GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

25
GAITASUN DIGITALA GAITASUN DIGITALA IKASGELAN IKASGELAN Pilar Etxebarria Leioako Berritzegunea

description

GAITASUN DIGITALA IKASGELAN. Pilar Etxebarria Leioako Berritzegunea. Helburua: Tresna digitalak ikasgelan erabiltzeko iparorratza. Profesor Potachov de Moldavia. Gaitasun digitala. Ez doa bakarrik: informazio tratamenduarekin bat Informazioa eskura izateak ez dakar, berez, jakintza - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Page 1: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

GAITASUN DIGITALAGAITASUN DIGITALAIKASGELANIKASGELAN

Pilar Etxebarria

Leioako Berritzegunea

Page 2: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Helburua: Tresna digitalak Helburua: Tresna digitalak ikasgelan erabiltzeko iparorratzaikasgelan erabiltzeko iparorratza

Profesor Potachov de Moldavia

Page 3: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Gaitasun digitalaGaitasun digitala► Ez doa bakarrik: informazio Ez doa bakarrik: informazio

tratamenduarekin bat tratamenduarekin bat ► Informazioa eskura izateak ez dakar, berez,

jakintza ► Gaitasun digitalak eskatzen du:

1. Informazioa eskuratzeko teknika eta estrategia egokiak erabiltzea: ahozkoa, inprimatua, ikus-entzunezkoa, baliabide multimedia...eta beren euskarriak: testuak, zenbakiak, ikonoak, grafikoak...

2. Informazioa jakintza bihurtzeko barneko prozesuak: antolatzea, lotzea, aztertzea, laburtzea, komunikatzea...

3. Informazioarekin lantzeko teknologiak dituen bi funtzioak kontutan izatea : transmisioa eta sortzea

DekretuaDekretuaGazteen %84 teknologia berrien erabiltzaileak diraGazteen %84 teknologia berrien erabiltzaileak dira

Page 4: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

IDEIA NAGUSIAIDEIA NAGUSIA

►Gaitasun digitalaren garapenak Gaitasun digitalaren garapenak eskatzen du eskatzen du metodologiametodologia aproposa aproposa

►Tresneria digitalak ez du egon behar Tresneria digitalak ez du egon behar betiko betiko pedagogiarenpedagogiaren menpe menpe

Page 5: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

URRATSAKURRATSAK1. URRATSA1. URRATSA Tresna digitalak informatika Tresna digitalak informatika

bera ikasteko edo ohiko hezkuntza bera ikasteko edo ohiko hezkuntza materialen euskarriak izatekomaterialen euskarriak izateko

2. URRATSA2. URRATSA egitear dago, tresna digitalak egitear dago, tresna digitalak erabiltzea: erabiltzea: Modu integratu batean irakaste-ikaste Modu integratu batean irakaste-ikaste

prozesuanprozesuan Ikaskuntza eta didaktikaren menpe, eta ez Ikaskuntza eta didaktikaren menpe, eta ez

alderantziz, testu liburuak izango balira alderantziz, testu liburuak izango balira bezalabezala

Irakaskuntzaren metodo klasikoei Irakaskuntzaren metodo klasikoei alternatiba moduanalternatiba moduan

Zer adierazten digute ikerketek?

Page 6: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Digitaltasunaren garrantziaDigitaltasunaren garrantzia

1.1. Informazio-gizartean bizi Informazio-gizartean bizi gara (gara (SI wikipedianSI wikipedian))

•Informazioa bikoizten da 80 egunetan behin

•Gaur egun, 5 urteko ume batek jasotzen du egun batean XVII.mendeko biztanle batek bere bizitza osoan jasotzen zuen informazioa

•Lanbideen % 40 ez dago oraindik asmatuta

Page 7: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Digitaltasunaren garrantziaDigitaltasunaren garrantzia

2.2. Interneteko eboluzioa: Interneteko eboluzioa: Web 1.0tik Web 2.0raWeb 1.0tik Web 2.0ra

Internetak izan dituen bi generazioak Internetak izan dituen bi generazioak

(2005. urtean, (2005. urtean, Tim O'ReillyTim O'Reilly))

INTERNET : 4. KOMUNIKAZIO-INTERNET : 4. KOMUNIKAZIO-IRAULTZAIRAULTZA Erdi aroa: papirotik liburura

Web 2.0 wikipedian

Page 8: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Web 1.0-Web 2.0Web 1.0-Web 2.0 Web 1.0 (1993-2003) Web 1.0 (1993-2003)

Nabigatzailearen bidez Nabigatzailearen bidez ikustekoakikustekoak

InternetareInternetaren eboluzioan eboluzioa

Blogak Web 2.0 (2003-...)Blogak Web 2.0 (2003-...)

Edukin kopuru itzela Edukin kopuru itzela konpartituta elkartrukatzeko konpartituta elkartrukatzeko zerbitzuen bidezzerbitzuen bidez

WebmasterrakWebmasterrak EgileakEgileak EdonorkEdonork

Programa Programa baten bitartezbaten bitartez

NolaNola Sarean zuzeneanSarean zuzenean

Zerbitzailea-Zerbitzailea-berezoa berezoa

TokiaTokia Web zerbitzuaWeb zerbitzua

Web orri Web orri estatikoa, zaila estatikoa, zaila gaurkotzengaurkotzen

EmaitzaEmaitza Webgune Webgune dinamikoak, maiz dinamikoak, maiz gaurkotzen da gaurkotzen da sarreren bidez sarreren bidez (post)(post)

Irakurtzeko Irakurtzeko bakarrikbakarrik

ErabilerErabileraa

Elkarrekin idaztekoElkarrekin idazteko

Page 9: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

WeWeb b

1.01.0WeWeb b

2.02.0Social Computing

Page 10: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Web 2.0ko Web 2.0ko zerbitzuakzerbitzuak

SlidesharSlidesharee

Flickr

Odeo

Scrib Gliffy

You Tube

BLOGPC

Wikipedia

Blogger

Wikispaces

Page 11: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Hezkuntza praktikak 1.0 edo Hezkuntza praktikak 1.0 edo 2.02.0

Web 1.0Web 1.0 Web 2.0Web 2.0►Hezkuntz Hezkuntz programak (sofware)programak (sofware)►Arbela digitala Arbela digitala (irakaslea soilik)(irakaslea soilik)►WebQuestakWebQuestak

►Arbela digitala Arbela digitala interaktiboa interaktiboa (irakaslea eta (irakaslea eta ikasleak)ikasleak)►BlogakBlogak►WikiakWikiak

Page 12: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

ProgramakProgramak

► Itxiak dira. Elkarreragin gutxiItxiak dira. Elkarreragin gutxi►Birpasatzeko, ariketak edo kalkuloa Birpasatzeko, ariketak edo kalkuloa

automatizatzeko...automatizatzeko...

Page 13: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Arbela digitalaArbela digitala► Irakaslearen azalpenak aberasteko edo Irakaslearen azalpenak aberasteko edo

indartzekoindartzeko: :

Gaiei buruzko diapositiben aurkezpenak . Gaiei buruzko diapositiben aurkezpenak . Baliabideen bildumak (Baliabideen bildumak (DIMDIM) edo Sarean daudenak () edo Sarean daudenak (tektonikatektonika))

Jarduera komunak egiteko (Jarduera komunak egiteko (Problemak)Problemak) Interneteko helbide batzuetara jo informazio Interneteko helbide batzuetara jo informazio

desberdinen bila (desberdinen bila (EgunkariakEgunkariak)) ..........

Irakasleak abiadura gehiago lortzen duenez, Irakasleak abiadura gehiago lortzen duenez, denbora gehiago izango du ikasleekin lan denbora gehiago izango du ikasleekin lan

egitekoegiteko

Page 14: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Arbela digitalaArbela digitala► Ikasleek ere protagonistak izateko:Ikasleek ere protagonistak izateko:

BerenBeren lan multimedien emaitzak (lan multimedien emaitzak (proyecto Zancosproyecto Zancos)) Ikas sekuentzia elektronikoak komunean garatzea (Ikas sekuentzia elektronikoak komunean garatzea (

Libros vivos climaLibros vivos clima, , e-dukiake-dukiak......)) Tresna didaktikoak eskura izateko (Tresna didaktikoak eskura izateko (hiztegiakhiztegiak, ,

entziklopediakentziklopediak, , mapakmapak...)...) Jarduerak, problemak, ikerketak, testuak...guztion Jarduerak, problemak, ikerketak, testuak...guztion

artean irtenbideratzeko (artean irtenbideratzeko (Arraultzaren fisiko kimikaArraultzaren fisiko kimika)) Ebaluazio komuna Ebaluazio komuna

Ikasleak beren ikaskuntzaren partehartzailea Ikasleak beren ikaskuntzaren partehartzailea izatea sentitzen duizatea sentitzen du

Slideshare: diapositiben : diapositiben biltokiabiltokia

Scriblink: arbela digitala on : arbela digitala on lineline

EtorkizunaEtorkizuna??

Page 15: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

WebQuestakWebQuestak► Metodologia: Metodologia: Irakasleak zuzendutakoIrakasleak zuzendutako lan lan

proiektuakproiektuak► Informazio-iturria: Informazio-iturria: Internetetean bilatzen da Internetetean bilatzen da

gehien batgehien bat► Atal batuk ditu: Atal batuk ditu: sarrera, ataza, prozesua, sarrera, ataza, prozesua,

baliabideak, ebaluaketa, ondorioak eta gida baliabideak, ebaluaketa, ondorioak eta gida didaktikoadidaktikoa

► 3 modalitate3 modalitate: WQ, miniquest eta “altzorraren : WQ, miniquest eta “altzorraren bila” (treasure hunt, ingelesez)bila” (treasure hunt, ingelesez)

Ahozkotasuna WQ Maite Goñi

Atomoaren egitura MiniQ Pilar Etxebarria

Page 16: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

WebQuestak: gakoakWebQuestak: gakoak► Ataza Ataza erakargarriaerakargarria eta ikasleen eta ikasleen mailaramailara egokituta egokituta► Curriculumenan Curriculumenan integratuaintegratua► Prozesua ondo antolatuta eta Prozesua ondo antolatuta eta bideratutabideratuta► Interneteko Interneteko baliabide multimediabaliabide multimedia “desberdinak” erabiltzea “desberdinak” erabiltzea► Lan proiektuen Lan proiektuen abentaila didaktikoakabentaila didaktikoak: elkarlana, ebaluazioa : elkarlana, ebaluazioa

prozesuarekin bat integratua, andamiajeak, ikasten ikastea prozesuarekin bat integratua, andamiajeak, ikasten ikastea suspertzen du...suspertzen du...

Non egin daitezke?:

•testu prozezadorea, diapositiben aurkezpenak...

•Internetean dauden aplikazio aproposak: phpwebquest

WQ: historia de las matemáticas. Isabel Ruiz

Ikasleen bloga: clases particulares

Etorkizuna? WQ 2.0?

Page 17: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

BlogakBlogak► BlogakBlogak Web 2.0ko Web 2.0ko Web orriak dira. Blog Web orriak dira. Blog

batean informazioa egituratzen da elkarren batean informazioa egituratzen da elkarren segidako sarrerak argitaratuz, data eta segidako sarrerak argitaratuz, data eta orduaren arabera, “egunerokoa” moduan. orduaren arabera, “egunerokoa” moduan. (Blog= Web+Log)(Blog= Web+Log)

► Beren ezaugarriak eta erraztasunagatik gaur Beren ezaugarriak eta erraztasunagatik gaur egungo Weborri klasikoak ordezkatzen ari dira. egungo Weborri klasikoak ordezkatzen ari dira.

--Munduan: 80 milloi blog--Munduan: 80 milloi blog

----Euskal blogosferanEuskal blogosferan: 5.500 blog inguru : 5.500 blog inguru ► Hezkuntzan ere erabilgarriak: Hezkuntzan ere erabilgarriak: IKASBLOGAKIKASBLOGAK

Page 18: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Blogen egituraBlogen egitura

Blogaren izenburua eta Blogaren izenburua eta deskripzioadeskripzioa

Sarrerak. Sarrerak. Testuak, Testuak, irudiak, irudiak, bideoak, bideoak, aurkezpeaurkezpenak, nak, soinuak...soinuak...

Sarreraren Sarreraren informazioa. informazioa. Data, ordua, Data, ordua, egileaegilea

Sarreraren informazioa: Sarreraren informazioa: etiketak eta etiketak eta komentarioakkomentarioak

Egilearen Egilearen informazioinformazioaa

Estekak Estekak (blogroll)(blogroll)

KategoriakKategoriak: Aurreko : Aurreko sarreraren sarreraren sailkapenasailkapena

Ikus Ikus elementuaelementuakk

Geroa

Page 19: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Blogak eta Web 2.0Blogak eta Web 2.0

SlidesharSlidesharee

Flickr

Odeo

Scrib Gliffy

You Tube

BLOGPC

TestuakIrudiakBideoakSoinuak

Dokumentuak...

Testuak

Irudiak

Page 20: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Blogak eta informazioaBlogak eta informazioa

PentsatuPentsatu

Jendeaurrean Jendeaurrean ipiniipini

AdostatuAdostatu

IdatziIdatzi

Aaaa...

Aaaa...

Bbbb...

A B C

Aaaa?

Bbbb?

Educastur

Page 21: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

ErabilpenakErabilpenak► Irakasle eta ikasleen Irakasle eta ikasleen e-koadernoae-koadernoa : : ikasleei jarduerak planteatzekoikasleei jarduerak planteatzeko eta informazioa ematekoeta informazioa emateko ((SacalenguaSacalengua, , EuskaljakintzaEuskaljakintza , ,

WQ tailerraWQ tailerra))

•Iritzi-guneak: hezkuntzari buruzko iritziak (Iritzi-guneak: hezkuntzari buruzko iritziak (Zibereskola), eguneroko lanari buruzko ), eguneroko lanari buruzko esperientziak (esperientziak (IKTroak, , Vida de profesor)...)...•Hezkuntz baliabideen biltokiak (Hezkuntz baliabideen biltokiak (Zientziaberri))•Ikasleek garatzen dituzten lanen erakusketa (Ikasleek garatzen dituzten lanen erakusketa (clases particularesclases particulares)►Ikastetxearen Weborria (Ikastetxearen Weborria (Leioako Bgunea) edo ) edo Mintegi –Departamenduarenak, aldizkari Mintegi –Departamenduarenak, aldizkari elektronikoak...elektronikoak...►Familiak parte hartzeko foroaFamiliak parte hartzeko foroa

Page 22: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

WikiakWikiak►Edukinak sortzeko gune kolaboratiboaEdukinak sortzeko gune kolaboratiboa►Egileek egituratzen dute: edukinak Egileek egituratzen dute: edukinak

sortu, ezabatu, zuzendu...sortu, ezabatu, zuzendu...►Edukin mutimediak sartzen dira: Edukin mutimediak sartzen dira:

testuak, argazkiak, bideoak...testuak, argazkiak, bideoak...

Erabilpen didaktiko handiena duen Erabilpen didaktiko handiena duen aplikazioaaplikazioa

Zer da wikia?Zer da wikia?

Page 23: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Wikien egituraWikien egituraIzenburuaIzenburua

SarbideaSarbidea

Orri Orri aktiboaaktiboa

Wikiaren Wikiaren kudeaketa kudeaketa

EdukinaEdukina

Orri Orri aktiboaren aktiboaren kudeaketakudeaketa

Zibereskola

Page 24: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

WikiakWikiak►Tematikoak: Tematikoak: Wiki de Anibal de la TorreWiki de Anibal de la Torre ►Mintegi edo departamendu baten gunea (Mintegi edo departamendu baten gunea (

IES AlmerayaIES Almeraya) ) ►Prestakuntza baten osagaia (Prestakuntza baten osagaia (Felipe ZayasFelipe Zayas

))►Baliabideen biltokiak (Baliabideen biltokiak (LanikaLanika))►Klase baten gune kolaboratiboa (Klase baten gune kolaboratiboa (

Cultura clásica IES BenicassimCultura clásica IES Benicassim, , AuladiverAuladiver))

Wikiteka Aulawiki21

Page 25: GAITASUN DIGITALA IKASGELAN

Mila eskerMila esker