Història Agrària de Roses

51

Transcript of Història Agrària de Roses

Page 1: Història Agrària de Roses
Page 2: Història Agrària de Roses

IMATGES PER A LA HISTÒRIA AGRÀRIA DE ROSES. 1880-1936

Page 3: Història Agrària de Roses

IMATGES PER A LA HISTÒRIA AGRÀRIA DE ROSES. 1880-

1936

ELS PROPIETARIS

Page 4: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6118. La família i la propietat agrària formaven el nucli fonamental de qualsevol patrimoni agrícola.

Page 5: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6348. Els hisendats gironins esdevingueren el grup social dominant durant el segle XIX.

Page 6: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6137. Miquel Coll i Caritg fou un exemple paradigmàtic de l´hisendat agrari de la segona meitat del segle XIX.

Page 7: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6963. Vista general d´una part significativa d´un patrimoni agrari: sovint l´horitzó era el límit de la propietat.

Page 8: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 7032. El paternalisme dels propietaris agrícoles: els senyors i els treballadors.

Page 9: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6533. Visita de control a les instal·lacions d´una explotació agrícola.

Page 10: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6282. En el món rural cada classe social tenia el seu lloc precís.

Page 11: Història Agrària de Roses

IMATGES PER A LA HISTÒRIA AGRÀRIA DE ROSES. 1880-

1936

EL PATRIMONI I ELS MASOS

Page 12: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 7054. La casa pairal era el gran símbol del poder de la classe propietària.

Page 13: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Reixach, núm. reg. 5130. Vista del mas Coll, un dels patrimonis agraris més importants de Roses durant el segle XIX.

Page 14: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Reixach, núm. reg. 5203. Mas Montjoi de Baix, un bon exemple d´unitat productiva autosuficent de la serra de Rodes.

Page 15: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6524. Cada patrimoni agrícola estava format per un conjunt d´unitats d´explotació anomenats masos.

Page 16: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6530. Vista del mas Pairet, una part del patrimoni Coll, de Roses.

Page 17: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6833. El mas Fumats representa l´exemple d´engrandiment d´un patrimoni agrícola en temps de crisi.

Page 18: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6267. Vista del mas Fumats en un estat evident d´abandonament després de la crisi de la filoxera (1879).

Page 19: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6812. A finals de segle XIX, la vinya havia cedit una bona part de l´espai conreable a cultius oportunistes.

Page 20: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6749. Vista del mas Boscà a la dècada de 1920.

Page 21: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6678. Els grans propietaris rurals tingueren prou cura d´aprofitar els cursos d´aigua dins el seu patrimoni.

Page 22: Història Agrària de Roses

IMATGES PER A LA HISTÒRIA AGRÀRIA DE ROSES. 1880-

1936

LES CLASSES SUBALTERNES

Page 23: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Reixach, núm. reg. 5089. La masoveria fou una de les formes d´explotació agrícola més exteses a les comarques gironines.

Page 24: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6716. Treballador agrícola del mas Coll, possiblement un mosso adscrit a la casa principal.

Page 25: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Reixach, núm. reg. 5274. Masovera del mas Montjoi de Baix, vestida de festa.

Page 26: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Reixach, núm. reg. 5304. Família de masovers del mas Boscà.

Page 27: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6111. Els senyors i els altres: unes formes paternalistes de relacions socials al camp català.

Page 28: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6237. Treballadores del servei domèstic del mas Coll. Era habitual disposar de mainaderes i majordomes.

Page 29: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6241. Personal domèstic del mas Coll.

Page 30: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6720. Personal del servei del mas Coll amb un membre de la família propietària.

Page 31: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 7034. Personatge típic del camp català.

Page 32: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6107. Personal domèstic femení del mas Coll. Era usual que els senyors i els altres visquessin a la mateixa casa.

Page 33: Història Agrària de Roses

IMATGES PER A LA HISTÒRIA AGRÀRIA DE ROSES. 1880-

1936

EL TREBALL

Page 34: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6044. Treballadors agraris durant les feines de la verema a Roses.

Page 35: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6281. La ramaderia ha estat tradicionalment una altra font complementària del món agrari rosinc.

Page 36: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6436. Un pagès llaurant un camp amb una parella de bous.

Page 37: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 7039. L´aprofitament forestal ha representat una forma de subsistència per a moltes famílies camperoles. A la imatge, mossos del mas Coll.

Page 38: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6442. Pagès llaurant un camp amb una parella de bous.

Page 39: Història Agrària de Roses

IMATGES PER A LA HISTÒRIA AGRÀRIA DE ROSES. 1880-

1936

EL MERCAT

Page 40: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6841. El mercat fou un dels centre de relació social del camp català. Fira dels Burros de Figueres.

Page 41: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6842. Relació social i centre de negocis, el mercat comarcal esdevenia un àmbit fonamental de sociabilitat.

Page 42: Història Agrària de Roses

IMATGES PER A LA HISTÒRIA AGRÀRIA DE ROSES. 1880-

1936

VIURE DE RENDA

Page 43: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Reixach, núm. reg. 5262. Viure de renda implicava desenvolupar unes activitats socials basades, en bona part, en la distinció social.

Page 44: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 5129. L´aproximació al medi rural també era percebut de manera diferent pels propietaris agrícoles.

Page 45: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 7057. La cacera fou un dels passatemps preferits per la classe propietària, molt sovint de caràcter absentista.

Page 46: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6278. La cacera era una activitat que incorporava una important càrrega simbòlica.

Page 47: Història Agrària de Roses

IMATGES PER A LA HISTÒRIA AGRÀRIA DE ROSES. 1880-

1936

ELS AVENÇOS TÈCNICS

Page 48: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6572. La mecanització del camp català fou tardana. El tractor fou l´avenç tecnològic fonamental.

Page 49: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6570. La mecanització del camp suposà la possibilitat d´augmentar la superfície conreuada per cada jornal treballat.

Page 50: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6609. Demostració de la utilització d´una nova arada mecanitzada davant un grup de pagesos.

Page 51: Història Agrària de Roses

AMR, Arxiu d´Imatges, col·lecció Coll, núm. reg. 6707. Trull del mas Coll de Roses, una reminiscència de la importància del cultiu de l´olivera al segle XIX.