El Nil Edebe Catala

download El Nil Edebe Catala

of 17

Embed Size (px)

Transcript of El Nil Edebe Catala

 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  1/17

  El NilPROJECTES

  edeb

 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  2/17

  NDEX

  1. Descripci del projecte

  2. rees relacionades

  3. Objectius4. Continguts

  5. Durada

  6. Activitats del projecte

  Fase 1: Elecci

  Fase 2: Planificaci

  Fase 3: Desenvolupament

  Fase 4: Avaluaci

 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  3/17

  1. Descripci del projecte

  A l'hora de planificar aquest projecte hem tingut en compte la fonamentaci terica deltreball per projectes, l'enfocament metodolgic i les fases que tot projecte ha de seguir.

  La selecci del tema ElNilve condicionada per diversos factors. Parlar del Nil comporta ferreferncia a una de les grans civilitzacions del mn antic, Egipte. Els seus monuments i les

  seves grans obres arquitectniques es troben a les ribes d'un dels rius ms llargs icabalosos del mn. A ms, la civilitzaci egpcia porta segles fascinant tot el qui s'hi apropa.

  Per mitj d'aquest projecte es pretn que els nens i nenes s'aproximin a la vida i alscostums de la civilitzaci egpcia.Junts, tindran la possibilitat de descobrir algunes de lescaracterstiques del riu Nil, els animals que hi habiten, la cultura, els ritus i les tradicionsdels antics egipcis.

  2. rees relacionades

  Descoberta d'un mateix i dels altres.

  Descoberta de l'entorn.

  Comunicaci i llenguatges.

  3. Objectius

  Conixer les prpies necessitats i preferncies, i ser capa d'expressar-les i comunicar-les als altres identificant i respectant les dels altres.

  Desenvolupar actituds i hbits de respecte, ajuda i collaboraci.

  Observar i explorar de manera activa l'entorn amb curiositat i inters, interpretant-lo i fent

  preguntes que impulsin la comprensi del mn natural i social. Gaudir dels aprenentatges i aprendre'n.

  Desenvolupar habilitats de comunicaci, expressi, comprensi i representaci per mitjdels llenguatges verbal, corporal, audiovisual i plstic.

  Conixer i utilitzar diferents instruments tecnolgics com a font d'informaci id'aprenentatge.

  Mostrar inters per conixer la cultura dels antics egipcis.

  Conixer construccions importants del mn antic: temples i pirmides.

  Identificar el riu Nil, conixer-ne la importncia i alguns dels animals que hi habiten.

  4. Continguts

  Descoberta d'un mateix i dels altres

  Expressi d'emocions i vivncies personals.

  Acceptaci i valoraci ajustada i positiva d'un mateix i de les prpies possibilitats ilimitacions.

  Iniciativa i progressiva autonomia en la realitzaci d'activitats. Valoraci i satisfacci per la feina ben feta per un mateix i pels altres.

 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  4/17

  Participaci i collaboraci en la realitzaci d'activitats grupals.

  Valoraci adequada de les seves possibilitats per a resoldre diferents situacions.

  Descobriment i confiana en les seves possibilitats d'acci.

  Inters per millorar i avanar en els seus assoliments i mostrar amb satisfacci elsaprenentatges adquirits.

  Disposici i hbits elementals d'organitzaci, constncia, atenci, iniciativa i esfor.

  Inters per conixer jocs de l'antic Egipte.

  Descoberta de l'entorn

  Identificaci d'elements del paisatge: el riu Nil.

  Aproximaci a la societat de l'antic Egipte per mitj del coneixement de les sevesactivitats quotidianes, els seus trets culturals i els seus ritus.

  Identificaci de construccions de l'antic Egipte: temples, pirmides.

  Reconeixement de les caracterstiques bsiques del cocodril del Nil.

  Utilitzaci de documents escrits i visuals per a obtenir informaci histrica i elaborardiferents treballs.

  Establiment de relacions mitjanant comparaci, classificaci i/o gradaci entre elsobjectes en funci de les seves caracterstiques.

  Comunicaci i llenguatges

  Utilitzaci del llenguatge oral per a expressar idees, sentiments, necessitats i interessos;

  comunicar experincies prpies, i transmetre informaci. Expressi de plans, idees, criteris, suggeriments, propostes... en projectes comuns.

  Inters per realitzar intervencions orals en el grup i satisfacci en percebre que els seusmissatges sn escoltats i respectats per tots.

  Respecte a les normes socials que regulen l'intercanvi comunicatiu (iniciar i finalitzar unaconversa, respectar el torn de paraula, escoltar, preguntar, afirmar, negar, donar i demanarexplicacions).

  Actitud d'escolta atenta i de respecte envers els altres.

  Utilitzaci de diferents instruments tecnolgics com a mitjans d'aprenentatge.

  Expressi i comunicaci, per mitj de produccions plstiques variades, de fets, vivncies,situacions, emocions, sentiments i fantasies.

  Identificaci dels jeroglfics com un sistema d'escriptura inventat i utilitzat pels anticsegipcis.

  5. Durada

  La durada aproximada d'aquest projecte s de 17 sessions.

 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  5/17

  6. Activitats del projecte

  FASE 1:L'ELECCI

  ACTIVITATS

  Al llarg d'aquestaprimera fase delprojecteplantejaremactivitatsd'exploraci queens permetran:

  1. Sensibilitzar elsalumnes en relaciamb el tema del Nilde tal manera que

  tots se sentin partdel projecte.

  2. Conixer lesidees prvies quetenen els alumnessobre el tema.

  3. Formularpreguntes ihiptesis quesusciti el tema.

  Activitat 1: Observem un mural i fotografies diversesPlantejar una sessi de conversa amb tot el grup classe. Partir delmural del Nil, la revista del Nil i de fotografies del Nil i d'Egipte enqu apareguin tant animals com persones, habitatges, temples, etc.Pautar l'observaci per mitj de les preguntes segents:

  Qu es veu en el mural? (primer plnol, al fons) I en la resta deles fotografies?

  Qu s el que us crida ms l'atenci?

  Coneixeu el nom d'aquest riu?

  Passa un riu per la localitat en la qual viviu o per alguna localitatpropera?

  Quines activitats es poden dur a terme en un riu?

  Qu penseu que hi ha dins d'una pirmide?

  Activitat 2: Qu sabem sobre el Nil?

  Plantejar una assemblea amb tot el grup; la mestra exerceix demoderadora. Els nens, per torn, van dient tot el que saben sobre elNil. La mestra anir recollint a la pissarra les diferents aportacions

  dels nens. Algunes de les preguntes que es poden proposar enl'assemblea sn:

  On s el Nil?

  Per qu s important?

  Qu hi havia en els temples?

  Com eren els faraons?

  Entre tots, elaborar un mural que reculli tot el que saben sobre ElNil, que se situar en el rac de l'aula destinat als projectes. A ms,cada nen/a, de manera individual, representar grficament (en undibuix al qual pot afegir text) el que sap del Nil.

  Activitat 3: Qu ens agradaria saber sobre el Nil?

  Plantejar de nou una situaci d'assemblea/activitat oral en grangrup. Proposar que sigui un nen/a el qui pugui actuar de moderador.Si no fos possible, aquest rol l'adoptaria la mestra.

  Entre tots, dur a terme una pluja d'idees exposant tot el que volenaprendre. Negociar fins a arribar a un consens sobre els temes quems interessin. Es pot fer una votaci dels diferents temes.

  Realitzar un registre del que aprendran en un petit mural que espenjar en el rac del Nil.

 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  6/17

  Algunes de les qestions que poden sorgir en l'activitat oral sn:

  On s el Nil?

  Quins animals viuen al Nil?

  Quines embarcacions viatgen pel Nil?

  Quins temples hi ha al costat del Nil? Qui va construir les pirmides?

  Qu hi ha dins de les pirmides?

  Quina msica escoltaven els egipcis?

  Com escrivien els egipcis?

  On s Alexandria?

  A qu jugaven els egipcis?

  Hi havia rei i reina del Nil?

  A mesura que es formulen les qestions, s important que elsalumnes plantegin hiptesis de possibles respostes.

 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  7/17

  FASE 2: LAPLANIFICACI

  ACTIVITATS

  Un cop que hemdecidit qu volem

  conixer i per qu,s el moment deplanificar qu hemd'organitzar i comens hemd'organitzar. Peraix, al llargd'aquesta fase,plantejaremactivitats que enspermetran:

  1. Planificar quvolem saber i comi on trobarem lesrespostes.

  2. Distribuir lestasques que caldur a terme entreels alumnes.

  Activitat 4: Com ens organitzem?

  En una activitat oral o d'assemblea, elaborar entre tots els alumnesuna llista amb les diferents activitats que s'han de dur a terme:

  Cercar informaci a internet (per mitj de google o d'un cercadorinfantil com yahoo kids).

  Anar a la biblioteca de l'escola i cercar informaci en llibres.

  Demanar informaci a la famlia i als amics.

  Preguntar als alumnes de Cicle Mitj i Superior de Primria.

  Organitzar petits grups de treball (de 2 o 3 nens) i crear un

  panell/mural en el qual es faci un seguiment de les tasques dutes aterme per cadascun dels alumnes.

  Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5

  Internet

  Biblioteca

  Famlia

  Alumnes

  Activitat 5: La carta a les famlies

  Individualment, cada nen demanar ajuda als seus familiars en larecerca d'informaci. Per a fer-ho, els nens i la mestra redactaranuna carta de manera conjunta que, ms tard, els nens i nenesportaran a casa, explicant el tema sobre el qual volen aprendre, quvolen aprendre i com els pares els poden ajudar.

  Benvolgudes famlies,

  Durant les properes setmanes, a l'escola, aprendrem coses sobre

  el Nil i sobre Egipte: on s, quins animals hi viuen, on sn els

  seus temples, etc.

  Per a aix, necessitem el vostre ajut. Us demanem que ens

  ajudeu a cercar en llibres, contes, fotografies, vdeos aspectes

  i informacions sobre el Nil i sobre la cultura egpcia.

  Tamb ens agradaria molt que algun pare o mare vingus a la

  nostra escola a explicar-nos coses sobre Egipte.

 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  8/17

  FASE 3: ELDESENVOLUPAMENT

  ACTIVITATS

  Al llarg d'aquesta

  tercera faseplantejaremactivitatsindividuals icollectives queens permetran:

  1. Iniciar un procsd'investigaci queinclour la recercad'informaci i la

  realitzaci dediverses activitats.

  2. Decidir on i comcercarem lainformaci; s adir, quines fontsconsultarem i dequina manera esrecollir lainformaci.

  3. Establir elscriteris de seleccide la informaci,quina informacis rellevant i quinano.

  4. Interpretar lainformaci iformular nousdubtes i preguntes.

  Activitat 6: Vdeo: El Nil i l'antic Egipte

  Amb l'objectiu d'endinsar-se progressivament en una de les granscivilitzacions, visionar, en gran grup algun dels vdeos segents iplantejar preguntes de comprensi.

  La civilitzaci egpcia: http://www.youtube.com/watch?v=EACz-2K3kDk&feature=related (explicat per un nen)

  Egipte: http://www.youtube.com/watch?v=umLKq6vCrRI

  Egipte: El Nil: http://www.youtube.com/watch?v=O9GAIXYIppg

  Egipte: Documental sobre una de les grans civilitzacions:http://www.youtube.com/watch?v=oVQVhTqjSRc&feature=related

  Qu hi ha a les ribes del riu Nil?

  Quins edificis es veuen en el vdeo?

  Com sn les esttues dels temples?

  Anomena algun animal que hagis vist en el vdeo.

  Recordes el nom d'algun fara? i d'algun Du?

  Com escrivien els egipcis? Com ho saps?

  Al final la sessi de vdeo cada alumne realitzar un dibuix sobre elque li hagi agradat ms.

  Una altra opci s veure la pellcula El prncep d'Egipte dedreamworks (http://www.prince-of-egypt.com/)

  Activitat 7: El rac del Nil i de l'antic Egipte

  Amb les diferents aportacions de les famlies (fotografies, dibuixos,retalls), crear el rac del Nil i de l'antic Egipte.

  Si s possible, crear una petita biblioteca en el rac amb llibres deconsulta sobre el tema.

  Llibres sobre Egipte: http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca.html

  http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca/251-libros-didacticos.html?showall=1

  http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca/250-libros-de-entretenimiento.html?showall=1

  Dibuixos d'Egipte per acolorir: http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/53-el-sarco-de-la-diversi/323-colorea-egipto.html?showall=1

  Activitat 8: Navegant a la xarxa: Recorrem el Nil en faluca

  http://www.youtube.com/watch?v=EACz-2K3kDk&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=EACz-2K3kDk&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=umLKq6vCrRIhttp://www.youtube.com/watch?v=U9GAIXYIppghttp://www.youtube.com/watch?v=oVQVhTqjSRc&feature=relatedhttp://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca.htmlhttp://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca.htmlhttp://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca/251-libros-didacticos.html?showall=1http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca/251-libros-didacticos.html?showall=1http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca/250-libros-de-entretenimiento.html?showall=1http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca/250-libros-de-entretenimiento.html?showall=1http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/53-el-sarco-de-la-diversi/323-colorea-egipto.html?showall=1http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/53-el-sarco-de-la-diversi/323-colorea-egipto.html?showall=1http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/53-el-sarco-de-la-diversi/323-colorea-egipto.html?showall=1http://www.youtube.com/watch?v=umLKq6vCrRIhttp://www.youtube.com/watch?v=U9GAIXYIppghttp://www.youtube.com/watch?v=oVQVhTqjSRc&feature=relatedhttp://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca.htmlhttp://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca.htmlhttp://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca/251-libros-didacticos.html?showall=1http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca/251-libros-didacticos.html?showall=1http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca/250-libros-de-entretenimiento.html?showall=1http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/51-biblioteca/250-libros-de-entretenimiento.html?showall=1http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/53-el-sarco-de-la-diversi/323-colorea-egipto.html?showall=1http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/53-el-sarco-de-la-diversi/323-colorea-egipto.html?showall=1http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/53-el-sarco-de-la-diversi/323-colorea-egipto.html?showall=1http://www.youtube.com/watch?v=EACz-2K3kDk&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=EACz-2K3kDk&feature=related
 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  9/17

  Farem un recorregut virtual al llarg del riu Nil. Per a fer-ho, proposara l'aula de fer un viatge imaginari en faluca, al llarg del qual, solcantles aiges del Nil, descobriran tot el que es troba a les ribes del riu.

  En petits grups (de 2 o 3 nens), cercar informaci sobre les falucas isobre el riu Nil. Si s possible, dur a terme aquesta activitat en una

  aula d'informtica, on els nens i nenes puguin disposar de ms d'unordinador.

  L'objectiu s que els nens i nenes coneguin la ubicaci del Nil i elsseus voltants, aix com iniciar-se en la histria d'Egipte.

  http://www.egipto.com/egipto_para_nino/el_nilo.html

  http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos.html

  Es pot elaborar un mural, que se situar en el rac del Nil a l'aula,similar al de la fotografia en el qual els nens i nenes aniranenganxant evidncies dels seus descobriments: fotografies,

  dibuixos, etc.

  Activitat 9: El cocodril del Nil

  Conixer la fauna que habita als voltants del riu Nil. Amb l'ajutd'internet cercar imatges dels diversos animals i completar lasegent fitxa sobre el cocodril del Nil:

  NOM____________________________

  GRUP (AUS, MAMFERS, RPTILS...)_____________________________

  ON VIU_____________________________

  QU MENJA_____________________________

  COM S (GRANDRIA, COLOR...)_____________________________

  COM ES DESPLAA_____________________________

  Imatge o dibuix del cocodril

  http://www.zoomadrid.com/animales-cocodrilo-nilo.php

  http://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/nilo/index.htm

  http://www.mundonegro.com/fauna/cocodrilo.htm

  http://faunablog.blogspot.com/2009/01/el-cocodrilo-del-nilo.html

  Activitat 10: Contes i llegendes d'Egipte

  Organitzar un sessi de contacontes. Si s possible, que sigui o bun familiar dels nens o b un expert en egiptologia el qui faci lasessi.

  http://www.egipto.com/egipto_para_nino/el_nilo.htmlhttp://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos.htmlhttp://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/nilo/index.htmhttp://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/nilo/index.htmhttp://www.mundonegro.com/fauna/cocodrilo.htmhttp://faunablog.blogspot.com/2009/01/el-cocodrilo-del-nilo.htmlhttp://www.egipto.com/egipto_para_nino/el_nilo.htmlhttp://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos.htmlhttp://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/nilo/index.htmhttp://www.damisela.com/zoo/rep/cocodrilos/nilo/index.htmhttp://www.mundonegro.com/fauna/cocodrilo.htmhttp://faunablog.blogspot.com/2009/01/el-cocodrilo-del-nilo.html
 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  10/17

  Contes i llegendes d'Egipte: http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/50-cuentos-y-leyendas-egipcios.html

  En finalitzar la sessi del contacontes, fer un dibuix que servir pera decorar l'aula.

  Activitat 11: Com es van construir les pirmides?

  La sessi constar de dues parts, la primera en la qual els nens inenes podran descobrir informaci sobre les pirmides, per mitjd'internet, llibres i fotografies o b vdeos.

  http://es.wikipedia.org/wiki/pir%C3%A1mesures_de_Egipte

  http://www.portalplanetasedna.com.ar/piramides.htm

  A youtube: Construcci pirmide d'Egipte:

  http://www.youtube.com/watch?v=DQXBvv97QKk&feature=related

  (part 1)http://www.youtube.com/watch?v=VLsj_nNK8be(part 2)

  http://www.youtube.com/watch?v=OvXkv07fzcc(part 3)

  http://www.youtube.com/watch?v=CwhCl4i-kgk (part 4)

  http://www.youtube.com/watch?v=hUMuGSuZCHA(part 5)

  De quin material/s estan construdes les pirmides?

  Com ho feien per dur les pedres al punt ms alt?

  Quant temps es trigava a construir una pirmide?

  Per a qu es construen?

  Qu guardaven a dins?

  Qui les va construir?

  Amb la informaci obtinguda en aquesta primera part de la sessi,elaborar un collage de les pirmides.

  La segona part de la sessi consistir a elaborar unes pirmides(amb cartr, paper, cartolina, pintures, etc.) a gran escala perdecorar l'aula o b per ambientar una sala de l'escola o unpassads.

  Activitat 12: Mmies

  Per tal d'introduir el tema es pot visionar algun dels vdeossegents:

  Documental: L'enigma de la mmia: el ritu funerari de l'antic Egipte:http://www.youtube.com/watch?v=6bGaWHFjrIk&feature=related

  Ritus funeraris de l'antic Egipte: http://www.youtube.com/watch?v=BfKCNiHDOO8&feature=related

  http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/50-cuentos-y-leyendas-egipcios.htmlhttp://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/50-cuentos-y-leyendas-egipcios.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mides_de_Egiptohttp://www.portalplanetasedna.com.ar/piramides.htmhttp://www.youtube.com/watch?v=DQXBvv97QKk&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=VLsj_nNK8bEhttp://www.youtube.com/watch?v=OvXkv07fzcchttp://www.youtube.com/watch?v=CwhCl4e-kgkhttp://www.youtube.com/watch?v=hUMuGSuZCHAhttp://www.youtube.com/watch?v=6bGaWHFjrIk&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=BfKCNiHDOO8&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=BfKCNiHDOO8&feature=relatedhttp://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/50-cuentos-y-leyendas-egipcios.htmlhttp://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos/50-cuentos-y-leyendas-egipcios.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mides_de_Egiptohttp://www.portalplanetasedna.com.ar/piramides.htmhttp://www.youtube.com/watch?v=DQXBvv97QKk&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=VLsj_nNK8bEhttp://www.youtube.com/watch?v=OvXkv07fzcchttp://www.youtube.com/watch?v=CwhCl4e-kgkhttp://www.youtube.com/watch?v=hUMuGSuZCHAhttp://www.youtube.com/watch?v=6bGaWHFjrIk&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=BfKCNiHDOO8&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=BfKCNiHDOO8&feature=related
 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  11/17

  Desprs de veure el vdeo, entre tots explicar el procs demomificaci.

  A internet, emprant un cercador apropiat i sota la supervisi d'unadult, cercar imatges de mmies i de sarcfags. Seleccionar-les i

  imprimir-les per decorar el rac d'Egipte.

  Utilitzant diverses tcniques plstiques, fer un mural gran amb eldibuix d'una mmia i d'un sarcfag, que es collocar al costat deles pirmides.

  Ens disfressem de mmies. Els alumnes tamb poden disfressar-se de mmies embolicant-se amb benes o papers resistents. Si esdesitja, es poden momificar ninots embolicant-los amb benes.

  Aquests ninots se situaran en el rac d'Egipte, juntament amb lespirmides i el mural del sarcfag.

  Mmies animals.En l'antic Egipte els animals eren sagrats i tambels momificaven. Es pot ampliar la informaci sobre les mmiesanimals en els enllaos segents:

  http://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/29/animales_para_eternitat.html

  Mmies d'animals:

  http://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/28/momias_animales_de el_antic_egipto.html

  Animals sagrats dels faraons:

  http://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/30/animales_sagrats_els_faraons.html

  Activitat 13: Egiptlegs: els arquelegs de l'antic Egipte.

  Per descobrir una mica ms el treball dels egiptlegs consultar lesfonts segents:

  http://es.wikipedia.org/wiki/egipt%C3%B3logo

  http://www.egiptologos.es/

  http://www.egiptologos.com/

  http://www.egipto.com/museo/egiptologia/index.html

  http://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos.html

  Si es pot, dur a terme l'activitat en una aula d'informtica on espugui disposar de diversos ordinadors. En finalitzar la sessi

  organitzar una activitat oral en la qual es respongui, entre d'altres,les qestions segents:

  http://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/29/animales_para_eternidad.htmlhttp://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/29/animales_para_eternidad.htmlhttp://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/28/momias_animales_del_antiguo_egipto.htmlhttp://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/28/momias_animales_del_antiguo_egipto.htmlhttp://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/30/animales_sagrados_los_faraones.htmlhttp://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/30/animales_sagrados_los_faraones.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Egipt%C3%B3logohttp://www.egiptologos.es/egiptologos.htmhttp://www.egiptologos.com/http://www.egipto.com/museo/egiptologia/index.htmlhttp://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos.htmlhttp://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/29/animales_para_eternidad.htmlhttp://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/29/animales_para_eternidad.htmlhttp://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/28/momias_animales_del_antiguo_egipto.htmlhttp://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/28/momias_animales_del_antiguo_egipto.htmlhttp://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/28/momias_animales_del_antiguo_egipto.htmlhttp://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/30/animales_sagrados_los_faraones.htmlhttp://www.nationalgeographic.com.es/2009/10/30/animales_sagrados_los_faraones.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Egipt%C3%B3logohttp://www.egiptologos.es/egiptologos.htmhttp://www.egiptologos.com/http://www.egipto.com/museo/egiptologia/index.htmlhttp://www.egiptologia.com/egipto-para-ninos.html
 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  12/17

  Qu s un egiptleg?

  Qu cal fer/estudiar si es vol ser egiptleg?

  Com sn les excavacions a Egipte?

  Quins instruments s'utilitzen?

  Quins descobriments es consideren ms importants?

  Activitat 14: Com escrivien els egipcis: els jeroglfics

  En diverses fonts (llibres, revistes, internet) cercar mostresd'escriptura egpcia. Si s possible, demanar collaboraci a lesfamlies.

  Desprs, comparar l'escriptura egpcia amb la nostra. Finalment,cada nen/a escriur el seu nom amb jeroglfics i l'imprimir:http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/palladium/5_aps/esplap09.h

  tmAmb els noms dels nens i nenes crear un mural. Una altrapossibilitat s reproduir els noms en unes taules de fang queposterioment es decoraran com els jeroglfics que han pogut veurea internet.

  Activitat 15: Jocs egipcis: elsenet

  En petits grups (de 2 o 3 nens), jugar en lnia al senet. Si es pot, dura terme aquesta activitat en un aula d'informtica, on els nens i

  nenes puguin disposar de ms d'un ordinador.Informaci sobre el senet: http://es.wikipedia.org/wiki/senet

  http://www.egiptomania.com/jeroglificos/articulo/senet.htm

  Senet:http://wesheb.tdonnelly.org/egame3.html

  http://funmin.com/online-games/senet/index.php

  http://www.ancientegypt.co.uk/life/activity/main.html

  Activitat 16: Visitem el Museu Egipci

  Si es pot, dur a terme la visita a un Museu Egipci.Museu Egipci Barcelona: http://www.museuegipci.com/

  http://www.museuegipci.com/index.php?infantil

  Com a alternativa es pot plantejar una sessi en lnia on elsalumnes visitin alguns dels museus del mn amb sales dedicadesals egipcis.

  Barcelona: http://www.museuegipci.com/

  Metropolitan, NY: http://www.metmuseum.org/

  Louvre, Pars: http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en

  The Global Egyptian Museum:

  http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/esplap09.htmhttp://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/esplap09.htmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Senethttp://www.egiptomania.com/jeroglificos/articulo/senet.htmhttp://wesheb.tdonnelly.org/egame3.htmlhttp://funmin.com/online-games/senet/index.phphttp://es.yupis.org/juegos/mosaic/http://www.museuegipci.com/http://www.museuegipci.com/index.php?infantilhttp://www.museuegipci.com/http://www.metmuseum.org/http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=enhttp://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=enhttp://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/esplap09.htmhttp://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/esplap09.htmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Senethttp://www.egiptomania.com/jeroglificos/articulo/senet.htmhttp://wesheb.tdonnelly.org/egame3.htmlhttp://funmin.com/online-games/senet/index.phphttp://es.yupis.org/juegos/mosaic/http://www.museuegipci.com/http://www.museuegipci.com/index.php?infantilhttp://www.museuegipci.com/http://www.metmuseum.org/http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=enhttp://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  13/17

  http://www.globalegyptianmuseum.org/kids.aspx?lan=S

  British Museum: http://www.britishmuseum.org/

  Activitat 17: Berenar amb la famlia: menjar egipci

  En petits grups preparar una recepta egpcia.Desprs, organitzar una degustaci de menjar preparat a classe enel qual participaran els nens i nenes i les seves famlies. Es potdemanar la collaboraci dels pares i mares perqu elaborin altresreceptes.

  La sala per a fer el berenar ser la decorada amb els murals i lespirmides. S'ambientar amb msica egpcia i s'exposaran elstreballs realitzats pels nens i nenes.

  Finalment, cada nen/a escriur la recepta i la dibuixar.

  Receptes: http://cleoppatra.com/category/recetas-de-cocina/http://www.arecetas.com/egipto/index.html

  http://www.recetasgourmet.com.ar/xcontinente/africa/egipto/egipto1.htm

  Alimentaci en l'antic Egipte:http://www.historiacocina.com/paises/articulos/egipto.htm

  http://www.globalegyptianmuseum.org/kids.aspx?lan=Shttp://www.britishmuseum.org/http://cleoppatra.com/category/recetas-de-cocina/http://www.arecetas.com/egipto/index.htmlhttp://www.recetasgourmet.com.ar/xcontinente/africa/egipto/egipto1.htmhttp://www.recetasgourmet.com.ar/xcontinente/africa/egipto/egipto1.htmhttp://www.historiacocina.com/paises/articulos/egipto.htmhttp://www.globalegyptianmuseum.org/kids.aspx?lan=Shttp://www.britishmuseum.org/http://cleoppatra.com/category/recetas-de-cocina/http://www.arecetas.com/egipto/index.htmlhttp://www.recetasgourmet.com.ar/xcontinente/africa/egipto/egipto1.htmhttp://www.recetasgourmet.com.ar/xcontinente/africa/egipto/egipto1.htmhttp://www.historiacocina.com/paises/articulos/egipto.htm
 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  14/17

  FASE 4: L'AVALUACI PROCEDIMENTS INSTRUMENTS

  En un projecte,l'avaluaci sun procs

  continu ipermanent queens aportadades sobre elprocsd'aprenentatgeque segueixcada nen/a.

  Avaluaci inicial.Ens informa de lasituaci de cada

  nen/a a l'inici del'aprenentatge.

  - Observaci directa.

  - Compleci del registre

  d'avaluaci inicial.

  - Registred'avaluaci inicial.

  Avaluacicontnua. Ensindica elsprogressos i les

  dificultats delsalumnes durant elprocsd'aprenentatge.

  - Observaci directa.

  - Revisi de les tasquesdels alumnes.

  - Compleci del registred'avaluaci contnua.

  - Registred'avaluacicontnua.

  Avaluaci final. Esrealitza en acabarl'aprenentatge.

  - Observaci directa.

  - Revisi de les tasquesdels alumnes.

  - Dossier delprojecte.

 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  15/17

  Avaluaci inicial

  L'avaluaci inicial es pot dur a terme al llarg de les activitats 1 i 2, amb la compleci delsegent registre d'avaluaci:

  Respecta el torn de paraula.

  Participa activament en les activitats de classe.

  Treballa en grup.

  Collabora amb els companys i companyes.

  Demana ajuda quan la necessita.

  Expressa els seus interessos i les seves

  motivacions.Respecta el material de l'aula.

  Es mostra responsable en el seu treball.

  Mostra inters per aprendre.

  S'interessa per conixer i explorar el seu entorn.

  Mant una bona comunicaci amb el mestre i ambels companys i companyes.

  S'expressa mitjanant diferents llenguatges

  (verbal, artstic) i tcniques plstiques.S'esfora en la realitzaci dels seus treballs.

  s creatiu/iva en la realitzaci dels seus treballs.

  Escala de valoraci: A (satisfactori) / B (evoluciona) / C (cal que practiqui)

 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  16/17

  Avaluaci contnua

  L'avaluaci contnua es duu a terme al llarg de totes les activitats del projecte. Per facilitarla recollida d'informaci es pot emprar la segent pauta de registre:

  Respecta el torn de paraula.

  Participa activament en les activitats de classe.

  Treballa en grup.

  Collabora amb els companys i companyes.

  Demana ajuda quan la necessita.

  Expressa els seus interessos i les seves

  motivacions.Respecta el material de l'aula.

  Es mostra responsable en el seu treball.

  Mostra inters per aprendre.

  S'interessa per conixer i explorar el seu entorn.

  Observa amb atenci i explora activament elselements del seu entorn.

  Compara i agrupa objectes en funci de les seves

  caracterstiques observables.Estableix relacions de semblana i difernciaentre els objectes.

  Mant una bona comunicaci amb el mestre i ambels companys i companyes.

  S'expressa mitjanant diferents llenguatges(verbal, artstic) i tcniques plstiques.

  S'esfora en la realitzaci dels seus treballs.

  s creatiu/iva en la realitzaci dels seus treballs.

  Participa en activitats que requereixen l's de lesTIC.

  Escala de valoraci: A (satisfactori) / B (evoluciona) / C (cal que practiqui)

 • 7/29/2019 El Nil Edebe Catala

  17/17

  Avaluaci final

  A ms de l'observaci directa i sistemtica, per a l'avaluaci final proposem l'elaboraci d'undossier individual que recollir evidncies de cadascuna de les activitats que s'han dut aterme al llarg del projecte.

  Entre altres documents, aquest dossier contindr, com a mnim, els segents:

  Dibuix del que el nen sabia sobre el Nil abans d'iniciar el projecte. (activitat 2)

  La llista amb tot el que volia aprendre. (activitat 3)

  La carta a les famlies. (activitat 5)

  Dibuix sobre un element d'inters del vdeo. (activitat 6)

  Els seus descobriments a la xarxa. (activitat 8)

  Fitxa del cocodril del Nil. (activitat 9)

  Collage de les pirmides. (activitat 11)

  Nom escrit amb jeroglfics. (activitat 14) Recepta egpcia. (activitat 17)