATGE I COMUNICACI http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/PRESENTACI ........................................................................................................... 40PER QU? FEM-NE UN!!! ......................................................................................... 41QU SN? A LESCOLA?................................................................................................ 42 Qu sn els blogs educatius?............................................................................ 42 Anlisi de blogs educatius................................................................................. 43 Els blogs a la comarca del Girons ..................................................................... 44AMB ESTIL ................................................................................................................... 45ORGANITZACI.......................................................................................................... 46DADES BSIQUES..................................................................................................... 48EINES 2.0 ..................................................................................................................... 50 o Projecci de fotografies: ............................................................................ 50 Vdeos:................................................................................................. 51 o Activitats per fer amb els alumnes: ............................................................... 51 o Audio o podcasts:.................................................................................... 52BLOGS PER MIRAR ................................................................................................... 53 Blogs sobre educaci i TIC:............................................................................... 53GLOSSARI.................................................................................................................... 54WEBGRAFIA ................................................................................................................ 57 Blogs sobre educaci i TIC:............................................................................... 57Articles, bibliografia i webgrafia diversa relacionada amb els blogs, les TIC i leducaci. .............. 57Aquesta memria sentn a partir del treball de recerca i investigaci fet sobreels blogs educatius com a eina daprenentatge i educaci.En el propi blog es troben els resultats a qu sha arribat, recomanacions,propostes prctiques, idees, recursos que poden ser dutilitat a qualsevolmestre per crear un blog educatiu.http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/3 4. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola ... Crec que ls dordinadors en el procs densenyament-aprenentatge, en lloc reduir, pot expandir la capacitat crtica i creativadels nostres nenes i nenes. Depn de qui els fa servir, a favor de qu i,de qui i per a qu Leducaci necessita tant de formaci tcnica, cientfica i professional,com de somnis i utopiaPaulo FreireAprenem unint els diferents fragments, barrejant les diverses peces...mentre pensem, reformulem, debatem i aix anem afinant fins arribar auna estructura que s clara i coherent per a nosaltres... per que canvi lendem.AAVV. Projectes educatius en xarxa. Generalitat de Catalunya.Els principis de Paulo Freire serien la clau per comenar a introduir sense porles TIC en leducaci, aprofitant al mxim els seus avantatges, tot i els errorsque es poden donar, per millor, per estimular, per connectar tots els petitsfragments dinformaci i progressar en una construcci conjunta delconeixement.Per s amb aquest ltim fragment, que trobem en els Projectes educatius enxarxa, de la Generalitat de Catalunya, que expressa molt clarament el meuprocs de treball, aprenentatge i construcci de coneixement daquestprcticum i que queda plasmat en aquesta memria i sobretot en el blog.4 5. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaINTRODUCCILescola davui dia no s la mateixa escola de fa 10 o 15 anys. Tot i que elsistema educatiu (professor explica i els alumnes segueixen el llibre) haperdurat molts i molts anys, ls de les tecnologies a lescola i a laula, ls diari iquotidi, est transformant aquest model densenyament.Per no noms aix: est obrint les portes del qu es fa a dins de les aules afora, est comunicant amb tots els implicats en leducaci dels infants.El que s evident, s que la nostra societat actual, la societat de lainformaci, caracteritzada per ls i accs a les Tecnologies de la Informaci, ainternet, que ha comportat excs dinformaci, rapidesa en qu es produeixenels canvis, manca de reflexi, ha imposat una la cultura de la imatge i delespectacle, ha transformat la forma de comunicar-nos, de relacionar-nos, depensar, s a dir, de viure, demana uns ciutadans diferents.s tasca de leducaci, de lensenyament formal en primer lloc i delsensenyaments no formals, formar als ciutadans perqu siguin competentsdigitalment. No noms fent s dinternet i navegant per la xarxa sscompetent: cal desenvolupar altres capacitats (buscar informaci, saber trobarcriteris de cerca, saber discriminar la informaci , collocar el contingut a lesxarxes socials, ser responsable de les actuacions que es porten a terme,comprendre el risc que t internet). Aquest fet tamb implica una escoladiferent: el tipus densenyament, de metodologia, dactivitats didctiques,dobjectius a assolirLa introducci de les TIC a les aules pot considerar-se des de diferents puntsde vista i segons diferents objectius que ens proposem. Aix, per exemple,podrem parlar de com la xarxa i els seus recursos enriqueixen elsaprenentatges a les rees de descoberta de lentorn; com els programes enxarxa ajuden a assolir aprenentatges mecnics relacionats amb la matemticao la llengua, a desenvolupar la competncia social i la competnciacomunicativa a lestablir el treball amb altres alumnes, amb altres escoles, comla llengua es pot enriquir i millorar amb laccs a la xarxa; etc. Aix com tambgrcies a les TAC (internet i programes que hi trobem) lescola, laula, eltreball i els aprenentages que fan els alumnes arriba a les famlies, surt alcarrer, al poble.Un dels mitjans que avui dia i ja fa temps- est en molt s per informar,comunicar als altres, expressar i interaccionar sn els blogs. Noms cal tenirpresent que existeixen ms de 140.000.000 de blogs aix com sen creen120.000 diaris amb unes 1.500.000 entrades (posts) cada dia. Un 77% delsinternautes confirmen llegir blogs*.Per tant, els blogs sn una gran eina com a mitj de comunicaci, quelescola pot aprofitar per apropar-se a les famlies, establir un vincle ms estretamb lobjectiu de millorar leducaci dels fills. Per no noms per informar icomunicar, tamb es pot convertir en un aliat pel mestre, per presentar elsrecursos que utilitza a laula per treballar, per reflexar el treball i elsaprenentatges fets pels seus alumnes, els blogs es poden convertir elportfolis.5 6. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaJUSTIFICACIA letapa deducaci infantil, sobretot a P3, els nens expliquen coses als pares:per sovint petits detalls, inconnexes, per importants i fruit dels seusaprenentatges. Els pares estan intrigats per saber qu volen dir, estan motivatsper seguir qu aprenen, com ho fan, com ho viuen. La informaci no arriba alspares per cap mitj, per tant es produeix una petita desconnexi entre laula i lafamlia.Potser aquesta desconnexi que es crea al comenar lescola i deixar la famliauna mica fora dels processos densenyament-aprenentatge que tenen lloc alescola potser s el que fa que mica a mica la famlia es vagi implicant menys imenys en leducaci dels seus fills, que ho deixin tot a mans de lescola.Per no es pot aconseguir que els pares puguin estar informats delsaprenentatges dels seus fills? De qu fan? De com ho fan? De comprogressen? De qu hi poden aportar? De com shan dimplicar? No podemoferir, com a professionals de leducaci que assessorem, orientem,proposem una eina per aconseguir-ho? Penso que s. Els blogs educatiuspoden ser un gran recurs a letapa deducaci infantil per fomentar lacomunicaci amb les famlies, per fer un treball conjunt en leducaci dels seusfills i per implicar-los en els aprenentatges.Primer de tot un blog s aquell espai en lnia que es recopilencronolgicament missatges dun o varis autors amb una temtica en particular.El caracteritzen la interactivitat que es dna en temps real i que fa que esgenerin comentaris a partir dels temes proposats. Es desenvolupa dins duncontext informal.A nivell educatiu, un blog educatiu s aquell blog que t com a objectiu recolzarels processos densenyament-aprenentatge, ajudar en la construcci delconeixement. Aquest s un espai de dileg, un mitj que potser propi delsalumnes, a letapa deducaci infantil, del grup-classe.Tothom fa blogs, es creen, es publica i aqu es deixa. Quan es parla dun blogeducatiu, pensat per les famlies dels alumnes, pels alumnes, aix com pel dia adia a laula, es demana un blog reflexionat: amb objectius, trets caracterstics,continguts determinats i organitzats, recursos sistematitzats, entradesestructuradess per tot aix, que aquesta memria presenta un projecte dinvestigaci sobrecom podria ser un blog educatiu, contextualitzat a un grup de pares, mares ialumnes de P3 (3 anys).A ms a ms, penso que obrir les portes de lescola pot ajudar a trencaresquemes, a avanar a la visi tradicional de lescola, a adonar-se del repteque s ser mestre i a la llarga espero tot i ser utpica- millorar el respecteque es t als mestres, professors i altres professionals de leducaci per part dela societat.6 7. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaDEL PREPROJECTE A LA REALITAT DEL PRCTICUMAbans de comenar a concretar i definir ms detalladament el projecte portat aterme, magradaria puntualitzar que el treball que sha portat a terme ha estatlanlisi de les possibilitats dels blogs educatius com a eina de comunicaci iaprenentatge.No shan desenvolupat totes les fases presentades al Projecte inicial ja queaquestes abarcaven dos mbits dactuaci diferents del psicopedagog i permanca de temps ha estat impossible abordar-los. FASES MBIT DINTERVENCI DEL PSICOPEDAGOG 1. LES TIC EN EL CURRCULUMActuaci dins del centre escolar, atenent alDEDUCACI INFANTIL.collectiu de professionals que el formen,partint del treball que es fa, de les necessitats 2. ELS BLOGS I LES TIC DES DUNque es detecten, dels objectius previstosPLLANTEJAMENTper ajudar a assolir-los, orientant, motivant,CONSTRUCTIVISTA DEoferint possibilitats i recursos.LEDUCACI 3. ELS BLOGS DINS DEL PLA TACDESCOLA 4. BLOGS EDUCATIUS Actuaci amb un grup limitat de professionals(els implicats ms directament) amb un 5. BLOGS I FAMLIESobjectiu concret : descobrir els blogs, les 6. GLOSSARI DE TERMESseves possibilitats, capacitats, com fomentarRELACIONATS AMB ELS BLOGS la comunicaci i participaci de les famlies,quins recursos ofereixenTot i que aquest va ser lordre de fases de treball plantejat en un primermoment, ara mateix lestructuraria diferent : primer descobrir els blogseducatius, com eina prctica i gil, a laula i amb les famlies, la participacipossible daquestes, qu sha fet en temes de blogs educatius, qu fan lesescoles de lentorn per passar en segon terme a situar els blogs a dins delconjunt de lescola (pla TAC), dins dels principis dels constructivisme idel currculum.Bsicament, la meva estructura vista la prctica seria a linversa ja que s aixcom pots ajudar a definir a un nivell ms teric, quan coneixes les sevespossibilitats reals i prctiques. s a dir, passar dall concret per arribar ageneralitzar i teoritzar.Si el prcticum continus (es disposs de ms temps), es podria passar arealitzar les primeres fases, per les quals penso estar ms preparada. De totesformes, en aquest camp queda molt cam per fer, cam que es va descobrint,que es va construint amb les aportacions de professionals implicats un camque difcilment t fi.DESCRIPCI DEL PROCSEl model dintervenci psicopedaggica en aquest prcticum ha estat el dissenyi lelaboraci duna pgina educativa a internet; s a dir, dun blog educatiu.7 8. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaPer tant, la intevenci psicopedaggica del professional no ha estat tanassessorar un grup de professionals en relaci a uns alumnes amb unesnecessitats educatives concretes i amb un context molt concret, sincollaborar i assessorar en les diferents fases delaboraci del producte.Aix, la meva participaci ha estat: 1. Anlisi de les necessitats i els objectius proposats: necessitat dinformara les famlies, de fer-los partceps i proposar un possible producte (elblog). 2. El disseny conceptual i fsic del blog. Grcies a les caracterstiques delsblogs, ha estat feina gil tcnicament parlant lelaboraci del blog.Laportaci del psicopedagog ha estat clau per tenir en compte: lesfamlies i els alumnes (caracterstiques, necessitats, recursos) aixcom els mestres (metodologia, models dinstrucci, programaci). 3. Elaboraci duna primera versi del blog. 4. Avaluaci del producte en un primer s, reflexi i reestructuraci. 5. Elaboraci duna segona versi del blog. 6. Avaluaci del producte, anlisi de les seves possibilitats i propostesdactuaci.Sha treballat des duna metodologia collaborativa amb els diferentsprofessionals implicats, des de la investigaci-acci per poder anar reflexionanti reestructurant en funci de les necessitats i les possibilitats i ens hem basaten un anlisi qualitatiu i quantitatiu dels resultats.Lenfocament metodolgic segueix la lgica de la investigaci-acci crticaformulada per autors com Carr i Kemmis (1988) combinant la recerca i reviside la informaci amb laplicaci dinstruments i de materials proposantestratgies de millora i trasnformaci.Mhe basat amb lobservaci, lanlisi, la comprensi i reflexi de lesnecessitats detectades mitjanant la reflexi per proposar alternativesconcretes. Com instruments danlisi utilitzats he fet servir les enquestes, lesentrevistes amb els implicats, lobservaci directa i la consulta de materials idocuments elaborats sobre el tema dels blogs, les TIC i leducaci aix com elseguiment de diferents blogs educatius sobre tic i educaci-.Com tota pgina educativa, el blog t les funcions dinformar, comunicar iformar. Per ha estat tasca del psicopedagog de tenir en compte els criterispedaggics i psicolgics pel disseny daquest en collaboraci amb elsprofessionals que imparteixen leducaci al curs de P3. Aquest treball sha fetconjuntament amb el psicopedagog i director del centre on shan desenvolupatles prctiques.Tot seguit descriur les fases del procs que he seguit en el treball sobre elsblogs. Aquestes fases no es corresponen a les fases proposades en elprojecte, ja que en el projecte ms que fases de treball es plantejaven mbitsdinvestigaci i aprofundiment del tema de blogs. 8 9. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaPRIMERA FASE DEL PROCS: CERCA DINFORMACIPrimer de tot, per a portar a terme el projecte de prctiques Els blogs una einadaprenentatge i comunicaci, es va fer una cerca dinformaci sobre elsblogs, els blogs educatius i visitar blogs educatius diversos.Daquesta recerca dinformaci es feia evident que no hi ha gaires documentsescrits sobre els blogs educatius i que el que es poden trobar sn articles enalgunes revistes telemtiques aix com articles o posts (entrades dun blog) ales webs i blogs dalguns dels terics en temes de noves tecnologies i educacique trobem a lEstat Espanyol. Resultat de la primera fase: Manca de documentaci escrita sobre els blogs.Desprs daquesta cerca dinformaci, que va permetre formar-nos una idea dequ es pot aconseguir sobre le tema dels blogs, vaig comprovar que no shafet cap estudi, article o treball dinvestigaci sobre ls dels blogs desduna vessant comunicativa amb les famlies i com a eina daprenentatgea letapa deducaci infantil etapa en qu encara no sn autnoms en lsdordinadors o internet- i que per tant era una bona oportunitat i camp detreball; tot i que s que shan fet estudis a etapes superiors (eso i universitat). Plantejament a partir de la primera fase: els blogs pot ser un bon camp dinvestigaci i de treball, que pot aportar i millorar molt la qualitat educativa i la comunicaci amb les famlies.Aquest fet va motivar molt per alhora va provocar una falta de base per podercomenar a treballar, de puntals per basar el treball.SEGONA FASE DEL PROCS: UN BLOG EDUCATIU PELS DE P3Conjuntament amb el tutor de prctiques, i vient que comenava el cursescolar, es va decidir crear el blog i ja comenar el primer contacte amb elspares a travs del blog educatiu dels seus fills/filles. Primera entrada: primera reuni de curs: http://blocs.xtec.cat/nensinenesdel2008/2011/09/05/preparem-la-reunio/Es va considerar vital que si es vol definir una lnia dactuaci, aquesta actuacies faci des del primer moment, en el primer contacte i fent-hi mfasi.Desprs el treball es va centrar en la part ms tcnica del blog. Tot i haverdecidit per un tipus de programa de creador de blogs (blocs.xtec.cat) quedavamolt per decidir. Estava creat, per aix no volia dir en cap moment que jatingussim leina daprenentatge i comunicaci que es buscava.El perode segent dinvestigaci es va centrar en aquesta part tcnica delsblogs: - quins formats de blocs trobem, blogger versus wordpress/blocs.xtec.cat - quines possibilitats ofereixen els diferents formats blogs que sofereixen des del Departament dEnsenyament (http://blogs.xtec.cat ) 9 10. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola - quins elements incorporar al blog (widgets): calendari, notcies, comentaris, enllaosAlhora que es va comenar a donar un format a al blog, el qu semblava msadequat segons els objectius proposats, es va continuar buscant informaci. Enaquest cas, la cerca es centrava en articles sobre blogs educatius: com han deser, qu aporten, com sn, quines possibilitats ofereixen. Podeu veure diferents entrades daquest procs a : http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/10/12/7- reestructurant/TERCERA FASE DEL PROCS: DONANT FORMAT AL BLOGUn cop es va comenar a fer el blog, shi van anar fent entrades diverses.Aquestes es van organitzar per temes de qu tractaven (per etiquetes). Detotes formes, quan ja hi havia unes quantes entrades es va veure que hi haviamolt contingut poc organitzat i sense format. http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/10/16/reflexionant/Per aix es va pensar en les etiquetes i les categories per organitzar el blog.Aquestes dues possibilitats les ofereix wordpress, blogger noms organitza percategories. Al final es va optar per organitzar per categories.Quines categories? Per definir-les es es va tenir en compte:1. la programaci anual daula, que va ajudar a definir les grans categories a partir de: - les diferents unitats didctiques : tardor, nadal, carnaval, els animals - de qu farem aquesta setmana : per anar informant als pares dels temes i continguts que es treballen durant la setmana. - Informtica : amb els enllaos que es treballen amb els infants, podent adequar a cada infant el recurs que ms sadapta a les seves possibilitats de control i moviment del ratol, i per poder-ne fer un s autnom.2. la metodologia del mestre, per anotar anotar la categoria de bits aquests es passen mat i tarda dins de les rutines- juntament amb les canons i dites. Posar-ho al blog es va considerar til i prctic per les mestres ja que aix permetia tenir-ho a m, actualitzat i al mateix temps per les dues persones que fan p3.3. la comunicaci amb les famlies, amb el qu han fet i informacions diverses.Podeu trobar una entrada al blog que reflexa aquest treball a: http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/10/27/11-reflexio-2/10 11. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaQUARTA FASE DEL PROCS: LA PARTICIPACI DELS PARESDesprs del primer mes de treball i cerca, de donar format al producte, i fer-neun s diari a laula es va decidir passar a lapartat de la participaci dels pares.En una reuni amb tots els implicats (mestres, equip directiu) es va parlar decom enfocar la seva participaci: com collaboradors del blog (amb nom icontrasenya on poden fer notcies senzilles), com editors (amb nom icontrasenya per que poden penjar fotografies, per tamb esborrar notcies)Com que el coneixement que tenim dels pares s limitat, abans de passar a ferqualsevol proposta de participaci es va optar per passar una enquesta a lesfamlies (sobre si utilitzen internet, si coneixen el bloc, etc).A lAnnex2 trobareu un model denquesta passat a les famlies. De les 50famlies en van respondre 31 pares. Del buidatge de les informacions en vaigextreure la segent graella dobservaci :Aquesta graella es va comentar en una entrada en el blog :http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/11/08/12-reflexionant-sobre-lenquesta-a-les-families/Es va fer evident que gran part de les famlies disposen dinternet i esconnecten habitualment. Les famlies que no hi tenien accs eren les dorigengambi. La majoria es van mostrar interessades per fotografies i imatges delsseus fills (com un noticiari).Aquesta enquesta tamb ens va fer adonar que el blog es veu com un mitj derebre informaci, poc de participar.Acompanyant lenquesta es va demanar participar amb un comentari a lasetmana al blog explicant qu han fet el cap de setmana. Normalmentresponen entre 18-20 pares i sempre sn els pares que ho escriuen sense lacompanyia dels fills (principalment per les hores dels comentaris). Per tant,sembla que s com un deure pels pares. No sentn com una activitat quepoden fer compartida amb els seus fills.Podeu veure un model dentrades dexplicacions de qu fan el cap de setmanaa:http://blocs.xtec.cat/nensinenesdel2008/2011/12/16/que-heu-fet-aquest-cap-de-setmana-del-1712-al1812/ 11 12. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaDesprs es va valorar lenquesta amb tot lequip de persones implicades. Es vaobservar que no tenien un coneixement gaire gran del blog i que ls era msaviat de consulta a internet.Es va decidir comenar amb petites participacions per part dels pares: explicarqu han fet el cap de setmana. Amb el temps, ja es demanar ms implicaci iparticipaci dels pares com editors del blog.CINQUENA FASE DEL PROCS: GESTI DEL CONTINGUTS DELBLOGLs del blog per part del mestre a laula es feia molt actiu i prctic. Podia trobartots els recursos buscats anteriorment al blog, treballar-los amb els infants i queaquests els poguessin utilitzar a casa.Quan es va treballar el tema de la tardor es van fer entrades diferents ambdiferents tipus de recursos: canons, vdeos, jocs, la castanyera, etc. Aquestselements, tot i ser atractius, motivadors, funcionals i dinmics pelsaprenentatges dels infants, ocupaven molt despai al blog. Rpidament ja no esveien els articles amb fotografies dels nens i nenes, no es veia el treball realdaprenentatge amb els nens (mostres) que sestaven fent. Per tant, el blogestava perdent lobjectiu de ser comunicatiu tot i ser de gran utilitat pel mestre.En aquest punt es va reflexionar sobre els canvis que calia fer. Aquesta reflexila podeu trobar a: http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/11/22/16-masses- coses-tot-i-lorganitzacio-falta-reorganitzar/Per aix es va fer evident que calia tenir en compte alguns elements quan es faun blog: - Les dades bsiques del blog - Les caracterstiques que ha de tenir el blog - Els administradors/editors del blog - Els programes en xarxa que es fan servir per farcir el blogTamb va quedar clar que els recursos que el mestre utilitza a laula a travsdel can de projecci, que lalumne pot revisar a casa, shan dorganitzar deforma que ocupin poc espai. Daqu va sorgir la idea dorganitzar els contingutsper temes, a travs del programa symbaloo.Podeu veure una entrada que mostra aquest plantejament a: http://blocs.xtec.cat/nensinenesdel2008/2011/11/28/ja-es-nadal-i-ens-hem-de-preparar/ 12 13. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaLa veritat s que lorganitzaci dels continguts a travs daquesta eina, permetvisualitzar qu sha treballat, quin cam seguim alhora que motiva als alumnes adescobrir, recorden innatavament a travs de lestmul visual qu sha treballat irefora els continguts apresos.SISENA FASE: ELS BLOGS A LA COMARCA DEL GIRONSEs va portar a terme un treball de recerca sobre quin s fan les escoles de lacomarca del Girons dels blogs educatius, especficament a letapa deducaciinfantil.Amb data del 10 de desembre del 2011 es van visitar els blogs deducaciinfantil de la comarca del Girons. A grans trets, podem dir que els blogs quees troben tenen com a caracterstiques: La majoria de blogs estan generats a partir de http://blocs.xtec.cat Els blogs a les escoles sorganitzen, en la gran majoria de casos, per cicles. Aquests no especfiquen qui els elabora, sin el grup a qui pertanyen (elgrup dalumnes). La majoria dentrades dels blogs es fan per explicar activitats dutes aterme amb els nens com poden ser fotografies dexcursions, de la festa dela castanyada, de ballar una dansa Hi ha pocs blogs de les escoles quepresentin recursos en xarxa per treballar els continguts de les aules o queestimulin la participaci de les famlies. Ens trobem un gran nombre de blogs que no sactualitzen regularment(poden passar un mes, dos mesos de lltima entrada).Sobre aquesta anlisi dels blogs us deixo aquest enlla on es pot trobarinformaci ms detallada dels blogs aix com de models de blogs. http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/12/17/25-reflexio-5- els-blogs-a-les-comarques-gironines/13 14. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaSETENA FASE: LES FUNCIONS DEL PSICOPEDAGOG EN AQUESTENTORN I LA MATRIU DAFODesprs de treballar detingudament el blog en els seus diferens aspectes,possibilitats, organitzaci, qu sha fet a la prctica i a la teoria, em vaig centrarms especialment a analitzar quines sn els funcions que pot fer elpsicopedagog en aquest camp dactuaci.Realment penso que sn moltes. Com que s un tema que es desglossa msdetalladament en un altre apartat no entrar en detalls, noms deixo lareferncia de les entrades al blog referides a aquest tema. Les funcions del psicopedagog: http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/12/18 /25-funcions-del-psicopedagog/ Psicopedagog, mestre o informtic. http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/11/17 /15-psicopedagog-mestre-o-informatic-qui-nes-es-tasca/Desprs, a proposta del consultor vaig elaborar la matriu DAFO del projecte. Enaquest punt s on sem va fer evident que estava tractant dos temes diferents:els dos blocs separats del projecte, dels quals noms he desenvolupat el referital blog com a producte.Aquesta matriu va ser de gran utilitat per lanlisi posterior que vam fer en deldebat de lassignatura, valorant els aspectes positius i negatius, possibilitats iresponsabilitats. Va anar b una ullada de lexterior, per veure probablementms les seves debilitats i reflexionar-hi.La matriu DAFO es pot consultar a lannex daquesta memria.VUITENA I LTIMA FASE: COM ELABORAR UN BLOG EDUCATIUTot el treball fet al llarg daquest mesos, penso que potser molt interessant perqualsevol professional de leducaci que vulgui crear un blog o simplement quevulgui revisar el que ja t.Per aix em va semblar molt adequat transformar el mateix blog de diari delprcticum, un blog complet de reflexions, replantejaments, dereestructuracions, en el resum i concrecions de tot el treball fet.Per aix, el blog actual s el resultat de tot aquest procs i est estructurat endiferents apartats, que es complementen els uns amb els altres i que esrelacionen amb les mateixes fases delaboraci del prcticum.Apartats (sn pgines esttiques del blog): Presentaci14 15. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola Per que? Fem-ne un? Qu sn? A lescola? Amb estil! Organitzaci. Dades bsiques. Eines 2.0 Blogs per mirar. Glossari. Webgrafia.Tot el treball de reflexi es pot consultar en un widget lateral de REFLEXIONSPRVIES.CONTEXT DINTERVENCIDes de la perspectiva sistmica es pren com a referents fonamentals el contexton es desenvolupa qualsevol prctica educativa i on t lloc qualsevol procsdensenyament aprenentatge. Cal tenir en comtpe aquest referents, sin esdificulta les possibiltiats de donar una resposta global i adequada a lesnecessitats de tots.Amb aix, es vol fer evident que fer un treball de recerca sobre ls dels blogsen un zona de barri socio-econmic baix/molt baix, on les necessitats delsalumnes sn duna altra ndole, on lescola no es disposa de recursostecnolgics a labast (per exemple, mduls descola sense connexi a internet)no seria dutilitat aquest treball, ni prctic ni real.Per aix, tot seguit presento les caracterstiques del centre on shandesenvolupat les prctiques :LEscola Puig dArques es troba situada en un poble situat a 15 km deGirona. Es un poble de nivell socio-econmic mig, amb dues escoles pbliquesde doble lnia, una escola concertada de doble lnia, un institut de triple lnia iuna llar dinfants municipal (tripicada). Tamb disposa duna mplia gama deserveix pels ciutadans: biblioteca municipal, escola de msica, sala i escoladarts plstica, grups escoltes, diferents espais desport (atletisme, futbol,hoquei, patinatge) aix com un entorn natural molt ric.El cicle deducaci infantil de lescola est format per 6 grups dalumnes (2grups per nivell) amb una rtio de 24 alumnes/grup. Lequip deducaci infantilel formen 6 mestres tutores, dues mestres de suport i una Tcnica en educaciinfantil a P3.Lescola disposa de recursos tecnolgics varis: ordinadors porttils pelsalumnes de cicle superior; una aula mbil; dues sales dinformtica; una aula15 16. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamolade cincies; can de projecci amb pissarra digital a totes les aules de lescola(des de p3 a 6) aix com tres ordinadors fixes per aula per treballar.Com es pot veure, els recursos de qu disposa lescola permet fer un s de lesTIC en el dia a dia, aprofitar-ne al mxim les seves possibilitats i obrir elsaprenentatges que es fan. Tamb cal recalcar que lAMPA de lEscola shainvolucrat molt perqu ls de pissarres digitals fos general a tots els nivells delescola, fet que evidencia la importncia que donen a lus que es fa delsmitjans tecnolgics.El Projecte Educatiu de Centre es va revisar fa 4 anys i ja shi van incorporarls de les TIC en el centre. Tamb queda constncia de ls que sen van a laprogramaci Anual de centre, tot i que sest treballant per agilitzar i organitzarels recursos a travs dun moodle de centre.En concret, el grup dalumnes amb qui es porta a terme lexperincia del grupeducatiu de P3 s de 50 famlies. En general s un nivell socio-cultural mitj,amb algunes famlies amb pocs recursos. Es va demanar una adrea decorreu electrnic a totes les famlies, i excepte els fills de pares dorigen gambi(6) tots tenien correu electrnic i en feien s (o el pare o la mare).Les professionals que intervenen amb el grup de P3 sn les dues mestrestutores i la tcnica deducaci infantil amb un coneixement dusuari dinternetper molta curiositat per aprendre. Normalment ja fan s dels recursos de qudisposa la xarxa (jclic, canons, enllaos dinters) per treballar els diferentstemes, aix com de la pissarra digital, per no shavia plantejat fer-ho a travsdel blog ni aprofitar-lo per aquest objectiu.Per tant, en funci de les caracterstiques del centre, de les famlies i elsprofessionals es va considerar adequat ls del blog com a eina de comunicacii aprenentatge.MARC TERIC I LEGALMarc legalEn els documents segents que senumeren, relacionats amb leducaci aletapa dinfantil, faig especial mfasi a aquells articles que el treball amb blogsaporta i pot ser de gran utilitat. Alhora tamb sn documents que regeixen partdel treball fet (estructura del blog en la programaci).16 17. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducaci.o ARTICLE 56 EDUCACI INFANTIL4. Durant leducaci infantil, hi ha dhaver una cooperaci estreta entre els centresi les famlies, que sn el primer referent afectiu dels infants i tenen la responsabilitatprimera de llur educaci. Aix mateix, i com a primer ensenyament, sha de garantir lacoherncia entre lacci educativa del segon cicle de leducaci infantil i els primers anysde leducaci primria.9. Per a impulsar i facilitar la cooperaci entre els centres i les famlies a qu esrefereix lapartat 4 i garantir la corresponsabilitzaci de les famlies en leducaci delsinfants, els centres han de facilitar informaci suficient a les famlies sobre levolucieducativa de llurs fills i sobre lavaluaci pertinent de leventual assoliment dels objectiuseducatius o ARTICLE 78 CRITERIS DORGANITZACI A EDUCACI INFANTIL.1. En el marc del que estableix larticle 77, els elements organitzatius que adoptin elscentres en leducaci infantil han de contribuir especficament a:a) Reconixer, facilitar i fer efectiu el comproms de les famlies en el procseducatiu de llurs fills.b) Garantir per a cada infant que les situacions daprenentatge mantenen viva iestimulen la seva curiositat per tot el que lenvolta.c) Garantir als infants lestabilitat i la regularitat necessries per a facilitar-loslaprenentatge, i tamb lautoestima amb relaci a tot el que aprenen.d) Assegurar el seguiment sistemtic de les activitats i els projectes de grup, idocumentar els processos individuals o de grup per compartir-los amb els infantsi les famlies Resoluci de 16 de juny de 2011 per la qual saprova el document per alorganitzaci i el funcionament de les escoles i dels centres pblicsdeducaci especial per al curs 2011-2012ARTICLE 11. Tecnologies per a laprenentatge i el coneixement (TAC)Les tecnologies de la informaci i la comunicaci (TIC) ofereixen mltiples recursos pera lacci didctica i per a laprenentatge dels alumnes, esdevenen un element demotivaci i de dinamitzaci per a ladquisici de les competncies bsiques i, enespecial, de la competncia digital, i de canvi i millora en els processos densenyament idaprenentatge, s a dir, esdevenen tecnologies per a laprenentatge i el coneixement(TAC).Correspon a la direcci del centre definir les frmules que es considerin ms adequadesper garantir la coordinaci ptima dels usos de les tecnologies en tots els seus vessantsorganitzatius, pedaggics o tcnics. Es recomana lestabliment de mecanismes decoordinaci collegiada on cadascun dels seus membres es responsabilitzi daspectesconcrets. El tipus de coordinaci TAC ha de quedar reflectit en el projecte educatiu i enel de direcci.La coordinaci TAC del centre ha de respondre, davant de la direcci, de les funcionsque sassignin al centre en relaci amb les tecnologies per alaprenentatge i el coneixement. En el document Orientacions per al desenvolupamenteducatiu de les TIC senumeren, a ttol orientatiu, les funcions bsiques que shandexercicir en el marc de la coordinaci TAC i la planificaci daccions per promoure igarantir ls de la tecnologia per a laprenentatge. Orientacions per al desenvolupament educatiu de les TIC. El Desplegament del Currculum i la programaci al segon cicle delEducaci Infantil. Decret 181/2008, de 9 setembre, pel qual sestableix lordenaci delsensenyaments del segon cicle de leducaci infantil. Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i elsdocuments i requisits formals del procs davaluaci del segon cicle deleducaci infantil. Llei orgnica 1/1982, de 5 de maig, de protecci civil del dret a lhonor, ala intimitat personal i familiar i a la prpia imatge Decret 102/2010, de 3 dagost, dautonomia dels centres educatius Competncia bsica TIC17 18. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaDocuments institucionals - Projecte Educatiu de centre, que defineix les lnies pedaggiques generals dactuaci del centre, tant a letapa deducaci infantil com a letapa deducaci primria. - Programaci Anual de Centre, que tal com estableix el Decreet 102/2010, dautonomia de centres educatius,els centres han delaborar la programaci general anual, que s la concreci de lesprioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per alcurs, incloses, si escau, les concrecions relatives als projectes, el currculum, les normesi tots els plans dactuaci acordats i aprovats i els serveis que es presten en tot lhorariescolar. La programaci general anual explicitar les actuacions que es duran a terme,els recursos, els responsables i els mecanismes de seguiment de la seva implantaci,aix com els indicadors i procediments per a lavaluaci dels resultats, a partir delsindicadors del projecte de direcci i del projecte educatiu. - Pla TAC de centre, on es determinen els lnies dactuaci en ls de les tecnologies en el centre aix com les tasques de la comissi TAC.Fonamentaci tericaAquest projecte sha emmarcat dins dels principis pedaggicsdelconstructivisme. Ms concretament podem dir que es basa en : - Els principis de laprenentatge segons el constructivisme. s lalumne qui construeix el seu propi aprenentage. El mestre/professor fa de mediador de les situacions, lajuda, el guia, lestimula perqu avanci. El que ell sol pot fer o el qu pot fer amb ajuda s diferent (zona desenvolupament prxim de Vigotsky). Tot aix lajudar a que construeixi nous aprenentatges, estableixi relacions entre els coneixements anteriors i els nous. Crea un aprenenatge significatiu i funcional, en qu les TIC fan de mediadores, motivadores, reflexadores dels aprenentatges i una font de recursos. Sn les TIC que comporten un canvi de rol del professor, necessari per lactitud activa i constructiva de linfant. - El mateix constructivisme contextualitzat, que planteja Valente, en qu lajut i mediaci de les TIC provoca un canvi de rol dels agents implicats en el procs densenyament-aprenentatge: alumne- professor-matries. No ser el rpofessor qui determina el procs educatiu, sin les relacions, el context i els mitjans en qu es desenvolupa. - Per aquest constructivisme sha dentendre des del plantejament del connectivisme, plantejat per George Steimen, que intenta superar les limitacions del congnitivisme, del conductisme aix com del constructivisme dins de lentorn digital. Steimen defeinsa que la construcci del coneixement es fa per les connecxions que establim 18 19. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamolaamb els fragments dinformaci que tenim, grcies als instrumentsque tenim a labast per treballar a la xarxa. No treballem amb unainformaci concret, sin que escollim de tots els fragmentsdinformaci all que ens interessa, i ens motivem fins a aconseguirlobjectiu que ens plantegem. Aquest plantejament implica que elconeixement es construeix conjuntamnet entre el professorat ilalumne; on lalumne s constructor actiu, descobridor, creador delpropi coneixement; laprenentatge s social i requereix dun entorn decomunitat per generar motivaci intrnseca. Es produeix intercanvipersonal, per no noms entre professor i alumne, sin entre elsmateixos alumnes. s un aprenentatge basat en laprenentatgecooperatiu.- Tamb ens basem amb el principi de la fragmentaci, on partim dela base que tota la informaci arriba fragmentada amb nous formatsque safegeixen i/o substitueixen les estructures dinformacitradicionals.- Principis de la pedagogia sistmica, ja que les TIC no es mostrennoms en un espai tancat, formen part dun tot, dun entorn en qulinfant i la famlia hi poden accedir, poden compartir i aprendreconjuntament.Permetr connectar ms b el centre amb lacomunitat, obrir les portes a fora.- Els principis de la conscincia crtica que planteja Paulo Freire, enqu cal que leducaci es fomenti en la crtica, no en laprenentatgememorstic. Defensa que ensenyar amb TIC no ha de ser fruit delimprovitzaci ni de laventura, sin de la reflexi i del coneixement,de la conscincia de les possibilitats cognitives, crtiques i creativesde lalumne. Alhora iplica un comproms per part del professional, aensenyar, a compartir, a escoltar, a respectar lautonomia delalumnat; a entendre les tecnologies com a instruments per alaprenentatge, el creixement, la comunicaci i la igualtatdoportunitats.- El plantejament de les tecnologies a leducaci sentn com un teixitsense costures, s a dir, tot un tot dins la societat i la cincia. Un totque sinfluencia, de qui depn i amb qui evoluciona. Per tant cal teniren compte totes les variables en els plantejaments educatius i en laintroducci de les TIC a leducaci.OBJECTIUS PREVISTOSEls principals objectius amb aquest projecte era:1. Descobrir les possibilitats dels blogs educatius (investigar, proposar, experimentar, reflexionar) sobre les seves possibilitats a letapa deducaci infantil per transformar-lo en una eina de comunicaci entre famlia-escola i una eina daprenentatge. 19 20. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola 2. Determinar quins sn els elements que ha de contenir un blog perqusigui educatiu, qu ha de tenir en compte. 3. Potenciar ls dels blogs per convertir-lo en una eina de comunicaciamb les famlies dels alumnes. 4. Valorar com sinclou els blogs al centre escolar, quin tractament senva (dins del pla TAC). 5. La presncia de les TIC en el currculum i la incidncia que hi podentenir els blogs.Daquests objectius, els que shan treballat amb ms profunditat sn el primer iel segon objectiu. El tercer objectiu, el de la famlia, sha presentat i valorat lesdiferents possibilitas per sense portar a terme accions importants ja queperqu la famlia en faci un s important (com a membres actius del blog)demana una familiaritzaci en aquest entorn important, la implicaci i lapercepci que s important per leducaci dels seus fills.Els ltims objectius, per falta de temps, no shan pogut portar a terme. Elprojecte presentat abarca un camp molt ampli dactuaci i en un entorn enxarxa com el qu es basa, anar redefinit el projecte ha estat un pas constant.Aquests dos ltims punts serien un projecte a portar a terme un cop es t clar elblog educatiu com a producte digital i amb possibilitats com a einadaprenenatge i comunicaci.Lassoliment dels 3 primers objectius plantejats sha fet a partir de lassolimentde subobjectius.1. Descobrir les possibilitats dels blogs Conixer lorigen dels blogs Cercar informaci i referncies teriques sobre els blogs a lmbit educatiu. Integrar els recursos educatius dins dun blog Ls que sest fent dels blogs a la comarca del Girons.2. Determinar els elements dun blog educatiu. Les caracterstiques i possibilitats del blog wordpress de blocs.xtec.cat Organitzaci del blog per categories Les caracterstiques bsiques per ser un blog educatiu: quins gadgets, quin format Dades bsiques dun blog educatiu3. Potenciar ls dels blogs com a eina de comunicaci amb les famlies. Conixer la participaci de les famlies en els blogs educatius. Com fomentar la comunicaci.20 21. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola Proposta dactivitats per fer participar les famlies en ls dels blogs.El desenvolupament de les activitats portades a terme per a lassolimentdaquests objectius queden descrit en el bloc/diari de treball: http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/Quedarien per definir i assolir els segents objectius amb els seussubobjectius. 4. Els blogs dins lentorn escolar. Com integrar ls dels blogs en lorganitzaci del centre (pla TAC). Com potenciar una lnia dactuaci coherent en ls dels blogs en un centre educatiu. Com assessorar als mestres per fer un s educatiu dels blogs. 5. Els blogs en el currculum escolar. Valorar els blogs com a eina possible per treballar de manera competencial i funcional el currculum escolar. Fomentar les activitats que generen la construcci de coneixement. Revisar la normativa actual i la importncia que des de ladministraci es dna a ls de les TIC a lescola.MODIFICACIONS DEL PLA DE TREBALL PREVIST.JUSTIFICACI DELS CANVIS DE LA PROPOSTA INICIAL.Com ja sha anat concretant en els diferents apartats presentats fins aradaquesta memria no shan pogut portar a terme totes les fases plantejades ala proposta inicial. De la mateixa manera, lordre dactuaci no ha estat elmateix.Tot seguit presentar les fases de treball presentades inicialment per comentarquins canvis shan fet i la ra daquests.21 22. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaFASE PREVISTA FASE PORTADA A TERMEAquesta fase no sha portat a terme,per manca de temps.Es plantejaria com una segona partdel projecte (introducci de les TIC enel currculum i les programacions), nocom a part del projecte blogseducatius.Aquesta fase tampoc sha pogutportar a terme en profunditat.S que sha treballat a travs de lalectura de diferents articles, llibres ientrades a blocs per no en un nivellprou ampli com per poder concretaraquesta fase de treball amb unindicadors que permetin definir elselements TIC que poden fomentarlaprenentatge constructivista.Aquest seria lltim punt que tampocsha pogut treballat.El pla TAC descola demana un treballamb el conjunt de mestres de lacomissi TAC i la implicaci de lequipdirectiu per definir-lo. Tot i quelaportaci de DADES BSIQUESDUN BLOG com element importantpel funcionament del centre, i per tant,del pla TAC no sha fet un anlisi delsaspectes a tenir en compte per ls deles TIC i eines web 2.0 a lescola.22 23. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola Aquesta ha estat la fase ms treballada i que va ser la idea inicial daquest projecte: aprofundir en els blogs perqu es converteixin en una eina al servei de lescola, dels educadors, dels alumnes i de les mateixes famlies. Sha assolit lobjectiu desenvolupat totes les activitats proposades i daltres que no estaven especificades en la presentaci del projecte. Aquest apartat tamb sha treballat, analitzant la relaci que les famlies estableixenlescola, els seus interessos, com satisfer la necessitat de conixer qu fan els seus fills i comenant a establir unes pautes concretes de participaci. No sha passat a treballar a un nivell profund en ledici del blog per part dels pares perqu cal un procs gradual dintroducci i s del blog a laula perqu realment es faci un treball coherent i significatiu. A partir de tot el treball de recerca que sha fet shan enumerat una srie de paraules, molt bsiques, per qu tot aquell professional de leducaci pugui entendre el funcionament dun blog sense dificultats. Aquest ltim punt es troba reflectit en una ltima entrada en el blog aix com en aquesta mateixa memria. 23 24. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaDESENVOLUPAMENT DEL PLA DE TREBALLESTRATGIESEstratgies que shan fet servir per portar-lo a terme:- Reunions amb lequip directiu i amb els professionals implicats enlassessorament aix com amb el collectiu de pares.- Entrevistes semiestructurades, amb uns objectius clars, amb tos elsimplicats en lassessorament : pares i professionals de leducaci.- Investigaci i experimentaci sobre les diferents propostes ipossibilitats que ofereix el blog. Shan anat concretat aquestesexperincies en reflexions i reestructuracions (que quedenplasmades en el blog/diari daquest prcticum).- Estudi de documentaci relacionada amb blogs a travs de la recercaa internet (revistes en lnia i biblioteques pbliques); de llibresrelacionats amb el tema aix com consulta dels documents de centre.ESTRUCTURA DEL PROGRAMA- Planificaci: el programa de treball surt de la necessitat presentadapel collectiu de mestres deducaci infantil sobre la necessitat decomunicar i informar ms als pares sobre qu fan els seus fills, decompartir ms el dia a dia. A partir daqu es proposa fer s del blogamb aquesta finalitat comunicativa i tamb daprenentatge.- Acci: Aquesta fase es va dedicar a elaborar el blog, les sevespossibilitats, les seves caracterstiques i diversitat dopcions segonselles. Es va valorar el tipus de blog en s, el format, lescaracterstiques del format (tipus de lletra, mida), la formadadjuntar altres informacions (audia, video, fotografia), gadgets, laquantitat darticles- Experimentaci i observaci: a partir del blog creat sen va anar fents diriament a laula per comprovar ladequaci dels seuscontinguts, la practicitat, la viabilitat, la possibilitat de ser una einareal de comunicaci.- Reflexi sobre el seu funcionament, els aspectes que funcionen, elsque no sn gils pel funcionament de laula, els programes quepresenten molta publicitat, com agilitzar el funcionament, com motivarles visites dels pares per una posterior- Reestructuraci en funci de les decisions pedaggiques preses- Experimentaci i observaci- Reflexi- Reestructuraci 24 25. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola Aquest projecte no t un fi concret, ja que el mn dels blogs aix com de les eines web 2.0 que sutilitzen per dinamitzar-lo demana revisi constant, renovaci, etc.EXPOSICI, ANLISI I DISSECCI DELS RESULTATSLa figura del psicopedagog dins lentorn de lassessorament deles TICRealment les funcions que pot desenvolupar un psicopedagog sn moltmplies. Les ms conegudes sn les funcions dassessorament al centre enrelaci amb els alumnes, amb els alumnes amb necessitats educatives perdiferents raons. Per penso que hi ha un camp molt ms ampli dactuaci i depossibilitat dintervenci per la seva part: ls de les TIC en el centre educatiu.En aquest projecte es presenta la seva participaci en lelaboraci dunproducte educatiu: el blog.Les principals funcions del psicopedagog en aquest entorn sn: -Assessorar als professionals de la docncia aportant els coneixementspsicoeducatius que permetran definir i construir un millor producte. -Aplicar criteris psicoeducatius pel disseny dels blogs aix com oferirpautes clares per a la seva ellaboraci. -Saber donar resposta a les necessitats dun collectiu, segons les sevescaracterstiques, possibilitats i capacitats. -Motivar en tots els moments, oferir espais de reflexi, de construcci deconeixement, davaluaci, de revisi i de reestructuraci. -Oferir propostes adequades, ajudar a la reflexi i a la reestructuraci enels moments en qu cal avanar per poder millorar.Ms especficament les feines desenvolupades han estat: - Analitzar les necessitats que promouen el producte i els objectius que es cerquen amb totes les persones implicades, - Participar en el disseny conceptual tenint en compte els continguts objecte daprenentatge, els destinataris del producte (directes i indirectes), la metodologia de treball, lavaluaci - Formar part de la primera versi del producte blog, provar-la, experimentar-la amb professionals i altres implicats, per prendre conscinciadels seuslmits, capacitats i possibilitats,http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/10/1 1/4-creant-un-blog-per-un-nou-grup-dalumnes-de-p3/ 25 26. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola - definir els elements caracterstics i bsics dun blog, qu cal tenir en compte http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2 011/11/27/17-pautes-dun-blog-organitzacio/ - avaluar el blog segons la seva practicitat, utilitat i servei als altres, http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/11/0 8/12-reflexionant-sobre-lenquesta-a-les-families/ - reestructurar i reorganitzar els seus component en funci dels resultats. o http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/201 1/11/22/16-masses-coses-tot-i-lorganitzacio-falta-reorganitzar/ o http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/201 1/12/04/20-el-blog-educatiu/ - Fer arribar el treball fet, el producte blog a altres organimes i entitats que sen poden profitar, amb lobjectiu de compartir i avanar en ls de les TIC en leducaci.Totes aquestes funcions estan enmarcades dins de lelaboraci dun blogeducatiu com a mitj de comunicaci i aprenentatge a letapa deducaciinfantil.En el context de la instituci educativa, de lescola, les seves funcions serienunes altres.Altres possibilitats dactuaci que podria tenir dins del marc de lentorn de lesTIC: - Assessorament en lelaboraci del pla TAC de centre, per definir unes lnies dactuaci coherent amb els principis del centre aix com amb els principis determinats per la legislaci ; - Assessorament en la definici de la formaci en TIC dels professionals del centre adequada a les seves possibililitats, fomentant la motivaci i la participaci ; - Formaci dels professionals en les eines web 2.0 que poden ser dutilitat pel centre i per la seva activitat pedaggica diria - Actualitzaci en temes de TIC per ajudar als docents a mantenir-se actualitzat en aquest tema, a travs de petites sessions monogrfiques, etc. - Facilitador de propostes per integrar les TIC en les programacions daula per poder aprofitar al mxim les seves possibilitats.Realment hi crec, penso que s un camp en qu pot ser de gran utilitat i queens fa falta a leducaci i a lescola en aquest precs moment. Com diu JordiAdell el millor repte de lescola actual s preparar als joves per viure en lasocietat de la informaci. I cal ser conscients, que cal orientaci, formaci imotivaci per part del collectiu de mestres perqu aix sigui possible.26 27. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaEvoluci de la situaci inicialMhe adonat que el projecte presentat no era real, al mateix temps que eramassa ampli. El plantejament, penso, es va fer com un treball de carrera: lapart ms terica currculum, legislaci, etc- i desprs la part prctica. Untreball que englobava dos mbits molt diferents.Al portar-lo a la prctica mhe adonat que la intervenci del psicopedagog no sde fer una cerca terica noms. Ha dactuar dins duna realitat concreta, en uncontext determinat, en un temps concret per donar resposta a unes necessitatsespecfiques.Aix fa que la seva actuaci sigui dintervenci ms o menys JA i a partir de lespossibilitats que hi ha en aquell moment. S que pot planificar la seva actuaci,per ha de disposar deines per poder respondre a les necessitats plantejades.Per aix, a la prctica real de lactuaci del psicopedagog en el tema dels blogsha estat per comenar a elaborar el blog en collaboraci amb les mestresimplicades, veient les seves possibilitats, assessorant, experimentant perreflexionar i reestructurar.Per tant, amb lexperincia daquesta prctica podria dir :- el psicopedagog sha de situar rpid en el context dintervenci- ha de disposar de les eines bsiques en aquell mbit dintervenciper fer un assessorament adequat des del primer moment- sha dimplicar en totes les fases, per poder anar reorientant en tot elprocs- ha de pensar amb tots els implicats i fer actuar segons laudinciaduna manera o una altra. Per exemple, no ha estat igual la implicacique sha demanat als mestres que la que es demana i es proposa alspares.- Ha doferir diferents mitjans per arribar a assolir els objectiusplantejats: ms que mai la intervenci ha de ser individualitzada iadaptada a la realitat concreta.Com shan afrontat els problemes que han aparegutLa veritat s que el gran problema que hi ha hagut ha estat la manca de temps.Aquest element ha estat el que ha fet evident que el projecte presentat sn almateix temps dues propostes de treball i actuaci diferents del psicopedagog:- el psicopedagog interv en la introducci deines web 2.0 en uncentre educatiu, a letapa deducaci infantil- el psicopedagog com a creador dun producte educatiu a internet: elblog.Potser si no hagus estat per aquest factor, el temps, i lelaboraci de la matriuDAFO no mhauria adonat del perfil dactuaci diferent que es demana alpsicopedagog en cada proposta. 27 28. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaDesprs de valorar-ho, sha optat per centrar-nos en el tema del blog educatiu,ja que lobjectiu final daquest projecte s descobrir les possibilitats quepodent enir els blogs educatius a letapa deducaci infantil, per fomentarla comunicaci i laprenentatge.Un altre dels problemes amb els que mhe trobat i que ha fet que el projecte fosuna tasca en certs moments difcil i angoixant s la falta de suport idassessorament per portar-lo a terme. Hi ha poca bibliografia/webgrafia sobreel tema, tot i que molts models de blogs i propostes, aix com per les sevescaracterstiques poc assessorament personal en el seu desenvolupament.Suposo que aquest s un aspecte normal en qu es troba qualsevolprofessional quan investiga un producte nou. Potser un treball en equip perinvestigar un producte treball amb professionals amb el mateix perfil- fariamolt ms enriquidor el procs.Situacions tiques:Escletxa digitalticament els blogs no porten en s cap problema tic: totes les famlies delaula han firmat els drets dimatge per poder utilitzar imatges dels seus fills ainternet i es fa un tracte neutral de la informaci.El que mha fet adonat el fet de fomentar ls del blog com a mitj decomunicaci s que lescletxa digital entre els alumnes amb accs ainternet a casa o els que no en tenen es fa ms gran.s a dir, al final de tot el procs portat a terme, tot i treballar per satisfer lanecessitat de comunicaci i aconseguir-ho, hi ha un efecte colateralimportant i a tenir molt en compte: es crea una diferncia important entreels alumnes que tenen accs a internet i els que no, una diferncia queafecta a les relacions amb les famlies i la comunicaci, al valor afegit quees dna al treball que es fa a laula.Com oferir als infants sense accs a la xarxa a casa seva les mateixesoportunitats?s un aspecte sobre el qual tots els implicats en lelaboraci del blog hemreflexionat i hem pensat diferents possibilitats. Noms podem oferir laccs alblog venint a lescola i entrant a laula fora dhores de classe- i fomentar lavisita a la biblioteca pblica.Per altra banda, sha pensat que per aquest alumnes, soferir el blog en formatpaper sen far llibre digital a travs dun programa web 2.0http://blogbooker.com/ - perqu el puguin mirar.Com construim els aprenentatges, a infantil, amb les TIC a labast?Aquest s un punt, tot i no ser dilema tic, que s que em fa reflexionar. Finsara, amb els plantejaments clars del constructivisme quedava molt clar quin eralaprenentatge que feien els alumnes.28 29. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaSempre, fins ara, es parlava de lalumne que construeix el seu aprenentatgeamb el mestre, que prepara o proposa situacions provocadores per establirrelacions, fer descobertes s a dir construir coneixement.Per em pregunto, com funciona aquest procs daprenentatge en un infant sitenim en compte que la informaci pot arribar de diferents formes, en petitesestructures, amb mitjans molt ms atractius, visuals, sonors i multimdia?Podem aconseguir amb les TIC oferir unes possibilitats dactuaci molt msmplies, que facilitin els aprenentatges per diferents mitjans, donant a cadainfant la informaci pel mitj que sigui ms sensible (visual o auditiu)? Comhem dactuar els mestres? Hem dajudar a connectar diferents fragmentsdinformaci, partint de la prpia base, desenvolupant capacitats, perconstruir autnomament el coneixement, fer-los competent en aquestasocietat que avui s aix per dem ser diferent Em sembla que ensqueda molt per reflexionar com fer-ho possible.Actuaci dins del centre educatiu: reflexionsEl blog que sha realitzat ha estat per donar resposta a un tema en concret: lacomunicaci amb les famlies a p3. No ha estat un projecte generalitzat decentre.Per el fet de promocionar un projecte daquest tipus implica una srie deplantejaments a tenir en compte i valorar a nivell de centre:- Sha de seguir una lnia dactuaci comuna en ls de blogs? s a dir,un blog per nivell, per cicle, per escola? Un blog amb recursos onoms informaci?- Qui pot prendre les decisions sobre quin s del blog es fa ? mestresindividualment, equip directiu, comissi tac, claustre- Quina implicaci hi ha dhaver per part del collectiu de mestres ?Una organitzaci per una gesti del blog actualitzada i al dia? Senseaquesta actualitzaci no es pot demanar a les famlies una implicaci.- Com shan de gestionar els recursos web 2.0 que es fan servir ? Hiha dhaver una adrea comuna i una contrasenya o ha de serindividual? Com sen fa el registre?- Es defensa lexistncia dun portfoli per grup classe? Per alumne? Nofa falta?- Quins principis metodolgics afavoreixen ls de les TIC ?- Els recursos que utilitzen els professors per cicles es podenorganitzar conjuntament per aprofitar el treball i fomentar lacooperaci? (per exemple, ls del symbaloo)- Qu es vol promoure amb els blogs? Informar i comunicar, promourelensenyament-aprenentatge amb els alumnes, fomentar lacomunicaci intervenci de les famlies? 29 30. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola- La participaci dels alumnes ms grans de lescola pot ser deditor deproductes web 2.0 (fer vdeos, penjar fotografies a la xarxa i crearpresentacions) per fer-ne un s comunitari a lescola?- Com poden intervenir els petits de lescola en el blog? Amb quinsmitjans?- Quin tipus de continguts shan de potenciar perqu siguincompetencials a travs de les TIC? Quin plantejament pedaggic ididctic es pot promoure?- Com influeixen les TIC en la programaci de centre ? Com hi quedenreflexades ? Quin afecta tenen en laprenentatge dels alumnes? Esvalora les seves possibilitats?- Com avaluar per fomentar les competncies i les capacitats? Les TIChi poden ajudar? Com ho poden fer?- Com es pot organitzar el centre per gestionar tots aquests elements?Com pot promoure ls de les TIC entre els membres del seuclaustre ? Cal obligaci ?CONCLUSIONS I PROPOSTESEl treball que he portat a terme ha estat molt i molt interessant. Realment pensoque els psicopedagogs hi tenim un camp dactuaci ja que hi podem aportar unconeixements terics psicopedaggics importants aix com tamb elconeixement sobre la realitat curricular del sistema educatiu.Els blogs poden ser una gran eina de comunicaci i daprenenatge. Per unabanda, poden servir a les famlies:- Per informar del qu sest treballant,- dels aprenentatges que es volen assolir durant un perode detemps,- del tipus de treball que es fa i activitats i experincies que esproposen,- del vocabulari, canons, embarbussaments, contes, etc. que esvan treballant,- dels projectes que es porten a terme i dels recursos que sutilitzenperqu a casa en puguin fer s traspassar la frontera de la laula-- novetats a conixer en el funcionament de lescola, informacionsa tenir en compte,- propostes dactuaci i participaciTamb poden servir perqu el mestre: 30 31. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola- disposi dels recursos que est treballant amb els seus alumnes alblog, organitzats i estructurats segons els seus objectius i la sevaprogramaci,- Faci un seguiment del treball que fan els alumnes, que quediregistrat auditivament i grficament (fotografies vdeos)- Pugui fer una avaluaci del treball que sha fet (revisant lesentrades fetes al blog, els recursos proposats) amb els mateixosalumnes. El portfoli dels alumnes.- Promogui la participaci amb els pares aix com la comunicaci- Fomenti un procs densenyament-aprenenatge pautat i guiat,per que possibiliti experincies i entorns motivadors, constructorsdel coneixement. No fomenti el seu treball amb la transmissi delsconeixements, sin en la construcci daquest.- Adapta els recursos a les possibilitats dels alumnes,individualitza els seus ensenyament segons els seusa alumnes.- Es planteja laprenentatge duna forma diferent, on no stransmissor, sin guia i expert que proposa situacions riques iestimulants pel desenvolupament dels infants. Per exemple, per treballar els animals, no podrem comptar amb les explicacions dels veterinaris proper a lescola o de famlies que tenen animals, per fer un aprenentatge ms real, autntic i vivencia? No podem anar a la granja cada dia, no podem anar al veterinari que est als afores per podem fer servir el Skype i que el veterinari ens parli de quina feina fa, quins animals cura, que ens ensenyi un animal, les seves parts amb les intervencions i qestions dels propis alumnes? Interacci a travs de la pantalla? Vivncia, realitat, interacci.I pels alumnes, tot i que fan P3,- poden trobar all de la classe a casa,- explicar vivncies i fomentar les explicacions coherents iorganitzades amb els pares,- compartir el coneixement de lescola amb la famlia,- motivar pel qu estan treballant a laula, fer-ho significatiu,compartir-ho,- descobrir el mn i enriquir-se,- trobar-hi recursos de jocs i activitats ldiques per que tenen elsseus objectius educatius recursos cercats, valorats i organitzats-.Tamb mhe adonat, a travs de la investigaci sobre els blogs educatius ales comarques gironines que hi ha molt de cam per fer, que estem en 31 32. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamolauna fase del blog com a noticiari en alguns casos- i en daltres de tenir unblog.Que sembla que a nivell descoles no hi ha una organitzaci ni unaestructuraci respecte a la seva actualitzaci ni continguts. Si s aix, quinvalor li poden donar les famlies? Cal una implicaci mnima perqu tingui elvalor que li volem donar.Per altra banda, cal que lescola reflexioni sobre el seu s, no quenoms els utilitzi. Cal definir lnies dactuaci:- gesti de blogs, per aules, nivells, cicles, etapa- organitzaci i responsables- recursos web 2.0: adreces i contrasenyes: gesti- format dels blogs- gadgets a incloure: calendari el temps- tipus de blog (wordpress, blogger)- tipus dentrades: objectius a assolir amb ls del blog- registre escrit sobre les decisions preses, diari dun blogRealment ha estat una experincia molt interessant i que penso que potserdutilitat pels altres mestres del sistema educatiu, de qualsevoletapa, per adonar-se de les possibilitats que tenen.S que s veritat que demana temps, facilitat amb ls dels programes web 2.0(que saconsegueix amb la seva utilitzaci), perdre la por a publicar icomunicar per el resultat val molt la pena: els alumnes estan motivats,simpliquen aix com les famlies. 32 33. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaBIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIADocuments legals: Orientacions pel desenvolupament educatiu de les TIC :http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions11_12/Documents/Orientacions_desenvolupament_educatiu_TIC.pdf Llei 12/2009, del 10 de juliol, deducacihttp://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htm Competncia bsica TIChttp://www.xtec.es/escola/tec_inf/tic/instruments.htm Educaci. El Pla TAC de centre. Collecci TAC. Departamentdensenyament. Generalitat de Catalunya.http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf Educaci. Projectes educatius en Xarxa. Collecci TAC-4. Departamentdensenyament. Generalitat de Catalunya.http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/TAC/TAC_4.pdfDocuments consultats: AAVV.: Nuevas tecnologas en el aula. Editorial Altaria. Any: 2011 AAVV.:, Las tic en los nuevos entornos de aprendizaje. Cuadernocentral revista telos num 67. Any: 2006.http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/[email protected]=67.htm AAVV: Partes de un blog.http://www.euroresidentes.com/Blogs/Bitacoras/partes-blogs.htm Adell, J. A vueltas con la competencia digital de los docentres. 9 juliol2011. http://elbonia.cent.uji.es/jordi/2011/07/09/a-vueltas-con-la-competencia-digital-de-los-docentes/ Adell, J. Entrevista a Jordi Adell: Jordi Adell mapea la CompetenciaDigital (CD). 23 doctubre de 2010 http://youtu.be/eAL5ZkhnBkE Alonso Arrukero, N.: Blogs en la escuela. Una introduccin al usodidctico de las bitcoras en Primaria. 23 novembre 2010.http://issuu.com/xardesvives/docs/blogs_2008 vila Dorado, C. A.: Uso educativo de los blogs. Caractersticas dewordpress. Eduteka. 1 setembre 2009http://www.eduteka.org/BlogsWordpress.php http://edtk.co/2WDiw Barba, C.; Capella, S.: Ordinadors a lesa ules. La clau s lametodologia. Editorial Gra. Biblioteca de Guix, nm. 172. Barcelona:2010.33 34. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola Badia, A., Comps, J. i Carreras, Csar. La intervencipsicopedaggica en el disseny i elaboraci de pgines educativesdinternet. UOC. Balagu Puxan, F. M.: s dels blogs com a suport al procsdensenyament i aprenentatge a leducaci superior. Tesi doctoral.Universitat de Barcelona. Setembre 2009.http://www.tdx.cat/handle/10803/2944 Camino, M.J.: Resumen de utilidades educativas 2.0. Agost 2011.http://www.educacontic.es/blog/resumen-de-utilidades-educativas-2-0 Camino, Mara Jess. Poniendo orden en mi blog. 06/10/2011http://www.educacontic.es/blog/poniendo-orden-en-mi-blog Cano Sevilla, M., Burgos Martnez, T., Snchez Ortega, R. El papelinnovador del psicopedagogo.http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/11/16/14-reflexionant-sobre-lactuacio-del-psicopedagog/ Coll, C.; Monereo, C.: Psicologa de la educacin virtual. EdicionesMorata. Madrid: 2008. Domnech, M.; Tirado, F.J.,: Cincia, tecnologia i societat: nousinterrogant per a la psicologia. Mar 2002.http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/domenech-tirado0302/domenech-tirado0302.html Fumero, A.: Un tutorial sobre blogs. El abec del universo blog. RevistaTelos nm. 65. Gil, Alejandre: Las TIC en infantil a partir del currculo de Aragn. Lpez Garca, J. C.: Uso educativo de los blogs. Eduteka. Setembre2009. http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php Prieto Pariente, J. Experiencias educativas con blogs: distintos usos delblog en el mbito educativo en Infantil i primaria. Any 2011https://docs.google.com/present/view?id=dd4cmf2m_34ghfmz9nn Marqus, P.: El valor afegit de les TIC a educaci infantil.http://www.slideshare.net/peremarques/el-valor-afegit-de-les-tic-a-leducaci-infantil-presentation Marqus, P.: Que es el currculum bimodal? 1 setembre 2011http://peremarques.blogspot.com/2011/09/que-es-el-curriculum-bimodal-i.html Moradell, N.: Connectivisme, una teoria daprenentatge. 18 desembre2011. http://blocs.xtec.cat/curspdi/2011/12/18/connectivisme-una-teoria-daprenentatge/ Moreno Guerrero, A. J.: Monogrfico: El proceso de enseanza-aprendizaje mediante el uso de plataformas virtuales en distintas etapaseducativas. Instituto de Tecnologas Educativas. Observatorio 34 35. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaTecnolgico. Escuela 2.0. 28 agost 2011.http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/software-educativo/1007-monografico-el-proceso-de-ensenanza-aprendizaje-mediante-el-uso-de-plataformas-virtuales-en-distintas-etapas-educativas Rodrguez Gil, J.M. El blog de clase como centro aglutinador de lasnuevas tecnologas y la organizacin del trabajo. Comunicacin del IIICongreso Escuela 2.0.8/10/2011 http://www.ite.educacion.es/es/comunicaciones-iii-congreso/experiencias-de-centros/540-el-blog-de-la-clase-como-centro-aglutinador-de-las-nuevas-tecnologias-y-la-organizacion-del-trabajo Tscar Lara: El uso educativo de los blogs.http://www.slideshare.net/tiscar/uso-educativo-de-los-blogs Desembre2006. Tscar, L. Blogs para educar. Uso de los blogs en una pedagogaconstructivista. Revista Telos. nm. 65. Any 2005.http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/[email protected]%3D2&rev%3D65.htm Vicente Gmez, S. M.: Visin del docente sobre la utilizacin del blogen el aula. Trabajo final de Mster Investigacin en la enseanza y elaprendizaje de las ciencias experimentales, sociales y matemticas.Curso 2009-2010. http://alasombradeltomate.es/wp-content/uploads/2010/07/Vicente-Gonz%C3%A1lez-2010.pdfBlogs sobre educaci i TIC seguits i consultats:- Red de buenas pracTICas 2.0http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/- Educacion Tecnologa Desarrollo, blog de Francesc Balagu.http://www.akoranga.org/- Chipas TIC y Educacin. Blog de Pere Marqus.http://peremarques.blogspot.com/- Edu & Tec. Blog de Jordi Adell http://elbonia.cent.uji.es/jordi/- La pissarra digital interactiva. Blog educatiu de Nria Moradell.http://blocs.xtec.cat/curspdi/- Profeblog. Proyecto educativo para la promocin y uso de blogs enEducacin 2.0. http://www.profeblog.es/- De les TIC a les TAC. Blog de Jordi Vivancs. http://ticotac.blogspot.com/- Educaci i les TIC. Blog de Joel Artigas.http://educacioilestic.blogspot.com/ 35 36. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola - EduTIC. Educaci i TIC. Blog de Rosabel Roig Vila. Universidad de Alicante. http://eduticua.blogspot.com/ - ButlleTIC. Les notcies TIC de la XTEC. http://phobos.xtec.cat/butlletic/Blogs educatius visitats:Shan consultat i shan visitat molts blogs educatius, per fer la recerca sobrelestat dels blogs a la comarca del Girons, per conixer experincies de blogsdaula daltres escoles...De tots els blogs consultats, en el blog daquest prcticum faig una llista ambels seus respectius enllaos dels blogs que enriqueixen amb les sevespublicacions, que es mantenen vius, que funcionen.Els blogs visitats sorgeixen en gran mesura dels Concursos de Blogs educatiusque diferents entitats proposen. Per exemple: - Relaci dels blogs que sorgeixen de la Clasificacin Parcial II: Mejor blog eneducacin.28set2010. Premios Bitacoras.com http://blogs.lainformacion.com/premiosbitacoras/2010/09/28/clasificacion -parcial-ii-mejor-blog-de-educacion-2/Tamb trobem els blogs deducaci infantil de la comarca del Girons. - Blogs de les escoles de la comarca del Girons. Web de centres. http://www.xtec.cat/centres/index.htmPodeu veure el llistat de blogs en el blog una eina daprenentatge icomunicaci, pgina de BLOGS PER MIRAR.36 37. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaANNEX 1MATRIU DAFO 37 38. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaANNEX 2ENQUESTA PASSADA ALS PARES 38 39. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola ANNEX 3GRAELLA DOBSERVACI I ANLISI DELS BLOGS DE LACOMARCA DEL GIRONS.39 40. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaANNEX 4En aquest annex magradaria deixar constncia del resultat final del blog, delsapartats que han resultat del treball de recerca i dinvestigaci perqu, realmentpenso, que lanir modificant, canviant, renovant i reestructurant en funci deles necessitats i possibilitats que vagi descobrint.Per tant, presento les pgines del blog:http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/PRESENTACIAquest blog est pensat perqu tots aquells que vulgueu posar-vos a ferun blog tingueu una petita guia amb recomanacions, possibilitats,propostes a tenir en compte perqu sigui una eina gil, til, prctica ifuncional. Tamb es fa referncia a aspectes a reflexionar importants anivell descola.Cada un dels apartats posa una mica ms de color al blog, demanera que al final de llegir-los tots tingueu un conjunt complet per veureles possibilitats que t un blog.Es podria completar molt ms, aprofundir en molts altres aspectes delsblogs com s el seu s a laula, laspecte ms metodolgic, el rol quedesenvolupen el mestre i lalumnat, quin tipus dactivitats o tasquesproposar, quines teories fomenten ls de les TAC en laprenentatge, etc.,de totes formes, penso que laportaci per introduir-se en el mn del blogs prou interessant.Aquest blog, es defineix avui, 6 de gener de 2012. En el mn en questem, res es perdurable, tot s rpid, fins i tot voltil. Imagino que daqupoc temps les eines que aqu es proposen ja hauran canviat. De totesformes, tenim la sort dadaptar-nos als canvis, ms o menys rpid. Crec que ls dordinadors en el procs densenyament-aprenentatge, en lloc reduir, pot expandir la capacitat crtica i creativa dels nostresnenes i nenes. Depn de qui els fa servir, a favor de qu i, de qui i per a qu 40 41. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola Leducaci necessita tant de formaci tcnica, cientfica i professional, com de somnis i utopia Paulo FreirePER QU? FEM-NE UN!!! Sn una eina gil pel mestre, prctica pels alumnes, un portfoli del grupclasse, comunicaci del grup classe amb lexterior, amb les famlies, una forma dinteraccionar i dialogar significativament. Les tecnologies i la comunicaci ens permeten atendre a la diversitat,fent accessible els recursos i obrint lescola al mn, fent visible el pensament, fent entrar el mn sonor i els recursos multimdia a laula.Trobem diferents eines 2.0 que ens permeten crear blogs: blogger: www.blogger.com blogspot: www.blogspot.es wordpress : www.wordpress.com blocs de xtec: blocs.xtec.catEl Departament dEnsenyament ha establert un conveni amb WordPress ihan creatblocs.xtec.cat, un bloc de format wordpress per del domini deXtec. La gran majoria descoles, a la comarca del Girons, utilitzen blocsde xtec. Els blogs de les escoles no es troben indexats en cap espai,per s que a travs de la web de la prpia escola shi arriba fcilment.Per a lelaboraci dun blog us recomano els segents enllaos: COM CREAR UN BLOG: espai de xtec.cat que explica els diferents aspectes de la creaci dun blog de blogs.xtec.cat https://sites.google.com/a/xtec.cat/ajudaxtecblocs/41 42. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola CURS EN LNIA DE XTEC SOBRE BLOGS: AULA 2.0. APLICACIONS DIDCTIQUES. MDUL 2: ELS BLOGS COM A ESTRATGIA EDUCATIVA. curs que es pot consultar sobre com crear un blog, de fcil comprensi i aplicaci. http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d 205/modul_2/index USO EDUCATIVO DE LOS BLOGS, de J. C. Lpez Garca: post en el blog de EDUTEKA en qu presenta els avantatges i possibilitats dutilitzar els blogs de forma educativa. http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php USO EDUCATIVO DE LOS BLOGS. CARACTERSTICAS DE BLOGGER, de C. A. vila Dorado: post en el blog de EDUTEKA en que es presenta com crear-es un blog (passos a seguir) en lentorn de blogger. http://www.eduteka.org/BlogsBlogger.phpQU SN? A LESCOLA?Qu sn els blogs educatius?Primer de tot un blog s aquell espai en lnia que es recopilencronolgicament missatges dun o varis autors amb una temtica enparticular. El caracteritzen la interactivitat que es dna en temps real ique fa que es generin comentaris a partir dels temes proposats. Esdesenvolupa dins dun context informal.Els blogs educatius (edublogs) sn aquells blogs que tenen com aobjectiu principal recolzar els processos densenyament-aprenenetatgeen un context educatiu determinat. El seu principal objectiu s educatiu.Trobem diferents programes on-line que permeten crear blogs educatius,gratuts i que noms demanen registrar-se: www.blogspot.com, www.wordpress.com, com als msdestacables.42 43. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaDes del Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya espromou ls del wordpress a travs de la plataforma blocs.xtec.cat, unespai dedicat a leducaci pels professionals de lensenyament deCatalunya.Anlisi de blogs educatiusLs de blogs a nivell educatiu est molt i molt generalitzat. En trobem demolts i molts tipus, i de contingut ben divers.Segons lanlisi feta per J. Prieto Pariente podrem classificar ls delsblogs educatius en:1. La seva utilitat:a. Com espai on posar continguts a internet:i. continguts que el professor pot utilitzar a laulaii. continguts que podem facilitar als alumnes i les seves famlies perafavorir els processos densenyament-aprenentatge.b. Compartir materials elaborats pels alumnes. Ja no sn noms lectors,tamb sn autors.c. Per informar i recollir informaci de les activitats escolar proposades.d. Fomentant el treball cooperatiu i collaboratiu entre els alumnes.e. Com a diari daula, on el professor i alumne revisen el qu han aprs itreballat i en fan partceps a la famlia.f. Com un espai on portar a terme un projecte: amb enllaos, recursos2. La seva edici (qui el publica):a. El publica un sol professor i els alumnes es limiten a visitar el blog.b. Els membres del centre educatiu, ja que sentn com un espai on escomuniquen a les famlies les notcies, activitats, projectes s a dir, totalactualitat relativa al centre.c. Docents de diferents centres educatius.d. El professor conjuntament amb els alumnes.e. El mateix alumne, quan aquest blog sentn com el seu Portfoli.43 44. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGEPrcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaDe totes formes, analitzant la situaci de diferents blogs educatius hi hamolta diversitat i varia molt segons letapa educativa.Les caracterstiques que tindr un blog dependr molt de: a qui vagi destinat qui lescrigui quin objectiu es proposi amb el blog quina vida t prevista el blog el domini de recursos web 2.0 de ladministrador/editor del blogEls blogs a la comarca del GironsAmb data del 10 de desembre del 2011 es van visitar els blogsdeducaci infantil de la comarca del Girons. A grans trets, podem dirque els blogs que es troben tenen com a caracterstiques: blogs generats a partir de blocs.xtec.cat Els blogs a les escoles sorganitzen, en la gran majoria de casos, per cicles. Aquests no especfiquen qui els elabora, sin el grup a qui pertanyen (el grup dalumnes). La majoria dentrades dels blogs es fan per explicar activitats dutes a terme amb els nens com poden ser fotografies dexcursions, de la festa de la castanyada, de ballar una dansa Hi ha pocs blogs de les escoles que presentin recursos en xarxa per treballar els continguts de les aules o que estimulin la participaci de les famlies. Ens trobem un gran nombre de blogs que no sactualitzen regularment (poden passar un mes, dos mesos de lltima entrada).Sobre aquesta anlisi dels blogs us deixo aquest enlla on es pot trobarinformaci ms detallada dels blogs aix com de models de blogs.http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/12/17/25-reflexio-5-els-blogs-a-les-comarques-gironines/ 44 45. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaAMB ESTILs fcil, molt fcil, crear un blog i posar-hi alguna coseta (fotografies, unaexplicaci llarga) i ho deixem estar.Per un blog educatiu ha de ser un blog pensat, reflexionat, organitzat iamb estil per donar una imatge coherent amb la classe, amb lescola aixcom perqu tingui un sentit vlid.Quan es fa un blog educatiu, un edublog, tenim per objectiu afavorir elsprocessos educatius en tots els seus aspectes. Per aix, penso que hi hauna srie daspectes a pensar i a tenir en compte. QUIN OBJECTIU CERQUEM?o Qu volem aconseguir?o A qui volem arribar? Als alumnes? A les famlies? A altres escoles? A altres professionals de leducaci? QUI SEN RESPONSABILITZA DEL BLOG?o s interessant ser ms duna persona, aix el blog guanya vida, idees i senriqueix. Tamb es mant ms actualitzat. QUIN TIPUS DENTRADES/POST HI FAREM?o s important pensar amb quines entrades hi farem: Recursos per laula (aix els tenim a labast), fotografies, vdeos, activitats fetes, notcies, propostes dactivitats (jclics, webquests, projectes). DE QUIN TEMPS DISPOSEM PER PODER-HO FER?o Cal ser realista amb el temps que es disposa per poder mantenir el blog viu. Noms mantenint-lo viu tindrem lectors actius i que valoren la feina que shi fa.o s important valorar el temps en relaci amb el tipus de presentacions que volem fer (fotografies amb kizoa, picasa, etc, vdeos amb youtube) ja que lelaboraci daquestes presentacions demana un cert temps i prctica.45 46. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACI I APRENENATGE Prcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamolas important tenir clar aquests aspectes, ja que aix influenciar alescollir el format/estil del blog.Algunes recomanacions prctiques al fer el blog:o Un blog clar, senzill, de lletra clara i gran (sobretot pels ms petits). Pocs decorats.o Limitar el nombre dentrades de la pgina dinici (la que apareix a lobrir el blog) a les entrades que es faran quinzenalment o amb certa periodicitat. (7-10 entrades s un bon nombre). Es fa anant a OPCIONS/ESCRIPTURA.o Fer servir al llarg del blog un estil de publicaci similar:o El tipus de llenguatge que es fa se