CONSEJO DE GOBIERNO Dossier de Prensa Acuerdos destacados · • Dekretu-proiektua, Estaturako...

of 24/24
Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ Tef. 945 017 972 – e-mail: [email protected] LEHENDAKARITZA Komunikaziorako Zuzendaritza PRESIDENCIA Dirección de Comunicación GOBERNU BILERA Prentsa-Txostena Erabaki nagusiak CONSEJO DE GOBIERNO Dossier de Prensa Acuerdos destacados Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailak 13 Vitoria-Gasteiz, 13 de febrero de 2018
 • date post

  06-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONSEJO DE GOBIERNO Dossier de Prensa Acuerdos destacados · • Dekretu-proiektua, Estaturako...

 • Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ Tef. 945 017 972 – e-mail: [email protected]

  LEHENDAKARITZA Komunikaziorako Zuzendaritza

  PRESIDENCIA Dirección de Comunicación

  GOBERNU BILERA Prentsa-Txostena Erabaki nagusiak

  CONSEJO DE GOBIERNO Dossier de Prensa

  Acuerdos destacados

  Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailak 13

  Vitoria-Gasteiz, 13 de febrero de 2018

 • 2

  Lehendakaritza EUSKO JAURLARITZAK AURTENGO AURREIKUSITA DAGOEN URTEKO

  ARAUGINTZA PLANA ONARTU DU

  • Plana Euskadi.eus gardentasun eta parte hartze atarian argitaratuko da, herritarren informazioa, lankidetza eta parte hartzea bermatzeko

  Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio gaurko bileran aurtengo Urteko Araugintza Planari. Planak jasotzen ditu 2018an zehar Jaurlaritzako sail bakoitzak aurkeztea espero dituen ekimen arautzaileak (Lege-aurreproiektuak eta dekretuak). Gaur hartutako erabakia Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotakoaren esparrukoa da; eta horren arabera, Eusko Jaurlaritzak Urteko Araugintza Plana argitaratuko du eta bertan jasoko dira hurrengo urtean onartzeko eramango diren legezko edo arauzko ekimenak. Plana onartu ondoren, Euskadi.eus gardentasun eta parte hartze atarian argitaratuko da, herritarren informazioa, lankidetza eta beharrezko parte hartzea bermatzeko asmoz.

  2018ko URTEKO ARAUGINTZA PLANA

  1. LEHENDAKARITZA • Kultu-zentroen lege-aurreproiektua. • Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko lege-aurreproiektua. • Bizikidetzaren eta giza-eskubideen alorreko proiektuetarako diru laguntzak

  arautzeko dekretu-proiektua. • Motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan

  dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko prozedura garatzen duen dekretu-proiektua.

  • Atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideak diren eta egoera larrian eta asistentzia faltan dauden pertsonei laguntzeko, euskal etxeei emango zaizkien diru-laguntzak arautzeko dekretua aldatzeko den dekretu proiektua.

  • Kanpo harremanen alorrean gazteak prestatzeko beken dekretu proiektua. • Genero ekitatearen aldeko antolakuntza-aldaketak sustatzeko, lankidetza

  erakundeei emango zaizkien diru-laguntzak arautzeko den dekretu-proiektua. • Euskal Autonomia Erkidegoko Garapenerako Lankidetzako Eragileen

  Erregistroa sortu eta arautuko duen dekretu-proiektua.

 • 3

  2. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA • Lege-aurreproiektua, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko

  abenduaren 22ko 8/203 Dekretua aldatzeko dena. • Lege-aurreproiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen

  Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legea aldatzeko dena. • Lege-aurreproiektua, euskal enplegu publikoari buruzkoa. • Lege-aurreproiektua, dokumentu kudeaketa integrala eta Euskadiko Artxiboei

  buruzkoa. • Dekretu-proiektua, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko

  2/2016 Legean) jasotzen diren hizkuntza-alderdiak garatzekoa. • Dekretu-proiektua, Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak duplizitate-

  txostenak emateko prozedura eta irizpideei buruzkoa (Euskadiko Tokiko Erakundeen apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 16. artikuluan aurreikusita daude txosten horiek).

  • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Erakundeen Erregistroa arautzen duena.

  • Dekretu-proiektua, Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko langileei buruzko araudia ezartzen duena.

  • Dekretu-proiektua, Euskadiko Fundazioen Erregelamendua onesteko dena. • Dekretu-proiektua, kargu publikodunen betebeharrei eta eskubideei buruzko

  azaroaren 15eko 156/2016 Dekretua aldatzeko dena. • Dekretu-proiektua, 2018. Urterako Euskal Autonomia Erkidegoko kargu

  publikoen katalogo eguneratua onesten duena. • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko

  informazioaren eta komunikazioaren teknologien kudeaketa-eredua arautzen dena.

  • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren argitaratze-jarduerari buruzkoa.

  3. EKONOMIAREN GARAPENA ETA AZPIEGITURAK • Lege-aurreproiektua, mugikortasun jasangarriari buruzkoa. • Lege-aurreproiektua, hirugarren aldaketa egiten diona Euskal Herriko

  Errepideen Egitamu Nagusia araupetzeko maiatzaren 30eko 2/1989 Legeari. • Lege-aurreproiektua, apirilaren 8ko Landa Garapenerako 10/1998 Legea

  aldatzeko dena. • 5/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 16koa, industria segurtasunari buruzko

  erregelamentazioa bete behar duten instalazio eta ekipoak aldizka ikuskatzeko kudeaketa-prozedurari buruzkoa.

  • 10/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta basogintzako ekoizleen elkarteei eta haien batasun edo federazioei buruzkoa.

  • Dekretua, otsailaren 16ko 20/2016 Dekretua aldatzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauen garapena eta aplikazioa arautzen dituena: Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak.

  • Dekretu-proiektua, zeinaren bidez arautzen baitira hondamendi-izaerako kalteetarako edo ezbehar klimatikoen ondoriozko kalteetarako laguntzak,

 • 4

  nekazaritzaren, abeltzaintzaren, basogintzaren eta landa-azpiegituren arloetan, hondamendietarako funts baten kargura.

  • Dekretu-proiektua, zeinaren bidez arautzen baitira ikertzaile eta teknologoei nekazaritza-, arrantza- eta elikadura-sektoreko zientzia-, teknologia- eta enpresa-ingurunean prestakuntza emateko laguntzak.

  • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan urpeko jarduerak eta urpekaritzako lanbide-jarduera baimendu eta kontrolatzeko baldintzak ezartzen dituena.

  • Dekretu-proiektua, indarrik gabe uzten duena azaroaren 21eko 235/2000 Dekretua, zeinaren bitartez behi-okela edo abelgorrien haragia eta haren ondoriozko produktuak etiketatzeko aukerako sistema ezartzeko arauak eman baitira Euskal Autonomia Erkidegorako.

  • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza- eta arrantza-sektoreetako ikerketa, garapen eta berrikuntzarako laguntzei buruzkoa.

  • Dekretu-proiektua, EAEn txakurrak edukitzeari buruzko 101/2004 Dekretua aldatzen duena.

  • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasoko eta ur kontinentaletako turismo-arrantzari, arrantzako eta akuikulturako turismoari eta arrantza-erakustaldiei buruzkoa.

  • Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko saltzailerik gabeko salmenta-instalazioetan ibilgailuentzako erregaien txikizkako hornidura-zerbitzuak bete behar dituen betekizunei buruzkoa

  • Dekretu-proiektua, Eraikinen eraginkortasun energetikoari buruzko abenduaren 9ko 226/2014 Dekretua aldatzen duena.

  • Dekretu-proiektua, ekainaren 9ko 107/1998 Dekretua aldatzen duena, kanalizatutako gasaren zerbitzu publikoaren instalazioei baimena eman eta horiek jardunean jartzeari buruzkoa.

  • Dekretu-proiektua, zeinaren bidez indargabetzen baita ekainaren 6ko 104/2000 Dekretua, Zumalakarregiko igogailuaren ustiapena Euskotreni esleitzen diona.

  • Dekretu-proiektua, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzko dekretua aldatzen duena.

  4. ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKAK • Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko Legea aldatzeko Lege-

  aurreproiektua. • Desgaitasunen bat duten pertsonen enplegu-programa arautzen dituen

  dekretuaren proiektua eta Euskadiko Enplegu Zentro Berezien erregistroa, inskripzioa eta kalifikazioa arautzen dituena.

  • Dekretu-proiektua, desgaitasunen bat duten pertsonentzako egoitza-zentroei buruzkoa.

  • Dekretu-proiektua, adinekoentzako egoitza-zentroei buruzkoa. • Dekretu- proiektua, gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretua bigarren

  aldiz aldatzen duena. • Dekretu-proiektua, Gizarte Itunari buruzkoa. • Dekretu-proiektua, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen

  dituena. • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harrera arautzen

  duena. • Dekretu-proiektua, Atzerritar adingabeak aldi batez Euskal Autonomia

  Erkidegora lekualdatzeko programenei buruzkoa.

 • 5

  • Dekretu-proiektua, Arreta Goiztiarraren inguruko lanbide-kualifikazioa egiaztatzeko balio duten tituluen, ikasketen eta lanbide-gaitasunen katalogoari buruzkoa, Arreta Goiztiarreko 13/2016 Dekretuaren osagarri.

  5. INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA • Etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboari buruzko

  Dekretu-proiektua. • Lurzoruaren ondare publikoari buruzko Dekretu-proiektua. • Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen azterketa teknikoa eta azterketa horien

  erregistroa arautzeko den Dekretu-proiektua. • Kreditu-erakundeekin 2018-2019 bitartean finantza-lankidetzan aritzeko

  Dekretu-proiektua. • Arkuko labe elektrikoen zepen erabilpena arautzeko Dekretu-proiektua. • EAEko lurzoru kutsatuei buruzko 4/2015 Legea garatzeko Dekretu-proiektua. • Urdaibaiko Biosfera Erreserbako baso ustiategien titularrak ekonomikoki

  konpentsatzeko diru-laguntza sistema bat onartzeko den Dekretu-proiektua. 6. OGASUNA ETA EKONOMIA • 2017-2021 Ekarpenen Lege-aurreproiektua. • Laguntzen Araubidea arautzen duen Lege-aurreproiektua. • 2018-201 Euskal Estatistika Planaren Lege-aurreproiektua. • Dekretu-proiektua, energia erosketa zentralizatuaren erosketa aitortzeko. • Dekretu-proiektua, Euskadiko ondareari buruzko legearen testu bategina

  garatzeko. Dekretu-proiektua, EAEko Administrazioaren Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubideari buruzko Dekretuaren bigarren aldaketa.

  • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta honen erakunde autonomoen prezio publikoen bidez ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak zehazten dituen dekretua bigarrenez aldatzeko.

  • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Diru-bilketari buruzko Erregelamendua onartzen duena.

  • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoak aseguru pribatuen bitartekaritza arloan dituen eskumenak arautzen dituena.

  • Dekretu-proiektua, enpresa txiki eta ertainentzako, banako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako 2018. urterako finantza-laguntzaren programa garatzen duena.

  • Dekretu-proiektua, 2018ko ekitaldirako zorpetze-eragiketak egitea erabaki eta baimentzen duena.

  • Dekretu-proiektua, 2018ko Urteko Estatistika Programa erabakitzen duena. 7. HEZKUNTZA • 1/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko

  prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere.

 • 6

  • 12/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 30ekoa, koreografia eta interpretazioa espezialitateko dantzako goi-mailako arte irakaskuntzak eta Euskal Autonomia Erkidegorako ikasketa-plana ezartzeko den Dekretua aldatzeko dena.

  • Dekretu-proiektua, Eusko Jaurlaritzan Hezkuntzaren arloko eskumena duen sailaren mende dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetarako irakasle espezialista eta adituen kontratazioa arautzen duena.

  • Dekretu-proiektua, interes publikokotzat jotzen duena bateragarria izatea arte-irakaskuntzak irakastea eta irakaskuntzaren edo kulturaren arloko sektore publikoan beste lanpostu bat edukitzea.

  • Dekretu-proiektua, honen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzaren Saileko mendeko ikastetxe publikoetako maisu-maistren lanpostu-zerrendak onartzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan, Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan, Urrutiko Heziketako Euskal Institutuan, Patronatoetan eta Hezkuntza Ordezkaritzetan.

  • Dekretu-proiektua, zeinaren bidez onartzeko baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasle-kidegoetako –maisu-maistren kidegoetako izan ezik– lan-legepeko eta funtzionario diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda.

  • Dekretu-proiektua, unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lanpostuak betetzeko dena.

  • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoaren funts publikoz finantzatzen diren ikastetxeetan unibertsitate-titulazio hauen practicuma egitea arautzen duena: Haur Hezkuntzako Gradua, Lehen Hezkuntzako Gradua eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako irakasle izateko gaitzen duen masterra, baita titulazioa dela-eta masterreko ikasketak egin ezin dituzten pertsonentzako prestakuntza baliokideari dagokiona ere.

  • Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuaren antolamendu, funtzionamendu eta autonomiari buruzkoa.

  • Dekretu-proiektua, unibertsitateaz kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI) sorkuntza arautzen duen Dekretua aldatzen duena.

  • Dekretu-proiektua, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarriei buruzkoa.

  • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoaren kudeaketa-eremuan emango diren Oinarrizko Lanbide Heziketako 7 tituluren curriculumak ezartzea helburu duena: Nekazaritza eta Abeltzaintzako Oinarrizko Lanbide Titulua, Baso Aprobetxamenduetako Oinarrizko Lanbide Titulua, Fabrikazio eta Muntaketako Oinarrizko Lanbide Titulua, Instalazio Elektroteknikoetako eta Mekanikako Oinarrizko Lanbide Titulua, Itsas eta Arrantza Jardueretako Oinarrizko Lanbide Titulua, Tapizatze-lanetako eta Gortinagintzako Oinarrizko Lanbide Titulua, Beiragintzako eta Buztingintzako Oinarrizko Lanbide Titulua.

  • Dekretu-proiektua, larrialdietako eta babes zibileko teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzea asmoa duena.

  • Dekretu-proiektua, larrialdien koordinazioko eta babes zibileko goi mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzea asmoa duena.

  • Dekretu-proiektua, elektromedikuntza klinikoko goi mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzea asmoa duena.

  • Dekretu-proiektua, eraikuntza-obrak antolatzeko eta kontrolatzeko goi mailako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzea asmoa duena.

  • Dekretu-proiektua, zeinaren bidez azaroaren 10eko 211/2015 DEKRETUAren eranskina aldatzen duena, lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako bide

 • 7

  ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan.

  • Dekretu-proiektua, Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroa (TKNIKA) sortzen eta zentroko lanpostuen zerrenda onartzen duen Dekretua aldatzen duena.

  8. OSASUN SAILA • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko zerbitzu sanitarioetako

  erakundeen egitura-antolamendua arautzen duena. • Dekretu-proiektua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren eta

  irabazi-asmorik ez duten titulartasun pribatuko zentro sanitarioen arteko lotura zehazteko hitzarmen espezifikoak sinatzeko prozedurari buruzkoa.

  • Dekretu-proiektua, zahar-egoitzetan farmazia-zerbitzuak emateari eta botikak gordailuan uzteari buruzkoa.

  • Dekretu-proiektua, ama-esnearen bankua sortzen duena, eta amaren esnea hartzeko, ateratzeko, prozesatzeko, banatzeko eta administratzeko eskakizunak ezartzen dituena, esnea amaren seme-alabari emateko edo dohaintzan emateko.

  • Dekretu-proiektua, elikadura-jarduerei eta -establezimenduei sanitate-baimena emateko eta haien berri emateko erregimena arautzen duena, eta Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura-jardueren eta -establezimenduen erregistroa sortzen duena.

  • Dekretu-proiektua, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroari buruzko Dekretua aldatzeko eta uztailaren 8ko 11/2016 Legearen arabera egokitzeko (11/2016 Legea bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzkoa da).

  • Dekretu-proiektua, apirilaren 7ko 1/2016 Legean ezarrita dagoen egitura instituzionala garatzen duena (1/2016 Legea Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa da).

  • Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa sortzeko Dekretua aldatzeko.

  • Dekretu-proiektua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoko profesionalak era librean aukeratzeari buruzkoa.

  • Dekretu-proiektua, Osasun-profesionalen Informazio-sistemari buruzko 153/2011 Dekretua aldatzeko.

  • Dekretu-proiektua, uztailaren 16ko 178/2002 Dekretua aldatzekoa (178/2002 Dekretuak edateko uraren kalitatea kontrolatzeko eta zaintzeko nahiz horri guztiari buruz informatzeko sistema arautzen du).

  • Dekretu-proiektua, 77/1997 Dekretua aldatzekoa (77/1997 Dekretuak ezartzen ditu Osasun Sailak osasun-zerbitzuak ituntzeko oinarriak).

  • Dekretu-proiektua, 202/2004 Dekretua aldatzekoa (202/2004 Dekretuak onartzen du Euskal Autonomia Erkidegoko Hilotzen Sanitate-alderdiei buruzko Erregelamendua).

  9. TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA • Dekretu-proiektua, 2012ko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretua, bidaia-agentziei

  buruzkoa, bigarrenez aldatzeko dena. • Dekretu-proiektua, Euskadiko Kontsumoko Kontsulta Batzordea arautzen

  duena.

 • 8

  • Dekretu-proiektua, Erabilera turistikoko etxebizitzak eta etxebizitza partikularretako logelak arautzen dituena.

  • Dekretu-proiektua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailaren Estatistika-Organo Espezifikoa sortzekoa eta haren antolaketa eta funtzionamendua zehaztekoa.

  • Dekretu-proiektua, Euskadiko Enpresa eta Jarduera Turistikoen Erregistroa arautzen duena.

  10. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA • Dekretu-proiektua, Euskadin Lege gordailua arautzen duena. 11. SEGURTASUNA • Lege-aurreproiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziari buruzko Legea

  aldatzeko. • Dekretu proiektua, ikuskizun publiko eta jolas jardueren Legea garatzen duena. • Dekretu-proiektua, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako udalen eta

  hauteskunde-administrazioaren funtzionamendu- eta pertsonal-gastuak arautzen dituena.

  • Dekretu-proiektua, Trafiko Istripuen Biktimen Euskal Erregistroa sorten eta arautzen duena.

  • Dekretu-proiektua, Jokoaren Euskal Behatokia sortzeko dena. • Dekretu-proiektua, Jokoaren Erregelamendu Orokorra zati batean aldatzen

  duena. • Dekretu-proiektua, larrialdiei aurre egiteko zenbait jarduera, zentro edo

  establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituen Dekretua aldatzen duena.

  • Dekretu-proiektua, herritarrek Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sisteman duten borondatezko parte-hartzeari buruzko Dekretua aldatzen duena.

  • Dekretu-proiektua, Ertzaintzako funtzionarioen ordezkari sindikalen hauteskundeak, Ertzaintzako Kontseiluaren osaketa eta erakunde sindikalei dagozkion ordezkariak hautatzeko bidea arautzen dituen Dekretua aldatzen duena.

  • Dekretu-proiektua, Ertzaintzako zerbitzu-egintzaren deklarazioa eta kondekorazioen eta ohorezko sarien erregimena arautzeko den Dekretua aldatzen duena.

  2. LAN ETA JUSTIZIA • Euskadiko Kooperatiben Lege-aurreproiektua. • Dekretu-proiektua, 207/2008 Dekretua, abenduaren 9koa, Euskadiko Lan

  Autonomoko Elkarteen Erregistro Berezia eratu eta arautzen duena aldatzen duena.

  • Dekretu-proiektua, 191/2003 Dekretua, uztailaren 29koa, enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei diru-laguntzak ematea arautzen duena. Beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez, giza-baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza-planak egiteko dira diru-laguntzak aldatzen duena.

  • Dekretu-proiektua, EAEn prebentzio sistemako laneko medikuntzaren diziplina prebentiboari buruzko auditoria edo kanpoebaluazioa egiteko prebentzioko zerbitzuek edo baimendutako erakunde espezializatuek bete beharreko jarduera sanitarioa arautzen duena.

  • Dekretu-proiektua, doako laguntza juridikoari buruzkoa.

 • 9

  Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak

  ZABALDU DIRA GAUZATU - EZARTZEAK ATZERRIAN ETA BIDERATU BERRIA INDUSTRIA-LAGUNTZEN PROGRAMAK

  Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak zabaldu du atzerrian euskal enpresen ezarpena sortzea eta garatzea sustatzeko Gauzatu-Ezartzeak Atzerrian eta krisian dauden enpresak berregituratzeko eta berrabiarazteko industria-laguntzen programen eskabideak aurkezteko epea. Gauzatu-Ezartzeak Atzerrian programak 5 milioi euro bideratuko ditu, kanpoan eraikuntza berriko instalazioak irekiz edo enpresak eskuratuz, atzerrian euskal enpresen inbertsiorako bide ematen duten finantza-laguntza emateko. Programa horren helburua da gure enpresen nazioarteko jarduera eta haren errentagarritasuna sendotzea eta finkatzea; kanpoan salmentak areagotzeko jarduketak ez ezik, esportazioaz bestelako formulen bidez, besteak beste kanpoko ekoizpen-ezarpenaren bidez, nazioartekotzeko prozesuan jauzi kualitatiboa eman nahi duten enpresak sustatzea eta bultzatzea ere. Eskabideak 2018ko martxoaren 31ra arte aurkez daitezke, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legean ezarritakoarekin bat etorriz, baliabide elektronikoei jarraikiz, www.euskadi.eus helbidean. Bideratu Berria % 71 hazi da Bideratu Berria programa % 71 hazi da aurten, eta 2.400.000 € bideratzen ditu laguntzetara, aurrerakin itzulgarri gisa, krisian dauden enpresak berregituratzeko eta berrabiarazteko industria- eta finantza-neurrietarako. Enpresek laguntza horiek epe ertainerako eta luzerako bideragarritasuna berrezartzeko prestatzen diren berregituratze-planetan sartu beharko dituzte. Laguntza horietara jo ahal izateko, eskatzaileek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

  1. Eraginpean dagoen lan-zentroa eta/edo esplotazioa izatea Euskal Autonomia Erkidegoan.

  2. Enpresa txiki edo ertaina izatea, Legean ezarritako irizpideei jarraikiz.

  3. Laguntzen eskaeraren egunaren aurreko bi ekitaldietan, gutxienez bi egoera hauetako batean egotea:

  • Ekitaldi bakoitzean langile enplegatuen batez besteko kopurua

  berrogeitik gora izatea. • Aktiboen partidak, guztira, 1,5 milioi eurotik gorakoa izatea.

 • 10

  • Negozioen urteko zifraren zenbateko garbiak 3 milioi euro gainditzea.

  4. Krisi-egoeran egotea.

  Eskabideak urriaren 31ra arte aurkez daitezke, kanal elektronikoaren bidez, honako egoitza elektroniko honetan: http://www.euskadi.eus/industria. Espedientera eta eskabidearen ondoko tramiteetara jotzeko, kanal elektronikoa baliatuko da, honako helbide honen bidez: http://www.euskadi.eus/misgestiones

 • 11

  Enplegua eta Gizarte Politikak

  EUSKO JAURLARITZAK 1.100.000 EURO ESLEITU DITU GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEEN LAGUNTZETARAKO

  Gobernu Kontseiluak, Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak ematen dituen genero-indarkeriaren emakume biktimentzako laguntzen deialdia onetsi du. Laguntza-mota hori baliabide ekonomiko nahikoa ez duten eta, adina dela eta, edo prestakuntzarik ez dutelako, enplegua lortzeko zailtasun bereziak dituzten genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei bideratuta dago. Laguntza horien bidez, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek erasotzailearengandik independizatzeko eta beren egoera egonkortzeko gutxieneko baliabide batzuk eskuratzen dituzte. Artolazabal sailburuak proposatuta, 2018an 1.100.000 euro bideratuko dira horiek finantzatzera. Eusko Jaurlaritzak genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako informazioa emateko eta telefono bidez arreta emateko zerbitzu espezializatua du. 900 840 111 da zenbakia; 51 hizkuntzatan eskaintzen da arreta; bertara familiartekoek eta hurbileko pertsonek ere jo dezakete, bai eta horiei arreta eskaintzen dieten profesionalek ere. Zerbitzu horrek, bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak ez ezik, familia barruko indarkeria-generoaren, sexu-jazarpenaren eta/edo lan-eremuan sexuaren arrazoiagatik erasoaren, sexu-erasoen, derrigortutako prostituzioaren eta sexu-esplotaziorako gizakien salerosketaren biktima direnak ere artatzen dira, besteak beste.

 • 12

  Kultura eta Hizkuntza Politika EUSKO JAURLARITZAK KULTURA ONDASUN IZENDATU DITU ARABAKO

  ISURIALDE KANTAURIARREKO ZORTZI DORRE

  • Aiara, Laudio, Amurrio eta Okondo udalerritan kokatuta daude egitura hauek

  Gobernu Kontseiluak, gaurko bere bileran, kultura ondasun izendatu ditu, monumentu multzoaren kategorian, Arabako Eskualde Kantauriarreko dorreak. Izendapen horren bidez, Arabako lau udalerritan kokaturiko zortzi dorrek babesa jasoko dute. Ondokoak dira babestutako dorreak: Negorta (Aiara), Zubiete (Aiara), Murga (Aiara), Ugarte (Laudio), Mariaka (Amurrio), Artomaña (Amurrio), Kadalso (Aiara) eta Zudubiarte (Okondo). Espedienteak dioenaren arabera, babesa jasoko duten ondasunak Arabako isurialde kantauriarrean kokaturiko eta historia-aro zehatz bati loturiko defentsa-unitateak dira. “Arabako Eskualde Kantauriarreko dorreen garapen historikoa lurraldea kudeatzeko eta gobernatzeko egituretan egondako trantsizio-prozesu bati lotua dago. Aipatua berant Erdi Aroko mendetan hasi eta XVI. mendeko hasieraraino iritsi zen, leinu eta bandoen arteko guduen amaierarekin", dio espedienteak. Egitura guztiek defentsarako eta bizi izateko espazioak uztartzen dituzte barnealdean; hau da, dorreak soldaduen eta jaunen bizikidetzarako prestatuta zeuden. Halaber, biltegi-guneak hartzen zituzten barne, setioei aurre egin ahal izateko; zenbait kasutan, dolareak edo errotak bezalako industriaurreko makineria zuten ere. Denborak aurrera egin ahala egitura hauetako gehienak toki sinbolikoak eta beren jabeen boterearen isla bilakatu zirela nabarmentzen du ere babes-espedienteak. Monumentu multzo honen berezitasuna inguruaren orografia zailak, ibai askoren presentziak eta bailaren isolamenduak markatzen dute. Horrenbestez, dorre gehienak uren ibilia jarraitzen duten bideak kontrolatzen zituzten. Honela, dorre horiek herrigunetatik aparte kokatuta zeuden gehienetan, baina mugimendu handiko gunetan. Izan ere, Murga, Ugarte, Zudubiarte edo Zubiete dorreak ibai baten ondoan daude eta Artomaña eta Negorta dorreak, bere aldetik, bide bazterrean. Monumentu Multzo izendatzeak bere egitura- eta eraikuntza-balioak zein balio espazio-funtzionalak eta konpositibo-formalak eta historikoak, bai eta dorreak etxebizitza eta defentsa-sistema gisa duten elkarrekiko lotura ere babesteko beharrari erantzuten dio.

 • 13

  Presidencia EL GOBIERNO VASCO APRUEBA SU PLAN NORMATIVO PREVISTO PARA

  ESTE AÑO

  • El Plan será publicado en el portal de transparencia y en el de participación, www.euskadi.eus, para garantizar la información, colaboración y participación de la ciudadanía

  El Consejo de Gobierno ha dado luz verde en su reunión de hoy al Plan Anual Normativo previsto para este año. El Plan recoge las iniciativas normativas Anteproyectos de Ley y Decretos) que cada uno de los departamentos de Ejecutivo tiene previsto presentar en 2018 para su aprobación en Consejo de Gobierno. El acuerdo aprobado hoy se enmarca en lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según la cual el Gobierno Vasco hará público un Plan Anual Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado, el Plan será publicado en el portal de transparencia y en el de participación, www.euskadi.eus, a efectos de garantizar la información, colaboración y participación necesaria de la ciudadanía.

  PLAN ANUAL NORMATIVO 2018

  1. LEHENDAKARITZA • Anteproyecto de Ley de Centros de culto. • Anteproyecto de Ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres. • Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas destinadas a

  subvencionar proyectos en materia de convivencia y derechos humanos. • Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el procedimiento para el

  reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, producidas en un contexto de motivación política.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se regula el régimen de prestaciones económicas a centros vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las colectividades vascas en el extranjero.

  • Proyecto de Decreto de becas de formación de jóvenes en el área de Acción Exterior.

  • Proyecto de Decreto por el que se regulan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género.

  • Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

 • 14

  2. GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO • Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 8/203 de 22 de diciembre, del

  Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General. • Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la

  Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

  • Anteproyecto de Ley de empleo público vasco. • Anteproyecto de Ley de gestión documental integral y archivos de Euskadi. • Proyecto de Decreto de desarrollo de las disposiciones relativas al euskera

  contenidas en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. • Proyecto de Decreto que regula el procedimiento de tramitación del informe de

  duplicidades en desarrollo del artículo 16 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, así como otros aspectos relacionados con el ejercicio de competencias por parte de los municipios y su financiación.

  • Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

  • Proyecto de Decreto por el que se establece la regulación relativa al personal de la Administración Local con la habilitación de carácter nacional.

  • Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones del País Vasco.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 156/2016, de 15 de noviembre, sobre obligaciones y derechos del personal cargo público.

  • Proyecto de Decreto por el que se aprueba el catálogo actualizado de cargos públicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco 2018.

  • Proyecto de Decreto por el que se regula el modelo de gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

  • Proyecto de Decreto sobre la actividad editorial de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

  3. DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS • Anteproyecto de Ley de movilidad sostenible. • Anteproyecto de Ley de tercera modificación de la Ley 2/1989, de 30 de mayo,

  reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco. • Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 10/1998, de 8 de abril, de

  Desarrollo Rural. • DECRETO 5/2018, de 16 de enero, de procedimiento de gestión de las

  inspecciones periódicas de instalaciones y equipos sometidos a reglamentación de seguridad industrial.

  • DECRETO 10/2018, de 30 de enero, de Agrupaciones de Productores Agrarios y Forestales, y sus Uniones o Federaciones, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 20/2016, de 16 de febrero, de desarrollo y aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi de los regímenes de ayudas directas incluidos en la Política Agraria Común (PAC), del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y de la condicionalidad.

  • Proyecto de Decreto por el que se regula las ayudas para daños de naturaleza catastrófica o daños derivados de fenómenos climáticos adversos en el ámbito

 • 15

  en los ámbitos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y las infraestructuras rurales con cargo a un fondo de catástrofes.

  • Proyecto de Decreto por el que se regulan las ayudas de formación a personal investigador y tecnólogo en el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario.

  • Proyecto de Decreto por el que se establecen las condiciones para la autorización y el control de las actividades subacuáticas y el ejercicio del buceo profesional en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

  • Proyecto de Decreto por el que se deroga el Decreto 235/2000, de 21 de noviembre, por el que se regulan en la CAPV las medidas de aplicación de un sistema de etiquetado facultativo de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno.

  • Proyecto de Decreto de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrario y pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

  • Proyecto de Modificación del Decreto 101/2004 sobre tenencia de animales de la especie canina en la CAPV.

  • Proyecto de Decreto de Pesca-Turismo, Turismo Pesquero y Acuícola y demostraciones de Pesca en aguas marítimas y continentales de la Comunidad Autónoma De Euskadi.

  • Proyecto de Decreto sobre requisitos en el servicio de suministro al por menor de carburantes y combustibles de automoción en instalaciones de venta al público desatendidas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 226/2014, de 9 de diciembre de Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 107/1998, de 9 de junio, sobre autorización y puesta en servicio de instalaciones de servicio público de gas canalizado.

  • Proyecto de Decreto de derogación del Decreto 104/2000, de 6 de junio, de atribución a Euskotren de la explotación del ascensor de Zumalakarregi.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto de estructura orgánica y funcional del departamento de Desarrollo Económico e infraestructuras.

  4. EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES • Anteproyecto de Ley de modificación de Ley sobre Garantía de Ingresos y para

  la Inclusión Social. • Proyecto de Decreto Regulador de los Programas de Promoción del Empleo de

  las Personas con Discapacidad y de Registro, Inscripción y Calificación de Centros Especialistas de Empleo en Euskadi.

  • Proyecto de Decreto de centros residenciales para personas con discapacidad. • Proyecto de Decreto de centros residenciales para personas mayores. • Proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto de las Ayudas de

  Emergencia Social. • Proyecto de Decreto de Concierto Social. • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto de las ayudas económicas de

  apoyo a las familias con hijos e hijas a cargo. • Proyecto de Decreto por el que se regula el acogimiento familiar en las

  Comunidad Autónoma del País Vasco. • Proyecto de Decreto sobre los desplazamientos temporales de personas

  extranjeras menores de edad a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

 • 16

  • Proyecto de Decreto relativo al Catálogo de títulos, estudios y competencia profesional en materia de Atención Temprana, complementario del Decreto 13/2016 de Atención Temprana.

  5. MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA • Proyecto de Decreto sobre el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal

  de una vivienda digna y adecuada. • Proyecto de Decreto de patrimonio público de suelo. • Proyecto de Decreto por el que se regula la inspección técnica de edificios de

  la Comunidad Autónoma del País Vasco y del registro de las citadas inspecciones.

  • Proyecto de Decreto de colaboración financiera con las entidades de crédito 2018-2019.

  • Proyecto de Decreto para la regulación del uso de escorias de hornos eléctricos de arco.

  • Proyecto de Decreto de desarrollo de la Ley 4/2015, de suelos contaminados de la CAPV.

  • Proyecto de Decreto para la aprobación de un sistema de ayudas económicas para la compensación económica a titulares de explotaciones forestales en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

  6. HACIENDA Y ECONOMÍA

  • Anteproyecto de Ley de Aportaciones. • Anteproyecto de Ley reguladora del régimen de subvenciones. • Anteproyecto de Ley del Plan Vasco de Estadística 2018-2021. • Proyecto de Decreto para la declaración de la compra centralizada de la

  energía. • Proyecto de Decreto de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio

  de Euskadi. • Proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto sobre régimen de la

  contratación del sector público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

  • Proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto por el que se determinan los servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus Organismos Autónomos.

  • Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

  • Proyecto de Decreto por el que se regulan las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de mediación de seguros privados.

  • Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2018.

  • Proyecto de Decreto por el que se acuerda y autoriza la realización de operaciones de endeudamiento para el ejercicio 2018.

  • Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Programa Estadístico Anual de 2018.

 • 17

  7. EDUCACIÓN • DECRETO 1/2018, de 9 de enero, sobre la admisión y la escolarización del

  alumnado, tanto en centros públicos dependientes del Departamento competente en materia de educación, como en centros privados concertados, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en los Centros Públicos de Titularidad Municipal que impartan Formación Profesional Básica.

  • DECRETO 12/2018, de 30 de enero, de modificación del Decreto mediante el que se implantan las enseñanzas artísticas superiores de danza en la especialidad de coreografía e interpretación y se establece el Plan de Estudios para la Comunidad Autónoma del País Vasco.

  • Proyecto de Decreto por el que se regulan los regímenes de contratación del profesorado especialista y experto en centros públicos no universitarios dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

  • Proyecto de Decreto por el que se declara de interés público la compatibilidad de la impartición de Enseñanzas Artísticas con la actividad realizada en otro puesto del sector público docente o cultural.

  • Proyecto de Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo reservadas a maestros y maestras en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación de Personas Adultas, Instituto Vasco de Educación a Distancia, Patronatos y Delegaciones Territoriales de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

  • Proyecto de Decreto por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo reservados, en los centros públicos docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al personal docente de carácter laboral y a funcionarios y funcionarias pertenecientes a los Cuerpos docentes de la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con excepción del Cuerpo de Maestros y Maestras.

  • Proyecto de Decreto de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios docentes no universitarios.

  • Proyecto de Decreto mediante el que se regula la realización del prácticum de las titulaciones universitarias de Grados en Educación Infantil y Educación Primaria, y el Máster habilitante para el ejercicio de la docencia en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

  • Proyecto de Decreto de organización, funcionamiento y autonomía del Instituto Vasco de Educación a Distancia.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto que regula la estructura y funciones del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria.

  • Proyecto de Decreto por el que se regula la concesión de los Complementos Retributivos Adicionales del personal docente e investigador de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

  • Proyecto de Decreto Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente a siete títulos de Formación Profesional Básica para su impartición en la Comunidad Autónoma del País Vasco: Título Profesional Básico de Actividades Agropecuarias; Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales; Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje; Título Profesional Básico en Instalaciones Electrónicas y Mecánica; Título Profesional Básico en Actividades Marítimo-Pesqueras; Título

 • 18

  Profesional Básico en Tapicería y Cortinaje; Título Profesional Básico en Vidriería y Alfarería.

  • Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Emergencias y Protección Civil.

  • Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Coordinador de Emergencias y Protección Civil.

  • Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Electromedicina Clínica.

  • Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Anexo al Decreto 211/2015, de 10 de noviembre, por el que se establece en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la organización y el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas, a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en el que se establecen las compensaciones económicas a asesores, evaluadores y comisiones de evaluación por participar en el procedimiento.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se crea el Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la Formación Profesional del País Vasco, TKNIKA, y aprueba su relación de puestos de trabajo.

  8. SALUD • Proyecto de Decreto que regula la ordenación de la estructura de las

  organizaciones de servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi. • Proyecto de Decreto sobre procedimiento para la suscripción de convenios

  específicos de vinculación entre Osakidetza-Servicio vasco de salud y los centros sanitarios de titularidad privada, sin ánimo de lucro.

  • Proyecto de Decreto sobre servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en residencias para personas mayores.

  • Proyecto de Decreto por el que se crea el Banco de leche materna y se establecen los requisitos para la captación, extracción, procesamiento, distribución y administración de leche materna para uso del propio hijo o hija y para su donación.

  • Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de autorización sanitaria y comunicación de actividades y establecimientos alimentarios y se crea el Registro de actividades y establecimientos alimentarios de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto sobre Registro de Voluntades Anticipadas, para su adecuación a la Ley 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida.

  • Proyecto de Decreto por el que se desarrolla el dispositivo institucional contenido en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se crea el Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

  • Proyecto de Decreto sobre libre elección de profesionales en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 153/2011, sobre el Sistema de información de profesionales sanitarios.

 • 19

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 178/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de control, vigilancia e información de la calidad de las aguas de consumo público.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 77/1997, por el que se establecen las bases para la concertación de los servicios sanitarios del Departamento de Salud.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 202/2004, por el que se aprueba el Reglamento de sanidad mortuoria de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

  9. TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO • Proyecto de Decreto de segunda modificación del Decreto 81/2012, de 22 de

  mayo, de agencias de viaje. • Proyecto de Decreto por el que se regula la Comisión Consultiva de Consumo

  en Euskadi. • Proyecto de Decreto por el que se regulan las viviendas para uso turístico y

  alojamiento en habitaciones de viviendas particulares para uso turístico. • Proyecto de Decreto por el que se crea el órgano estadístico específico del

  Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, y se establece su organización y funcionamiento.

  • Proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi.

  10. CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA • Proyecto de Decreto que regula el depósito legal en Euskadi. 11. SEGURIDAD • Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Policía del País Vasco. • Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley de espectáculos públicos y

  actividades recreativas. • Proyecto de Decreto de regulación de los gastos de personal y funcionamiento

  de la administración electoral y de los ayuntamientos para las elecciones al Parlamento Vasco.

  • Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Registro de Víctimas de Accidentes de Tráfico.

  • Proyecto de Decreto de creación del Observatorio Vasco del Juego. • Proyecto de Decreto de modificación parcial del Reglamento General del

  Juego. • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se regulan las

  obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de atención de emergencias.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se regulan las elecciones a representantes sindicales de los funcionarios de la Ertzaintza, la composición del Consejo de la Ertzaintza y el procedimiento para la determinación de los delegados que correspondan a las organizaciones sindicales.

 • 20

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto regulador de la declaración de acto de servicio y régimen de condecoraciones y distinciones honoríficas de la Ertzaintza.

  12. TRABAJO Y JUSTICIA • Anteproyecto de Ley de Cooperativas de Euskadi. • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 207/2008, de 9 de diciembre,

  por el que se crea y regula el Registro Especial de Asociaciones de Trabajo Autónomo de Euskadi.

  • Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 191/2003, de 29 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones a asociaciones empresariales y a organizaciones sindicales para el desarrollo de planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de los recursos humanos en temas propios de sus ámbitos de actividad.

  • Proyecto de Decreto por el que se regula la actuación sanitaria de los servicios de prevención y de las personas o entidades especializadas autorizadas para desarrollar la auditoría o evaluación externa de la disciplina preventiva de la medicina del trabajo del sistema de prevención en la CAPV.

  • Proyecto de Decreto de asistencia jurídica gratuita.

 • 21

  Desarrollo Económico e Infraestructuras

  ABIERTOS LOS PROGRAMAS DE AYUDAS INDUSTRIALES GAUZATU- IMPLANTACIONES EXTERIORES Y BIDERATU BERRIA

  El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha abierto el plazo de presentación de solicitudes a los programas de ayudas industriales, Gauzatu-Implantaciones Exteriores, de impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior, y Bideratu Berria, destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis. El programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores destinará 5 millones de euros para proporcionar un apoyo financiero que facilite la inversión de las empresas vascas en el extranjero por la vía de apertura de instalaciones de nueva planta en el exterior, o adquisición de empresas. Este programa persigue afianzar y reforzar la actividad internacional de nuestras empresas y la rentabilidad de la misma apoyando, no sólo las actuaciones dirigidas a incrementar sus ventas en el exterior, sino también estimulando y apoyando a aquellas empresas que decidan dar un salto cualitativo en su proceso de internacionalización mediante fórmulas distintas de la exportación como la implantación productiva en el exterior. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de marzo de 2018 siguiendo los medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la dirección www.euskadi.eus. Bideratu Berria crece un 71% El programa Bideratu Berria crece un 71% este año y destina 2.400.000 € a ayudas, en forma de anticipo reintegrable, dedicadas a la financiación de medidas de reestructuración y relanzamiento de carácter industrial y financiero para empresas en crisis. Las empresas deberán incluir estas ayudas en planes de reestructuración elaborados para el restablecimiento de la viabilidad a medio y largo plazo de las mismas. Para poder acceder a estas ayudas los solicitantes deben cumplir:

  5. Contar con un centro de trabajo y/o explotación afectado en la Comunidad Autónoma Vasca.

  6. Tener la consideración de pequeña y mediana empresa conforme a los criterios establecidos en la Ley.

  7. Reunir, durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de las ayudas, al menos dos de las circunstancias siguientes:

 • 22

  • Que el número medio de trabajadores empleados durante cada

  ejercicio sea superior a cuarenta. • Que el total de las partidas de activo supere 1,5 millones de

  euros. • Que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 3

  millones de Euros. 8. Encontrarse en situación de crisis.

  Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de octubre por el canal electrónico, en la siguiente sede electrónica: http://www.euskadi.eus/industria. El acceso al expediente y demás trámites posteriores a la solicitud, se realizarán por canal electrónico, a través de la dirección http://www.euskadi.eus/misgestiones

 • 23

  Empleo y Políticas Sociales

  EL GOBIERNO VASCO ASIGNA 1.100.000 EUROS PARA AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

  El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, la convocatoria de ayudas para las mujeres víctimas de la violencia de género. Este tipo de ayudas se destinan a mujeres víctimas de violencia de género que carecen de suficientes recursos económicos y tienen especiales dificultades para conseguir un empleo, ya sea por su edad o por la falta de preparación. A través de estas ayudas, las mujeres que son víctimas de la violencia de género obtienen unos recursos mínimos de subsistencia que les permiten independizarse del agresor y estabilizar su situación. A propuesta de la Sailburu Artolazabal, en 2018 se destinarán 1.100.000 euros a su cobertura financiera. El Gobierno Vasco cuenta con un servicio especializado de información y atención telefónica para las mujeres víctimas de la violencia de género. Es el 900 840 111, un número que atiende en 51 idiomas, al que también pueden acceder sus familiares y personas allegadas, así como profesionales que las atienden. Este servicio no sólo atiende a las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por la pareja o ex pareja; también se dirige a los casos de violencia intrafamiliar de género, acoso sexual y/o por razón de sexo en el ámbito laboral, agresiones sexuales, prostitución forzada y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, entre otros.

 • 24

  Cultura y Política Lingüística

  EL GOBIERNO VASCO DECLARA BIEN CULTURAL OCHO TORRES SITUADAS EN LA VERTIENTE CANTÁBRICA DEL TERRITORIO ALAVÉS

  • Estas estructuras se encuentran ubicadas en los municipios de

  Aiala, Llodio, Amurrio y Okondo

  El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy declarar bien cultural, con la categoría de conjunto monumental, las torres de la Comarca Cantábrica Alavesa. A través de esta declaración se dará protección a un conjunto de ocho torres ubicadas en cuatro municipios alaveses. Las torres objeto de la protección son las siguientes: Negorta (Aiala), Zubiete (Aiala), Murga (Aiala), Ugarte (Llodio), Mariaka (Amurrio), Artomaña (Amurrio), Cadalso (Aiala) y Zudubiarte (Okondo). Según señala el expediente, los bienes afectos por esta protección son unidades defensivas situadas en la vertiente hidrográfica cantábrica de Álava y ligadas a un periodo histórico concreto. “El desarrollo histórico de las torres de la Comarca Cantábrica Alavesa está ligado a un proceso de transición en las estructuras de poder y de gestión del territorio, que se origina en los siglos bajomedievales y llega hasta inicios del siglo XVI, con el fin de las guerras de linajes y bandos”, se indica en el expediente. Estas estructuras tienen en común la convivencia en su interior de espacios para la defensa y para la residencia, de manera que estas torres estuvieron concebidas para la cohabitación de tropas y señores. Las estructuras incluyen, asimismo, espacios para almacenaje, en caso de asedio y, en algunos casos, maquinaria preindustrial como lagares o molinos. El expediente de protección destaca también cómo muchas de estas estructuras se convirtieron, con el paso de los años, en lugares simbólicos y representativos del poder de sus propietarios. La especificidad del conjunto monumental reside en la accidentada orografía del entorno, la profusión de cursos fluviales y el aislamiento de sus valles, que determinaron que la mayoría de las torres se emplazaran dominando los vados o caminos que siguen el curso de las aguas. Así, es característico de estas torres su situación apartada de los núcleos de población, aunque en enclaves de obligado transido. No en vano, las torres de Murga, Ugarte, Zudubiarte o Zubiete se sitúan junto a ríos, y las de Artomaña y Negorta en los flancos de los caminos. La delimitación del Conjunto Monumental responde a la necesidad de preservar los valores estructurales, constructivos, espacio-funcionales, compositivo-formales e históricos del mismo, así como la interconexión de las torres como vivienda y sistema defensivo.