Fauna polar

18

Transcript of Fauna polar

Page 1: Fauna polar
Page 2: Fauna polar
Page 3: Fauna polar

• Viuen a la mar la major part del temps.

• S’alimenten de krill i peixos. Temen les foques i les orques.

• Viuen molts pinguins junts.

Page 4: Fauna polar
Page 5: Fauna polar

• Mengen peixos i calamars.

• Tenen un cadell en cada part.

• Un mascle adult arriba a fer 6 m. de longitud amb un pes de 4000 kg. Les femelles son més petites amb 3’7 m. i 900 kg de pes.

Page 6: Fauna polar
Page 7: Fauna polar

• Utilitzen les aletes de davant com a peus.

• No tenen orelles. Sols un forat.• Viuen tot el temps a l’aigua, menys

en el moment de parir i tenir cura de les cries.

• Video: pingüins

Page 8: Fauna polar
Page 9: Fauna polar

• No poden viure fora de l’aigua.

• Són mamífers.

• Obren la seva boca i capturen grans quantitats d’aigua i milers de petits animals (krill i peixets).

• Les balenes NO SÓN PEIXOS. Són mamífers

Page 10: Fauna polar

• Recorren tots els mars del món. Des de l’Àrtic, fins l’Antàrtic.

• Els mascles deixen a la seva mare al madurar i viatgen sols.

• Hi ha nombrosos grups que solen nadar a prop de la capa de gel.

Page 11: Fauna polar
Page 12: Fauna polar

• Són les balenes més gran dins del grup dels cetacis amb dents

•Són migratoris

•Tenen un cap rectangular enorme

•Tenen dents grans i còniques només a la mandíbula inferior

•La pell té crestes irregulars

•Són de color gris fosc o negre

Page 13: Fauna polar
Page 14: Fauna polar

•Són aus adaptades a la caça marina

•Busquen el seu aliment tant en les zones tropicals com en les gèlides i turbulentes aigües atlàntiques.

•Tenen molta facilitat per perseguir les preses dins de l’aigua.

•Tenen un cos aerodinàmic i allargat.

Page 15: Fauna polar
Page 16: Fauna polar

• Viuen en aigües gelades.

• Les seves brànquies son molt grans.

Page 18: Fauna polar

• Són molt petits.

• Hi ha molts diferents. Es diu també placton

• Utilitzen les seves potes per a filtrar el menjar

• Fan una llum blau-verdosa.

• Viuen en el mar. Sels mengen tots els peixos.