ENPRESEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA EKINTZA … · 2016. 9. 14. · Erabiltzailearen eskuliburua –...

Click here to load reader

 • date post

  13-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ENPRESEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA EKINTZA … · 2016. 9. 14. · Erabiltzailearen eskuliburua –...

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 1. orrialdea 25etik

  ENPRESEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA EKINTZA

  ESTRATEGIKOETARAKO LAGUNTZEN 2016KO DEIALDIA.

  ESKAERA BETETZEKO LAGUNTZA

  Eskatzen den informazioa

  Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak

  Aurrekontuak osatzea

  Teleprestakuntza kudeatzeko irizpideak

  Taulak eta kodeak

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 2. orrialdea 25etik

  Eskatzen den informazioa

  Kontuan izan eskatutako informazio guztia proposatutako prestakuntzaren egokitasuna

  eta izaera estrategikoa ezagutzeko eta aurkeztutako prestakuntza-plana teknikoki eta

  ekonomikoki baloratzeko tresna dela.

  TITULARTASUNA

  Plan mota Nork?

  Enpresa-planak

  35 langileko edo gehiagoko plantilla duten enpresak, eskaeran behar bezala

  justifikatutako salbuespenak onartu ahal izango badira ere.

  Enpresa taldeko

  planak

  Plantillan guztira 50 langile edo gehiago dituzten enpresa taldeak. Enpresa-taldea

  izateko, sozietate guztiek izan behar dute euren artean, gutxienez, lotura hauetakoren

  bat:

  Enpresa batek beste enpresa baten akziodunen edo bazkideen boto-eskubideen

  gehiengoa dauka.

  Enpresa batek beste sozietate baten administrazio-, zuzendaritza- edo kontrol-

  organoaren kideen gehiengoa izendatzeko edo ezeztatzeko eskubidea dauka.

  Enpresa batek beste batekiko eragin menderatzailea izateko eskubidea dauka,

  harekin egindako kontratu bat edo bigarren enpresaren estatutu-klausula bat

  betez.

  Enpresa batek (akzioduna zein beste bati elkartua) berak bakarrik kontrolatzen du

  bere akziodunen boto-eskubideen gehiengoa, beste akziodun batzuekin edo

  bigarren enpresaren bazkideekin egindako akordio bat betez.

  Arreta

  soziosanitario

  arloko

  prestakuntza-

  ekintza

  egiaztagarriak

  dituzten Enpresa

  Planak

  Autonomia sustatzeko eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeko

  zerbitzuak ematen dituzten enpresak, SSCS0108 eta SSCS0208 profesionaltasun-

  ziurtagiriei dagozkien prestakuntza-ekintza egiaztagarriak egiteko (pertsonei arreta

  soziosanitarioa etxean ematea eta mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa gizarte-

  erakundeetan ematea, hurrenez hurren)

  PLANAREN DATUAK

  1. GAUR EGUNGO PLANTILLAREN BANAKETA GIZARTE SEGURANTZAKO

  ERREGIMENEN ARABERA

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 3. orrialdea 25etik

  Enpresa-planak edo enpresa taldeko planak aurkeztu ahal izateko, langileen gutxieneko

  kopurua zehazteko garaian plantilla zenbatzerakoan, Estatu-mailan parte hartzen duen

  enpresa edo parte hartzen duten enpresak izan behar dira kontuan.

  EAEko plantillan barne hartutako langiletzat joko dira EAEn kokatutako lantokietara

  atxikitakoak.

  Enpresa taldeen kasuan, informazio hori parte hartzeko konpromisoen mailan sartuko da

  (2A eranskinak), eta batukaria planaren datuei dagokien eremuan jasoko da.

  2. ENPRESAK EAE-N 2015. URTEAN LANBIDE HEZIKETARAKO SARTUTAKO

  KUOTA

  Eskatutako datua EAEko enpresek eta langileek egindako ekarpenari buruzkoa da soilik,

  eta aurreko urteari (2015) dagokiona jasoko da. Kalkulua egiteko, laneko istripuak eta

  lanbide-gaixotasunak arautzeko oinarriaren % 0,70 aplikatzen da.

  Aurreko kausan bezala, Enpresa taldeetan, informazio hori parte hartzeko konpromisoen

  mailan sartuko da (2A eranskinak), eta batukaria planaren datuei dagokien eremuan

  jasoko da.

  Datu hori ezinbestekoa da diru-laguntzaren kalkulua egiteko. Hortaz, zehatz-mehatz bete

  beharko duzu.

  PRESTAKUNTZA EKINTZAK (1. ERANSKINA)

  Enpresaren beharretara propio erantzutea helburu duen prestakuntza-ekintza, diseinuan

  nabari zaiona egindako ahalegina produkzio-prozesuetara, produkzio-baliabideen eta giza

  kapitalaren ezaugarrietara, kudeaketa-metodoen hobekuntzara eta/edo xede duen

  merkatuaren berezitasunetara egokitzeko; edota, enpresaren esparruaz harantzago,

  dituen ezaugarriengatik, EAEko gizarte- eta ekonomia-sarea garatzen laguntzen duena.

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 4. orrialdea 25etik

  Eskatutako informazioa atal hauen bidez sartu beharko da: Alta, Taldeak, Kategoriak,

  Prestakuntzaren antolakuntza, Prestatzaileak, PZ Alta eta Prestakuntza emateko lekua.

  1. Alta

  - Lehentasuna: ekintzen lehentasuna, hau da, horiek gauzatzeko lehentasuna, behar

  bezala azaldu behar da.

  - Familia eta Arloa: informatika-aplikazioan aurkezten diren aukeren artean hautatu

  behar dira.

  - Izena.

  - Justifikazioa eta babesa: egoki balioetsi (onartua/ukatua) ahal izateko, eta behar

  bezala finantza dadin, ezinbestekoa izango da prestakuntza-ekintzaren izaera

  estrategikoa argudiatzea. Egindako PBD (prestakuntza-beharren diagnostiko)

  batetik baldin badator, zein urtetan egin zen eta haren arduraduna zein den adierazi

  beharko duzu.

  - Ekintza berritzailea: berritzailetzat hartzen duzun ekintzaren metodologia, edukia

  edo beste edozein ezaugarri justifikatu beharko duzu.

  - Iraupena eta prestakuntza-modalitatea:

  Prestakuntza-ekintza modalitate hauetan egin daiteke: presentziala (ikasgelako

  prestakuntza irakasleen aurrean garatzen da; irakasleek ikasle talde bati jakintza

  berak transmititzen dizkiote aldi berean), teleprestakuntza (bakarkako ikaskuntza,

  tutoretzaz lagundua eta online plataformen edo baliabide-zentroaren bitartez egina)

  edo mistoa (beste bien konbinazioa).

  Halaber, prestakuntza presentziala enpresaren beraren langileek eman dezakete

  (barne-prestakuntza) edo kanpoko enpresa bateko langileek (kanpo-

  prestakuntza).

  Prestakuntza modalitatea aukeratu ondoren, parte-hartzaile bakoitzak jasoko dituen

  prestakuntza-orduak adierazi behar dira. Prestakuntza lanaldiaren barruan eginez

  gero, jasoarazi ezazu.

  Ondokoa kontuan izan behar da:

  Teleprestakuntza: Oro har, informazioaren teknologiaz eta lineako

  komunikazioaz lagunduriko teleprestakuntza baino ez da izango finantzatzekoa.

  Plataforma identifikatu beharko du, eta eduki-egitura, ariketa kopurua eta

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 5. orrialdea 25etik

  ebaluazio-sistema barnean hartu. Era berean, ekintzaren ordu kopurua

  justifikatu beharko da. (3.3. art.)

  Informazio hori ez betetzeak ordu mota hori ez onartzea ekarriko du berekin.

  (Ikus eranskina: Teleprestakuntza kudeatzeko irizpideak)

  Enpresaren beraren langileek emandako prestakuntzaren kasuan, langileek

  horretarako behar bezalako gaitasuna izan beharko dute eta prestakuntzak

  aldez aurretik diseinatuta eta egituratuta egon beharko du. Eskatutako

  informazioa ez betetzeak ordu mota hori ez onartzea ekarriko du berekin.

  - Gauzatze-datak. Eskaera egiteko unean eginda dauden ekintzetan, adierazi zehatz-

  mehatz gauzatze-datak, horiek izango baitira behin betiko kontuan hartuko direnak.

  - Prestakuntza-helburuak.

  - Prestakuntza-edukiak.

  - Beharrezko instalazioak eta ekipamenduak.

  - Jarraipena eta ebaluazioa: metodologia deskribatzeaz gain, deskribatutako

  prestakuntza-ekintzaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko arduraduna zein den

  adierazi beharko duzu. Berariazko formularioak baldin badituzu, ekar itzazu

  baloratu ahal izateko.

  - Partaideak hautatzeko irizpideak.

  - Prestakuntza-ekintzaren aurrekontua. (Ikus eranskina: Aurrekontuak osatzea)

  2. PZen alta (Profesionaltasun Ziurtagiriak)

  Aukera honetatik, alta emango zaie Kualifikazio Sistema Nazionalaren Katalogo

  Modularrari lotutako prestakuntza-ekintzei, eta deialdian jasotako eskakizun guztiak bete

  beharko dituzte (3.9 art.). Kasu honetan, informazio hau bete behar da soilik: eskatutako

  prestakuntza-ekintzaren profesionaltasun-ziurtagiria zer arlo, eremu eta mailatakoa den,

  gauzatze-datak, prestakuntza emango duen ikastetxeak ekintza horri dagokion

  profesionaltasun-ziurtagiria emateko duen egiaztagiriari buruzko informazioa eta

  aurrekontua.

  Eskaerako aplikatibo informatikotik eta, mota hauetako prestakuntza ekintzak dituzten

  planetan soilik, Lanbideren “EAEko prestakuntza ziurtagarriaren antolamendurako

  jarraibideak” eta, bere eranskinak, deskargatzeko aukera dago.

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 6. orrialdea 25etik

  3. Taldeak

  Prestakuntza-ekintzak izango dituen parte-hartzaileen kopurua adierazi beharko da, talde

  bakar batean edo gehiagotan banatuak egon ditezkeelarik. Talde bakoitzak partehartzaile

  bat edo gehigo izan ditzazke.

  Prestakuntza-ekintza berean parte hartzen duten taldeek prestakuntzako ordu kopuru eta

  eduki berberak izan behar dituzte.

  4. Kategoriak

  Aurreko atalean jasotako partaide kopurua zein kategoriari dagokion adierazi beharko

  duzu: zuzendariak, erdi-mailako agintariak, teknikariak, langile kualifikatuak eta langile

  kualifikatu gabeak. Informazio hori informatika-aplikazioan betetzeko, egin klik bikoitza

  hautatutako kategorian eta banatu parte-hartzaileak hedatzen diren laneko sailen arabera:

  “Zuzendaritza, Administrazioa eta GGBB”; “Merkataritza, Erosketak eta Kalitatea”; “Sail

  teknikoa, Produkzioa eta Mantentzea”.

  Oharra: Kualifikaziorik gabeko langiletzat joko dira honako mailak lortu dituzten enpresako

  langileak: eskola-graduatua (OHO, lehen hezkuntza), IEE-1, DBH-1, oinarrizko

  batxilergoa, heziketa berezia, ikasketarik gabea eta alfabetatugabeak.

  5. Prestakuntzaren antolakuntza

  Enpresak bere kabuz antolatu ahal izango du bere langileen prestakuntza, edo

  behar diren baliabideak kontratatuko.

  Enpresak bere kabuz. Kasu honetan, prestakuntzaren antolakuntza lan

  oinarrizkoak (diseinua, plangintza, prestatzaileen aukeraketa, etabar) enpresak

  bere baliabideekin egingo ditu. Dokumentazioa betetzearekin loturiko lan

  administratiboak soilik kontratatu ahal izango ditu, bitarteko barne propioekin edo

  kanpoko prestatzaileekin prestakuntza eman izango duelarik. Kasu honetan, ez

  zaie prestatzaileei inongo baldintzarik eskatzen.

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 7. orrialdea 25etik

  Kanpoko erakunde bat kontratatuz. Kasu honetan, prestakuntzaren antolakuntza

  lanak kanpoko erakunde batekin kontratatuko ditu enpresak. Dokumentazioa

  betetze lana ez da prestakuntzaren antolakuntza lana denik ulertzen. Kanpoko

  erakunde antolatzailea izango da, egiaztatuta eta/edo inskribatuta dagoen

  prestakuntza ekintzak emango dituen erakunde prestatzailea kontratatuko duena,

  erakunde antolatzaileak berak prestakuntza ematen ez duen kasuetan izan ezik.

  Dena den, dagokion Administrazioak bideratutako erregistroan egiaztatutako

  eta/edo inskribatutako erakundeek emango dituzte prestakuntza ekintzak beti. (Ikus

  esteka aplikazio informatikoan)

  6. Prestatzaileak

  Prestakuntza enpresaren beraren langileekin ematen denean (barneko bitarteko

  propioak), prestatzailearen datuak adierazi beharko dituzu: IFZ eta izen-abizenak.

  Prestakuntza kanpoko enpresa baten edo profesional independente baten bitartez ematen

  denean (kanpo-prestakuntza), IFK/IFZ, sozietate-izena eta harremanetarako datuak

  adierazi beharko dituzu.

  7.- Prestakuntza emateko lekua

  Ekintza emango den lekuaren helbide osoa (kalearen izena eta zenbakia) adierazi

  beharko duzu, herriarekin eta telefonoarekin batera.

  Profesionaltasun-ziurtagiriei lotutako prestakuntza-ekintzak horretarako egiaztatutako

  zentroaren instalazioetan eman beharko dira.

  Oro har, ziurtagiri bat zentro batean baino gehiagotan (helbide desberdina) emateko

  egiaztatuta dagoen prestakuntza-erakunde batek 1. eranskin bati alta eman beharko dio

  ziurtagiri horri lotutako prestakuntza emango duen leku bakoitzerako.

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 8. orrialdea 25etik

  2A ERANSKINA: PARTE HARTZEKO KONPROMISOA

  Eskaera enpresa talde batentzat aurkezten denean, taldea osatzen duen enpresa

  bakoitzak prestakuntza-planean parte hartzeko konpromiso bat bete beharko du, bere

  legezko ordezkariak sinatua (2A eranskina).

  2A eranskin bat sinatzean, taldeko enpresa batek prestakuntza-plan batean parte hartu

  nahi duela adierazten du.

  Kontu handia eduki behar da aipatutako konpromisoak ondo betetzeko, horietan bildutako

  informazioak sortzen baitu eskaeraren datu orokorretan dagoen informazioa. HOBETUZek

  ez du onartuko parte-hartzailearen borondatea pertsonifikatzen eta ondo argitzen ez duen

  2A eranskinik.

  4. ERANSKINA: AITORPEN ARDURATSUA

  4. eranskina aplikazio informatikotik inprimatzen da. Aitorpen Arduratsu bat da, eta

  deialdiaren oinarrietan adieraziko zenbait alderdi ziurtatzen dira bertan. Erakunde

  titularraren legezko ordezkariak sinatuta eta zigilatuta aurkeztu behar da. Esan beharra

  dago agiri hau arretaz irakurri behar dela eta bertan aitortzen diren puntuak eskuz bete

  behar direla.

  Aitorpenean, enpresak sartutako lanbide-heziketako 2015eko kuota, EAEko lantokiei

  dagokiena, egiaztatu behar da. Datu hori bera (aplikazioak 4. eranskin honetan jasotzen

  du) “Planaren datuak” eremuan bete behar izan da.

  Enpresa taldeen kasuan 4. eranskin honetan aitortutako kopuru hori 2A eranskin

  bakoitzean jasotako kopuruen batura izango da.

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 9. orrialdea 25etik

  Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak

  - Aplikazio informatikotik inprimatzen diren agiriak:

  Aurretiaz eskaera egiteko inprimakia/orria. Bertan jasotzen dira titularraren

  datuak. Agiri originala aurkeztu behar da, legezko ordezkariak sinatua eta

  zigilatua.

  Planaren kudeaketari eta prestakuntza-ekintzei buruzko agiriak.

  Aitorpen Arduratsua (4. eranskina), originala, enpresa titularraren legezko

  ordezkariak sinatua eta zigilatua.

  3A eta 3C eranskinak, langileen legezko ordezkaritzarentzako informazioari

  buruzkoa (LLOrik balego).

  Enpresa taldea sortzea arrazoitzen duten baldintzak egiaztatuko dituen

  Aitorpen Arduratsua.

  Parte hartzeko konpromisoak (2A eranskinak), enpresa taldeen kasuan.

  Kualifikazio Sistema Nazionalaren Katalogo Modularrari lotutako

  prestakuntza-ekintzak dituzten planen titularrek, ikastetxearen legezko

  ordezkariak sinatutako “Aitorpen Arduratsua”, hala badagokio.

  - Ogasunean, Gizarte Segurantzan eta/edo gizarte-aurreikuspeneko erakundean

  ordainketak egunean daudela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak. (Hiru hileko

  balioa jaulkitzen denetik)

  - Behar duten titularrek, “Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak jaulkitako

  egiaztagiria” teleprestakuntza-modalitateko profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera

  zuzendutako prestakuntza-ekintzak emateko.

  - Dagokion ziurtagiria, titularra nazioartean hedatzeko prozesuetan sartuta baldin

  badago eta titular horri lotutako enpresei dagozkien langileentzako aurkeztutako

  ekintzetan parte hartzea eskatzen badu.

  - Enplegua erregulatzeko/eteteko espedientearen kopia edota baliatu den

  erregulazioari/etenari buruzko legearen/dekretuaren kopia (birmoldaketa-

  prozesuetan sartutako enpresentzat).

  - Prestakuntzan legearen edo hitzarmen kolektiboaren arabera dagokion inbertsioa

  egin izanaren ziurtagiria.

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 10. orrialdea 25etik

  - Teleprestakuntza-modalitateko profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera zuzendutako

  prestakuntza-ekintzak emateko, EAEn kokatuta ez dagoen zentro batek ematen

  dituenean, zentro horren eta EAEn kokatuta dagoen eta Lanbide - Euskal Enplegu

  Zerbitzuak ziurtagiri horietarako modalitate presentzialean egiaztatutako

  prestakuntza-erakunde baten arteko lankidetza-hitzarmena.

  - Eskaeraren euskarri izan daitekeen beste edozein agiri.

  Aurretik Hobetuzen aurkeztu ez bada edo aurkeztu ondoren aldatu baldin

  bada:

  - Planaren titularraren identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia, .

  - Legezko ordezkariak erakunde eskatzailearen izenean jarduteko duen ahalmena

  egiaztatzen duen agiriaren kopia konpultsatua edo Hobetuzek konpultsatzeko

  kopia.

  Agiri osagarriak entregatzeak ez du esan nahi eskaera-orriak behar bezala betetzeko

  betebeharrik ez dagoenik.

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 11. orrialdea 25etik

  Aurrekontuak osatzea

  Prestakuntza-ekintza bakoitzerako...

  Aurrekontu bat kalkulatzeko, deialdiaren testuan finantzagarritzat zehaztutako kostuak

  barne har daitezke (14. artikulua). Jarraian, horietako bakoitzaren deskribapen laburra

  dator. Zenbaitetan, prestakuntza-planaren justifikazio ekonomikoa egiteko unean exijituko

  diren kalkuluak ere adierazten dira.

  1. LEHEN KONTU SAILA: PRESTAKUNTZA EKINTZA GAUZATZEKO

  ZENBATETSITAKO AURREKONTU ERREALA (A)

  Finantzatzekoak diren gastuak dira, eta kostu hauen batura islatuko da lehen kontu-sail

  honetan:

  A. KANPOKO PRESTAKUNTZA (kanpoko prestakuntza-zerbitzuak kontratatzea)

  Prestakuntza-ekintza emateko kostua da, enpresaz kanpoko enpresa edo profesional

  independente baten parte-hartzearen ondoriozkoa.

  B. BARNEKO PRESTAKUNTZA

  Enpresaren plantillan dagoen langile batek emandako prestakuntza-ekintzaren kostua da.

  Halakoetan, kostua honela kalkulatzen da:

  prestatzailearen orduko kostua x emandako ordu kopurua

  orduko kostua = [soldata gordina + GS enpresaren kontura] / hitzarmeneko urteko ordu

  kopurua.

  C. MATERIAL SUNTSIKORRA

  Prestakuntza-ekintza garatzean erabili eta suntsitzen den material berreskuraezinaren

  kostua. Prestakuntza egiteko beharrezkoa den babes eta segurtasun materiala barne

  hartzen da.

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 12. orrialdea 25etik

  Halaber, teleprestakuntzaren kasuan, prestatzaile eta parte-hartzaileen artean erabilitako

  komunikabideei egotz dakizkiekeen kostuak, gehienez ere ekintzaren kostu osoaren % 10

  arte.

  D. MATERIAL DIDAKTIKOA

  Prestakuntza-ekintza garatzeko material estandarra edo berariaz prestatutakoa da.

  E. LANGILEEN ASEGURUA

  Prestakuntza-ekintza garatzeko soilik kontratatutako polizak edota aldi jakin baterako

  kontratatutako polizen zati proportzionala dira.

  F. INSTALAZIOEN ETA/EDO EKIPAMENDUEN AMORTIZAZIOA ETA ALOKAIRUA

  1. INSTALAZIOEN AMORTIZAZIOA

  Prestakuntza-ekintza garatzeko erabilitako instalazioen amortizazioa.

  Amortizazio-kostuak guztizko azalerarekiko eta hitzarmeneko orduen kopuruarekiko

  erabilitako azaleraren eta erabilera-orduen kopuruaren proportzioan kalkulatzen dira.

  2. INSTALAZIOEN ALOKAIRUA

  Litezkeen kasuak:

  Prestakuntza-ekintza garatzeko bakarrik alokatutako instalazioak: errentatzaileak

  emandako agirian jasotako guztizkoa egotzi beharko da.

  Urteko alokairu orokorra: urteko alokairu orokorraren zati proportzionala egotzi

  beharko da azalerarekiko eta prestakuntza-ekintzarako orduekiko.

  [urteko alokairu orokorra / guztizko azalera / hitzarmeneko ordu kopurua] x

  (ekintzaren ordu kopurua) x (erabilitako azalera)

  3. EKIPAMENDUEN AMORTIZAZIOA

  Prestakuntza-ekintza garatzeko erabilitako ekipamenduen amortizazioa.

  Amortizazio-kostuak prestakuntza-ekintzaren ordu kopuruarekiko eta hitzarmeneko orduen

  kopuruarekiko proportzioan kalkulatzen dira.

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 13. orrialdea 25etik

  4. EKIPAMENDUEN ALOKAIRUA

  Litezkeen kasuak:

  Prestakuntza-ekintza garatzeko soilik alokatutako ekipamenduak.

  Urteko alokairua: urteko alokairu orokorraren zati proportzionala egotzi beharko da

  prestakuntza-ekintzaren orduekiko.

  (urteko alokairuaren zenbatekoa / hitzarmeneko ordu kopurua) x ekintzaren ordu

  kopurua)

  G. ZEHARKAKO KOSTUAK

  Kostu hauek behin bakarrik egotziko zaizkio finantzatutako proiektuaren osotasunari eta

  ezin izango dute gainditu egindako eta justifikatutako prestakuntza-ekintzaren guztizko

  kostuaren % 10.

  Zeharkako barne-kostuak egotziko dira prestakuntza antolatzeko zereginak

  erakunde titularraren beraren langileek egiten dituztenean. Kasu honetan honela

  kalkulatuko lirateke: (soldata-kostua/ordu x prestakuntza-ekintza kudeatzen

  emandako ordu kopurua).

  Zeharkako kanpo-kostuak (Administrazio eta grabaketa lanak) egotziko dira

  prestakuntza antolatzeko zereginak enpresak bere kabuz egiten dituenean eta

  kudeaketa administratibo eta grabaketa lanak soliki, kanpoko enpresa batekin

  kontratazen baldin baditu.

  Kanpoko antolakuntzako kostuak egotziko dira prestakuntza antolatzeko

  zereginak kanpoko erakunde batek egiten dituenean.

  H. PARTE HARTZAILEEN GARRAIOA ETA ALOKAIRUA

  EAEz kanpoko garraio- eta/edo alokairu-gastuak. Industria-inbertsio apartekoen eta/edo

  estrategikoen ondoriozko prestakuntza-ekintzetako parte-hartzaileenak besterik ez dira

  onartuko, baldin eta EAEn ekintza horietarako prestakuntza-eskaintzarik ez badago.

  2. BIGARREN KONTU SAILA: INBERTSIO AHALEGINA EGIAZTATZEKO JUSTIFIKA

  DAITEZKEEN PRESTAKUNTZA EKINTZARI LOTUTAKO BESTELAKO KOSTUAK (B)

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 14. orrialdea 25etik

  Gastu finantzaezinak dira. Epigrafe honen barruan, honako hauek sartzen dira:

  PARTE HARTZAILEEN LANSARIAK ETA SOLDATAK

  Lanaldiaren barruan langileek prestakuntza-ekintzan emandako orduek dakarten soldata-

  kostua.

  ENPRESAREN KARGURAKO GIZARTE SEGURANTZA

  Lanaldiaren barruan langileek prestakuntza-ekintzan emandako orduek dakarten Gizarte

  Segurantzako kostua.

  PENTSIO PLANAK

  Lanaldiaren barruan langileek prestakuntza-ekintzan emandako orduekin lotuta, enpresak

  Gizarte Segurantzarekiko pentsio osagarrietarako egiten dituen ekarpenek dakarten

  kostua.

  GARRAIOA, OSTATUA ETA MANTENUA

  Prestakuntza-ekintzan parte hartzeko asmoz langileek egiten dituzten joan-etorrien

  ondoriozko gastuak dira, aurrekontuaren lehen sailean jasota ez daudenak.

  MATERIAL DIDAKTIKOAK PRESTATZEKO GASTUAK

  Berorren material didaktikoak prestatzeko enpresari sortzen zaizkion gastuak dira.

  Kalkulua honela egiten da: material didaktikoa prestatzeko arduradunari dagokion orduko

  kostua x prestaketa horretan emandako ordu kopurua.

  orduko kostua = [soldata gordina + GS enpresaren kontura] / hitzarmeneko urteko ordu

  kopurua

  BESTELAKO GASTUAK

  Aurreko kontzeptuetan sartuta ez dagoen beste edozein gastu.

  Teleprestakuntza kudeatzeko irizpideak

 • Kudeaketa Irizpideak – 2016ko Deialdia

  Teleprestakuntza eta Prestakuntza Mistoa Prestakuntza-ekintza bat Teleprestakuntzan eta Prestakuntza Mistoan egiteak, modalitate presentzialeko ekintzen kasuan bezala, irakatsi eta ikasteko prozesu bat egongo dela bermatu behar du.

  Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 15. orrialdea 25etik

  Edukiak Jarraipen eta ebaluazio-kontrolak

  Teleprestakuntzak elkarreragina eskatzen du parte-hartzaileen, tutore-prestatzaileen eta beste leku batean dauden baliabideen artean. Teleprestakuntza ez da PDFko edo beste formatu bateko edukiak deskargatze hutsa.

  Parte-hartzaileak edukiak/irakasgaiak jorratu dituela erregistratuta geratu behar da.

  Parte-hartzaileek, prestakuntza-ekintza egiteko, helburuak lortzearren erakunde prestatzaileak egokitzat adierazitako iraupena bete behar dute. Iraupenaren % 75etik beherako konexioak dituzten parte-hartzaileak ez dira amaitutako parte-hartzailetzat joko.

  Ebaluazio-probak egin ahal izateko, parte-hartzaileak haien sorburu diren edukietan sartu behar du aurretiaz, jarraipenaren eta ebaluazioaren plangintzan ezarritakoa kontuan hartuta.

  Tutore-prestatzaileak ziurtatu egin behar du proba horiek prestakuntza-prozesua garatzeko sekuentzia egokiaren arabera egiten direla.

  Amaitutako parte-hartzailetzat jo ahal izateko, konexio-denboraz gainera, prestakuntza-ekintzarako ezarritako aldizkako jarraipen- eta ebaluazio-kontrolen gutxienik % 75 egin behar izango du.

  TELEPRESTAKUNTZA

  Tutoretza-jarduerak Plataformak sortutako erregistroak

  Tutore berak ez du espezialitate desberdinetako prestakuntza-ekintzen tutoretzan jardun behar. Egoera hori sortuz gero, zein gaitasun dituen eta zein laguntza tekniko duen zehaztuko da (adituak).

  Tutore-prestatzaileak prestakuntza-ekintzan zehar egindako jardun guztien erregistroa eramango du, eta bereizi egingo ditu, alde batetik, parte-hartzaileek egindako kontsulta eta zalantzen ebazpena eta, bestetik, dagokien eginkizunaren berariazko jarduerak (horien gutxienekoak deialdiaren 4. eta 13. artikuluetan zehazten dira). Tutore-prestatzailearen esku-hartzeak eginkizun honetara egokitu behar du: tutoreen jarduna planifikatzea eta prestakuntza-ekintza programatzea.

  Informazioa hobeto tratatzeko, Hobetuzek plataformaren bidez sortu eta erregistratzen diren datuak eskatuko ditu kalkulu-orriko informatika-euskarrian, 1.DOK. ereduaren arabera: parte-hartzaileen jarduera-datuak (lehen eta azken sarbidearen datak, konexio-orduen kopurua, egun desberdinen kopurua), ebaluazio-proben datu osatuak (gauzatze-datak, emandako denbora…), eta egindako tutoretzei eta erantzundako kontsultei buruzko datuak.

 • Kudeaketa Irizpideak – 2016ko Deialdia

  Teleprestakuntza eta Prestakuntza Mistoa Prestakuntza-ekintza bat Teleprestakuntzan eta Prestakuntza Mistoan egiteak, modalitate presentzialeko ekintzen kasuan bezala, irakatsi eta ikasteko prozesu bat egongo dela bermatu behar du.

  Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 16. orrialdea 25etik

  MODALITATE MISTOA (ORDU PRESENTZIALAK + TELEPRESTAKUNTZA ORDUAK)

  Prestakuntza mistotzat hartu ahal izateko, modalitate bakoitzeko edukiek desberdinak izan behar dute, eta prestakuntza presentzialerako eta teleprestakuntzarako bereizi eta zehaztu behar dira.

  Teleprestakuntza zatian, finantzaketa modalitate honetako ordu kopuruari dagokio, tutoretzak presentzialak diren ala ez kontuan hartu gabe. Modalitate mistoko prestakuntza-ekintzek, era berean, modalitate bakoitzerako eskakizunak bete behar dituzte dagokion zatian.

  Laburbilduz, aurretik zehaztutako irizpide guztiak bete behar direla kontuan izanda…

  HASITAKO parte-hartzailea

  AMAITUTAKO parte-hartzailea

  TELEPRESTAKUNTZA

  % 25etik gorako konexioak, egindako jarraipen-kontrolen kopurua edozein dela ere.

  Prestakuntza-ekintzak duen iraupenaren gutxienez % 75eko konexioak eta haren programazioan ezarritako jarraipen-kontrolen gutxienez % 75 egitea.

  MODALITATE MISTOA

  Bi modalitateen irizpideak bereiz bete behar ditu.

 • Kudeaketa Irizpideak – 2016ko Deialdia

  Teleprestakuntza eta Prestakuntza Mistoa Prestakuntza-ekintza bat Teleprestakuntzan eta Prestakuntza Mistoan egiteak, modalitate presentzialeko ekintzen kasuan bezala, irakatsi eta ikasteko prozesu bat egongo dela bermatu behar du.

  Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 17. orrialdea 25etik

  1. DOK.: TELEPRESTAKUNTZAKO PLATAFORMAREN ERREGISTROAK (Fitxa bana ekintzako)

  ESPEDIENTEA:

  TITULARRA:

  PRESTAKUNTZA EKINTZA:

  Ordu kop.:

  Irakasgai kop. Guztira:

  Ebaluazio-proben kop.:

  Izena Abizenak IFZ1. sartze-

  data

  Azken sartze-

  data

  Konexio-

  orduen

  kop.

  Egun

  desberdin

  en kop.

  Ikus i tako

  i rakasgai

  kop.

  Parte-hartze

  denbora foro,

  txat eta

  eztabaidetan

  1. ebaluazio-

  proba

  Emandako

  denbora

  Gauzatze-

  data

  2. ebaluazio-

  proba

  Emandako

  denbora

  Gauzatze-

  data

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 18. orrialdea 25etik

  Taulak eta kodeak

  Familien kodeak

  KODEA FAMILIA

  ADG ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

  AFD GORPUTZ ETA KIROL EKINTZAK

  AGA NEKAZARITZA

  ARG ARTE GRAFIKOAK

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK

  COM MERKATARITZA ETA MARKETINA

  ELE ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

  ENA ENERGIA ETA URA

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA

  FCO PRESTAKUNTZA OSAGARRIA

  FME FABRIKAZIO MEKANIKOA

  HOT TURISMOA ETA OSTALARITZA

  IEX ERAUZKETA INDUSTRIAK

  IFC INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

  IMA INSTALATZEA ETA MANTENTZEA

  IMP IRUDI PERTSONALA

  IMS IRUDIA ETA SOINUA

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

  MAM ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

  MAP ITSASOA ETA ARRANTZA

  QUI KIMIKA

  SAN OSASUNA

  SEA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  TCP EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  VIC BEIRA ETA ZERAMIKA

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 19. orrialdea 25etik

  Familia eta Arloen kodeak

  Familia kodea

  FAMILIA Arloa kodea

  ARLOA

  ADG ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA ADGA ADMINISTRACION/GESTION

  ADG ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA ADGC CONSULTORÍA EMPRESARIAL

  ADG ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA ADGD ADMINISTRAZIOA ETA KONTU-IKUSKARITZA

  ADG ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

  ADGE SEGUROS

  ADG ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA ADGF FINANTZA

  ADG ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA ADGG INFORMAZIO- ETA KOMUNIKAZIO-KUDEAKETA

  ADG ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA ADGI INFORMAZIO / KOMUNIKAZIO

  ADG ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA ADGN FINANTZAK ETA ASEGURUAK

  AFD GORPUTZ ETA KIROL EKINTZAK AFDA GORPUTZ-, KIROL- ETA JOLAS-JARDUERAK

  AFD GORPUTZ ETA KIROL EKINTZAK AFDB ONGIZATE FISIKOETARAKO JARDUERAK

  AFD GORPUTZ ETA KIROL EKINTZAK AFDD DEPORTE PROFESIONAL Y DE ALTO RENDIMIENTO

  AFD GORPUTZ ETA KIROL EKINTZAK AFDP PREBENTZIOA ETA BERRESKURAPENA

  AGA NEKAZARITZA AGAC LABORANTZA ESTENTSIBOAK

  AGA NEKAZARITZA AGAE EXPLOTACIÓN FORESTAL

  AGA NEKAZARITZA AGAF FRUTAGINTZA

  AGA NEKAZARITZA AGAG ABELAZKUNTZA TXIKIAK

  AGA NEKAZARITZA AGAH BARAZKIGINTZA

  AGA NEKAZARITZA AGAJ LOREZAINTZA

  AGA NEKAZARITZA AGAN ABELTZAINTZA

  AGA NEKAZARITZA AGAO ORNAMENTAZIO-LOREZAINTZA

  AGA NEKAZARITZA AGAP TXERRI-GANADUKO USTIATEGIA

  AGA NEKAZARITZA AGAQ EXPLOTACIÓN DE GANADO EQUINO

  AGA NEKAZARITZA AGAR BASOZAINTZA

  AGA NEKAZARITZA AGAT TABACO

  AGA NEKAZARITZA AGAU NEKAZARITZA

  ARG ARTE GRAFIKOAK ARGA JARDUERA ETA TEKNIKA GRAFIKO ARTISTIKOAK

  ARG ARTE GRAFIKOAK ARGC AZALEZTAPEN INDUSTRIALA

  ARG ARTE GRAFIKOAK ARGD DISEINUA

  ARG ARTE GRAFIKOAK ARGE ARGITALATXEA

  ARG ARTE GRAFIKOAK ARGG DISEINU GRAFIKOA ETA MULTIMEDIA

  ARG ARTE GRAFIKOAK ARGI INPRIMAKETA

  ARG ARTE GRAFIKOAK ARGN EDIZIOA

  ARG ARTE GRAFIKOAK ARGP AURREINPRIMAKETA

  ARG ARTE GRAFIKOAK

  ARGT TRANSFORMAZIOA ETA BIHURKETA INDUSTRIA GRAFIKOETAN

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTA ARTISAUTZA TRADIZIONALA

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTB BITXIGINTZA ETA URREGINTZA

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTC CERÁMICA

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTD HARRI ETA MARMOLA

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTE METAL

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTF FIBRAS VEGETALES

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK

  ARTG MUSIKA-INSTRUMENTUAK FABRIKATZEA ETA MANTENTZEA

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTJ BITXIGINTZA ETA BITXI-DENDA

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 20. orrialdea 25etik

  Familia kodea

  FAMILIA Arloa kodea

  ARLOA

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTL LARRUGINTZA

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTM EGURGINTZA

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTN ARTISAU-BEIRA ETA -ZERAMIKA

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTO URREGINTZA

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTP PAPEL Y CARTÓN

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTQ MAQUETERÍA

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK

  ARTR ARTE-LANAK BERRESKURATU, KONPONDU ETA MANTENTZEA

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTS BESTELAKOAK

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTT EHUNGINTZA

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTU ARTE ESZENIKOAK

  ART ARTEAK ETA ESKULANAK ARTV BEIRAGINTZA

  COM MERKATARITZA ETA MARKETINA COMA ALMACENAJE

  COM MERKATARITZA ETA MARKETINA COMC ATENCIÓN AL CLIENTE

  COM MERKATARITZA ETA MARKETINA COMF FACTURACIÓN / COBRO

  COM MERKATARITZA ETA MARKETINA

  COML MERKATARITZA-LOGISTIKA ETA GARRAIOAREN KUDEAKETA

  COM MERKATARITZA ETA MARKETINA COMM MARKETINA ETA HARREMAN PUBLIKOAK

  COM MERKATARITZA ETA MARKETINA COMP PUBLIZITATEA / IRUDIA

  COM MERKATARITZA ETA MARKETINA COMT SALEROSKETA

  COM MERKATARITZA ETA MARKETINA COMV SALMENTA

  ELE ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA ELEA ELEKTRIZITATEA

  ELE ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA ELEC ELEKTRONIKA

  ELE ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA ELEE INSTALAZIO ELEKTRIKOAK

  ELE ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA ELEI INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

  ELE ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA ELEL ELEKTRIZITATEA

  ELE ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA ELEM MAKINA ELEKTROMEKANIKOAK

  ELE ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA ELEN ELEKTRONIKA

  ELE ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA ELEQ EKIPAMENDU ELEKTRONIKOAK

  ELE ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA ELER ELEKTRIZITATEA

  ELE ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA ELES TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK

  ELE ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA ELET ELEKTRONIKA

  ENA ENERGIA ETA URA ENAA URA

  ENA ENERGIA ETA URA ENAC ENERGIA-ERAGINKORTASUNA

  ENA ENERGIA ETA URA ENAE ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

  ENA ENERGIA ETA URA ENAG TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS

  ENA ENERGIA ETA URA ENAL ENERGIA ELEKTRIKOA

  ENA ENERGIA ETA URA ENAS GASA

  ENA ENERGIA ETA URA ENAT UR-BILKETA, -TRATAMENDUA ETA -DISTRIBUZIOA

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EOCA AKABERA

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EOCB IGELTSEROTZA ETA AKABERAK

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EOCC ARGINTZA ETA HARRI ARTIFIZIAL

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EOCE EGITURAK

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EOCH HORMIGOIA

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EOCI INSTALAZIOAK ETA ISOLAMENDUAK

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EOCJ FABRIKAZIO-MUNTAKETA

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EOCL ALBAÑILERÍA

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EOCM MAKINERIA

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EOCO OBREN PROIEKTUA ETA JARRAIPENA

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 21. orrialdea 25etik

  Familia kodea

  FAMILIA Arloa kodea

  ARLOA

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EOCQ MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EOCT TEKNIKA LAGUNTZAILEAK

  EOC ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EOCV PERFORACIONES Y VOLADURAS

  FCO PRESTAKUNTZA OSAGARRIA FCOA INGURUMENAREN ALDERDIAK

  FCO PRESTAKUNTZA OSAGARRIA FCOC COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

  FCO PRESTAKUNTZA OSAGARRIA FCOD ZUZENDARITZA

  FCO PRESTAKUNTZA OSAGARRIA FCOE LENGUAS EXTRANJERAS

  FCO PRESTAKUNTZA OSAGARRIA FCOI INFORMATIKA OSAGARRI

  FCO PRESTAKUNTZA OSAGARRIA FCOK KALITATEA

  FCO PRESTAKUNTZA OSAGARRIA FCOL LENGUAS Y DIALECTOS ESPAÑOLES

  FCO PRESTAKUNTZA OSAGARRIA FCOM ELIKAGAIEN MANIPULAZIOA

  FCO PRESTAKUNTZA OSAGARRIA FCOO LAN-ORIENTABIDE

  FCO PRESTAKUNTZA OSAGARRIA FCOR RRHH

  FCO PRESTAKUNTZA OSAGARRIA FCOS LAN SEGURTASUNA ETA OSASUNA

  FCO PRESTAKUNTZA OSAGARRIA FCOV FUNTSEZKO GAITASUNA

  FME FABRIKAZIO MEKANIKOA FMEA ERAIKUNTZA AERONAUTIKOAK

  FME FABRIKAZIO MEKANIKOA FMEC METALEZKO ERAIKUNTZAK

  FME FABRIKAZIO MEKANIKOA FMEE ELEKTROMEKANIKAREN FABRIKAZIOA

  FME FABRIKAZIO MEKANIKOA FMEF GALDAKETA

  FME FABRIKAZIO MEKANIKOA FMEG METALURGIA

  FME FABRIKAZIO MEKANIKOA FMEH ERAGIKETA MEKANIKOAK

  FME FABRIKAZIO MEKANIKOA FMEI ARTÍCULOS DIVERSOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA

  FME FABRIKAZIO MEKANIKOA FMEJ JOSTAILUAK

  FME FABRIKAZIO MEKANIKOA FMEL METALEZKO ERAIKUNTZAK

  FME FABRIKAZIO MEKANIKOA FMEM EKOIZPEN MEKANIKOA

  FME FABRIKAZIO MEKANIKOA FMES CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y SOLDADURA

  FME FABRIKAZIO MEKANIKOA FMEW ÁREA PARA CENTROS ESPECIALIZADOS

  HOT TURISMOA ETA OSTALARITZA HOTA OSTATU-ARLOA

  HOT TURISMOA ETA OSTALARITZA HOTF FERIAK ETA BILTZARRAK

  HOT TURISMOA ETA OSTALARITZA HOTG BIDAIA-AGENTZIAK

  HOT TURISMOA ETA OSTALARITZA

  HOTI TURISMOKO INFORMAZIOA, PROMOZIOA ETA GARAPENA

  HOT TURISMOA ETA OSTALARITZA HOTJ AUSAZKO JOKOAK

  HOT TURISMOA ETA OSTALARITZA HOTN ANIMAZIO

  HOT TURISMOA ETA OSTALARITZA HOTR JATETXE-ARLOA

  HOT TURISMOA ETA OSTALARITZA HOTT TURISMOA

  HOT TURISMOA ETA OSTALARITZA HOTU NEKAZARITZA-TURISMOA

  IEX ERAUZKETA INDUSTRIAK IEXD HARRI NATURALA

  IEX ERAUZKETA INDUSTRIAK

  IEXH PRIMERA TRANSFORMACIÓN DEL HIERRO Y DEL CARBÓN

  IEX ERAUZKETA INDUSTRIAK IEXM MEATZARITZA

  IEX ERAUZKETA INDUSTRIAK

  IEXP PRIMERA TRANSFORMACIÓN DE MINERALES NO FÉRREOS

  IFC INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK IFCC SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

  IFC INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK IFCD GARAPENA

  IFC INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK IFCI INFORMATIKA

  IFC INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK IFCM KOMUNIKAZIOAK

  IFC INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK IFCP descripción IFECP

  IFC INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK IFCT SISTEMAK ETA TELEMATIKA

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 22. orrialdea 25etik

  Familia kodea

  FAMILIA Arloa kodea

  ARLOA

  IMA INSTALATZEA ETA MANTENTZEA IMAC HOTZA ETA KLIMATAZIOA

  IMA INSTALATZEA ETA MANTENTZEA IMAF HOTZA ETA KLIMATAZIOA

  IMA INSTALATZEA ETA MANTENTZEA IMAI INSTALAZIOAK MUNTATZEA ETA MANTENTZEA

  IMA INSTALATZEA ETA MANTENTZEA IMAM MEKANIKA

  IMA INSTALATZEA ETA MANTENTZEA IMAN MEKANIKA

  IMA INSTALATZEA ETA MANTENTZEA IMAQ INDUSTRIAKO MAKINAK ETA EKIPAMENDUAK

  IMA INSTALATZEA ETA MANTENTZEA IMAR HOTZA ETA GIROTZEA

  IMA INSTALATZEA ETA MANTENTZEA IMAT MANTENDUKO ANTOLATZAILEA

  IMP IRUDI PERTSONALA IMPE ESTETIKA

  IMP IRUDI PERTSONALA IMPP ILE-APAINKETA ETA ESTETIKA

  IMP IRUDI PERTSONALA IMPQ ILE-APAINKETA

  IMS IRUDIA ETA SOINUA IMSA GIROA

  IMS IRUDIA ETA SOINUA IMSD ZUZENDARITZA, GAUZATZEA

  IMS IRUDIA ETA SOINUA IMSE ZUZENEKO IKUSKIZUNAK

  IMS IRUDIA ETA SOINUA IMSF INFORMAZIOA

  IMS IRUDIA ETA SOINUA IMSG IRUDI ETA ARGAZKIGINTZA

  IMS IRUDIA ETA SOINUA IMSI IMAGEN Y SONIDO

  IMS IRUDIA ETA SOINUA IMSM MULTIMEDIA

  IMS IRUDIA ETA SOINUA IMSN ANIMAZIOA

  IMS IRUDIA ETA SOINUA IMSP PRODUCCIÓN

  IMS IRUDIA ETA SOINUA IMSR POSTPRODUKZIOA

  IMS IRUDIA ETA SOINUA IMSS SOINU ETA MEGAFONIA

  IMS IRUDIA ETA SOINUA IMST ARGAZKIGINTZA-EKOIZPENAK

  IMS IRUDIA ETA SOINUA IMSV IKUS-ENTZUNEZKOEN EKOIZPENA

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAA INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN DIVERSA

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAB EDARIEN INDUSTRIAK

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAC INDUSTRIAS CÁRNICAS

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAD ASKOTARIKO ELIKAGAIAK

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAE ESNEKIAK

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

  INAF OKINTZA, PASTELGINTZA, GOZOGINTZA ETA ERROTARITZA

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAG INDUSTRIAS DE ACEITES Y GRASAS

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAH EDARIAK

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAI HARAGIKIAK

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAJ ARRANTZAKO PRODUKTUAK

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAK OLIOAK ETA KOIPEAK

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

  INAN OKUPAZIO OROKORRAK ELIKAGAIEN INDUSTRI ARLOAN

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAQ EKINTZ OSAGARRIAK ELIKAGAIEN INDUSTRIAN

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

  INAR AURREKOZINATUTAKO ETA KOZINATUTAKO INDUSTRIAK

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAT INDUSTRIAS DEL TABACO

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAU INDUSTRIAS DE AZÚCAR

  INA ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INAV BARAZKI-KONTSERBAK

  MAM ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

  MAMA ZURAREN ETA KORTXOAREN TRANSFORMAZIOA

  MAM ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

  MAMB INSTALAZIOAK ETA ALTZARIAK JARTZEA

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 23. orrialdea 25etik

  Familia kodea

  FAMILIA Arloa kodea

  ARLOA

  MAM ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

  MAMD AROTZERIA ETA ALTZARIGINTZA

  MAM ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

  MAMM FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE CARPINTERÍA Y MUEBLE

  MAM ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

  MAMP PRIMERA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y EL CORCHO

  MAM ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

  MAMR AROTZERIA ETA ALTZAGINTZA

  MAM ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

  MAMS AROTZ ETA ALTZAGINTZAKO FABRIKAZIO SEMI-INDUSTRIALIZATUA

  MAP ITSASOA ETA ARRANTZA MAPA CULTIVO DE ALGAS

  MAP ITSASOA ETA ARRANTZA MAPB URPEKARITZA

  MAP ITSASOA ETA ARRANTZA MAPF CULTIVO DE FITOPLANCTON Y ZOOPLANCTON

  MAP ITSASOA ETA ARRANTZA MAPL PESCA EN AGUAS CON LÍMITES

  MAP ITSASOA ETA ARRANTZA MAPM CULTIVO DE MOLUSCOS

  MAP ITSASOA ETA ARRANTZA MAPN ARRANTZA ETA NABIGAZIOA

  MAP ITSASOA ETA ARRANTZA MAPP PISCICULTURA

  MAP ITSASOA ETA ARRANTZA MAPU AKUIKULTURA

  QUI KIMIKA QUIA ANALISIA ETA KONTROLA

  QUI KIMIKA QUIB OINARRIZKO KIMIKA

  QUI KIMIKA QUIC descripción QUIC

  QUI KIMIKA QUIE KIMIKAGINTZA

  QUI KIMIKA QUIL LABORATEGI KIMIKOA

  QUI KIMIKA QUIM FARMAKIMIKA

  QUI KIMIKA QUIO OREA, PAPERA ETA KARTOIA

  QUI KIMIKA QUIQ QUÍMICA FINA

  QUI KIMIKA QUIT POLIMEROEN TRANSFORMAZIOA

  SAN OSASUNA SANA ANATOMÍA PATOLÓGICA

  SAN OSASUNA SANB AHO ETA HORTZEN OSASUNA

  SAN OSASUNA SANC ZAINTZA OSAGARRIAK

  SAN OSASUNA SAND DIETETIKA

  SAN OSASUNA SANF FARMAZIA

  SAN OSASUNA SANL LABORATEGI-TEKNIKAK

  SAN OSASUNA SANP ZERBITZU ETA PRODUKTU SANITARIOAK

  SAN OSASUNA SANR TEKNIKA ERRADIOLOGIKOAK

  SAN OSASUNA SANS SOPORTE Y AYUDA AL DIAGNÓSTICO

  SAN OSASUNA SANT OSASUN ARRETA

  SEA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA SEAA CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL

  SEA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA SEAB RIESGOS LABORALES

  SEA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA SEAC CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA

  SEA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA SEAD SEGURTASUNA ETA PREBENTZIOA

  SEA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA SEAE EDUCACIÓN AMBIENTAL

  SEA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA SEAF RECURSOS FORESTALES

  SEA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA SEAG INGURUMEN KUDEAKETA

  SEA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA SEAI VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL

  SEA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA SEAL BABES ZIBILA

  SEA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA SEAR RESTAURACIÓN AMBIENTAL

  SEA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA SEAS CONTROL Y SEGURIDAD

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 24. orrialdea 25etik

  Familia kodea

  FAMILIA Arloa kodea

  ARLOA

  SEA SEGURTASUNA ETA INGURUMENA

  SEAU LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  SSCA ELKARTZE-EKINTZA

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  SSCB KULTURA- ETA JOLAS-JARDUERAK

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  SSCE PRESTAKUNTZA ETA HEZKUNTZA

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  SSCF TREBAKUNTZA

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  SSCG GIZARTE-ARRETA

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  SSCI KONTSUMITZAILEARENTZAKO ZERBITZUAK

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  SSCJ JARDINES, BOSQUES, PARQUES Y ZOOLÓGICOS

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  SSCL LIMPIEZA

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  SSCM GIZARTE LAGUNTZA ETA KONTSUMITZAILEARENTZAKO ZERBITZUAK

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  SSCP POMPAS FÚNEBRES Y ACTIVIDADES AFINES

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  SSCR JOLAS-EKINTZAK

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  SSCS GIZARTE-LAGUNTZA

  SSC GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

  SSCT LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO DE PIEL Y TELA

  TCP EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

  TCPA CONFECCIÓN ANTE-NAPA Y PELETERÍA

  TCP EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

  TCPC OINETAKOAK

  TCP EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

  TCPE EHUN-OBEKUNTZA

  TCP EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

  TCPF EHUNGINTZAKO ETA LARRUGINTZA

  TCP EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

  TCPH HARIAK

  TCP EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

  TCPJ TELAS NO TEJIDAS

  TCP EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

  TCPL ZULO-BRODATUZKO EHUNGINTZA

  TCP EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

  TCPN EHUNA ETA LARRUA HOBETZEKO PROZESUA

  TCP EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

  TCPP HARI ETA EHUNEN EKOIZPENA

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVA AIREPORTU ERRAZTEKO GUNE OPERATZAILEA

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVB TRENBIDEAK ETA KABLEA

 • Erabiltzailearen eskuliburua – Eskaera 2016ko DEIALDIA Ekintza estrategikoak 25. orrialdea 25etik

  Familia kodea

  FAMILIA Arloa kodea

  ARLOA

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVC ERREPIDEKO GARRAIOA

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVE GARRAIO ELEKTROMEKANIKOEN SISTEMA KONPONKETA

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVF REPARACIÓN DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS DE TRACCIÓN

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVG IBILGAILUEN ELEKTROMEKANIKA

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVI IBILGAILUEN ERREPIDE BIDEZKO GIDATZEA

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVL IBILGAILUEN KARROZERIA

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVM ITSAS GARRAIOA

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVO AERONAUTIKA

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVP REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVR ERRAIL ETA KABLE GARRAIOA

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVT AUTOMOCIÓN

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVU NAUTIKA

  TMV GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK

  TMVV ABIAZIO MOTOREAREN KONPONKETA

  VIC BEIRA ETA ZERAMIKA VICF ZERAMIKA-PRODUKTUEN FABRIKAZIOA

  VIC BEIRA ETA ZERAMIKA VICI BEIRA INDUSTRIALA

  VIC BEIRA ETA ZERAMIKA VICM MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN