Els paisatges d'Espanya i Catalunya

Click here to load reader

 • date post

  12-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  1.222
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Els paisatges d'Espanya i Catalunya

Presentacin de PowerPoint

ELS PAISATGES

INS BELLVITGE LHOSPITALET DEL LLOBREGAT

1. TIPUS DE PAISATGE - Els paisatges naturals Un paisatge natural s quan els elements dominants sn el abitic i el bitic, s a dir, s un paisatge que no ha estat alterat per lacci de lhome.

El Gorg de la Lleona, La Pobla de LilletParc Natural dAigestortes

1. TIPUS DE PAISATGE - Els paisatges antrpics Un paisatge antrpic s quan ha estat alterat per lhome. s el resultat de lacci humana.

Montanejos, Castell Palma de Mallorca

2. CARACTERSTIQUES DELS PAISATGES DESPANYA I CATALUNYA Espanya ( i Catalunya) t una gran diversitat paisatgstica que sn el resultat de la combinaci dels components del medi natural (relleu (pendents, altitud...), clima (pluviositat i temperatures), aiges, sls (composici), vegetaci...) amb les activitats humanes (agricultura, urbanitzaci, construcci dinfraestructures, industrialitzaci i turisme).

2. CARACTERSTIQUES DELS PAISATGES DESPANYA I CATALUNYA - Banalitzaci del paisatge Lacci humana s poc respectuosa amb el medi i produeix una prdua de la diversitat paisatgstica i de la qualitat dels paisatges que t com a conseqncia la uniformitzaci del paisatge, s a dir, la prdua de les seves caracterstiques especfiques i des seus valors

El paisatge ha esdevingut un b que cal protegir i gestionar perqu constitueix un recurs que ajuda a mantenir la qualitat de vida de les persones. El tret ms caracterstic dels paisatges s que no sn esttics, sin que es transformen a mesura les activitats humanes evolucionen- Dinamisme del paisatge 2. CARACTERSTIQUES DELS PAISATGES DESPANYA I CATALUNYA

EVOLUCI DEL PAISATGE A BELLVITGE

- Transformaci del paisatge 2. CARACTERSTIQUES DELS PAISATGES DESPANYA I CATALUNYA Activitats agrcoles i ramaderes:Substituci de boscos per conreus o pasturesModificaci del perfil de les muntanyes mitjanant la construcci de bancalsCanalitzaci de les aiges, convertint terres de sec en terres de regadiu

2. CARACTERSTIQUES DELS PAISATGES DESPANYA I CATALUNYA - Transformaci del paisatge Activitats industrialsLes explotacions mineres per a s industrial (pedreres)La construcci de grans infraestructures destinades a la producci o transport denergia (pantans, lnies elctriques, gasoductes...)

2. CARACTERSTIQUES DELS PAISATGES DESPANYA I CATALUNYA - Transformaci del paisatge Els equipaments industrials (factories, pollgons industrials...)

-El procs urbanitzador, mitjanant la construcci de grans concentracions urbanes, de vies de comunicaci2. CARACTERSTIQUES DELS PAISATGES DESPANYA I CATALUNYA - Transformaci del paisatge

2. CARACTERSTIQUES DELS PAISATGES DESPANYA I CATALUNYA - Transformaci del paisatge -Les activitats turstiques: mitjanant la construcci dinstallacions relacionades amb les activitats turstiques (estacions desqu, complexos hotelers..)

3. TENDNCIES DELS PAISATGES ACTUALS -A) Simplificaci del mosaic agroforestal a causa de la regressi de les activitats agrries i laugment de la superfcie forestal-Els paisatges dEspanya i de Catalunya segueixen aquestes tendncies i sn comuns a la majories de pasos desenvolupats.

3. TENDNCIES DELS PAISATGES ACTUALS -B) Dispersi creixent del elements urbans en el paisatge (ciutat difusa)

3. TENDNCIES DELS PAISATGES ACTUALS -C) Domini dels elements relacionats amb el transport i les grans infraestructures (carreteres, autopistes, nusos viaris, rotondes, tnels, viaductes...)

3. TENDNCIES DELS PAISATGES ACTUALS -D) Presncia delements amb el sector terciari (centres comercials, grans rees daparcament, publicitat, equipaments turstics...)

3. TENDNCIES DELS PAISATGES ACTUALS -E) Tematitzaci, s a dir, prdua de significats complexos dels paisatges a favor de temes o significats simples, seguint lestratgia prpia dels parcs temtics.

4. PROTECCI DELS PAISATGES - ESPANYA- Protecci de paisatges- Amb la finalitat de frenar el procs de prdua de la diversitat del paisatge i evitar que aquest tingui caracterstiques homognies, lany 2000 a Europa, es va aprovar el Conveni Europeu del Paisatge

Els pasos signataris a emprendre accions a favor del manteniment de la qualitat dels paisatges com a part essencial del patrimoni natural i cultural. Espanya forma part daquest conveni.

4. PROTECCI DELS PAISATGES - ESPANYA- Protecci dels espais o paisatges naturals- La protecci dels espais naturals s un moviment que es considera que es va iniciar als Estats Units lany 1872 amb la creaci del Parc Nacional de Yellowstone, a les Muntanyes Rocalloses.

4. PROTECCI DELS PAISATGES - ESPANYA- Protecci dels espais o paisatges naturals- A partir de finals del segle XIX, les idees proteccionistes i de conservaci de la natura es van anar estenent pel principals pasos avanats com una resposta a lexpansi del procs durbanitzaci i dindustrialitzaci.- Durant el segle XX, el procs de protecci despais naturals es va anar desenvolupant amb la creaci de nous parcs nacionals i amb la proliferaci de categories i denominacions dels espais protegits segons les lleis de cada Estat.

4. PROTECCI DELS PAISATGES - ESPANYA- Protecci dels espais o paisatges naturals

- ESPANYA- Protecci dels espais o paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES El primer intent de protecci dels espais naturals a Espanya va tenir lloc lany 1916. El primer parc nacional espanyol va ser el de la muntanya de Covadonga, actualment anomenat parc nacional dels Picos de Europa. El segon va ser el parc nacional de la vall dOrdesa, que correspon a lactual parc natural dOrdesa i Mont Perdut, creats lany 1918

- Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad aprovada lany 2007, segons la qual, els espais protegits sagrupen en cinc categories- ESPANYA- Protecci dels espais o paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES - Parcs nacionals: sn espais extensos que mantenen el seu carcter natural sense presncia o amb poca presncia humana, que es protegeixen per preservar-los de totes les accions que poden alterar-ne la fesomia i els valors. No obstant aix, sovint passa que una vegada sha catalogat una zona com un parc augmenta el seu nombre dhabitants de manera que zones que haurien de ser molt protegides perqu sn molt frgils es converteixen en ms freqentades.

- ESPANYA- Protecci dels espais o paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES - Parcs naturals: sn espais que presenten valors naturals i paisatgstics rellevants i es gestionen per mantenir els seus recursos naturals i valors. En aquest cas, el valor natural s compatible amb les activitats humanes (habitatge, cert tipus dagricultura i de ramaderia, turisme) per exigeix una gesti ferma i un s regulat, equilibrat i sostenible dels recursos.

- ESPANYA- Protecci dels espais o paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES - Reserves naturals: sn espais protegits, terrestres o marins dextensi reduda i de gran inters cientfic, per tal devitar accions que puguin provocar-ne la destrucci o el deteriorament. A les reserves naturals integrals la protecci s absoluta, de manera que la intervenci exterior hauria de ser mnima i restringida a cert personal cientfic.

- ESPANYA- Protecci dels espais o paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES - Monuments naturals: sn espais de la natura destacats per la seva singularitat, raresa o bellesa. Shi inclouen les formacions geolgiques i els jaciments paleontolgics que destaquen pels seus valors cientfics, culturals o paisatgstics.

Ojo de Guarea (Burgos)Las Mdulas (Lle)Paisatges protegits: sn llocs concrets que mereixen una especial protecci a causa dels seus valors esttics o culturals.

- ESPANYA- Protecci dels espais o paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES - Altres convenis de protecci:- Zones dEspecial Protecci per a les aus (ZEPA) i Zones dEspecial Conservaci (ZEC) previstes en la xarxa europea Xarxa Natura 2000 que inclou tots aquells ecosistemes que tenen algun nivell o altre de protecci legal, segons les directriu de la UE, a fi de contribuir a garantir la biodiversitat i la conservaci dels hbitats naturals de la fauna i la flora silvestres.

El programa Xarxa Natura 2000

- ESPANYA- Protecci dels espais o paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES - Altres convenis de protecci:El programa MAB (Man and Biosphere) de la UNESCO sobre les reserves de la biosfera. Sn llocs on el creixement econmic s respectus amb els valors naturals i paisatgstics del medi. Un exemple s Menorca.El Conveni de Ramsar sobre els aiguamolls, signat el 1971, a causa de la progressiva desaparici dels aiguamolls en el mn, al qual Espanya shi va unir el 1982.

- ESPANYA- Protecci dels espais o paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES - Altres convenis de protecci:- Com a conseqncia de les directrius europees, a Espanya abans daprovar la construcci de grans obres pbliques, cal elaborar una Avaluaci dImpacte Ambiental. Aquesta avaluaci s un estudi pel qual sanalitzen les conseqncies que es preveuen que aquesta obra pot provocar en el medi ambiental. Si lAIA reconeix que la construcci alterar significativament el medi, les autoritats poden impedir que es faci o b recomanar canvis perqu limpacte sigui menor.

- ESPANYA- Protecci dels espais o paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES La protecci dels espais naturals s una competncia concedida als governs de les comunitats autnomes i lEstat es limita a fer-ne un ordenament general.La superfcie de territori protegit s de 5,9 milions dhectrees, la qual cosa representa un 11,8% del total territorial. Les zones protegides, en termes generals, sn les situades a altituds superiors a 1500 m (el 73% de la seva superfcie total) i la regi biogrfica de les illes Canries, est protegida en un 40% de la seva superfcie per la seva fragilitat.

- ESPANYA- Protecci dels espais o paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES Les zones que gaudeixen de ms protecci son les salines, les glaceres i neus perptues, les zones humides i pantanoses, els aiguamolls i els roquissars, perqu els ecosistemes situats a lalta muntanya sn molt frgils. Els ecosistemes fluvials i les zones humides sn els espais ms amenaats per lacci humana i la contaminaci. Els darrers anys els espais naturals fluvials shan redut un 12% a Espanya i, en vint anys, ha desaparegut la meitat dels aiguamolls.

Albufera de Valncia Encaizadas del Mar Menor (Mrcia)

- CATALUNYA- Protecci dels paisatges4. PROTECCI DELS PAISATGES La Llei del Paisatge de Catalunya aprovada lany 2005 suposa laplicaci dels objectius del Conveni Europeu del Paisatge a Catalunya. Impulsa la protecci, la gesti i lordenaci del paisatge.Elaboraci de catlegs de paisatges, sn documents que caracteritzen els paisatges de Catalunya i nindiquen lestat, en delimiten les unitats i nestableixen els objectius de qualitat.La redacci de directrius de paisatge per al planejament territorial.Lelaboraci destudis dimpacte paisatgstic de les activitats.La creaci de lObservatori del Paisatge com a entitat assessora que collabora amb el desenvolupament de la llei.

Malgrat que sembli un mapa comarcal, aquest s un mapa fonamentat en els paisatges. Pots consultar-lo a http://www.paisatgehistoric.udl.cat/PaHisCat/ca/projectePaHisCat/uP.php

- CATALUNYA- Protecci dels espais i paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES La Generalitat disposa dmplies competncies en matria de poltica ambiental i patrimoni natural. Els principals objectius que es proposa sn els de protegir, conservar i millorar el patrimoni natural. Aquest inters es manifesta en dues iniciatives parlamentries:La Llei dEspais Naturals de Catalunya que va reconixer la categoria de parcs nacionals, parcs naturals, reserves naturals i paisatges o paratges protegits dinters nacional.Laprovaci del Pla dInters Natural (PEIN), que t com a funci delimitar els espais naturals protegits de Catalunya i regular quines sn les activitats que es poden fer en cadascun daquests espais naturals per aconseguir un desenvolupament sostenible

- CATALUNYA- Protecci dels espais i paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES El PEIN tamb inclou els espais que estan dintre de la Xarxa Europea Natura 2000 de Catalunya, les ZEPA (Zones dEspecial Protecci per les Aus i les ZEC (Zones Especials de Conservaci)

- CATALUNYA- Protecci dels espais i paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES Els espais protegits de Catalunya sagrupen en les segents categories:Parcs nacionals: a Catalunya nhi ha un: Aigestortes i Estany de Sant Maurici.

- Parcs naturals: a Catalunya nhi ha onze: Parcs natural de lAlt Pirineu, Aiguamolls de lEmpord, Parc natural del Cad-Moixer, Cap de Creus, Delta del Ebre, Els Ports de Tortosa-Basset, Montseny, Montserrat, Sant Lloren del Munt i Obac, Serra de Montsant i la zona volcnica de la Garrotxa.- CATALUNYA- Protecci dels espais i paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES

Reserves naturals: a Catalunya nhi ha una: reserva natural de les riberes de lEbre i Flix. Una reserva marina: Les Illes Medes Paisatges o paratges protegits dinters nacional: a Catalunya en trobem tres: LAlbera, Poblet, el Masss del Pedraforca

- CATALUNYA- Protecci dels espais i paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES

- CATALUNYA- Protecci dels espais i paisatges naturals4. PROTECCI DELS PAISATGES