Cas clinic parc_tauli

of 14 /14
Cas clínic - CSPT Jornades de Residents

Embed Size (px)

description

Cas Clínic presentat pels residents de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en la propera sessió de residents de la SOCMIC el 13 de Setembre del 2011 a partir de les 17:30h a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques.

Transcript of Cas clinic parc_tauli

Page 1: Cas clinic parc_tauli

Cas clínic - CSPTJornades de Residents

Page 2: Cas clinic parc_tauli

Motiu d’ingrés a UCI

Home de 49 anys, que ingressa procedent d’ Urgències per taquicàrdia ventricular sense pols.

Page 3: Cas clinic parc_tauli

Antecedents patològics Al·lèrgies: intolerància a diclofenaco

Ex-ADVP, metadona 150mg/dia. Cocaïna ev ocassional

Enolisme actiu >100g/dia 30anys.

CH x VHC i OH. Alteració biologia hepàtica des del 1988. DAE i encefalopatia al 2003

No segueix controls

Infecció per VHB curada, VIH negatiu 2009

Última assistència a urgències al 2009 per crisi comicial en el context de consum de tòxics, amb augment de CK associat.

Epilèpsia (?) segons refereix el pacient i el pare fa anys, no consta a la història antiga.

Page 4: Cas clinic parc_tauli

Antecedents patològics Tractament habitual: Metadona 150mg /dia , Furosemida 40mg/dia,

clonazepam 2mg 1-0-0

Estat basal: Funcions superiors conservades, autònom, viu amb un germà i el pare. Sociopatia molt important.

Page 5: Cas clinic parc_tauli

Malaltia Actual

Portat pel seu germà a URG

L’interrogatori és molt dificultós (estat d’encefalopatia

4 dies d’episodis de pèrdua de coneixement que recupera en pocs segons

Malestar general, distensió abdominal progressiva amb dolor difús associat i estat de constipació

Nega sensació distèrmica ni cap altra simptomatologia. Aquests dies sembla que ha deixat de pendre alcohol 

Page 6: Cas clinic parc_tauli

Malaltia Actual

A l`arribada a urgències:

Apirètic

Hipotensió ben tolerada

Ritme sinusal a 95x’

FR 26x’, sat 98% (FiO2 0,21)

EF:

Conscientperò desorientat en temps. Flapping.

Tint ictèric mucocutani

Ascites a tensió, sense edemes

Resta normal

AG:

Hb 7,4 g/dl (prèvia del 2009 de 10g/dl), TP(ratio) 2,2, Bt 3,3 mg/dl, Pq 35.000, K 2,4 mEq/l

Page 7: Cas clinic parc_tauli

Malaltia Actual

S`orienta com a descompensació ascítico edematosa

Tractament amb lactulosa i reposició de potassi

Paracentesi (prèvia transfussió de 1 pool de plaquetes): líquid clar (Glucosa 94 mg/dL, Proteïna 20 g/L, Hematies 1460 /mm³, Leucòcits 35 /mm³, gram: sense gèrmens),

S’evacuen 5,5 litres amb reposició d’albúmina i es cursa mostra per cultiu i citologia.

A les 10h d`iniciar tractament disminució del nivell de consciència + apnea + desturació 70%. Per monitor s’observa taquicàrdia ventricular amb pols present??? que reverteix espontàniament al primer minut d`iniciar compressions toràciques.

S’orienta com a probable arritmia en contexte d`apnea perllongada per dubtosa crisi comicial

S’inicia tractament amb levetiracetam

A les dues hores nova taquicàrdia ventricular amb pèrdua de coneixement, sense pols, sense crisi tònico-clònica objectivada, que reverteix amb descàrrega elèctrica a 100J.

És traslladat a UCI.

Page 8: Cas clinic parc_tauli

a UCI...

EF: TA 85/56, FC 71x', SpO2(FiO2 0,21)96%, Tª36.ºC Mal estat general, aspecte molt descuïdat. AR; MVC, mínims crepitants bibasals AC; TCR sense bufs ni fregaments. Abd: molt distés, discretament dolorós de manera difusa,

sense peritonisme. Timpànic, semiologia d’ascites amb matidessa només a zones molt basals.

Lleus edemes a extremitats inferior Asterixis, bradipsíquic, però orientat. Sense focalitat

neurològica.

Page 9: Cas clinic parc_tauli

a UCI…

Analítica ingrés:

Leucòcits 5.85 x 10^9/L, Hb 72 g/L, Pq 35 x 10^9/L, TP(ratio) 2.28, Gluc 87 mg/dL, U 27 mg/dL, Cr 1.14 mg/dL, Na+136 mEq/L, K+ 2.7 mEq/L, Calci iònic 6.7 mg/dL, AST 74 U/L, ALT 19 U/L, Bilt3.9 mg/dL, Bil conj 3.7 mg/dL, Proteïnes totals 61 g/L, Magnesi i fòsfor baixos

Page 10: Cas clinic parc_tauli

a UCI…

Page 11: Cas clinic parc_tauli

a UCI…

Page 12: Cas clinic parc_tauli

a UCI...

SNG amb contingut alimentari sense restes hemàtiques.

Es trasfon un concetrat d’hematies.

Es continua tractament amb laxants orals i en enemes i s’afegeix rifaximina. Realitza varies deposicions d’aspecte normal.

S’afegeix tiamina i es deixen dosis puntuals de mòrfic, en cas d’abstinència.

Es continúa la reposició de la diselectrolitèmia amb suplements endovenosos, observant una molt lenta milloria dels nivells a les analítiques de control.

Page 13: Cas clinic parc_tauli

a UCI...

Durant 24h presenta fins a vuit episodis de taquicàrdia ventricular sostinguda sense pols Reverteixen amb una única descàrrega elèctrica

Extrasístoles ventriculars freqüents.

CK i TropT a l’analítica d’urgències normals. El malalt no refereix història de dolors toràcics.

Es realiza una proba diagnòstica que orienta cap al procés etiològic.

Page 14: Cas clinic parc_tauli

a UCI…