Catalogo oficial cimas

of 76 /76
EUSKAL HERRIKO MENDIEN KATALOGOA CATÁLOGO DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA 2009ko apirila - abril de 2009

Embed Size (px)

Transcript of Catalogo oficial cimas

EUSKAL HERRIKO MENDIEN KATALOGOA CATLOGO DE CIMAS DE EUSKAL HERRIAEUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA2009ko apirila - abril de 2009

EUSKAL HERRIKO MENDIEN KATALOGO OFIZIALA EHUN MENDIEN LEHIAKETARAKO BALIODUNA 1950ean plazaratu eta 1956, 1972, 1976, 1982, 1990, 1991 eta 1999an berriz plazaraturiko Katalogoaren argitaraldi zuzendua Azaleko argazkia: Piskerra Berrikusketen arduraduna: Patxi Gal Euskaltzaindiaren Onomastika batzordearen oniritzia duela EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA

CATLOGO OFICIAL DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA VALEDERO PARA EL CONCURSO DE LOS CIEN MONTES Edicin corregida del Catlogo publicado en 1950 y reeditado en 1956, 1972, 1976, 1982, 1990, 1991 y 1999 Foto portada: Piskerra Responsable de las revisiones: Patxi Gal Con el visto bueno de la Comisin de Onomstica de Euskaltzaindia EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA

2

Ahalegin izugarriaz eta emaitza ezin hobeaz, Ehun Mendien lehen Katalogoak egin zituztenei, eta bereziki Shebe Peari eta Anjel Mari Goienetxeari, baita hutsunea laga digun Gerardo Lopez de Guereuri ere, esker on eta mirespenezko omenaldi bezala.

3

AURKIBIDEAAurkezpena ............................................................................... 5 Ehun Mendien Lehiaketaren Araudia..................................... 10 Euskal Herriko Mendien Katalogoa ........................................ 15 - Araba ..................................................................................... 16 - Bizkaia ................................................................................... 21 - Gipuzkoa ............................................................................... 26 - Nafarroa ................................................................................ 30 - Iparraldea .............................................................................. 37 Iberiar Penintsulako mendigune nagusietako tontor garrantzitsuak ............................................................... 41 - Pirinioak................................................................................. 42 - Beste zenbait mendigune ..................................................... 45 Oharrak........................................................................ eranskina

NDICEPresentacin ............................................................................. 8 Reglamento del Concurso de los Cien Montes ..................... 13 Catlogo de Montes de Euskal Herria ................................... 15 - Araba ..................................................................................... 16 - Bizkaia ................................................................................... 21 - Gipuzkoa ............................................................................... 26 - Nafarroa ................................................................................ 30 - Iparraldea .............................................................................. 37 Cumbres importantes de los principales macizos de la Pennsula Ibrica ............................................. 41 - Pirineos ................................................................................. 42 - Otros macizos ....................................................................... 45 Notas ................................................................................. anexo

4

EUSKAL HERRIKO MENDIEN KATALOGOA

AURKEZPENA

AURKEZPENAKatalogoa eta Ehun Mendien Lehiaketa Honako Mendien Katalogo hau, herrialde historikoen arabera sailkaturik, Euskal Herri osoko mendi nagusien zerrenda dugu. Zerrendarekin batera, eranskin legez eta mendiguneen arabera ordenaturik, Iberiar Penintsulako mendirik garrantzitsuenen zerrenda dakar. Zuzenketak zuzenketa, aukeratutako mendiak hasieratik bertatik mendi garrantzitsu bezala kontsideratu ziren berberak dira, bai altuenak direlako, bai mendigune nagusi batean egoteagatik kokaera estrategiko hobea dutelako, eta bai, oso altuak izan ez arren, bestela ezagutu gabe geratuko ziren inguruneetako mendi bereziak direlako ere. Ehun Mendien Lehiaketaren xedeetan zenbait oinarri antzeman daitezke. Sakonean medizaletasunaren jarduna bizkortzea du helburu eta haren bitartez, herri osoaren eta beronen jendearen ezaguera bultzatzea. Jarduteko erari dagokionaz, inorekin lehiatu ezik, mendizaletasunean era iraunkor eta metodikoan aritzeko estiloaren garapena bilatu nahi da: naturaren iraupena eta errespetua bultzatzen dituen jarduna, informazioaren transmisioaren bultzatzaile (irtenaldien parteak egitea) eta mendizaleen arteko komunikazioaren lagungarri (mendikutxetan txartela uzteko ohitura). 1949an Anaidia sortu zenean adierazten zen bezala, Lehiaketa ez da bere horretan helburu bat. Aitzitik, mendiagatik beragatik mendira joatearen ideala bilatzen du. Era berean, mendizale batzuk gailur altuagoen eta zerumuga zabalagoen bila abia daitezen, Euskal Herrian bertan mendizale aktiboez osaturiko plataforma handi eta sendoa eraikitzea ezinbestekoa dela uste dugu. Hortaz, gaur egun ere, Ehun Mendien Katalogoak eta Lehiaketak, badute garrantzi handiko funtzioa, besteak beste, gure kirolaren garapenean eta gure kirolarien arrakastan. Katalogoaren berrikusketa. Ehun Mendien Lehiaketak euskal mendizaleen artean izan duen eta orain ere duen arrakasta oso nabarmena da: lehiaketaz lehiaketa dagoeneko 3750 baino finalista gehiago ditugu. 1990eko argitaraldiarekin Katalogoaren berrikusketa sakona egin zen, mapak berreraiki ez ezik aukeraturiko mendiak eguneratu eta Iparraldeko herrialdeetako gailurrak ere gaineratuz. Halaber, tontor bakoitzaren erreferentzien artean UTM koordenatuak gaineratu ziren eta aurreko edizioetan agertzen zen Madrilgo meridianoaren erreferentzien ordez, Greenwicheko erreferentziadun luzera geografikoa paratu zen. Ordu arte tradizioa zeukaten Instituto Geogrfico y Catastral delakoaren 1:50000 mapetako altuerak, Foru Aldundien 1:5000ko kartografiakoekin nahiz, zegokienetan, Institut Gographique National frantsesarenekin ordezkatu ziren ere. Ez ziren gutxi, ez baliogabeak izan, Euskal Herritik kanpoko gailurren hautaketan egin ziren aldaketak eta egiteko hartan mendigune desberdinetako aditu esperientziadun askok, Anaidiaren lehenagoko arduradunek eta abarrek parte hartu zuten era aktiboan. Era berean, toponimian eta izenen ortografian aldaketa ugari egin ziren orduan, eta aipatu behar da arlo honetan mendizale askoren laguntza zuzena izan genuela, euren oharrak bidalita neurri desberdinetan euskal toponimia-ondarearen birgaitze eta zuzenketaren lagungarri izan ziren eta. Mendizale askok maite duten erakunde baten kutsu historikoa gordetzearekin batera, Katalogoak eskaintzen dituen datuak, azkeneko argitalpenek jarraitzen dituzten teknika kartografiko modernoetara egokitzen saiatu ginen, baita toponimia eta ortografia alorretan boladan zeuden orientabide berrietara ere, bereziki Euskaltzaindiak ezarritako haietara. Ahalegin hari esker lortu zen emaitzaren kalitateagatik, Katalogoak gaur egun duen ospea mantendu eta beste gidaliburu nahiz zerrenda guztien azken erreferentzia izaten jarraitzen du. Oro har, mendien nahiz beraien gaineko datuen aukeraketan, 1990eko berrikusketa bideratu zuten irizpideak baliagarriak dira oraindik ere: 1.- Herrialde bakoitzeko mendien aukeraketan ahalik eta aldaketa gutxien egitea, zerrendetan zeuden guztiak uzten saiatuz. 2.- Euskal Herriko herrialdeetan aukeraketaren irizpide batasuna mantentzea: mendi garrantzitsuak eta elkarretatik hurbilegi ez daudenak izan daitezen, alegia.

5

EUSKAL HERRIKO MENDIEN KATALOGOA

AURKEZPENA

3.- Gaurko banaketa administratiboari modu zehatzean egokitzea, mendiak gailurra dagoen herrialdeko zerrendan bakarrik sartuz, edo zerrenda bietan, baldin bien arteko mugan badago. Azken kasu honetan mendiak duen datu desberdin bakarra, alfabetoaren araberako ordenari dagokio. Igolekuen ostean, beste herrialde mugakide haren hasierako letra gaineratzen da argigarri legez. 4.- Mendiaren altuera aukeratutako gailurrari egokitzea, inguru horretako altuena ez bada ere. 5.- Kartografiarik zehatzenetan agertzen diren altuerak onartzea, Foru Aldundien 1:5000 eskalako mapena eta Frantziako IGNkoena, nahiz eta gehienetan Instituto Geogrfico y Catastral delakoaren 1 1:50000 eskalako mapen altuera klasikoekin bat etorri ez . 6.- Mendien kokaera zehatzari dagokionaz, etorkizunean erabiliko diren mapak baliatu ahal izateko, erreferentzia bikoitza agertaraztea: a / Koordenatu geografikoak (meridiano meridianoarekiko erreferentziaz. eta paraleloak), Greenwicheko nazioarteko

b / Islatze zilindriko unibertsalaren UTM koordenatuak. 7.- Tontorren eta igoleku gisara agertzen diren herrien toponimia berrikustea, adituen iritziaren eta Euskaltzaindiaren azken erabakien arabera, toponimo bakoitzari dagokion hizkuntzaren ortografia araudia aplikatuz. 8.- Zenbait adituri eskatutako txostenetan oin harturik, Iberiar Penintsulako mendi garrantzitsuen zerrendak eta sailkapenak berrikustea. 9.- Aurkezpenaren, tituluen eta Araudiaren testua gaurkotzea, nazio hizkuntzaren berreskuratzeko ahalegin kolektiboari lagundu nahirik, Katalogo osoaren argitaraldi elebiduna burutuz. 1999ko argitaraldia irizpide eta lan haien jarraipena baizik ez zen izan. 1990. urtean ez bezala, 1999an eta oraingoan ez dugu burutu Katalogoaren berariazko berrikusketarik. Hemen aurkituko diren aldaketak orduan ihes egin ziguten okerren zuzenketa xumeak dira, lasaitasun handiagoz eta pertsona adituagoen laguntzaz aztertu ahal izan direnak. Gauza jakina da, hizkuntzaren normalizazio prozesuaren parte den gure leku-izenen normalizazioa -eta berau hizkuntza ofizialetarik edozeinetarako da baliagarria-, ia amaierarik gabeko lana dela. Mendizale askok nahiko lukete eskuetan "behin betiko" Katalogo bat jaso. Ordea, toponimia-alorrean eman daitezkeen ekoizpen gehienak behin-behinekoak dira ezinbestez, bereziki leku-izenok normalizazioa "eginbidean" daukan hizkuntza baten ondare direnean. Toponimiaikerketa zehatzak egiten hasi dira gure herri askotan eta haiei esker, oinarri dokumental handiaz bideratu ahalko ditu Euskaltzaindiaren Onomastika Batzordeak zuzenketa asko. Euskal Akademiak interes berezia dauka Katalogo honetan agertzen diren izenen normalizazioa berme guztiekin bidera dadin. Interes honen erakusgarri, 1990eko eta 1999ko berrikusketetan eragile aktibo izateaz gainera, Katalogoko mendien zerrenda bere web-orrian dauka kontsultagai 1999ko argitaraldia plazaratu zenetik. Ikerketak bidean dauden bitartean edo, besterik gabe, halakorik egin ez den inguru geografikoetan, hala ere, ezinbestekoa dugu mendizaleen laguntza eta partaidetza. Horregatik, mendien izenetan nahiz kokaeretan, mendiguneetan eta abarretan identifikaturiko akatsak zuzentzeko ailegatu zaizkigun iradokizun, ohar eta ikerketa ugariak eskertu nahi ditugu hemendik. Iradokizunetarik batzuk, beste zenbait adituren oniritziaren ostean gaineratu ditugu eta beste batzuk azterketa bidean daude oraindik. Ezbairik gabe, dokumentatze-lan baten ondoren, hurrengo eguneratzeetan Katalogo honen hobekuntzarako balioko dute. Partaidetzan oinarrituriko bide honetatik jarraitu beharra dagoela pentsatzen dugu eta Katalogoaren erabiltzaile guztiak animatu nahi genituzke horretan parte hartzeko. Teknologia eta komunikabide berriek eskaintzen dituzten abantailez jakitun, Federazioak Katalogoaren "eguneratze etengabe" honetarako bideak erraztu nahi ditu. Horretarako, lehenik, Katalogoa edozeinen eskueran jarri nahi du bere weborriaren bitartez, modu arin batez, testu eta zerrenda guztiak jaso eta, nahi izanez gero, papereratzeko aukera emanez. Bigarrenik, paper-euskarrian egindako argitaraldiak berez dakarren zurruntasuna saihestu nahi du, aldi baterako bada ere: 1999tik identifikatu eta egin diren zuzenketak -eta ez dira gutxi1

Altueren kasuan, badirudi beste bide bat bilatu beharko dela. Frantziako IGNkoak mantendu behar direla dudarik ez dago, baina Hegoaldean anabasa altimetrikoa oso nabarmena da argitaraturiko kartografien artean. Gainera, 1990etik hona Aldundi batzuek 1:5000 eskalako mapa berriagoak plazaratu dituzte eta haien altuerak ere desberdinak dira. Nolanahi ere, soluzioa orokorra izan beharko da eta ez gailurrez gailurreko zuzenketa.

6

EUSKAL HERRIKO MENDIEN KATALOGOA

AURKEZPENA

izan-, ezin izan dira inprimaldi haren testuan jaso eta, beraz, era akastunak ari dira oraindik ere liburuxka horiekin batera hedatzen. Hirugarrenik, Federazioak Katalogoaren erabiltzaile diren mendizaleek egin ditzaketen ekarpenak bideratu nahi ditu. Horretarako, Katalogoan identifikatu diren balizko gabeziak edo akatsak, nahiz proposatu nahi diren zuzenketak igortzeko bide erraz bat eskaintzen da EMFren eta Pyrenaicaren web-orri ofizialetan. Eta ez bakarrik gailur nahiz igolekuen izenei dagokienaz. Katalogaturiko gailurren kokaera zehatzari buruzko zalantzak ere ez dira urriak izaten. GPSaren erabilera gero eta arruntagoa da mendizaleen artean eta teknologia horrek ekartzen duen -eta behar duen- datuzehaztasuna, Katalogoan agertzen den informazioa fintzeko tresna bihurtu behar dugu. Hurrengo urteetan, beraz, paperezko ohiko liburuxken ordez, Katalogoaren bertsio digital hau izango du eskueran erabiltzailea, aldian-aldian eguneratuko dena eta heltzen diren ekarpenak apurkaapurka jasoz hazi eta hobetuko dena. Horregatik, informazio bereziki garrantzitsua izango da erabiltzailearentzat, dokumentuak azalean dakarren eguneratze-data. Halaber, egindako azken aldaketen, leku-izenen nahiz berauen erabileraren gaineko informazio osagarria ematen da aditzera testu amaierako oharren bidez. Espero dugu berrikuntza hauek guztiak geure leku-izenen normalizazioaren lagungarri gerta daitezen. Euskal Herriko Mendien Katalogo honen gaurkotasunaz eta gaurko balioaz ez dugu zalantzarik. Euskal mendizaleen aldetik eskari eta interes handia dago eta eskari eta interes handi horrek bultzatzen gaitu, hain zuzen ere, ahalegin berritzaile hau abiatzen. Arrazoi berberagatik ematen ditugu jarraian berriro ere, Ehun Mendien Lehiaketaren arauak, nolabait kirol-jardun sistematiko horretarako mugarri eta betebehar batzuk, burutzen ari garen lanak ahalegin, iraunkortasun eta hausnarketa handiago baten ordaina ekar dezan. Era honetan Lehiaketak bere ospea gordeko du, beste talde nahiz federazioen lehiaketetarako erreferentzia bezala balio izaten jarraituz.

7

CATLOGO DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA

PRESENTACIN

PRESENTACINEl Catlogo y el Concurso de los Cien Montes. El presente Catlogo de Cimas supone un listado de las cumbres principales de todo el Pas Vasco, ordenadas por territorios histricos. El listado est complementado por un listado de los montes ms relevantes de la Pennsula Ibrica, clasificados por macizos. Las cumbres seleccionadas son, con ligeras modificaciones, las que desde el principio fueron consideradas como las cimas ms significativas, bien porque sean las ms altas o mejor situadas estratgicamente cuando se trata de macizos importantes, bien porque sean cimas caractersticas, aunque no sean muy altas, en zonas que de otra manera permaneceran desconocidas. En el espritu del Concurso de Cien Montes pueden adivinarse unos cuantos principios fundamentales. En cuanto al fondo, se trata de fomentar la prctica del montaismo y a travs de l, del conocimiento ms completo de todo el pas y sus gentes. En cuanto a la forma de practicarlo, se persigue el desarrollo de un estilo no de competicin sino de prctica constante y metdica del montaismo: una prctica que promueva el respeto y la conservacin de la naturaleza, el fomento de la transmisin de la informacin (confeccin de partes de las salidas) y el impulso de la comunicacin entre los montaeros (la costumbre del depsito de tarjetas en los buzones). Como se postulaba en 1949 en el momento de la creacin de la Hermandad, el Concurso no es un fin en s mismo, sino la consecucin del ideal de ir a la montaa por la montaa misma. Igualmente, a fin de que algunos montaeros se lancen a la bsqueda de cimas ms altas y horizontes ms amplios, creemos que es imprescindible el mantenimiento de una plataforma grande y firme de montaeros activos en Euskal Herria. Por lo tanto, el Catlogo y el Concurso de los Cien Montes tienen, tambin en la actualidad, una funcin de gran importancia, entre otras cosas, en el desarrollo de nuestro deporte y en el xito de nuestros deportistas. La revisin del Catlogo. Es notorio el enorme inters que el Concurso de Centenarios ha despertado y despierta entre los montaeros vascos: concurso a concurso se ha sobrepasado ya la cifra total de 3750 finalistas. Con la edicin de 1990 se llev a cabo una profunda revisin del Catlogo en la que se rehicieron los mapas y se actualizaron las cumbres seleccionadas aadiendo adems las correspondientes a los territorios de Iparralde. As mismo se aadieron a las referencias de cada cima las coordenadas UTM y se actualiz la longitud geogrfica de aqullas en referencia al meridiano de Greenwich, en lugar del de Madrid que figuraba en anteriores ediciones. Tambin se sutituyeron las hasta entonces tradicionales altitudes procedentes de los mapas 1:50000 del Instituto Geogrfico y Catastral, por las de la cartografa 1:5000 de las Diputaciones Forales y en su caso las del Institut Gographique National francs. Tampoco fueron pocos ni despreciables los cambios que se hicieron en la eleccin de cimas anejas, en la que participaron de forma activa muchos expertos conocedores de los distintos macizos, anteriores responsables de la Hermandad, etc. As mismo se incorporaron numerosas modificaciones en la toponimia y ortografa de los nombres, siendo en este aspecto digna de mencin la colaboracin directa de numerosos montaeros y aficionados que nos hicieron llegar sus apreciaciones y que, en cierta medida contribuyeron a la recuperacin o correccin en el uso del patrimonio toponmico vasco. Se intent por lo tanto respetar la solera de una institucin histrica entraable para muchos montaeros, mientras se actualizaban los datos ofrecidos por el Catlogo a las modernas tcnicas cartogrficas que siguen las actuales publicaciones, y a las nuevas orientaciones toponmicas y ortogrficas que marca, sobre todo, Euskaltzaindia. Gracias a aquel esfuerzo, la calidad del resultado ha permitido que el Catlogo siga manteniendo el prestigio que ostenta hoy en da y siga siendo la referencia ltima de las otras guas y catlogos. En lneas generales los criterios que guiaron la revisin de 1990, siguen teniendo validez para la seleccin de cimas y los datos de cada una de ellas: 1.- Hacer el menor nmero posible de modificaciones en la seleccin de las montaas de cada territorio, intentando no eliminar ninguna de las existentes.8

CATLOGO DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA

PRESENTACIN

2.- Mantener la homogeneidad del criterio de seleccin en los diferentes territorios de Euskal Herria: han de ser cimas significativas y que no estn demasiado prximas unas a otras. 3.- Ajustarse rgidamente a la divisin administrativa actual contabilizando las montaas slo en el territorio en el que se encuentre su cumbre, o en los dos si est en la muga. En este ltimo caso la cima figura en cada uno de ellos con la nica diferencia del orden segn su correspondiente posicin alfabtica. A continuacin de los lugares de acceso se indica adems la inicial del otro territorio lindante. 4.- Adecuar la altura del monte a la cima seleccionada, aunque no coincida con la mxima altura de la zona. 5.- Ajustarse a la altitud que figura en las cartografas ms precisas, escala 1:5000 de las Diputaciones Forales y del IGN francs, aunque no coincida con las alturas clsicas de los mapas 1:50000 del 2 Instituto Geogrfico y Catastral . 6.- En cuanto a la localizacin precisa de las montaas, adoptar una doble referencia para poder aprovechar todos los mapas de que se va a disponer en el futuro: a / Coordenadas geogrficas (meridianos y paralelos), con referencia al meridiano internacional de Greenwich. b / Coordenadas UTM de la proyeccin cilndrica universal. 7.- Revisar la toponimia de las cumbres y de las localidades de acceso, en base a la opinin de los expertos y la decisin ltima de Euskaltzaindia, aplicando a cada topnimo la ortografa correspondiente a la lengua de cuyo patrimonio forma parte. 8.- Revisar el listado y ordenacin de montaas significativas del resto de la Pennsula Ibrica, en base a informes de diversos expertos. 9.- Actualizar el texto de la Presentacin, de los ttulos y del Reglamento, completando la edicin bilinge de la totalidad del Catlogo como aportacin al esfuerzo colectivo de recuperacin del idioma nacional. La edicin de 1999 no fue sino una continuacin de aquella tarea. Al contrario que en el ao 1990, ni en 1999 ni ahora hemos realizado una revisin expresa del Catlogo. Las modificaciones que ahora se pueden encontrar en l son solamente correcciones de errores que se deslizaron entonces y que han podido ser estudiados con mayor detenimiento y con la intervencin de ms entendidos. Es generalmente admitido que, como parte del proceso de normalizacin lingstica, la normalizacin de nuestros nombres de lugar -y ello es vlido para cualquiera de las lenguas oficiales-, es casi una tarea sin fin. Muchos montaeros desearan tener entre manos un Catlogo "definitivo". Sin embargo, la mayora de los productos que pueden generarse en el mbito de la toponimia son forzosamente provisionales, especialmente cuando estos nombres de lugar son patrimonio de un idioma cuya normalizacin es algo en proceso de construccin. En muchos de nuestros pueblos se han empezado a hacer trabajos exhaustivos de investigacin toponmica y gracias a ellos, la Comisin de Onomstica de Euskaltzaindia podr encaminar muchas correcciones con una mayor garanta documental. La Academia Vasca tiene un particular inters en que la normalizacin de los nombres que aparecen en este Catlogo se lleve acabo con todas las garantas. Adems de haber participado activamente en las revisiones de 1990 y 1999, es muestra de ese inters el hecho de que ofrezca el listado de cimas del Catlogo como consulta en su pgina web, desde que viera la luz la edicin de 1999. Sin embargo, mientras las investigaciones estn en camino o, simplemente, en las zonas geogrficas donde carecemos de ellas, se hace imprescindible la ayuda y la participacin de los montaeros. Por esta razn, queremos agradecer desde aqu la gran cantidad de sugerencias, notas y estudios que nos han llegado con el fin de que subsanramos presuntos errores en denominaciones o localizacin de montaas, sierras etc. Algunas de las sugerencias se han incorporado tras haber sidoEn el caso de las alturas, parece que habr de buscarse otra solucin. No hay duda en cuanto a mantener las altitudes del IGN francs, pero en Hegoalde el desconcierto altimtrico es muy notorio entre las cartografas publicadas. Adems, desde 1990 a la actualidad, algunas Diputaciones han sacado a la calle nuevas cartografas a escala 1:5000 y las alturas son otra vez diferentes. De cualquier modo, deber adoptarse una solucin general y no hacer correcciones individuales cima a cima.2

9

CATLOGO DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA

PRESENTACIN

corroboradas por otros entendidos. Otras estn an en vas de estudio. Sin duda, tras el correspondiente trabajo de documentacin, contribuirn a la mejora de este Catlogo en posteriores actualizaciones. Pensamos que se debe continuar por esta ruta participativa y queremos animar a todos los usuarios del Catlogo a tomar parte en este quehacer. Conocedora de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologas y medios de comunicacin, la Federacin quiere facilitar el camino para esta "actualizacin continua" del Catlogo. Para ello, en primer lugar, quiere poner el Catlogo en manos de cualquier interesado a travs de su pgina web, dando la posibilidad de conseguir de un modo gil el texto y los listados completos y, si se desea, sacarlos por impresora. En segundo lugar, quiere evitar la rigidez que de por s tiene la publicacin en soporte papel, aunque slo sea transitoriamente: las correcciones que se han identificado y realizado desde 1999 -y no han sido pocas-, no han podido aadirse a aquel texto impreso y, en consecuencia, con el propio folleto se estn distribuyendo formas cuya incorreccin o error ya ha sido detectado. En tercer lugar, la Federacin quiere encauzar las aportaciones que puedan realizar los montaeros usuarios del Catlogo. Para ello, en la pgina web oficial de la EMF y en la de Pyrenaica se ofrece un modo sencillo de remitir correcciones o propuestas para presuntos errores o deficiencias que se hayan identificado en el Catlogo. Y no slo en lo referente a nombres de cimas o puntos de acceso. Las dudas en torno a la ubicacin exacta de las cimas no son pocas. El uso del GPS es cada vez ms frecuente entre los montaeros y debemos ser capaces de convertir la precisin de datos que aporta -y que necesita- esa tecnologa, en instrumento til para afinar la informacin que aparece en el Catlogo. En consecuencia, durante los prximos aos, en lugar del habitual folleto el usuario dispondr de esta versin digital del listado, que se actualizar frecuentemente y que ir mejorando y creciendo conforme se incorporan a l poco a poco las aportaciones que vayan llegando. Por esta razn, para el usuario resultar de especial importancia la fecha de actualizacin que figura en la portada del documento. Igualmente, se ofrece informacin adicional sobre las ltimas correcciones, sobre los topnimos o su uso, mediante notas al final del texto. Esperamos que todas estas innovaciones impulsen la normalizacin de nuestros nombres de lugar. No tenemos dudas sobre la actualidad y valor al da de hoy de este Catlogo de Cimas de Euskal Herria. Existe gran demanda e inters por parte de los montaeros vascos y son esa demanda y ese gran inters el que nos impulsa, precisamente, a poner en marcha esta iniciativa renovadora. Por esa misma razn se presentan a continuacin una vez ms, las bases del Concurso de los Cien Montes, con una serie de exigencias y limitaciones cuyo cumplimiento implique el tributo de un mayor esfuerzo, constancia y reflexin en la labor que realizamos. As mantiene el Concurso su prestigio, y puede seguir sirviendo de marco de referencia para otros concursos de clubs y federaciones.

10

EUSKAL HERRIKO MENDIEN KATALOGOA

EHUN MENDIEN LEHIAKETAREN ARAUDIA

EHUN MENDIEN LEHIAKETAREN ARAUDIAI. Definizioa eta iraupena Ehun Mendien Lehiaketa Katalogo honetan agertzen diren mendietatik ehun desberdinetara igotzean datza, beti ere ondoko artikuluetan seinalatzen diren baldintzak errespetatuz. Lehiaketak gutxienez bost urteko iraupena izango du eta gehienez hamarrekoa. II. Lehiatzaileak 1.- Euskal Mendizale Federazioa osatzen duten mendizale-taldeetako bazkide guztiek parte har dezakete Lehiaketa honetan, puntuatzen hasten denetik eta lehiaketak dirauen epe osoan zehar Federazioaren baimena aldean edukiz. Lehiatzaileak zazpi urte betetzen dituen hartatik has daiteke puntuatzen. 2.- Mendizale batek klub bat baino gehiagoko partaide denean, urte bakoitzean klub horietako bakar baten izenean lehia dezake soilik. Lehiaketan parte hartzen ari den bitartean mendizale taldez aldatuz gero, klub berrian jarrai dezake lehiaketarekin. III. Mendi puntuagarriak 1.- Oraingo Katalogo honetako herrialde-zerrendetan agertzen diren Euskal Herriko mendi guztiak kontsideratzen dira mendi puntuagarriak. 2.- Aspalditik zenbait mendizale-taldek Euskal Herritik kanpo gelditzen diren mendi batzuk onartu dituzte Lehiaketan, mendiok euskal herrialde baten mugatik oso hurbil kokatzen zirela-eta, probintzia sistemaren luzapen geografiko bezala kontsideratu direlako. Hau honela denean, igoaldiak Katalogoko gainerako mendien baldintza berberetan onartuko dira Ehun Mendien Lehiaketarako. Egoera horretan kontsidera daitezkeen mendiak, Herrialde bakoitzaren ondoren Aldameneko Eskualdeak izeneko zerrendetan ematen dira. 3.-Euskal Herritik kanpoko mendiak ere baliagarriak izan daitezke Lehiaketarako. Mendi horiek garrantzi altimetrikoa eta balio geografikoa bezalako bereizgarritasunak eduki behar dituzte, honela Ehun Mendien Finalista baten mendi-historialean agertzeko modukoak izan daitezen. Hori dela eta, Katalogoaren bigarren atalean Iberiar Penintsulako mendi-multzo nagusien tontor garrantzitsu batzuen zerrenda ematen da. Euskal Herritik kanpo puntuatutako mendiok ezin izan daitezke hogeita bost baino gehiago. IV. Igoaldiak 1.- Mendi batera egindako igoaldiak balioa izan dezan, ezinbestean lortu behar da mendi horren puntarik gorena, igoaldia mendiaren edozein isuraldetatik eginik ere. 2.- Egun bakoitzeko mendi bakar bat puntua daiteke Lehiaketarako. Urtean gehienez hogei mendi egin daitezke. 3.- Ez dago, ordea, urteko gutxienezko igoaldi kopururik. 4.- Ehun Mendien Lehiaketa klubek antolatzen dituzten altuera, mendi, ibilaldi nahiz beste edozein lehiaketarekin batera egin daiteke. Era honetan, edozein lehiaketatarako egiten den igoaldi batek Ehun Mendien Lehiaketarako ere balio izan dezake. V. Arau orokorrak 1.- Ehun Mendien Lehiaketa seinalaturiko epeetan eta bete behar diren baldintzetan amaitzen duen lehiatzaileak, Finalista Ehundun bezala ofizialki onartua izateko eskubidea izango du eta Mendizale Ehundunen Anaidiko partaide izaten hasiko da. 2.- Mendizale Ehundunen Anaidia, behin bada ere, Ehun Mendien Lehiaketako finalista izendatuak izan diren mendizaleek osaturiko elkartea da. 3.- Mendizale Ehundunen Anaidiak ordezkari izaera duen idazkari bat edukiko du Euskal Mendizale Federazioaren Zuzendaritza Batzordean. Idazkari honek egingo ditu administrazio lanak, honako Araudi11

EUSKAL HERRIKO MENDIEN KATALOGOA

EHUN MENDIEN LEHIAKETAREN ARAUDIA

hau betearazi, lehiatzaileen eskaerak bideratu, dagozkien diplomak eta dominak banatu, finalisten erroldatze lanak egin eta abar. 4.- Ehun menditarako igoaldiak bukatu dituen lehiatzaileak, hau da, Finalista Ehundunari dagokion ziurtagiria jasotzeko eskubidea duenak, Anaidian sartzeko eskaera egingo du, bere klubean nahiz bere Herrialdeko Federazioan eskura dezakeen inprimaki normalizatu egokia erabiliz. 5.- Guztiz osaturiko eskaera inprimakiek, klubaren Lehendakariaren oniritzizko sinadura jaso behar dute, honela datu guztien egiatasuna eta zehaztasunaren ardura hartzen dituela. 6.- Urte bakoitzeko urtarrilaren 31a baino lehen, klubek jasotako eskarien zerrenda eta dagozkien eskaera inprimakiak bidaliko dituzte Mendizale Ehundunen Anaidiaren Idazkaritzara. 7.- Anaidira egun horretarako heltzen ez diren eskaerek hurrengo urtean lortuko dute sarrera. VI. Lehiaketaren emendioa Finalista Ehundunak ostera ere lehia dezake, lehenengo aldiaren baldintza berberetan, honela Bigarren Ehundun, Hirugarren Ehundun eta abarreko graduetara helduz. Lehiaketa hauetan igotako tontorrak, elkarretatik desberdinak ez ezik, aurreko lehiaketako edo lehiaketetako zerrendetan zetozenak ez beste batzuk izango dira ere, eta sorta berria osatuko dute. Salbuespen legez, igoaldirako guztiz ibilbide desberdina erabili dela ziurtatzen bada, aurreko lehiaketetan puntuaturiko mendietako ehuneko hogei bat errepika daiteke. Ehuneko hogei horren barruan Euskal Herriko beste tontor batzuk ere sar daitezke, Katalogoan agertu ez arren, mendizaleen artean interesgarriak eta orokorki onartuak direnean. Lehenbiziko Lehiaketatik aurrera, urtean egin daitezkeen mendien gehienezko kopurua hogeita bostekoa izango da. VII. Azken arauak 1.- Honako Araudi hau Mendien Katalogo honetan agertzen den dataren hurrengo egunean sartuko da indarrean, gai honi buruz aurretik emandako arau guztiak indargabetuz. 2.- Araudi honen interpretazio nahiz hedadurari buruzko edozein zalantza sortuz gero, Mendizale Ehundunen Anaidiaren Idazkaritza Orokorrak hartuko du azken erabakia. Gasteizen, 1990.eko martxoaren 1ean MENDIZALE EHUNDUNEN ANAIDIA Alberto Gonzalez Arregi Idazkaria O.E. EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA Francisco Iriondo Lehendakaria

12

CATLOGO DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA

REGLAMENTO DEL CONCURSO DE LOS CIEN MONTES

REGLAMENTO DEL CONCURSO DE LOS CIEN MONTESI. Definicin y duracin El Concurso de los Cien Montes consiste en la realizacin de cien ascensiones a otros tantos montes diferentes, listados en este Catlogo y en las condiciones que se sealan en los artculos siguientes. El Concurso deber realizarse en un plazo mnimo de cinco aos naturales y mximo de diez. II. Concursantes 1.- Podrn participar en este Concurso todos los afiliados a los clubs de montaa integrados en la Euskal Mendizale Federazioa, que estn en posesin de la licencia federativa desde el comienzo y durante todo el concurso. Podrn empezar a puntuar a partir del ao en que cumplan los siete aos. 2.- En el caso de que un montaero pertenezca a ms de un club, slo podr concursar cada ao por uno de los clubs. Si un montaero cambia de club mientras participa en el Concurso, podr seguir concursando en el nuevo club. III. Montes puntuables 1.- Se consideran montes puntuables todas las montaas de Euskal Herria que figuran en las listas territoriales del presente Catlogo. 2.- En el caso de concurrir la circunstancia de que tradicionalmente se han venido concursando por algunas sociedades determinados montes de fuera de Euskadi, en zonas limtrofes del correspondiente Territorio al ser considerados como una prolongacin geogrfica del sistema provincial, stos sern tambin admitidos para el Concurso de los Cien Montes, en las mismas condiciones que el resto de los montes del Catlogo. Estos montes vienen listados como Zona Anexa de cada Territorio. 3.- Se podrn concursar tambin montaas de fuera de Euskal Herria. Debern reunir caractersticas de importancia altimtrica y valor geogrfico que las hagan dignas de figurar en el historial montaero de un Finalista Centenario. A ttulo indicativo, en la segunda parte del Catlogo figura una lista de cumbres caractersticas de los principales macizos de la Pennsula Ibrica. El nmero total de montaas puntuadas de fuera de Euskal Herria no podr exceder de veinticinco. IV. Ascensiones 1.- Para que la ascensin a determinada montaa tenga validez, habr de alcanzarse necesariamente el punto culminante de la misma, realizndose la ascensin por cualquiera de sus vertientes. 2.- Slo podr concursarse una montaa cada da. La cifra mxima anual de montes puntuables es de veinte. 3.- No existe un mnimo anual de ascensiones a realizar. 4.- El Concurso de los Cien Montes es compatible con cualquiera de los dems concursos de altura, de montes, de travesas etc., que organicen los clubs, de tal manera que una ascensin puntuada para cualquier concurso puede al mismo tiempo ser aplicable al concurso de los Cien Montes. V. Disposiciones generales 1.- El concursante que termine en los plazos sealados y con las condiciones exigidas el Concurso de los Cien Montes tendr derecho a ser reconocido oficialmente como Finalista Centenario, entrando a formar parte de la Hermandad de Montaeros Centenarios. 2.- La Hermandad de Montaeros Centenarios es una agrupacin honorfica integrada por todos aquellos montaeros que hayan sido declarados finalistas, por lo menos, de un concurso de los Cien Montes.13

CATLOGO DE CIMAS DE EUSKAL HERRIA

REGLAMENTO DEL CONCURSO DE LOS CIEN MONTES

3.- La Hermandad de Montaeros Centenarios dispondr de un secretario con carcter de delegado en la Junta Directiva de la Euskal Mendizale Federazioa. Este secretario se encargar de las labores administrativas de cumplimiento del presente Reglamento, tramitacin de las solicitudes de los concursantes, concesin de los correspondientes diplomas y medallas, realizacin del registro de finalistas etc. 4.- El concursante que haya terminado la ascensin a cien montes de tal forma que pueda ser acreedor al ttulo de Finalista Centenario, deber realizar su solicitud de ingreso en la Hermandad en el correspondiente impreso normalizado que podr recoger en su club o en su Federacin Territorial. 5.- Los impresos de solicitud, cumplimentados en su totalidad, irn firmados con el visto bueno del Presidente del club, que se responsabilizar de la veracidad y exactitud de todos sus trminos. 6.- Los clubs enviarn a la Secretara de la Hermandad de Montaeros Centenarios, el listado de solicitudes recibidas acompaado de los correspondientes impresos de solicitud antes del 31 de enero de cada ao. 7.- Las solicitudes que no lleguen a la Hermandad para esta fecha, obtendrn el ingreso al ao siguiente. VI. Ampliacin del Concurso El Finalista Centenario podr concursar en sucesivas ediciones, en circunstancias semejantes a la primera vez, de modo que podr acceder a la categora de Segundo Centenario, Tercer Centenario etc. Las cimas logradas en estos concursos, adems de ser diferentes entre s, lo sern tambin en relacin a las que figuraron en el anterior o anteriores concursos, constituyendo una nueva serie. Excepcionalmente, justificando el haber seguido un itinerario totalmente distinto al anterior, podrn admitirse hasta un veinte por ciento de montes puntuados en anteriores concursos. Dentro de ese veinte por ciento podrn incluirse tambin otras cumbres de Euskal Herria que, no figurando en el Catlogo, revistan un cierto inters montaero y sean generalmente reconocidas. A partir del primer concurso, la cifra mxima anual de montes puntuados se eleva a veinticinco. VII. Disposiciones finales 1.- El presente Reglamento entrar en vigor el da siguiente a la fecha de publicacin de este Catlogo de Cimas, anulando las disposiciones anteriores referidas a este tema. 2.- Cualquier duda en la interpretacin o alcance del presente Reglamento ser resuelta por la Secretara General de la Hermandad de Montaeros Centenarios. En Vitoria, 1 de marzo de 1990 HERMANDAD DE MONTAEROS CENTENARIOS Alberto Gonzlez Arregui Secretario V B EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA Francisco Iriondo Presidente

14

EUSKAL HERRIKO MENDIEN KATALOGOA

CATLOGO DE MONTES DE EUSKAL HERRIA

15

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria

Araba

ArabaZk. N Izena Nombre Mendikatea Sierra Iturrieta Altuera Koordenatuak Altitud Coordenadas 1169 1012 868 Elgeamendi 943 790 1231 Gasteizko mendiak Arrato 879 787 943 1443 1045 Arrato 888 1044 1128 Gasteizko mendiak Iturrieta Toloo 1006 1143 1172 907 896 Elgeamendi 1191 582 rcena Entzia Izki 1199 1197 970 708 Gorbeia 1226 665 Gorbeia Gasteizko mendiak 935 976 1006 1130 Toloo 1432 900 Toloo 1384 42 46' N 2 22' W 42 53' N 2 17' W 42 59' N 2 37' W 42 57' N 2 32' W 42 54' N 2 28' W 42 55' N 2 18' W 42 48' N 2 33' W 42 55' N 2 45' W 42 57' N 3 01' W 42 55' N 2 18' W 42 44' N 2 25' W 42 55' N 2 47' W 42 46' N 2 30' W 42 52' N 3 12' W 42 47' N 2 42' W 42 49' N 2 20' W 42 36' N 2 43' W 42 48' N 2 57' W 42 56' N 2 49' W 42 58' N 2 29' W 43 03' N 3 02' W 42 48' N 3 05' W 42 50' N 2 18' W 42 41' N 2 32' W 43 00' N 2 58' W 43 01' N 2 48' W 43 10' N 3 03' W 43 01' N 2 50' W 42 48' N 2 45' W 42 50' N 2 58' W 42 53' N 3 12' W 42 36' N 2 35' W 42 43' N 2 45' W 42 36' N 2 38' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. UTM 4734487 551661 4749157 558365 4759248 531463 4755575 537764 4750855 542830 4751282 557485 4738811 535876 4751805 519650 4755682 499140 4752478 556832 4731517 548612 4752796 517899 4735442 540257 4747250 483315 4737113 524210 4739775 553449 4717313 523187 4738911 503904 4753450 514735 4757200 542200 4766580 497735 4738273 492833 4743767 556784 4726062 537345 4761140 502850 4761850 516670 4778430 495130 4763610 512795 4738148 520143 4742840 502710 4745640 485620 4716630 533768 4728841 520716 4717108 530404 Igolekua Acceso Erroitegi, Done Bikendi Harana. Albeiz, Araia. Landa, Legutiano. Elgea, Marieta, Arlaban. Hermua, Ozeta. Araia, Otsaurte. Ixona, Azazeta mt., Okina. Apodaka, Artatza, Letona, Aiurdin. Urduako mt., Untzaga. (Burgos) Araia, Otsaurte. Atauri, Zekuiano, Maeztu. Apodaka, Aiurdin, Domaikia, Letona. Azazeta, Azazeta mt. Bveda, Lalastra, Tobillas. Berroztegieta, Gasteizko mt., Zaldiaran. Iturrieta, Erroeta, Opakuako mt. balos, Herrera, pto. Ribas. (Errioxa) Basquiuelas, Padul mt., Aana. Bitoriano, Domaikia, Murgia. Araotz, Elgea, Larrea, Ozeta. (G) Amurrio, Etxegoien, Mendeika. Barrio, Bachicabo. Andoin, Bikua, Opakuako mt. Markiz. Aloria, La Barrerilla, Uzkiano. (B) Markina, Murua, Zarate. Gordexola, Okondo. (B) Altube, Sarria. Zaldiaran, Zumeltzu, Zurbitu. Artatza, Basquiuelas, Axkoeta. Arroyo de San Zadornil, Tobillas. (Burgos) Guardia, Lagran. Caricedo, Dordoniz, Taravero. Guardia, Pipaon. 1 Abitigarra 2 Albeiz 3 Albertia 4 Albiturri 5 Aldaia 6 Allaitz 7 Almurrain 8 Amaritu 9 Arando / Santiago 10 Aratz 11 Arburu 12 Armikelo 13 Arraialde 14 Arrayuelas 15 Arrieta 16 Arrigorrista 17 Artxabal 18 Atalaya 19 Atxabal / Peas de Oro 20 Aumategi / Saiturri 21 Babio 22 Bachicabo 23 Ballo 24 Belabia 25 Beratza / Askuren 26 Berretin 27 Bikirrio (Beraskola) 28 Burbona 29 Bustuko gana 30 Cantoblanco 31 Carrias 32 Castillo, Pea del 33 Cerro 34 Cervera

16

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria35 Corral, Alto del / Estuaga 36 Costalera 37 Costoria 38 Cueto 39 Durako gain 40 Eskamelo 41 Eskibelgo atxa 42 Eskoritas / Ungila 43 Eskutxi 44 Gabou / Artia 45 Gallarraga 46 Ganalto 47 Ganekogorta / Belaute 48 Gorabea 49 Gorbeia 50 Hornillo 51 Idubaltza 52 Ilarratxa (San Kristobal) 53 Illarragorri / Irumuga 54 Indiagana 55 Iruatxeta (Ipizte) 56 Itxogana 57 Jarindo 58 Jaunden 59 Joar 60 Kamaraka 61 Kapildui 62 Kruzeta 63 Kukutza / Elorritxugana 64 Labazar 65 Larrasa 66 Legunbe 67 Lendiz 68 Len, Pea del 69 Malkorra 70 Mantxibio 71 Marinda Kodes Ganekogorta Gasteizko mendiak Arkamu Arrola Gibillo Toloo Entzia-Urbasa Gasteizko mendiak Toloo Urkilla Izki Gibillo Iturrieta Altzania Gasteizko mendiak Arangio Gasteizko mendiak Gorbeia Gorobel / Slvada Elgeamendi Ganekogorta Badaia Ganekogorta Toloo Gasteizko mendiak Kodes rcena rcena 842 1234 1032 1367 813 1292 815 639 1180 1175 902 898 998 577 1481 996 691 1145 1118 1101 1062 1062 896 1035 1416 795 1177 1171 721 923 1453 1127 850 1389 1242 937 984 42 57' N 2 55' W 42 39' N 2 18' W 42 48' N 3 06' W 42 48' N 3 09' W 43 02' N 2 34' W 42 36' N 2 39' W 42 49' N 2 43' W 43 04' N 3 03' W 43 02' N 3 07' W 42 57' N 2 25' W 43 12' N 3 00' W 42 55' N 2 50' W 43 12' N 2 59' W 43 02' N 2 55' W 43 02' N 2 47' W 42 42' N 2 22' W 43 08' N 3 04' W 42 47' N 2 19' W 42 54' N 2 15' W 42 47' N 2 29' W 43 05' N 2 35' W 42 48' N 2 29' W 43 00' N 2 36' W 42 38' N 2 37' W 42 38' N 2 21' W 43 10' N 2 58' W 42 46' N 2 32' W 42 53' N 3 00' W 43 07' N 2 58' W 42 55' N 2 57' W 42 36' N 2 35' W 42 51' N 2 14' W 42 47' N 2 40' W 42 36' N 2 33' W 42 57' N 2 22' W 42 43' N 2 27' W 42 54' N 2 56' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4756436 506000 4722549 557456 4739500 491402 4738640 488105 4764056 534937 4715927 528104 4740603 522234 4769190 495480 4765450 490191 4756300 546950 4782860 499490 4751428 513079 4783480 501770 4764765 506026 4764810 517930 4727815 551537 4776612 493671 4736354 556530 4748900 561200 4737431 542378 4769620 533415 4738607 541542 4760869 532268 4721350 531505 4720628 553540 4780490 503310 4735162 537934 4747650 500000 4773280 503340 4752180 504020 4716525 533585 4744750 562560 4737822 527053 4717325 536237 4754745 551917 4728760 545465 4749145 504775 Abezia, Izarra, Untzaga.

Araba

Azedo, Santikurutze Kanpezu, Nazar, Otiano. (N) Barrio, Nograro. Barrio, Nograro, Quejo. (Burgos) Eskoriatza, Kurtzeta. Pipaon. Gasteiz / Vitoria, Gometxa, Zaldiaran. Arespalditza, Kexaa, Menoio. Aginaga, Aes, Madaria, Salmanton. Arantzazu, Arriola, Barria, Larrea. (G) Alonsotegi, Bilbo, Laudio, Sodupe. (B) Aperregi, Domaikia, Otogoien. Alonsotegi, Bilbo, Laudio. (B) Baranbio, Bergantzagoiti, Astobitza mt. Barazar, Murgia, Murua, Pagomakurra, Zarate. (B) Antoana. Iratzagorria, Okondo. Kontrasta, Iturrieta, Uribarri Harana. Araia, Olatzagutia, Otsaurte, Ziordia. (G, N) Azazeta, Uribarriko mt., Uribarri Jauregi. Etxaguen, Gantzaga, Urkiola. Gauna, Azazeta mt., Uribarri Jauregi. Kurtzeta, Gatzagako mt. Lao, Loza, Pipaon. Santikurutze Kanpezu, Kodes, Otiano. (N) Areta, Laudio, Bilbo. (B) Arluzea, Izartza, Azazeta mt. Arrio, Ginea, Karkamu. Laudio, Pagatzaurtundu, Zubiaur. (B) Andagoia, Izarra. Guardia, Lagran. Andoin, Olatzagutia, Urbasa. (N) Gasteiz / Vitoria, Gasteizko mt. Bernedo, Kripan, Lagran, Villafra. Arriola, Gordoa. Maeztu, Atauri, Korres. Gillarte, Ondokolanda / Santa Eulalia, Sendadiano.

17

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria72 Milpiribil 73 Montemayor 74 Montemayor 75 Montenegro / Pealba 76 Moraza 77 Moscadero 78 Mota 79 Motxotegi 80 Muela 81 Mugarriluze 82 Murube 83 Murugain 84 Oketa 85 Olano 86 Olvedo 87 Oriol 88 Oteros 89 Pagogan 90 Pagolar 91 Pagonabarra 92 Palomares 93 Pando 94 Pealisa 95 Pealta 96 Peregaa 97 Perriain 98 Raso 99 Recilla 100 Recuenco 101 Repico 102 Risca 103 Rodil 104 San Cristbal 105 San Formerio 106 San Justi 107 San Kristobal 108 San Kristobal Izki Izki Arkamu Toloo Toloo Toloo Arangio Badaia Gasteizko mendiak Gorbeia Elgeamendi Entzia Gorobel / Slvada rcena Urkilla Arkamu 1279 1103 734 692 1054 1138 1315 816 1055 1109 1128 778 1031 1082 930 1128 1038 1029 720 599 1446 547 973 1243 625 1120 1046 1381 1240 1187 1003 1031 888 772 1028 964 1057 42 56' N 2 20' W 42 52' N 2 57' W 42 47' N 2 53' W 43 08' N 3 09' W 42 40' N 2 44' W 43 02' N 3 09' W 42 47' N 3 07' W 43 01' N 2 40' W 42 40' N 2 26' W 42 58' N 2 30' W 42 47' N 2 17' W 43 03' N 2 31' W 43 01' N 2 43' W 42 53' N 2 16' W 42 51' N 3 01' W 43 03' N 2 36' W 42 51' N 2 51' W 42 46' N 2 36' W 43 08' N 3 01' W 43 07' N 3 02' W 42 36' N 2 35' W 43 09' N 3 07'W 42 54' N 3 09' W 42 37' N 2 29' W 43 05' N 3 05' W 42 44' N 2 19' W 42 53' N 3 06' W 42 36' N 2 37' W 42 54'N. 3 15' W 42 53' N 3 01' W 42 55' N 3 06' W 42 53' N 3 07' W 42 37' N 2 48' W 42 43' N 2 50' W 42 43' N 2 31' W 42 43' N 2 23' W 42 44' N 2 29' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4754500 553200 4746082 504045 4736187 509594 4775481 487335 4723548 521785 4763625 488324 4737712 489853 4763325 527195 4724708 546882 4756800 540250 4737380 558765 4766950 538450 4762127 522571 4748433 560305 4744412 497990 4767415 532590 4743943 511493 4735363 531643 4775810 499270 4773190 497715 4716526 533578 4777950 489795 4749308 487155 4718300 541840 4770750 493200 4732050 555108 4747630 491545 4717310 531220 4750654 479998 4748830 498350 4751198 491480 4748555 489595 4719022 516028 4730285 512939 4730294 539189 4730033 550530 4731536 541566 Araia, Arantzazu, Gordoa, Otsaurte, Zalduondo. (G) Artatza, Axkoeta, Jokano. Antezana, Herea. Erretes Tudela, Santa Koloma. Moraza, Pagoeta. Angulo. Barrio, Nograro, Sobrn. (Burgos) Otxandio, Ubide. Korres, Durruma Kanpezu. Arlaban, Bolibar, Elgea, Mendiola. (G) Andoin, Larragoa, Opakuako mt. (N)

Araba

Aretxabaleta, Arrasate, Eskoriatza, Untzilla. (G) Etxaguen, Murua. Egino, Ziordia. Barrn, Ginea, Karkamu. Etxaguen, Oleta, Kurtzeta. Langraiz Oka, Mandaita, Olabarri. Okina, Gasteizko mt., Uribarri Nagusia. Laudio, Luiaondo, Okondo. Luiaondo, Murga, Okondo. Guardia, Lagran, Pipaon. Artekona, Iratzagorria. Acebedo, Corro. Bernedo, La Horca, Lapoblacin, Meano. (N) Beotegi, Luxo, Menagarai. Uribarri Harana, Urbisu, Done Bikendi Harana. Astlez, Mioma. (Burgos) Guardia, Pipaon. Bveda, Lahoz, La Horca. Arrio, Karkamu, Osma. Astlez, Mioma, Villalba de Losa. (Burgos) Basabe, Mioma. (Burgos) Bastida, Brias, Gatzaga Buradon. Lacervilla, Muergas, Pangua. Apinaiz, Arluzea. Antoana, Oteo. Apinaiz, Maeztu.

18

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria109 San Leon 110 San Tirso 111 San Vitores 112 Santa Ana 113 Santa Elena 114 Semendia 115 Soila 116 Somo 117 Tellamendi 118 Tologorri / Iturrigorri 119 Toloo 120 Txarlazo 121 Txulato 122 Umandia 123 Ungino 124 Usako atxa 125 Vallegrull 126 Zaballa 127 Zaldiaran Gasteizko mendiak Gorobel / Slvada Elgeamendi rcena Gorobel / Slvada Toloo Gorobel / Slvada Toloo Toloo Tuyo rcena Iturrieta Toloo 1228 1329 892 1042 1110 1042 990 902 835 1066 1271 938 946 1224 1105 913 1226 632 978 42 36' N 2 41' W 42 37' N 2 32' W 42 48' N 2 52' W 42 50' N 3 13' W 42 48' N 2 25' W 42 37' N 2 38' W 42 42' N 2 25' W 42 47' N 2 57' W 43 04' N 2 33' W 43 01' N 3 04' W 42 37' N 2 45' W 42 59' N 3 02' W 42 40' N 2 49' W 42 54' N 2 17' W 43 02' N 3 06' W 42 58' N 2 33' W 42 52' N 3 15' W 43 06' N 3 07' W 42 48' N 2 44' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4716070 525902 4717950 537607 4739603 510880 4743280 481605 4739483 547733 4718986 530485 4726876 547785 4737051 504019 4768570 535890 4763010 494140 4719171 519448 4759050 497060 4724063 514715 4749450 558050 4764660 491835 4756800 536000 4746155 479270 4772795 490670 4738272 521649 balos, Herrera, Samaniego. (Errioxa) Bernedo, Kripan, Villafra. Lasierra, Mandaita, Olabarri. Herrn, Ribera, Villafra de San Zadornil. Egileor, Gereu, Erroeta. Lagran, Pipaon. Antoana, Atauri, Korres. Arreo, Padul, Padul mt. Arrazola, Gantzaga, Urkiola. Lendoogoiti, Madaria. (B, Burgos)

Araba

Bastida, pto. Ribas, Gatzaga Buradon. (Errioxa) Urduako mt., Urdua. (B, Burgos) Ocio, Zabalate / Portilla. Araia, Otsaurte. Aginaga, Madaria, Angulo, Salmanton. Landa, Marieta, Arlaban. (G) Lahoz, Villamardones. Opellora / Costera, Soxo. Berroztegieta, Gasteiz / Vitoria, Zaldiaran.

19

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria

Araba

Arabari dagokion aldameneko eskualdea Zona geogrfica aneja a ArabaZk. N Izena Nombre Mendikatea Sierra Altuera Koordenatuak Altitud Coordenadas UTM Igolekua Acceso

Errioxa (La Rioja)1 Cellorigo Obarenes 914 42 38' N 3 00' W Y. 4719762 X. 500036 Cellorigo, Bujedo, Foncea.

Burgos2 Cantoa 3 Castillete 4 Motrico 5 Revillallanos 6 Umin Obarenes Obarenes Obarenes rcena Obarenes 1355 1038 851 1297 1436 42 42' N 3 11' W 42 39' N 3 07' W 42 38' N 2 55' W 42 49' N 3 12' W 42 44' N 3 12' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4726805 485269 4721289 490177 4720136 506963 4741423 483716 4731570 484185 Miraveche, Obarenes, Villanueva de Teba. Pancorbo. Ircio, Villalba de Rioja. Villafra de San Zadornil. Cubilla, Orbaanos, Valderrama.

20

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria

Bizkaia

BizkaiaZk. N Izena Nombre Mendikatea Sierra Altuera Koordenatuak Altitud Coordenadas 434 Gorbeia 1376 803 Durangaldea Gorbeia 1040 1172 765 Durangaldea 1331 406 Grumeran 521 854 Ganekogorta Gorbeia 426 945 326 Gaztiburu Sasiburu Mendigisa 532 454 662 554 Legarmendi Durangaldea 905 791 312 356 Gorbeia 1095 468 Ordunte Ugatxa Gorobel / Slvada 1106 541 1037 699 708 364 665 564 452 Ordunte 1043 402 43 17' N 2 28' W 43 02' N 2 46' W 43 17' N 3 12' W 43 07' N 2 37' W 43 04' N 2 49' W 43 05' N 2 42' W 43 05' N 2 35' W 43 12' N 2 48' W 43 16' N 3 01' W 43 16' N 3 18' W 43 14' N 2 56' W 43 02' N 2 43' W 43 15' N 2 47' W 43 19' N 2 36' W 43 15' N 2 59' W 43 07' N 2 52' W 43 11' N 2 53' W 43 19' N 2 42' W 43 07' N 2 38' W 43 24' N 2 40' W 43 21' N 2 41' W 43 05' N 2 49' W 43 15' N 2 30' W 43 15' N 3 20' W 43 08' N 2 43' W 43 00' N 3 04' W 43 17' N 2 32' W 43 00' N 2 58' W 43 19' N 2 51' W 43 10' N 3 03' W 43 17' N 2 44' W 43 26' N 2 45' W 43 11' N 3 17' W 43 22' N 2 39' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. UTM 4791740 542670 4765420 518230 4791790 483150 4773310 530710 4767750 515310 4769880 524270 4770870 532950 4782280 516520 4791400 498110 4791430 474930 4787020 505400 4765026 522499 4788210 517770 4795680 532370 4789460 501030 4774640 510870 4782260 510060 4777770 524030 4774130 530270 4805100 526750 4799340 525130 4769710 514790 4788390 540490 4779467 472982 4775410 522150 4761420 494800 4792940 537830 4761140 502850 4796140 512000 4778430 495130 4791630 521130 4808960 519400 4782190 477569 4802920 528400 Markina. Areatza, Zeanuri, Barazar. Olabarrieta, Castao, Ilsogana / pto. las Muecas. Abadio, Urkiola. Areatza, Urigoiti, Zeanuri. Otxandio, Barazar. Arrazola, Urkiola. Lemoa, Bedia. Trapagaran. Turtzioz, La Escrita. Bilbo. Ubide, Barazar. Larrabetzu, Erletxeta. Nabarniz, Munitibar. Gurutzeta, Burtzea. Bikosgana, Bengoetxea, Zubialde. Arrigorriaga, Ugao. Dima, Durango, Maaria. Abadio, Urkiola, Atxarte. Akorda, Kanala. Forua, Murueta, Altamira. Areatza, Urigoiti. Etxebarria, Markina. Lanzas Agudas, Nava de Ordunte. (Burgos) Dima, Indusi. Urdua, Lendoogoiti. (Burgos) Aulesti, Markina. Aloria, La Barrerilla, Uzkiano. (A) Derio, Artebakarraga. Gordexola, Okondo. (A) Larrabetzu, Gerekiz, Autzagana. Bakio, Bermeo. Mollinedo, Balmaseda, Pando. (Burgos) Ibarrangelu, Basetxeta. Igolekua Acceso 1 Akarregi 2 Aldamin 3 Alen 4 Alluitz 5 Altipitatx 6 Altungana 7 Anboto 8 Apario 9 Argalario 10 Arman 11 Arnotegi 12 Arralde 13 Arrizuriaga 14 Arrola 15 Arroletza 16 Arrugaetako atxa 17 Artanda 18 Artaungan 19 Astxiki 20 Atxarre 21 Axbiribil 22 Axkorrigan 23 Baldaburu / Baldako txuntxurra 24 Balgerri 25 Bargondiko atxa 26 Bedarbide 27 Bedartzandi 28 Beratza / Askuren 29 Berreaga 30 Bikirrio (Beraskola) 31 Bizkargi 32 Burgoa 33 Burgeno 34 Burretxagana

21

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria35 Carlista, Pico del 36 Cotobasero 37 Cruz, Pico de la 38 Egilleor 39 Eneabe 40 Erdella 41 Ereozar 42 Eretza 43 Ermua 44 Errialtabaso 45 Galarregi 46 Gallanda 47 Gallarraga 48 Ganekogorta / Belaute 49 Ganeran 50 Ganeroitz 51 Ganeta 52 Ganguren 53 Gantzorrotz 54 Garaio 55 Garbea 56 Garbola 57 Gatzarrieta 58 Gongeda 59 Gorbeia 60 Gorosteta 61 Illunbe 62 Illuntzar 63 Ilso / Eguen 64 Intxorta 65 Ituiomendi 66 Jandolamendi 67 Jata 68 Jorrios 69 Kalamendi 70 Kalamua / Maaxa 71 Kamaraka Ganekogorta Oiz Santxosolo Gorbeia Gorbeia Gorbeia Legarmendi Ugatxa Ordunte Oiz Ganekogorta Ganekogorta Grumeran Sasiburu Ganekogorta Eskuagatx Grumeran Grumeran Gorbeia Peas de Ranero 729 824 803 1115 781 683 448 880 289 1018 600 522 902 998 822 561 689 474 780 574 717 481 1177 659 1481 1261 447 727 564 737 400 700 600 837 314 768 795 43 16' N 3 23' W 43 11' N 3 24' W 43 15' N 3 04' W 43 04' N 2 51' W 43 02' N 2 42' W 43 09' N 2 31' W 43 21' N 2 38' W 43 14' N 3 03' W 43 26' N 2 55' W 43 07' N 2 41' W 43 20' N 2 34' W 43 12' N 2 38' W 43 12' N 3 00' W 43 12' N 2 59' W 43 15' N 3 04' W 43 15' N 3 01' W 43 13' N 2 57' W 43 16' N 2 52' W 43 10' N 2 42' W 43 07' N 2 43' W 43 13' N 3 11' W 43 25' N 2 46' W 43 03' N 2 47' W 43 13' N 2 59' W 43 02' N 2 47' W 43 03' N 2 48' W 43 08' N 2 46' W 43 19' N 2 34' W 43 11' N 3 07' W 43 08' N 2 30' W 43 18' N 2 30' W 43 13' N 2 37' W 43 24' N 2 50' W 43 17' N 3 18' W 43 19' N 2 28' W 43 14' N 2 27' W 43 10' N 2 58' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4790250 468440 4781830 466760 4789110 494060 4767780 511820 4765008 523936 4777400 539810 4800000 529560 4786730 495860 4809000 506020 4774490 526090 4798710 534440 4783550 529300 4782860 499490 4783480 501770 4789840 494620 4788360 498320 4785620 504350 4789970 511000 4779920 523410 4774400 523050 4784970 484310 4807320 518570 4766690 517160 4784760 500720 4764810 517930 4767090 515940 4775650 519500 4796150 535210 4781630 492190 4775600 540850 4794280 540800 4785060 530910 4805900 512890 4792840 475640 4796720 543340 4786290 543990 4780490 503310 Ranero, Molinar. (Kantabria) Pto. Ubal, Aldeacueva, Lanestosa

Bizkaia

Galdames, Sodupe, Zugaztieta / La Arboleda. Zubiaur, Baranbio. Ubide, Barazar. Elgeta, Elorrio, Zaldibar. Ereo, Santimamie. Sodupe, Zaramillo, Guees. Gorliz, Armintza. Maaria, Urkiola. Ereo, Nabarniz. Durango, Iurreta, Garai. Alonsotegi, Bilbo, Laudio, Sodupe. (A) Alonsotegi, Bilbo, Laudio. (A) Guees, Trapagaran. Irauregi, Zaramillo, Mespelerreka / El Regato. Bilbo, Alonsotegi. Bilbo, Derio, Galdakao. Durango, Zornotza, Euba, Bernagoitia. Dima, Indusi. Balmaseda, Traslavia. Bakio, Sollubegana. Areatza, Zeanuri, Barazar. Alonsotegi, Bilbo. Barazar, Murgia, Murua, Pagomakurra, Zarate. (A) Areatza, Ibarra, Murgia, Zeanuri. Arteaga, Lamindao. Aulesti, Nabarniz. Gordexola, Sollano, Sodupe. Elgeta, Elorrio. (G) Berriatua, Markina, Urberuaga. Durango, Garai, Iurreta. Bakio, Jatabe / Maruri. Turtzioz. Berriatua, Ondarroa, Mendexa. Arrate, Etxebarri, Izuagana. (G) Areta, Laudio, Bilbo. (A)

22

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria72 Kanpona 73 Katillotxu 74 Kolitza 75 Kukutza / Elorritxugana 76 Larragorri 77 Lekanda 78 Lemoatxa / Gantzabal 79 Leungana 80 Longuitas 81 Lucero, Punta 82 Luxar 83 Maiaga 84 Malmasin 85 Mandoia 86 Marua 87 Maza de Pando 88 Mazo, El 89 Mello 90 Memaia 91 Mendibil 92 Montao 93 Moro, Pea del 94 Motrollo 95 Mugarra 96 Munarrikolanda 97 Murga 98 Oderiaga 99 Ogoo / Atxurkulu 100 Oiz 101 Otoio 102 Pastorekortaburu 103 Pealta 104 Picomayor 105 Saibi 106 Sarrimendi 107 Serantes 108 Solaiera Gorobel / Slvada Oiz Ganekogorta Ordunte Grumeran Oiz Gorbeia Gorbeia Ubal Durangaldea Ordunte Ubal Ganekogorta Legarmendi Ordunte Arrola Arrola Gorbeia Gaztiburu 504 337 879 721 749 1302 358 1009 590 307 542 403 362 637 362 1021 821 633 679 610 319 821 592 964 257 604 1245 305 1026 399 596 1141 746 946 603 451 1039 43 17' N 2 36' W 43 24' N 2 43' W 43 12' N 3 15' W 43 07' N 2 58' W 43 06' N 2 57' W 43 04' N 2 48' W 43 13' N 2 46' W 43 09' N 2 42' W 43 15' N 3 11' W 43 22' N 3 06' W 43 13' N 3 05' W 43 19' N 2 43' W 43 14' N 2 54' W 43 10' N 2 50' W 43 23' N 2 40' W 43 11' N 3 18' W 43 15' N 3 25' W 43 18' N 3 09' W 43 06' N 2 33' W 43 13' N 2 31' W 43 20' N 3 05' W 43 14' N 3 26' W 43 16' N 2 34' W 43 09' N 2 41' W 43 21' N 2 58' W 43 08' N 2 49' W 43 03' N 2 50' W 43 25' N 2 39' W 43 14' N 2 35' W 43 22' N 2 32' W 43 13' N 2 55' W 43 09' N 3 23' W 43 17' N 3 05' W 43 06' N 2 40' W 43 12' N 2 35' W 43 20' N 3 04' W 42 59' N 3 03' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4792570 532020 4804930 523180 4783358 479752 4773280 503340 4771950 504150 4768509 516798 4785140 518484 4777180 524840 4789260 485340 4800720 491810 4785770 493800 4796740 523400 4786280 508000 4780570 514000 4804240 527280 4780710 475270 4788210 466590 4795050 487820 4772670 536080 4785730 538890 4798050 492320 4787650 464950 4791500 534570 4777890 526060 4801000 503300 4774960 515230 4766740 513120 4806474 528850 4786390 533270 4802270 538240 4784550 506170 4778040 468110 4791710 493690 4772040 527200 4783080 533550 4798170 495010 4760000 496000 Munitibar. Mundaka, Sukarrieta. Mollinedo, Balmaseda. Laudio, Pagatzaurtundu, Zubiaur. (A) Laudio, Zubiaur. Areatza, Urigoiti, Zeanuri. Lemoa, Erletxeta. Dima, Durango, Maaria. Traslavia, Bezi, Olabarrieta. Zierbena, La Arena. Guees, Sodupe. Gernika, Lumo, Errigoiti. Arrigorriaga, Basauri, Bilbo. Igorre, Usansolo, Lemoa. Akorda, Kanala. Pando, Nava de Ordunte. (Burgos) Ambasaguas, Lanestosa, pto. Ubal.

Bizkaia

Muskiz, El Pobal, Ilsogana / pto. las Muecas. (Kantabria) Elorrio, Atxondo. Mallabia, Arrangizgana. Muskiz, Las Carreras. Ambasaguas, Lanestosa. (Kantabria) Aulesti, Munitibar. Durango, Izurtza, Maaria. Berango, Unbegana. Arteaga, Sarasola. Ibarra, Baranbio. Elantxobe, Ibarrangelu. Berriz, Garai, Iurreta, Zugastieta. Lekeitio, Ispaster. Arrigorriaga, Bilbo. Aldeacueva, pto. Ubal, Nava de Ordunte. Galdames, Trapagaran. Maaria, Otxandio, Urkiola. Berriz, Durango, Garai. Santurtzi, Zierbena. Urdua, Lendoogoiti. (Burgos)

23

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria109 Sollube 110 Tologorri / Iturrigorri 111 Tontorramendi 112 Trasmosomos 113 Txarlazo 114 Udalatx 115 Unbe 116 Untzillatx 117 Untzueta 118 Upo 119 Upo 120 Urizarmendi 121 Urkiolagirre 122 Urko 123 Urragiko atxa 124 Urregarai / Igotz 125 Urtemondo 126 Usotegieta 127 Zalama 128 Zanburu 129 Zipar / Ubieta Legarmendi Gorbeia Ordunte Gorbeia Durangaldea Mendigisa Gorbeia Santxosolo Gorobel / Slvada Durangaldea Gorobel / Slvada 686 1066 386 698 938 1117 302 934 766 608 567 295 1011 793 588 704 788 1188 1336 789 632 43 22' N 2 46' W 43 01' N 3 04' W 43 18' N 2 25' W 43 11' N 3 10' W 42 59' N 3 02' W 43 05' N 2 31' W 43 20' N 2 55' W 43 08' N 2 39' W 43 08' N 2 54' W 43 07' N 2 47' W 43 12' N 2 51' W 43 25' N 2 53' W 43 05' N 2 37' W 43 12' N 2 29' W 43 07' N 2 45' W 43 17' N 2 32' W 43 10' N 2 43' W 43 02' N 2 49' W 43 08' N 3 25' W 43 04' N 2 46' W 43 14' N 3 07' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4802250 519220 4763010 494140 4795390 546380 4780860 486470 4759050 497060 4771130 539680 4798220 506790 4775270 528960 4776270 507670 4773770 517100 4782400 511570 4807460 509350 4771290 530490 4783520 541790 4774240 520940 4792090 538130 4780000 522240 4765920 514680 4775970 466300 4769270 518990 4787700 490030 Busturia, Meaka, Sollubegana. Lendoogoiti, Madaria. (A, Burgos) Mutriku, Ondarroa. (G) Balmaseda, La Herrera. (Burgos) Urduako mt., Urdua. (A, Burgos) Elorrio, Kanpazar, Udala. (G) Unbegana, Laukiz, Loiu. Abadio, Maaria, Urkiola. Areta, Bengoetxea, Ugao. Areatza, Arteaga. Galdakao, Zaratamo. Armintza, Jatabe / Maruri, Lemoiz. Urkiola. Eibar, Ermua, Izuagana. (G) Areatza, Dima. Aulesti, Markina. Bernagoitia, Lemoa, Zornotza. Baranbio, Ibarra, Zeanuri. Bercedo, Los Tornos. (Burgos) Zeanuri. Aranguren, Guees, El Carral.

Bizkaia

24

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria

Bizkaia

Bizkaiari dagokion aldameneko eskualdea Zona geogrfica aneja a BizkaiaZk. N Izena Nombre Mendikatea Sierra Altuera Koordenatuak Altitud Coordenadas UTM Igolekua Acceso

Kantabria1 Cerredo 2 Hornijo 3 Mazo Grande 4 Mortera 5 Mortillano 6 Nieves, Las 7 Porracolina 8 Rubrillo 9 Santulln, Pea de 10 San Vicente 11 Ventoso 643 1258 1211 723 1411 778 1414 923 470 937 731 43 23' N 3 16' W 43 14' N 3 31' W 43 13' N 3 33' W 43 14' N 3 28' W 43 14' N 3 35' W 43 19' N 3 21' W 43 14' N 3 40' W 43 19' N 3 29' W 43 20' N 3 13' W 43 15' N 3 29' W 43 19' N 3 13' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4804209 477579 4787350 456300 4785840 455340 4786975 462866 4787982 452912 4795611 471212 4787702 446444 4794089 460457 4798825 482240 4787600 461250 4795416 481943 Castro Urdiales. San Pedro de Soba. Astrana, San Pedro de Soba. Lanestosa, Ramales de la Victoria. Asn, Arredondo. Ampuero, Turtzioz. Arredondo, Asn, Calseca. Ramales de la Victoria, Udalla. Santulln. Ramales de la Victoria, Rozas. Ilsogana / pto. las Muecas, Otaes.

Burgos12 Castro Grande 13 Gurdieta 14 Lastra 15 Mayor, Pea 16 Pealba de Lrdano 17 San Miguel 18 Tres Dedos La Pea La Pea La Pea Ordunte La Pea La Pea 1086 1116 695 1256 1244 652 1167 43 05' N 3 13' W 43 04' N 3 12' W 43 08' N 3 18' W 43 03' N 3 21' W 43 03' N 3 18' W 43 09' N 3 12' W 43 04' N 3 17' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4771003 481915 4768014 483909 4775629 476193 4767225 471975 4766826 474953 4777838 483635 4767827 477427 Cilieza, Relloso. Santa Olaja, Relloso. Maltranilla, Caniego. Cadagua, Castresana. Vigo-Siones, Villabasil. Antuano, Virgol. Villabasil, Anzo.

Burgos-Kantabria19 Castro Valnera 20 Cotero 21 Lusa 22 Motas del Pardo 23 Miel, Pico de la 24 Picn Blanco 25 Inmunia, La / La Rasa 1718 1500 1575 1443 1565 1512 1518 43 09' N 3 41' W 43 05' N 3 45' W 43 10' N 3 37' W 43 07' N 3 43' W 43 10' N 3 40' W 43 08' N 3 32' W 43 09' N 3 36' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4777444 444658 4770805 438482 4780069 450192 4773315 441561 4778785 445840 4775811 455578 4777810 451025 Lunada, Las Machorras. Pto. la Magdalena, Estacas de Trueba. Lunada, La Sa. Estacas de Trueba. Lunada, Las Machorras. Espinosa de los Monteros, La Sa. La Sa, Lunada.

25

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria

Gipuzkoa

GipuzkoaZk. N Izena Nombre Mendikatea Sierra Altuera Koordenatuak Altitud Coordenadas 811 Aizkorri 1551 812 Aizkorri Altzania 1528 730 749 Aralar 1411 537 Aralar Zaraia 1018 1076 562 730 Izarraitz Zaraia Aralar Aizkorri Altzania Aloa 612 1158 813 1513 983 1315 628 878 910 Aizkorri 1368 692 782 Elgeamendi Aralar 1191 904 834 724 888 Aralar 1197 488 441 730 Zaraia 1146 43 12' N 1 57' W 42 58' N 2 19' W 43 02' N 2 19' W 42 57' N 2 19' W 42 59' N 2 15' W 43 13' N 2 28' W 43 00' N 2 02' W 43 15' N 1 52' W 42 58' N 2 05' W 42 59' N 2 28' W 43 15' N 2 04' W 43 00' N 2 12' W 43 16' N 2 19' W 42 59' N 2 30' W 43 00' N 2 09' W 42 58' N 2 20' W 42 57' N 2 12' W 43 00' N 2 23' W 43 16' N 2 24' W 43 00' N 2 19' W 43 04' N 2 22' W 42 59' N 2 22' W 43 06' N 2 14' W 42 59' N 2 13' W 42 58' N 2 29' W 43 01' N 2 07' W 43 11' N 1 56' W 43 09' N 2 28' W 42 58' N 2 15' W 43 02' N 2 02' W 43 13' N 2 03' W 43 14' N 2 01' W 43 10' N 2 30' W 43 00' N 2 30' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. UTM 4784500 584500 4756650 554700 4765900 555550 4755800 555100 4759800 561150 4785100 543400 4760450 580600 4790000 590900 4758200 574100 4758850 542550 4788850 575150 4761350 564860 4790800 555250 4759900 540950 4761850 568900 4757200 554200 4755770 564520 4760250 550150 4791250 549150 4760350 556000 4768800 551050 4759150 551750 4773050 562700 4759910 564230 4757200 542200 4763100 572150 4781600 586300 4778350 543450 4756950 560050 4765950 578960 4785950 577150 4788050 580150 4779150 541200 4760900 541150 Igolekua Acceso Andoain, Urnieta, Xoxoka. Arantzazu, Otsaurte, Zegama. Legazpi, Ormaiztegi, Aztiria. Arantzazu, Otsaurte, Zegama. Idiazabal, Segura, Zegama. Arrate, Eibar, Elgoibar, Izuagana. Amezketa, Aralarko guardetxea, Gaintza, Intza. (N) Astigarraga, Landerbaso, Oiartzun. Lizarrusti. (N) Araotz, Goroeta, Urrexola. Aginaga, Lasarte, Usurbil. Idiazabal, Lazkao. Deba, Endoia, Itziar. Bolibar, Mendiola. Aitzarte, Ataun. Arantzazu, Udana, Zegama. Altsasu, Etxegarate, Urdiain. (N) Arantzazu, Brinkola, Oati, Udana. Mendaro, Mutriku, Maia. Brinkola, Zegama. Legazpi, Oati, Deskarga. Arantzazu, Brinkola, Udana. Matxinbenta. Idiazabal, Lazkao. Araotz, Elgea, Larrea, Ozeta. (A) Larraitz, Zaldibia. Andoain, Arano, Urnieta, Xoxoka. Eibar, Karabieta. Pagoeta, Otsaurte, Zegama. Amezketa, Azkarate, Gaintza, Uztegi. (N) Aduna, Andoain, Sorabilla. Andoain, Urnieta. Ermua, Olaerreaga, Karabieta. Bolibar, Mendiola. 1 Adarra 2 Aitxuri 3 Aizaleku 4 Aizkorri 5 Aizleor / Unamendi 6 Akondia / Arrikurutz 7 Aldaon 8 Aldura 9 Alleko 10 Andarto 11 Andatza 12 Andrelorriaga / Esparruko punta 13 Andutz 14 Aranguren 15 Arastortz 16 Arbelaitz 17 Areatza / Izozkoa 18 Arkaitz 19 Arno 20 Arranoaitz 21 Arrola 22 Artzanburu 23 Atxabal / Txarabeltz 24 Atxurbide / Dorrontsorogaa 25 Aumategi / Saiturri 26 Ausa Gaztelu 27 Azketa 28 Azkonabieta 29 Aztio 30 Balerdi / Mallozarra 31 Belkoain 32 Buruntza 33 Egoarbitza 34 Elorreta

26

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria35 Elosumendi / Kerexeta Goiegia 36 Enaitz 37 Erlo 38 Erroilbide 39 Ertxia 40 Gabou / Artia 41 Gaintxipia 42 Galdaramuo 43 Ganboa 44 Garaluz 45 Gazteluaitz 46 Gazteluberri 47 Gazume / Akotegi 48 Gorostiaga 49 Hernio 50 Herniozabal 51 Igorin 52 Illarragorri / Irumuga 53 Indamendi 54 Intsusburu 55 Intxorta 56 Ipulio 57 Irimo 58 Irukurutzeta 59 Iruntxur 60 Irutontorreta 61 Izazpi 62 Jaizkibel 63 Kakueta 64 Kalamua / Maaxa 65 Kortazar / Muneta 66 Krabelinatx 67 Lagarte 68 Landarraitz 69 Larre 70 Larrunarri / Txindoki 71 Leuneta / Unamuno Aralar Izarraitz Altzania Hernio Hernio Aralar Izarraitz Aizkorri Altzania Hernio Elgeamendi Izarraitz 878 Altzania Izarraitz Aiako harria 1300 1026 837 431 1175 621 669 1402 572 927 860 997 951 1075 1010 457 1118 460 943 737 930 896 899 743 621 967 545 924 768 749 603 810 829 796 1346 881 43 09' N 2 22' W 42 58' N 2 22' W 43 12' N 2 17' W 43 17' N 1 47' W 43 14' N 2 14' W 42 57' N 2 25' W 43 15' N 2 21' W 43 10' N 2 28' W 43 00' N 2 04' W 43 15' N 2 22' W 42 58' N 2 23' W 42 56' N 2 14' W 43 11' N 2 10' W 43 03' N 2 21' W 43 10' N 2 09' W 43 09' N 2 07' W 43 15' N 1 54' W 42 54' N 2 15' W 43 16' N 2 13' W 42 56' N 2 09' W 43 08' N 2 30' W 43 07' N 1 57' W 43 06' N 2 20' W 43 11' N 2 22' W 43 07' N 2 09' W 43 06' N 2 27' W 43 06' N 2 17' W 43 21' N 1 51' W 43 12' N 2 18' W 43 14' N 2 27' W 43 12' N 2 25' W 43 10' N 2 25' W 43 07' N 2 01' W 43 05' N 2 24' W 43 08' N 1 58' W 43 01' N 2 05' W 43 10' N 1 55' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4778950 551800 4757850 551750 4784200 558550 4793030 598650 4787450 562250 4756300 546950 4788300 552850 4779600 542450 4762300 574950 4789300 551850 4757900 550100 4754300 562200 4781400 567850 4766500 552200 4780250 568900 4778750 571050 4790100 588950 4748900 561200 4789900 563800 4754690 568700 4775600 540850 4775050 585250 4772500 554050 4780750 551000 4774150 569350 4771450 544300 4773100 558750 4800000 592850 4783450 556850 4786290 543990 4782550 547650 4779000 547200 4775150 579500 4769650 548800 4776550 583450 4763950 574400 4780550 587900 Bergara, Elosua.

Gipuzkoa

Arantzazu, Brinkola, Udana, Zegama. Azkoitia, Azpeitia, Madariaga, Zestoa. Aritxulegi, Bera, Endarlatsa, Irun, Oiartzun, San Anton. (N) Aizarna, Zestoa. Arantzazu, Arriola, Barria, Larrea. (A) Lastur, Madariaga, Mendaro. Eibar, Karabieta. Amezketa, Larraitz. Mendaro. Arantzazu. Otsaurte. Asteasu, Iturriotz, Bidania mt., Errezil. Legazpi, Oati, Deskarga. Asteasu, Iturriotz, Bidania mt., Errezil. Hernialde, Tolosa. Astigarraga, Hernani, Landerbaso. Araia, Olatzagutia, Otsaurte, Ziordia. (A, N) Elkano, Urdaneta, Zarautz. Altsasu, Ataun, Etxegarate, Lizarrusti, Urdiain. (N) Elgeta, Elorrio. (B) Berastegi, Urto. Urretxu, Zumarraga. Azkoitia, Bergara, Soraluze, Azkarate. Alegia, Ikaztegieta, Bidania, Tolosa. Angiozar, Kanpazar, San Prudentzio. Zumarraga. Guadalupe, Hondarribia, Lezo. Azkoitia, Azpeitia, Madariaga. Arrate, Etxebarri, Izuagana. (A) Elgoibar, Maltzaga, Soraluze. Osintxu, Soraluze. Belauntza, Berastegi, Gaztelu, Tolosa. Bergara, San Prudentzio. Berastegi, Elduain, Izaskun. Amezketa, Larraitz. Andoain, Arano, Goizueta, Urnieta. (N)

27

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria72 Lizarreta 73 Mandoegi 74 Mariamendi 75 Mendizorrotz 76 Milpiribil 77 Mugarriluze 78 Munagirre 79 Murugain 80 Murugil (Pagoeta) 81 Murumendi 82 Oindi 83 Orkatzategi 84 Otaerre 85 Otsabio 86 Pardarri 87 Samio 88 Saoa 89 Santa Engrazia 90 Sarastarri 91 Sesiarte 92 Tontorramendi 93 Topinburu 94 Trapaleta 95 Txurruko punta 96 Uarrain 97 Udalatx 98 Urakorri 99 Urdaburu 100 Urdelar 101 Urepel 102 Urko 103 Urnobieta 104 Urraki 105 Usako atxa 106 Usurbe 107 Uzturre 108 Zabalaitz Altzania Elgeamendi Izarraitz Altzania Aralar Durangaldea Aralar Hernio Hernio Aralar Izarraitz Aralar Zaraia Urkilla Elgeamendi Izarraitz 536 1045 787 415 1279 1109 781 778 714 859 545 874 662 801 1393 932 613 505 996 755 386 590 635 998 1346 1117 1306 598 852 1056 793 643 821 913 707 730 1264 43 16' N 2 20' W 43 09' N 1 54' W 42 59' N 2 16' W 43 18' N 2 04' W 42 56' N 2 20' W 42 58' N 2 30' W 43 15' N 1 49' W 43 03' N 2 31' W 43 14' N 2 10' W 43 05' N 2 12' W 43 14' N 1 57' W 43 01' N 2 27' W 43 14' N 2 20' W 43 06' N 2 03' W 43 00' N 2 03' W 43 08' N 2 18' W 43 12' N 2 14' W 43 13' N 2 12' W 42 59' N 2 07' W 43 14' N 2 18' W 43 18' N 2 25' W 43 10' N 2 26' W 43 04' N 2 19' W 42 55' N 2 15' W 43 00' N 2 05' W 43 05' N 2 31' W 43 01' N 2 02' W 43 14' N 1 54' W 43 09' N 1 59' W 43 08' N 1 54' W 43 12' N 2 29' W 43 13' N 2 21' W 43 09' N 2 11' W 42 58' N 2 33' W 43 04' N 2 12' W 43 09' N 2 03' W 42 58' N 2 22' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4790600 553400 4777700 589060 4758800 559900 4794500 575800 4754500 553200 4756800 540250 4788800 595700 4766950 538450 4786500 567400 4771500 565000 4787400 585300 4762350 544300 4787400 553950 4772300 577200 4761600 576750 4775850 556450 4782600 562300 4785850 564400 4759800 571450 4786700 556400 4795390 546380 4779950 544700 4769110 555520 4751550 561200 4761550 575500 4771130 539680 4764350 578300 4787950 589350 4778450 582450 4776540 589230 4783520 541790 4785428 552279 4777150 565850 4756800 536000 4768650 564900 4778550 577050 4756800 552400 Deba, Itziar, Lastur.

Gipuzkoa

Arano, Eskibar, Goizueta, Plazaola. (N) Segura, Zegama. Donostia, Orio, Usurbil. Araia, Arantzazu, Gordoa, Otsaurte, Zalduondo. (A) Arlaban, Bolibar, Elgea, Mendiola. (A) Oiartzun, Bianditz. Aretxabaleta, Arrasate, Eskoriatza, Untzilla. (A) Aia, Urdaneta, Zarautz. Ordizia, Mandubia, Santa Ageda. Andoain, Hernani, Urnieta, Xoxoka. Araotz, Goroeta, Urrexola. Madariaga, Mendaro. Alegia, Altzo, Azkarate. Amezketa, Larraitz. Aratz-Matxinbenta, Loiola, Urretxu. Azpeitia. Aizarna, Zestoa. Aia, Ataun. Endoia, Madariaga, Zestoa. Mutriku, Ondarroa. (B) Eibar, Maltzaga, Soraluze, Karabieta. Legazpi, Zumarraga. Otsaurte. Amezketa, Larraitz. Elorrio, Kanpazar, Udala. (B) Amezketa, Azkarate, Gaintza, Uztegi. (N) Astigarraga, Latse, Landerbaso, Oiartzun. Berastegi, Billabona, Elduain, Izaskun. Arano, Eskibar, Leitzalarrea, Plazaola. (N) Eibar, Ermua, Izuagana. (B) Madariaga. Bidania, Goiatz. Landa, Marieta, Arlaban. (A) Beasain. Irura, Izaskun, Tolosa. Arantzazu.

28

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria109 Zaburu 110 Zarateaitz 111 Zaria 778 486 635 43 11' N 2 06' W 43 13' N 2 16' W 4315' N. 1 51' W Y. 4782550 X. 584750 Y. 4785900 X. 573250 Y. 4788800 X. 593550 Andoain, Urnieta, Xoxoka. Andatzarrate, Zizurkil. Oiartzun, Bianditz.

Gipuzkoa

29

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria

Nafarroa

NafarroaZk. N Izena Nombre Mendikatea Sierra Altuera Koordenatuak Altitud Coordenadas 1095 Abodi 1533 1458 Labia 1218 1062 841 1007 Aralar 1124 1074 Aralar 1411 1190 967 934 Aralar 1018 1019 771 2358 884 Leire 1355 840 1030 Altzania 983 1003 1226 1267 1203 2044 1374 Lokiz 1255 813 944 Aralar 1343 756 1305 43 05' N 1 34' W 42 57' N 1 03' W 43 01' N 1 26' W 42 55' N 1 24' W 43 03' N 1 44' W 43 11' N 1 35' W 43 02' N 1 51' W 42 57' N 1 54' W 43 05' N 1 28' W 43 00' N 2 02' W 42 48' N 1 12' W 43 14' N 1 24' W 43 13' N 1 30' W 42 58' N 2 05' W 43 08' N 1 55' W 42 51' N 1 36' W 42 56' N 0 44' W 42 52' N 1 35' W 42 39' N 1 11' W 42 59' N 1 39' W 42 48' N 1 06' W 42 57' N 2 12' W 43 08' N 1 25' W 43 05' N 1 20' W 42 45' N 0 54' W 42 47' N 0 59' W 42 58' N 0 45' W 42 53' N 0 55' W 42 44' N 2 16' W 42 57' N 1 41' W 42 55' N 1 45' W 42 57' N 1 58' W 43 15' N 1 34' W 43 09' N 1 25' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. UTM 4772014 616727 4754474 658805 4764366 626796 4752310 630935 4767360 602781 4783174 614710 4764485 594380 4756215 589489 4772243 623893 4760450 580600 4740762 647213 4788820 629215 4786600 621335 4758200 574100 4775715 588200 4745910 614768 4756830 604935 4747865 615620 4723133 648021 4760470 609292 4740560 654996 4755770 564520 4776100 628330 4772000 634840 4734575 671768 4739429 665238 4759860 683460 4750180 670420 4732511 559824 4756192 606665 4751878 602092 4756263 584519 4790410 616210 4779034 628539 Igolekua Acceso Almandoz, Aniz, Berroeta, Irurita. Irati, Iturzaeta, Otsagabia. Zilbeti, Urkiaga, Sorogain. Aintzioa, Urdirotz. Eltzaburu, Labaien, Orokieta. Etxalar, Lekaroz, Oronoz, Sunbilla. Aldatz, Beruete, Etxarri, Lekunberri. Madotz, Oderitz. Beartzun, Gartzain, Urkiaga. Amezketa, Aralarko guardetxea, Gaintza, Intza. (G) Adoain, Aietxu, Ongotz. Arizkun, Bidarrai, Otsondo. Azpilkueta, Amaiur, Otsondo. Lizarrusti. (G) Eskibar, Leitza, Plazaola. Arre, Orikain, Atarrabia, Zabaldika. Belagua, Ernaz. (Bearno) Antxoritz, Olabe, Sorauren. Biotzari, Leire, Irunberri, Esa. Iraizotz, Urritzola. Galoze, Gorza, Itzalle. Altsasu, Etxegarate, Urdiain. (G) Aldude, Banka, Beartzun, Erratzu. (NB) Banka, Ibaeta, Luzaide. (NB) Burgi. (Zaragoza) Burgi, Erronkari, Bidankoze. Ernaz. (Bearno) Izaba, Mintxate. Gastiain, Narkue, Kontrasta. Ziganda, Gorrontz, Gelbentzu. Larunbe, Muskitz, Otsakar, Osinaga. San Migel, Uharte Arakil, Madotz. Lizarieta, Sara, Urdazubi, Zugarramurdi. (L) Banka, Erratzu, Izpegi. 1 Abartan 2 Abodi 3 Adi 4 Aintzioako haitzak / Korroskari 5 Aizarbil 6 Aizkolegi 7 Aiztondo 8 Akier 9 Alba 10 Aldaon 11 Aldaxur 12 Alkaxuri 13 Alkurruntz 14 Alleko 15 Altzegi 16 Amiagain / Lartzabal 17 Aelarra 18 Antxorizko haitza 19 Arangoiti 20 Araotz 21 Arburua 22 Areatza / Izozkoa 23 Argaeta / Abraku 24 Argarai 25 Argaraieta 26 Argible 27 Arlas 28 Armotoa 29 Arnaba / Montesanto 30 Arraldegaa 31 Arriaundi 32 Artxueta 33 Arxuria / Peaplata 34 Auza

30

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria35 Azantza 36 Azegia 37 Azkua 38 Bagadigorri 39 Baigura 40 Baiza 41 Balerdi / Mallozarra 42 Baratxueta / Usetximendi 43 Barazea / Sardekagaa 44 Bargagain 45 Baxa 46 Begaa 47 Beiegu 48 Belbn / Borreguil 49 Belokain 50 Beloki 51 Beriain 52 Berrendi 53 Bianditz 54 Binbaleta 55 Bizkai 56 Bizkailuz 57 Bordas Viejas, Alto de las 58 Burdindogi 59 Burga 60 Buztanzelhai / Lauordena 61 Castillo de Lapoblacin 62 Corona 63 Costalera 64 Dozola 65 Dulantz 66 Egietako gain 67 Eguzkizko muinoa 68 Ekaitza 69 Ekoiengo gaina 70 Elimendi 71 Elixato Erreniega Andimendia Kodes San Migel Urbasa Toloo Areta Andimendia Aralar Andimendia Abodi Illon Urbasa Alaitz Areta Urbasa Aralar Urbasa 1077 1015 784 1167 1477 1183 1197 1149 1893 1154 1167 1104 1195 1423 973 1271 1493 1354 840 1758 826 1341 1265 1244 872 1029 1245 1387 1234 1402 1239 1235 1083 1047 920 1133 921 42 45' N 2 04' W 42 58' N 1 30' W 43 13' N 1 37' W 42 41' N 1 36' W 42 52' N 1 14' W 42 52' N 2 05' N. 43 02' N 2 02' W 42 57' N 1 33' W 42 58' N 0 54' W 42 52' N 2 19' W 42 52' N 1 18' W 43 03' N 1 48' W 42 52' N 1 07' W 42 41' N 1 02' W 42 51' N 1 29' W 42 59' N 1 59' W 42 53' N 1 59' W 42 57' N 1 13' W 43 15' N 1 47' W 42 57' N 0 51' W 42 53' N 1 49' W 42 54' N 1 15' W 42 52' N 1 55' W 43 00' N 1 33' W 43 08' N 1 27' W 43 11' N 1 22' W 42 37' N 2 27' W 42 56' N 1 19' W 42 39' N 2 18' W 42 46' N 0 53' W 42 48' N 2 03' W 42 59' N 1 26' W 43 06' N 1 52' W 43 09' N 1 45' W 42 44' N 1 48' W 42 48' N 1 56' W 42 53' N 1 35' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4732830 576700 4758440 622225 4785278 611689 4727650 614224 4748218 643624 4747495 574814 4765950 578960 4757402 617446 4759110 670910 4747007 568528 4748001 638180 4767035 597630 4748260 653313 4728548 660483 4744525 623260 4759175 582300 4749116 583372 4757260 645724 4789150 598274 4758220 673395 4784924 596853 4750830 643200 4746718 588423 4761975 618125 4777250 625235 4783870 631150 4717655 544242 4754631 636902 4722549 557456 4736840 672705 4739143 577969 4760970 627594 4772895 591435 4779106 601424 4733020 597686 4739790 587420 4749735 615843 Abartzuza, Etxabarri, Irantzu. Zilbeti, Eugi, Urtasun. Etxalar, Sunbilla. Tiebas, Untzue. Abaurregaina, Azparren, Elkoatz.

Nafarroa

Bakaiku, Lizarragako tunela, Bentaberri. Amezketa, Azkarate, Gaintza, Uztegi. (G) Egozkue, Etsain, Iragi, Usetxi. Belagua, Lojibarrea, Mintxate. (Z) Altsasu, Olatzagutia, Urbasa. Azparren, Ekiza, Orotz-Betelu. Arrarats, Eratsun, Ezkurra. Espartza, Jaurrieta, Orontze. Burgi, Gazteluberri, pto. las Coronas. (Zaragoza) Elia, Erantsus, Leiun, Mendiorotz. Aralarko guardetxea, Errazkin, Intza. Uharte Arakil, Iraeta, Unanu. Orbaizeta, Hiriberri Aezkoa. Artikutza, San Anton, Oiartzun. Belagua, Urdatx / Santa Grazi. (Z) Atondo, Eritzebeiti, Errotz, Itza, Otxobi. Abaurregaina, Azparren, Garaioa. Arteta, Goi, Senosiain. Aritzu, Egozkue, Eugi, Iragi, Lantz. Arizkun, Beartzun, Elizondo. Baigorri, Erratzu, Izpegi. (NB) Lapoblacin, Meano. Arrieta, Garralda, Olaldea. Azedo, Santikurutze Kanpezu, Nazar, Otiano. (A) Garde, Poitokolarra / Matamachos. (Huesca) Lezaun, Zunbeltz. Lintzoain, Sorogain, Bizkarreta / Gerendiain. Leitza, Eskibar, Usabiaga. Arantza, Aurtitz, Ituren, Zubieta. Asterain, Beraskoain, Erreniega. Argiano, Amunarritz, Bidaurre. Olabe, Otsakain, Zuriain.

31

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria72 Elke 73 Elosta 74 Eltxumendi 75 Erga 76 Erremendia 77 Erreniega 78 Erroilbide 79 Escalar, El / Pasopetn 80 Eskintza 81 Esparatz 82 Etxauriko haitzak 83 Ezkaba 84 Ezkaurre 85 Ezkaurretxikia 86 Gaztarrigaa / Mulidoia 87 Gaztelu 88 Gerinda 89 Girizu 90 Goiburu 91 Gorramendi 92 Guratz 93 Higa 94 Hiru Erregeen Mahaia 95 Ibanteli / Labeaga 96 Idokorri 97 Idorrokia 98 Illarragorri / Irumuga 99 Illarraundiko malkorra 100 Illon 101 Intsusburu 102 Intzako dorrea 103 Iparla 104 Irakurri 105 Iramendi / Amutz 106 Ireber 107 Irulegi 108 Iruarri Aranguren Aralar Abodi Altzania Aralar Illon Alaitz Abodi Satrustegi Sarbil Areta Erreniega Aiako harria Leire 1297 937 854 1094 1388 1037 837 1302 739 1025 1138 895 2050 1769 1732 1001 883 1279 1464 1074 955 1289 2428 698 1071 1492 1118 1064 1283 943 1431 1044 1142 1206 1204 893 1051 42 53' N 1 21' W 43 02' N 1 57' W 42 53' N 1 43' W 42 56' N 1 48' W 42 51' N 1 10' W 42 44' N 1 42' W 43 17' N 1 47' W 42 39' N 1 06' W 42 39' N 1 55' W 42 45' N 1 52' W 42 48' N 1 51' W 42 51' N 1 40' W 42 51' N 0 50' W 42 51' N 0 53' W 42 58' N 0 57' W 42 53' N 1 50' W 42 33' N 1 35' W 43 01' N 1 20' W 42 58' N 1 09' W 43 13' N 1 26' W 43 03' N 1 55' W 42 42' N 1 32' W 42 55' N 0 44' W 43 16' N 1 37' W 42 43' N 1 11' W 42 58' N 1 08' W 42 54' N 2 15' W 42 57' N 1 51' W 42 41' N 1 07' W 42 56' N 2 09' W 43 00' N 2 01' W 43 14' N 1 22' W 43 06' N 1 50' W 42 59' N 1 29' W 43 03' N 1 50' W 42 47' N 1 30' W 43 06' N 1 52' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4750320 634517 4765490 584865 4748832 604048 4753713 597146 4745433 649208 4732288 606372 4793030 598650 4723269 657591 4722942 588637 4734345 592497 4739569 594471 4745911 609210 4746967 676487 4747485 673460 4758530 666800 4749216 594909 4711882 616519 4764448 635853 4758653 650669 4785500 626303 4768126 587254 4728318 620422 4754487 675580 4792150 612090 4730481 648603 4758355 652430 4748900 561200 4756072 593976 4728260 654035 4754690 568700 4761495 579509 4787620 631750 4772853 594531 4760220 623700 4766623 594996 4737605 621708 4772865 596385 Gorraitz, Orotz-Betelu, Urdirotz. Arribe, Azpirotz, Betelu, Gorriti. Oteitza, Ollakarizketa, Saratsa. Aginaga, Aizkorbe, Irurtzun. Abaurregaina, Elkoatz, Erremendia. Arlegi, Asterain, Erreniega, Zubitza.

Nafarroa

Aritxulegi, Bera, Endarlatsa, Irun, Oiartzun, San Anton. (G) Gazteluberri, Leire. (Zaragoza) Zirauki, Lorka, Villatuerta. Argiaritz, Jaitz, Bidaurreta. Azantza, Ziritza, Etxauri, Muniain. Antsoain, Artika, Azotz, Iruea. Belabarze, Izaba, Argibiela. (Huesca) Belabarze, Izaba, Argibiela. Itzaltzu, Iturzaeta, Laza, Uztarroze. (Z) Iltzarbe, Ollo, Urritzola. Makirriain, San Martin Unx. Auritz, Ibaeta, Orreaga. Irabia, Orbaizeta, Tapla. Erratzu, Amaiur, Otsondo. Areso, Gorriti, Uitzi, Leitza. Elo. Belagua, Linza. (Huesca) Bera, Lizarieta, Lizuniaga, Sara. (L) Aizpurgi, Napari. Irati, Irabia, Tapla. Araia, Olatzagutia, Otsaurte, Ziordia. (A, G) Astitz, Etxeberri, Goldaratz, Madotz. Biotzari, Nabaskoze. Altsasu, Ataun, Etxegarate, Lizarrusti, Urdiain. (G) Aralarko guardetxea, Errazkin, Gaintza, Intza. Bidarrai, Erratzu, Izpegi. (NB) Ezkurra, Usabiaga. Zilbeti, Eugi. Arrarats, Beruete, Ezkurra, Uitziko gaina. Idoate, Ilundain, Lakidain. Ezkurra.

32

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria109 Isterbegi 110 Itzaga 111 Izu 112 Jaun Done Jakue 113 Joar 114 Kakueta / Peablanca 115 Kalbeira 116 Kaadaxiloa 117 Kartxela 118 Kornieta 119 Lakarri 120 Lakhura 121 Lantxurda 122 Lapazarra 123 Laplana 124 Larraineta 125 Larratza / Pikoatxikota 126 Larregoiko 127 Larrogain 128 Larrondo 129 Larrun 130 Lauriaga 131 Legate 132 Legunbe 133 Leuneta / Unamuno 134 Lezizagoa 135 Lindus 136 Lizardoia 137 Lizartzu 138 Loitzate / Irain 139 Lokiz 140 Madalen 141 Malgorra 142 Malkaxko 143 Manddale 144 Mandoegi 145 Measkoitz Andimendia Lokiz Aralar Andimendia Entzia-Urbasa Kodes Lokiz Arrigorrieta Urbasa Labia Izko Arrigorrieta Kodes 1027 1361 829 1235 1416 1583 1686 1769 1982 1040 1046 1877 1036 1785 1337 1115 1582 1014 1279 1703 900 1278 870 1127 881 1350 1220 1199 793 1048 1115 860 1361 1237 573 1045 1016 43 03' N 1 26' W 42 43' N 1 26' W 43 12' N 1 46' W 42 55' N 1 20' W 42 38' N 2 21' W 42 52' N 0 58' W 42 48' N 0 51' N. 42 50' N 0 51' W 42 57' N 0 53' W 43 04' N 1 53' W 42 52' N 1 30' W 42 57' N 0 50' W 42 39' N 1 27' W 42 56' N 0 48' W 42 38' N 2 20' W 42 44' N 2 13' W 42 50' N 0 54' W 42 47' N 2 09' W 42 54' N 1 24' W 42 56' N 0 53' W 43 18' N 1 38' W 43 03' N 1 20' W 43 10' N 1 34' W 42 51' N 2 14' W 43 10' N 1 55' W 42 53' N 1 56' W 43 02' N 1 21' W 43 00' N 1 07' W 43 16' N 1 27' W 43 09' N 1 47' W 42 44' N 2 07' W 42 56' N 1 55' W 42 59' N 1 03' W 42 49' N 1 59' W 43 18' N 1 42' W 43 09' N 1 54' W 42 54' N 1 29' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4767330 627060 4730265 628679 4784568 600407 4753127 635328 4720628 553540 4717340 665800 4741275 675072 4745365 675200 4757790 672180 4768865 580420 4747640 622334 4758360 676510 4723102 627390 4755680 679615 4720750 554820 4732215 563425 4745420 670760 4736494 569611 4751565 629920 4755629 672487 4796240 610750 4768410 635070 4781334 616534 4744750 562560 4780550 587900 4747898 586627 4765630 633720 4762721 653811 4790978 625585 4779121 599013 4733480 572940 4754370 587580 4760650 658700 4741380 582045 4796130 605290 4777700 589060 4751699 623669 Urkiaga, Urepele. (NB) Altzorritz, Ardanatz, Zuhatzu. Arantza, Artikutza. Arrieta, Imizkotz, Orotz-Betelu.

Nafarroa

Santikurutze Kanpezu, Kodes, Otiano. (A) Izaba, Erronkari, Urzainki, Bidankoze. Garde, Urzainki, Poitokolarra / Matamachos. (Huesca) Belabarze, Izaba, Urzainki. (Huesca) Belagua, Mintxate. Leitza, Usabiaga, Uitziko gaina. Beltzunegi, Elia, Errea, Ilurdotz. Belagua, Eraiz, Urdatx / Santa Grazi. (Z) Abintzao, Izko. Belagua. Otiano, Kodes, Santikurutze Kanpezu. Ulibarri, Biloria. Izaba, Urzainki. San Martin, Urbasa, Zudairi. Aintzioa, Ardaitz, Urdirotz. Belagua, Mintxate. Bera, Ibardin, Lizuniaga, Olheta, San Ignazio lep. (L) Banka, Ibaeta, Luzaide. (NB) Arraioz, Lekaroz, Oronoz. Andoin, Olatzagutia, Urbasa. (A) Andoain, Arano, Goizueta, Urnieta. (G) Goi, Senosiain, Unanu, Ihabar. Auritz, Banka, Ibaeta, Orreaga, Urepele. (NB) Irati, Irabia. Otsondo, Urdazubi. Arantza, Goizueta, Labaien, Zubieta. Aramendia, Galdio, Muneta. Madotz, Hiriberri Arakil, Ihabar. Irati, Iturzaeta. Iturgoien, Lezaun, Zunbeltz. Bera, Biriatu, Endarlatsa, Ibardin. (L) Arano, Eskibar, Goizueta, Plazaola. (G) Errea, Erroko mt.

33

Euskal Herriko mendiak / Cimas de Euskal Herria146 Mendaur 147 Mendigaa 148 Mendilatz 149 Mendixuri 150 Mendizar 151 Mendurro 152 Mergelu 153 Migoleta 154 Monjardn 155 Montejulio 156 Montejurra 157 Mortxe 158 Mozoloandi 159 Murube 160 Okoro 161 Olotoki 162 Orhi 163 Orlagatu 164 Ortxikasko 165 Ortzantzurieta 166 Oteitzoiana 167 Otsogorrigaa 168 Pagadi 169 Pagadiandieta 170 Pea 171 Pealta 172 Piskerra 173 Punta de la Negra 174 Puntabarrena 175 Puttarri 176 Saioa 177 San Pedro 178 San Pelaio 179 San Quirico 180 Sanmigelbizkar 181 Santa Agata 182 Santa Barbara Zarikieta Illon Gongolatz Sierra de Pea Aralar Sierra de Pea Toloo Aranguren Entzia Saldise Zarikieta 1131 1110 1337 1194 1323 937 912 1406 893 998 1044 1123 1255 1128 1259 1280 2017 1136 977 1567 685 1922 887 836 1070 1243 468 646 1494 1299 1419 892 962 1172 832 863 1022 43 09' N 1 43' W 42 50' N 1 16' W 43 01' N 1 13' W 43 01' N 1 22' W 43 01' N 1 10' W 42 54' N 1 39' W 43 02' N 1 55' W 42 51' N 1 02' W 42 38' N 2 06' W 42 35' N 1 30' W 42 38' N 2 02' W 42 50' N 1 50' W 43 00' N 1 09' W 42 47' N 2 17' W 43 03' N 1 30' W 42 50' N 1 09' W 42 59' N 1 00' W 42 47' N 1 08' W 42 53' N 1 37' W 43 01' N 1 16' W 43 09' N 1 38' W 42 57' N 0 55' W 42 45' N 1 32' W 42 59' N 1 47' W 42 30' N 1 17' W 42 37' N 2 29' W 42 13' N 1 26' W 42 04' N 1 22' W 42 49' N 0 54' W 42 58' N 2 03' W 43 03' N 1 33' W 42 30' N 1 23' W 42 36' N 1 34' W 42 42' N 1 08' W 42 45' N 1 24' W 42 35' N 1 26' W 42 48' N 1 20' W Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. Y. X. 4779082 604233 4743276 641160 4764476 645686 4763110 633630 4764657 649569 4750625 609885 4765065 587650 4746609 660415 4720742 573354 4718620 622900 4720335 578382 4743688 594705 4763260 650350 4737380 558765 4767554 622583 4743820 650580 4761680 662650 4738718 652593 4749528 611989 4764903 640582 4778558 610376 4758310 669780 4733210 619835 4760042