EL PETIT INDI

of 14 /14

Embed Size (px)

description

En Jeroni ha escrit la nove·la del petit indi.

Transcript of EL PETIT INDI

 • !

  "

  #

  $

 • %

  &

  &

 • "

  &

 • '

  "

  "

 • (

  "

  "

 • )

  &

  *

  +

  "

  $,

 • -

  $

  "

 • .

  $

  "&

 • !"#$%&'!

  (%)*$+$!%

  ,$!#%