DESENVOLUPAMENT DE VISOR WEB PER A …ligit0.uab.es/mtig/presentacions/master15/abella.pdf ·...

of 28 /28
DESENVOLUPAMENT DE VISOR WEB PER A CONSULTA DE GUIA URBANA ÚNICA DELS MUNICIPIS DE MALLORCA MÀSTER EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA. 15ª edició. TUTORS: IGNACIO FERRERO. MTIG. JOSUÉ DÍAZ. TIC Mallorca. GENER 2014. ESTER ABELLÀ MASDEU

Embed Size (px)

Transcript of DESENVOLUPAMENT DE VISOR WEB PER A …ligit0.uab.es/mtig/presentacions/master15/abella.pdf ·...

 • DESENVOLUPAMENT DE VISOR WEB PER A CONSULTA DE GUIA URBANA NICA DELS MUNICIPIS DE MALLORCA

  MSTER EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACI GEOGRFICA. 15 edici.

  TUTORS:IGNACIO FERRERO. MTIG.JOSU DAZ. TIC Mallorca.

  GENER 2014.ESTER ABELL MASDEU

 • NDEX

  1. INTRODUCCI

  MARC INSTITUCIONAL i ANTECEDENTS

  2. OBJECTIUS

  3. MARC TECNOLGIC

  4. DISSENY DE LA INTERFCIE

  5. DESENVOLUPAMENT

  6. CONCLUSIONS

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • TIC MALLORCA

  Fundat el juny de 1992 per un total de 23ajuntaments, seguint la iniciativa del ConsellInsular de Mallorca fundaren TIC Mallorca.

  s un rgan de suport tcnic a l'administracilocal en el camp de recursos informtics.

  Ofereix assessorament per a adquisici, gesti,actualitzaci i manteniment de les implantacionsd'informtica local, aix com producci idesenvolupament daplicacions.

  Aporta tamb la formaci necessria al personaldels ens consorciats en ls i manteniment del'equipament i de les aplicacions informtiques.

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • FORMACI, presencial, virtual, telefnica.

  SUPORT, SISTEMES i COMUNICACI, hostalatge imanteniment daplicacions, webmail, connexiremota, hosting, etc...

  GESTI MUNICIPAL, aplicacions de gesti:registre, recaptaci comptabilitat,administraci.

  WEB, disseny, creaci i manteniment de pginesweb, gestor de continguts.

  TERRITORI, cartografia, geomtica, sistemes degesti de dades espacials com sitmun o ides.

  TIC MALLORCA

  5 REES DE SERVEIS TCNICS:

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • Donant resposta a la necessitat i demanda creixent

  de la publicaci de dades espacials degudament

  normalitzades, ja a lany 2002 simplementa el

  projecte EdiGuia, basat en tecnologia flash.

  TIC MALLORCA

  Funcions dedici Microstation .

  Mapa client MapInfo.

  Programa propietari encara implementat en la majoria de webs municipals, sense suport de lempresa desenvolupadora.

  TERRITORI, 2002

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • Noves alternatives, implementaci dalgunes

  guies urbanes basades en SITMUN.

  TIC MALLORCA

  TERRITORI, 2008

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • Noves alternatives, desenvolupament dun visor

  propi seguint noves tendncies de navegaci i

  software lliure.

  TIC MALLORCA

  TERRITORI, 2012

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • Obj.1. Aplicaci web lleugera senzilla.

  Obj.2. Interfcie dusuari innovadora i impactant visualment, a la vegada que simple, amena i funcional. Trencar amb laspecte tcnic de la majoria de visors actuals.

  Obj.3. Desenvolupament amb software lliure.

  Obj.4. Base de dades cartogrfica segons directrius del projecte CARTOCIUDAD.

  Obj.5. Visualitzaci de Punts dinters a disposici de lusuari. Icones amb imatges vectorials.

  OBJECTIUS PRINCIPALS

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • Obj.6. Funcions bsiques de navegaci i visualitzaci (zoom, pan, etc)

  Obj.7. Funcions addicionals com:

  Eina de mesura (lnia i/o rea).

  Eina informaci de punt seleccionat.

  Impressi del mapa

  Compartir mapa amb xarxes socials

  Cerca predictiva de geolocalitzaci a partir de text introdut per lusuari

  Obj.8. Altres funcions com : Suggeriment de ruta entre punts dinters.(descartat i ajornat a properes fases)

  FUNCIONALITATS

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • REQUERIMENTS TECNOLGICS

  Gestor de bases de dades espacials

  Servidor web http.

  Servidor web de dades espacials.

  Entorn de desenvolupament de laplicaci.

  Tecnologies de codi obert en tots els mbits.

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • TECNOLOGIES EXISTENTS A TIC MALLORCA

  OpenGeo Suite

  Gesti de bases de dades espacials

  Servidor web de dades espacials.

  Entorn de desenvolupament de laplicaci.

  Servidor web http.ApacheTomcat

  Tecnologies de codi obert.

  PostGis QGIS GeoServer

  OpenLayers

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • MARC TECNOLGIC

  BASEDEDADESBASEDEDADES

  SERVIDORWEBDEDADESESPACIALS

  SERVIDORWEBDEDADESESPACIALS

  SERVIDORTICMALLORCASERVIDOR

  TICMALLORCA

  PostGis

  Geoserver

  pgAdmin IIIPostgreSQL

  INTERFCIEDUSUARIclient

  INTERFCIEDUSUARIclient

  SERVIDORWEB(HTTP)SERVIDORWEB(HTTP)

  /*CSS*/OpenLayers

  GeoExtExt JS3.4Sencha Doc

 • BASE DE DADES

  No existeix una BBDD PostGis especfica per als de laplicaci. Les dades origen estan en

  producci (PROJECTE CARTOCIUDAD).

  Dades completades: municipi Santa Eugnia----> BBDD PostGis pilot. GUIUM.

  El desenvolupament i la implementaci delaplicaci sn parallels a la producci de

  la BBDD PostGis.

  Caldr preveure en el codi de laplicaciparmetres i variables genriques.

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • DISSENY DE LA INTERFCIE

  Editor grfic Corel Draw X3

 • DISSENY DE LA INTERFCIE

  Editor grfic Corel Draw X3

 • DISSENY DE LA INTERFCIE

  Editor grfic Corel Draw X3

 • DISSENY DE LA INTERFCIE

  Editor grfic Corel Draw X3

 • DISSENY DE LA INTERFCIE

  Editor grfic Corel Draw X3

 • DESENVOLUPAMENT

  Vista general (regions)

  Capalera, peu de pgina, barra men (botons)

  Ext.Viewport

  /*CSS*/

  Botons Eines

  OpenLayers

  Control.Panel

  Mapa Guia

  Control.OverviewMap

  mtig15 TICMallorca ester abell

  Ext JS3.4

 • DESENVOLUPAMENT

  Botons Eines

  OpenLayers

  Control.Panel

  Mapa Guia

  Control.OverviewMap

  Panell dimpressi i compartir xarxes socials

  Ext.Container

  mtig15 TICMallorca ester abell

  GeoExt

 • DESENVOLUPAMENT

  Mdul de cerca predictiva

  jquery.js

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • DESENVOLUPAMENT

  Mdul de cerca predictiva

  jquery.js

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • CONNEXI A DADES I CRREGA DE CAPES

  Codi PHP connexi a dades.

  Programaci JS variables per als noms de capes.

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • CONNEXI A DADES I CRREGA DE CAPES

  Creaci de capes en la iteraci JS

  VARIABILITAT PER A CADA CAPA:

  NOM : cada capa correspon determinats POIs

  ESTIL : hi haur una ICONA per cada capa.

  OpenLayers.Layer.WMS

  NOM DE CADA CAPA ---> ARRAY JS

  ESTIL DE CADA CAPA ---> CQL_FILTER

  [idtpoi]

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • SIMBOLITZACI DE CAPES

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • RESULTAT VISUALITZACI APLICACI GUIUM

  mtig15 TICMallorca ester abell

 • CONCLUSIONS

  Assolits objectius plantejats per

  TIC Mallorca.

  Perode de prctiques enriquidor que mha

  perms desenvolupar, practicar i augmentar

  mpliament els coneixements assolits durant

  les classes teriques del mster.

  Millorar estils de linterfcie en relaci

  al disseny grfic inicial.

  Test de compatibilitat a la resta de

  navegadors. Actualment: Mozilla Firefox.

  mtig15 TICMallorca esterabell

 • mtig15 TICMallorca ester abell