Como citar un documento

of 17 /17
Citas e referencias bibliográficas e webgráficas Begoña Otero Riobó Elena López Vara Licenza Formación 2015-16 Consellería de Educación e O.U. SERVICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA , Citar, [en liña], Flickr, CC BY NC SA 2.0

Embed Size (px)

Transcript of Como citar un documento

Diapositiva 1

Citas e referencias bibliogrficas e webgrficas

Begoa Otero RiobElena Lpez VaraLicenza Formacin 2015-16Consellera de Educacin e O.U.

SERVICIO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, Citar, [en lia], Flickr, CC BY NC SA 2.0

Citas e referenciasCita

Facer unha cita consiste en copiar literalmente un fragmento dunha fonte. Hai que facelo entre comillas e engadir ao p de pxina ou ao final do libro unha nota bibliogrfica, que recolla os datos da fonte da que se tomou a cita.

Citas e referenciasEXEMPLO DUNHA CITA TEXTUAL

Na redaccin do meu traballo copio literalmente o que d Leonor Prieto sobre unha estratexia cooperativa:Cada alumno del grupo escribe el inicio de una historia en el tiempo previsto indicado por el profesor (Prieto, 2007, p. 46)Logo, cando fagamos a bibliografa aparecer a referencia bibliogrfica completa:PRIETO, L. El aprendizaje cooperativo. 2007. Madrid: PPC

Cando inclumos unha fotografa ou imaxe nos nosos traballos, debemos poerlle ao p, en letra pequena, a referencia do autor.

EXEMPLO DUNHA IMAXE

Imaxe: FIORE S. BARBATO: Selva di Val Gardena, en Flickr, CC BY SA 2.0

Citas e referencias

FIORE S. BARBATO: Selva di Val Gardena, en Flickr, CC BY SA 2.0AUTORTTULO DA FOTOREPOSITORIO ONDE ATOPAMOS A FOTO (enlace activo)LICENZA (enlace activo)

Citas e referencias

Referencias bibliogrficas

Se non copias literalmente o que d o autor, pero pos coas tas propias palabras a idea do autor, non necesitas poer unha cita pero s debes mencionar a ese autor como fonte na bibliografa do teu traballo.

Citas e referenciasEXEMPLO DUNHA CITA COAS NOSAS PROPIAS PALABRASAs aparecera no noso traballo:

Prieto (2007), pon como exemplo de estratexia circular na rea de lengua castel, que cada alumno do equipo escriba o inicio dunha historia no tempo estipulado.

Igualmente, cando fagamos a bibliografa aparecer a referencia bibliogrfica completa:

PRIETO, L. El aprendizaje cooperativo. 2007. Madrid: PPC

Bibliografa e webgrafa

A bibliografa unha lista das fontes de informacin que usaches para facer o teu traballo: libros, documentos, revistas, enciclopedias, pxinas web

Bibliografa e webgrafaA bibliografa figurar ao final do teu traballo nunha folla aparte

Farase un listado dos documentos usados por orde alfabtico dos autores.

Primeiro, un apartado coa listaxe de autores de documentos impresos e multimedia e a continuacin outro apartado coa listaxe de documentos de internet.

Bibliografa e webgrafaCando fago unha bibliografa estou dando creto aos autores que usei para facer a mia investigacin.

As, evitamos cometer plaxio, que unha violacin dos dereitos de autor.

Ademais, axuda a reforzar a credibilidade do nosos traballo.

COMO SE REFERENCIAN OS DOCUMENTOS NUNHA BIBLIOGRAFA

Documentos impresos

LIBROS

APELIDO DO AUTOR, Inicial ou iniciais do nome. (Ano de Publicacin), Ttulo. Lugar de publicacin: Editorial

DAVILA, L. (2010), O bicheiro. Outra ronda. Pontevedra: FECIMO.

BARRIO, M. e HARGUINDEY, H. (2006), Antoloxa do conto popular galego. Vigo: Editorial Galaxia.

Documentos impresos

ENCICLOPEDIAS

Ttulo do artigo. Ttulo da enciclopedia. Lugar de publicacin: editorial, ano de publicacin, n de volume da enciclopedia, n da primeira pxina do artigo-n da ltima pxina do artigo.

Mimetismo y otros comportamientos curiosos. Enciclopedia Visual de los seres vivos. Madrid: Santillana, 2004, volume II, 110-111

Documentos impresos

ARTIGO DE REVISTA OU XORNAL

APELIDO DO AUTOR, Inicial ou iniciais do nome. Ttulo do artigo. Ttulo da revista ou nome do xornal, ano de publicacin, n de revista, n da primeira pxina do artigo-n da ltima pxina do artigo.

COMESAA, T. Memoria viva. 6 asasinados, 5 vivas e 20 orfos. Ollos de auga, 2015, n13, 92-94

Documentos electrnicos

PXINA WEB

APELIDO DO AUTOR, Inicial ou iniciais do nome. Nome da pxina [tipo de soporte]. , [consulta: dd/mm/aa].

PUNSET, E. El neurlogo que amaba escuchar. Redes para la ciencia. [web]. (08/10/15)

Documentos electrnicos

ARTIGO REVISTA DIXITAL

APELIDO DO AUTOR, Inicial ou iniciais do nome. Ttulo do artigo. [tipo de soporte]. Ttulo da revista ou nome do xornal, ano de publicacin, n da revista, , [consulta: dd/mm/aa].

VILAVEDRA, D. Darlle volta identidade [web]. El Pas, 2012, (08/10/15)

Documentos electrnicos

CDROM / DVD

APELIDO DO AUTOR, Inicial ou iniciais do nome. Ttulo do CDRom ou DVD [tipo de soporte]. Lugar de publicacin: Editorial, ano.

RAPPENEAU, J.P. Cyrano de Bergerac [DVD]. Francia: Suevia Films, 1990