Experiències amb la nova Directiva de Màquines...

of 20 /20
……………………………………………………… Experiències amb la nova Directiva de Màquines 2006/42/CE ……………………………………………………… Josep Saña 31.03.2011

Embed Size (px)

Transcript of Experiències amb la nova Directiva de Màquines...

 • ………………………………………………………

  Experiències amb la nova Directiva de Màquines 2006/42/CE

  ………………………………………………………

  Josep Saña 31.03.2011

 • 1 Ofereix solucions integrals de bugaderia

  2 Disposa de 4 centres de producció:- Per a la Divisió de bugaderia comercial:

  G1: Rentadores i planxadores de capacitat mitjana i gran.G3: Línies de fabricació de rentadores de capacitat petita i mitjana.

  - Per a la Divisió de bugaderia industrial: G2: Trens de rentat (túnels, premses i assecadores)G4: Maquinària per a automatització de processos (introductors, plegadors,...)

  3 Disposa de 12 filials a tot el món i de 10 delegacions a Espanya.4 Lidera el mercat espanyol i està entre els 6 primers fabricants mundials del sector5 Ven a més de 90 països

  Girbau és una empresa que...

 • El fabricant, abans de comercialitzar i fer la posta en marxa:

  1. Ha de garantir el cumpliment dels RESS (Annex I).2. Ha d’assegurar-se que existeix l’Expedient Tècnic.3. Ha de fer l’Avaluació de la Conformitat.4. Ha de col.locar la Marca CE.

  Si un estat comprova que una màquina posa en perill la seguretat de les persones, adoptarà mesures per a:

  - La retirada de la màquina del mercat.- La prohibició de la seva comercialització i posta en marxa.

  • Presentació

  • Per poder vendre

  - Cumpliment RESS

  Annex I

  Valoració risc

  Reducció risc

  - Expedient Tècnic

  - Avaluació conformitat

  - Declaració CE

  • Sistema comandament

  - Categories.

  - Nivells de seguretat.

  - Determinació PLr

  • Conclusió

  PER PODER VENDRE:

 • Procés iteratiu. Present a les fases de disseny i fabricació.

  Passos:

  1. Anàlisi i valoració del risc (EN14121): Annex I de la DM.2. Eliminació o reducció del risc (EN12100): Mesures preventives.

  Ús de les normes EN de tipus C:

  • Si són harmonitzades, garanteixen el cumpliment d’alguns RESS.• Estableixen una relació de normes de tipus B i A aplicables.

  Cumpliment dels RESS de 2006/42/CE:• Presentació

  • Per poder vendre

  - Cumpliment RESS

  Annex I

  Valoració risc

  Reducció risc

  - Expedient Tècnic

  - Avaluació conformitat

  - Declaració CE

  • Sistema comandament

  - Categories.

  - Nivells de seguretat.

  - Determinació PLr

  • Conclusió

 • No són obligatòries. Poden ser:

  • Tipus A: Aspectes generals (per a totes les màquines)- EN12100: Conceptes bàsics. Principis generals de disseny.- EN14121: Avaluació de riscos.

  • Tipus B: Poden ser B1 (aspectes particulars) ó B2(resguards i dispositius de protecció)

  - EN349: Distàncies per impedier aixafaments.- EN13849: Sistemes de comandament.- EN60204: Equip elèctric.- EN953: Resguards fixos i mòbils.- EN13850: Parada d’emergència.

  • Tipus C (prioritàries): Aspectes detallats (màquina articular)- EN10472: Maquinària de bugaderia industrial.

  NORMES EN:• Presentació

  • Per poder vendre

  - Cumpliment RESS

  Annex I

  Valoració risc

  Reducció risc

  - Expedient Tècnic

  - Avaluació conformitat

  - Declaració CE

  • Sistema comandament

  - Categories.

  - Nivells de seguretat.

  - Determinació PLr

  • Conclusió

 • Contingut:

  1. Generalitats (procés).

  2. Seguretat sistema comandament.

  3. Mesures de protecciócontra perills mecànics.

  4. Resguards i dispositiusde protecció.

  5. Altres perills.

  6. Manteniment.

  7. Informació.

  CHECK-LIST de l’Annex I de 2006/42/CE :• Presentació

  • Per poder vendre

  - Cumpliment RESS

  Annex I

  Valoració risc

  Reducció risc

  - Expedient Tècnic

  - Avaluació conformitat

  - Declaració CE

  • Sistema comandament

  - Categories.

  - Nivells de seguretat.

  - Determinació PLr

  • Conclusió

 • Fitxa del perill:

  - Tipus de perill, localització i activitat afectada.

  - Estimació del risc: HRN = LO x FE x DPH x NP ,on: LO ( possibilitat), FE (freqüència), DPH (pèrdua), NP (nº afectats).

  - Valoració del risc:- HRN

 • Ordre d’aplicació de les mesures:

  1. Modificació del disseny.

  2. Si això no és possible, i per aquest ordre:- Ús d’equips de protecció col.lectiva.- Ús d’equips de protecció individual.- Formació als treballadors i informació del risc residual.

  REDUCCIÓ DEL RISC:• Presentació

  • Per poder vendre

  - Cumpliment RESS

  Annex I

  Valoració risc

  Reducció risc

  - Expedient Tècnic

  - Avaluació conformitat

  - Declaració CE

  • Sistema comandament

  - Categories.

  - Nivells de seguretat.

  - Determinació PLr

  • Conclusió

 • Expedient tècnic:

  - El fabricant ha d’assegurar-se de tenir tota la informacióque d’acord amb la DM, ha de formar part de l’Exp. Tècnic.

  - Si l’Exp. Tècnic és requerit, s’ha de poder recopilar en un plaç de temps raonable.

  Avaluació de la conformitat:

  - Les màquines de GIRBAU no estan incloses a l’Annex IV. Per tant, els aplica el Mòdul A (Control Intern de Fabricació).

  EXP. TÈCNIC i AVALUACIÓ CONFORMITAT:• Presentació

  • Per poder vendre

  - Cumpliment RESS

  Annex I

  Valoració risc

  Reducció risc

  - Expedient Tècnic

  - Avaluació conformitat

  - Declaració CE

  • Sistema comandament

  - Categories.

  - Nivells de seguretat.

  - Determinació PLr

  • Conclusió

 • DECLARACIÓ CE de CONFORMITAT:• Presentació

  • Per poder vendre

  - Cumpliment RESS

  Annex I

  Valoració risc

  Reducció risc

  - Expedient Tècnic

  - Avaluació conformitat

  - Declaració CE

  • Sistema comandament

  - Categories.

  - Nivells de seguretat.

  - Determinació PLr

  • Conclusió

 • Es caracteritza per:

  - El disseny de la seva arquitectura.

  - La selecció delsseus components.

  Exemples:

  - Parada d’emergència.- Enclavament i bloqueig de la porta del tambor.- Sistema de detecció del desequilibri.- Sistema de control de la basculació (TILT)- Comandament a dues mans: gir del tambor (EASY LOAD)- Protector oscil.lant (PC-120)

  Es recomana l’ús de la norma harmonitzada EN13894-1

  SISTEMA DE COMANDAMENT 2006/42/CE:• Presentació

  • Per poder vendre

  - Cumpliment RESS

  Annex I

  Valoració risc

  Reducció risc

  - Expedient Tècnic

  - Avaluació conformitat

  - Declaració CE

  • Sistema comandament

  - Categories.

  - Nivells de seguretat.

  - Determinació PLr

  • Conclusió

 • Segons EN13894, es defineixen categories de risc creixent.

  Requeriments associats a les categories:- “B”- “1”: Components i principis d’eficàcia provada:

  - Principi d’acció mecànica positiva.- Relés i elements electromec. de desconnexió: guia forçada.- Absència de fallades en el software.

  - “2”: Autocontrol.- “3”: Redundància homogènia.- “4”: Redundància heterogènia.

  SIST. COMANDAMENT: AVALUACIÓ de RISCOS• Presentació

  • Per poder vendre

  - Cumpliment RESS

  Annex I

  Valoració risc

  Reducció risc

  - Expedient Tècnic

  - Avaluació conformitat

  - Declaració CE

  • Sistema comandament

  - Categories.

  - Nivells de seguretat.

  - Determinació PLr

  • Conclusió

 • Els nivells de seguretat s’anomenen PL. Poden ser: a, b, c, d, e.

  Interpretació del PL requerit (PLr) per a una funció de seguretat:

  - S: Gravetat de la lesió (S1=lleu, S2=greu)

  - F: Freqüència d’exposició al perill (F1=curta, F2=llarga)

  - P: Possibilitat d’evitar el perill (P1=fàcil, P2=difícil)

  SIST. COMANDAMENT: AVALUACIÓ de RISCOS• Presentació

  • Per poder vendre

  - Cumpliment RESS

  Annex I

  Valoració risc

  Reducció risc

  - Expedient Tècnic

  - Avaluació conformitat

  - Declaració CE

  • Sistema comandament

  - Categories.

  - Nivells de seguretat.

  - Determinació PLr

  • Conclusió

 • La determinació del PLr es fa a partir de:

  - La categoria del risc.

  - La fiabilitat dels components (MTTFd).

  - La cobertura del diagnòstic (DCavg)

  SIST. COMANDAMENT: AVALUACIÓ de RISCOS• Presentació

  • Per poder vendre

  - Cumpliment RESS

  Annex I

  Valoració risc

  Reducció risc

  - Expedient Tècnic

  - Avaluació conformitat

  - Declaració CE

  • Sistema comandament

  - Categories.

  - Nivells de seguretat.

  - Determinació PLr

  • Conclusió

 • - Compromís de l’empresa amb la seguretat.

  - Compliment de directives i normes.

  - Components certificats.

  - Certificacions complementàries de producte.

  - Certificacions d’empresa

  - Manuals d’instruccions complerts i acurats

  - Subscriure una assegurança de RC.

  - Exigir als proveïdors una assegurança de RC.

  IMPERATIUS i CONSELLS per a SOBREVIURE:• Presentació

  • Per poder vendre

  - Cumpliment RESS

  Annex I

  Valoració risc

  Reducció risc

  - Expedient Tècnic

  - Avaluació conformitat

  - Declaració CE

  • Sistema comandament

  - Categories.

  - Nivells de seguretat.

  - Determinació PLr

  • Conclusió

 • CERTIFICACIONS DE PRODUCTE

  USA Alemanya Canadà

  Certificat de

  Qualitat ISO 9001

  (des de Juny 1996)

  Sistema de Gestió

  Mediambiental

  ISO 14001

  (des de Febrer 2001)

  Certificat Europeu de

  registre EMAS

  (des de Febrer 2004)

  U.K

  CERTIFICACIONS D’EMPRESA

 • www.girbau.com

 • Divisió bugaderiaComercial

 • Divisió bugaderia industrial