Gasometria end erc

Click here to load reader

 • date post

  20-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  102
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Gasometria end erc

 • Curs dinterpretaci danlisi______________________ Joan Lluis Torres Jaume Trap Francesc Sevilla ________________________________________________________

  La Gasometria

 • PulmElimina CO215000 mmol/diaRonyElimina CO3H1meq/kg/dia

  Metabolisme celular de Proteines, Hde C i Lipids: -50 100 mEq H+- 15 50.000 mEq CO2

 • Equilibri cid Base: Equaci Henderson- Hasselbach X 24 (nano Eq/ l).

 • Resposta a les Sobrecrregues de H+:

  Tampons extracellulars: CO3H i CO3H2 Immediata.

  Respiratria pCO2 Minuts hores.Tampons intracellulars: (Fosfats. Proteines,Hb(Anh. Carbnica)) 2 4 h.

  Rony: Excreci Renal de CO3H Hores dies.

 • Curs dinterpretaci danlisi______________________

  Conceptes Bsics: cid: Tota substancia capa de cedir H+.

  Base: Tota substancia capa dacceptar H+.

  Acidmia: Augment de la concentraci H+ a la sang.

  Alcalemia: Disminuci de la concentraci H+ a la sang. Acidosi /Alcalosi: s el procs fisiopatolgic responsable de les alteracions

 • Curs dinterpretaci danlisi______________________

  La Gasometria

 • Parmetres normals. GSA i Equilibri vens. =Pulsioxmetre

 • Interpretaci clnica dels valors Gasometria arterial

 • Curs dinterpretaci danlisi______________________.

  Gasometria ArterialTcnica dextracci:- Xeringa de 5cc amb agulla de 22 G.- Carregar 1 2ml de sol. Salina dheparina, retirar-la tota desprs.- Realitzar la. Prova de Allen- Eliminar tot laire que pugui quedar.

  Tcnica de Manipulaci:Sha de procesar abans de 20 si no guardar amb gel,evitar la del pH i pCO2 i variacions de la pO2.

  Criteri qualitat: Anestesia local

  Prova de Allen

 • Gasometrial Arterial:

  Objectius:Valorar la Oxigenaci de la sang arterial.

  Evaluar la Ventilaci Alveolar.

  Quantificar les Alteracions de lequilibri cid Base.

 • Oxigenaci: pO2 90 110 mmHg sat O2 95 100 % - Gradient Alveolo Arterial:((pATM - pH2O) pCO2/R )paO2== 10 mmHg

  -- Contingut dO2= 11.34 x Hb x SatO2 + (0.003 x paO2)= 20mlO2//dL

  Ventilaci Alveolar: paCO2 35 45 mmHg

  Equilibri cid- Base: pH. 7,35 7,45 CO3H-2428 mmol/lAnion GAP=( Na+ + K+)) - ( Cl- + CO3H- ) = 10

  O2 en HbO2 en plasma

 • Acidosi MetablicaLAcidosi Metablica pot succer per la prdua de CO3H- o be per laparici de nous cids no voltils.

  Alteracions contractilitat cardaca. Disminuci resposta a catecolaminas. Disminuci resposta a frmacs.

  Quan pH s a prop de la normalitat,amb la pCO2 es diu Acidosi Metablica compensadaSi pH < 7.36 i CO3H- disminut Acidosi Metablica Primria

 • Alcalosi MetablicaFreqentment tamb hi ha hipokaliemia.

  Quan pH s al limit de normalitat es diu Alcalosi Metablica Compensada Alteraci de la funci neuromuscular, i la Oxigenaci tisular.Si pH > 7.45 i CO3H- augmentada Alcalosi Metablica primaria

 • Alteracions A/B primaries. Compensaci. Compensa / E B

 • Cas Clinic 1

 • Acidosi RespiratoriaInsuficient eliminaci de CO2 pels pulmons( Hipoventilaci)

  Els ronyons comencen a reabsorbir CO3H- i a CO3H- srum.

  Solament si existeix patologia pulmonar de base pCO2 (Per cada 1 mm Hg pCO2 varia 0.008 el pH.).

 • CausesT. E. P. Asma. Febre. Alteracions SNC. Insuf. Heptica.Intox. Salicilats.

  Alcalosi Respiratoria

  Inhibici reabsorci CO3H en plasma Normalitza pH per lapCO2

  Clnica hipocalcemia, deteriorament SNC, sincopa, artmies. Ansietat desprs dexcloure causes orgniques.

 • Home 44 anys, consulta per quadre clinic de 2 dies de diarrea amb 7 deposicions lquides sense contigut patologic.

  A lexploraci sevidencien signes clars de deshidrataci.

  Analtica: Na+ 134 K+ 2.9 Cl- 108, CO3H- 16 Creatinina 1.5

  GSA: pH 7.2 pCO2 25 mmHg CO3H- 10 pO2 93mmHg Cas Clinic 2

 • Home 44 anys, consulta per quadre clnic de 2 dies de diarrea amb 7 deposicions lquides sense contingut patolgic.

  A lexploraci sevidencien signes clars de deshidrataci.

  Analtica: Na+ 134 K+ 2.9 Cl- 108, CO3H- 16 Creatinina 1.5

  GSA: pH 7.2 pCO2 25 mmHg CO3H- 10 pO2 93mmHg Acidosi Metablica + Alcalosi respiratoria compensatoria Cas Clinic 2

 • Interpretaci dels Transtorns cid/Base

  Acidosi Metablica.

  Alcalosi Metablica.

  Acidosi Respiratria (Aguda vs Crnica).

  Alcalosi Respiratria (Aguda vs Crnica).

 • Interpretaci Alteracions Respiratories

  -Determina el grau de compensaci.

  -Considera si s Aguda o Crnica.

 • Interpretaci Alteracions Respiratories

  Quin s el transtorn inicial?.

  Quin grau de compensaci t?.

  Hi ha un altre procs associat?

 • Quin s el transtorn inicial?.Utilitza el pH i el pCO2

 • Regla mnemotcnica del 8 (Alteracions simples)

  Si pH real < previst i en la mateixa direcci pot ser respiratori mixte, doble.

  Si el pH real es < previsible, per en direcci contraria.s metablic.

 • Dona de 20 anys enviada pel seu capalera per quadre inespecific de astenia generalitzada, mialgies, disestesies a membres inferiors i episodis despasmes carpo-pedals.

  Cas clinic 3

 • Alcalosi MetablicaFreqentment tamb hi ha hipokaliemia.

  Quan pH s al limit de normalitat es diu Alcalosi Metablica Compensada Alteraci de la funci neuromuscular, i la Oxigenaci tisular.Cas clinic 3

 • Quin s el transtorn inicial?

  Home de 70 anys amb EPOC que es presenta a UCIES per augment de la dispnea i empitjorament de la seva clase funcional.

  Es agut o crnic ?

  Cas clinic 4

 • Quin s el transtorn inicial?

  Home de 70 anys amb EPOC que es presenta a UCIES per augment de la dispnea i empitjorament de la seva clase funcional.

  Es agut o crnic ?

  Cas clinic 4

 • Monitoritzaci No invasiva

 • Monitoritzaci No invasivaPulsioximetria.pCO2 transdrmic.

 • Pulsioximetria

  OxiHb (660 nm) rojo i DeoxiHb(920) infra vermell diferents longitud dona de llum i a ms pulstil.

  No cal calibraci.

  Rpid.

  Fiable, 80 100% coincidncia GSA

  Error si hipotermia o hipoperfusi

  Sobreestima si Hb anmales COHb o MetaHb.

 • Gasometria Venosa

  Les diferencies de parmetres Arterials i Venosos son constants.

  pH 0,040pCO2 60 mm HgCO3 H i E, B. Son quasi coincidents.

  Permet amb pulsioximetria associada, un control adequat de la ventilaci i Loxigenaci i el seguiment adequat dels canvis equilibri A/B sense GSA seriades

 • Medici transcutnia de pCO2Medici en els capilars subepidrmics del intercanvi O2 i CO2 el CO2 es pot mesurar al difondre a travs de la pell.

  Tarda 30 i cal calibrar i canviar de lloc peridicament.

  Medeix O2 i CO2 i cal augmentar la temperatura de la pell fins a 45C per vasodilatar.

  Permet control de la :Hipoxemia i la hiperoxemia duna manera contnua.- Hipocapnia (Asma o TEP)i la Hipercapnia persistent a R. N.

 • *

  ----- Notas de la reunin (09/04/13 16:57) -----la mas pedida de UCI. 9 cada 10 enfermos alt EAB

  *Rion ajusta en el TC proximal >< reabsorcin CO3H*La cantidad de H+: relacin pCO2 (40mmHg) / CO3H (24mEq/l) . 24 = 40 nanoEq/l (una millonesima parte del mEq) que son las uniddes de Na y k y se utiliza el Log negativo pH 7.40 = 40 nanoEqEntre pH 7.35y 7.45 la variacion de H* es solo de 10 nano Eq/ l de H+ LEC

  *Rion tarda 6 -12h iniciar y dias hasta equilibrio. Por tanto hasta que no se alcanza el equilibrio los Transtornos Respiratorios pueden serAgudos, o crnicos.*****pH aterial pH venoso ; 0.040 // pCO2 arterial pCO2 venoso 6mmHg // No hay diferencias significativas entre EB y CO3H-****Basicamente el GAP es Albumina por lo que 50% es equivalente a 75% valor GAPGAP: Acidosis Lactica, Cetoacidosis, Insuficiencia Renal terminal con secrecion de H+ Tambin en: Txicos (Metanol, Etilenglicol, Propilenglicol y Salicilatos).GAP N (Perdida de CO3H compensada con Cl) : Diarrea, Diureticos, Insuf. Renal inicial, ATR, Infusiones de SSF excesivas.1.34 capacidad union Hb al O2 -cada gr de Hb se une a 1.34 ml de O20.003 x pO2= O2 disuelto: Capacidad de solubiidad del O2*Si pH y CO3H Acidosis Metablica Y si pCO2 es Normal hay alteracin Respiratoria aadida, si es > pCO2 esperada Acidosis respiratoria aadida y si pCO2 < Alcalosis respiratoria asociada.*La compensaci respiratoria als transtorns metablics sinicia en minuts hores ( 6 - 12h ) i tarda unes 12 24h en ser complerta. Freqentment el procs tarda uns 5 6 dies finsQue els ronyons no realitzen una adequada excreci renal dcid.*ACIDOSIS METABOLICA: PCO2 Esperable= 1.5 x CO3H + 8 ( 2). ALCALOSIS METABOLICA pCO2 esperable: 0.7 x CO3H + 21 ( 2)AB Respiratoria Agudas: ApH= 0.08 x (pCO2 - 40) i AB Respiratoria Cronicas ApH= 0.03 x (pCO2 -40).**ACIDOSIS METABOLICA: PCO2 Esperable= 1.5 x CO3H + 8 ( 2). ALCALOSIS METABOLICA pCO2 esperable: 0.7 x CO3H + 21 ( 2)AB Respiratoria Agudas: ApH= 0.008 x (pCO2 - 40) i AB Respiratoria Crnicas ApH= 0.003 x (pCO2 -40). pH Esperable= Acidosis Respiratoria= 7.40 - ApH alcalosis Respiratoria 7.40 + ApH*Las compensaciones respiratorias y metablicas tienen lmites, agotandose antes en caso de patologia pulmonar o renal.***ACIDOSIS METABOLICA: PCO2 Esperable= 1.5 x CO3H + 8 ( 2). ALCALOSIS METABOLICA pCO2 esperable: 0.7 x CO3H + 21 ( 2)AB Respiratoria Agudas: ApH= 0.08 x (pCO2 - 40) i AB Respiratoria Cronicas ApH= 0.03 x (pCO2 -4