El planeta Mart

Click here to load reader

 • date post

  27-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  61
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of El planeta Mart

1. Mart:el planeta vermell l 2. Hart t duos lluncs 111()111(>11;1clCs l*()lc)()s ii , - ,, l;i Dcnnos 3. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 0-96* El planeta vcrmcll s9 bastant parcscut ala terra:t una supercie rocosa i dos casqucts polars. = El scu color Vcrmclls s p 7 a . -dcgut a Fxid dc ferro. y A3 " 4. El clima.de Martl . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . I l l -= Mart s eonegut per les seves tormentes de pols que poden arribar a cubrir el planeta sencer. i s l 24' La tempratura de Mart varia entre 87C a -5C,fa mooooooooolt de fred ll!l 5. Mart t la muntanya ms gran del Sistema Solar:LOlimpo s un volea de 21 Km dal(; ada,3 vegades ms alt que lEverest! !! Els astrnoms pensen que podria estar actiu. L. .. ..'. ... .. ... ... .*. ... ... ... ... ... ... ... ... . v. .. wa--- m. .- . ... ... ... ... ..-. .-. ... ... _. -.. . u. -- . ... ... ... ... m.. m.m.A u. .. ownwwn.men. .. . ..... ... ... ... ... .. ... . m. .. .-. _. . w-. Au. .-. un. .. -'.aman-nn. .. 6. Si botes a Mart,arribaras- Com que Nlart s mes petit Si peses 20 Kg a la Terra,a. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. v - ___. _.__. .___ms alt que en la Terra. que 1a Terra,la seva gravedat es tamb menor. Mart pesaras 12 Kg. 7. , .n, /._. ._, . ma,V. e. ..V;en,..v V,se. ... .v. ,., ... - ..u. . ,2,. ... ;rs. n. - . , .,_ _ V;. v. .. in,M.(C9,1,l l l l ['11 any (le Xiart (mrcspoii a Hi8 inys l(11(l1(S.Klan tznrlah 686 (liCS en (lrniar una '()ll21 Completa al Viiltaiit (lcl sol.nitrntrtrs que la terra la la wilta en 365 (lies. 8. Mart t una atmsfera 100 xicgaclcs ms tenue que la de la terra i t molt poc oxgen,quasi tot s dixid de carboni.No s pot respirarl! 9. o .- u .v _ l n s. ___. _._. ,. i __. .,. _., ._. .. . . . _. . ... ... ..-. __. . . ,.. ... ,.. ._. ... ,__. . . .., ._. ... ... _.. ._. . . ,._. ... ... ... ... .!Es pensa que en el passat hi ha hagut qualque g tipus de Vida a Mart,perque hi ha marquesdantics rius,pero encara no shan trovatevidencies de vida. '' . _.-m ' . _.-aunk . ._-. .. .. ... _._. _._. ... _;m. .. . ... _.. __. .' __. ..w. v_. ..-__. __. __. _.w_. m' a. ... ._. ... n.. .. 10. El Curiosity s un robot enviat a Mart per mirar de trovar indicis de presencia daigua. 11. GRC IE s PER LA