Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

18
Ctrl+C Ctrl+V o Llegir la credibilitat Francina Martí Cartes Lekenlín_08 12 de desembre 2008

description

Durant una llicència d’estudis, vaig elaborar uns materials per ajudar a llegir en línia als estudiants de secundària (http://www.llegir.net/) a més d’iniciar algunes recerques d’estudi de cas. Presentaré diverses experiències d’activitats d’aula per ensenyar a llegir críticament en línia. Bloc: http://blocs.xtec.cat/elblocdelafrancina/

Transcript of Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Page 1: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Ctrl+CCtrl+V

oLlegir la

credibilitatFrancina Martí CartesLekenlín_0812 de desembre 2008

Page 2: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

“A ciències naturals, de vegades fem una classe d’investigació. Ens donen una web i ens diuen que busquem informació sobre una cosa. Però ningú ens ha ensenyat com fer-ho”.

Elena, 2n d’ESO

Page 3: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Què faig amb el que trobo?

Ctrl+C Ctrl+V

Page 4: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Els mites de la generació Google

Són més competents amb la tecnologia?

Volen obtenir la informació d’una manera ràpida i immediata?

Troben més credibilitat en la informació del seus iguals que en la d’una autoritat?

Són la generació del “retalla i enganxa”?

Són cercadors experts?

Information behaviour of the researcher of the future

Biblioteca Britànica - gener 2008

Page 5: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Objectius

• Què vol dir llegir críticament a Internet?

• Quines estratègies necessiten els adolescents per llegir críticament a Internet?

• Oferir un catàleg d’estratègies i activitats per ensenyar a llegir críticament a Internet.

Page 6: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Estudi de cas: Llegir sobre droguesa) Quins criteris i estratègies usen per

valorar la credibilitat d’un web desconegut?

b) Com interaccionen entre ells i com construeixen un coneixement comú?

c) Coneixen altres estratègies que no hagin utilitzat en la tasca?

Page 8: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Resultats (1)1. Diferències entre les primeres

impressions i decisions finals2. Utilitzen criteris i estratègies

intuïtius i poc elaborats3. No es plantegen la lectura de la

ideologia i de la visió del món4. No es qüestionen l’autoria

Page 9: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Resultats (2)

5. Valoren:– allò que els resulta conegut– el disseny– la bibliografia– el logo– el copyright6. La publicitat resta credibilitat als

webs

Page 10: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Criteris de credibilitat

La credibilitat definida com a versemblança és una qualitat percebuda.

• Veracitat: ben intencionada, verídica, imparcial.

• Competència: erudita, experimentada, competent.

Fogg (2002)

Page 11: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Dissenyar la credibilitat d’un web

1. Facilita a l’usuari la comprovació de la certesa de la informació: dóna cites i referències, fonts d’informació...

2. Mostra que darrera el web hi ha una institució real: una llista dels membres, fotografies…

3. Subratlla l’expertesa de l’organització.4. Mostra que darrera el web hi ha gent honesta

i de confiança: biografies, curriculum i publicacions.

5. Fes fàcil el contacte: número de telèfon, adreça física, adreça electrònica.

Page 12: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Dissenyar la credibilitat d’un web

6. Dissenya l’estructura, la tipografia, etc. d’acord amb la finalitat que persegueixi el web. Dóna-li un aire professional.

7. Fes que sigui fàcil d’utilitzar. 8. Actualitza el contingut del web: com a

mínim mostra que s’ha revisat recentment.

9. Controla els continguts promocionals: anuncis, pop-ups...

10.Evita els errors tipogràfics i els vincles trencats.

Page 13: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Quines estratègies necessiten per llegir

críticament a Internet?

Cercar

Navegar

Avaluar

Mots clau

Page 14: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Estratègies per avaluar webs

1. Valorar la credibilitat. Què és?2. On sóc?3. Qui és l’autor?4. Audiència, propòsit i cobertura.5. Com valoro l’objectivitat?6. Com valoro l’autenticitat?

http://www.llegir.net

Page 15: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

ConclusionsLectura a la xarxa• Incorporar la lectura d’hipertextos• Evidenciar que no hi ha una única

manera d’organitzar la informació.• Ensenyar a llegir els nous tipus de

gèneres i narratives

Page 16: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Lectura crítica• Estratègies de planificació i de control, perquè

es produeixi l’autoregulació i l’autonomia dels usuaris.

• Estratègies de navegació intencional, perquè efectuïn cerques estratègiques i planificades.

• Utilitzar diferents estratègies en funció del tipus de lectura per superar les lectures superficials.

Page 17: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Cada dia, des que arribo a casa fins que me’n vaig a dormir, tinc l’ordinador encès. Davant de la pantalla estic llegint contínuament: busco lletres de cançons, jugo, busco informació, parlo pel Messenger, visito webs, fotologs

Berta, 3r d’ESO

Page 18: Ctrl+C/Ctrl+V o llegir la credibilitat

Moltes gràcies