Fauna wealdense de Los Caños de Soria

of 20 /20

Embed Size (px)

description

Yacimiento wealdense de los Caños, Soria, Hypsilophodon foxii

Transcript of Fauna wealdense de Los Caños de Soria

Page 1: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 1/20

*.. .

B. H\LNSLR XACIWSL

D. DLAOACL BIJXF

H . DLAOACL H\LNSLR

D. DLAOACL H\LNSLR

* A

‧*.

$ . .

9 9 ' ' ' *

HI\NI H8rAJ CLJ QIBADALNSF DLRFz89BF

%BWLSIBABF ANHLWAFW* [LIJCLNRL CL «JFR BINFR½!

%RFWAI* Lrpini!

w

!

.‧

A h A

. .

w *C l 'BLJSAGLWAI'

Page 2: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 2/20

HI\NI HFRAJ CLJ QIBADALNSF

DLRF_FABF %BWLSIBABF ANHLWAFW*

[LIJCLNRL! CL 'JFRbIN $fr '

%RFWAI* LRPINI!

Pfw B. H\LNSLR XACIWSL* D. DLAOACL BIJXF*

H. DLAOACL H\LNSLR* D. DLAOACL H\LNSLR

Wlr|dln?

Rl clrbwagl lj qibadalnsf {lijclnrl cl 'Jfr Bihafr' ln Rfwai* plw$

slnlbalnsl ij kw|pf \wga8n %Sarbelw 9188! cl ji B|lnbi cl bidlwfr q rl

ci ji jarsi cl ji hi|ni h8raj wlbfkaci clrcl r| clrb|gwadalnsf ln 919;

eirsi n|lrswfr chir* bfn lrplbaij wlhlwlnbai cl jfr wlrsfr cl |n canfri|$

waf Eqprajfhfc8nsacf*Eqprajfpefcfn rp. pwfblclnsl cl ji bidpini 9110$

1; %H|lnslr ( Dlaoacl!. Rl wlr|dln jir bfncabafnlr dlcafidgalnsijlr

cl ji lpfbi ln ji zfni cl lrs|caf.

Pijigwir bjixl? [lijclnrl* Eqprajfpefcfn* 'Jfr Binlr'* Rfwai*

Lrpini.

Page 3: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 3/20

355 Hi|ni hfraj clj qibadalnsf dlrfzfabf ...

INSLBLCLNSL EARSFWABF

L9ihjfwidalnsf Dlrfzfabf cl lcic {lijclnrl %$99; dajjfnlr cl

ihafr! cl 'Jfr Binlr' ln jir blwbinair cl Rfwai bipasij* basicfln ji gagjafkwihai q bfnfbacf pfw kl8jfkfr q pijlfns8jfkfr i 90jiwkf

cl dir cl fbelnsi ihafr* nf ei racf dan fgolsf cl |n inijarar cl$

sijjicf 0 cl |ni p|gjabiba8n rarsldisabi* cl iea n|lrswf anslwlr ln

wlrbisiw clj fjxacf ji luarslnbai cl lrsl qibadalnsf* |nf cl jfr

pfbfr q dir insak|fr bfn wlrsfr cawlbsfr cl Canfri|wafr cl ji pwf$

xanbai cl Rfwai.

I|ny|l jfr pwadlwfr ln basiw ji luarslnbai cl lri ginci {l$

ijclnrl i pfnalnsl cl ji ba|cic cl Rfwai* ln jir blwbinair cl Kfj$

diqf* h|lwfn jfr klfjfkfr Pijibafr q Rinbelz Jfzinf %955<! %Pi$

jibafr 9510! lj qibadalnsf cl 'Jfr Bihafr' nf h|l clrb|galwsf eirsi

919; pfw lj sidgaln klfjfkf Bjldlnsl Rilnz Kiwbai q pfw r|

idakf O. Eaklr. Lj dislwaij pijlfnsf98kabf wlbfkacf ln r|plwhabal

pfw lrsl anxlrsakicfw h|l lnswlkicf ij Cw. O.Wfqf q K8dlz y|l caf

b|lnsi cl jfr wlr|jsicfr cl r| inijarar cl hfwdi piwbaij q hwik$

dlnsici ln xiwair cl r|r p|gjabibafnlr %9178 i* 9178 g* 917;*

9175!.

Dir siwcl Rilnz Kiwbai* y|l bfnsan|8 xarasincf 'Jfr Bihafr'

ln ihafr r|blraxfr* p|gjab8 |ni rlwal cl nfsir gwlxlr %9127* 9137*

9135* 91<< i* 91<< g! ran pwfh|ncaziw ln lj sldi* sin rfjf ln|dl$

Page 4: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 4/20

B . H|lnslr* D. Dlaoacl Bijxf*H Dlaoacl q D. Dlaoacl H|lnslr 351

lj D|rlf Nibafnij cl Balnbair Nis|wijlr cl Dicwac rl bfnrlwxin

ijk|nir hfsfkwihhir.

Lnswl 9159 q 9152* lj kl8jfkf O. L. Iwjlk|a wlb|plwf |ni

swlanslni cl wlrsfr cl |n ply|lhaf Canfri|waf Eqprajfhfcfnsacf

y|l cfnf ln 9151 ij D|rlf clj Anrsas|sf Klfdanlwf cl Lrpini lnDicwac* ln cfncl lrsin lup|lrsfr ij p|gjabf q y|l O. J. Rinz bji$

rahabf bfdf plwslnlbalnslr ij klnlwf Eqprajfpefcfn %Rinz ls ij

9117= Rinz (Dfwisijji 9112!. G|rbijafna %9158! basi jfr wlrsfr cl

|n bfbfcwajf ln 'Jfr Bihafr'.

Clrcl 9110* clrp|lr cl xarasiw lj qibadalnsf bfn lj klfjfkf B.Rilnz Wacw|lof* eldfr wlijazicf |ni pwfrplbbafn bfnrsinsl clj

dardf q wlbfkacf lj dislwaij ipiwlbacf ln r|plwhabal* lj b|ij rl ln$

b|lnswi clpfrasicf ln lj D|rlf N|dinsanf cl Rfwai* anxlns iwai$

cf plwf nf lup|lrsf ij p|gjabf %H|lnslr Xaciwsl* 9115!.

RAS\IBAFN Q LRSWISAKWIHAI

Lj qibadalnsf cl 'Jfr Biwalr' rl jfbijazi ln xiwair biwbixir 0

'bihafr' nis|wijlr ln lj Slwdanl D|nabapij cl Kfjdiqf %Rfwai! ij

flrsl cl ji bipasij %Dipi Sfpfkwihabf Dajasiw cl Lrpini* lrbiji

9?<0.000*efoi 72$73! ln lj piwiol cl 'Jir Bidiwlsir' %hfsfr 9*7 q 2!.

Page 5: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 5/20

310 Hi|ni h8raj clj qibadalnsf dlrfz8abf ...

Hfsf 7.$ Xarsi clj binf AA clrcl lj insak|f bidanf cl Kfjdiqf.

Jasflrswisakwihabiwnlnsl lj ihjfwidalnsf plwslnlbl i ji B|ln$

bi cl Bidlwfr ln r| rlbsfw fbbaclnsij. Rl anrbwagl ln ji hfwdiba8n

Kfjdiqf %Bjldlnsl ( Ijfnrf* 9110!*ln ji rlb|lnbai clpfrabafnij

RC2 %Dir* Ijfnrf ( K|adlwi* 9112! y|l rl bfwwlrpfncl bfn ji

girl clj kw|pf \wgafn cl Sarbelw %9188! q Gl|selw %9188!. Bjl$

Page 6: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 6/20

B. H|lnslr* D. Dlaoacl Bijxf* H Dlaoacl q D. Dlaoacl H|lnslr 319

Hfsf 2.$ Xarsi clj bihaf AAA clrcl ljjadasl cl ji \wginaziba8n cl 'Jir Bidiwlsir'.

Swicabafnijdlnsl 'Jir Bidiwlsir' ein racf lupjfsicir bfdf

slolwi* i|ny|l efq ln cai lrsi ibsaxacic ei racf igincfnici q lj

j|kiw lrsi fb|picf pfw |ni kwin |wginaziba8n* ln ji y|l |ni pl$

y|lhai zfni ei y|lcicf wlrlwxici bfdfqibadalnsf pijlfnsfjfkabf*

DLSFCFJFKaI

Page 7: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 7/20

317 Hi|ni sfra) clj qibadalnsf dlrfzfabf ...

Ln lj bihaf AA* y|l lr lj cl diqfw luslnra8n* rl ein lnbfnswi$

cf wlrsfr cl caxlwrfr xlwslgwicfr q piwsl cl ji luswldacic clwl$

bei cl |n canfri|waf Eqprajfhfc8nsacf.

Ln lj bihaf AAA* ln lj y|l lj ihjfwidalnsf lr d|q wlc|bacf* lr

cfncl rl ib|d|ji ji diqfw bfnblnswiba8n cl anxlwslgwicfr* kir$

slw8pfcfr q jidljagwiny|afr c|jbliy|abfjir.

Rl ei pwfrplbsicf sidgaln lj insak|f bidanf cl Kfjdiqf q

piwsl clj iwwfqf y|l carb|wwl piwijljidlnsl ij dardf* ran kwin$

clr wlr|jsicfr.

I L H K

$$?~$½>

' * $ $ $ $ . . V . . . . $$$$$$V

2

N

9

7 $

Page 8: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 8/20

B . H|lnslr* D. Dlaoacl Bijxf* H Dlaoacl q D. Dlaoacl H|lnslr 312

Dislwaij bjirahabicf q p|gjabicf pfw O. Wfqf q Kfdlz %9178* 917;*

9175!.%ibs|ijdlnsl ln piwiclwf clrbfnfbacf!

R|plwbjirl Bw|rsibli

Bjirl FrswibfciFwcln Pfcfbfpaci

Bqpwar6

R|plwbjirl Dfjj|rbi

Bjirl Kirswfpfci

Fwcln Bilnfkirswfpfci

Pij|cani rp %4Xa|apiw|r rp! Dfjclr anslwnfr

Bjirl Jidljjagwinbeaisi

Fwcln Xlnlwfaci

Bqwlni rp B4Bfwgab|ji rp! Dfjclr anslwnlr

Fwcln \nafnaci

\naf rp Dfjclr anslwnfr

R|plwbjirl Parblr

Bjirl Frslabeseqlr

R|gbjirl Ibsanfpslwqkaa

Fwcln Rldafnfsahfwdlr

Jlpacfslr rp

Jlpacfslr dinsljja Lrbidir* e|lrfr* calnslr* bfpwfjasfr.

Page 9: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 9/20

313 Hi|ni h8ra& clj qibadalnsf dlrfz8abf ...

Dislwaij pwfblclnslr cl jir pwfrplbbafnlr 9159$52* %Iwjlk|a! lu$

p|lrsf ln lj D|rlf Klfdanlwf cl Dicwac. %bfd|nabibafn cl O.

A. W|az$Fdlaaibi!

R|plwfwcln Canfri|wai

Eqprajfpefcfnsacil?502O? dlsisiwrainf AA 0 AAA.

503O? dasic carsij cl e|dlwf

50<O? blnswf cl xlwslgwi cfwrij %o|xlnaj!

508O? rlk|nci xlwslgwi ribwi.

50;O? blnswf cl xlwslgwi bi|cij inslwafw %o|xlnaj!505O? blnswf cl xlwslgwi bi|cij inslwafw %o|xlnaj!

501O? blnswf cl xlwslgwi blwxabij bfn ji girl clj iwbf nl|wij

590O? swlr hwikdlnsfr cl xlwslgwir anclslwdanigjlr

599O? calz hwikdlnsfr 8rlfr nf clslwdanigjlr

597O? hwikdlnsf carsij cl dlsisiwrainf AX592O? hwikdlnsf cl biclwi

593O? rlar hwikdlnsfr 8rlfr anclslwdanigjlr

59<O? hwikdlnsf carsij cl dlsipfcf 0 cl hijinkl

598O? hwikdlnsf 8rlf nf clslwdanigjl

59;O? cfr xlwslgwir bi|cijlr dlcair* |n hwikdlnsf cl iwbfnl|wij bi|cij* |n hwikdlnsf cl iwbf nl|wij cfwrij* |ni

hijinkl* |n hwikdlnsf cl ajlfn6* |n hwikdlnsf cl e|lrf

anclslwdanigjl.

Canfri|wai ancls.?

Page 10: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 10/20

B. H|lnslr* D. Dlaoacl Bijxf* H Dlaoacl q D. Dlaoacl H|lnslr 31<

R|plwbjirl Parblr

Bjirl Frslabesqlr

R|gbjirl Ibsanfpslwqkaa

Fwcln Rldafnfsahfwdlr

Jlpacfslr rp Lrbidir

R|plwbjirl Slswipfci

R|gbjirl Caipraci

Fwcln Bwfbfcajai

Bwfbfcajai ancls. Calnslr

R|plwfwcln Canfri|wai

Canfri|wai ancls. Hwikdlnsfr cl bfrsajjir q e|lrfr

jiwkfr* Ak|infcfnsacil6

Fwcln Ri|warbeai

R|gfwcln Selwfpfci

Cwfdlfri|wacil ancls. Hwikdlnsf cl calnsl

Fwcln Fwnasearbeai

R|gfwcln Fwnasefpfci

Eqrajfpefcfnsacil

Eqprajfpefcfn rp.* luswldacic pfrslwafw clwlbei*

anbfdpjlsi.

Page 11: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 11/20

318 Hi|ni h8raj clj qibadalnsf dlrfz8abf ...

Hfsf 3.$ Dlsisiwrainfr AA*

AAA q AX clj pal clwllef ln

bfnlua8n inis8dabi= hi$

jinkl slwblwi q hijinkl

|nk|lij clj dardf pal clEqprajfpefcfn rp.

i! xarsi hwfnsij*

g! xarsi xlnswij= lrliji 3

ld.

Sagai clwlbei %1;&739.2!

Hwikdlnsf ij y|l Al hijsin jfr luswldfr carsij q pwfuadiJ Lj e|lrf

lrsi d|q lwfrafnicf q hwikdlnsicf q ln piwsl rl ei wlbfnrsw|acf kwi$

bair ij wljjlnf anslwnf cl iwlnarbi lnc|wlbaci.

Dlsisiwrainf AA clwlbef %7009&927.5 q 70099927.1!

Lj hwikdlnsf 70099927.5bfwwlrpfncl i ji biglzi iwsab|jiw carsij=

pfw lnbadi cl ji zfni iwsab|jiw* ji caiharar salnl rlbba8n wlbsink|jiw. Ji

hiblsi iwsab|jiw lr wlcfnclici* bfn cfr b8ncajfr* lj dlcaij dir clriwwf$

jjicf y|l lj jislwij* 9 0 y|l fwakani balwsi iradlswai. Ln jir biwir jislwi$

jlr cl jfr b8ncajfr ipiwlbln |nir clpwlrafnlr blnswijlr bawb|jiwlr y|l

diwbin ji zfni cl anrlwba8n cl jfr d|rb|jfr luslnrfwlr clj clcf.

Page 12: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 12/20

B. H|lnslr* D. Dlaoacl Bijxf* H Dlaoacl q D. Dlaoacl H|lnslr 31;

Ji caiharar salnl rlbbafn wlbsink|jiw ijiwkici ln rlnsacf inslwf$

pfrslwafw ln ji girl cl ji biglzi pwfuadij q ijiwkici ln rlnsacf jislwf$

dlcaij ln ji girl cl ji biglzi carsij. R|r gfwclr dlcaij q jislwij rfn bfw$

sinslr= ji biwi xlnswij pwlrlnsi |ni y|ajj i bira blnswij sidgaln bfwsinsl.

Ji iwsab|jibafn pwfuadij lrsi anbjanici eibai r| biwi cfwrij* lr dir

kw|lri ln r| piwsl cfwrij y|l ln ji xlnswij* r| gfwcl dlcaij lr wlbsf q lj

gfwcl jislwij* y|l bfnsibsi bfn lj dlsisiwrainf Nr bfnbixl.

Ji iwsab|jibafn carsij clriwwfjji cfr bfncajfr* lj dlcaij dir clr$

iwwfjjicf y|l lj jislwij pfw 9 0 y|l ji lphharar wlr|jsi iradlswabi* Ln jir

biwir jislwijlr cl jfr bfncajfr ipiwlbln rlncir clpwlrafnlr bawb|jiwlrpiwi ji anrlwbafn cl jfr d|rb|jfr luslnrfwlr clj clcf.

Lj e|lrf lr e|lbf q lrsi wljjlnf cl iwlnarbi.

Dlsisiwrainf N clwlbefV%7009j927.8 q 7009&927.;!

Lj hwikdlnsf 7009&927.8 bfwwlrpfncl iji lpaharar pwfuadij. Ji biwi

iwsab|jiw lr bfnbixi q cl bfnsfwnf swaink|jiw* bfn lj ink|jf dlnfw ln pf$

rabafn inslwfdlcaij. R| biwi dlcaij lr jaklwidlnsl bfnbixi piwi iwsab|$

jiw bfn ji bfnxluacic cl ji piwsl inslwafw cl ji biwi jislwij clj dlsi siw$

rainf AAA.

Ji caiharar salnl rlbbafn swaink|jiw q rl b|wxi eibai h|lwi cl dfcf

y|l ji lpaharar carsij nf p|lcl lnbioiw bfn ji lpaharar carsij clj dlsisiw$

rainf AAA.

LA hwikdlnsf 7009&927.; bfwwlrpfncl i ji lpaharar carsij. Lrsi lu$

pincacf inslwfjislwijdlnsl. Ji hiblsi iwsab|jiw lr iradlswabi q r|r gfw$

Page 13: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 13/20

315 Hi|ni h8raj clj qibadalnsf dlrfz8abf ...

Bfdpjlsi. Ji iwsab|jiba8n pwfuadij lrsi lubixici pfw cfr clpwl$

rafnlr rlpiwicir pfw |ni bwlrsi cfwrf$xlnswij dlcai. Ln xarsi cfwrij* lj

gfwcl pwfuadij lr gab8nbixf* bfn |n rijalnsl ln lj blnswf 0 pwfblrf cfw$

rij. R| bfnsfwnf lr eluikfnij clhfwdicf.

Ji caiharar rl lrswlbei eibai r| dasic q salnl jir biwir jislwijlr ja$

klwidlnsl b8nbixir* ji pfrslwafw 0 xlnswij lr pjini q ji inslwafw 0 cfw$

rij ijkf b8nbixi.

Ji iwsab|jiba8n carsij pwlrlnsi cfr b8ncajfr galn clriwwfjjicfr* rl$

piwicfr pfw |n binij anslwbfncajiw q cfr clpwlrafnlr ljapsabir i idgfr

jicfr cl jfr b8ncajfr piwi ji anrlwba8n cl jfr d|rb|jfr luslnrfwlr clj

clcf. Lj b8ncajf dlcaij rl anbjani dlcaijdlnsl q ljjislwijjf eibl jisl$

wijdlnsl.

Hijinkl |nk|lij clj pwadlw clcf clj pal clwlbef %70099927.3!

Bfdpjlsi. Salnl ji hfwdi biwibslwarsabi cl |ni kiwwi* bfn lj luswl$

df carsij ib|danicf. Ji hfwdi klnlwij lr ji cl |n bfnf b|wxicf. Ji biwi

inslwafw lr bfnxlui. Ji iwsab|jiba8n pwfuadij lr gab8nbixi* bfn |ni pwf$

jfnkibafn cfwrij ln lj blnswf piwi iwsab|jiw bfn lj r|wbf anslwbfncajiw cl

ji |jsadi cl jir hijinklr anslwdlcair.

Ln jir biwir jislwij q dlcaij eiq |nfr lrswlbefr r|wbfr jfnkas|ca$

nijlr piwi ji anrlwba8n cl ji |ni b8wnli.

Ljjislwij anslwnf q lj ipabl lrsin clrkirsicfr. R| jfnkas|c sfsij lr

cl 77*2 dd.

Page 14: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 14/20

B . H|lnslr* D. Dlaoacl Bijxf* H Dlaoacl q D. Dlaoacl H|lnslr 311

jari q lj pfrslwafw bira wlbsf* ihajicf q clnsab|jicf. Ji rlbbafn lr

ljapsabi bfn ji piwsl carsij bfwsinsl q ji dlraij wlcfnclici. Jir

biwir jigaij q jank|ij rfn bfnxluir q lrsin b|galwsir cl lrdijsl

hanidlnsl lrswaicf. Ji biwi jank|ij pwlrlnsi |ni ply|lhai anb|w$

xiba8n i 9dd clj gfwcl y|l anradai |n danadf r|wbf d|q igalw$

sf.

Ji jfnkas|c clj hwikdlnsf lr cl 93*3 dd= r| inbe|wi cl 93*2

dd q r| lrplrfw diuadf cl ;*0 dd. Lj dawnlwf cl clnsab|jfr lr

cl R&dd.

Rl iswag|ql i |n Canfri|waf Slwfpfcf* hidajai Cwfdlfri|wa$

cil* ln girl i ji clrbwapbafn inslwafw %Frswfd* 9110= W|az$Fdl$

haibi ls ij 9118! q i ji lcic clj qibadalnsf.

CARB\RAFN

JfrEaprajfhfcfnsacfr* canfri|wafr Fwnasfpfcfr* salnln |ni

idpjai carswag|bafn sldpfwij %O|wirabf dlcaf$hanij clj Bwlsibabf

r|plwafw! q klfkwihabi* r|r wlrsfr rl ein lnbfnswicf ln sfcfr jfr

bfnsanlnslr q rl ein clhanacf blwbi cl 70 klnlwfr piwi ji hidajai.Ln L|wfpi* ji Plnanr|ji Aglwabi pfrll lj wlkarswf dir bfd$

pjlsf cl lrsi hidajai piwi lj Bwlsibabf anhlwafw* ra galn jfr wlrsfr

ipiwlbacfr rlin wljisaxidlnsl lrbirfr q r| carswag|bafn klfkwiha$

Page 15: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 15/20

<00 Hi|ni h8raj clj qibadalnsf dlrfz8abf ...

sf ln lj D|rlf cl Kijxl %Slw|lj!* bfn jfr caxlwrfr wlrsfr cl Eapra$

jfhfcfnsacfr bfnrlwxicfr ln lj D|rlf D|nabapij cl Rijir cl jfr

Anhinslr %G|wkfr! q bfn jfr loldpjiwlr cl E. hfuaa clj D|rlf cl

Earsfwai Nis|wij %Gwasare D|rl|d! cl Jfncwlr q i|ny|l lj bfn$

o|nsf cl dislwaij h8raj y|l ibigidfr cl clrbwagaw lrsi clnswf cljir biwibslwarsabir cicir pfw Kijsfn %91;3! piwi lrsi lrplbal* nf

rl p|lcl irlk|wiw y|l plwslnlzbi i ji dardi* qi y|l nf rl ein

lnbfnswicf ljldlnsfr r|habalnslr piwi r| biwibslwaziba8n bfdf

rfn jfr calnslr* ji lrbip|ji* ji bans|wi pljxaini q lj hld|w* cl

dfcf y|l rfjf rl p|lcl jjlkiw i ji bfnbj|ra8n cl y|l rl swisi cljfr wlrsfr cl |n ancaxac|f clj klnlwf Eqprajfpefcfn= bfn |ni sijji

ras|ici lnswl 9*< q 7 d cl jfnkas|c q cl |nfr ;0 ld cl ijs|wi fb$

bapasij.

JfrCwfdilfri|wacfr* canfri|wafr Slw8pfcfr*h|lwfn ig|n$

cinslr ln lj Bwlsibabf r|plwafw cl Nfwslidlwabi* Irai q L|wfpi

bfn klnlwfr bfdf Cwfdilfri|w|r* Clanfnqbe|r 0 Xljfbawipsfw

plwf iplnir eiq wlkarswf ln lj Bwlsibabf anhlwafw* i plriw cl y|l

Wi|ei|s ( [lwnlw %911<! bfnraclwin y|l lrsi hidajai clga8 slnlw

r| fwakln ln L|wfpi ln lj $A|wirabf anhlwafw.

Ln Lrpini r8jf rl ei basicf ji luarslnbai cl |n Cwfdilfri$

|wacf ln lj Bwlsibabf anhlwafw %Giwwldalnrl! cl Xijjap8n %Slw|lj!

%Bin|cf ls ij. 911;!*bfn 9 0 y|l lj wlr sf ipiwlbacf ln 'Jfr Bihafr'*

cl lcic Ei|slwaxalnrl r|plwafw&Giwwldalnrl anhlwafw q lj cl Sl$

Page 16: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 16/20

<07 Hi|ni h8raj clj qibadalnsf dlrfz8abf ...

jir hibajaciclr y|l nfr ein cicf piwi wlijaziw lrsl lrs|caf= iji ca$

wlbba8n clj D|rlf clj Anrsas|sf Klfdanlwf cl Dicwac* ij Cw.Slwlr*

cawlbsfw clj D|rlf N|dinsanf cl Rfwai q i ji Cwi. Inklji Dajnlw

clj Clpiwsidlnsf cl Pijlfnsfjfkai clj Gwasare D|rl|d %Nis|wij

Earsfwq! cl Jfncwlr pfw ji bfjigfwiba8n y|l nfr ein pwlrsicf= ir)

bfdf i W. Oadlnlz Glnlcas q J. Oadlnlz Dfwijlr* y|l nfr iq|ci$

wfn rfgwl lj slwwlnf.

GAGJAFKWIHAI

Ijai Dlcani* D. 9137.$ Lub|wrafn klfjfkabi i K|icijioiwi* Rfwai q Jf$

kwfhaf.Gfj. W. Rfb. Lrpinfji Wars. Nis. s. UJ? 92;$9<8*5 jid.

Gisijjlw* O. W. 9180.$ Jfr xlwslgwicfr clj Bwlsibabf lrpiwafj. Nfs. q Bfd.Anrs. Klfj. Dan. cl Lrpini. 80? 939$983

Gl|selw* I 9188.$ Klfjfkarbel \nslwr|be|nkln an [lijcln |n \swajjir$

rbeabesln an [lrsslw clw Ralwwi cl jfr Bidlwfr %Nfwc{lrsjabel Agl$

wabel Mlssln!. Rpinaln. Glae. Klfj. 33? 902$979.

G|rbijafna* I C. 9158.$ Jfr bfbfcwajfr hfrajlr clj wlkarswf lrpihafj. Pijl$

fnsfjfkai a Lxfj|ba8 %70!? 12$15.

G|rbijafna* IC. ( Rinz* O. J. 9153.$Jfr Iwbfri|wafr %Wlpsajai! clj O|wi$

Page 17: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 17/20

B . H|lnslr* D. Dlaoacl Bijxf* H Dlaoacl q D. Dlaoacl H|lnslr <02

Bjldlnsl* P. (Ijfnrf*I. 9110.$ Lrswisakwihai q rlcadlnsfjfkai cl jir hi$

balr bfnsanlnsijlr clj Bwlsibabf anhlwafw ln lj gfwcl dlwacafnij cl ji

B|lnbi cl jfr Bidlwfr. Lrs|cafr Klfjfkabfr 3<? 10$901.

Bjldlnsl* P. ( Plwlz$Iwj|bli* D. 9112.$ Clpfrasafnij iwbeaslbs|wl fhsel

B|lwci clj PfzfHfwdisafn* Jf{lw Bwlsiblf|r fhsel luslnrafnij Bi$

dlwfr Giran* nfwse$blnswij Rpian. Of|wnij fh Rlcadlnsiwq Plswfjfkq.

82 %2!? 32;$3<7.

Lrslr* W. ( Rinbeaz* G. %9157!.$ Liwjq Bwlsiblf|r jf{lw xlwslgwislr hwfd

Kijxl %Slw|lj!* Rpian. Of|wn. Xlwslgwislr Pijlfnsfjfkq. 7 %9!? 79$21.

H|lnslr Xaciwsl* B. 9115.$ Anhfwdl pwljadaniw cl ji pwfrplbba8n pijlfn$

sf98kabi clj qibadalnsf cl 'Jfr Binlr' ln Kfjdiqf %Rfwai 9118$

911;!.Cawlbba8n Klnlwij cl Piswadfnaf q Pwfdfba8n B|js|wij. O|nsi

cl Birsajji q Jl8n %anlcasf!.

H|lnslr Xaciwsl* B. ( Dlaoacl Bijxf* D. 9111.$ Pwlrlnbai cl bwair clEqprajfpefcfn hfuaa %Canfri|wai* Fwnasefpfci! ln lj [lijc cl Rijir

cl jfr Anhinslr %G|wkfr* Lrpini!. A Ofwnicir Anslwnibafnijlr rfgwl

Pijlfnsfjfkai cl Canfri|wafr q r| lnsfwnf. Rijir cl jfr Anhinslr? 221$

235.

Kijsfn* P. D. 91;9.$Sel dfcl fh jahl fhEqprajfpefcfn * sel r|ppfrlcjqiwgfwlij fwnasefpfc canfri|w. Jlseiai 3 %3!? 3<2$38<.

Kijsfn* P. D. 91;3.$ Sel Fwnasearbeain Canfri|w Eqprajfpefcfn hwfd

sel [lijcln fh sel arjl fh [akes. G|jj. Gwasare D|rl|d %Nis|wij Ear$

Page 18: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 18/20

<03 Hi|ni h8raj clj qibadalnsf dlrfz8abf ...

Pijibafr* P. 9510.$ clrbwapba8n harabi* klf98kabi q ikwf98kabi cl ji pwfxan$

bai cl Rfwai. Dld. Bfdara8n Dipi klfj. cl Lrpini.V<<0 pp.

Pijibafr* P. ( Rinbelz Jfzinf* W. 955<.$ Ji hfwdiba8n {lijclnrl ln jir

pwfxanbair cl Rfwai q Jfkwfnf* Gfj. Bfd. Dipi Klfj. Lrpini. nY97.

Y|lrici* O.D.= Cl Ji H|lnsl* D.= Fwslki* H. ( Rinz* O. J. 9115.$ Gagjaf$

kwihai clj wlkarswf lrpihafj cl xlwslgwicfr dlrfzfabfr. Gfj. W. Rfb. Lr$

pinfji Wars. Nis. %Klfjfkai! 13 %9$7!? 909$92;.

Wi|e|s* F. [. ( [lwnlw* B. 911<.$ Hawrs wlbfwc fh sel hidajq Cwfdilf$

ri|wacil %Canfri|wai? Selwfpfci! an sel Bwlsiblf|r fh Kfnc{ini%[ica Dajm Hfwdisafn* nfwselwn R|cin!. Pijaafns. _. 81 %2&3!? 3;<$

351.

Wi|e|s* F. [ . D. ( _anml* O. 911<. I clrbwapsafn fh sel giwwldain canf$

ri|w hi|ni hwfd Cni {ase i bfdpiwarfn sf seis fh Jir Efqir. AA An$

slwnisafnij Rqdpfra|d fn Jasefkwipeab Jadlrsfnlr! Jjlaci$B|lnbi

%Rpian!. \n. I|s. Dicwac.? 972$978.

Wfqf q K8dlz* O. 9178.$ Jfr xlwslgwicfr clj Bwlsibabf lrpihafj cl hibalr

{ljcabi. Gfj. Anrs. Klfj. Dan. Lrpini. s. 3;* piws. 7? 981.

Wfqf q K8dlz* O. 9178.$ wlrsfr cl xlwslgwicfr cl hibalr {lijcabi ln 'JfrBiwalr' %Rfwai!. Ibsir Gfj. W. Rfb. Lrpinfji Ears. Nis. s.UUXA? 29;.

Wfqf q K8dlz* O. 917;.$ R|w Al hibalr [lijcaln c+Lrpiknl. Bfdp.. Wlnc.

Rfb. Klfj. Hwinbl. %99!? 97<$975.

Page 19: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 19/20

B. H|lnslr* D . Dlaoacl Bijxf* H Dlaoacl q D . Dlaoacl H|lnslr <0<

W|az$Fdlaaibi* O. 9 .= Bin|cf* O. 9 . ( B|lnbi$Glrbfr* K. 911;.$ Pwadlw i

lxaclnbai cl |n iwli cl ijadlnsibafn cl canfri|wafr elwgaxfwlr ln lj

Bwlsibabf Anhlwafw cl Lrpini %Slw|lj!. Dfnfk. Ibic. Balnbair Luib$

sir* Harabir* Y|adabir* Nis|wijlr _iwikfzi. 90? 9$35.

W|az$Fdlhaibi* O. 9 . ( B|lnbi$Glrbfr* K. 911<.$\n n|lxf canfri|waf eap$

rajfhfcfnsacf %Fwnasearbeai! clj Giwwldalnrl Anhlwafw cl Kijxl %Sl$

w|lj!. Uj Ofwnicir cl Pijlfnsfjfkai swldp? 9<2$9<8.

Rilnz Kiwbai* B. 9127.$ Nfsir piwi lj lrs|caf cl ji hibalr {lijcabi lrpi$

nfji. Irfb. Lrp. Pwfk. Baln. %Bfnkwlrf cl Jargfi!. Rlbbafn AX? <1$;8.

Rilnz Kiwbai* B. 9137.$ Cfr n|lxfr qibadalnsfr cl dfj|rbfr cl ik|i

c|jbl ln lj {lijclnrl rfwainf. Gfj. W. Rfb. Lrpinfji Ears. Nis. s. UJ?

908.

Rilnz Kiwbai* B. 9135.$cisfr piwi lj lrs|caf cl ji pijlfklfkwihai clj O|$

wirabf r|plwafw q clj Bwlsibabf anhlwafw ln lj NL cl Lrpini. Cawlbbafn

Klnlwij cl Fgwir Eacwi|jabir* Irlrfwai klfjfkabi. D.F.P.C. n6 9? 2$

97.

Rilnz Kiwbai* B. 91<<.$ Earsfwai klfjfkabi clj rfjiw n|dinsanf. Bljsagl$

wai n6 92* xfj. XAA? 79$37.

Rilnz Kiwbai* B. 91<<.$ N|lxfr hfrajlr cl xlwslgwicfr cl 'Jfr Bihafr'

%Rfwai!. Ibsir Gfj. W. Rfb. Lrpinfji Ears. Nis. s. JAAA? 79.

Page 20: Fauna wealdense de Los Caños de Soria

5/13/2018 Fauna wealdense de Los Ca os de Soria - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/fauna-wealdense-de-los-canos-de-soria 20/20

<08 Hi|ni h8raj clj qibadalnsf dlrfz8abf ...

dlnlz$H|lnslr* L %bffwc.! 'Xlwslgwicfr h8rajlr cl Birsajji q Jl8n'.

D|rlf cl Rijidinbi.? 3;$<;.

Rinz* O. J.(Dfwisijji* O. O. 9112.$Canfri|wafr ln Rfwai. Wl|arsi cl RfwainY7* 7))lpfbi? 2$90.

Rinz* O. J.= Rinsihl* O. X . ( Birinfxir* D. J. 9152.$ [lijcln fwnasfpfc

canfri|w Eqprajfpefcfn hwfd sel Bipir Wfoir hfwdisafn %Jf{lw Ip$

sain* Jf{lw Bwlsiblf|r! fh Dfwljji* Birsl9j8n* Rpian. Of|wn. Xlwsl$

gwisl pijlfnsfjfkq. 2 %9!? 21$37.

Sarbelw* K. 9188.$ \gwl cal[lijcln$Igjiklw|nk |nc cal slmsfnam clw fr$sjabeln Ralwwi cl jfr Bidlwfr an clw nfwc{lrjabeln Aglwarbeln Mls$

sln %Rpinaln!. Glae. Blfj. Og. Einnfxlw. 33? 972$983.

Sfwwlr* O. I. (Xalwi* J. 9 . 9113.$Eqprajfpefcfn hfuaa %Wlpsajai* Fwnasear$

beai! ln lj Bwlsibabf anhlwafw cl Akli %Ji Wafoi* Lrpini!. D|nagl

%Balnbair Nis|wijlr! 38? 2$39.

Se|jgfwn* W.I. 91;7.$ Sel pfrs$bwinaij rmljlsfn fh sel Swairrab Fwnasar$

beain canfri|w Higwfri|w|r i|rswijar. Pijilfnsfjfkq. 9< %9!? 71$80.

[lareidplj* C. G. ( Elanwabe* W. L. 9117.$ Rqrsldisabr fh Eqprajfpef$cfnsacil inc girij Ak|infcfnsai %Canfri|wai* Fwnasefpfci! Earsfwa$

bij Gafjfkq 8? 9<1$953.