Conceptes b£ sics de disseny gr£ fic - gr£ fic...¢ ...

download Conceptes b£ sics de disseny gr£ fic - gr£ fic...¢  CC-BY-SA ¢â‚¬¢ PID_00156476 5 Conceptes b£ sics de

of 88

 • date post

  01-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Conceptes b£ sics de disseny gr£ fic - gr£ fic...¢ ...

 • Conceptes bàsics de disseny gràfic Jordi Alberich Albert Corral David Gómez Fontarills Alba Ferrer Franquesa PID_00156476

 • CC-BY-SA • PID_00156476 Conceptes bàsics de disseny gràfic

  Llicència Creative Commons, versió 2.5, modalidad BY-SA (attribution - share alike), que permet modificar l'obra, reproduir-la, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que se'n reconegui l'autoria i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original.

  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

 • CC-BY-SA • PID_00156476 Conceptes bàsics de disseny gràfic

  Índex

  1. Forma i composició gràfica............................................................ 5

  1.1. La composició visual ................................................................... 5

  1.2. El marc de la imatge ................................................................... 7

  1.2.1. Per què un marc per a la imatge? .................................. 7

  1.2.2. Marcs i finestres en els ordinadors ................................ 9

  1.2.3. Les proporcions del marc .............................................. 10

  1.3. Retícules ....................................................................................... 12

  1.3.1. Retícules per repetició de mòduls ................................. 12

  1.3.2. Retícules basades en les proporcions del marc .............. 14

  1.3.3. Diagramació basada en columnes de text ..................... 14

  1.4. Efectes compositius ..................................................................... 15

  1.4.1. Contrastos compositius ................................................. 15

  1.4.2. Espai i elements compositius ........................................ 16

  1.5. Transformacions de la forma ...................................................... 17

  2. Color i disseny gràfic........................................................................ 19

  2.1. Models de classificació del color ................................................ 19

  2.1.1. Lluminositat, saturació i matís ...................................... 19

  2.1.2. Models tridimensionals del color .................................. 19

  2.2. Barreges: additiva, substractiva, partitiva ................................... 20

  2.2.1. Barreja additiva .............................................................. 21

  2.2.2. Barreja sostractiva .......................................................... 21

  2.2.3. Barreja partitiva ............................................................. 22

  2.3. Colors primaris, secundaris i complementaris ............................ 25

  2.4. Codificació digital del color ........................................................ 27

  2.4.1. Modes de color .............................................................. 28

  2.4.2. Mode ploma ................................................................... 29

  2.4.3. Mode de color indexat .................................................. 29

  2.4.4. Mode de color escala de grisos ...................................... 31

  2.4.5. Catàlegs de color ........................................................... 31

  2.4.6. Codificació RGB ............................................................. 32

  2.4.7. Codificació HSB ............................................................. 37

  2.4.8. Codificació CIE L*a*b .................................................... 38

  2.4.9. Espais de color segons el dispositiu en CIE Yxy ............ 40

  2.4.10. Codificació CMYK ......................................................... 41

  2.5. Color i sensació ........................................................................... 43

  2.6. Interacció del color ..................................................................... 45

  2.7. Contrastos de color ..................................................................... 48

  2.7.1. La classificació d'Itten .................................................... 48

  2.7.2. Contrastos de color en la creació visual ........................ 48

  3. Tipografia............................................................................................. 50

 • CC-BY-SA • PID_00156476 Conceptes bàsics de disseny gràfic

  3.1. Tipografia: un mitjà gràfic per a un missatge verbal .................. 50

  3.2. Evolució històrica de l'escriptura ................................................ 51

  3.3. El llenguatge tipogràfic ............................................................... 52

  3.4. Anatomia del tipus ...................................................................... 52

  3.5. Trets i terminals .......................................................................... 55

  3.6. Estructura geomètrica del caràcter tipogràfic ............................. 55

  3.7. Classificació de les famílies tipogràfiques ................................... 57

  3.7.1. Classificació tipogràfica Vox-ATypI ............................... 59

  3.8. Combinar fonts tipogràfiques ..................................................... 73

  3.9. Composició de text: lletres, paraules, línies ............................... 74

  3.9.1. La mida .......................................................................... 74

  3.9.2. Unitats físiques per a mesurar tipus .............................. 74

  3.9.3. La mida del tipus en pantalla ....................................... 75

  3.9.4. La mida del tipus en el web .......................................... 75

  3.9.5. Espaiat del tipus ............................................................ 76

  3.9.6. Interlletratge i espaiat entre paraules ............................ 77

  3.9.7. El crantitle ..................................................................... 77

  3.9.8. Interlineat ...................................................................... 78

  3.10. Composició de text: columnes i pàgines .................................... 79

  3.10.1. Amplada de columna .................................................... 79

  3.10.2. Alineació ........................................................................ 79

  3.10.3. Divisió del text .............................................................. 80

  3.10.4. Composició de pàgina ................................................... 81

  3.10.5. Textura i color del text .................................................. 82

  3.11. Llegibilitat i amenitat ................................................................. 83

  3.11.1. Llegibilitat ...................................................................... 83

  3.11.2. Amenitat ........................................................................ 84

  3.12. Expressivitat ................................................................................. 86

  3.13. Tipografia digital ......................................................................... 88

 • CC-BY-SA • PID_00156476 5 Conceptes bàsics de disseny gràfic

  1. Forma i composició gràfica

  1.1. La composició visual

  El compositor musical combina i ordena els sons per crear una composició. El seu treball respon a allò que vol expressar o comunicar, a l'adequació o no als cànons marcats per la tradició, i al gust i els interessos propis de la seva època.

  Vassili Kandinsky. Composició VIII (1923) Oli sobre tela. 140 x 201 cm Propietat: Solomon R. Guggenheim Museum, Nova York © V. Kandinsky (1923). VEGAP. Aquesta imatge es reprodueix acollint-se al dret de citació o ressenya (art. 32 de l'LPI), i està exclosa de la llicència per defecte d'aquests materials.

  "Desde el principio, esa única palabra composición, resonó en mi cerebro como una plegaria."

  Vassili Kandinsky. Miradas al pasado (ed. original 1918).

 • CC-BY-SA • PID_00156476 6 Conceptes bàsics de disseny gràfic

  "Las expresiones de sentimientos que se han ido formando en mi interior de forma si- milar [...] que, después de los primeros bocetos preliminares, he estudiado y trabajado lentamente, de una forma casi pedante: es el tipo de obra que yo llamo composición. [...] al final yo me inclino por los sentimientos más que por los cálculos."

  Vassili Kandinsky (1998). De lo espiritual en el arte: contribución al análisis de los elementos pictóricos. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

  Es pot fer un paral·lelisme entre la música i les arts visuals, i dir que la com-

  binació d'elements gràfics forma una composició visual de manera anàloga

  a com la combinació de notes i estructures musicals formen una composició

  sonora. De fet, l'ús habitual del terme en el grafisme té l'origen en l'interès

  mostrat per músics i pintors (com Kandinsky) en les analogies entre llenguatge

  musical i visual en les primeres dècades del segle XX.

  El creador gràfic disposa d'un ampli repertori d'elements visuals i d'una infi-

  nitat de combinacions per a compondre imatges.

  Els criteris de composició varien segons les intencions de l'autor i el període

  històric. En l'ús del color, la forma o la disposició i ubicació en l'espai, inter-

  venen factors culturals i troballes artístiques.

  Cànons compositius del romànic pirenaic

  © Fotografia de domini públic