ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f...

29
Arantzabela ikastola. Gasteiz ffffffffffff ffffffffffff ffffffffffff ffffffffffff

Transcript of ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f...

Page 1: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

Arantzabela ikastola. Gasteiz

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Page 2: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

Marraztu umeen aurpegia /f/ fonema egiten

Page 3: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

FF

f

fF F F F FFFF

f

familia

Page 4: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

/f/ letra borobildu

f g p f d f f p p g b d f g f f d j

t f f t d f b g p f f p d b f t f f l

f l d f l f b f t f f h f f q g f f l f

l f g f f l k f t f f q f b f f g f l p

k l f f b f f t q d f p f f l k l f

p l g f b f n f l f t f i f o f p f f

Page 5: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

F gorriz eta f urdinez margotu

FFFF ffff

GGGG pppp

FFFF

LLLL

ffff

ffff

FFFF

pppp

PPPP ffff

ffff

ffff

ffff

ffff

ffff

FFFF

FFFF

FFFF

FFFF

FFFF

llllLLLL

llll

llll

ffff

Page 6: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

f f f f f f f f f f f f f f f f f

f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f

fa fe fi fo fu

kafea elefantea fideoa

telefonoa futbola foka

afaldu filmea familia

bufaloa Tafalla Felipe

Page 7: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

fa familia

fe kafea

fi filmea

fo foka

fu futbola

Page 8: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

fafafafa

fefefefe

fifififi

fofofofo

fufufufu

Hasierako fonema duten marrazkiak margotu.

futbola, elefantea, foka, elefantea-- foka, kafea, furgoneta, telefonoa-- futbola, fideoak, elefantea, afaria-- telefonoa, foka,

afaria, fideoak-- familia, futbola, kafea, furgoneta.

Page 9: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

Irakurri eta hitzaren gainean dagokion marrazkia egin ezazu

elefantea telefonoa

Felipe foka

familia Fabiola

Page 10: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

fokafokafokafoka

Irudi bakoitza bere hitzarekin lotu eta idatzi

kafeakafeakafeakafea

familiafamiliafamiliafamilia

futbolafutbolafutbolafutbola

fideoakfideoakfideoakfideoak

Page 11: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

Irakurri Marrazkia egin

fokak

elefantea

kafea

familia

telefonoa

fideoak

Page 12: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

f f f f + + + + a a a a ________________________________

f f f f + + + + e e e e ____________________________

f f f f + + + + i i i i ____________________________

f f f f + + + + o o o o ____________________________

f f f f + + + + u u u u ____________________________

a a a a + + + + f f f f ________________________________

e e e e + + + + f f f f ____________________________

i i i i + + + + f f f f ____________________________

o o o o + + + + f f f f ____________________________

u u u u + + + + f f f f ____________________________

Irakurri&

of of of of ef ef ef ef fu fu fu fu fi fi fi fi fo fo fo fo if if if if fa fa fa fa fe fe fe fe af af af af

uf uf uf uf fofo fofo fofo fofo afa afa afa afa fefe fefe fefe fefe kafea, kafea, kafea, kafea,

foka, foka, foka, foka, elefantea, elefantea, elefantea, elefantea, futbola, futbola, futbola, futbola,

afaldu, afaldu, afaldu, afaldu, fideoak, fideoak, fideoak, fideoak, telefonoa,telefonoa,telefonoa,telefonoa,

bufaloa, bufaloa, bufaloa, bufaloa, familia, familia, familia, familia, Felipe. Felipe. Felipe. Felipe.

Page 13: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

-f- dutenak-f ez dutenak

Irudien izenak dagokien tokian idatzi

pilota, foka, bost, gamelua, fideoak, elefantea, lapikoa, familia, gona, kafea

Page 14: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

"f" hasieran "f" erdian

afaria, familia, elefantea, foka, kafea, telefonoa, futbola, furgoneta, fideoak

Irudien izenak dagokien tokian idatzi.

Page 15: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

pila - fila

moka - foka

kafe - kale

fitxa - pitxa

fede - xede

fideo - mideo

fitxa - fitxo

foka - foko

bilma - filma

fago - pago

Hitz bikoteetan dauden ezberdintasuna aurkitu.

Page 16: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

Silabak Silabak Silabak Silabak elkartuz elkartuz elkartuz elkartuz hitzak hitzak hitzak hitzak idatziidatziidatziidatzi

dededede

oooo

fifififi

aaaa

kakakaka

fefefefe

tutututu

fofofofo

pipipipi

kakakaka

fofofofo

Page 17: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

Silabak Silabak Silabak Silabak elkartuz elkartuz elkartuz elkartuz hitzak hitzak hitzak hitzak idatziidatziidatziidatzi

mimimimi

lililili

fa fa fa fa aaaa

riririri

aaaa

fa fa fa fa aaaa

le le le le aaaa

tetetete

no no no no fofofofo

e e e e aaaa

fan fan fan fan

te te te te lelelele

Page 18: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

foka

elefantea

afaria

kafea

Zenbat silaba hainbat koadro margotu.

Page 19: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

kofea

kafea

kapea

fibeoak

fileoak

fideoak

familia

fakilia

famidia

kofa

kopa

foka

Irakurri eta irudi bakoitzari dagokion hitzarekin lotu,ondoren idatzi

Page 20: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

_ _ _ _ itu_oitu_oitu_oitu_o bu bu bu bu _ _ _ _ a a a a _ _ _ _ oooo

_ _ _ _ a a a a _ _ _ _ iliailiailiailia _a _a _a _a _ _ _ _ eaeaeaea

a a a a _ _ _ _ ari_ari_ari_ari_ _ _ _ _ o o o o _ _ _ _ aaaa

Falta diren hizkiak idatzi

nnnnpppp ffff llllbbbb ffff

ffff nnnn mmmm pppp ffff

kkkkffff

kkkk

aaaa kkkk ffffdddd

Page 21: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

fa

fe

fi

fo

fu

fa

fe

fi

fo

fu

Page 22: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

LLehenengo irudian dagoen bezala osatu.

f o k

f i d e o

bu fa lo

pitufopitufopitufopitufo

fo ka

a

Page 23: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

ffff oooo

ffff tttt

kkkk nnnn

pppp tttt

ffff kkkk

tttt dddd

bbbb pppp

aaaa dddd

Zer da marrazki bakoitza? Margotu zein soinu edo soinuak entzuten den edo diren.

futbola, foka, kafea, pitufo, familia, fideoa, bufaloa, afaria

llll

kkkk

ffff

ffff

llll

oooo

llll

ffff

Page 24: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

Esaldiak irakurri eta marrazkiak egin

Pitufoa Pitufoa Pitufoa Pitufoa fideoak fideoak fideoak fideoak afaltzen afaltzen afaltzen afaltzen ari ari ari ari da.da.da.da.

Foka Foka Foka Foka eta eta eta eta pinguinoa pinguinoa pinguinoa pinguinoa lotan lotan lotan lotan daudedaudedaudedaude

Page 25: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

Hitzak irakurri, ondoren /f/ soinua dutenak borobildu, /p/

soinua dutenak azpimarratu eta /l7 soinua dutenak ezabatu.

Afaria, pipa, lehoia

lorea, foka, luma, kafea, limoia, pepinia, leihoa, pinia, fideoak

Page 26: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

Hitzak irakurri ondoren akatsak zuzendu.

pita tapata tila

kapeda tilota titula

dupa tikua okpeta elpoa

Page 27: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

Hitzak irakurri ondoren, marrazki bakoitzaren azpian

dagokiona idatzi.

kafea

kalea

fideo

bideo

foka

soka

Page 28: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

Marrazkien izenak esan. Ilara bakoitzean irudi guztiek soinu

komun bat dute. Hasieran dagoen borobilean idatzi.

ffff tttt kkkk dddd bbbb gggg llllpppp

pepino, patata, pinu, apo, pipa

kafea, foka, futbola, afaria, familia

noria, ni, neska, nekatuta, negar

igo, ogia, gona, gezia, gaztelua

lorea, luma, leihoa, ilea, lehoia

tantak, teilatua, atea, tapa, aita

nnnn

pppp

Page 29: ffffffffffff - Mintzaira Bloga · 2014. 2. 10. · f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fa fe fi fo fu kafea elefantea fideoa

Zein Zein Zein Zein da da da da hitz hitz hitz hitz arrotza?arrotza?arrotza?arrotza?

fidebofidebofidebofidebopiutufopiutufopiutufopiutufo

familikafamilikafamilikafamilika futubolafutubolafutubolafutubola

elefanateaelefanateaelefanateaelefanatea telefononatelefononatelefononatelefonona

bufalokabufalokabufalokabufaloka mafariamafariamafariamafaria