Centrals elèctriques

13
CENTRAL HIDROELÈCTRICA · Explicar quin tipus de Font d’energia utilitza. La font d'energia que s'utilitza és l'aigua, pot ser aigua emmagatzemada en pantans o bé pot baixar molt ràpid per un riu. · Fer un esquema o dibuix on es vegi com funciona la central. · Dir quin tipus d’energia es fabrica o produeix. Produeix electricitat. · Com es trasllada aquesta energía als llocs on es necesita? Es trasllada a traves de les liníes eléctriques. · Per a que es fa servir aquesta energía? L'electricitat s'utilitza a les cases, els carrers dels pobles, a les botigues, tren, a les fàbriques... · Avantatges i inconvenients de produir energía a partir d’aquesta Font d’energia. -És renovable. -És una energia neta que no genera cap tipus de residus. -Alteren les sèquies dels rius. -Provoquen l'erosió dels voltants. · Altres La central hidroèlectrica més gran del món s'està construint a la presa dels TRES CONGOSTOS, al riu Iang-Tsé, a Xina. Quan la presa estigui acabada, les vint-i-sis turbines enormes que té generaran més de divuit mil megawatts d'energia, la mateixa quantitat que deu centrals nuclears grans.

description

Estudi del funcionament de civerses centrals elèctriques

Transcript of Centrals elèctriques

Page 1: Centrals elèctriques

CENTRAL HIDROELÈCTRICA

· Explicar quin tipus de Font d’energia utilitza.

La font d'energia que s'utilitza és l'aigua, pot ser aigua emmagatzemada en pantans o bé

pot baixar molt ràpid per un riu.

· Fer un esquema o dibuix on es vegi com funciona la central.

· Dir quin tipus d’energia es fabrica o produeix.

Produeix electricitat.

· Com es trasllada aquesta energía als llocs on es necesita?

Es trasllada a traves de les liníes eléctriques.

· Per a que es fa servir aquesta energía?

L'electricitat s'utilitza a les cases, els carrers dels pobles, a les botigues, tren, a les

fàbriques...

· Avantatges i inconvenients de produir energía a partir d’aquesta Font

d’energia.

-És renovable.

-És una energia neta que no genera cap tipus de residus.

-Alteren les sèquies dels rius.

-Provoquen l'erosió dels voltants.

· Altres

La central hidroèlectrica més gran del món s'està construint a la presa dels TRES CONGOSTOS, al riu

Iang-Tsé, a Xina. Quan la presa estigui acabada, les vint-i-sis turbines enormes que té generaran més

de divuit mil megawatts d'energia, la mateixa quantitat que deu centrals nuclears grans.

Page 2: Centrals elèctriques

IMATGES

IANG-TSÉ BOADELLA

Maqueta de la central hidroelèctrica

Bibliografia

http://www.xtec.cat/~cbadia23/hidraulica.htm

http://www.xtec.cat/~cbadia23/hidraulica.htm

http://www.xtec.cat/~sserra22/comenius/hidroelectrica.htm

http://www.electro-merchan.com/web/quecat.php

Marina- Adri- Raúl- Camila

Page 3: Centrals elèctriques

PARC EÒLIC

Explica quin tipus d'energia utilitza?El tipus d'energía que s'utilitza és el vent, que fa que es moguin les pales de l' aerogenerador per produïr l'energía mecànica.

Dir quin tipus d'energia es fabrica o produeix.Energía electrica. L'energia mecànica del vent mou les pales i la transmet al generador on es produeix l'energía.

Com es trasllada energía als llocs on es necessita?Passa del generador al transformador que li dóna la potencia necessària per traslladar aquesta energía a través dels cables d'alta tensió.

Per a què es fa servir aquesta energía?L' energía elèctrica es fa servir a les cases, als transports, a les fàbriques.

AVANTATGES I INCONVENIENTS DE PRODUIR ENERGÍA D'AQUESTA FONT D'ENERGIA.

AVANTATGES:

–És neta, no contamina ni genera residus.–Fàcil obtenció.–La font d'on s'obté ( vent) és inesgotable i gratuïta.–Les instal.lacions són fàcilment renovables.–No emet gasos nocius a l'atmosfera.

INCONVENIENTS:- Implica fabricar màquines grans i cares.–Produeix un impacte visual.

Page 4: Centrals elèctriques

–El gir del rotor fa molt de soroll.–S'ha de tenir compte de que no hi hagin ocells perquè corren el risc de morir al xocar contra les pales de l 'aerogenerador.

ALTRES:Les pales mesuren 35 m de llargada i estan situades a 85 m de terra.A Catalunya hi ha un total de 17 parcs eòlics en funcionament, comara :

PARCS UBICACIÓ COMARCA MWLes Comes

Vilalba dels Arcs Terra Alta 3

Serra de Rubió

Rubió, Òdena, Castellfollit del Boix

Anoia 25,5

Collet delsFeixos

Duesaigües Baix Camp 7,92

Mas de la Potra

Pradell de la Teixeta, Duesaigües

Baix Camp 2,6

TrucafortPradell de la Teixeta, Torre de Fontaubella,Colldejou, L’Argentera

Priorat, Baix Camp

29,85

Baix Ebre Tortosa Baix Ebre 4,05

I uns altres 51 que compten ja amb l’autorització.

Hi ha parcs maritims que generen molta electricitat perquè el vent circula sense obtacles.

Page 5: Centrals elèctriques

maqueta del parc eòlic

BibliografiaDescobreix tu mateix!L'energia. De Blumehttp://www.slideshare.net/albertmerino/es3b-eelica-scar-marinarogercarlota

http://www.electro-merchan.com/web/quecat.php

http://www.eoliccat.net/energia-eolica/

Paula- Jon- Dani

Page 6: Centrals elèctriques

CENTRAL NUCLEAR

Explicar quin tipus de font d´energia utilitza.

S’uilitza l´energia de l´urani que s´extreu d’un mineral que es diu uranita que és verdmarronòs.

Fer un esquema o dibuix de la central

Com es tasllada aquesta energía als llocs on es neceSsita

Les torres d ´alta tensió transporta elecricitat fins les fabriques i a les cases

Per que es fa servir aquesta energía.

Per a l´ús domèstic i industrial

Avantatges i inconvenients de produir energía a partír d´aquesta font d´energia.

a- Amb poc urani es produeix molta energia elèctrica

b-Barata i fàcil de transportar.

c- Genera residus radioactius , aquests són enterrats al fons del mar.

d- Aquets residus són dolents per la salut, perquè l’urani emet radioactivitat quesense control mata les cèl·lules dels éssers vius .

e Les centrals nuclears tenen una durada de 40 anys.

Page 7: Centrals elèctriques

ALTRES:

L'abril de 1986, va ocórrer l'accident nuclear més important de la història a la central nuclear de Txernòbil per un successió d'errors humans en el transcurs d'unes proves plantificadas amb anterioritat. Va ser classificat com a nivell 7 ("accident nuclear greu")

A Fukushima, el dia 11 de març de 2011 es va produir un dels accidents nuclears més greus de la història després de l'accident nuclear de Txernòbil. Un terratrèmol de 8,9 graus prop de la costa nord-oest de Japó i un posterior tsunami va afectar greument lacentral nuclear japonesa de Fukushima.

Maqueta central nuclear

Bibliografía

http://xtec.cat/ceipbanus/revi/r71/pa71/0171.htm

http://ca.energia-nuclear.net/com_funciona_l_energia_nuclear.html

http://www.xtec.cat/~jasensio/pelis_flash/nuclear.html

Descobreix tu mateix!L'energia. De Blume

María- Saad- Yanira

Page 8: Centrals elèctriques

Central tèrmica

• Explicar quin tipus de Font d’energia utilitza:

Les fonts d'energia que utilitza són els combustibles com el carbó, el gas

natural, el petroli...

· Dir quin tipus d’energia es fabrica o produeix

Produeix energia tèrmica que es transforma en energia elèctrica.

· Com es trasllada aquesta energía als llocs on es necesita A través dels

cables d'alta tensió.

· Per a que es fa servir aquesta energía.

Per donar energia a les cases.

· Avantatges i inconvenients de produir energía a partir d’aquesta Font

d’energia.

· Són facils d'emmagatzemar i de traslladar, i l'energia que contenen es pot

alliberar fàcilment per cuinar, escalfar i ajudar-nos a moure'ns.

· Inconvenients: Que contribueix a l'augment de CO2 (diòxid de carboni) a

l'atmosfera, per tant contaminen.

· Per desgràcia avui dia estem utilitzant els combustibles fòssils a una velocitat

alarmant i arribarà un moment que s'esgotaran.

Quan s'esgoten els combustibles: petroli: s'acabarà l'any 2050

Quan s'esgoten els combustibles: Gas: s'acabaran a l'any 2100 Quan s'esgoten els combustibles: Carbó: s'acabarà l'any 2250

Page 9: Centrals elèctriques

Antiga imatge de la central tèrmica de Badalona, desmantellada l'any

2007, s'ha deixat les tres xemeneies, com a record històric .

Page 10: Centrals elèctriques

Maqueta central tèrmica de combustibles fòssils

BibliografiaDescobreix tu mateix!L'energia. De Blumehttp://www.electro-merchan.com/web/quecat.php

http://www.slideshare.net/jsole125/energia-2650689

http://www.electro-merchan.com/web/quecat.php

Júlia-Julián- David

Page 11: Centrals elèctriques

LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA CS

CENTRAL HIDROELÈCTRICA CENTRAL EÒLICA

-Què fa moure la turbina de la central hidroelèctrica?

-Digues un avantatge d’usar aquest tipus d’energia:

- Que hi ha dins del generador?

FUSTA IMANT TURBINA

-Per a què serveix la presa ?

-Quin element de la central agumenta la potència de l´ electricitat?

1-On és el generador?

2-Perque serveix el transformador?

A: per portar l’energía als llocs que es necessita?

B: per produir volts necessaris per arribar a les cases

3-Com transporta l’energia als llocs onés necessita?

4-El vent és una font d’energia renovable?.

5- Digues un inconvenient d’utilitzar aquest tipus de central.

CENTRAL TÈRMICA CENTRAL NUCLEAR

1-Explica quina font d’energia utilitza la central tèrmica?

2-Per a què és fa servir aquesta energía?

Per donar energía.Per donar energia a les cases ,edificis etcPer donar energía a les granges.

3-Relaciona cada combustible amb la data d’esgotament:

Gas 2250

Carbó 2100

Petroli 2050

4.Per què creus què la central tèrmica de Badalona la van demolir?5.Quan es va demolir la central tèrmica de Badalona?

2013 2007 2001 2008

1- Què és l’urani?

2-Digues un avantatge de fer servir aquest tipus d’energia.

3- Digues un inconvenient de fer servir aquest tipus d’energia.

4-A quin país hi ha Txernòbil?

5- A quin país hi ha Fuhhisima?

6- Quina és la part més important d’una central nuclear?

Page 12: Centrals elèctriques

LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA CS SOLUCIONARI

CENTRAL HIDROELÈCTRICA CENTRAL EÒLICA

-Què fa moure la turbina de la central hidroelèctrica?El vent

-Digues un avantatge d’usar aquest tipus d’energia:No genera residus. És una font inesgotabl

- Que hi ha dins del generador?

FUSTA IMANT TURBINA

-Per a què serveix la presa ? Per mantenir l’aigua a una alçada, per embassar l’aigua, perretenir l’aigua.

-Quin element de la central agumenta la potència de l´ electricitat?El tranformador

1-On és el generador?Dins de l’aereogenerador

2-Perque serveix el transformador?

A: per portar l’energía als llocs que es necessita?

B: per produir volts necessaris per arribar a les cases

3-Com transporta l’energia als llocs on és necessita? A través de les torres i els cables d’alta tensió

4-El vent és una font d’energia renovable?.Si

5- Digues un inconvenient d’utilitzar aquest tipus de central.Fa un gran impacte visual. Les torres poden ser perilloses pels ocells. Els aerogeneradors fan soroll.

CENTRAL TÈRMICA CENTRAL NUCLEAR

1-Explica quina font d’energia utilitza la central tèrmica?Carbó, petroli, gas natural

2-Per a què és fa servir aquesta energía?

Per donar energía.Per donar energia a les cases ,edificis etcPer donar energía a les granges.

3-Relaciona cada combustible amb la data d’esgotament:

Gas2250 Carbó 2100Petroli 2050

4.Per què creus què la central tèrmica de Badalona la van demolir? Perquè contaminava, feia mala olor

5.Quan es va demolir la central tèrmica de Badalona?2007

1- Què és l’urani?És un mineral que prové de la uranita, és tòxic

2-Digues un avantatge de fer servir aquest tipus d’energia.Amb poc urani es produeix molta energia elèctrica

3- Digues un inconvenient de fer servir aquest tipus d’energia.

Crea residus radioactius, perillosos per lasalut de les persones i animals. Si hi ha una avaria poden haver fugues d’urani

4-A quin país hi ha Txernòbil?A Ucarïna (Europa)

5- A quin país hi ha Fuhhisima?A Japó (Àsia)6- Quina és la part més important d’una central nuclear?El reactor

Page 13: Centrals elèctriques