documentos RENFE

of 16 /16
ICV-EUiA volem felicitar a tots aquells col lectius i persones que a títol individual han treballat amb nosaltres en la demanda de millora de les condicions d’accessibilitat de l’estació de Badalona. [ Millora de l’accessibilitat de l’estació de RENFE de la nostra ciutat.] Des del febrer del 2003, en que ICV-EUiA vam iniciar la demanda, coincidint amb el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, passant pel 2006 i fins al Ple de setembre de 2009, han estat un munt d’esmenes, preguntes, mocions, cartes a Adif i accions reivindicatives a l’estació,...

description

Amb motiu de la presentació per part de l’Alcalde, delegació del govern i Adif del projecte d’adequació de l’accessibilitat i remodelació de l’estació de ferrocarril de Badalona , des d’ICV-EUiA volem felicitar a tots aquells col•lectius i persones que a títol individual han treballat amb nosaltres en la demanda de millora de les condicions d’accessibilitat de l’estació de Badalona.

Transcript of documentos RENFE

ICV-EUiA volem felicitar a tots aquells col lectius i persones que a títol individual han treballat amb nosaltres en la demanda de millora de les condicions d’accessibilitat de l’estació de Badalona.

[ Millora de l’accessibilitat de l’estació de RENFE de la nostra ciutat.] Des del febrer del 2003, en que ICV-EUiA vam iniciar la demanda, coincidint amb el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, passant pel 2006 i fins al Ple de setembre de 2009, han estat un munt d’esmenes, preguntes, mocions, cartes a Adif i accions reivindicatives a l’estació,...

Amb motiu de la presentació per part de l’Alcalde, delegació del govern i Adif del

projecte d’adequació de l’accessibilitat i remodelació de l’estació de ferrocarril de

Badalona que té lloc avui, des d’ICV-EUiA volem felicitar a tots aquells col·lectius i

persones que a títol individual han treballat amb nosaltres en la demanda de millora

de les condicions d’accessibilitat de l’estació de Badalona.

Des del febrer del 2003, en que ICV-EUiA vam iniciar la demanda, coincidint amb el

Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, passant pel 2006 i fins al Ple de

setembre de 2009, han estat un munt d’esmenes als Pressupostos de l’Estat,

preguntes al Congrés del Diputats, mocions a l’Ajuntament, cartes a Adif, accions

reivindicatives a l’estació,...

Volem agrair a totes aquelles persones i entitats que ens han acompanyat en les

demandes i que ens han deixat que els acompanyéssim en les seves. Volem fer un

especial esment, a risc de deixar-nos alguna amb la que hem treballat, a la

plataforma Deixem de Ser Invisibles, a AMIBA, al GAM, a ASPANIN, al Fòrum de Vida

Independent, a l’ONCE,...

Com a recull d’una part d’aquest treball, us adjuntem un document on hi ha còpies

que segur seran del vostre interès.

Cordialment

Grup Municipal ICV-EUiA, Badalona

Badalona, 4 de novembre de 2009

Benvolguts,

Benvolgudes,

La diputada Carme Garcia, del Grup d’IU-ICV ha presentat una Pregunta a la Mesa del

Congrés dels Diputats relacionada amb l’accessibilitat de Renfe. En concret, es

pregunta si s’han pres les mesures corresponents per tal d’assegurar la desaparació

total de la discriminació en l’accesibilitat als trens d’aquesta companyia ferroviària en

l’horitzó del 2020, tal i com preveu l’actual legislació.

També es pregunta per la valoració que el Govern de l’Estat fa sobre l’estudi presentat

pel Foro de Vida Independiente en què queda palesa que, lluny de reduir-se el

problema d’accesibilitat de Renfe, el que es constata és una evolució negativa en els

últims dos anys.

Creiem que aquesta Pregunta pot ser del vostre interès i per això us la passem en el

document adjunt.

Volem recordar-vos que en relació amb l’accessibilitat de les persones als trens de

Renfe, el Grup d’IU-ICV al Congrés del Diputats ha presentat, també durant aquest

any, en concret en data 3 de maig, una Pregunta sobre el Decret d’adaptació

progressiva dels transports públics col·lectius i les condicions d’accessibilitat dels tren

de Renfe. També, com segurament ja deveu saber, el grup d’IU-ICV al Congrés va

presentarla una esmena als Pressupostos de l’Estat -que ha estat aprovada- i que

facilitarà l’eliminació de barreres arquitectòniques de l’estació de Renfe de Badalona,

amb la instal·lació d’ascensors i l’obertura d’un accés, també adaptat, que comuniqui

directament amb l’aparcament de la platja.

Una vegada més, la coalició ICV-EUiA de Badalona volem donar suport a totes les

acciona que facin possible l’eradició de la discriminació en l’accessibilitat dels trens, i

del transport públic en general.

Aprofito l’avinentesa per dir-vos que si voleu fer alguna pregunta o suggeriment en

relació amb la informació que us passem, no dubteu a posar-vos en contacte amb

nosaltres.

Rebeu una cordial salutació.

Carles Sagués

Candidat a l’Alcaldia de Badalona

Badalona, 17 de noviembre de 2006

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA AL PLE DE L’AJUNTAMENT PER DEMANAR A L’ESTAT QUE ES COMPLEIXIN ELS ACORDS PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A L’ESTACIÓ DE RENFE DE BADALONA

Atès que garantir la mobilitat i l’accessibilitat de tothom és un dret adquirit i establert en

el marc normatiu vigent i que cal fer complir.

Atès que a Badalona l’impuls pel transport públic és una fita fonamental, expressada

en el Pacte per la Mobilitat, i que molts ciutadans i ciutadanes de Badalona usen el

tren de rodalies Renfe per als seus desplaçaments.

Atès que en l’elaboració dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2007 es va

presentar una proposta del Grup d’IU-ICV, a instàncies del Grup Municipal d’ICV-EUiA

de Badalona, per a la millora de l’accessibilitat a l’estació de Renfe.

Atès que el Congrés del Diputats va atorgar una partida pressupostària de 330.000 €

per a la millora de l’accessibilitat de l’estació de Renfe, en el marc dels Pressupostos

Generals de l’Estat per al 2007.

Atès que ja ha passat un any de l’aprovació d’aquest pressupost i que encara no s’ha

començat l’execució de les obres de millora de l’accessibilitat a l’estació de Renfe de

Badalona.

És per això que el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa proposa que l’Ajuntament ple adopti els següents:

ACORDS

1 Demanar al Ministeri de Foment que s’iniciïn les obres de millora de l’accessibilitat de l’estació de Renfe de Badalona, tal i com es va aprovar en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2007.

2 Comunicar aquests acords a la plataforma Deixem de Ser Invisibles, al Consell de Mobilitat de Badalona, i a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB)

Tanmateix l’Ajuntament Ple acordarà allò que estimi més adient.

Asunción García Cotillas

Portaveu del Grup Municipal

d’Iniciativa per Catalunya-Verds Esquerra Unida i Alternativa

Badalona, 23 d’octubre de 2007

Adif

Barcelona

Benvolguts,

Benvolgudes,

La coalició ICV-EUiA fa temps que estem demanant el millorament de l’accessibilitat a

l’estació de Renfe de Badalona. En aquest sentit, hem anat demanant la inclusió d’una

partida pressupostària als comptes de l’Estat que, ja des del 2007, es va aprovar.

Fa uns dies Adif va fer públic la remodelació i el millorament de l’accessibilitat a

divereses estacions de Catalunya, entre les quals, la de Badalona.

En concret, un portaveu d’Adif, Dani Martínez, va fer unes declaracions als mitjans de

comunicació de Badalona en què enumerava les actuacions que el Ministeri de

Foment farà a l’estació de Renfe de Badalona.

És per aquest motiu que us voldríem demanar-vos la informació següent:

1. Per a quina data s’ha previst l’inici d’obres de millorament de l’accessibilitat a l’estació?

2. S’ha previst una connexió entre l’aparcament exterior i l’estació amb l’obertura d’una entrada per la banda de mar?

3. El millorament de l’accessibilitat comprèn l’habilitació d’ascensors per a l’accés a les dues andanes?

4. El millorament de l’accessibilitat també té en compte les persones amb d’altres problemes de mobilitat reduïda física i sensorial?

5. El millorament de l’accessibilitat té en compte les dificultats per pujar i baixar dels combois?

Els agrairem que en prengueu nota de la nostra demanda i que ens feu arribar una

resposta al més aviat possible.

Cordialment,

Carles Sagués

President Grup Municipal ICV-EUiA

Ajuntament de badalona

Badalona, 22 de desembre de 2008

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA, AL PLE DE

L’AJUNTAMENT PER TAL DE DEMANAR QUE S’INCLOGUI ALS

PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT,

L’ARRANJAMENT DE LES TANQUES I LA NETEJA DE L’ESTACIÓ DE RENFE DE

BADALONA

MOCIÓ

Atès que, per unanimitat, tots els grups municipals d’aquest Ajuntament van aprovar

una moció el 30/10/2007 que instava al Govern de l’Estat, a través de l’ens

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a materialitzar les actuacions

contemplades en els exercicis pressupostaris del 2006 i del 2007 referents a l’actuació

global de millora de la tanca de la via al seu pas per Badalona, el manteniment i neteja

adequats del tram de via que discorre des de Sant Adrià fins a Montgat i la necessària

millora de l’accessibilitat de l’estació de RENFE.

Atès que diverses entitats ciutadanes com són la Plataforma Deixem de Ser Invisibles,

l’entitat AMIBA i el Fòrum de Vida Independent, han reclamant la necessitat

inajornable de millora de l’accessibilitat de l’estació de RENFE de la nostra ciutat.

Atès que en diverses ciutats, entre d’elles la veïna de Montgat, s’han executat obres

que permeten una correcta accessibilitat a les seves andanes per a les persones amb

una mobilitat reduïda o diversitat funcional.

És per això que el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa, proposa que l’Ajuntament Ple adopti els següents:

ACORDS

1- El Ple de l’Ajuntament de Badalona insta al Govern de l’Estat a tornar a incloure, aquest cop en els Pressupostos Generals de l’Estat del 2009, les partides necessàries per complir els acords que ja van ser presos en els anteriors exercicis del 2006 i 2007 i dels que no es va materialitzar l’execució demanada.

2- Exigir que el Govern de l’Estat insti l’ens Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a executar, aquest cop sí, l’actuació global de reparació i millora de l’estat de la tanca de la via de RENFE al seu pas per Badalona, a realitzar una actuació de neteja intensiva de la via i a iniciar de forma urgent les obres de millora d’accessibilitat de l’estació de RENFE de Badalona, per a persones amb mobilitat reduïda física o sensorial, amb la instal·lació, entre d’altres, d’uns ascensors tal i com s’ha fet en estacions properes.

3- El Ple de l’Ajuntament de Badalona, dona el seu suport a totes les accions que l’alcalde de la ciutat faci per tal d’aconseguir les demandes contingudes en aquesta moció.

4- El Ple de l’Ajuntament de Badalona informa d’aquests acords al Govern de l’Estat, a l’ens Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a l’Associació de Veïns del Front Marítim de Badalona, a l’Associació de Veins del Gorg-Mar, a l’Associació de Veïns del Centre de Badalona, a l’Associació de Veïns de Canyado, a l’Associació de Veïns Iris-Sol- Casagemes, a l’Associació de Veïns de Manresà, a la plataforma Deixem de Ser Invisibles, a l’entitat AMIBA, al Fòrum de Vida Independent, a l’ONCE, al Consell de Mobilitat de Badalona, i a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB).

Tanmateix l’Ajuntament Ple acordarà allò que estimi més adient. Asunción García Cotillas Portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Badalona, 18 de desembre de 2008

GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-EUiA)

Adif

Armando Brigos Hermida

Gerent

Benvolgut,

Hem rebut la seva resposta a la carta que els vam enviar demant-los informació sobre

els aspectes que, per a la millora de l’accessibilitat, reclamem el nostre Grup

Municipal.

Li agraïm la seva resposta, com el fet que ens anunciï que quan s’hagi emprès el

projecte d’adaptació de l’estació es tindran en compte totes les opcions d’accessibilitat.

A continuació ens diu que “Esto implica la colocación de ascensores para acceder a

los dos andenes y la adaptación de las escaleras”. Fins aquí, només podem dir que

moltes gràcies per avançar en l’accessibilitat de l’estació.

Tot i així, us volem tornar a informar que, a banda de la col·locació dels ascensors, les

nostres demandes també incloïen que es faci una connexió entre l’aparcament que hi

ha a la banda de mar, per tal d’obrir un accés per a les persones que deixen el seu

cotxe (i s’hi inclou persones que poden tenir algun tipus de discapacitat), i agafen el

transport públic per anar a d’altres municipis del voltant de Badalona.

Evidentment que qualsevol millorament de l’accessibilitat de l’estació hauria de

comportar cobrir les necessitats de les persones amb diversitat funcional, tant física

com sensorial i que, per arrodonir-ho del tot i evitar sorpreses, caldria descartar

qualsevol dificultat per poder accedir als combois.

Creiem que Adif està en el camí per fer que les estacions de tren siguin obertes i

accessibles per a tothom. Esperem que, per acomplir aquests objectius, es tingui en

compte la necessitat de fer una adaptació “total”, per evitar haver de fer reformes de

reformes i, sobretot, per evitar que continuïn quedant excloses les persones amb més

dificultat de mobilitat.

Us agraïm els projectes presentats i us encoratgem a completar-los per donar un bon

servei a les persones usuàries del tren.

A l’espera de la seva resposta, rebeu una cordial salutació.

Carles Sagués

President Grup Municipal ICV-EUiA

Badalona, 6 de febrer de 2009

Benvolguts,

Benvolgudes,

En nom de la coalició ICV-EUiA de Badalona em plau informar-vos que la nostra ciutat disposarà de més de 15 milions d’euros per a projectes d’infraestructures al Pont del Petroli, al passeig marítim de Badalona i a l’estació de Renfe. Aquesta suma de diners ha estat possible gràcies a les esmenes presentades als Pressupostos Generals de l’Estat pel nostre grup al Congrés dels Diputats, el grup d’IU-ICV.

En concret,el Pont del Petroli s’ha de convertir en una estació oceanogràfica per a

l’estudi del mediterrani i un espai de divulgació científica i d’educació ambiental.

Aquest ha de ser l’objectiu final del projecte que ja compta amb un pressupost de

2.118.538 euros i que ha estat aprovat en el Congrés dels Diputats. Amb aquest

presssupost es restaurarà la part emergida del pantalà i es construirà l’estació

oceanogràfica que permetrà l’estudi dels rompents de la platja, l’estudi sobre les

comunitats costaneres o la colonització dels substrats, entre d’altres.

La restaruració del Pont del Petroli per a la seva conservació i el seu posterior ús i aprofitament ha estat una vella reivindicació de la coalició, i d’entitats i persones que també van posicionar-se públicament per la recuperació del panatalà. ICV-EUiA es congratula per la consecució del pressupost i felicita, també, a totes les persones i entitats que van treballar-hi. Una altra de les esmenes presentades i aprovades ha estat la de la perllongació del

passeig marítim de Badalona. Aquest projecte ja està en una fase avançada i

compta amb el suport del Ministeri de Medi Ambient. Amb aquesta aprovació

pressupostària es podrà iniciar la perllongació del passeig entre el carrer de Mar i el

port.

Per últim, i no per això menys important, el Congrés ha aprovat un pressupost de

330.000 euros per millorar l’accessibilitat de l’estació de Renfe de Badalona. La

proposta de la coalició ICV-EUiA concretava la demanda de millora de

l’accesibilitat amb un projecte d’ascensors des de la zona d’escales i des del

pàrquing de la platja.

Ara només cal estar amatents perquè aquests projectes siguin ben aviat una realitat a

la ciutat. Ens hi comprometem.

Rebeu una salutació ben cordial,

Carles Sagués i Baixeras

Cap de llista de la coalició ICV-EUiA a Badalona

Badalona, 14 de novembre de 2006

FICHA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2007

PROYECTO

CUANTÍA ANUAL PLURIANUAL

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Accesibilidad de la estación de Renfe de Badalona

Propuesta A: 60.000 EUROS

Propuesta B: 330.000 EUROS

x

La estructura de la estación de Renfe de Badalona solo permite la accesibilidad directa de las personas con

mobilidad reducida al andén con dirección Barcelona.

Para acceder al andén dirección Mataró se ha de hacer a través de escaleras.

Desde hace un tiempo se han colocado en las escaleras de acceso sillas elevadoras, pero la solución no es efectiva

porque no permite la autonomía de la persona, ya que necesita de la ayuda de alguien para poderlas utilizar.

El proyecto de accesibilidad debería facilitar el acesso -a todos los andenes de la estación de Renfe en Badalona- de

todas las personas.

Dos propuestas:

La habilitación de dos ascensores-elevadores, desde la zona de escaleras, que permitan el acceso sin barreras arquitectóniques a los dos andenes.

El acceso, también con ascensores-elevadores, desde el párquing de la playa situado al lado de la estación. Este acceso abriría una nueva puerta de entrada a la estación y facilitaría el camino de las personas que aparcan el coche para ir en tren a las localidades vecinas de Badalona.

FICHA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2009

PROYECTO

CUANTÍA ANUAL PLURIANUAL

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Accesibilidad de la estación de Renfe de Badalona

Propuesta A: 60.000 EUROS

Propuesta B: 330.000 EUROS

x

La estructura de la estación de Renfe de Badalona solo permite la accesibilidad directa de las personas con

mobilidad reducida al andén con dirección Barcelona.

Para acceder al andén dirección Mataró se ha de hacer a través de escaleras.

Desde hace un tiempo se han colocado en las escaleras de acceso sillas elevadoras, pero la solución no es

efectiva porque no permite la autonomía de la persona, ya que necesita de la ayuda de alguien para

poderlas utilizar.

El proyecto de accesibilidad debería facilitar el acesso -a todos los andenes de la estación de Renfe en

Badalona- de todas las personas.

Dos propuestas:

La habilitación de dos ascensores-elevadores, desde la zona de escaleras, que permitan el acceso sin barreras arquitectóniques a los dos andenes.

El acceso, también con ascensores-elevadores, desde el párquing de la playa situado al lado de la estación. Este acceso abriría una nueva puerta de entrada a la estación y facilitaría el camino de las personas que aparcan el coche para ir en tren a las localidades vecinas de Badalona.

NOTA: esta propuesta se aprobó en los Presupuestos del Estado de 2007, sin que se haya procedido, hasta la

fecha, a la ejecución de la obra.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA PER GARANTIR DE

MANERA URGENT EL PAS ENTRE ANDANES A L’ESTACIÓ DE RENFE

Les estacions de tren, dependents de l'Adif, i per les quals hi circulen els trens de

RENFE a tota Catalunya, pateixen en la seva majoria greus carències d'accessibilitat,

en especial en el pas entre andanes.

Des de fa molt temps, a moltes estacions com és el cas de la de Badalona, aquest

pas d’una andana a l’altra s'ha de realitzar a través del túnel intern amb moltes

escales, donada la inoperància de les plataformes instal·lades, o bé pel pas de

travesses de fusta, material molt alterable, al final de l’andana.

L’incompliment de les normatives d'accessibilitat de Catalunya es del tot evident,

perjudicant sobre tot a les persones grans, discapacitades físiques i a les persones

que porten un cotxet d'infants, maletes, etc., que es veuen obligades a passar pels

passos de travesses de fusta que a totes llums no disposen de les necessàries

mesures de seguretat per garantir un pas segur i correcte dels usuaris. Aquest fet ha

quedat clarament demostrat pel lamentable accident que es va produir el passat 23

d'agost a Sant Feliu de Llobregat on, una persona amb cadira de rodes, va quedar

encaixada en un d'aquest passos, essent atropellada pel tren.

Vistes aquestes tràgiques conseqüències de la manca d'accessibilitat i seguretat en el

passos entre andanes en les estacions a càrrec de l'ADIF.

Vist que a la nostra estació de trens es pot comprovar l’existència d'aquest passos

entre andanes inadequats i insegurs, que posen en perill la vida de les persones i en

especial les de mobilitat reduïda.

Vist que l’Ajuntament Ple va aprovar per unanimitat una moció el 30/10/2007, on entre

d’altres proposicions, feia la següent demanda:

“2. El Ple de l’Ajuntament de Badalona demana al Ministeri de Foment que s’iniciïn les

obres de millora d’accessibilitat de l’estació de RENFE de Badalona, tal i com es va

aprovar en els pressupostos generals de l’Estat.”

Vist que des del Ministeri de Foment i des d’Adif, tan per manifestacions i anuncis fets

públics com per cartes de resposta a les enviades demanant l’execució de les obres,

han informat que les millores que s’han fer a l’estació de Badalona, per convertir-la en

una estació totalment accessible per a persones amb mobilitat reduïda, estan

contemplades en la programació general de “millores de les instal·lacions i de

l’accessibilitat” que es desenvoluparà en el període 2009/2012, i que aquest extrem va

ser ratificat per l’alcalde de la nostra ciutat en el Ple del 23/12/2008, en la discussió

d’una nova moció.

Vist que l’estació de Badalona no forma part del llistat d’estacions a remodelar que ha

fet públic recentment Adif.

És per això que el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i

Alternativa (ICV-EUiA), proposa que l’Ajuntament Ple adopti els següents

ACORDS

1. Sol·licitar al Ministeri de Foment i ADIF la presa de mesures urgents, mentre no

s’executen les millores, per solucionar de forma provisional la manca de seguretat del

pas entre andanes. Aquesta adequació es farà substituint els passos de fusta per

passos realitzats en llosetes de cautxú, que garanteixen la seguretat dels usuaris,

principalment als de mobilitat reduïda.

2. Donar les instruccions adients al personal de seguretat de l’estació, per a que

supervisin que el creuament de les vies es fa amb garanties de seguretat.

3. Exigir al Ministeri de Foment que indiqui, de manera clara i precisa, la naturalesa de

les obres de millora a l’estació de Badalona i el seu calendari de realització previst, per

tal d’acomplir al 100 % la normativa d'accessibilitat de Catalunya.

4 - Traslladar el present acord al Ministeri de Foment, Conselleria de PTOP de la

Generalitat de Catalunya, ADIF, RENFE, a l’Associació per a la Promoció del

Transport Públic, a la Plataforma Deixem de Ser Invisibles de Badalona, a l’entitat

AMIBA, al GAM, a la Plataforma pel Transport Públic i la Mobilitat Sostenible de

Badalona, al Consell de Mobilitat de Badalona i a la FAVB.

Tanmateix l’Ajuntament Ple acordarà allò que estimi més adient. Asunción García Cotillas Portaveu del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Badalona, 22 de setembre de 2009