C Disseny: FONS GRÀFIC Impressió: Masanas Gràfiques ... · PDF fileMarta...

Click here to load reader

 • date post

  04-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of C Disseny: FONS GRÀFIC Impressió: Masanas Gràfiques ... · PDF fileMarta...

 • portada 2005 8/6/06 10:45 P�gina 1

  C M Y CM MY CY CMY K D

  is se

  ny : F

  O N

  S G

  R À

  F IC

  Im

  pr es

  si ó:

  M as

  an as

  G rà

  fiq ue

  s

  D ip

  òs it

  le ga

  l: B

  -

  Memòria 2005

  Report 2005

  Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona Tel: (34) 93 542 24 98 - Fax: (34) 93 542 18 60 [email protected] www.crei.cat

 • 1

  Index 1. Introducció / Introduction 3

  2. Organització / Organization 5

  3. Investigadors: informe de publicacions i activitats Researchers: Publications and Activities Report 9

  4. Investigadors visitants: informe de publicacions i activitats Visiting Researchers: Publications and Activities Report 19

  5. Investigadors associats: informe de publicacions i activitats Research Associates: Publications and Activities Report 25

  6. Projectes de recerca i publicacions Research Projects and Publications 37

  7. Beques i finançament extern / Grants and External Funding 39

  8. Conferències / Conferences 43

  9. Seminaris / Seminars 47

  10. Escola d’estiu / Summer School 49

  Appendixes 51

 • 3

  1. Introducció El Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) és un institut de recerca patrocinat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La seva seu és al campus principal de la UPF, a Barcelona. Les activitats de recerca del CREI es centren en l’economia internacional i la macroeconomia, enteses en un sentit ampli (és a dir, incloent-hi creixement econòmic, cicles econòmics, economia monetària, macroeconomia, comerç i finances internacionals, geografia econòmica, etc.). Atès el seu origen, localització i esperit, el CREI emfatitza la dimensió europea d’aquests camps d’estudi.

  1. Introduction The Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) is a research institute sponsored by the Generalitat de Catalunya and Universitat Pompeu Fabra (UPF). It is located on the main UPF campus in Barcelona. Our research activities focus on international economics and macroeconomics, understood in a broad sense (i.e. encompassing growth, business cycles, monetary economics, macroeconometrics, economic geography, etc.). Given our origin, location and spirit, we seek to emphasize the European dimensions of these fields of study.

 • 4 Memòria/Report2005

  L’objectiu del CREI és promoure recerca d’acord amb els estàndards acadèmics més alts. També pretén ser un focus de divulgació de noves idees que es manté constantment en contacte amb aquesta dimensió de recerca. El CREI té molt a prop el Departament d’Economia i Empresa de la UPF, amb el qual col·labora en moltes activitats de recerca i docència. En general, el CREI vol contribuir a la promoció de la recerca d’alta qualitat en economia a Catalunya i Europa.

  La missió final del CREI és contribuir a una millor comprensió del funcionament de l’economia en la societat contemporània. Aquesta comprensió, basada en l’estudi rigorós, és necessària per tal d’assolir una millora en el disseny de polítiques i institucions que permetin augmentar el creixement econòmic i, en últim terme, el benestar dels ciutadans d’arreu del món.

  Aquesta memòria dóna una visió global de les activitats organitzades i esponsoritzades pel CREI durant l’any 2005. A la nostra pàgina web http://www.crei.cat es pot trobar informació de les activitats passades així com de les més recents, juntament amb una llista actualitzada dels propers seminaris i conferències.

  CREI’s objective is to promote research subject to the highest standards of academic scholarship. Always in connection with that research dimension, we also want to be a source for the dissemination of new ideas. We are fortunate to be close to the Department of Economics and Business at UPF, with which we collaborate in many research and teaching activities. More generally, we want to contribute to the promotion of high quality economic research in Catalonia and in Europe, as a whole.

  CREI’s ultimate mission is to contribute to a better understanding of the economic forces that shape modern societies. Such an understanding, based on rigorous study, is necessary in order to improve the design of policies and institutions, with the aim of promoting economic growth and raising the welfare of our fellow world citizens.

  The present report gives an overview of the activities organized or sponsored by CREI during 2005. Information on both earlier and more recent activities, together with links to working papers and a schedule of forthcoming seminars and conferences, can be found on our web page http://www.crei.cat

 • 2. Organització

  El CREI és una institució sense ànim de lucre, creada mitjançant el decret 279/1994 del 4 de novembre del 1994 de la Generalitat de Catalunya. El seu màxim òrgan de govern és la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra.

  5

  2. Organization

  CREI is a non-profit institution, created by decree 279/1994 of November 4th, 1994 of the Generalitat de Catalunya. Its highest body is a Governing Board appointed by the Generalitat de Catalunya and the Universitat Pompeu Fabra.

  Consell Rector/Governing Board

  · President: Carles Solà, conseller del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya

  · Sotspresident/Vice-president Josep Joan Moreso, rector de la Universitat Pompeu Fabra

  · Vocals/Members: Marta Aymerich, directora de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), Generalitat de Catalunya

  Xavier Vendrell, secretari general del conseller primer, Generalitat de Catalunya

  Ricard Boix, gerent, Universitat Pompeu Fabra

  Teresa Garcia-Milà, catedràtica, Departament d’Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra

  Mª Antònia Monés, directora general de Programació Econòmica, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya

  Daniel Serra, vicerector d’Economia i Promoció, Universitat Pompeu Fabra

 • Comité Científic Assessor/Scientific Advisory Board

  El Comitè Científic Assessor està format pels membres següents / The Scientific Advisory Board’s composition is as follows:

  Alberto Alesina Harvard University Philippe Bacchetta Studienzentrum Gerzensee David Backus New York University Robert Barro Harvard University Roland Bénabou Princeton University Giuseppe Bertola Università di Torino Olivier Blanchard MIT Ricardo Caballero MIT Guillermo Calvo University of Maryland Jean-Pierre Danthine Université de Lausanne Guillermo de la Dehesa CEPR, London Mathias Dewatripont ECARES, Université Libre de Bruxelles Allan Drazen Tel Aviv University Barry J. Eichengreen University of California, Berkeley Jeffrey Frankel Harvard University Francesco Giavazzi IGIER, Università Bocconi, Milano Jordi Gual La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona Elhanan Helpman Tel Aviv University Seppo Honkapohja Cambridge University Dale Jorgenson Harvard University Per Krusell Princeton University Marco Pagano Università di Napoli Roberto Perotti IGIER, Università Bocconi, Milano Torsten Persson IIES, Stockholm University Richard Portes CEPR, London Danny Quah London School of Economics Rafael Repullo CEMFI, Madrid Kenneth Rogoff Harvard University Andrew Rose University of California, Berkeley Julio Rotemberg Harvard University Thomas Sargent New York University James Stock Harvard University Lars Svensson Princeton University Guido Tabellini IGIER, Università Bocconi, Milano Jean Tirole IDEI, Université de Toulouse Harald Uhlig Humboldt University, Berlin José Viñals Banco de España Xavier Vives INSEAD, France Philippe Weil ECARES, Université Libre de Bruxelles Charles Wyplosz GIIS, Université de Genève

  6 Memòria/Report2005

 • 7

  • Director El director del CREI és Jordi Galí (PhD, MIT), que és també catedràtic del Departament d’Economia i Empresa de la UPF. (Jordi Galí està visitant al MIT durant el curs acadèmic 2005-2006. L’investigador sènior Jaume Ventura és el director en funcions durant aquest període). The Director of CREI is Jordi Galí (PhD, MIT), who is also a Professor at UPF’s Department of Economics and Business. (On leave at MIT for the academic year 2005-2006. Acting Director Jaume Ventura).

  • Administració/Secretariat Anna Ricart, gerent / Business Manager Anna Cano, secretària administrativa / Administrative Assistant Àngels Esterri, secretària administrativa / Administrative Assistant Anna Ventura, secretària administrativa / Administrative Assistant

 • Fernando Broner PhD, MIT Investigador Júnior / Junior Researcher

  Articles publicats o acceptats per a publicació el 2005 / Articles published or accepted for publication in 2005

  “Determining underlying macroeconomic fundamentals during emerging market crises: Are conditions as bad as they seem?” (with M. Aguiar), Journal of Monetary Economics, forthcoming

  “When in peril, retrench: testing the portfolio channel of contagion,” (with G. Gelos, and C. Reinhart), Journal of International Economics, forthcoming (NBER Working Paper No. 10941)

  “Why are capital flows so much more volatile in emerging than in developed countries?” (with R. Rigobon), External Financial Vulnerability and Preventive Policies, Eight Annual Conference of the Central Bank of Chile, forthcoming

  Documents de treball / Working papers

  “Why do emergi