Eduard abelló alzamora

of 23 /23
HUMANOIDE TREBALL DE RECERCA Eduard Abelló Alzamora

Embed Size (px)

Transcript of Eduard abelló alzamora

  • 1. HUMANOIDE TREBALL DE RECERCA Eduard Abell Alzamora

2. CONSTRUIR PROGRAMAROBJECTIUS 3. Mquina Txtil de Joseph Robot Elsie Ultimate JacquardHISTRIA 4. Bra robtic Bra robtic ASIMO Stanford PUMAHISTRIA 5. RASTREJADORSMINISUMOLEGOPROGRAMACI SCRATCHHUMANOIDESTREBALLS TECNOLGICSROBOLOT 6. PICAXE-28PIC 16F872 JACK 3.5 mm Diferents mides de chips PICAXEPLATAFORMA PICAXE 7. PLACA IMAGINA 8. 2 3 1 3 4 1- Microcontrolador 2- COM PC 3- Servos 4- Receptor IRPARTS PRINCIPALS QUE HE UTILITZAT 9. Alimentaci4.5VCapacitat de 1024 Memria RAM 128 Variables13 Pins 20Velocitat de CPU5(MPIS) Entrades per a1 programa Freqncia mxima32(MHz)Entrada perSiPICAXE 20M Infraroig 10. Alimentaci4.5V Capacitat de4096MemriaRAM 256Variables56Pins 20 Velocitat de CPU 16 (MPIS)Entrades per a 1programaFreqncia mxima 64 (MHz) Entrada per SiPICAXE 20X2Infraroig 11. SERVOMOTORS 12. ALTRES MATERIALS 13. DISSENY 14. AJUSTAMENT DELS SERVOMOTORS 15. MUNTATGE 16. DRETA ESQ Moviment: POSICIONS INICIALS, MXIMS I MINIMS ROBOT HU2 Tecla:TECLESREP.CICLES SERVOSARTICULACIONSTEMPS(ms) 0 GIR INTERIOR (+) MAX 245 SERVO 7 PEU DRET MIG 150 GIR EXTERIOR (-) MIN50 GIR INTERIOR (-) MAX 250 SERVO 1 PEU ESQMIG 150 GIR EXTERIOR (+) MIN50 ENDAVANT (+) MAX 240 SERVO 6 CAMA DRETA MIG 145 ENDARRERA (-)MIN50 ENDAVANT (-) MAX 240 SERVO 2 CAMA ESQ MIG 145 ENDARRERA (+)MIN50 AMUNT (+)MAX 245 SERVO 4 BRA DRETMIG 150 AVALL (-)MIN55 AMUNT (-)MAX 235 SERVO 0 BRA ESQ MIG 145 AVALL (+)MIN55 ENDAVANT (+) MAX 235 SERVO 6 ESPATLLA DRETA MIG 140 ENDARRERA (-)MIN45 ENDAVANT (-) MAX 250 SERVO 7 ESPATLLA ESQ MIG 150 ENDARRERA (+)MIN50POSICONAMENT DESCRIPCIONSVALORS INICIALPLANIFICACI DE MOVIMENTS 17. Moviment:POSICIONS INCIALS, MXIMS I MINIMSROBOT HU2Tecla:TECLESREP.CICLESSERVOSARTICULACIONSTEMPS(ms) 0GIR INTERIOR (+)MAX 245SERVO 7 PEU DRETMIG 150GIR EXTERIOR (-)MIN 50GIR INTERIOR (-) MAX250SERVO 1 PEU ESQ MIG 150GIR EXTERIOR (+)MIN 50PLANIFICACI DE MOVIMENTS 18. PROGRAMING EDITOR 19. ORGANIGRAMA 20. BASIC 21. PROGRAMACI 22. Repte personal Objectius Nous coneixementsCONCLUSIONS 23. HUMANOIDE TREBALL DE RECERCA Eduard Abell Alzamora