EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada...

21
EL NOSTRE PLANETA

Transcript of EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada...

Page 1: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

EL NOSTRE PLANETA

Page 2: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

SI ELS HUMANS NOMÉS GENEREM BROSSA……..

Page 3: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

QUINA EMPRENTA DEIXAREM..

AL NOSTRE PLANETA?

Page 4: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

NOSALTRES PODEM AJUDAR AL PLANETA!!!!

Page 5: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

Si RECICLEM, REDUIM I REUTILITZEM…

RESTES MENJAR ADOB

PAPER, CARTRÓ

VIDRE REUTILITZAT

PAPER RECICLAT

VIDRE

ajudarem al nostre planeta

Page 6: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

I al Col.legi Sagrada Família,què?

ENTRE EL 45% I EL 50% DE LA BROSSA DOMÉSTICA ÉS ORGÀNICA PROCEDENT DE LES RESTES DE MENJAR I JARDÍ

Page 7: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

Els alumnes de 6è farem…..

COMPOSTAGE!!!!!

I a quin LLoc?

AL SORRAL D’INFANTIL

Page 8: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

QUÈ ÉS AIXÒ?

QUÈ HI HA A DINS?

PER A QUÈSERVEIX?

Page 9: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

ÉS UN C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !!!!!!!

És un recipient o dipòsit amb les característiques adequades per realitzar el compostatge.

Page 10: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

Serveix per convertir…

Materia Orgànica Restes Jardineria Adob

Page 11: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

Aquest procés= COMPOSTATGE

Materia Orgànica Restes Jardineria Adob

Page 12: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

QUÈ ÉS EL COMPOSTATGE?

És un procés que imita la natura, on la Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques de cuina i jardineria) es transforma de forma natural fins a obtenir compost, un producte de gran qualitat com Adob Orgànic.

El compostatge domèstic és una pràctica establerta arreu d’Europa que poc a poc es va introduïnt a casa nostra.

Page 13: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

COM ES FA?

Fer compost és molt senzill: S’apila el material i es mantéde manera que els organismes vius (els que realment fan la feina) tinguin en tot moment les condicions idònies d’aire i humitat per “treballar”.

Page 14: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

Què cal fer?

CAL BARREJAR MATÈRIA VERDA

I MATÈRIA LLENYOSA

A PARTS IGUALS

RESTES DE CUINA, GESPA

I PARTS TENDRA DE LA

PLANTA

FULLES SEQUES, PALLA I HERBA

SECA, ENCENALLS I SERRADURA I

PODA TRITURADA

Page 15: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

I després de la barreja, Qui fa la feina?

BACTERIS FONGS INSECTES

ELS MICROORGANISMES

Page 16: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

Passades unes setmanes, quèobtindrem?

ADOB ORGÀNIC

Page 17: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

Com ho hem de fer a l’escola?

1-Introduir al compostador la barreja exacte de matèria orgànica i matèria llenyosa.

2-Cada setmana,anirem per classes 1 cop a la sertmana (6 alumnes+Representats Escoles Verdes) i s’haurà d’anotar al diari:

• Dia i hora• Si s’ha remenat o no• La humitat• La temperatura• Presència d’insectes• Comentaris que cregueu importants• Problemes que hagin sorgit• Solucions que hàgiu aplicat

Page 18: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

Recordem…

1-APILAR2-BARREJAR

3- REGAR 4-DIARI DEL COMPOST

Page 19: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

A ON ES POT TENIR UN COMPOSTADOR?HORTS

BALCONS

PATIS DE CASAPARCS MUNICIPALS ESCOLES

Page 20: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques

SABIEU QUE EXISTEIXEN…..

• És una instal·lació on s'efectua el reciclatge de residus orgànics mitjançant un procés de compostatge. El producte que s'obté s'anomena compost, considerat com un bon adob i un excelent regenerador orgànic.

PLANTES DE COMPOSTATGE

Page 21: EL NOSTRE PLANETA - escolaxesc.cat · ajudarem al nostre planeta. I al Col.legi Sagrada Família,què? ENTRE EL 45% I EL 50% DE ... Matèria Orgànica (en el nostre cas restes orgàniques