feb 0.1.xlsx

download feb 0.1.xlsx

of 8

 • date post

  24-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of feb 0.1.xlsx

 • 7/25/2019 feb 0.1.xlsx

  1/8

  TIEMPO FRIO, S.A. DE C.V. detae N!"e#$ Fe%&a de Detae de de'%#()%($* N$"+#e de M$*t$ D$%. De+(t$

  NCR de D$%. E"('($* Se#(%($ detaada de t#a+a/$ C(e*te S(* IVA F('%a FA

  2889-8 121 2/8/2016 Mantenimiento mtto a equipo Negocios del paraiso S.a de C.V 20.00 2.60

  120 $N%&$'$ !rr"

  )6*2-9 119 2/9/2016 Mantenimiento MM+, !N!$& !%,S '! ,CN$ !rr"#08 *0*.*0 !rr"#08

  *986-2 19)9 2/9/2016 Mantenimiento MM+, !V!N+V, -1*!%,S !rr"#08 28(.61 !rr"#08

  *986-2 19)8 $N%&$'$ !rr"#08 !rr"#08

  1)*-0 19)( 2/)/2016 Mantenimiento MM+, C,!S,N'!N+! $ !4!, !rr"#08 2##.2# !rr"#08

  1)*-0 19)6 2/)/2016 Mantenimiento MM+, C,!S,N'!N+! $ !4!, !rr"#08 *#0.00 !rr"#08

  1)*-0 19)# 2/)/2016 $N%&$'$ !rr"#08 !rr"#08

  1)*-0 19)) 2/)/2016 Mantenimiento M++, C,!S,N'!N+! $ !4!, !rr"#08 #*8.00 !rr"#08*28(-* 19)* 2/)/2016 Mantenimiento M++, C,!S,N'!N+! $ !4!, !rr"#08 62.8( !rr"#08

  1)*-0 19)2 2/)/2016 eparacion M/, S%S++%C,N '! C,M!S, S) N52 !rr"#08 1106.6) !rr"#08

  19)1 $N%&$'$ !rr"#08 !rr"#08

  1)*-0 19)0 $N%&$'$ !rr"#08 !rr"#08

  1)*-0 19*9 $N%&$'$ !rr"#08 !rr"#08

  19*8 $N%&$'$ !rr"#08 !rr"#08

  19*( $N%&$'$ !rr"#08 !rr"#08

  (6#0*-1 19*6 2/*/2016 Suministro e nstalacion C,M!S, SN M%!& /$!$ " C!'+,S !rr"#08 889.00 !rr"#08

  (6#0*-1 $N%&$'$ !rr"#08 !rr"#08

  *986-2 19*# 2/#/2016 Mantenimiento MM+, !N!$& !rr"#08 28(.61 !rr"#08

  (6#0*-1 19** 2/1/2016 Mantenimiento M++, C,!S,N'!N+! $ !4!, !rr"#08 282.00 !rr"#08

  (6#0*-1 19*2 2/1/2016 Mantenimiento M++, C,!S,N'!N+! $ !4!, !rr"#08 )8#.00 !rr"#08

  19*1 $N%&$'$ !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08!rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08!rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08!rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"!rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"

 • 7/25/2019 feb 0.1.xlsx

  2/8

  !rr"#08 !rr"#08 !rr

  !rr"#08 !rr"#08 !rr

  !rr"#08 !rr"#08 !rr

  !rr"#08 !rr"#08 !rr

  !rr"#08 !rr"#08 !rr

  !rr"#08 !rr"#08 !rr

  !rr"#08 !rr"#08 !rr

  !rr"#08 !rr"#08 !rr"#08

  COSTOS DE OPERACIN PARA EL MES Gastos de Operacin para el mes #/1/201) CuGRESOS #ACT" EN EL MES !rr"#08 +elecomunicaciones linea i7a *#0.00 1-Ma Ac

  OTROS INGRESOS $ %&&"&& +elecomunicaciones Celular (#.00 Miuileres #: las Mercede 2#0.00 astos Varios de limpiea 1#.00 m

  uiler Ci=er Ca>? 2#0.00 $gua $lpina 12.00 Vin

  =ros acor S.$. de C.V. Com=usti=les $dmin. *#0.00 &ic

  TAL INGRESOS $ %()*+",- Com=usti=les Vendedores 100.00 @impras con 'ocumentos !rr"#08 $gua ota=le $N'$ 8.00 4a

  mpras sin V$ !rr"#08 lanilla $dministracion 1000.00 &ic

  nilla +?cnicos 1#00.00 lanilla Ventas *19.00 e

  S +?cnicos 9*.(# !nergia !lectrica *80.00 Mi

  nilla SSS )#.00 apeleria 1#0.00 ;os

  ticos +?cnicos !rr"#08 Cuentas por pagar - o

  stos de inanciamientos Gastos del Periodo $ ,(+%0"&& Cu

  ticos Vendedores 1#.00 nAentarios del eriodo 200.00 Cu

  nsumo de Com=usti=le )#0.00 astos no act. !n Aentas !rr"#09 Cre

  ticos #5 las Mercedes 1#0.00 !rr"#08 Err2%&- Crestos del Periodo Err2%&- +/4

  /TILIDAD .R/TA Err2%&- Sa

  IN1ENTARIOS

  entario nicial Cuentas por co!rarmpras del mes 8000.00 Clente Saldo ant" Co!ro Sa

  das de nAentarios (800.00 $C, S.$. '! C.V.

  dos al Enal del mes $ ,&&"&&

  1iaticos Paados

  #inanciaientos 4acturados

  NC ec

 • 7/25/2019 feb 0.1.xlsx

  3/8

  '$+,S $$ %S, ''$C+C, C,

  BASE DE DATOS CLIENTES - PROVEEDORES

  TIEMPO FRIO, S.A. DE C.V.

  DATOS OBTENIDOS DE COMPROBANTES DE COMPRAS Y VENTAS

  etenciones Proveedor Registro NIT detalle de se

  Abanicos y Luces S.A. de C.. !"#$"!%& 0"!&%$'!005%!0!%5 (E)IAN* Mantenimient

  Ad+inistracion Naciona, de Acuaductos y A,cantari,,ados -$#0&%9 0"!&%$!0!$-%05#%9 RAN)E eparacionAdriana (artine/ Adriana (E)IAN* Suministro

  AE*N Co+uter S.A. de C.. $0'-#&%# 0"!&%!#0!0!%!0$%5 (E)IAN* Suministro e

  Aero)esac1os2 S.A de C.. !'#%- 0"!&%!00"'#%00!%" (ediano +raslados

  A3PR*S $05&0-%0 0"!&%!#05#9%!0'%0 (E)IAN* $rrendamient

  A,ba A,i+entos de E, Sa,vador2 S.A. de C.. $!-!$9%$ 05!!%0!09!!%!0-%0 RAN)E ,tros SerAicio

  A,ba Petro,eos de E, Sa,vador2 S. E. (. de C. . !'$0&"%- 0"!&%050&0"%!0-%- RAN)E nstalacion

  A,ca,dia (unicia, San Isidro Labrador San Isidro San Isidro (E)IAN*

  A,cance Integra, E, Sa,vador S.A. de C.. $00""#%" 0"!&%0$0-!0%!0-%0 RAN)E

  A,cance Integra, E, Sa,vador S.A. de C.. $00""#%" 0"!&%0$0-!0%!0-%0 (ediano

  A,e4andro (artine/ A( (E)IAN*

  A,aro .2 S.A de C.. !#5'99%# 0"!&%$!0$0#%!0#%! (E)IAN*

  A,redo Antonio Rodrigue/ )uran $$$&5#%$ !009%$50&"#%00!%9 (E)IAN*

  A,i+entos (ov,ies S.A. de C.. !-"5''%5 0"!&%0'050!%!0"%9 (E)IAN*

  A,i+entos y Turis+o S.A. de C.. &'9%0 0"!&%$'0%00$%- RAN)E

  A,+acenes idri S.A. de C.. 00$%' 0$!0%!9!!'!%00!%" (E)IAN*

  A,ina S.A. de C.. &0#%! 0"!&%$-0$''%00!%0 (E)IAN*

  A,si S.A. de C.. -0!%# 0"!&%!'0$""%00!%- (E)IAN*

  Ana Ceci,ia 3igueroa L. !99"05%9 0"!&%!&0!#$%!$$%$ (E)IAN*

  Ana (irian *rtega !#-5'#%0 !00'%0&0&"5%!0!%0 (E)IAN*

  Ange, Antonio Reyes (artine/ '5$#-%5 !&!$%!00$"$%00!%' (E)IAN*

  Anu,ada Anu,ada (E)IAN*

  Aragon a,iente2 S.A de C.. !5!0#0%" 0"!&%$!050-%!05%0 (E)IAN*

  Argueta Ro+ero2 S.A de C.. !!$$%- 0"!&%0#0&9!%!0$%0 (E)IAN*

  Aseguradora Sui/a Sa,vadore6a S.A. $55%0 0"!&%!&!!"9%00!%- (E)IAN*

  Asoc. Coo. Aroy. 7 Cons. )e ta8is ,a Nac. )e R.L. $&"##%- 0"!&%!"!!'-%00!%# (E)IAN*Asociacin Institucin Sa,esiana &0"0$%- 05!!%-00&5'%00!%& (ediano

  Auto E8ress2 S.A de C.. !9#9'#%" 050!%$50!!0%!0!%" (E)IAN*

  AutoInversa S.A. de C.. '9$#'%0 0"!&%$"059&%!0-%' (E)IAN*

  Autoridad de Aviacin Civi, A de AC 0"!&%!#!00!%!05%& (E)IAN*

  anco A/teca E, Sa,vador S.A. !#!!#$%# RAN)E

  anco Citiban; de E, sa,vador2 S.A. !&"%5 0"!&%0#0"'$%00!%5 RAN)E

  anco )avivienda Sa,vadore6o S.A. -!'%& 0"!&%!'099&%00!%5 (E)IAN*

  anco de A+erica Centra, S.A. '"50-%! (E)IAN*

  enito er+anos y Cia. $-0-%5 0"!&'%$00"&'%00!%& (E)IAN*

  oris ?i,redo Can4ura (ar+o, !#0-99%- 0"!#%0$0!"$%00$%0 (E)IAN*

  rasca Interiores S.A. de C.. !5&-&9%" (E)IAN*

  Cadena Cine+atograica Sa,vadore6a S.A. de C.. !&-%0 0"!&%0#05'$%00!%9 (E)IAN*

  Ca4a de Credito de Tonacatee@ue S.A. -9#"%$ 0"!#%!#05&-%!0$%$ (E)IAN*

  Ca4a de Credito de acateco,uca S.A. 5'"-#%' (E)IAN*

  Ca,,e4a S.A. de C.. !9-%' 0"!&%!!0!"9%00!%! (E)IAN*

  Ca+ara de Co+ercio e Industria de E, Sa,vador2 Lta. 99!"%- 0"!&%0!0''&%005%0 (E)IAN*

  Ca+osa S.A. de C.. !#-&-'%5 (E)IAN*

  Ca%Coy S.A. de C.. !'5$59%0 0"!&%$'090"%!0&%' (E)IAN*

  Caritas acateco,iuca Caritas (E)IAN*

  Car,os )enis Ra+ire/ entura !$0%- !&0'%050-"5%00!%# (E)IAN*Car,os >u+berto arcia Porti,,o !$#5&$%' !!0$%$-!0"#%!0!%! (E)IAN*

  Car,os Linares (artine/ $5#'&%! 0$!0%0'0!'0%!0$%! (E)IAN*

  Car,os Sa,averria2 S.A de C.. "$0$%$ 0-!5%090"#9%!0!%0 (E)IAN*

  Car,os Brrutia Luna $0!&"%& 0$0-%0505&9%00!%! (E)IAN*

  Car+en (ariso, u/+an Lo/ano !&&!"'%" 0"!&%!00''5%!05%' (E)IAN*

  Cars Pinten2 S.A de C.. !5"9##%" 0"!&%$'0&0&%!05%" (ediano

  Casa A+a2 S.A de C.. 5"0%" 0"!&%-!0'"'%00!%9 (E)IAN*

  Casa Rivas S.A. de C.. &$0$%! 0"!&%0!0'"9%00$%$ (E)IAN*

  Castea/oro >er+anos S.A. de C.. '&&0%- 0"!&%$009"'%00$%" (E)IAN*

  Caste,,a Sagarra S.A. de C.. $5#'$%5 0"!&%$"!0''%00$%0 (E)IAN*

  Ce,este I+erio2 S.A de C.. !"-9-&%' (ediano

  Ce,o ,oc;2 S.A de C.. !$55%" 0"!&%$'!$'-%00-%5 (E)IAN*

  Cenco, Co+ercia, S.A. de C.. !9-"#-%0 0"!