Disseny gràfic d'un portal de transparència per a ajuntaments

of 75 /75
DISSENY GRÀFIC D’UN PORTAL DE TRANSPARÈNCIA PER AJUNTAMENTS Memòria de Projecte Final de Grau Grau Multimèdia Creació Gràfica Autor: Glòria Ruiz Santacana Consultor: Pere Báscones Navarro Professor: Irma Vilà Òdena 11 de gener de 2016

Embed Size (px)

Transcript of Disseny gràfic d'un portal de transparència per a ajuntaments

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA

  PER AJUNTAMENTSMemria de Projecte Final de Grau

  Grau MultimdiaCreaci Grfica

  Autor: Glria Ruiz Santacana

  Consultor: Pere Bscones NavarroProfessor: Irma Vil dena

  11 de gener de 2016

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Crdits/Copyright

  La llicncia daquesta memria i de tot el projecte de final de grau est subjecta a una Llicncia de

  CreativeCommons1.

  Dins de la diversitat de llicncies que contempla CreativeCommons per aquest treball s'ha escollit

  concretament a la llicncia de (BY-NC-SA): Reconeixement No Comercial Compartir Igual.

  Especificacions de la llicncia

  No es permet un s comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribuci de

  les quals s'ha de fer amb una llicncia igual a la que regula l'obra original.

  Imatge 01: Logo CC BY-NC-SA

  Glria Ruiz Santacana

  Enlla a ms informaci: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0

  1Creative Commons s una organitzaci sense nim de lucre dedicada a reduir les barreres legals per a compartir treballs cre-atius.

  2 / 75

  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Abstract

  Des de fa ja uns anys, la ciutadania reclama a les institucions pbliques laccs a la informaci de les

  diferents activitats, servies i accions que es porten a termes des de qualsevol daquests ens pblics.

  Reclamant aix, el seu dret a la informaci i a la participaci.

  Per donar sortida a la demanada popular, i per tal de garantir els drets dels ciutadans, sha aprovat

  una llei sobre la transparncia (Llei 19/2014, de transparncia, accs a la informaci pblica i bon

  govern) que a finals daquest any, desembre 2015, entrar en vigor i ser dobligat compliment per als

  ens pblics. Tamb trobem una llei de transparncia a nivell estatal, Ley 19/2013, de 9 de diciembre,

  de Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica y Buen Gobierno, tot i que en aquest projecte no

  es tindr en compte en primera instncia, ja que un cop realitzat no ser difcil d'adaptar per donar-li

  sortida.

  Tot i que la llei comentada parla no noms d'accs a la informaci, sin tamb del tractament de

  dades obertes i participaci ciutadana, aquest projecte noms acollir la part central de la llei, la part

  d'accs a la informaci, entenen que s el primer canal que s'ha de garantir i donar compliment per

  tal de poder un cop resolt aix, avanar en els altres requeriments exposats en dita llei. En aquest

  TFG em centrar noms en aquesta primera fase, deixant la possibilitat d'integraci d'altres elements

  en fases segents.

  El treball de final de grau es centra doncs en, la creaci del disseny grfic (no la programaci

  daquests) dun portal web dun ajuntament fictici (tot i que podria ser daplicaci a qualsevol

  ajuntament) que doni visualitzaci de tot un recull de informaci publica: normativa, hisenda,

  actuacions, serveis, etc., agrupada i centralitzada per garantir el consum de la informaci al pblic.

  Lobjectiu daquest portal s doble, per una banda, facilitar la gesti dels ajuntaments, donat sortida a

  una llei i facilitant-los la seva gesti diria, i per laltra banda, donar accs a la informaci a tots els

  ciutadans de forma accessible, agradable i entenedora.

  En aquest sentit, sorientar el portal en una vessant de disseny grfic important, clau per oferir al

  ciutad la informaci institucional que per lo general, s prou enrevessada i desconeguda. Mitjanant

  una bona visualitzaci i arquitectura de la informaci arribarem a satisfer les demandes de lusuari i a

  facilitar laccs a la informaci. Aquest projecte doncs pretn oferir un accs a la informaci pblica

  que sigui totalment accessible, de forma que sigui un espai entenedor i intutiu per als usuaris que no

  estan acostumats a cercar o consultar aquest tipus d'informaci. A ms a ms, tamb es tindr molt

  en compte l'usuari de gesti del web, facilitant-li processos pel manteniment de la informaci i una

  bona arquitectura de la informaci.

  3 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Abstract (angls)

  Over the last years, citizens started to claim access to the different activities, services and projects

  developed by public institutions. In this way, what is being claimed is the right to be informed and to

  participate to such activities.

  In order to meet citizens' expectations, hence granting citizens' rights, a Transparency Law (Llei

  Autonomica 19/2014 de Transparncia, Accs a la Informaci Pblica i Bon Govern) has been

  approved in Catalonia; this law would came into effect in December 2015 and shall be mandatory for

  all local institutions. A similar law of transparency can also be found on a national level, Law 19/2013

  (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica y Buen

  Gobierno); nevertheless, the national law will not be relevant in this project, as once completed, it will

  not be difficult to be adapted accordingly.

  The previously mentioned Catalan Law (Law 19/2014) regards not just the access to information, but

  also to how open data are treated and to how they may be handled by citizens or third parties. This

  project will only focus on the central part of such law, hence the part concerning the access to

  information. It is therefore this first phase that shall be granted and, once done, it will be possible to

  proceed with the fulfillment of the other requirements listed in the mentioned Law. As stated, this

  project will focus only on this first phase, remaining opened to the implementation of possible further

  elements.

  This project centers the attention on the graphic design of the web (not its programming) of a fictive

  municipality (even if it could be applied and used by any existing municipal institution), providing a

  complete source of information of public interest, such as: services, tax, leisure related information, all

  gathered on one unique website and granting its public access.

  This project has two goals, on one hand it aims to facilitate the administration and management of a

  municipality, allowing the application of the discussed law and the fulfillment of daily municipal tasks;

  on the other hand, it aims to provide an access to public information which shall be simple, effortless

  and enjoyable.

  In this regard, the website is intended to take graphic design into high consideration, as the design is

  crucial in order to offer and deliver institutional information to the citizens, given the usual complexity

  and lack of popularity of this kind of information. Through a pleasant architecture and visualization of

  the information, it will be possible to satisfy the demands and expectations of the users, who are not

  familiar with searching nor consulting institutional information. In addition, the role of webmaster will

  be one of the priorities, providing this role with relevant processes to manage contents and with a

  functional information architecture.

  4 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Agraments

  Els meus agraments van dirigits a totes aquelles persones que mhan ajudat a fer realitat aquest

  treball de fi de grau, tant a nivell tcnic com a nivell emocional.

  Especialment a la meva parella Stefano, que ha sabut en cada moment donar-me nims i fora per

  tirar endavant amb el treball de final de grau. Qu m'ha ajudat de forma incondicional a poder dedicar

  les mximes hores possibles i esforos en aquest projecte.

  M'agradaria aprofitar tamb per agrair a la meva famlia, amistats i gent propera que durant tot el

  temps d'estudi en aquest Grau Multimdia, m'han tingut que patit i aguantat per que especialment

  m'han ajudat, m'han animat i sobretot han estat comprensius en tot moment. A tots aquells que mai

  m'han deixat decaure en l'intent.

  Tamb els meus agraments a tot el professorat, als consultors i especialment als companys que

  mhan acompanyat tots aquests anys destudi del Grau Multimdia.

  5 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  NDEX

  BLOC 1 | INTRODUCCI PROJECTE .....................................................................................081.1 INTRODUCCI MEMRIA..............................................................................................................081.2 MOTIVACI DEL PROJECTE..........................................................................................................091.3 MARC ACTUAL.................................................................................................................................111.4 DESCRIPCI DEL PROJECTE.......................................................................................................121.5 OBJECTIUS......................................................................................................................................15

  BLOC 2 | METODOLOGIA I PLANIFICACI PROJECTE .......................................................172.1 METODOLOGIA I PROCS DE TREBALL......................................................................................172.2 PLANIFICACI.................................................................................................................................18

  BLOC 3 | ESTUDI I ANLISI PROJECTE ................................................................................203.1 VIABILITAT.......................................................................................................................................203.2 MERCAT. LA COMPETNCIA..........................................................................................................213.3 JUSTIFICACI DEL PROJECTE.....................................................................................................283.4 ANLISI (DAFO) ..............................................................................................................................29

  BLOC 4 | ESTUDI I ANLISI SISTEMA ...................................................................................314.1 ESTUDI REQUERIMENTS FUNCIONALS.......................................................................................314.2 ESTUDI REQUERIMENTS NO FUNCIONALS................................................................................32

  BLOC 5 | ARQUITECTURA DE LA INFORMACI PROJECTE ..............................................335.1 DESCRIPCI....................................................................................................................................335.2 ESTRUCTURA NAVEGACI...........................................................................................................335.3 ACCESSIBILITAT I USABILITAT.......................................................................................................35

  BLOC 6 | DISSENY GRFIC DEL PROJECTE ........................................................................376.1 RETCULES O PLANTILLES............................................................................................................376.2 WIREFRAMES..................................................................................................................................396.3 LOGOTIPS........................................................................................................................................516.4 ICONOGRAFIA.................................................................................................................................516.5 COLORS...........................................................................................................................................526.6 TIPOGRAFIA....................................................................................................................................53

  BLOC 7 | DISSENYS FINALS PROJECTE EXPLICATS .........................................................56

  BLOC 8 | CONCLUSIONS ........................................................................................................66

  ANNEX 1 | RESUM: CONCEPTES CLAUS DE LA LLEI 19/2014 ...........................................68

  ANNEX 2 | LLIURABLES PROJECTE......................................................................................70

  ANNEX 3 | EINES I SOFTWARE UTILITZAT............................................................................71

  ANNEX 4 | BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................72

  6 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Figures i taules

  ndex d'imatgesImatge 01: Imatge 01: Logo CC BY-NC-SA .............................................................................Imatge 02: Logotip Sielocal ......................................................................................................Imatge 03: Logotip Semic .........................................................................................................Imatge 04: Logotip Bismart .......................................................................................................Imatge 05: Logotip SmartGovs .................................................................................................Imatge 06: Mapa simple de navegaci web .............................................................................Imatge 07: Mapa complet de navegaci web ...........................................................................Imatge 08: Retcula web - 1 columna ......................................................................................Imatge 09: Retcula web - 2 columnes ....................................................................................Imatge 10: Retcula web - 3 columnes ....................................................................................Imatge 11: Wireframe portada ..................................................................................................Imatge 12: Wireframe interior grups/categories .....................................................................Imatge 13: Wireframe interior subgrups/subcategories .........................................................Imatge 14: Wireframe interior edici completa tem transparncia ........................................Imatge 15: Wireframe interior edici via enlla tem transparncia .......................................Imatge 16: Wireframe interior edici lliure de textos ..............................................................Imatge 17: Wireframe interior formularis ...............................................................................Imatge 18: Wireframe interior llistes continguts grfics .........................................................Imatge 19: Wireframe interior llistes continguts sobre informes, enquestes i resums ...........Imatge 20: Wireframe interior presentaci de grfics ............................................................Imatge 21: Mostra de la iconografia web ..................................................................................Imatge 22: Mostra de colors i codificaci ..................................................................................Imatge 23: Mostra combinaci colors web ...............................................................................Imatge 24: Tipografia Oswald per tipus ....................................................................................Imatge 25: Tipografia Oswald per mides ..................................................................................Imatge 26: Tipografia Roboto per tipus .....................................................................................Imatge 27: Tipografia Roboto per mides ...................................................................................Imatge 28: Disseny final portada ..............................................................................................Imatge 29: Disseny final interior grups/categories .................................................................Imatge 30: Disseny final interior subgrups/subcategories .....................................................Imatge 31: Disseny final interior edici completa tem transparncia ....................................Imatge 32: Disseny final interior edici via enlla tem transparncia ....................................Imatge 33: Disseny final interior edici lliure de textos ..........................................................Imatge 34: Disseny final interior formularis ............................................................................Imatge 35: Disseny final interior llistes continguts grfics ......................................................Imatge 36: Disseny final interior llistes continguts sobre informes, enquestes i resums ........Imatge 37: Disseny final interior cera avanada ....................................................................

  ndex de taulesTaula 01: Comparativa de les diferents empreses en matria de transparncia ......................Taula 02: Anlisi DAFO .............................................................................................................Taula 03: Relaci colors i aplicaci ...........................................................................................

  7 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  1. Introducci projecte

  1.1 Introducci de la memria

  Aquest document respon a la memria del treball de final de grau (TFG) del Grau de Multimdia

  impartit per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), concretament dins de la disciplina de Creaci

  Grfica.

  Aquest TFG es centrar especialment en una basant ms de disseny, esttica i de llenguatge visual

  de la informaci orientada a lusuari. Aix no treu que es treballin transversalment altres aspectes

  claus estudiats en aquest mateix Grau, com larquitectura de la informaci, laccessibilitat, la

  usabilitat, etc.

  La memria reflecteix tot el procs del projecte centrat en el disseny grfic dun portal de

  transparncia per ajuntaments, on sintentar donar sortida a una demanda social i legal, sobre com

  la ciutadania podr accedir a la informaci pblica.

  Aquest treball, en aquesta primera fase d'un possible projecte a evolucionar, es centrar en un portal

  de recull dinformacions legals i dinters com per la ciutadania sobre les accions municipals. En

  aquest TFG no s'entrar en resoldre altres aspectes com laccs a les dades obertes i la participaci

  directa de la ciutadania, que quedar doncs obert, a poder-ho resoldre en altres fases evolutives. Per

  tant, s'entn que aquest ser un projecte obert i modular a possibles evolutius.

  Objectiu del projecte

  L'objectiu principal, s la realitzaci d'un disseny grfic que doni sortida a un portal de transparncia,

  orientat en aquesta primera fase, en organitzar un bon accs de la informaci pblica de forma que

  l'usuari final pugi trobar i accedir de forma fcil a tota aquesta informaci.

  Un segon objectiu, igual d'important, s aconseguir que el manteniment i l'organitzaci de la

  informaci municipal, per part de cada ajuntament, sigui tamb gil i faciliti la gesti interna d'un gran

  volum d'informaci, i sobretot, ajudant a evitar duplicitat de dades i informacions, centralitzant l'accs

  de la informaci indiferentment del seu origen.

  Per tan, l'objectiu del TFG es centrar en un plataforma web de transparncia dun ajuntament per

  donar sortida a nivell grfic i visual a part duna demanda social i a part de la Llei la llei 19/20142, del

  29 de desembre, de transparncia, accs a la informaci pblica i bon govern, concretament a la part

  central de la llei, el tema daccs a la informaci pblica dels ciutadans.

  Tant la demanda social, com la llei 19/2014 va ms enll de laccs a la informaci i tamb trobem

  aspectes de participaci ciutad, open data, etc. Aquests elements estan fora daquesta primera fase

  del projecte com ja s'ha comentat, per amb opci de una integraci en altres fases del projecte.

  2 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf

  8 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  La idea central s donar sortida a la transparncia local, com a primera fase dun projecte (el TFG)

  que podria arribar a ser ms global, en altres fases i versions, i unificar-se amb els temes de dades

  oberts i participaci ciutadana.

  Tot i no tractar el tema concret de participaci ciutadana en aquest TFG, aix no implica que dins de

  la plataforma de transparncia existeixin petits elements de participaci.

  1.2 Motivaci del projecte

  Fa ja uns quants anys que treballo a ladministraci pblica com a tcnica multimdia donant

  assistncia i suport als ajuntament en matria de web institucional i administraci electrnica. Durant

  aquest temps, he anat observant que els webs institucionals han tingut que adaptar-se a les noves

  tecnologies, a nous requeriments, a ladministraci electrnica, a les noves necessitats i demandes

  socials, i ara toca posar esforos per donar una bona transparncia municipal. Un aspecte clau per la

  societat i les noves formes de relaci administraci-ciutad.

  En definitiva, el que es cerca s millorar la confiana ciutadana mitjanant un ajuntament obert, des

  don promoure leficincia i leficcia municipal, on lajuntament est obert a ser transparent i a

  publicar qualsevol informaci generada per aquests. Tot aix sota un marc visual on la informaci

  sigui entesa per ciutad i faciliti laccs sense barreres institucionals i de llenguatge formal.

  Tot i que la llei catalana de transparncia que ens ocupa parla tamb de fomentar la participaci i la

  collaboraci ciutadanes, art.1d), aquest TFG no entrar en desenvolupar una espai propi de

  participaci, entenent que aquest seria part d'una segona fase d'aquest un projecte modular, entenent

  dos la evoluci de altres elements del projecte de portal de transparncia que ens ocupa.

  Si observem atentament la llei, aquesta es centra i dna ms rellevncia als aspectes d'accs a la

  informaci pblica, com podem veure en l'art. 1, aix que en aquesta primera fase, en el TFG, ens

  centrarem en donar sortida a aquest aspecte de la llei:

  Article 1. Objecte de la Llei

  1. Aquesta llei t per objecte:

  a) Regular i garantir la transparncia de lactivitat pblica.

  b) Regular i garantir el dret daccs de les persones a la informaci i la documentaci pbliques.

  c) Establir els principis i les obligacions de bon govern dacord amb els quals han dactuar els altscrrecs, el personal al servei de lAdministraci i la resta de persones a qui s aplicable aquesta

  llei.

  d) Aplicar el govern obert i fomentar la participaci i la collaboraci ciutadanes.

  e) Regular el rgim de garanties i responsabilitats per lincompliment dels deures i les obligacionsestablerts per aquesta llei.

  9 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  2. La finalitat daquesta llei s establir un sistema de relaci entre les persones i lAdministraci

  pblica i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de lactivitat pblica, la

  incentivaci de la participaci ciutadana, la millora de la qualitat de la informaci pblica i de la gesti

  administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gesti pblica.

  En aquest sentit, el projecte es centrar en la part d'accs a la informaci per donar una soluci

  grfica fcil, accessible i intutiva de cara al ciutad. En el moment que les societats estan

  informades, estan preparades per participar en lescenari pblic, i per tant, exercir-ne un control

  mitjanant un govern obert. La transparncia i l'accs a la informaci sn doncs, dues eines clau

  necessries en les noves demandes social i dues eines claus per garantir la millor qualitat pblica i

  democrtica.

  Aquest portal de transparncia ser el primer pas d'un projecte a evolucionar. On es centrar en

  l'organitzaci de la informaci, la visualitzaci i l'accs de la informaci a l'usuari final.

  La motivaci personal per a la realitzaci d'aquest projecte concret passa per plantejar, segons la

  meva experincia laboral en ladministraci pblica com a tcnica en la gesti de projectes web

  institucionals i d'administraci electrnica, com els ajuntament podran abordar el tema de

  transparncia i com els usuaris podran accedir i entendre aquestes informacions. Tenint molt en

  compte tamb lobligaci legal que els ajuntament hauran dassumir amb la Llei 19/2014, de

  transparncia, accs a la informaci pblica i bon govern.

  Podem observar que hi ha una primera necessitat que sha de poder gestionar en una primera fase

  del projecte, que s posar a disposici dels usuaris la informaci de la millor manera possible, amb

  organitzaci i coherncia en clau ciutadana. D'aquesta manera es podr assolir un portal de

  transparncia municipal que doni sortida a la necessitat social i a la gesti municipal.

  La idea s primer endrear i ordenar tota la informaci que un ajuntament genera, i posar-la a labast

  del pblic de la millor manera possible, i aix ho aconseguirem amb un espai propi de transparncia

  amb clau ciutadana i llenguatge visual. En una segona fase possible d'aquest projecte,es podran

  desenvolupar elements de dades obertes i participaci ciutadana avanada.

  En resum, el que pretn aquest portal s simplement posar a disposici del pblic, els ciutadans, en

  un nic portal, tota aquella informaci que genera lajuntament i que s d'inters com. Normalment

  tota aquesta informaci ja estar publicada dins del portal web institucional, o b, en altres

  institucions com diputacions o consells comarcal. Bsicament ser un espai denllaos que facilitaran

  a lusuari laccs a la informaci. Aquest portal persegueix sobretot, que els ajuntaments no tinguin

  dades duplicades, ni manteniments dobles.

  En aquest sentit estic totalment convenuda que un portal de transparncia ha de estar dissenyat

  com una web molt senzilla i dissenyada sobretot orientada a nivell dusuari. En definitiva, un portal

  bsicament d'enllaos que reflecteix i presenta les informacions que ja estan publicades, simplement

  fent un recull per donar una millor orientaci al consumidor, i li faciliti laccs.

  10 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Per aquest projecte es parteix de la base que els ajuntaments han de tenir webs institucionals amb la

  seva identitat prpia, i han de poder gestionar des d'aquestes webs, la majoria de les informacions. I

  aquesta informaci ha de servir per alimentar altres fonts de comunicaci. A partir d'aqu, d'aquest

  concepte de web institucional, tota informaci s susceptible a un canal o portal de participaci

  ciutadana, d'open data, o de transparncia, que s el cas que ens ocupa.

  Per tant, la idea s crear un nou espai, de transparncia, on mitjanant estructures de continguts

  orientades a lusuari i amb un llenguatge visual i comunicatiu puguem oferir al ciutad un recull de

  tots els temes de transparncia, facilitant aix el consum de la informaci, sense que sigui el propi

  usuari el que tingui que saber en quin portal, web, trobar certa informaci. En el portal de

  transparncia ho tindr tot organitzat i preparat per poder-ho consultar de la millor forma possible,

  amb llenguatge ciutad.

  A banda, com ja he comentat anteriorment, aquest portal tamb tindr altres elements dinters com,

  i petits espais de participaci.

  s per aquests motius, que entenc aquest projecte interessant per tractar-lo com a TFG. On a partir

  duna creaci grfica puguem arribar a generar entorns de comunicaci a un nivell accessible i usable

  per qualsevol ciutad i facilitem la gesti de la informaci als ajuntaments.

  Per tal d'entendre l'abast de la llei, les obligacions institucionals i els drets del ciutadans s'adjunta

  com annex d'aquesta memria amb un petit resum dels conceptes claus de la mateixa.

  Tot i que tamb hi ha una llei Espanyola de transparncia: Ley 19/2013, de 9 de diciembre,

  de Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica y Buen Gobierno per al TFG no est considerada

  perqu s'entn que un cop el portal de transparncia estigui dissenyat es podr adaptar fcilment als

  tems i regulacions d'aquesta llei sense ms dificultat.

  1.3 Marc actual

  Les administracions pbliques, i en concret, ladministraci local, estan sotmeses a diferents

  normatives i regulacions en les seves accions, o en els diferents serveis que presten.

  Durant els ltims anys, han tingut que adaptar-se a la nova societat del coneixement, ladministraci

  electrnica, les noves tecnologies, i especialment a les noves formes dentendre ladministraci per

  part de la ciutadania.

  No noms i ha un impacte legal, sin que des de les administracions s vol donar un important canvi

  en aquestes relacions, sent ms comunicatius i ms participatius, apropant ladministraci al ciutad,

  i fent dell un element ms en lengranatge municipal.

  Si a tot aix, a ms a ms, li sumen laplicaci a final daquest any de la llei 19/2014 sobre la

  transparncia, laccs a la informaci i el bon govern, estem davant dun escenari que els ajuntament

  hauran de donar sortida en breu.

  11 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Actualment en el mercat podem trobar diferents solucions de portals, webs, aplicatius, etc., tant a

  nivell pblic com a nivell privat. Moltes d'aquestes solucions, disten de la idea central del projecte i no

  donen la mateixa soluci plantejada per aquest. De fet, no trobem a data davui, un gran mercat o

  moltes empreses que estiguin donant servei en matria de transparncia, i moltes delles tenen

  orientacions ms bassades en models dempreses i no tant a nivell dadministraci com podrem

  veurem i comprovar amb ms detall ms endavant d'aquesta memria, en al comparaci de mercat.

  1.4 Descripci projecte

  El projecte que presentar en aquest TFG s el disseny grfic d'un portal web sobre la transparncia

  de la informaci municipal d'un ajuntament fictici basant en la representaci visual i el disseny grfic

  per acompanyar un volum dinformaci realment elevat i complex dinterpretaci.

  Aquesta soluci seria aplicable a qualsevol ajuntament, noms caldria adaptar lesttica, colors, fonts,

  logotips, capaleres, edici de destacats, bners,i si es creu necessari adaptar l'arquitectura de la

  informaci.

  Qualsevol ens que vulgui acollir-se a la soluci podr escollir entre la personalitzaci indicada o b

  quedar-se amb la soluci creada per aquest TFG.

  El projecte: Portal de transparncia per als ajuntaments

  Realitzaci de les diferents maquetes finals i reals de les pgines del portal de transparncia.

  Desenvolupant del la creaci grfica i un llenguatge visual de tot els elements claus del

  projecte: prototips, retcules, iconografia, tipografies, colors, etc.

  Es treballar tamb altres aspectes d'impacte en el projecte com l'arquitectura de la

  informaci, la usabilitat i l'accessibilitat.

  Es cerca poder oferir al ciutad un espai visualment comunicatiu, amigable i que faciliti

  l'accs a la informaci municipal.

  El funcionament del project

  Aquest portal es presenta sota la filosofia de poder accedir a la informaci municipal des del propi

  portal de transparncia per en realitat la informaci, en la majoria dels casos, es consumir i

  presentar des de l'origen de la dada, s a dir, des d'on estigui editada la informaci. Per tant, el

  portal de transparncia, en aquesta primera fase, no accedir a la informaci mitjanant APIs,

  Webservidce, RSS, etc, simplement ho far mitjanant enllaos a les pgines on es trobi la

  informaci de cada un dels tems.

  12 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Si la informaci recau en la prpia pgina web de l'ajuntament, l'anirem a buscar i presentar en la

  prpia pgina web de l'ajuntament, si la informaci est en un plataforma externa pblica o privada,

  doncs el mateix, la presentarem des de la plataforma en qesti.

  El projectes est pensat i desenvolupat com un portal web d'enllaos i edici lliure en cas necessari,

  que presentar un volum important d'informaci agrupada i presentada de forma molt comunicativa,

  visual, gil i fcil per ser consumida des d'una basant ciutadana i d'usuari. El contingut es

  centralitzar a nivell d'enllaos, tems d'informaci, que la llei de transparncia obliga a donar

  publicitat i accs a ella. L'enlla de cada un dels tems, donar accs a la informaci ja publicada en

  la prpia seu electrnica de l'ajuntament, o en altres administracions pbliques. El consum de la

  informaci es far directament en cada una d'aquestes pgines.

  Qu aconseguim amb aquest tipus de portal de transparncia

  L'objectiu s evitar que des d'aquest portal s'hagi de mantenir de nou aquests continguts.

  Sempre que es vulgui, el portal tamb donar opci a poder editar informaci directament

  des d'aquest, tot i que es aconsellable, que la informaci es generi des dels portals webs

  municipals i desprs es referenci en el portal de transparncia.

  Amb aquesta filosofia d'enllaos s'aconsegueix no duplicar les dades ni fer dobles

  manteniments de la informaci. Entenent doncs, que la dada s nica i per tant s'ha de fugir

  de les duplicitats.

  Tamb aconseguim tenir flexibilitat en l'edici final de cada informaci i mantenir aix les

  mltiples possibilitats de disseny que altres plataformes tenen i que estan dissenyades per

  tractar certa informaci amb lgica de contingut. Per tant, si tenim un plataforma de tramitaci

  amb un disseny i una orientaci sobre com visualitzar un trmits, ser millor mantenir aquest

  tipus de contingut dins d'aquesta plataforma i no fer-ho des del portal que no est tant

  orientat a cada un dels contingut que s'han de publicar.

  L'objectiu central del projecte s donar al ciutad un espai resum i accessible de la

  informaci pblica de la millor forma possible, amb un llenguatge visual clar i amb una

  orientaci bona de l'organitzaci de la informaci, pensant en la millor manera de fer-ho per

  beneficiar als ajuntaments.

  Desenvolupaments posteriors

  Aquesta primera fase del TFG ajudar a organitzar tota la informaci i presentar-la a la ciutadania.

  Per es preveuen que puguin haver diferents fases per anar desenvolupant altres elements d'inters i

  de sortida legal per aconseguir un projecte molt ms global. Cada ajuntament decidir fins a quin

  nivell d'implicaci en altres fases vol actuar.

  Es preveu poder fer un mdul de dades obertes, on els usuaris puguin no noms accedir a les dades

  sin tamb descarregar-les per poder-les tractar. Tot i que molta de la informaci que es dona ja en

  13 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  els continguts de transparncia, en certa part, ja dna aquesta possibilitat, si s'adjunto un document

  amb la informaci.

  Tamb es preveu fer un mdul de participaci ciutadana, intentant donar sortida legal a la

  participaci, plantejant processos participatius reals i vinculants, eines de votacions reals, etc.

  Altres elements del portal de transparncia

  Tot i que tot aix s la part central del portal i l'objectiu clau del TFG, aquest portal tamb pretn ser

  un espai molt ms ampli, on es puguin generar altres informacions d'inters pblic i social.

  Relacionar altres tems fora dels de la llei de transparncia d'inters com.

  Diferents formes de cerca de la informaci, cerca bsica, avanada, per etiquetes, per

  categories, etc.

  Espais per destacar informacions tipus grans destacats, informaci ms consultada, etc.

  Espais de resums d'inters de certes informacions, a nivell mensual, trimestral, etc.,

  Espais per presentar infografies, grfics, etc.

  Alguns elements de participaci ciutadana, sense voler ser un espai realment participatiu.

  Tipus puntuaci de la informaci, compartici amb xarxes socials, formularis per enviar

  suggeriments, consultes o demanar informaci, etc.

  En definitiva aquest seria un espai opcional per cada ajuntament que s'aculli al portal de

  transparncia segons els seus interessos i les seves possibilitats d'aportar informaci ms enll del

  que la llei defineix com obligatori. Aportant aix la personalitzaci de cada un dels portals i donant-los

  identitat prpia.

  Com ja em comentant, tot i que hi ha diferents solucions en el mercat, tant a nivell pblic com a nivell

  privat, amb aquest projecte es pretn donar una soluci efica i eficient als ajuntament i una accs

  comunicatiu gil, visual i realment fcil per als ciutadans. Amb clau de ciutad, i fugint destructures

  rgides i de llenguatges dadministraci.

  Aquest portal est pensat en un conjunt d'agents, tenint en compte totes les parts implicades, les que

  han de gestionar la informaci, els ajuntaments, i les que han de rebre-la, els ciutadans. Aquest s un

  punt clau per donar coherncia al portal en qesti. Tot i que est ms destinat i definit de cara al

  ciutad, s a dir, l'usuari final.

  Tamb cal apuntar, com ja s'ha comentat, que s un projecte gratut, tant en aquesta part de disseny

  grfica, com en la part de programaci que tercers vulguin desenvolupar.

  En definitiva, en aquest TFG es vol aplicar de forma correcta i coherent tot l'aprenentatge adquirit en

  el grau de multimdia, especialment l'aprenentatge de creaci grfica i llenguatge visual, punt fort

  14 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  d'aquest TFG, aix com tot lo relacionat amb l'arquitectura de la informaci, l'accessibilitat i la

  usabilitat.

  1.4 Objectius

  Lobjectiu principal del projecte s crear el disseny grfic d'un portal de transparncia, on trobar tot un

  recull d'informaci pblica ordenada i presentada amb un llenguatge visual i d'inters ciutad, per als

  ajuntaments i per als ciutadans. Tot aix ajudant a donar sortida a una demanda tant legal com social

  sobre el consum d'informacions institucionals d'inters com.

  Per tant tenim un doble objectiu, que afecta a dos agents diferents implicats:

  Ajuntaments:

  Espai propi de transparncia per a cada ajuntament, on aquests puguin posar a disposici

  del pblic tota aquella informaci institucional de forma agrupada, ordenada i coherent.

  Eina senzilla i gil per al manteniment de la informaci, tenint en compte el gran volum de

  continguts a editar i mantenir i alhora que faciliti la gesti, dia a dia, als ens locals.

  Aprofitament de tota la informaci oficial i d'inters com que l'ajuntament ja tingui editada en

  el seu propi web o en altres plataformes, evitant aix tornar a editar-la i garantint la dada

  nica, fora duplicitats.

  Donar sortida a la part central de la llei de transparncia, s a dir, l'accs a la informaci

  pblica.

  Estructura ja creada a nivell d'arquitectura de la informaci, elements claus del projecte,

  apartats definits, agrupacions, presentaci de la informaci, espais destacats, accessos a

  formularis, etc.

  Plataforma totalment flexible, a nivell de disseny grfic, ja que cada ajuntament podr

  adaptar-ho als seus interessos, com a nivell d'estructura i edici de la informaci. L'estructura

  s totalment flexible.

  Projecte modular per poder integrar en altres fases del projectes, altres elements d'inters,

  com dades obertes, participaci, etc.

  Ciutadans:

  Espai centralitzat i nic on els ciutadans puguin accedir a tota la informaci institucional de

  forma organitzada i estructurada, tot i el gran volum d'informaci a presentar.

  15 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Espai dissenyat des d'una bona experincia d'usuari, amb un disseny grfic atractiu i

  comunicatiu, amb un llenguatge visual que sigui capa d'arribar al pblic final.

  Accs a altres informacions d'inters pensades per ajudar als usuaris en la comprensi i la

  presentaci dels continguts, infografies, grfics, esquemes, resums, etc.

  Possibilitat de puntuar la informaci, enviar consultes, suggeriments i propostes mitjanant

  formularis o fins i tot, demanar informacions.

  En definitiva, l'objectiu d'aquest portal s disposar d'un espai que reculli tota aquella informaci

  institucional i d'inters com que ajudi a la comunicaci i a la participaci entre instituci-ciutad i que

  a ms a ms, o faci des d'una basant grfica important, clau per aquesta bona comunicaci.

  Qu volem aconseguir

  Que les institucions pbliques tinguin un portal de transparncia eficient, efica i de gesti

  gil per facilitar la visualitzaci d'informacions rellevants.

  La unificaci de la informaci pblica en un nic canal, indiferentment de que el consum final

  daquesta es pugui fer des de diferents plataformes o webs. Ajudant aix als usuaris a cercar i

  accedir a la informaci pblica.

  Oferir una eina que resolgui duplicitats, s a dir, sense duplicitats de manteniments de les

  informacions institucionals i dada nica. Que aprofiti tota aquella informaci que ja est

  editada en altres plataformes, la del web institucional o altres.

  Treballar en la millora de la nova cultura dinformaci pblica, i que posi els fonaments a

  altres elements a desenvolupar ms endavant cap a un govern totalment obert, amb dades

  obertes i participaci ciutadana.

  Aportar altres elements dinters i petits espais participatius que donin personalitat a cada

  una dels portals.

  16 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  2. Metodologia i planificaci projecte

  2.1 Metodologia i procs de treball

  DATES CLAUS DEL PROCS DEL PROJECTE

  Durada del procs de realitzaci del projectes : 4 mesos

  Inici projecte: 19 setembre 2015 Fi projecte: 11 gener 2015

  LLIURABLES PARCIALS

  PAC1: del 16 de setembre al 28 de setembre de 2015

  Aquest primer lliurament t com a finalitat principal la definici formal del projecte i la pauta de

  treball a seguir. s necessari que l'estudiant treballi en aquesta fase juntament amb el

  consultor en la definici, abast del projecte i resta de requisits del treball a realitzar per

  assegurar una bona arrencada de projecte.

  PAC2: del 29 de setembre al 26 d'octubre de 2015

  En aquest segon lliurament arrenca el procs de treball del projecte conforme a la planificaci.

  Durant aquesta fase de treball, juntament amb el comenament de desenvolupament o

  investigaci, s'aprofita per revisar requisits, mtodes de treball i eines, i consolidar els

  fonaments del projecte, establint diversos temes que, depenent del projecte, poden ser des de

  fonamentaci terica a model de base de dades o wireframes d'interfcies.

  PAC3: del 27 d'octubre al 30 de novembre de 2015

  El tercer lliurament est centrada en gran part del gruix del treball del projecte, i s la fase on

  l'estudiant treballar ms temes en parallel, aix com trobar major nombre de dificultats. Si el

  projecte implica un desenvolupament tecnolgic, aquesta seria la fase on es llana la versi

  beta.

  LLIURAMENT FINAL

  PAC final: de l'1 de desembre al 11 de gener de 2015

  El lliurament final del projecte implica la finalitzaci del projecte, la consolidaci, si nhi ha,

  dels seus productes resultants, la finalitzaci de la seva documentaci i la publicaci del

  treball realitzada.

  17 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  LLIURAMBLES TOTALS DEL PROJECTE

  El projecte complert i acabat

  Els arxius de treball que s'hagin fet servir en el desenvolupament del projecte

  La memria del projecte

  Una presentaci del projecte en format lliure

  Una presentaci en vdeo

  Un autoinforme d'avaluaci

  El procs de treball respondr al seguiment de l'estructura marcada en el projecte i en la realitzaci

  de les tasques fixades dins dels temps definits i assolint els objectius marcats per cada una de les

  fases a desenvolupar.

  La metodologia de treball es basar en un plantejament de coordinaci i seguiment de tasques. Per

  poder obtenir un control de la realitzaci de cada una d'elles, utilitzar un diagrama de Gantt que

  m'ajudar a poder fer aquest seguiment.

  Durant tot el procs s'anir revisant la planificaci i s'anir ajustant segons les necessitats del

  projecte.

  Es tindr sempre en compte un marge d'error per cada tasca, o grups de tasques per poder disposar

  de temps de reacci.

  2.2 Planificaci

  PAC 1 [ 16/09/2015 28/09/2015] = 13 DIES

  BLOC 1 | INTRODUCCI PROJECTE 1.1 INTRODUCCI MEMRIA del 16/09 al 23/091.2 MOTIVACI DEL PROJECTE del 16/09 al 23/091.4 DESCRIPCI DEL PROJECTE del 16/09 al 23/091.3 MARC ACTUAL del 16/09 al 23/091.4 OBJECTIUS del 16/09 al 23/09

  BLOC 2 | METODOLOGIA I PLANIFICACI PROJECTE2.1 METODOLOGIA I PROCS DE TREBALL del 24/09 al 28/092.2 PLANIFICACI del 24/09 al 28/09

  Revisi treball i altres (marge derror) del 27/09 al 28/09

  PAC 2 [ 29/09/2015 26/10/2015] = 28 DIES

  Revisi pac anterior del 29/09 a l01/10

  18 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  BLOC 3 | ESTUDI I ANLISI PROJECTE3.1 VIABILITAT del 02/10 al 13/103.2 MERCAT. LA COMPETPNCIA del 02/10 al 13/103.3 JUSTIFICACI PROJECTE del 02/10 al 13/103.4 ANLISI (DAFO) del 02/10 al 13/10

  BLOC 4 | ESTUDI I ANLISI SISTEMA4.1 ESTUDI REQUERIMENTS FUNCIONALS del 13/10 al 23/104.2 ESTUDI REQUERIMENTS NO FUNCIONALS del 13/10 al 23/10

  Revisi treball i altres (marge derror) del 24/10 al 26/10

  PAC 3 [ 27/10/2015 30/11/2015] = 35 DIES

  Revisi pac anterior del 27/10 al 29/10

  BLOC 5 | ARQUITECTURA DE LA INFORMACI PROJECTE5.1 DESCRIPCI del 30/10 al 9/115.2 ESTRUCTURA NAVEGACI del 30/10 al 9/115.3 ACCESSIBILITAT I USABILITAT del 30/10 al 9/11

  BLOC 6 | DISSENY GRFIC DEL PROJECTE 6.1 WIREFRAMES del 10/11 al 27/116.2 RETCULES O PLANTILLES del 10/11 al 27/116.3 LOGOTIPS del 10/11 al 27/116.4 ICONOGRAFIA del 10/11 al 27/116.5 COLORS del 10/11 al 27/116.6 TIPOGRAFIA del 10/11 al 27/11

  Revisi treball i altres (marge derror) del 28/11 al 30/11

  PAC FINAL [ 01/12/2015 11/01/2016] = 42 DIES

  Revisi pac anterior de l01/12 al 03/12

  BLOC 7 | DISSENYS FINALS PROJECTE del 04/12 al 06/01

  BLOC 8 | CONCLUSIONS del 07/01 al 08/01

  BLOC ANNEXOS del 09/01 al 10/01

  Revisi treball i altres (marge derror) del 07/01 a l11/01

  19 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  3. Estudi i anlisi projecte

  3.1 Viabilitat

  En aquests ltims anys la ciutadania est reclamant a les administracions pbliques que posin a

  disposici ciutadana tota la informaci pblica que generen, els comptes, les accions, les gestions,

  etc., i que ho facin de la forma ms transparent possible. El desig a laccs a la informaci pblica

  cada cop est ms present i ms reclamant.

  Per una altre banda, tamb observem que els governs municipals, tenen molt inters en que aix sigui

  i passa a ser un objectiu principal en la seva governana, tot i que la realitat municipal s troba amb

  certes limitacions, en recursos econmics, de personal o daltres com a enfrontar-se a tecnologies

  desconegudes.

  Vista aquestes dues voluntats en laccs a la informaci pblica, voluntat popular i dadministraci,

  tampoc podem oblidar que ens trobem actualment davant duna obligaci legal que regula aquest

  accs. La nova llei de transparncia entra en vigor a finals de desembre de 2015, i de compliment per

  qualsevol administraci.

  Per tot aix, entenc que laccs a la informaci, la transparncia ser un valor ineludible pels

  ajuntaments, i que per poc que puguin, shauran dadaptar a les noves demanades i obligacions de la

  millor manera possible. I per aix, la creaci duna plataforma de transparncia en uns termes de

  senzillesa i amb un fort valor de comunicaci, crec que est molt justificada.

  Tot i poder trobar en el mercat, diferents solucions semblants a la proposta del TFG, ja siguin de

  pagament (privades) o b, sense costos pels receptors (pbliques), encara hi ha un gran espai a

  cobrir en aquest sector i poder oferir un servei ms adaptat a les dues parts implicades, facilitant aix,

  tant la gesti de la informaci com la recepci. Oferir una eina gil, eficient i efica que pugui donar

  cabuda a les necessitats exposades. I sobretot amb una forta flexibilitat per adaptar-la a les

  necessitats de cada ajuntament, a nivell grfic i a nivell d'arquitectura de la informaci.

  Normalment les plataformes que podem trobar al mercat, tenen un carcter ms global i sn poc

  flexibles, s a dir, que no permeten casi personalitzacions, amb estructures ms rgides i amb un

  llenguatge ms dempresa i no pas dadministraci.

  Com veurem tot seguit, tampoc hi ha, a dia davui, un gran mercat d'empreses que ofereixin en servei

  en aquest tema; no trobem doncs, un nombre important dempreses que estiguin oferint aquest

  servei.

  A banda, com ja he comentat anteriorment, moltes d'aquestes plataformes impliquen la duplicitat de

  les dades i els dobles manteniments de la informaci, entenent la no practicitat de la gesti. Les

  plataformes no gestionen soles la informaci a presentar, sin que els usuaris, els ajuntaments, han

  de ser capaos de generar-la i posar-la en aquests portals amb formats diferents als que ja tenen

  20 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  implementats i sota la seva prpia estructura no flexible. En aquest sentit, i des del meu punt de vista,

  no estan aportant als ajuntaments una gesti fcil i eficient de la informaci.

  Sentn doncs, que la viabilitat daquest projecte est ms que contrastada tenint en compte els

  diferents factors comentats, hi ha voluntat social, voluntat poltica i obligaci per dur a peu de carrer

  una transparncia municipal.

  S'entn aquest projecte com un projecte modular, on en aquesta primera fase, el TFG, es centrar en

  l'organitzaci i la presentaci de la informaci per garantir l'accs a aquesta. Donant pas, en altres

  possibles fases, a la integraci d'altres elements a desenvolupar.

  Tot i com ja he comentat, la llei va molt ms enll de la part d'accs a la informaci pblica, i que es

  tindr en compte en altres fases del projecte per a dia d'avui, com podrem observar en la segent

  comparativa de la competncia, no trobem una plataforma o una empresa que doni soluci global en

  tots els aspectes de la llei.

  3.2 Mercat. La competncia

  Si ens fixem en la competncia directe que hi ha actualment en el mercat, observem que les diferents

  opcions que trobem no sn exactament com les proposades per aquest portal, disten doncs de la

  filosofia que es marca en aquest projecte.

  Les empreses donen diferents tipus de suports als ens pblics, per una banda assessorament,

  especialment en els temes legals i per una altra banda ofereixen plataformes totalment externes als

  circuits dadministraci i del propi web de lajuntament. Ofereixen doncs plataformes que requereixen

  de nous enfocaments i noves accions alhora de realitzar el manteniment de la informaci i obliguen

  aix als ens pblics, a generar duplicitat en els seus continguts.

  Durant la recerca i lestudi de la competncia, i sobretot de la meva experincia laboral, he pogut

  contrastar que moltes daquestes plataformes obliguen als usuaris finals que accedeixin en entorns

  realment diferents als del propi web o b tenen una orientaci de filosofia dempresa, i aix fa que

  lorientaci no sigui la ms adequada per aquest tipus dusuari.

  Trobem sobretot plataformes molt tancades i poc flexibles alhora de poder encabir necessitats

  concretes de diferents usuaris. Tant a nivell de disseny com a nivell d'organitzaci de la informaci.

  El productes que existeixen doncs, en la seva majoria com podrem observar en la comparativa, sn

  de pagament, i a ms a ms, tenen uns costos de manteniment.

  A banda, ens trobem tamb en un moment on els portals que actualment es troben al mercant, no

  estan donant sortida a la llei de transparncia estrictament, ja que ara per ara, molts dells, per no dir

  tots, estan donant sortida a altres tems de transparncia que no sn els regulats per la prpia llei de

  21 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  transparncia, com per exemple, les indicadors ITA3. Per tant, aquestes plataformes shaurien

  dadaptar a la nova normativa vigent.

  EMPRESA PBLICA

  Portal de transparncia creat des d'una administraci pblica

  El Consorci dAdministraci Oberta de Catalunya, AOC4, actualment sest treballant en un projecte

  de portal de transparncia, que est previst pugui sortir al mercat, s a dir, que es puguin comenar

  a publicar els diferents portals dels ajuntaments, a mitjans de gener o febrer de 2016. Durant el mes

  de novembre del 2015 s'han iniciat les formacions als ajuntaments perqu pugin comenar a fer el

  manteniment de la informaci.

  Aquest portal est orientat als ens locals de la comunitat autnoma de Catalunya. S'exclouen altres

  ens locals fora d'aquesta comunitat. Aquest portal ser gratut per tots els ajuntaments que estiguin

  adherits.

  En relaci a les dades: tems de transparncia i Open Data

  Ofereix la possibilitat dautomatitzar part de les dades.

  Sagafen d'un canal oficial. s calcula un 40%. Hi ha molts tems de transparncia que no no

  seran automatitzat ja que no obren en mans de tercers i per tant, no podran automatitzar-se,

  o simplement els tercers, no faciliten els mecanismes per automatitzar la informaci.

  - Avantatges: Els ajuntaments seviten dentrar de nou la informaci

  - Desavantatges: Les dades automatitzades no poden modificar-se. Aquesta informaci

  pot contenir errors, i no podr ser corregida. No tens els control del moment de publicaci

  de la informaci, no hi ha control del temps ja que depens de tercers.

  Les dades automatitzades sn estructurades i per tant tenen un format obert.

  - Avantatges: Poder oferir OpenData, en les informacions automatitzades i les entrades

  per estructura rgida.

  - Desavantatges: No tots els tems de transparncia poden fer-se en Open Data. Es

  considera format PDF o XLS Open Data. Aquests formats ja els trobem en la majoria dels

  webs institucionals. No aporta un millora. Si les dades no estan automatitzades ni en

  3 IndicadorsITA (ndex de Transparncia dels Ajuntaments) sn una eina que l'organitzaci no governamental Transparncia Internacional posa a disposici dels ajuntaments espanyols per mesurar el seu nivell de transparncia. Avaluen la gesti

  realitzada per lajuntament duna ciutat a travs d'un conjunt integrat de 80 indicadors agrupat en diverses rees.

  4 La missi del Consorci s collaborar amb les administracions pbliques catalanes en l'adopci i desenvolupament de poltiques per millorar els serveis pblics, mitjanant l'impuls i promoci d'iniciatives, el desenvolupament de productes i la

  gesti de serveis d's intensiu de les TiC.

  22 / 75

  http://www.transparencia.org.es/http://www.transparencia.org.es/

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  estructures rgides deixen de tenir format Open Data. Molts des tems tindran aquesta

  condici.

  Edici de la informaci en estructurada rgida o lliure.

  Molts dels tems shan de mantenir des de estructures rgides o lliures, ja que o b

  lautomatitzaci es incorrecta o no vols utilitzar-la.

  - Avantatges: En lestructura rgida, tenir dentrada tots els elements a editar predefinits. En

  ledici lliure editar sense tantes restriccions.

  - Desavantatges: Perds lautomatitzaci o b no la tens. Perds tenir les dades en Open

  Data. Ledici lliure es molt bsica. Segurament ledici en el gestor de continguts de

  lajuntament sigui molt ms amplia i avanada.

  Enllaar la informaci.

  Els tems tenen la possibilitat denllaar-se amb informaci externa.

  - Avantatges: Els ajuntaments no tenen que tornar a editar la informaci si ja est altres

  webs. Poden mostrar la informaci amb els criteris propis i lliures de com es vol mostrar

  la informaci.

  - Desavantatges: Perdem lestructura i per tant obrir la informaci en Open Data.

  En relaci a la flexibilitat i a les restriccions del portal

  La flexibilitat en ledici de lestructura

  No pots canviar lestructura que b definida. Ni a nivell de mens, ni a nivell

  dagrupacions i organitzaci de la informaci ni dels propis tems. No es pot ni modificar

  contingut ni crear-ne de nous.

  La flexibilitat en ledici dels continguts

  Ledici de la informaci final de cada tem de transparncia, quan aquesta s

  automatitzada no s pot modificar, i per tant si hi ha errors, o b selimina la

  automatitzaci i sedita a m de nou o b es fa una esmena que queda totalment

  desvinculada de dita informaci.

  Si sopta per editar la informaci dins de les estructures creades, aquesta tamb t

  limitacions, ja que no es poden crear camps o apartats diferents als marcats.

  Si sopta per editar la informaci des de leditor no estructurat, aquest editor es una mica

  limitat, ja que no est pensat per editar informaci, relacionar contingut, afegir ginys,

  mapes, ets.

  23 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  La flexibilitat en el disseny

  No permet actuar en el disseny propi del gestor, a banda de canviar el logo o escut de

  lajuntament.

  Si ledici es mitjanant automatitzaci o estructures regides, la presentaci i el

  llenguatge visual s molt bsic i poc atractiu. s presenta la informaci en taules tal qual i

  sense estils.

  Si ledici es fa des de leditor no estructurat, com ja he dit, aquesta visualitzaci s

  limitada i molt simple.

  En relaci a la participaci

  A nivell de participaci, de moment no donen cap soluci especifica, noms obren apartats

  relatius a participaci pensats per si lajuntament ja t alguna soluci al respecte i vol

  enllaar-la o referenciar-la dins del mateix portal.

  Des del propi Consorci AOC, saconsella als ajuntaments que vulguin comenar a treballar

  amb participaci ladhesi a la plataforma de Consensus5 que gestiona Locaret6.

  En resum, el portal de transparncia del Consorci AOC, ofereix una estructura ja pensada i

  dissenyada per els ajuntaments facilitant aix la comprensi de la llei i de lestructuraci de la

  informaci. Per una altra banda, no t la flexibilitat per donar opci a cada ajuntaments a gestionar-ho

  segons les seves necessitats.

  Tot i oferir un gran avantatge com s lautomatitzaci de les dades, en la prctica podem observar

  que molta de la informaci de transparncia no ser fcilment automatitzada, ni tant sols en altres

  fases del projecte. Ja que no obra en mans daltres administracions. Tamb sha de tenir en compte

  la prdua del control en els tempos dedici daquesta informaci i la no possible modificaci de les

  errades.

  En trobem doncs, davant duna plataforma limitada en estructura, edici de la informaci i sobretot,

  en flexibilitat en el disseny grfic i la comunicaci visual cap al ciutad. No ens podem oblidar en cap

  moment que no noms em de donar la informaci, sin que aquesta ha destar editada de forma

  atractiva, fcil i entenedora pel ciutad. Es t la obligaci dinformar, per tamb dinformar de forma

  accessible a lusuari final.

  5 http://consensus.localret.cat6http://localret.cat

  24 / 75

  http://consensus.localret.cat/http://consensus.localret.cat/

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  EMPRESA PRIVADA

  Recull dalgunes de les empreses desenvolupadores de plataformes de transparncia que trobem

  actualment en el mercat.

  Com empreses privades que sn, les seves solucions a nivell de transparncia, sn de pagament, a

  diferncia de la proposta del TFG i de la plataforma del Consorci AOC.

  Actualment, en el mercat, no es troben moltes empreses que ofereixin dins serveis de transparncia

  dins de seu catleg, tot i que moltes empreses de disseny web, tot i no tenir-ho com un lnia de

  negoci, adapten aquests. Normalment mitjanant un pgina tirada denllaos i referenciant els

  inticadors ITA o altres. Fins ara, no es troba un volum important de webs ja adaptades a la llei

  19/2014, del 29 de desembre, de transparncia, accs a la informaci pblica i bon govern.

  SIELOCAL

  Imatge 02: Logotip Sielocal

  Web: http://www.sielocal.com/noticia/2882/Portal-de-Transparencia-para-su-Entidad

  Treballa sobretot lassessorament legal, en temes econmics. Tamb ofereix un portal de

  transparncia tot i no s una lnia forta del seu negoci. El Est molt orientat a la informaci

  econmica, i per tant, no acaba de donar sortida a tot el conjunt de la llei de transparncia.

  Exemple: No he trobat cap portal municipal desenvolupat per

  SEMIC

  Imatge 03: Logotip Semic

  Web:http://www.semic.es/es/soluciones/administracion-electronica/transparencia-y-gobierno-abierto/portal-de-transparencia

  25 / 75

  http://www.semic.es/es/soluciones/administracion-electronica/transparencia-y-gobierno-abierto/portal-de-transparenciahttp://www.semic.es/es/soluciones/administracion-electronica/transparencia-y-gobierno-abierto/portal-de-transparenciahttp://www.sielocal.com/noticia/2882/Portal-de-Transparencia-para-su-Entidad

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Aquesta empresa es diferncia daltres perqu est molt habituada a treballar amb ladministraci

  pblica i per tant coneix molt b la realitat municipal. s una plataforma externa on la informaci est

  ms orientada a mantenir-la i gestionada fora de lentorn municipal, s a dir, fora del web institucional.

  Tot i que tamb es pot treballar amb enllaos, com la proposta del TFG. Segurament aquest s un

  dels portals que ms sassimila a la proposta plantejada en aquesta memria.

  Exemple: http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/transparencia

  BISMART

  Imatge 04: Logotip Bismart

  Web: http://bismart.com/es/

  Aquesta empresa, es dedica sobretot al tema de lOpen Data, per tamb te una lnia de portal de

  transparncia, tot i que no est del tot desenvolupada. Ha treballat tamb per alguna entitat pblica.

  Exemple: http://transparencia.terrassa.cat

  SMARTGOVS

  Imatge 05: Logotip SmartGovs

  Web: http://smartgovs.com/es

  Igual que les empreses anteriors els seu serveis estan ms orientats a altres mbits, Open Data,

  CEO, Analtiques, etc. Per igual que altres, han obert un servei en la lnia de transparncia tot i no

  ser una lnia forta del seu catleg de serveis. Orientaci ms empresarial, que no pas una orientaci

  a servei pblic. En el cas de lexemple que poso, es pot observar la tendncia de obrir dades, i no

  pas la de comunicaci i transparncia. s una orientaci molt diferents a la proposada pel treball

  final.

  Exemple: http://go.arenysdemunt.cat/

  26 / 75

  http://go.arenysdemunt.cat/http://smartgovs.com/eshttp://transparencia.terrassa.cat/http://bismart.com/es/http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/transparencia

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Empeses noms dassessorament legal.

  Aquestes dues empreses es dedicant a la realitzaci de consultoria i a lassessorament en matria de

  transparncia per no es dediquen a desenvolupar portals.

  DESIDEDATUM

  Web: http://desidedatum.com

  ALORZA

  Web: http://alorza.net

  Comparativa de les empreses referenciades a dalt que ofereixen portals de transparncia

  Taula 01: Comparativa de les diferents empreses en matria de transparncia

  La recerca del mercat en matria de portals de transparncia ha estat una tasca realment

  complicada, ja que s no fcil trobar informaci sobre els serveis que les empreses donen en aquest

  mbit i la informaci que es troba s mnima.

  Normalment no hi ha referncies del model de negoci, ni com sediten les dades, ni com es getiona la

  informaci, ni si la plataforma s externa adaptable al web o externa totalment, i per tant, ha estat

  sota el meu criteri i les meves observacions que he pogut anar desgranant com presten el servei

  cada una daquestes empreses.

  27 / 75

  http://alorza.net/http://desidedatum.com/

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  3.3 JUSTIFICACI PROJECTE

  Tot i que trobem en el mercat alguns productes similars, especialment el que s'ofereix des del

  Consorci AOC, el meu projecte de portal de transparncia per ajuntaments aporta una visi molt

  senzilla, ofereix la no duplicitat de les informacions i sobretot molt ms personalitzada.

  Permet tenir un portal amb la informaci de transparncia classificada segons els interessos

  de cada ajuntament, creant estructures i continguts sense restriccions. Flexibilitat en

  l'estructura, organitzaci i en la presentaci grfica.

  S'oferir una estructura de base, llesta per usar-la si es creu convenient. S'ofereix una

  primera classificaci dels tems de transparncia segons la la llei catalana. Aquesta

  classificaci podr ser modificada per l'ajuntament tal i com cregui convenient.

  Afavoreix la no duplicitat de les informacions i de les dades. Els ajuntaments podran aprofitar

  la informaci que ja tinguin editada en el seu propi web institucional o en altres plataformes.

  Es permet obrir nous apartats, espais o elements d'inters que cada ajuntament consideri

  necessari.

  Es podr personalitzar a nivell d'escut municipal o marca, tipografies, colors o fins i tot

  d'iconografia si aix ho veu oport l'ajuntament. Per tant, es podr adaptar si es vol a la

  imatge corporativa de cada ajuntament. De totes formes, es presenta una proposta grfica

  per si l'ajuntament vol aprofitar-la.

  La informaci final que ser consumida per l'usuari estar editada sense limitacions a nivell

  de continguts, imatges, altres elements, modificacions, etc., ja que la informaci estar i

  s'editar dins de cada plataforma, sobretot des del web inconstitucional.

  Ser una plataforma dissenyada des d'una visi d'usuaris, oferint una estructura i un

  llenguatge basada en una lgica de ciutad i no d'administraci.

  Aquest portal est pensat per a qualsevol ajuntament, o ens pblic, tan a nivell autonmic

  catal com a nivell estatal.

  Portal gratut, ja que el projecte est pensat per ser cedit, tant a nivell grfic com a nivell de

  programaci de plataforma.

  Projecte modular que permetr, en altres fases diferents a les del TFG, fer diferents

  integracions per evolucionar el portal, com obrir les dades, la participaci ciutadana o la

  gesti de les dades de forma automatitzada, sempre que pugin ser editades i personalitzades

  des de el mateix portal, sense restriccions de disseny ni d'estils, ni d'organitzacions

  d'estructures.

  28 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  En aquest sentit, i vistes les diferncies marcades de la competncia del projecte presentat crec que

  t un alt valor dxit, i que pot proporcionar tant a lusuari gestor, lajuntament com a lusuari receptor,

  el ciutad, una eina de transparncia eficient, efica i molt molt accessible. Facilitant sempre la

  comunicaci clara i directe ajuntament-ciutad.

  s una bona soluci per aquells ajuntaments que no volen restriccions d'edici de dades, que

  necessiten ms flexibilitat en l'edici i sobretot que volen potenciar la presentaci de la informaci al

  ciutad, i no volen oferir dades de forma esquemtica i sense personalitat o sense elements

  interessants pels usuaris.

  Tamb s una bona soluci per aquells ajuntaments que tenen molta de la informaci de

  transparncia ja introduda en la seva prpia web, actual i d'altres anys, o en altres plataformes i no

  vulguin tornar a introduir i editar tot el volum d'informaci, que pot ser molt elevat, en una nova

  plataforma.

  3.4 Anlisi (DAFO)

  Procs clau per poder veure de forma sintetitzada i decidir de forma clara el futur del portal web que

  es vol dur a terme. s un dels primers anlisis que shan de fer abans de prendre qualsevol decisi

  estratgica; ens ajuda a comprendre i tenir una visi ms global i clara del projecte.

  Mitjanant aquesta tcnica podrem platejar les accions que hem de posar en marxa per a ser

  conscients de les oportunitats que ens brinda el projecte i per poder estar preparats enfront les

  amenaces, tenint molt clar, les debilitats i fortaleses que sen deriven.

  A continuaci podem observar en una taula el detall de cada un dels conceptes que volem analitzar.

  Conceptes llistat que amb una vista rpida podrem analitzar.

  Els conceptes de l'anlisi del DAFO sn; Les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats.

  Tots els conceptes clau que haurem de identificar en qualsevol projecte que vulguem portar a terme.

  29 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  DEBILITATS AMENACES

  Alguns ajuntaments encara no estan

  oberts al canvi

  Els ciutadans encara no estan habituats

  a consumir transparncia

  Existeix un gran volum dinformaci

  Existeixen altres aplicacions similars

  No s un producte acabat, sha de

  mantenir i evolucionar

  Estem en el perode lmit per oferir

  transparncia segons la llei

  Poden sorgir altres plataformes de

  transparncia similar, sest obrint el

  mercat

  Els ajuntament no estan format en la

  plataforma

  No ser una empresa o instituci

  coneguda, falta de confiana

  FORTALESES OPORTUNITATS

  El projecte neix duna necessitat, social i legal

  El manteniment de la plataforma s molt senzill i gil

  Garantim la no duplicitat de la dada

  Oferim la disposici i categoritzaci de la informaci

  Podr ser personalitzat mnimament amb lestil del web institucional

  Ser gratuta, petit cost dimplementaci

  Sense publicitat

  La plataforma pot adaptar-se a

  diferents ajuntaments

  Oferir una soluci en un moment clau

  Projecte evolutiu.

  Els evolutius seran per a tots el clients

  Taula 02: Anlisi DAFO

  30 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  4. Estudi i anlisi del sistema

  El desenvolupament del portal, en aquest TFG est orientat noms al disseny grfic i organitzaci de

  la informaci dun portal de transparncia. No es t presenta la programaci ni dels disseny, ni de

  lestructura, ni dels gestor de continguts.

  La idea principal doncs queda estrictament acotada a la definici grfica i de llenguatge visual de

  lorganitzaci dun volum dinformaci de carcter governamental presentada en un portal web de

  transparncia, per oferir una comunicaci clara i senzilla als usuaris finals.

  4.1 Estudi requeriments funcionals

  Llistat dels diferents requeriment funcionals previstos per dur a terme el disseny grfic del portal de

  transparncia:

  Llistes dindicadors. Presentaci de diferents indicadors de transparncia. Possibilitat doferir

  tant els indicadors que la llei de transparncia indica, com altres dinters com, propis o

  externs.

  Espai de recerca dinformaci. Cerca normal i cerca avanada.

  Espai explicatiu de la llei. Drets dels ciutadans.

  Espai daccs a petici dinformaci, per part del ciutad, a lajuntament.

  Espai per penjar resum grfics de certes informacions. Per poder penjar inforgrafies de

  pressupostos, daccions socials, de serveis prestats, etc. O per penjar quadres resums,

  grfics, etc.

  Apartat de destacats. Espai dinformaci per poder donar rellevncia en un moment donat

  certes informacions.

  Espai del ms consultat. Llista resum dels continguts ms visitats pels usuaris, entenent aix

  que son les informacions de ms inters ciutad.

  Formulari de contactar.

  Espai de nvol detiquetes.

  Espai propi de comunicaci de lajuntament. Un espai des don el govern pugui penjar

  accions de comunicaci. Per exemple: LAlcalde Opina

  Petits elements de participaci ciutadana. Votacions, opinions, formularis especfics de temes

  a tractar, etc.

  31 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  4.2 Estudi requeriments no funcionals

  El portal web ha de ser fcil dutilitzar i visualment interessant. Les diferents interfcies del

  web han de ser amigables i intutives. Han destar equilibrades i seguir patrons per ajudar en

  la navegaci a lusuari final. S'utilitzaran diferents eines per avaluar aquests elements i

  poder-los garantir, com per exemple:

  - Definici del perfil sociodemogrfic

  - Exemple de Pre-Test, amb escenaris i tasques

  - Avaluaci heurstic

  - Realitzaci d'un test d'usuari

  No es pot caure amb la presentaci de la informaci des duna visi institucional i de gesti

  administrativa. La presentaci i la comunicaci han de ser amb un llenguatge d'usuari, aix

  s, sense deixar de treballar amb un carcter oficial i institucional. S'ha de trobar per tant, un

  llenguatge formal que sigui clar i amable per l'usuari final.

  Sha de presentar l'arquitectura de la informaci molt ben organitzada. El gran volum

  dinformaci a tractar aix ho demanda. Sentn doncs que sha dadaptar a les necessitats

  dels usuaris finals. Es treballar amb agrupacions, etiquetes, categories, etc., per facilitar

  l'organitzaci de tota la informaci. Ms endavant es presenta ms detalladament

  l'arquitectura de la informaci i les relacions entre si dels continguts.

  El disseny s'ha dissenyat tenint en compte la visualitzaci d'aquest en diferents dispositius i

  pantalles. Aquest doncs, sha de poder visualitzar correctament en els diferents dispositius

  dltima generaci, o ms convencional, i ha de ser compatible amb els sistemes Android i

  iOS.

  32 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  5. ARQUITECTURA DE LA INFORMACI5.1 Descripci

  Amb aquest portal web de transparncia municipal es pretn millorar laccs a la informaci pblica

  dels ciutadans i alhora oferir un portal fcil i intutiu per poder gestionar el gran volum dinformaci

  sobre transparncia que generen els governs locals.

  Per poder complir amb els objectius marcats en aquest portal web daccs a la informaci pblica

  sha de treballar des duna visi clara dusabilitat i daccessibilitat, tenint molt en compte el mercat a

  qui va dirigit, s a dir, orientat a lusuari que consumir tota aquesta informaci. Sha de ser molt

  conscient de les limitacions que els usuaris puguin tenir, no noms a nivell tecnolgic, sin de

  compressi i de comunicaci. En aquest sentint centrarem una bona part del procs de disseny a

  banda de en la usabilitat i laccessibilitat web, en una bona arquitectura de la informaci que

  contemplar la organitzaci de la informaci, etiquetatge i esquemes de navegaci, portant a terme

  tasques que facilitin laccs als continguts de forma intutiva i casi natural.

  En definitiva, el que es busca amb el treball d'arquitectura de la informaci, s trobar la millor manera

  d'estructurar i classificar el portal web per ajudar als usuaris a trobar i gestionar la informaci; tot aix

  amb una comunicaci clara i directe. s important realitzar aquesta tascar per arribar a un bon grau

  de satisfacci en el resultat del projecte que ens ocupa.

  5.2 Estructura de la navegaci

  El diagrama de larquitectura de la informaci s'utilitza per organitzar el contingut i les funcions d'un

  web o aplicatiu, d'aquesta forma els continguts i les informacions podran ser localitzats fcilment i

  rpidament pel consumidor de la informaci.

  Ens ajuda doncs, a confeccionar cada espai lgic del web (pantalles o finestres), aix com altres

  accions necessries que s'ha de tenir en compte.

  L'arquitectura de la informaci realitzada per aquest portal ha tingut en compte un disseny centrat en

  l'usuari i l'accessibilitat web. Una navegaci lgica, gil i intutiva.

  En aquest apartat ens centrarem en el diagrama de l'arquitectura de la informaci que ens ajuda a

  organitzar i visualitzar de la millor forma l'accs de tota la informaci del portal de transparncia,

  quina relaci hi ha entre les diferents pantalles, les ubicacions lgiques de la informaci, els possible

  recorreguts i accessos, etc.

  s un mapa de navegaci que ajuda a endrear les dades a tractar. Especialment en l'organitzaci

  de grans volums d'informacions. L'arquitectura de la informaci inclou dos grans estructures,

  33 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  l'estructura de pgines, que pot ser balancejada o jerrquica, i l'estructura de mens. Ha de tenir en

  compte, el llenguatge dels usuaris de consumiran la informaci.

  El diagrama darquitectura ens ajuda a determinar quines sn les pantalles necessries a cada etapa

  I quines accions fan cada una d'elles. La navegabilitat s'orientar sota el punt de vista del disseny

  centrat e lusuari i la usabilitat, entenent que ha de ser senzilla i ha de prendre el menor temps

  possible a lusuari. Es tindr en compte tamb el nmero de clics que l'usuari haur de realitzar fins

  arribar a lobjectiu fina, que l ha de ser el mnim possible, i indiqui la bona direcci de les accions de

  l'usuari.

  A travs del mapa de navegaci que es presenta tot seguit es pot veure el disseny de l'esquema que

  representa lorganitzaci i larquitectura del sistema. Aix com sexposa quina ser la jerarquia de

  totes les pgines, i els punts d'uni, mostrant aix el recorregut que haur de realitzar el usuari per

  accedir a cada informaci.

  Mapa de navegaci del portal de transparncia Vista general

  Imatge 06: Mapa simple de navegaci web

  34 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Mapa de navegaci del portal de transparncia Diferents nivells i elements

  Imatge 07: Mapa complet de navegaci web

  5.3 Accessibilitat i usabilitat

  Com ja sha comentat, aquest projecte s centrar en una soluci centrada en lusuari, i per tant

  tindr molt en comptes el tema de laccessibilitat i la usabilitat web, per obtenir el millor resultat

  possible.

  Un dels objectius i reptes de la usabilitat s minimitzar les dificultats dels usos de les noves

  tecnologies, creant aix entorns confortables i fcils per als usuaris. Observa la problemtica existent i

  disposa les solucions i alternatives ms convenients, millorant aix la interacci dels usuaris amb

  lentorn web, facilitant la seva comprensi i utilitzaci.

  Cerca doncs trobar la millor forma dinteractuar (mquina-persona), la que sigui fcil, cmoda,

  agradable i sobretot, intutiva. Tot aix, des de la perspectiva basada en el disseny centrat en lusuari.

  35 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Laccessibilitat es un element clau tamb en un disseny amb aquestes caracterstiques, on ens

  ajudar a tenir en comptes les diferents problemtiques i les diferents limitacions que puguin tenir els

  nostres usuaris, vetllant en tot moment per la no discriminaci.

  La web ha de permetre la facilitat daprenentatge, que lusuari es senti cmoda durant tot el procs

  que estigui navegant i interactuant, per la web. Hem de procurar doncs que tot sigui molt fcil

  daprendre i sobretot de recordar. Per aconseguir aquest objectiu es procurar mantenint lestructura

  de la web en totes les seves accions, plantes, seccions, etc. Els elements, les accions comunes,

  tindran un mateix funcionalment i tindran les mateixes posicions, facilitant aix la navegaci.

  Lestructura daquest portal ser molt simple, aix implicar que el sistema de navegaci tindr poca

  profunditat, evitant aix a lusuari tenir que fer mxims esforos per torbar els diferents continguts.

  Sestructurar en seccions, categories, elements dinmics, etc. En definitiva, de la millor manera per

  facilitar laccs rpid i decidit. Per tant, es reduir al mnim el nmero de clics entre linici i el final de

  cada tasca o acci. La navegaci entre mens, seccions, categories, etc., sha de presentar de

  forma clara en qualsevol moment.

  Sintentar tamb jugar molt amb iconografia per facilitar a lusuari la navegaci, intentant aportar als

  contingut un segon gran dentesa. Tot all que sigui susceptible de indicar-se en text i en imatge, es

  far aix, buscant la millor experincia.

  Tamb tindrem elements de cerca fcil, com un cercador web, un mapa web, i fins i tot un fil

  dAriadna que permeti cercar en elements anteriors o anar enrere si cal.

  En definitiva en centrarem especialment en els elements daccessibilitat i usabilitat com:

  La facilitat d'aprenentatge: lusuari ha de poder de forma fcil i rpida aprendre a usar la web

  b i realitzar operacions bsiques.

  Facilitat i Eficincia d's: defineix la rapidesa amb qu es poden desenvolupar les tasques,

  una vegada que s'ha aprs a utilitzar el sistema.

  Facilitat de recordar com funciona: lusuari ha de poder recordar les caracterstiques i formes

  d's del web per tornar a utilitzar-ho en un futur sense nous aprenentatges.

  Freqncia i gravetat d'errors: facilitar en la mida de lo possible als usuaris el suport

  necessari per enfrontar errors que cometen en ls del sistema.

  Satisfacci subjectiva: la senzillesa i la facilitat ds del web, satisf als usuaris.

  36 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  6. DISSENY GRFIC DEL PROJECTEEn qualsevol treball orientat a web o b tamb aplicacions, entorns multimdia, jocs, etc., a banda de

  tenir molt en compte la funcionalitat del projecte, shaur de donar un paper important i rellevant a

  altres aspectes fonamental, com s un bon llenguatge comunicacional mitjanant diferents elements

  grfics: iconografia, colors, tipografies, etc. Sha de plantejar molt clarament una bona guia de treball

  amb un grau alt denfocament grfic orientat, com no, a lusuari i a les necessitats daquest. Ens

  ajudar a contemplar tot un seguit daspectes, analitzar-los i aplicar-los, per arribar a un producte final

  satisfactori i ptim.

  6.1 Retcules o plantilles

  Les retcules en ajudaran moltssim a orientar i donar forma a qualsevol disseny grfic, i per tant

  tamb es tindran en compte per fer aquest projecte web.

  s una estructura invisible que ens permet ubicar tots els nostres elements visuals en les diferents

  pgines del nostre projecte, mantenint aix un bon equilibri entre els elements i una estructura clara i

  ben definida.

  Treballarem amb les retcules la separaci de cada un dels components del projecte en un entorn

  controlat, s a dir, un una ordenaci lgica e igual, generant aix un primer nivell visual dubicaci de

  la informaci i dels elements grfics. Aquesta tcnica ens ajudar a detectar possibles incoherncies,

  ubicacions errnies, espais sense informaci, o fins i tot, a detectar possibles errors dusabilitat.

  Lamplada total del portal de transparncia ser de 1200px. Les niques parts del web que ocuparan

  el mxim d'aquesta amplada seran la capalera i el peu del web. Els altres continguts, els del cos

  central, tindran com a mxim una amplada de 960px.

  L'estructuraci de las retcules s'han ideat amb el concepte de columnes, entenent que cada una de

  les pgines del web, acabar treballant amb aquestes columnes, dependentment de la plana i dels

  contingut que vulguem mostrar sutilitzar l'espai d'una o ms columnes.

  S'han creat 3 niques retcules, cada una amb un nombre diferents despai en columnes. Sha de

  tenir en compte tamb que les columnes respiraran amb marges iguals, s a dir, que es preveuen

  marges per columna tant a la dreta com a lesquerra.

  Per aquest treball sha optant per treballar amb aquestes 3 retcules, duna columna, de dos i de tres.

  Com que no podem garantir l'accs a la informaci del portal de transparncia des d'una nic

  dispositiu amb una nica resoluci de pantalla, es tindr en compte la visualitzaci d'aquest en altres

  entorns, i per aquest motiu, els continguts del portal sadaptaran a cada resoluci, modificant el total

  de columnes que ocupen segons necessitats. En el cas de vi