CASETA COEDUCATIVA

27
L’ESCOLA COEDUCATIVA LA CASETA COEDUCATIVA CEIP Sant Esteve Valls de Torroella Sant Mateu de Bages

description

PROJECTE INNOVADOR

Transcript of CASETA COEDUCATIVA

Page 1: CASETA COEDUCATIVA

L’ESCOLA COEDUCATIVALA CASETA COEDUCATIVA

CEIP Sant EsteveValls de TorroellaSant Mateu de Bages

Page 2: CASETA COEDUCATIVA

EL NOSTRE ENTORN CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN

SITUACIÓ

Page 3: CASETA COEDUCATIVA

CONTEXT GEOGRÀFIC ENTORN PROPER

Page 4: CASETA COEDUCATIVA

PROJECTE EDUCATIU:els valors

Des del centre es fomenta, des de les primeres edats, la responsabilitat per arribar a una maduresa que els permeti adquirir un esperit crític davant la vida.

Centre acollidor que promou el respecte envers la diferència per aprendre a ser persones amb valors socials en un clima de civisme i respecte.

El CEIP Sant Esteve és una escola amb voluntat de superació que acull projectes educatius innovadors i creatius: una escola oberta al futur.

És una escola integrada en l’entorn, que té com a principi de funcionament la participació, col·laboració i cooperació en tots els àmbits pedagògics, socials i culturals.

Page 5: CASETA COEDUCATIVA

PROJECTE EDUCATIU: la missió

La missió del CEIP Sant Esteve és promoure el desenvolupament integral dels/de les nostres alumnes, oferint una formació acadèmica i personal de qualitat.

Aquest treball es fonamenta en la coeducació mitjançant una metodologia activa i participativa dels diferents sectors de la Comunitat Educativa que permeti adaptar-nos als canvis socials del moment.

Page 6: CASETA COEDUCATIVA

PROJECTE EDUCATIU:la visió

En el “CEIP Sant Esteve” volem:En el “CEIP Sant Esteve” volem:

Formar part d’una societat plural i social, responsable amb l’entorn.

Arribar a ser una escola amb un eix vertebrador clar, on tots i totes els qui formem part de la comunitat educativa en participem de la seva organització, funcionament i avaluació, amb el propòsit de millorar la qualitat de l’educació.

Alumnes motivats per ser protagonistes del seu propi aprenentatge, optimitzant els recursos disponibles a l’escola per facilitar les tasques tant dels docents com dels alumnes.

Adequar les opcions metodològiques per millorar-ne els resultats acadèmics, mitjançant la pràctica reflexiva i el treball cooperatiu.

Aconseguir una infraestructura interna i externa que permeti crear un ambient de treball acollidor i motivador que faciliti adaptar-nos als canvis i necessitats de la nostra societat.

Page 7: CASETA COEDUCATIVA

FASE 2FASE 2L’ ACCIÓ

(EVIDÈNCIES DE DADES)

FASE 3FASE 3L’ OBSERVACIÓ

(RESULTATS)

2005 2006

SETEMBRE-JUNY SETEMBRE-JUNY JUNY-SETEMBRE I CONTINUA

FASE 1FASE 1 PLA D’ACCIÓ(PROJECTE D’ INVESTIGACIÓ)

FASE 4FASE 4REFLEXIÓ(INFORME

INVESTIGACIÓ)

2008

2007

FASES DEL PROJECTE

Page 8: CASETA COEDUCATIVA

LA CASETA COEDUCATIVA Aula taller. Espai adequat per realitzar activitats

els diferents cicles de l’escola. Aprenentatge de les tasques de

casa. Horari i programació d’activitats. Treball de centre.

Page 9: CASETA COEDUCATIVA

DESENVOLUPAMENT/PARTICIPACIÓ Equip directiu

Claustre de mestres

Alumnat

Departament d’Educació

Ajuntament AMPA Consell Escolar

Page 10: CASETA COEDUCATIVA

QUÈ ES VOL FEROBJECTIUS GENERALS

SABERS DOMÉSTICS• Anar a comprar• Rentar bates, tovalloles,...• Estendre la roba• Parar/desparar taula• Treure la pols• Fer el llit• Adquirir hàbits d’autonomia personal• Fer adonar de la importància del treball domèstic• Treballar cooperatiu• Valorar el treball fet

Page 11: CASETA COEDUCATIVA

IMATGES NETEGEM: adequació de l’espai

Page 12: CASETA COEDUCATIVA

IMATGES PINTEM

Page 13: CASETA COEDUCATIVA

IMATGES ELS ELECTRODOMÈSTICS

Page 14: CASETA COEDUCATIVA

IMATGES ENCARA FALTAVA UNA MICA!!

Page 15: CASETA COEDUCATIVA

IMATGES JORNADA DE PORTES OBERTES CURS 2007-08

Page 16: CASETA COEDUCATIVA

I QUÈ FEM ARA?TALLERS DE CUINA

Page 17: CASETA COEDUCATIVA

TALLERS CUINA

Page 18: CASETA COEDUCATIVA

TALLER DE CUINAMirem si puja el pastís

Page 19: CASETA COEDUCATIVA

TALLER RECOLLIR I RENTAR BATES

Page 20: CASETA COEDUCATIVA

TALLERESTENDRE BATES

Page 21: CASETA COEDUCATIVA

TALLERFER EL LLIT

Page 22: CASETA COEDUCATIVA

TALLERS DE PLANXAAlumnes de Cicle Superior planxant.

Page 23: CASETA COEDUCATIVA

TALLER DE FUSTERIA

Page 24: CASETA COEDUCATIVA

TALLER DE JARDINERIA

Page 25: CASETA COEDUCATIVA

TALLER DE COSIR

Page 26: CASETA COEDUCATIVA

ELS/LES MÉS PETITS/ES TAMBÉ TREBALLEN

Page 27: CASETA COEDUCATIVA

LA CASETA COEDUCATIVA

Aquest PowerPoint ha estat possible gràcies al treball , l’esforç i la il·lusió de mestres i alumnes del CEIP Sant Esteve .A dia d’avui el nostre Projecte és pioner a Catalunya.Per a tots i totes que ens hi heu ajudat, Moltes gràcies !