España e Galicia na Unión Europea

of 28 /28
ESPAÑA E GALICIA NA UNIÓN EUROPEA TEMA 11

Embed Size (px)

Transcript of España e Galicia na Unión Europea

Page 1: España e Galicia na Unión Europea

ESPAÑA E GALICIA NA UNIÓN EUROPEA

TEMA 11

Page 2: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 2

CONSTRUCIÓN DA UE O camiño cara a integración europea foi un proceso longo. O que comezou sendo un proxecto de cooperación fundamentalmente

económico, evolucionaou cara unha crecente integración política, social e cultural. Paralelamente o número de membros ampliouse de seis a vintesete.

Page 3: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 3

A CONSTRUCIÓN DA UE: Proceso de integración. Os Tratados. 1.1.-Os fundacionais Etapas:

En 1946 Churchill declarouse favorable á formación dos Estados Unidos de Europa para rematar coas rivalidades entre países e formar unha terceira potencia mundial fronte EE.UU e a URSS. Nos anos cincuenta asínanse: Tratado de París onde se creou a CECA (Comunidade Europa do Carbón e o

Aceiro) un mercado común integrado polo Benelux, Francia, República Federal Alemana e Italia.

Tratado de Roma os estados da CECA acordaron a creación da: CEE: Comunidade Económica Europa que establecía:

Mercado único ou libre circulación de persoas, mercadorías, servizos e capital.

Política Agraria Común Política de Transportes Común

Euratom (Comunidade europea de Enerxía Atómica) pretendía desenvolver: a investigación industria nuclear con fins pacíficos Mercado común de combustibles nucleares.

Page 4: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 4

A CONSTRUCIÓN DA UE. 1.-Proceso de integración. 1.2.-As modificacións dos tratados fundacionais A Acta Única Europea:

Aumentou os poderes do Parlamento Europeo. Incrementou os fondos destinados ás rexións menos dinámicas.

Tratado da Unión Europea (TUE) ou Tratado de Maastricht. Creou a UE e estableceu os seus piares:

Acadar a unión económica e monetaria Política Exterior e de Seguridade Común Asuntos de Xustiza e de Interior.

Tratado de Amsterdam: Propuxo crear unha Europa máis democrática e social e próxima aos cidadáns Incremento de número de membros permitindo a COOPERACIÓN REFORZADA (diferenza de velocidade)

Tratado de Niza: Decidiuse elaborar unha Constitución Europea

Tratado de Lisboa: Dota de personalidade xurídica única á UE. Clarifica as competencias da UE e dos estados membros Mellora a eficacia da UE Incrementa a Democracia Aumenta a integración Mellora a presenza da UE no exterior Reforza dereitos e liberdades e a solidariedade Contempla a posibilidade de abandono negociado da UE por un estado membro.

Page 5: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 5

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

RUSIAREINOUNIDO

DINAMARCA

PAISESBAJOS

BELGICA

BIELORRUSIA

ALEMANIA POLONIA

UCRANIA

MOLDAVIAESLOVAQUIA

REP. CHECA

AUSTRIAHUNGRIA

LUXEMBURGO

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

FINLANDIASUECIA

NORUEGA

IRLANDA

RUMANIA

BULGARIA

ESLOVENIA

CROACIA

ALBANIA

CHIPRE

TURQUIA

GRECIA

MACEDONIA

REP. FED. DEYUGOSLAVIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

MALTA

EL PROCESO DE

UNIFICACIONEUROPEA(1957-2007)

SUIZA

PAISES FUNDADORES (1957)

Page 6: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 6

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

RUSIAREINOUNIDO

DINAMARCA

PAISESBAJOS

BELGICA

BIELORRUSIA

ALEMANIA POLONIA

UCRANIA

MOLDAVIAESLOVAQUIA

REP. CHECA

AUSTRIAHUNGRIA

LUXEMBURGO

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

FINLANDIASUECIA

NORUEGA

IRLANDA

RUMANIA

BULGARIA

ESLOVENIA

CROACIA

ALBANIA

CHIPRE

TURQUIA

GRECIA

MACEDONIA

REP. FED. DEYUGOSLAVIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

MALTA

EL PROCESO DE

UNIFICACIONEUROPEA(1957-2007)

SUIZA

PAISES FUNDADORES (1957)

INCORPORADOS EN 1973

Page 7: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 7

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

RUSIAREINOUNIDO

DINAMARCA

PAISESBAJOS

BELGICA

BIELORRUSIA

ALEMANIA POLONIA

UCRANIA

MOLDAVIAESLOVAQUIA

REP. CHECA

AUSTRIAHUNGRIA

LUXEMBURGO

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

FINLANDIASUECIA

NORUEGA

IRLANDA

RUMANIA

BULGARIA

ESLOVENIA

CROACIA

ALBANIA

CHIPRE

TURQUIA

GRECIA

MACEDONIA

REP. FED. DEYUGOSLAVIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

MALTA

EL PROCESO DE

UNIFICACIONEUROPEA(1957-2007)

SUIZA

PAISES FUNDADORES (1957)

INCORPORADOS EN 1973

INCORPORADOS EN 1981

Page 8: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 8

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

RUSIAREINOUNIDO

DINAMARCA

PAISESBAJOS

BELGICA

BIELORRUSIA

ALEMANIA POLONIA

UCRANIA

MOLDAVIAESLOVAQUIA

REP. CHECA

AUSTRIAHUNGRIA

LUXEMBURGO

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

FINLANDIASUECIA

NORUEGA

IRLANDA

RUMANIA

BULGARIA

ESLOVENIA

CROACIA

ALBANIA

CHIPRE

TURQUIA

GRECIA

MACEDONIA

REP. FED. DEYUGOSLAVIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

MALTA

EL PROCESO DE

UNIFICACIONEUROPEA(1957-2007)

SUIZA

PAISES FUNDADORES (1957)

INCORPORADOS EN 1973

INCORPORADOS EN 1981

INCORPORADOS EN 1986

Page 9: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 9

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

RUSIAREINOUNIDO

DINAMARCA

PAISESBAJOS

BELGICA

BIELORRUSIA

ALEMANIA POLONIA

UCRANIA

MOLDAVIAESLOVAQUIA

REP. CHECA

AUSTRIAHUNGRIA

LUXEMBURGO

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

FINLANDIASUECIA

NORUEGA

IRLANDA

RUMANIA

BULGARIA

ESLOVENIA

CROACIA

ALBANIA

CHIPRE

TURQUIA

GRECIA

MACEDONIA

REP. FED. DEYUGOSLAVIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

MALTA

EL PROCESO DE

UNIFICACIONEUROPEA(1957-2007)

SUIZA

PAISES FUNDADORES (1957)

INCORPORADOS EN 1973

INCORPORADOS EN 1981

INCORPORADOS EN 1986

INCORPORADO EN 1990 TRAS LAREUNIFICACION DE ALEMANIA.

Page 10: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 10

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

RUSIAREINOUNIDO

DINAMARCA

PAISESBAJOS

BELGICA

BIELORRUSIA

ALEMANIA POLONIA

UCRANIA

MOLDAVIAESLOVAQUIA

REP. CHECA

AUSTRIAHUNGRIA

LUXEMBURGO

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

FINLANDIASUECIA

NORUEGA

IRLANDA

RUMANIA

BULGARIA

ESLOVENIA

CROACIA

ALBANIA

CHIPRE

TURQUIA

GRECIA

MACEDONIA

REP. FED. DEYUGOSLAVIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

MALTA

EL PROCESO DE

UNIFICACIONEUROPEA(1957-2007)

SUIZA

PAISES FUNDADORES (1957)

INCORPORADOS EN 1973

INCORPORADOS EN 1981

INCORPORADOS EN 1986

INCORPORADO EN 1990 TRAS LAREUNIFICACION DE ALEMANIA.

INCORPORADOS EN 1995

Page 11: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 11

ESPAÑA

FRANCIA

ITALIA

PORTUGAL

RUSIAREINOUNIDO

DINAMARCA

PAISESBAJOS

BELGICA

BIELORRUSIA

ALEMANIA POLONIA

UCRANIA

MOLDAVIAESLOVAQUIA

REP. CHECA

AUSTRIAHUNGRIA

LUXEMBURGO

LETONIA

ESTONIA

LITUANIA

FINLANDIASUECIA

NORUEGA

IRLANDA

RUMANIA

BULGARIA

ESLOVENIA

CROACIA

ALBANIA

CHIPRE

TURQUIA

GRECIA

MACEDONIA

REP. FED. DEYUGOSLAVIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

MALTA

EL PROCESO DE

UNIFICACIONEUROPEA(1957-2007)

SUIZA

PAISES FUNDADORES (1957)

INCORPORADOS EN 1973

INCORPORADOS EN 1981

INCORPORADOS EN 1986

INCORPORADO EN 1990 TRAS LAREUNIFICACION DE ALEMANIA.

INCORPORADOS EN 1995

PAISES DE ENTRADA RECENTE.

Page 12: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 12

Page 13: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 13

A CONSTRUCIÓN DA UE. 2.-O proceso de ampliación. 2.2.-Consecuencias da ampliación Políticas:

Efectos positivos Soterrou defintivamente a Europa dos dous bloques e a guerra fría. Valorou o sistema democrático como criterio para formar parte da UE, por iso gaña relevancia.

Novos retos O funcionamento da UE faise complexo pois incorpora conflitos territoriais como o de Chipre. Acrecenta as diverxencias en política exterior.

Socioeconómicas No terreo demográfico: achegaron á UE 104 millóns de persoas. No terreo económico

O mercado único ensánchase: Os antigos membros da UE, agás Irlanda, restrinxiron temporalmente a libre entrada de traballadores dos novos socios (que poderían percibir salarios menores e desestabilizar o seu mercado laboral). Por outra parte os prezos máis baratos dos produtos destes países incrementa a competencia

As actividades económicas diversifícanse: As actividades agrarias incrementan o seu peso pero deben ser competitiva. A industria deslocalízase cara novos membros atraídos polos mellores salarios.

A desigualdade interna aumenta pois os novos membros teñen un PIB per cápita inferior e son os máis beneficiados da política de cohesión territorial.

Culturais e ambientais: Enriquécese a cultura En canto ao medio ambiente hai que aplicar a lexislación da UE

Page 14: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 14

O FUNCIONAMENTO DA UE. 1.-As institucións da UE Consello Europeo: Está formado por:

Xefes de Estado ou de Goberno dos países membros Presidente escollido por dous anos e medio

Consello da Unión Europea: representa aos estados membros. Está integrado por un ministro de cada estado, que varía segundo o tema tratado. A presidencia é rotatoria, cada seis meses.

Parlamento Europeo: representa á cidadanía e está formado polos parlamentarios escollidos por sufraxio universal. Comisión Europea: representa os intereses da UE. Está composta por:

Un presidente Un vicepresidente Alto representante da Unión para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade Comisarios encargados das diferentes áreas.

Tribunal de xustiza: está formado por un xuíz de cada estado membro nomeado por seis anos. Tribunal de Contas: está integrado por un representante de cada estado nomeado por seis anos. Banco Central Europeo: está formado por:

Un presidente Vicepresidente Gobernadores dos Bancos Centrais da zona euro e dos demais membros da UE

Outros organismos: Banco europeo de investimento Comité económico e Social Comité de rexións Valedor do Pobo Europeo

Page 15: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 15

O FUNCIONAMENTO DA UE. Institucións

Page 16: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 16

O FUNCIONAMENTO DA UE. 2.-As políticas comúns Política económica: Aspírase á xeralización da Unión Económica e Monetaria.

Mercado Único é a libre circulación de persoas, mercadorías, capital e servizos. Unión Económica e monetaria (UEM) que supón a converxencia económica entre os estados membros. Polítics económicas sectoriais: como a PAC, PPC, enerxía, etc.

Política de xustiza: preténdese crear un espazo de liberdade, seguridade e xustiza entre os seus membros. Espazo de liberdade que propón alcanzar a plenta liberdade de circulación de persoas entre os membros. Con este fin,

todos eles, agás Gran Bretaña e Irlanda, subscribiron o Acordo Schengen qe suprime os controis fronteirizos internos, quedando reducidos os controis á fronteira exterior común. Neste acordo tamén participan países non comunitarios como Noruega, Suíza e Islandia.

Espazo de seguridade: inclúe a adopción de medidas para evitar que a libre circulación favoreza a delincuencia, o terrorismo, o narcotráfico...

Espazo de xustiza: proponse fomentar a cooperación xudicial con medidas como a creación da Eurojust. Política Exterior e de Seguridade Común (PESC): aínda vai lenta pois os países son receosos de ceder competencias á Ue.

Política exterior e de Seguridade Común: pretende defender os valores, a seguridade e a independencia da UE. Creación dun Alto Representante da Unión para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade. Prevención das crises Establecemento de estratexias.

Política europea de Seguridade e Defensa (PESD) Para defenderse das ameazas pretende crear un mundo máis unido. Pretende tamén unha política de defensa común poñendo cada estado un continxente de civís e militares con varios cometidos.

Política de dereitos dos cidadáns: propiciou avances nos dereitos e logros para mellorar o benestar social. Política educativa: impulsa medidas como intercambios de estudantes, creouse o Espazo Europeo de Investigación; foméntase

a cultura e diversidade cultural.

Page 17: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 17

Page 18: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 18

Page 19: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 19

Page 20: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 20

Page 21: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 21

Page 22: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 22

Page 23: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 23

ESPAÑA NA UE España ingresou na Comunidade Europea en

1986, case trinta anos despois da súa constitución. As razóns do seu atraso foron políticas (ditadura de Franco).

As negociacións foron difíciles pero finalmente culminaron coa sinatura do TRATADO DE ADHESIÓN en 1985 que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 1986.

Page 24: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 24

ConsecuenciasDa integración

Políticas Económicas Sociais

Reforzouse a democracia

Puxo fin ao illamento

Reformou para adaptara economía á comunitaria

Contou con axudas económicas

O PIB creceu por ribada media

A modea gañou estabilidade

Universalizacióndos servizos públicos

Page 25: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 25

ESPAÑA NA UE. 2.-Posición actual de España na Unión Europea España está considerado como un país periférico. A súa situación xeoestratéxica nunha encrucillada de mares e

continentes favorece o papel mediador entre a UE e os ámbitos atlánticos e mediterráneo.

España como o segundo estado máis extenso despois de Francia e o quinto máis poboado aínda que a súa densidade está por debaixo da media europea.

España, en relación aos trazos socioeconómicos, está nunha situación intermedia, pero. Atópase por debaixo da media europea en produtividade,

competitividade e obxectivos de Lisboa.

Page 26: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 26

ESPAÑA NA UNIÓN EUROPEA. 2.-Posición actual de España na UE. 2.1.-As perpectivas de futuro A futura ampliación da Unión cara os países de Europa Central pode ter diversas repercusións:

Redución dos seus deputados no Parlamento e os seus votos no Consello da UE. Novo reparto dos fondos estruturais e a contía para España será menor. A ampliación do mercado único

España restrinxiu a entrada de traballadores procedentes dos países da actual ampliación.

Respecto ao movementode mercadorías, capital e servizos xorden diverxencias: Os novos países ofrecen salarios baixos, produtos baratos. Favorecen a deslocalización industrial e atraen investimentos en prexuízo de

España. Por outra parte amplíase o mercado para as exportacións e investimento de

España. O incremento da produtividade e da competitividade resulta imprescindible. Para requírese

Ampliar o contido tecnolóxica, calidade e deseñol Participar en redes comerciais exteriores e mellorar as infraestruturas de transporte. Aumentar a formación da man de obra

Page 27: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 27

GALICIA NA UNIÓN EUROPEA Galicia apenas recibiu axudas para a súa agricultura pois a UE subvenciona

as grandes explotacións e en Galicia predomina o minifundio. A biodiversidade mariña tampouco beneficiou a Galicia xa que tivo que

reducir cotas de pesca e reducir os barcos asi como reconverter o sector. No sector lácteo a produción sobrepasaba a cota e houbo que reducir

explotacións. A construción naval sufriu a reconversión. Galicia recibiu moitos Fondos Estruturais de cohesión por ser unha rexión

pouco desevolvida. Galicia está comprendida no Arco Atlántico formado por 30 rexións e

preténdes fortalecer a rede de infraestruturas, a tecnoloxía, a innovación. No 1991 configurouse a Eurorrexión Galicia e Norte de Portugal

Page 28: España e Galicia na Unión Europea

IES Universidade Laboral

Xeografía de 2º de Bacharelato 28