Components dels ordinadors

of 29 /29
COMPONENTS DELS ORDINADORS Mireia Fernández

Embed Size (px)

Transcript of Components dels ordinadors

Page 1: Components dels ordinadors

COMPONENTS DELS

ORDINADORSMireia Fernández

Page 2: Components dels ordinadors

ÍNDEX1. Què és la informàtica?2. Els ordinadors.

2.1 Elements d’un ordinador.2.1.1 Maquinari o Hardware.2.1.2 Programari o Software.

2.2 Capacitats i funcions d’un ordinador.3. Maquinari.

3.1 CPU.3.1.1 Unitat de central de processament.3.1.2 Microprocessador.3.1.3 Busos.

3.2 Memòria. 3.2.1 Memòria interna.

3.2.1.1 Memòria ROM.3.2.1.2 Memòria RAM.

3.2.2 Memòria externa.3.2.2.1 Disc Dur.3.2.2.2 Disquet.3.2.2.3 CD.3.2.2.4 USB.

Page 3: Components dels ordinadors

ÍNDEX 3.3 Perifèrics.

3.3.1 Entrada d’informació.3.3.1.1 Teclat.3.3.1.2 Ratolí.3.3.1.3 Scanner.

3.3.2 Sortida d’informació.3.3.2.1 Monitor.3.3.2.2 Impressora.

3.3.3 Entrada/Sortida d’informació.3.3.3.1 Memòria externa.3.3.3.2 Mòdem.

4. Programari. 4.1 Programari de sistema. 4.2 Programari d’aplicació.

Page 4: Components dels ordinadors

1. Què és la informàtica?

La informàtica és la ciència corresponent a la tecnologia que estudia la informació utilitzant dispositius electrònics.S’utilitza en tasques, per exemple en l’elaboració de documents, en el control de processos...

Page 5: Components dels ordinadors

2. Els ordinadors

Un ordinador és una màquina electrònica que rep i processa dades per convertir-la en informació útil.

Page 6: Components dels ordinadors

2. Els ordinadors

• Elements:Maquinari o Hardware: és el conjunt de les parts

físiques. Es classifica principalment per situació (central o perifèric) i funció (entrada, sortida, entrada - sortida o emmagatzematge).

Page 7: Components dels ordinadors

2. Els ordinadors• Elements:

Programari o Software: és un terme emprat per descriure el conjunt de programes informàtics, procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. Comprèn el conjunt sistemàtic dels programes d’explotació i dels programes informàtics que serveixen per a aplicacions determinades.

Page 8: Components dels ordinadors

2. Els ordinadors• Es pot donar una llista d'instruccions (el programa) a

l'ordinador i aquest les guardarà i les durà a terme en algun moment. En la majoria de casos, les instruccions dels ordinadors són simples: afegir un número a un altre, moure unes dades d'un lloc a un altre, enviar un missatge a un dispositiu extern, etc. Aquestes instruccions es llegeixen des de la memòria, i en general són executades en el mateix ordre en què han estat donades. Hi ha però instruccions especials per indicar a l'ordinador que ha de saltar (endavant o endarrere) cap algun altre punt del programa, i continuar executant-se des d'allà. Aquestes instruccions s'anomenen instruccions de salt (o branques).

Page 9: Components dels ordinadors

3. Maquinari• CPU:

Unitat central de processament: és el component de l'ordinador i d'altres dispositius programables, que interpreta les instruccions contingudes en els programes i processa les dades. Els CPU proporcionen les característiques fonamentals de l'ordinador digital (la programabilitat) i són un dels components necessaris trobats a les computadores de qualsevol temps, junt amb l'emmagatzemament primari i els dispositius d'entrada/sortida.

Page 10: Components dels ordinadors

3. Maquinari• CPU:

Microprocessador: és el circuit integrat central i més complex d'un ordinador, a manera d'il·lustració, se li sol associar per analogia com el "cervell" d'un ordinador. El processador pot definir, com un circuit integrat constituït per milions de components electrònics agrupats en un paquet. Constitueix la unitat central de processament (CPU) d'un PC catalogat com microcomputador.

Page 11: Components dels ordinadors

3. Maquinari

• CPU: Busos: són les línies de connexió entre diversos

elements tant de la placa com de la CPU.

Page 12: Components dels ordinadors

3. Maquinari

• Memòria: és l'espai d‘entrada / sortida que permet emmagatzemar informació en un ordinador.És un dels elements del maquinari d'un ordinador.

Page 13: Components dels ordinadors

3. Maquinari

Memòria interna: és la que es troba físicament dins del sistema constituït per la placa - base, o en targetes de circuit imprès directament connectades a ella.

Page 14: Components dels ordinadors

3. Maquinari

-Memòria ROM: és un tipus de memòria electrònica de la qual només se'n pot llegir la informació que du gravada.

-Memòria RAM: és un tipus de memòria informàtica, caracteritzat per un accés directe en qualsevol ordre (aleatori) en un temps constant, sense distinció de la posició on es trobi la informació ni de la posició de l'anterior lectura.

Page 15: Components dels ordinadors

3. Maquinari

Memòria externa: La memòria externa fa referència a tots els dispositius i mitjans d'emmagatzematge que no són part de la memòria interna de l'ordinador (RAM i ROM).

Page 16: Components dels ordinadors

3. Maquinari

- Disc dur: és un dispositiu d'emmagatzemament no volàtil. Forma part del maquinari de la majoria dels ordinadors actuals. Dins els diferents tipus de memòries és classificat com a memòria secundària.

Page 17: Components dels ordinadors

3. Maquinari

- Disquet: són un dispositiu d'emmagatzemament de dades format per una peça circular de material magnètic que permet la gravació i la lectura de dades.

Page 18: Components dels ordinadors

3. Maquinari

- CD: és un disc òptic utilitzat per a l'emmagatzematge de dades. Va ser originàriament creat per a emmagatzemar àudio, però posteriorment va ser usat per a emmagatzemar dades (CD-ROM).

Page 19: Components dels ordinadors

3. Maquinari

- USB:és un petit dispositiu de memòria flaix que es pot connectar directament a un port USB. Permet l'emmagatzemament de tota mena de fitxers (imatges, fotos, música, pel·lícules, programes, etc.) i fer-los servir a un ordinador, reproductor de música, de video, etc...

Page 20: Components dels ordinadors

3. Maquinari

• Perifèrics: són tots aquells dispositius que, tot i formar part de l'ordinador, es troben fora del contenidor principal (anomenat "caixa" o "torre").

Page 21: Components dels ordinadors

3. Maquinari

Entrada d’informació:- Teclat: és un perifèric utilitzat per la

introducció d'ordres i dades en un ordinador

Page 22: Components dels ordinadors

3. Maquinari

Entrada d’informació:- Ratolí: és un

perifèric d'ordinador, generalment fabricat en material plàstic, que podem considerar, al mateix temps, com a un dispositiu d'entrada de dades i de control, depenent del programari que maneja en cada moment.

Page 23: Components dels ordinadors

3. Maquinari

Entrada d’informació:- Scanner: és un dispositiu que explora un

espai o una imatge, i els tradueix en senyals elèctrics per al seu processament.

Page 24: Components dels ordinadors

3. Maquinari

Sortida d’informació: - Monitor: és un perifèric de l'ordinador,

consistent en una pantalla que mostra l'activitat que du a terme la computadora a la que està connectada.

Page 25: Components dels ordinadors

3. Maquinari

Sortida d’informació: - Impressora: és un perifèric de sortida d'un

ordinador que permet obtenir una còpia física, generalment en paper o transparències, d'un document d'imatge o de text en format electrònic.

Page 26: Components dels ordinadors

3. Maquinari

Entrada/Sortida d’informació: - Memòria externa: La memòria externa

fa referència a tots els dispositius i mitjans d'emmagatzematge que no són part de la memòria interna de l'ordinador (RAM i ROM).

Page 27: Components dels ordinadors

3. Maquinari

Entrada/Sortida d’informació:- Mòdem: és un aparell electrònic capaç de convertir

una senyal digital de dades en una altra analògica que pugui ser transmesa per un canal dissenyat per a senyals analògiques.

Page 28: Components dels ordinadors

4. ProgramariProgramari de sistema proporciona les funcions bàsiques per a la utilització de l'ordinador, i pot ser dividit en sistema operatiu i sistema de suport. El sistema operatiu és el programari més bàsic. El programari de sistema ajuda a executar el maquinari i el sistema informàtic i proporciona a l'usuari i al programador interfícies adequades d'alt nivell, eines i utilitats de suport que permeten el seu manteniment.

Page 29: Components dels ordinadors

4. Programari

Programari d’aplicació és aquell que permet als usuaris dur a terme una o diverses tasques específiques, en qualsevol camp d'activitat susceptible de ser automatitzat o assistit, amb especial èmfasi en els negocis.