berrittu 178. zenb

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of berrittu 178. zenb

 • 1782013MAIATZAMAYO

  Udal kudeaketaherritarrekin

  partekatuz

  U r n i e t a k o U d a l a r e n a l d i z k a r i a

 • Urnieta egiten esan nahi du. Hitzhorrek Udalaren eginkizuna eta lanaezin hobeki definitzen ditu. Hemendikaurrera, sor-marka bezala erabiliko da,urnietarren etxeetara bidaltzen den in-formazio eta argitalpen guztietan zeinaurrerantzean antolatuko diren foroparte-hartzaileetan erabiliko dena. Ur-nietako Udalaren helburua da 2011-2015 legegintzaldiko aktuazio guz-tien identitate-marka izatea.

  1782013 // MAIATZA MAYOURNIETAKETAN2

  Urnietaketan: herria denon arteaneraikitzenUdalak legegintzaldiko lehen 20 hilabeteen balantzeaaurkeztu die urnietarrei

  70 bat bizilagun elkartu ziren Lekaion joan den apirilaren 10ean egindakoagerraldi publikoan. Bertan, Mikel Pagola alkateak 2011-2015 legegintzaldi-ko lehen bi urteetan gauzatu diren aktuazioak eta helburuak azaldu zituen.Gardentasuna irizpide nagusi izaki, alkateak Udalaren kudeaketaren nondiknorakoak agertu zituen, modu xume eta errazean. Halaber, Udalaren aurre-kontua nola burutzen den argitu zuen, baita Urnietan dirua zertara bidera-tzen den azaldu ere. Udal erakundea herritarrei gerturatzea da gure xedea.Hau da, udal informazio gure bizilagunei eskaintzea, gure esku ditugun ko-munikazio tresnez baliatuz. Baina badakigu hori ez dela nahikoa, horregatik,urtean bizpahiru parte-hartze eta informazio foro egiteko konpromisoa har-tzen dugu, Urnietaketan izenburupean, berretsi zuen alkateak.

  Urnietako Udalak 2011-2015 Legegintzal-diko lehen 20 hilabeteen balantzea eginzuen jendaurrean apirilaren 10ean, LekaioKultur Etxean. Mikel Pagola alkateak gida-tu zuen ekitaldia, eta bera izan zen lehe-nengo bi urteen balorazioa egiteaz ardu-ratu zena. 70 bat urnietar elkartu ziren kul-tur etxean, Udalaren kudeaketa lehen es-kutik ezagutzeko asmoz. Mikel Pagolak

  berretsi zuen Udalak unean-uneko infor-mazioa urnietarrei helarazten saiatuko de-la. Komunikazio bide berriak ireki nahiditugu, Udalaren eta herritarren artekohartu-emana hobetzeko. Hori dela eta, ur-tean bi edo hiru ekitaldi publiko egitekokonpromisoa hartzen dugu, Udalaren ku-deaketaren berri bizilagunei zuzeneanemateko.

  Lekaio kultur etxea, ekitaldiaren egunean. Udala

  Zer da Urnietaketan?

  El Plan de Legislaturacomo base de lagestin municipalMikel Pagola subray que al inicio dela presente legislatura, el Ayuntamien-to de Urnieta se marc, como primerapremisa, la realizacin de un plan delegislatura, una gua estratgica detrabajo basada en las prioridades deUrnieta. Participaron un buen nme-ro de urnietarras y los partidos polti-cos trabajamos codo con codo con elfin de estructurar un plan, hecho entretodos a la medida de nuestro pueblo.El dilogo, el respeto y el entendi-miento entre los representantes de lostres partidos dieron un aprobado un-nime al plan para convertirse en la guade trabajo para los cuatro aos de le-gislatura.

  El Plan de Legislatura 2011-2015 (sepuede consultar en www.urnieta.org )recoge los seis ejes estratgicos de loscuales emanan las acciones que elConsistorio est llevando a cabo y delas que el propio alcalde dio cuenta enel acto de Lekaio. Mikel Pagola enu-mer as los seis ejes estratgicos: fo-mentar la cultura de la paz y de los de-rechos humanos; promover un desa-rrollo agradable y sostenible de la or-denacin urbana; optimizar y moder-nizar la gestin municipal; fortalecerla identidad y el carcter urnietarra;promover el desarrollo personal y so-cial, y fomentar la actividad econmi-ca en la actual situacin de crisis.

  et naUrniekn

 • 3BIZTANLERIA1782013 // MAIATZA MAYO

  Urnietako biztanleria %13igo da azken 13 urteetan

  BIZTANLERIAREN BILAKAERA AZKEN 13 URTEETANEVOLUCIN DE LA POBLACIN EN LOS LTIMOS 13 AOS

  HERIOTZAK / FALLECIMIENTOS JAIOTZAK / NACIMIENTOS

  Urnietako populazioa 6.212 biztanletara iritsi da 2013. urtean. Hau da, 2000.urtetik 719 biztanle gehiago ditu, zehazki %13,08 gehiago. Hazkunde horiimmigrazioaren, jaiotza kopuruaren eta herriak berak eskaintzen duen bizi-kalitatearen ondorio da. 2012an 42 urnietar zendu dira guztira, eta 51 jaio.

  %13igo da Urnietako biztanleria azken 13 urteetan.

  2000. urtean 5.493 biztanle zituen herriak. Egungo populazioa 6.212 pertsonakoa da.

  31pertsona hiltzen dira batez beste herrian.

  2012koa da zifra altuena, 42 urnietar zendu baitziren.

  51ume jaio ziren 2012an, 24 neska eta 27 mutil.

  Jaiotza kopuru gehien 2007an izan zen, 94 haurrekin. Ordutik zifra beherantz doa.

  La populacin de Urnietaha subido un 13% desdeel ao 2000La poblacin del municipio es hoy de6.212 habitantes. En el ao 2000 eran5.493 las personas que residan en Ur-nieta, por lo que en trece aos la po-pulacin ha crecido en un 13%.

  Esto es debido a una mayor tasa denacimientos respecto a los fallecimien-tos, al tiempo que tambin han podi-do influir en ese ascenso la inmigra-cin y la calidad de vida que ofrece lalocalidad.

  Udala

 • 1782013 // MAIATZA MAYOKULTURA4

  Urnietar bat Wukrora

  Antialehiaketarensarituak

  Etiopia Utopia Fundazioak eta Urnietako misioetako taldeak antolatu duteekimena, Urnietako Udalaren laguntzarekin. Helburua da urnietar bati Afri-kako Wukro herrira joateko aukera ematea, bertan martxan dauden zenbaitproiektutan lan egin eta bertako esperientziaz ikasteko. Gure xede nagusie-tako bat da, Wukron proiektuak aurrera ateratzea; horien bitartez, herrialdehorren garapena bultzatzen saiatuko gara, hainbat arlo landuz, hala nola, ki-rola, osasuna, nekazaritza..., diote fundaziokoek.

  Urnietako Parrokiako misioetako taldeaketa Etiopia Utopia Fundazioak Wukro-rabidaiatzeko aukera eman nahi diote ur-nietar bati. Udalak laguntza emango dupertsona horri bidaia eta egonaldia or-daindu ahal izateko. Etiopia Utopiak Wu-kron dituen proiektu anitzetan kolabora-tzeko aukera izango du hautatua den he-rritarrak. Fundaziotik diotenez, elkartea-ren lan guztia ez da proiektu horiek au-rrera ateratzera mugatuko, gizartearensentsibilizazioa eta proiektu horiek aurre-ra ateratzeko dirua biltzea ere bilatukobaitute, Wukron eta inguruan ekintza des-berdinak antolatuz.

  Etiopia Utopiak hainbat jarduera gauza-tu ditu jada, gizartearen aldetik onarpeneta parte-hartze handia izan dutenak, ha-la nola, Elkartasun Calotada eta Addis

  Abeba-Wukro: Utopia bat Bizikletan eki-menak.

  Misio taldea Wukrorekin batUrnietako Parrokiako misio taldeak Etio-pia Utopia Fundazioarekin elkarlaneandihardu Wukroko herriari laguntze aldera.Herritar bati bertara joateko aukeraeman nahi diogu. Udalak bidaia eta hiruhilabeteko egonaldia ordainduko ditu, la-guntza horri esker urnietar baten ametsaegia bihurtuko da, azaldu du Joxe Ra-mon Jauregik, misiotako taldeko kideak.Jauregiren hitzetan, ilusioa eta gogoabehar dira bereziki. Bidaiatik bueltan,pertsona horrek bizi izan duen esperien-tzia herritarrekin partekatzea nahi dugu,datozen belaunaldiek hango errealitateaezagutu dezaten.

  Joan den apirilaren 25ean Lekaioko aretonagusian XIX. On Manuel Antonio AntiaLiteratur Lehiaketaren sari-banaketa eki-taldia egin zen. Nagusien mailan, Iratxe Es-naola Aldanondok jaso du lehen saria. Aur-tengo partaidetza altua da nabarmentze-koa -113 lan aurkeztu dira guztira-, berezi-ki helduen mailan, non 29 pertsonak partehartu duten. Hauexek aurtengo edizioansaria eskuratu dutenak:

  HELDUEN KATEGORIA / ADULTOS1. IRATXE ESNAOLA ALDANONDO: Bi ezezagun2. AMAIA IRIONDO ARISTONDO: Iluntasunaren argia

  GAZTEEN KATEGORIA / JUVENIL1. LEIRE ERASUN LASA: Koloreen esanahia2. MALEN EZEIZA ZAPIAIN: Bizipenak3. EDITH GIGANTO AGIRREZABALA: Artea ez da krimena

  HAURREN KATEGORIA / INFANTIL1. NAGORE ALONSO GOIKOETXEA: Bladimire kondea2. XABIER IRASTORZA URBIETA: Helmuga: B5 planeta3. IAKI MORENO ARTABE: Irango sufrimendua

  Urnietarra [email protected] a Wucro

  Qu se ofrece?- Viajes y estancia pagados- Duracin tres meses (entre julio y

  diciembre de 2013)

  Requisitos:- Residente o nacido en Urnieta- Formacin profesional o ttulo

  universitario- Nivel de ingls para comunicarse- Ilusin y ganas de trabajar

  Solicitudes:Presentar currculum o enviarlo porcorreo electrnico al Gaztegune([email protected]),antes del 17 de mayo.

  Objetivos:- Trabajar como voluntario- Aprender, formarse, crecer como

  persona- Transmitir la experiencia a otros

  jvenes de Urnieta

  Organizan:Fundacin Etiopa Utopa y la Comi-sin de Misiones de Urnieta.Colaboran: Ayuntamiento y Gaztegu-ne de Urnieta.

  Udala

 • 5ELKARRIZKETA1782013 // MAIATZA MAYO

  Oraindik zaila egiten zaigu Las Vegasera goazela onartzeaJoan den apirilean Espainiako Dardo Txapelketa jokatu zen Alacanten. Ber-tan, Orioko Unar elkarteko Rugby Tragoxka taldeak hartu zuen parte JonMerino, Rafa Mellado, Pablo de la Fuente eta Joseba Unanue lukoteak, etaemaitza ezin hobeak eskuratu zituen. Bakarkako torneoan Merino garaileizan zen amateur mailan, eta Unanue 17. master kategorian. Taldekakoanlortu zuten emaitzarik onena: amateur mailan txapeldun izan ziren 501 mo-dalitatean, beste 123 talderekin batera lehiatu ondoren. Larunbatean emanzioten hasiera txapeketari, eta igande arratsaldean jokatu zuten finala, Duer-nu 2 taldearen aurka. Garaipen onek Munduko Txapelketen parte hartzekoatea ireki dio taldeari. Hori horrela, Rugby Tragoxka Las Vegasen lehiatuko dadatorren urtean. Rafa Mellado urnietarrak eta Pablo de la Fuentek euren sen-tsazioak azalarazten dituzte ondorengo elkarrizketan.

  Qu se siente al ganar en Alicante elcampeonato estatal, que supuso ademsel pase directo al mundial de Las Vegas?Rafa Mellado. Todava no nos lo creemos,queda mucho tiempo an se celebra enseptiembre de 2014-, pero ya estamos de-seando ir.Pablo de la Fuente. Ir a un campeonatomundial es un sueo hecho realidad paranosotros. Jams pensamos que llegara-mos tan lejos.

  Qu tal fue el campeonato alicantino enlne