éSsers vius bloc

of 25 /25
Els éssers vius Regnes, espècies i biodiversitat (Tema 3, 2a part)

Embed Size (px)

Transcript of éSsers vius bloc

Page 1: éSsers vius bloc

Els éssers vius Regnes, espècies i biodiversitat

(Tema 3, 2a part)

Page 2: éSsers vius bloc

LA BIOSFERA

PART BAIXA DE L’ATMOSFERA

HIDROSFERA

PART SUPERFICIAL DE LA LITOSFERA

BIOSFERA

Page 3: éSsers vius bloc

Taxonomia● Ciència que classifica els éssers vius.● Classificació jeràrquica en taxons

Page 4: éSsers vius bloc
Page 5: éSsers vius bloc
Page 6: éSsers vius bloc
Page 7: éSsers vius bloc

Espècie

Està formada pel grup d'organismes amb la capacitat de reproduir-se, formant nous individus fèrtils.Els individus d'una mateixa espècies tenen aspecte, característiques i genoma similars.

Felis Catus

Page 8: éSsers vius bloc

TIPUS D’ÉSSERS VIUS

UNICEL·LULARS

ÉSSERS VIUS

PLURICEL·LULARS

Formats per una sola cèl·lula Formats per moltes cèl·lules organitzades en teixits, òrgans i

aparells

Page 9: éSsers vius bloc
Page 10: éSsers vius bloc
Page 11: éSsers vius bloc

ELS CINC REGNES

Podem classificar tots els éssers vius en 5 grans regnes:

● Monera● Protoctists● Fongs● Vegetals o plantes ● Animals

Page 12: éSsers vius bloc

REGNE MONERA

• Microorganismes• Unicel·lulars • Procariotes• Ex: Bacteris

Page 13: éSsers vius bloc

REGNE DELS PROTOCTISTS

• Unicel·lulars i pluricel·lulars

• Cèl·lules eucariotes• Inclouen algues i

protozous

Page 14: éSsers vius bloc

REGNE DELS FONGS

• Unicel·lulars, com els llevats

• Pluricel·lulars, com els que formen els bolets

• Cèl·lules eucariotes animals

• Heteròtrofs

Page 15: éSsers vius bloc

REGNE DELS VEGETALS O PLANTES

• Pluricel·lulars • Cèl·lula eucariota

vegetal• Autòtrofs: Fotosíntesi• No es desplacen: fixats

al terra per arrels

Page 16: éSsers vius bloc

REGNE DELS ANIMALS

• Pluricel·lulars• Cèl·lula eucariota animal• Teixits, òrgans i aparells

especialitzats• Heteròtrofs• Generalment poden

desplaçar-se

Page 17: éSsers vius bloc
Page 18: éSsers vius bloc
Page 19: éSsers vius bloc
Page 20: éSsers vius bloc

Biodiversitat: Conjunt i varietat de formes de vida

Page 21: éSsers vius bloc
Page 22: éSsers vius bloc
Page 23: éSsers vius bloc

Pèrdua de Biodiversitat

Page 24: éSsers vius bloc

Què podem fer?● Prohibir el comerç d'espècies amenaçades● Protegir espais● Fomentar el turisme ecològic● Protecció d'espècies● Estudiar la natura● ...

Page 25: éSsers vius bloc

Realitzat amb materia extret de diverses pàgines web