Evolució de resultats dels baròmetres semestrals de Barcelona

of 36 /36
Gerència Adjunta de Projectes Estratègics – Gerència Municipal Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació Baròmetre Semestral de Barcelona Evolució Juny 2013 Registre Públic d'Enquestes i Estudis d'Opinió r13019

Embed Size (px)

description

Evolució de resultats dels baròmetres semestrals de Barcelona corresponent a l'onada de juny de 2013.

Transcript of Evolució de resultats dels baròmetres semestrals de Barcelona

  • 1. Gerncia Adjunta de Projectes Estratgics Gerncia Municipal Direcci de Serveis dEstudis i Avaluaci Barmetre Semestral de Barcelona Evoluci Juny 2013 Registre Pblic d'Enquestes i Estudis d'Opini r13019

2. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci Pla d'Estudis Sociolgics 2012-2015 Registre Pblic d'Enquestes i Estudis d'Opini : r13019 www.bcn.cat Fitxa Tcnica 01 3. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci Pla d'Estudis Sociolgics 2012-2015 Registre Pblic d'Enquestes i Estudis d'Opini : r13019 www.bcn.cat FITXA TCNICA MBIT Municipi de Barcelona. UNIVERS Poblaci de Barcelona de 18 anys i ms. GRANDRIA DE LA MOSTRA 800 entrevistes. METODOLOGIA Entrevista telefnica amb sistema CATI. PROCEDIMENT DE MOSTREIG Mostreig aleatori estratificat. Els estrats shan format per lencreuament dels deu districtes municipals amb el gnere i amb ledat dels ciutadans (ledat es divideix en sis categories: de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64 i de 65 anys i ms). Shan aplicat quotes per a cadascun dels estrats calculades de forma proporcional segons el padr municipal. AFIXACI Proporcional. PONDERACI No s procedent. ERROR MOSTRAL Per a un nivell de confiana del 95,5% (2), i P = Q, lerror s de 3,46% per al conjunt de la mostra. DATA DE REALITZACI De l11 al 17 de juny de 2013. EMPRESA TREBALL DE CAMP Institut d'Estudis i Professions, SL / DEP Institut 4. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci Pla d'Estudis Sociolgics 2012-2015 Registre Pblic d'Enquestes i Estudis d'Opini : r13019 www.bcn.cat Evoluci 02 5. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [Q1] SEXE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny HOME 46,8 47,0 47,0 46,9 47,1 46,6 46,6 46,6 46,8 46,8 46,6 DONA 53,3 53,0 53,0 53,1 52,9 53,4 53,4 53,4 53,3 53,3 53,4 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [Q2] EDAT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny DE 18 A 24 ANYS 7,8 7,6 7,6 7,6 7,6 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,1 DE 25 A 34 ANYS 19,6 19,9 19,9 19,8 19,9 18,8 18,8 18,1 17,8 17,8 17,1 DE 35 A 44 ANYS 18,3 18,6 18,6 18,9 18,9 19,0 19,0 19,3 19,5 19,5 19,5 DE 45 A 54 ANYS 15,4 15,4 15,4 15,6 15,6 16,0 16,0 16,1 16,3 16,3 16,4 DE 55 A 64 ANYS 13,8 13,5 13,5 13,4 13,4 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,6 65 ANYS I MS 25,3 25,0 25,0 24,7 24,6 25,5 25,5 25,8 25,8 25,8 26,3 MITJANA 49,1 49,2 49,2 49,0 49,4 49,7 49,3 50,3 49,9 50,5 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [Q3] DISTRICTE MUNICIPAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny CIUTAT VELLA 6,6 6,6 6,6 6,8 6,9 6,5 6,5 6,4 6,5 6,5 6,5 EIXAMPLE 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 SANTS-MONTJUC 11,4 11,4 11,4 11,3 11,3 11,4 11,4 11,5 11,5 11,5 11,5 LES CORTS 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 SARRI-SANT GERVASI 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 GRCIA 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 HORTA-GUINARD 10,6 10,6 10,6 10,5 10,5 10,6 10,6 10,5 10,4 10,4 10,4 NOU BARRIS 10,5 10,5 10,5 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,3 SANT ANDREU 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 SANT MART 13,9 13,9 13,9 14,0 14,0 14,1 14,1 14,3 14,3 14,3 14,4 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 2 6. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [Q4, Q5 i Q6] QUINA S LA SEVA NACIONALITAT? I QUINA NACIONALITAT TENIA ABANS? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny ESPANYOLA SEMPRE 94,8 95,2 95,4 93,6 93,3 95,3 94,6 93,4 94,8 92,8 85,4 ESPANYOLA, ABANS ALTRES UNI EUROPEA 2,0 ESPANYOLA, ABANS RESTA PASOS 2,3 ALTRES UNI EUROPEA - 1,1 1,5 2,0 1,4 2,0 2,1 1,8 1,9 1,8 4,5 RESTA PASOS 5,1 3,6 3,1 4,4 5,1 2,8 3,3 4,9 3,3 5,5 5,9 NS / NC 0,1 0,3 - - 0,3 - - - 0,1 - - N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [Q7] SITUACI LABORAL ACTUAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny TREBALLA PER COMPTE PROPI 7,9 11,4 9,3 8,8 10,6 10,3 9,1 8,6 8,4 7,9 9,4 TREBALLA PER COMPTE D'ALTRI 45,1 45,5 43,4 43,3 43,9 41,5 41,0 40,1 38,0 38,9 33,9 JUBILAT/ADA / PENSIONISTA 29,1 27,3 28,4 28,9 26,5 28,9 29,3 30,3 30,8 29,0 31,4 ATURAT/ADA / BUSCA FEINA 3,9 4,4 8,1 8,8 9,0 11,0 11,3 12,6 14,9 15,4 15,1 TASQUES DE LA LLAR 7,8 6,0 6,1 4,6 4,0 3,9 3,5 2,6 2,8 2,8 3,9 ESTUDIANT 6,0 5,5 4,6 5,5 5,9 4,5 5,6 5,8 4,9 6,0 6,3 NO CONTESTA 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,4 0,1 0,1 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 3 7. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [P1.1] EL DARRER ANY, VOST CREU QUE BARCELONA HA MILLORAT O HA EMPITJORAT? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny HA MILLORAT 37,3 35,8 34,4 41,1 34,3 28,5 30,0 24,5 24,4 21,1 18,8 EST IGUAL 22,9 22,3 20,8 18,5 19,0 20,3 23,4 30,1 30,8 21,8 29,1 HA EMPITJORAT 39,0 38,3 41,3 37,5 43,4 47,5 44,1 40,8 42,1 53,3 49,3 NS / NC 0,9 3,8 3,6 2,9 3,4 3,8 2,5 4,6 2,8 3,9 2,9 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [P1.2] EL DARRER ANY, VOST CREU QUE CATALUNYA HA MILLORAT O HA EMPITJORAT? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny HA MILLORAT 36,1 32,0 33,1 38,2 33,0 27,5 23,6 21,3 17,0 17,0 12,4 EST IGUAL 23,6 18,4 18,4 16,3 17,9 14,9 16,6 14,6 17,9 9,5 16,0 HA EMPITJORAT 32,9 40,6 40,8 35,9 40,4 50,1 53,9 54,1 56,3 65,8 66,4 NS / NC 7,4 9,0 7,8 9,6 8,8 7,5 5,9 10,0 8,9 7,8 5,3 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [P1.3] EL DARRER ANY, VOST CREU QUE ESPANYA HA MILLORAT O HA EMPITJORAT? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny HA MILLORAT 41,0 30,3 23,1 23,2 17,3 12,6 13,1 9,0 6,0 5,3 5,0 EST IGUAL 20,1 12,5 10,1 10,6 11,5 7,6 8,6 8,1 6,6 3,5 7,8 HA EMPITJORAT 24,5 45,8 55,5 54,7 60,9 73,4 72,6 71,6 80,5 82,4 81,4 NS / NC 14,4 11,5 11,3 11,5 10,4 6,4 5,6 11,3 6,9 8,9 5,9 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 4 8. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [P2.1] I, DE CARA AL FUTUR, VOST CREU QUE BARCELONA MILLORAR O EMPITJORAR? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MILLORAR 63,8 57,0 58,4 65,7 71,0 62,0 70,1 56,1 54,3 53,6 55,1 CONTINUAR IGUAL 6,1 4,3 5,3 2,6 3,3 4,0 4,4 6,9 5,1 6,1 10,8 EMPITJORAR 22,3 28,9 26,0 21,0 17,0 25,6 15,6 30,1 32,4 30,9 24,3 NS / NC 7,9 9,9 10,4 10,6 8,8 8,4 9,9 6,9 8,3 9,4 9,9 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [P2.2] I, DE CARA AL FUTUR, VOST CREU QUE CATALUNYA MILLORAR O EMPITJORAR? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MILLORAR 67,3 59,1 62,1 67,7 74,3 64,5 73,8 56,3 53,5 52,9 52,5 CONTINUAR IGUAL 7,8 5,4 5,1 3,1 2,5 4,1 3,8 5,5 5,3 5,1 10,0 EMPITJORAR 18,1 25,6 23,3 20,0 14,4 23,6 14,3 32,3 34,0 33,4 27,0 NS / NC 6,9 9,9 9,5 9,1 8,9 7,8 8,3 6,0 7,3 8,6 10,5 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [P2.3] I, DE CARA AL FUTUR, VOST CREU QUE ESPANYA MILLORAR O EMPITJORAR? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MILLORAR 59,6 52,4 55,1 59,2 68,4 57,3 59,6 46,1 43,4 36,8 43,4 CONTINUAR IGUAL 12,1 6,6 6,1 5,1 6,0 4,5 6,4 6,5 5,5 5,6 10,1 EMPITJORAR 16,1 26,6 25,9 22,5 17,1 28,4 21,5 36,1 40,4 44,9 33,8 NS / NC 12,1 14,4 12,9 13,1 8,5 9,9 12,5 11,3 10,8 12,8 12,8 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 5 9. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [P3.1] QUIN CONSIDERA QUE S EL PROBLEMA MS GREU QUE T LA CIUTAT DE BARCELONA EN AQUESTS MOMENTS? (ESPONTNIA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 2,4 7,9 18,8 18,0 17,6 21,3 28,3 31,1 29,1 29,0 33,8 PROBLEMES ECONMICS 1,5 5,4 7,0 5,5 5,5 5,8 7,0 9,3 10,9 9,3 10,9 INSEGURETAT 10,5 13,6 10,4 14,8 19,6 18,1 17,4 15,0 13,0 9,6 10,3 ASPECTES POLTICS 3,5 2,6 3,0 2,6 3,0 4,1 4,1 3,4 8,0 9,1 9,6 NETEJA 7,8 6,6 7,1 6,8 7,8 4,1 5,0 5,4 5,3 4,3 3,5 PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACI 9,3 15,1 11,8 7,9 8,1 6,8 7,0 5,5 4,5 2,3 3,5 POBRESA / INT. SOCIAL / INDIGENTS 0,4 0,3 0,3 0,8 0,6 0,8 1,1 1,4 2,0 3,1 3,1 EQUIPAMENTS I SERVEIS 2,8 1,9 2,4 1,9 0,8 1,3 0,8 2,9 2,8 1,6 2,4 VAL. SOCIALS NEG. / MANCA EDUC./CIVISME 2,8 3,8 2,9 3,4 4,1 3,9 3,8 2,4 3,1 3,6 2,4 TURISME 1,3 1,1 2,1 0,8 0,4 1,0 0,9 0,8 1,3 0,6 1,6 ACCS A L'HABITATGE 14,6 9,0 3,8 3,6 2,8 1,3 1,9 0,5 0,6 0,8 1,5 TRANSP., INFR. I COMUNICACIONS 16,6 5,5 7,1 6,6 3,0 2,4 2,4 1,8 2,3 3,8 1,5 RETALLADES - - - - - - - 2,4 2,5 3,8 1,4 CIRCULACI / TRNSIT 8,3 6,6 5,8 4,8 3,5 3,9 4,4 3,1 3,0 4,3 1,3 IMPOSTOS I MULTES 0,6 1,1 0,5 0,6 0,4 0,3 0,9 0,5 0,1 1,0 0,9 MASSIFICACI 2,1 2,3 1,3 2,3 0,9 0,9 1,1 1,3 0,8 0,6 0,8 CONTAMINACI I MEDI AMBIENT - 1,5 1,3 1,6 0,6 1,1 0,5 1,3 1,0 1,4 0,8 MODEL DE CIUTAT - 1,5 0,6 0,9 1,4 1,6 1,1 0,8 1,3 1,0 0,8 LA CORRUPCI I EL FRAU - - - - 0,1 0,8 0,1 0,5 - 1,0 0,6 SOROLLS 3,4 1,6 0,5 1,4 1,0 0,4 0,1 0,4 1,1 0,6 0,5 OBRES 2,9 0,9 2,1 3,6 8,3 5,4 1,1 0,8 0,5 0,4 0,5 URBANISME 0,4 0,6 0,3 1,4 0,8 0,4 0,6 0,6 0,4 - 0,4 MANTENIMENT 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,6 0,3 0,1 0,5 0,4 PRESTACIONS I AJUTS 0,5 1,3 0,6 0,3 0,4 0,1 - - 0,3 0,3 0,4 GESTI POLTICA MUNICIPAL 1,9 1,9 2,4 1,1 2,5 5,9 3,0 1,1 0,4 0,5 0,4 APARCAMENT 1,3 0,8 1,6 1,5 0,8 1,3 0,5 1,0 0,6 0,8 0,3 DESIGUALTAT ENTRE BARRIS - 0,1 0,1 0,1 - 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 ZONES VERDES 0,4 0,5 0,1 0,8 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 PROSTITUCI - - - 0,3 0,1 - - 0,1 0,1 - 0,1 PROBLEMES I PREOCUPACIONS PERSONALS - - - 0,1 - - - 0,1 - - - DROGUES - - 0,1 0,1 0,3 - - - - - - COMER - 0,3 0,1 0,1 0,1 - 0,3 0,1 - 0,1 - OCUPES - - - - 0,1 0,1 - - - - - TERRORISME 0,1 - - - - - - - - - - CARMEL - - - - - - - - - - - NOU ESTATUT 0,1 - - - 0,3 - 0,1 - - - - MOLSTIES CAMP NOU - - - - - - - 0,1 - - - ALTRES 1,8 0,4 0,4 0,3 0,3 1,0 1,8 0,9 0,6 0,5 0,5 TOT / TOTS - - - - 0,1 - - - - - 0,1 CAP / RES 0,4 0,8 0,4 1,0 0,4 0,5 0,3 0,1 0,5 0,3 0,5 NS / NC 2,3 4,8 4,9 5,0 4,1 5,6 3,6 5,1 3,8 5,6 5,3 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 6 10. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [P3.2] QUIN CONSIDERA QUE S EL PROBLEMA MS GREU QUE T CATALUNYA EN AQUESTS MOMENTS? (ESPONTNIA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 5,1 9,3 29,4 29,3 27,8 33,1 39,9 35,9 34,3 34,5 42,5 PROBLEMES ECONMICS 6,0 12,4 12,6 10,8 11,8 15,8 15,4 15,8 18,9 16,9 16,4 ENCAIX DE CATALUNYA A ESPANYA 8,4 8,9 9,5 14,1 9,9 7,0 9,0 5,3 9,3 11,8 11,3 ASPECTES POLTICS 6,6 3,9 4,9 2,9 4,8 6,4 6,1 5,0 7,8 8,8 9,3 RETALLADES - - - - - - - 3,4 3,1 3,8 2,3 EQUIPAMENTS I SERVEIS 2,4 2,4 1,5 2,0 1,4 0,6 0,4 3,0 2,0 1,9 2,1 POBRESA / INT. SOCIAL / INDIGENTS 0,1 - 0,4 - 0,9 0,3 - 0,3 1,3 1,6 2,0 INSEGURETAT 4,4 4,6 3,3 3,1 4,0 3,8 3,5 4,6 3,1 1,4 1,9 PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACI 7,5 13,6 10,8 8,1 5,9 8,5 6,1 5,1 3,4 2,3 1,5 GESTI POLTICA AUTONMICA 3,0 3,1 2,8 2,1 3,4 5,3 2,5 2,4 0,9 1,4 1,4 ACCS A L'HABITATGE 8,8 4,1 2,5 1,3 1,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,4 0,9 XARXA VIRIA, TRANSP. I INFRAEST. 18,9 9,1 4,5 4,8 3,1 2,0 2,1 2,5 1,5 2,0 0,8 LA CORRUPCI I EL FRAU - - - - 1,1 1,0 - 0,8 - 1,4 0,8 VAL. SOCIALS NEG. / MANCA EDUC./CIVISME 1,1 0,6 0,1 0,8 1,4 0,1 2,0 1,3 1,4 1,5 0,5 MENTALITAT / MANERA DE SER LA GENT 0,3 0,1 0,1 - 0,5 0,3 0,1 0,4 - 0,1 0,3 PRESTACIONS I AJUTS 1,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 - 0,4 0,4 0,3 DESEQUILIBRI TERRITORIAL 0,4 0,8 0,4 0,5 0,3 0,5 - - 0,3 - 0,3 CONTAMINACI I MEDI AMBIENT 1,6 4,8 1,3 0,9 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 NETEJA 0,1 - 0,1 0,4 - 0,3 0,1 0,1 0,4 - 0,1 TERRORISME 0,1 - - 0,1 - - - - - - - MODEL DE CREIXEMENT URBANSTIC 0,9 0,3 - 0,4 0,1 0,1 - - - - - CIRCULACI / TRNSIT - - 0,1 - 0,4 0,3 0,1 0,4 0,1 - - DROGUES 0,3 - - - 0,3 - - - - - - VIOLNCIA DOMSTICA / DE GNERE 0,4 0,1 - - - - - - - - - PROSTITUCI - - - - - - 0,3 - - - - APARCAMENT 0,1 - - 0,1 - - - - - - - OBRES 0,1 0,1 - - 0,3 0,6 0,1 - 0,1 - - NOU ESTATUT 0,4 0,5 0,6 0,3 3,5 2,0 0,6 - - - - ALTRES 2,5 1,5 0,4 1,3 0,6 0,9 2,9 1,9 2,3 0,9 0,1 TOT / TOTS - - - - - - 0,1 - - - - CAP / RES 1,6 1,3 0,6 1,1 0,8 0,6 0,3 0,3 0,4 0,1 - NS / NC 17,5 18,0 13,8 15,5 16,3 9,9 7,5 11,4 9,0 9,0 5,5 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 7 11. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [P3.3] QUIN CONSIDERA QUE S EL PROBLEMA MS GREU QUE T ESPANYA EN AQUESTS MOMENTS? (ESPONTNIA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 6,1 13,5 33,0 33,9 34,9 36,4 44,3 42,5 34,1 37,1 41,6 PROBLEMES ECONMICS 5,4 29,0 24,3 20,9 21,1 27,6 22,5 18,3 25,4 18,8 18,4 ASPECTES POLTICS 15,3 6,6 6,8 8,6 7,1 10,5 6,6 6,1 14,5 13,6 11,9 GESTI POLTICA ESTATAL 3,3 4,0 2,9 6,5 7,0 7,5 6,4 2,3 5,1 5,3 5,5 LA CORRUPCI I EL FRAU - - - - 1,6 1,0 1,0 1,4 0,4 4,0 5,3 EQUIPAMENTS I SERVEIS 1,8 1,9 1,4 1,0 1,3 0,4 1,1 1,3 0,6 0,6 1,9 MASSA CENTRALISME 6,5 3,4 2,8 3,1 2,8 1,0 2,0 2,0 3,3 3,5 1,6 POBRESA / INT. SOCIAL / INDIGENTS 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,6 - 0,3 1,0 1,1 1,6 INSEGURETAT 1,9 2,1 1,9 1,4 1,6 0,6 1,3 2,1 1,6 0,5 0,9 VAL. SOCIALS NEG. / MANCA EDUC./CIVISME 0,8 0,5 - 1,9 1,3 0,3 1,3 0,9 0,6 1,0 0,9 ACCS A L'HABITATGE 6,9 2,3 1,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,4 0,3 0,8 MENTALITAT / MANERA DE SER LA GENT 1,5 1,4 1,3 0,3 0,3 0,8 0,3 0,8 - 0,5 0,8 RETALLADES - - - - - - - 1,4 1,8 2,5 0,8 PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACI 8,1 11,1 6,1 5,3 4,4 3,5 2,8 3,3 0,9 1,3 0,6 PRESTACIONS I AJUTS 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 - 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 INCOMPRENSI / DESEQUILIBRIS ENTRE AUTONOMIES 3,3 1,6 1,6 1,8 2,3 0,9 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 XARXA VIRIA, TRANSP. I INFRAEST. 1,5 0,3 0,4 0,6 - 0,5 0,1 0,9 0,4 0,3 0,1 TERRORISME 7,5 2,1 3,0 1,1 1,0 0,1 - - - - - CONTAMINACI I MEDI AMBIENT 1,5 1,0 0,3 0,4 - - 0,1 0,3 - - - CIRCULACI / TRNSIT 0,1 - - - 0,1 - - - - 0,1 - DROGUES 0,1 - - - - - - - - - - VIOLNCIA DOMSTICA / DE GNERE 0,5 0,1 0,8 0,1 - - 0,1 - - - - PROSTITUCI - - - - - - 0,1 - - - - MODEL DE CREIXEMENT URBANSTIC - - - 0,1 0,1 - - - - - - NOU ESTATUT - 0,1 - - 0,6 - - - - - - ALTRES 2,5 1,0 0,1 0,5 0,5 0,8 2,9 2,6 2,4 1,3 0,5 TOT / TOTS - 0,1 0,1 - 0,1 - 0,1 0,9 0,3 0,1 0,3 CAP / RES 0,4 1,1 0,4 0,9 0,6 0,1 0,5 0,1 - 0,3 - NS / NC 24,3 16,1 11,4 11,0 10,8 7,3 5,6 11,8 6,5 7,1 5,9 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 8 12. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [P4] PERSONALMENT, QUIN S EL PROBLEMA QUE L'AFECTA MS? (ESPONTNIA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny ATUR / CONDICIONS DE TREBALL 17,5 18,0 20,6 20,1 25,9 28,4 30,1 33,3 31,9 PROBLEMES ECONMICS 16,8 13,5 11,6 19,9 15,9 15,5 15,9 12,6 18,0 EQUIPAMENTS I SERVEIS 5,0 3,9 4,5 2,3 3,5 3,8 6,0 4,1 5,9 RETALLADES - - - - - 5,3 6,6 7,0 4,9 PRESTACIONS I AJUTS 2,9 3,9 4,5 5,4 7,4 4,1 2,5 4,9 4,8 ASPECTES POLTICS 0,8 1,9 1,9 1,4 1,8 1,8 2,4 4,9 3,6 INSEGURETAT 7,1 5,1 6,5 6,8 6,4 6,6 5,0 3,5 3,5 PROBLEMES I PREOCUPACIONS PERSONALS 1,1 5,8 2,0 9,4 4,3 3,8 3,1 2,8 2,1 VAL. SOCIALS NEG. / MANCA EDUC./CIVISME 1,5 2,6 2,0 2,3 2,8 2,4 1,9 1,5 1,8 IMPOSTOS I MULTES 0,9 0,5 0,9 1,9 1,3 1,1 1,3 2,0 1,5 ACCS A L'HABITATGE 7,6 4,5 5,1 2,8 3,1 1,1 0,9 1,0 1,4 PROB. ASSOCIATS A LA IMMIGRACI 3,1 1,9 2,6 3,0 1,3 1,4 1,3 0,5 0,9 POBRESA / INT. SOCIAL / INDIGENTS 0,4 0,4 1,0 0,4 0,1 - 0,5 0,5 0,8 LA CORRUPCI I EL FRAU - - 0,1 0,1 0,1 0,3 - 0,3 0,6 NETEJA 1,3 1,8 2,5 1,1 1,4 1,8 1,8 0,5 0,5 TRANSP., INFR. I COMUNICACIONS 3,3 4,0 2,1 1,5 0,8 1,8 3,3 3,1 0,5 CIRCULACI / TRNSIT 2,1 2,6 2,0 1,1 1,4 1,0 1,3 0,3 0,3 SOROLLS 0,1 1,1 0,8 0,4 0,1 0,5 0,9 0,1 0,3 MASSIFICACI 0,4 0,6 0,1 0,1 - 0,1 - 0,1 0,3 TURISME 0,6 - 0,1 0,4 0,1 0,3 - 0,1 0,3 CONTAMINACI I MEDI AMBIENT 0,8 1,0 0,1 0,5 0,3 0,8 0,6 0,1 0,3 MODEL DE CIUTAT 0,1 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,3 - 0,3 APARCAMENT 0,5 0,6 0,9 0,6 0,4 0,1 0,6 0,1 0,1 URBANISME 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,6 - 0,1 ZONES VERDES 0,1 0,3 0,3 0,3 - 0,3 0,4 - - OBRES 1,0 0,9 2,1 0,8 0,4 0,3 - 0,1 - MANTENIMENT 0,1 0,4 0,8 - 0,3 0,1 - 0,3 - DROGUES 0,1 0,1 - - - - - - - COMER 0,4 0,1 - - 0,3 - - - - GESTI POLTICA MUNICIPAL 0,5 1,0 0,6 0,4 0,1 - - - - DESIGUALTAT ENTRE BARRIS - 0,1 0,1 0,4 - 0,1 - - - PROSTITUCI - - - 0,1 - 0,1 - - - OCUPES - - 0,1 0,1 - - - - TERRORISME 0,1 - 0,3 - - - - - - CARMEL - 0,1 - - - - - - - NOU ESTATUT 0,3 - 0,3 0,1 - - - - - ALTRES 0,3 0,5 1,0 1,1 1,9 0,9 1,0 1,0 0,5 TOT / TOTS - 0,1 - - 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 CAP / RES 12,5 12,6 14,5 8,4 11,9 11,3 8,5 11,8 13,0 NS / NC 10,5 9,1 7,3 6,4 6,8 4,3 3,3 3,5 2,1 N (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 9 13. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [P5.1] COM VALORA LA GESTI DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MOLT BONA / BONA 42,9 39,1 45,9 49,9 44,6 32,3 36,4 46,5 49,0 46,0 42,8 NORMAL 25,3 25,1 20,0 17,4 19,9 18,8 17,4 18,1 19,9 16,0 25,9 MOLT DOLENTA / DOLENTA 29,3 33,3 30,0 28,5 31,3 45,4 42,5 25,6 25,9 32,1 25,5 NS / NC 2,6 2,5 4,1 4,1 4,3 3,6 3,8 9,8 5,3 5,9 5,9 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [P5.2] COM VALORA LA GESTI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MOLT BONA / BONA 38,4 41,8 44,5 47,2 44,0 39,0 33,3 39,1 40,5 30,8 28,0 NORMAL 26,6 22,8 21,4 17,3 20,6 16,4 14,9 17,3 17,3 16,0 23,1 MOLT DOLENTA / DOLENTA 30,9 31,8 30,1 30,3 29,9 40,0 47,5 36,0 36,4 47,5 41,6 NS / NC 4,1 3,8 4,0 5,3 5,5 4,6 4,4 7,6 5,9 5,8 7,3 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [P5.3] COM VALORA LA GESTI DEL GOVERN ESPANYOL? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MOLT BONA / BONA 37,8 31,5 30,0 24,5 21,0 13,0 13,6 9,9 8,8 6,8 5,5 NORMAL 25,6 22,6 22,4 19,0 18,0 12,5 13,8 10,1 7,6 6,1 12,4 MOLT DOLENTA / DOLENTA 33,3 41,8 42,8 51,9 54,1 72,1 69,4 72,6 78,8 82,8 77,5 NS / NC 3,4 4,1 4,9 4,5 6,9 2,4 3,3 7,4 4,9 4,4 4,6 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 10 14. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [P6 i P7] INTENCI DE VOT ELECCIONS MUNICIPALS (BASE: TENEN DRET A VOT) (ESPONTNIA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny M'11 des. juny des. juny CiU 14,0 20,0 19,6 14,6 17,0 18,1 15,0 23,6 19,3 14,4 18,0 PSC - PSOE 23,4 22,4 23,9 15,8 17,1 10,7 11,5 9,1 8,7 4,7 6,1 PP 3,8 3,2 3,6 1,8 2,4 2,3 9,0 3,4 1,9 1,7 2,1 ICV - EUiA 7,4 7,0 7,9 4,9 4,8 4,4 5,4 8,6 7,9 7,9 6,6 ERC / DCat / RCat 6,5 5,3 5,9 6,6 4,0 3,7 2,9 6,8 5,7 10,6 10,0 CIUTADANS 0,9 0,7 0,4 0,4 0,4 0,8 1,0 0,6 0,9 1,6 1,5 CUP - 0,4 4,2 0,9 ALTRES 1,0 1,6 0,3 0,8 0,7 1,2 5,0 1,9 1,4 2,1 1,3 VOTARIA EN BLANC / NUL 9,6 5,5 4,1 5,0 5,8 7,2 3,2 5,5 5,3 3,7 3,6 NO HI ANIRIA 10,2 13,2 10,8 17,3 18,8 15,1 47,0 12,3 19,6 14,5 18,6 NO HO SAP 14,7 15,4 18,2 21,0 18,4 27,7 17,9 19,3 18,5 19,8 NO CONTESTA 8,5 5,9 5,5 11,7 10,7 8,8 10,3 9,5 16,2 11,4 N (773) (760) (786) (758) (755) (775) (770) (771) (764) (748) ELS VOTS NULS ESTAN SUMATS ALS VOTS BLANCS. [P8] PUNTUACI I CONEIXEMENT DE POLTICS (BASE: CONEIXEN I PUNTUEN ELS POLTICS) (0 = MS BAIXA ; 10 = MS ALTA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny XAVIER TRIAS 5,4 5,5 5,4 5,2 5,3 5,2 5,4 5,3 5,1 5,1 % APROVAT 58,5 61,0 59,0 52,9 52,9 57,6 60,9 59,4 54,3 53,9 % SUSPS 22,4 20,6 20,1 21,9 19,6 23,8 23,0 25,9 28,6 27,4 % NS / NC 14,3 6,5 9,9 6,5 10,5 7,5 7,9 6,3 8,5 9,6 % NO CONEIX 4,9 11,9 11,0 18,6 17,0 11,1 8,3 8,5 8,6 9,1 JORDI MART 4,4 4,1 4,2 % APROVAT 12,9 13,1 13,8 % SUSPS 10,4 11,5 10,9 % NS / NC 17,0 6,1 8,4 % NO CONEIX 59,8 69,3 67,0 ALBERTO FERNNDEZ DAZ 3,4 3,7 3,5 3,3 3,5 3,4 3,5 3,5 2,9 3,3 % APROVAT 24,5 26,5 25,1 21,8 23,9 24,8 24,5 24,1 18,8 20,9 % SUSPS 45,6 43,1 41,6 42,4 39,9 42,8 45,6 44,3 50,3 45,1 % NS / NC 16,0 6,6 8,6 6,0 7,9 6,1 5,9 8,6 7,1 8,1 % NO CONEIX 13,9 23,8 24,6 29,8 28,4 26,4 24,0 23,0 23,9 25,9 RICARD GOM 4,4 4,5 4,5 4,3 4,3 4,8 4,7 4,5 4,5 % APROVAT 11,9 11,1 9,6 11,1 11,5 23,9 20,5 18,5 17,3 % SUSPS 8,9 6,6 7,8 8,6 11,0 14,0 14,6 13,4 12,5 % NS / NC 6,5 6,3 4,4 11,6 6,9 7,9 15,0 8,1 9,5 % NO CONEIX 72,8 76,0 78,2 68,6 70,6 54,3 49,9 60,0 60,8 JORDI PORTABELLA 5,1 5,1 5,0 4,9 5,0 4,7 4,6 4,7 4,9 4,9 % APROVAT 51,1 48,4 44,3 46,3 44,3 43,0 42,6 41,8 46,4 42,5 % SUSPS 23,9 23,5 23,9 22,2 22,8 27,8 29,5 29,3 22,3 23,1 % NS / NC 16,4 9,4 13,3 8,3 10,6 9,8 7,1 10,8 9,9 10,1 % NO CONEIX 8,6 18,8 18,6 23,3 22,4 19,5 20,8 18,3 21,5 24,3 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 11 15. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [P9 i P10] RECORD DE VOT ELECCIONS MUNICIPALS (BASE: TENIEN DRET A VOT) (ESPONTNIA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. M'11 des. juny des. juny CiU 15,2 19,1 19,0 15,4 12,7 15,5 17,4 15,0 25,6 25,5 22,3 22,9 PSC - PSOE 24,4 28,0 29,5 26,9 26,6 22,6 22,7 11,5 12,8 11,5 10,6 11,1 PP 3,3 3,5 3,4 2,5 3,2 3,0 2,8 9,0 3,7 3,7 3,4 4,2 ICV - EUiA 6,2 7,2 6,2 6,5 6,6 7,8 7,3 5,4 8,3 9,2 9,2 7,4 ERC / DCat / RCat 7,3 8,0 8,7 8,2 6,4 5,7 6,5 2,9 6,3 5,7 5,9 8,1 CIUTADANS 1,6 1,3 0,5 0,7 0,4 0,8 0,7 1,0 0,4 0,8 0,1 1,4 CUP 1,0 0,4 0,8 1,8 0,4 ALTRES 2,4 0,7 0,4 0,6 0,7 0,3 0,7 3,9 1,7 0,7 2,1 0,8 VOT EN BLANC / NUL 6,6 4,6 2,7 2,4 3,5 3,1 2,4 3,2 5,2 4,4 3,2 2,2 NO VA VOTAR 22,7 15,3 16,1 15,1 21,5 21,0 14,0 47,0 18,5 20,5 17,0 17,7 NO HO SAP / NO HO RECORDA 3,4 4,0 7,0 10,0 8,2 11,3 9,7 4,6 5,4 8,4 8,6 NO CONTESTA 8,6 8,3 6,5 11,8 10,2 9,0 15,8 12,4 11,9 16,1 15,2 N (758) (747) (770) (721) (708) (743) (713) (757) (757) (728) (719) ELS VOTS NULS ESTAN SUMATS ALS VOTS BLANCS. [P11 i P12] RECORD DE VOT ELECCIONS AUTONMIQUES (BASE: TENIEN DRET A VOT) (ESPONTNIA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny A'10 des. des. juny A'12 des. juny CiU 16,5 21,9 21,0 18,2 16,1 19,0 22,5 27,5 25,1 29,5 20,7 21,1 24,2 PP 2,8 3,6 3,3 2,1 3,3 2,3 8,8 3,1 3,3 2,7 10,5 2,9 4,7 ERC / Cat S 9,1 9,2 8,9 10,4 6,9 7,7 4,0 5,5 8,3 6,7 9,2 13,8 11,2 PSC - PSOE 27,3 25,9 28,0 23,6 23,9 21,6 11,0 9,9 12,1 11,0 8,6 7,0 7,4 ICV - EUiA 6,9 6,2 6,7 6,1 6,0 8,2 5,7 8,1 8,0 7,9 8,4 10,2 6,1 CIUTADANS 0,8 1,5 0,4 0,6 0,4 0,7 2,5 1,6 0,4 0,5 5,8 3,1 2,3 CUP - 0,5 0,3 2,8 4,5 2,0 SI - - - - - - 1,8 2,4 0,5 1,3 0,8 0,5 0,1 ALTRES 0,5 0,3 0,3 0,4 0,1 0,0 5,4 5,6 0,8 1,1 2,8 1,4 1,1 VOT EN BLANC / NUL 4,9 3,5 2,2 1,9 3,9 2,9 2,3 4,3 4,4 4,0 1,3 4,1 3,1 NO VA VOTAR 18,5 13,9 14,2 13,5 19,9 17,7 37,8 16,4 16,6 17,5 29,1 12,8 16,0 NO HO SAP / NO HO RECORDA 4,4 5,0 8,5 10,7 8,6 10,7 1,3 7,8 5,8 1,2 6,1 NO CONTESTA 8,3 8,9 6,5 12,4 11,0 9,2 16,8 12,1 11,6 17,3 15,7 N (757) (740) (765) (702) (700) (728) (750) (734) (750) (733) (706) ELS VOTS NULS ESTAN SUMATS ALS VOTS BLANCS. [P13 i P14] RECORD DE VOT ELECCIONS GENERALS (BASE: TENIEN DRET A VOT) (ESPONTNIA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. G'11 des. juny des. juny CiU 9,8 13,3 11,6 11,5 10,1 11,8 15,3 18,6 19,8 18,5 16,8 18,0 PSC - PSOE 41,2 37,8 45,2 32,0 34,5 34,5 31,2 17,3 15,6 19,3 17,1 15,3 PP 5,9 7,2 8,1 6,0 6,8 6,6 5,5 14,3 9,0 8,0 5,5 8,3 ICV - EUiA 4,0 5,7 4,2 5,5 5,0 7,6 5,1 6,7 8,7 6,8 8,4 6,3 ERC / RI.CAT 6,7 6,4 5,1 6,4 4,8 4,2 5,3 4,8 6,5 6,4 6,6 7,6 CIUTADANS - 0,4 0,3 0,4 0,0 0,4 0,3 0,4 0,1 CUP - - - - - - - - - - - - ALTRES 0,4 2,0 0,5 1,1 0,7 0,1 1,0 4,3 3,4 2,5 1,8 1,4 VOT EN BLANC / NUL 3,8 2,7 2,9 2,2 3,3 3,5 2,1 2,0 6,5 5,1 4,1 3,0 NO VA VOTAR 12,3 13,3 12,0 15,0 18,1 15,8 10,8 31,9 15,7 18,2 15,0 17,0 NO HO SAP / NO HO RECORDA 7,1 3,3 3,5 7,1 5,2 6,6 8,2 1,9 3,3 6,9 7,4 NO CONTESTA 8,8 8,0 6,5 12,8 11,5 8,9 15,3 13,0 12,0 17,2 15,5 N (731) (752) (764) (721) (724) (740) (721) (744) (752) (725) (699) ELS VOTS NULS ESTAN SUMATS ALS VOTS BLANCS. 12 16. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [P15.1] COM VALORARIA L'ESTAT ACTUAL DE L'ECONOMIA A ESPANYA: MOLT BO, BO, DOLENT O MOLT DOLENT? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MOLT BO / BO 43,4 10,8 7,8 5,6 4,5 3,6 2,3 3,0 0,5 1,6 1,0 NORMAL / REGULAR 15,9 13,3 9,5 9,1 8,0 4,3 4,3 3,4 0,6 1,4 3,4 MOLT DOLENT / DOLENT 36,0 74,4 80,5 83,4 85,9 91,1 91,6 92,5 98,3 96,6 94,0 NS / NC 4,8 1,6 2,3 1,9 1,6 1,0 1,9 1,1 0,6 0,4 1,6 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [P15.2] COM VALORARIA L'ESTAT ACTUAL DE L'ECONOMIA A CATALUNYA: MOLT BO, BO, DOLENT O MOLT DOLENT? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MOLT BO / BO 40,5 15,6 14,3 12,8 10,3 9,0 8,3 6,4 2,3 3,5 4,8 NORMAL / REGULAR 20,1 15,5 11,3 10,5 9,9 7,6 7,0 6,5 3,5 3,3 8,5 MOLT DOLENT / DOLENT 36,4 67,1 73,3 75,0 77,9 81,8 83,0 85,4 93,5 92,1 85,6 NS / NC 3,0 1,8 1,3 1,8 2,0 1,6 1,8 1,8 0,8 1,1 1,1 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [P15.3] COM VALORARIA L'ESTAT ACTUAL DE L'ECONOMIA A BARCELONA: MOLT BO, BO, DOLENT O MOLT DOLENT? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MOLT BO / BO 40,8 17,6 19,8 17,6 15,4 13,0 11,4 10,8 6,6 11,3 15,8 NORMAL / REGULAR 18,1 17,0 12,4 11,3 10,6 9,6 10,1 8,5 5,5 8,3 15,4 MOLT DOLENT / DOLENT 37,9 63,1 65,3 68,2 71,0 74,3 75,9 78,5 87,0 78,6 65,6 NS / NC 3,3 2,3 2,6 2,9 3,0 3,1 2,6 2,3 0,9 1,9 3,3 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 13 17. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [P16] RESPECTE A LA SITUACI ECONMICA DE LA SEVA FAMLIA, VOST DIRIA QUE HA MILLORAT O HA EMPITJORAT EN L'LTIM ANY? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny HA MILLORAT 18,1 15,3 13,5 14,8 11,6 8,8 8,0 7,0 5,0 5,0 4,6 EST IGUAL 38,4 35,6 40,1 36,7 40,1 34,5 34,6 31,4 25,0 23,9 31,3 HA EMPITJORAT 42,8 47,8 45,5 47,9 47,5 56,1 55,9 61,4 69,3 71,0 63,6 NS / NC 0,8 1,4 0,9 0,6 0,8 0,6 1,5 0,3 0,8 0,1 0,5 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [P17] I, DE CARA AL FUTUR, VOST CREU QUE LA SITUACI ECONMICA DE LA SEVA FAMLIA MILLORAR O EMPITJORAR? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MILLORAR 39,5 35,6 38,6 52,7 55,8 39,8 48,1 36,9 38,8 33,6 37,9 CONTINUAR IGUAL 26,6 22,5 25,0 20,9 22,8 22,0 21,5 18,6 17,0 15,9 24,8 EMPITJORAR 27,3 29,8 23,0 18,8 13,0 28,0 20,0 35,0 33,5 39,4 26,6 NS / NC 6,6 12,1 13,4 7,6 8,5 10,3 10,4 9,5 10,8 11,1 10,8 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 14 18. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [T1] QUIN S EL DARRER ESDEVENIMENT QUE SHA CELEBRAT A LA CIUTAT DE BARCELONA (JA SIGUI DE TIPUS ESPORTIU, ECONMIC O CULTURAL)? (ESPONTNIA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny X-GAMES 3,6 FUTBOL, BARA 1,5 CIRCUIT DE CATALUNYA (FRMULA 1, MOTOCICLISME) 1,1 CURSES I MARATONS 0,9 TROFEU COMTE GOD 0,8 JOCS OLMPICS 0,6 CURSA DEL CORTE INGLS 0,6 CURSA DELS BOMBERS 0,4 ALTRES ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 0,9 MOBILE WORLD CONGRESS 8,1 SAL INTERNACIONAL DE L'AUTOMBIL 2,6 BIZBARCELONA 0,4 ALTRES CONGRESSOS, FIRES... 0,8 SNAR 7,4 PRIMAVERA SOUND 2,1 MSICA, CONCERTS... 1,3 FESTES MAJORS 0,5 FESTA DE LA MERC 0,4 TAMBORINADA 0,3 FERIA D'ABRIL 0,3 FESTIVAL GREC 0,1 CASTELLERS 0,1 REVETLLA DE SANT JOAN 0,1 ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS 1,9 ALTRES 0,6 CAP / NO HO SAP 49,1 NO CONTESTA 13,6 N (800) 15 19. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [T2] I SABRIA DIR-ME ALGUN ESDEVENIMENT QUE SHAGI DE CELEBRAR PROPERAMENT A LA CIUTAT? (ESPONTNIA) (MULTIRESPOSTA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MUNDIAL DE NATACI 8,8 CIRCUIT DE CATALUNYA (FRMULA 1, MOTOCICLISME) 2,6 X-GAMES 0,8 CURSES I MARATONS 0,5 FUTBOL, BARA 0,4 CONCURS DE SALTS DEL CLUB DE DE POLO 0,3 CURSA DELS BOMBERS 0,1 ALTRES ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 0,9 MOBILE WORLD CONGRESS 2,1 SAL INTERNACIONAL DE L'AUTOMBIL 0,8 SAL NUTIC INTERNACIONAL DE BARCELONA 0,5 SAL INTERNACIONAL DE LA LOGSTICA I DE LA MANUTENCI 0,4 SAL INTERNACIONAL DEL TURISME A CATALUNYA 0,3 BIZBARCELONA 0,1 ALTRES CONGRESSOS, FIRES... 1,9 SNAR 14,4 FESTIVAL GREC 8,0 REVETLLA DE SANT JOAN 4,1 MSICA, CONCERTS... 4,0 FESTA DE LA MERC 2,6 FESTES MAJORS 1,6 PRIMAVERA SOUND 0,9 FESTES DE GRCIA 0,9 FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ 0,1 TAMBORINADA 0,1 CASTELLERS 0,1 ALTRES ESDEVENIMENTS CULTURALS 1,5 ALTRES 2,4 CAP / NO HO SAP 47,8 NO CONTESTA 1,3 N (800) 16 20. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [T3] PER VOST FINS A QUIN PUNT LA REALITZACI DEL SEGENT TIPUS DESDEVENIMENT S MOLT, BASTANT, POC O GENS POSITIVA PER A LA CIUTAT: 1. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS (CAMPIONATS, CURSES...) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MOLT 44,8 BASTANT 42,0 POC 6,5 GENS 1,1 NS / NC 5,6 N (800) 2. ESDEVENIMENTS ECONMICS (CONGRESSOS, FIRES...) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MOLT 52,9 BASTANT 31,9 POC 8,5 GENS 2,4 NS / NC 4,4 N (800) 3. ESDEVENIMENTS CULTURALS (CONCERTS, FESTIVALS...) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MOLT 53,5 BASTANT 35,3 POC 6,1 GENS 1,0 NS / NC 4,1 N (800) 4. ESDEVENIMENTS EN GENERAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MOLT 50,4 BASTANT 39,5 POC 4,5 GENS 1,0 NS / NC 4,6 N (800) 17 21. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [T4] I COM CREU QUE LA REALITZACI DAQUESTS ESDEVENIMENTS AFECTA: 1. LECONOMIA DE LA CIUTAT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MOLT POSITIVAMENT 26,1 POSITIVAMENT 57,5 NO T CAP EFECTE 5,6 NEGATIVAMENT 4,5 MOLT NEGATIVAMENT 0,6 NS / NC 5,6 N (800) 2. ELS INGRESSOS DE LA SEVA LLAR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MOLT POSITIVAMENT 3,1 POSITIVAMENT 10,0 NO T CAP EFECTE 80,6 NEGATIVAMENT 3,5 MOLT NEGATIVAMENT 0,0 NS / NC 2,8 N (800) 18 22. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [T5] EST MS AVIAT DACORD O MS AVIAT EN DESACORD AMB LA SEGENT FRASE: 1. MAGRADA QUE LA CIUTAT SIGUI SEU DESDEVENIMENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MS AVIAT D'ACORD 90,4 MS AVIAT EN DESACORD 4,8 NS / NC 4,9 N (800) 2. ALS CIUTADANS DE BARCELONA EN GENERAL ELS AGRADA AQUESTS ESDEVENIMENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MS AVIAT D'ACORD 85,1 MS AVIAT EN DESACORD 5,8 NS / NC 9,1 N (800) 3. ELS CIUTADANS DE BARCELONA EN GENERAL PARTICIPEN EN ELS ESDEVENIMENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MS AVIAT D'ACORD 77,5 MS AVIAT EN DESACORD 15,5 NS / NC 7,0 N (800) 4. ELS ESDEVENIMENTS SN UNA MOLSTIA PER A LA VIDA QUOTIDIANA DEL MEU BARRI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MS AVIAT D'ACORD 19,0 MS AVIAT EN DESACORD 78,0 NS / NC 3,0 N (800) 19 23. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci 5. LORGANITZACI DESDEVENIMENTS PROJECTA UNA IMATGE POSITIVA DE LA CIUTAT A LEXTERIOR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MS AVIAT D'ACORD 92,6 MS AVIAT EN DESACORD 3,3 NS / NC 4,1 N (800) 6. ELS VISITANTS SOLEN ENDUR-SE UNA BONA IMATGE DE LA CIUTAT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MS AVIAT D'ACORD 85,6 MS AVIAT EN DESACORD 6,8 NS / NC 7,6 N (800) 7. LA PROMOCI DE LA CIUTAT A LEXTERIOR HA DE TENIR CADA COP MS RELLEVNCIA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MS AVIAT D'ACORD 88,4 MS AVIAT EN DESACORD 6,6 NS / NC 5,0 N (800) 20 24. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [T6] VOST CREU QUE A BARCELONA SHAURIEN DE CELEBRAR MENYS, IGUAL O MS ESDEVENIMENTS DEL SEGENT TIPUS: 1. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS (CAMPIONATS, CURSES...) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MENYS 8,8 IGUAL 46,5 MS 38,9 NS / NC 5,9 N (800) 2. ESDEVENIMENTS ECONMICS (CONGRESSOS, FIRES...) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MENYS 4,8 IGUAL 35,1 MS 53,8 NS / NC 6,4 N (800) 3. ESDEVENIMENTS CULTURALS (CONCERTS, FESTIVALS...) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MENYS 3,0 IGUAL 29,9 MS 61,8 NS / NC 5,4 N (800) 21 25. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [Z1] ESCALA IDEOLGICA (1=ESQUERRA / 5=DRETA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny ESQUERRA 38,3 34,0 35,4 35,9 34,6 36,4 32,1 36,8 39,6 42,0 34,5 CENTRE ESQUERRA 17,6 20,8 22,9 19,1 18,1 18,9 20,4 18,6 17,9 19,3 16,4 CENTRE 13,4 18,1 15,6 15,3 15,5 17,6 14,4 16,0 12,5 13,3 14,0 CENTRE DRETA 4,6 7,1 7,3 8,0 7,0 7,5 11,5 8,8 8,8 6,1 7,4 DRETA 4,0 4,4 5,1 4,8 6,9 5,4 5,1 6,5 4,3 4,3 4,8 APOLTIC 4,5 1,8 4,0 2,9 4,8 5,9 4,3 4,6 2,0 1,3 5,4 NO HO SAP / NO LI INTERESSA / NO CONTESTA 17,6 13,9 9,8 14,0 13,1 8,4 12,3 8,8 15,0 13,9 17,6 MITJANA 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2,0 2,0 2,1 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [Z2] SENTIMENT DE PERTINENA (1=NICAMENT ESPANYOL / 5=NICAMENT CATAL) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny NICAMENT ESPANYOL 8,9 7,4 6,4 5,0 8,5 4,5 4,3 5,3 3,5 3,5 5,6 MS ESPANYOL QUE CATAL 3,9 4,3 3,8 4,0 3,6 4,5 5,5 4,3 3,3 2,3 3,9 TANT ESPANYOL COM CATAL 39,3 39,3 42,0 40,6 41,1 43,6 40,5 35,9 37,0 34,4 33,5 MS CATAL QUE ESPANYOL 25,0 26,3 29,6 27,3 26,9 28,1 28,4 26,3 25,6 23,5 26,0 NICAMENT CATAL 17,1 14,9 13,4 16,1 14,8 15,3 16,9 21,5 24,9 29,3 22,3 ALTRES SITUACIONS - 3,5 5,4 3,8 2,6 2,0 5,5 2,1 2,8 4,1 NS / NC 5,9 8,0 1,4 1,6 1,4 1,4 2,5 1,4 3,6 4,4 4,6 MITJANA 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,6 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 22 26. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [Z3] LLOC DE NAIXEMENT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny BARCELONA CIUTAT 63,1 62,1 61,4 59,3 61,4 63,4 64,8 61,9 64,5 63,0 57,1 RESTA DE CATALUNYA 8,9 9,6 10,0 10,4 7,1 9,9 10,3 8,1 8,6 8,8 7,5 RESTA D'ESPANYA 21,0 21,4 21,9 21,0 23,3 18,9 17,1 21,9 18,6 19,4 20,5 RESTA DE LA UNI EUROPEA 1,9 1,5 1,9 3,1 1,5 2,3 2,4 1,8 2,5 1,6 4,6 RESTA DEL MN 5,1 5,4 4,9 6,1 6,8 5,6 5,5 6,4 5,8 7,3 10,3 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [Z4] LLENGUA HABITUAL (ESPONTNIA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny CATAL 49,9 50,8 51,0 50,8 49,1 53,5 53,6 53,9 55,5 53,0 47,8 CASTELL 49,5 48,7 47,1 46,2 49,8 43,9 42,6 44,9 42,6 44,3 47,8 ALTRES LLENGES 0,5 0,0 0,9 2,5 0,8 1,4 1,1 0,6 1,4 2,4 4,3 NO CONTESTA 0,1 0,5 1,0 0,5 0,4 1,3 2,6 0,6 0,5 0,4 0,3 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [Z5] NIVELL D'ESTUDIS ACABATS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MENYS QUE PRIMARIS 5,5 5,1 4,8 5,1 4,1 4,1 6,4 2,6 2,9 2,5 4,4 PRIMARIS 24,1 19,8 23,6 19,9 24,0 19,6 19,0 20,3 18,8 19,0 20,3 SECUNDARIS GENERALS 22,9 21,8 16,3 20,7 20,5 24,0 22,0 19,8 21,8 21,5 23,0 SECUNDARIS PROFESSIONALS 14,9 18,3 20,9 17,8 16,1 16,3 16,6 19,0 20,0 19,6 12,8 UNIVERSITARIS 32,6 35,1 34,5 36,4 34,9 36,0 35,8 38,0 36,1 36,4 39,4 NS / NC 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,3 0,4 0,5 1,0 0,3 N (800) (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) 23 27. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [Z6] VOST M'HA DIT ABANS QUE ARA TREBALLA. I QUINA S LA SEVA PROFESSI? (BASE: TREBALLEN EN L'ACTUALITAT) (ESPONTNIA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny DIRECTIU / GERENT / EMPRESARI AMB MS DE 3 TREBALLADORS 3,3 10,2 3,1 3,9 3,9 5,5 5,6 2,4 5,9 3,5 AUTNOM / EMPRESARI AMB TRES O MENYS TREBALLADORS 19,1 8,3 7,7 4,6 7,5 10,7 12,3 14,0 12,3 11,3 PROFESSIONAL / TCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI 29,7 31,8 39,2 40,8 38,9 36,7 39,2 35,0 36,1 40,2 EMPLEAT ADMINISTRATIU D'OFICINA / SERVEIS / COMERCIALS 25,5 21,9 19,7 21,1 22,9 24,7 25,4 27,0 26,2 29,5 TREBALLADORS DE RESTAURACI / COMER / SERVEIS PERSONALS 11,2 15,9 19,7 15,1 15,7 13,5 11,0 10,0 13,1 10,7 TREBALLADOR/OBRER INDSTRIA I CONSTRUCCI 11,0 11,2 10,1 13,1 10,1 9,0 5,9 11,1 5,9 4,3 NS / NC 0,2 0,7 0,5 1,4 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,6 N (455) (421) (416) (436) (414) (401) (390) (371) (374) (346) [Z7] VOSTE M'HA DIT QUE ARA NO TREBALLA. ANTERIORMENT HAVIA TREBALLAT EN ALGUNA ACTIVITAT REMUNERADA? I QUINA ERA LA SEVA PROFESSI? (BASE: JUBILATS / ATURATS / TASQUES DE LA LLAR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny DIRECTIU / GERENT / EMPRESARI AMB MS DE 3 TREBALLADORS 4,7 8,5 2,1 1,6 5,7 4,3 4,9 4,7 5,0 4,7 AUTNOM / EMPRESARI AMB TRES O MENYS TREBALLADORS 8,3 6,2 5,3 4,7 3,1 4,8 4,9 3,9 4,5 4,0 PROFESSIONAL / TCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI 16,9 15,2 15,7 18,4 16,3 21,0 23,1 24,3 22,5 23,1 EMPLEAT ADMINISTRATIU D'OFICINA / SERVEIS / COMERCIALS 18,3 22,6 16,9 21,5 23,4 24,1 25,0 32,0 24,7 30,0 TREBALLADORS DE RESTAURACI / COMER / SERVEIS PERSONALS 22,9 19,4 26,6 15,5 22,9 16,2 17,9 11,4 17,2 13,9 TREBALLADOR/OBRER INDSTRIA I CONSTRUCCI 16,3 21,1 21,3 29,1 18,9 21,9 17,6 16,8 16,4 12,7 NO HA TREBALLAT MAI 11,3 6,5 8,9 7,3 8,3 7,1 6,0 6,5 7,7 7,9 NS / NC 1,3 0,6 3,3 1,9 1,4 0,6 0,5 0,5 1,9 3,7 N (301) (341) (338) (316) (350) (352) (364) (387) (377) (403) 24 28. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [Z8] S VOST LA PERSONA QUE APORTA MS INGRESSOS A LA LLAR? 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny L'ENTREVISTAT/ADA 50,3 49,3 51,2 49,9 50,0 50,9 50,4 48,8 44,6 54,4 L'ENTREVISTAT/ADA I UNA ALTRA PERSONA A PARTS IGUALS 8,6 9,3 7,8 7,3 7,5 8,4 8,9 14,1 12,0 9,9 UNA ALTRA PERSONA 40,6 41,1 40,1 41,9 42,0 40,0 40,3 36,3 42,8 34,0 NS / NC 0,5 0,4 1,0 1,0 0,5 0,8 0,5 0,9 0,6 1,8 N (800) (800) (799) (800) (800) (800) (800) (800) (800) (800) [Z5 i Z9] NIVELL D'ESTUDIS ACABATS DE LA PERSONA QUE APORTA MS INGRESSOS A LA LLAR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny MENYS QUE PRIMARIS 5,0 6,3 2,6 3,1 2,8 3,9 PRIMARIS 18,4 19,6 19,4 18,9 19,0 20,6 SECUNDARIS GENERALS 21,6 19,3 15,9 17,3 20,4 19,9 SECUNDARIS PROFESSIONALS 15,6 13,5 18,0 19,1 17,6 12,4 UNIVERSITARIS 38,6 40,3 42,6 40,5 37,6 42,0 NS / NC 0,8 1,1 1,5 1,1 2,6 1,3 N (800) (800) (800) (800) (800) (800) [Q7 i Z10] SITUACI LABORAL ACTUAL DE LA PERSONA QUE APORTA MS INGRESSOS A LA LLAR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny TREBALLA PER COMPTE PROPI 12,6 11,1 12,9 10,0 11,8 12,8 TREBALLA PER COMPTE D'ALTRI 50,0 50,3 50,6 48,3 49,5 43,1 JUBILAT/ADA / PENSIONISTA 31,9 33,8 30,8 33,8 32,9 32,8 ATURAT/ADA / BUSCA FEINA 4,4 4,3 5,5 7,5 5,1 8,5 TASQUES DE LA LLAR 0,9 0,1 0,1 0,3 0,3 1,1 ESTUDIANT 0,3 0,1 0,0 0,1 1,0 NS / NC 0,3 0,3 0,0 0,3 0,4 0,8 N (800) (800) (800) (800) (800) (800) 25 29. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci [Z6 i Z11] PROFESSI DE LA PERSONA QUE APORTA MS INGRESSOS A LA LLAR (BASE: LA PERSONA QUE APORTA MS INGRESSOS A LA LLAR TREBALLA EN L'ACTUALITAT) (ESPONTNIA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny DIRECTIU / GERENT / EMPRESARI AMB MS DE 3 TREBALLADORS 7,6 9,2 8,3 5,8 10,2 6,7 AUTNOM / EMPRESARI AMB TRES O MENYS TREBALLADORS 9,0 11,4 12,4 13,5 13,1 11,4 PROFESSIONAL / TCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI 37,3 35,8 38,0 36,7 38,6 36,2 EMPLEAT ADMINISTRATIU D'OFICINA / SERVEIS / COMERCIALS 22,2 21,4 22,6 25,3 18,0 26,4 TREBALLADORS DE RESTAURACI / COMER / SERVEIS PERSONALS 11,2 11,2 11,8 7,9 12,2 12,5 TREBALLADOR/OBRER INDSTRIA I CONSTRUCCI 9,8 10,6 6,3 10,1 6,9 6,0 NS / NC 3,0 0,4 0,6 0,6 1,0 0,7 N (501) (491) (508) (466) (490) (447) [Z7 i Z12] PROFESSI ANTERIOR DE LA PERSONA QUE APORTA MS INGRESSOS A LA LLAR (BASE: LA PERSONA QUE APORTA MS INGRESSOS A LA LLAR NO TREBALLA EN L'ACTUALITAT) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny DIRECTIU / GERENT / EMPRESARI AMB MS DE 3 TREBALLADORS 9,8 7,5 7,6 7,5 7,8 8,3 AUTNOM / EMPRESARI AMB TRES O MENYS TREBALLADORS 4,0 8,5 4,1 4,5 7,8 4,1 PROFESSIONAL / TCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI 19,2 24,9 25,1 28,3 20,3 24,2 EMPLEAT ADMINISTRATIU D'OFICINA / SERVEIS / COMERCIALS 21,5 19,7 21,6 23,8 20,3 25,7 TREBALLADORS DE RESTAURACI / COMER / SERVEIS PERSONALS 19,2 13,1 16,2 11,4 15,4 12,4 TREBALLADOR/OBRER INDSTRIA I CONSTRUCCI 21,5 21,3 20,3 18,7 19,0 17,1 NO HA TREBALLAT MAI 3,4 4,3 3,1 5,1 5,9 4,1 NS / NC 1,3 0,7 2,1 0,6 3,6 4,1 N (297) (305) (291) (332) (306) (339) [Z13] NMERO DE PERSONES QUE VIUEN AL DOMICILI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 set. juny des. juny des. juny des. des. juny des. juny UNA 13,8 13,1 20,9 DOS 32,5 32,5 33,8 TRES 25,8 25,6 22,9 QUATRE 21,8 22,4 16,1 CINC O MS 5,6 5,4 6,4 NO CONTESTA 0,6 1,0 0,0 MITJANA 2,7 2,8 2,6 N (800) (800) (800) 26 30. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci Pla d'Estudis Sociolgics 2012-2015 Registre Pblic d'Enquestes i Estudis d'Opini : r13019 www.bcn.cat Qestionari 03 31. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci Pla d'Estudis Sociolgics 2012-2015 Registre Pblic d'Enquestes i Estudis d'Opini : r13019 www.bcn.cat 32. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci Pla d'Estudis Sociolgics 2012-2015 Registre Pblic d'Enquestes i Estudis d'Opini : r13019 www.bcn.cat 33. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci Pla d'Estudis Sociolgics 2012-2015 Registre Pblic d'Enquestes i Estudis d'Opini : r13019 www.bcn.cat 34. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci Pla d'Estudis Sociolgics 2012-2015 Registre Pblic d'Enquestes i Estudis d'Opini : r13019 www.bcn.cat 35. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci Pla d'Estudis Sociolgics 2012-2015 Registre Pblic d'Enquestes i Estudis d'Opini : r13019 www.bcn.cat 36. Barmetre Semestral de Barcelona Juny 2013 Evoluci Pla d'Estudis Sociolgics 2012-2015 Registre Pblic d'Enquestes i Estudis d'Opini : r13019 www.bcn.cat ENQUESTES I ESTUDIS DOPINI Aquests estudis sociolgics permeten determinar les prioritats de la poblaci, conixer la realitat social, saber com es valora lactivitat i els serveis municipals, i esbrinar lopini sobre lactuaci poltica municipal. Investigaci de Comunicaci Pla dEstudis Sociolgics Srie dAvaluaci Contnua Enquestes de Sistemes de Qualitat Estudis Ad-Hoc