Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

19
GAITASUNAK NOLA LANDU IKASGELAN Ana Basterra Cossío Pilar Etxebarria Rotaetxe GIZARTE-HIZKUNTZA EREMUA

description

Gaitasunak klasean lan egiteko iradokizunak eta baliabideak. Bigarren Hezkuntza

Transcript of Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

Page 1: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

GAITASUNAK NOLA LANDU IKASGELAN

Ana Basterra CossíoPilar Etxebarria Rotaetxe

GIZARTE-HIZKUNTZA EREMUA

Page 2: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

Konpetentzia elementu desberdinetako agregatua da

JARDUERA PERTSONALA ETA PROFESIONALA

JAKINTZA:Ezaguera

EGITEN JAKITEA:Trebetasunak

IZATEA, NAHI IZATEA:Jarrerak, baloreak, sinesteak

Gaitasunen egitura

Zer jakin: barneko adierazpenak-irudikapenak

Nola jakin: egitea. Jardueren bidez behatzen dira

Testuingurua: nork bere jarduerak garatzen dituen toki fisikoa

Alejandro Campos eta Jesús Mª Goñi

Page 3: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

Kultura zientifikoa, teknologikoa eta osasunerako gaitasuna

Gizarte eta hiritar gaitasuna

Konpetentzia matematikoa

Informazioa lantzeko gaitasuna eta gaitasun digitala

Komunikazio linguistikarako konpetentzia

Ikasten ikasteko gaitasuna

Autonomia eta ekimen gaitasuna

Arte eta giza kultura gaitasunak

IKASGAIAK

Page 4: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

MA

TE

RIAK

Irteera didaktikoak: natura, historia, arte, museoak...

IKTren erabilera bateratua:

WQ, blogak, arbela digitala...

Arlo desberdinen arteko proiektuak

Lan-proiektuak, ikerketak eta problema irekiak

Adimen eleanitzak lantzeko iharduerak

Elkarlana

Talde interaktiboak

Ikasteko ebaluazio erregulatzailea

Jolas kooperatiboa

Berdinen arteko tutoretza

Iharduera komunak eta solidarioak: erakusketak, dramatizazioak, jardunaldiak...

Literatur tertuliak

Familiaren partaidetza: ikastetxeko batzordeak, kontratoak, gelan...

Konpetentzien garapena erreztatzen duten gelarako proposamenak

Ohiko hezkuntz indartzea

Egunerokoa eta giza arazoak integratzen dituzten gaiak

Iharduera dibertsifikatuak

Giza trebetasunak eta baloreak garatzeko programak

Page 5: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

IKASKUNTZA KONOA

Page 6: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

LAN PROIEKTUAK

Page 7: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

LAN PROIEKTUAK

Gai zehatz bat lantzen da diziplina batean edo diziplinen artean. Helburuak argiak dira. Sekuentzia didaktikoetan egituratzen dira. Jarduera guztiak zentzua daukate azken ekoizpen batera zuzenduta

daude eta. Pertsonal eta hurbilagotik orokorra eta konplexuagora joaten da

ikaslegoaren maila ezberdinak errespetatuz. Erabiltzen diren baliabideak anitzak dira. Ikasleak beti jakiten du zer egin behar duen nola egin behar den eta

zertarako (azken ekoizpena). Ikasleak noiz eta nola ebaluatuko zaion jakiten du.

Page 8: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

Lan Proiektuek bultzatzen dute

Ikaslegoaren motibazioa eta ikaskuntza, ikaskuntzaren estilo eta interes ezberdinak kontuan hartzen dira eta.

Trebetasun eta abilezia ezberdinen garapena (ikaslearen aurretiko ezaguerak harrapatzeko jarduerak, ikaslea motibatzeko gaian sartzeko jarduerak, aplikazio jarduerak…)

Ikaslegoaren ikaskuntza esanguratsua. Ikasle bakoitzak bere ikaskuntza kontrola dezan bultzatzen du.

Talde lana, nahiz eta batzutan banakako lana inportantea izan. Ikastetxeko mundua ikasgelako kanpoko munduarekin erlazionatzen

da. Parte hartzea, pentsamendu kritikoa, eta ekimen pertsonala bultzatzen da.

Page 9: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

“XXI. Mendearen erronkak”

Lan proiektu honetan Giza Zientziak, Geografia eta Historia eta hizkuntza batera lantzen dira.

Hiru sekuentzia didaktikotan zatituta dago. Sekuentzia bakoitza bere kabuz lan egin daiteke.

Sekuentzia bakoitzeko jarduera guztiak inportanteak dira ikasleek azkenengo ekoizpena egiteko beharrezkoak direlako.

LOS RETOS DEL SIGLO XXI

XXI. MENDEKO ERRONKAK

Page 10: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

“XXI. Mendearen erronkak”

1. Sekuentzia: XXI. MENDEAREN ARGI-ILUNAK Aldez aurreko jarduera: XX. mendeko azken hamarkadetan izandako alde eta aldaketetara

hurbiltzea. Telesail bateko zatiak ikusi eta datuak hartzea. Konparazio-taula bat egitea.

1. jarduera: Konparazio-egiturako azalpen-testu baten sortze-lana, aurreko jardueran bilduriko datuak erabilita.

2. jarduera: Unitatean landuko diren alderdiak zehazteko jarduera. XXI. mendeko arazo-multzo handiak ezagutzea ahalbidetzen duten prentsa-titularren sailkapena.

3. jarduera: Gizartearen kezkei buruzko inkesta bat egitea. Lorturiko emaitzak adierazten dituzten grafikoak egitea.

4. jarduera: XXI. mendeko erronkak zehazteko lana. Azalpen-testu bat banaka irakurtzea eta datu nagusiak laburbiltzea. Eginiko laburpena ahoz azaltzea.

5. jarduera: Azken bost hamarkadetako friso kronologikoa egingo dute ikasleek. Datak, irudiak, gertaerak eta gertaera horiei buruzko testuak bilduko dira friso horretan.

6. jarduera: Hirugarren munduko pobreziari eta baztertzeari buruzko bi testu irakurtzea. Laburpen bat lantzea.

Azken jarduera: Argudiozko testu baten plangintzari buruzko lana. Argudioak bilatu eta aukeratzea. Tesi bat aukeratzea. Kontraargudioak errefusatzeko estrategiak. Zuzendariari gutun bat idaztea. Prentsara igortzea edo ikastetxean panel bat egitea.

Page 11: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

GIZARTE ZIENTZIAK ETA HIZKUNTZA LAN EGITEKO BESTE LAN PROIEKTUAK

IKUSMUGAK ZABALTZEN

HIRIAK HISTORIAN ZEHAR: BILBO, KASU BEREZIA

UN BILLETE DE IDA Y VUELTA

Page 12: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

WEBQUESTA

Page 13: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

Webquesta Lan proiektu bat da. Informazioa Internetean

bilatzen da batez ere. Atal batzu ditu: sarrera, ataza, prozesua, baliabideak, ebaluaketa, ondorioak eta gida didaktikoa).

Ikerketari zuzenduta ikaskuntza irakaskuntza prosezu bat da. Ikasleak ikerketa hori egin ahal izateko jarraibideak eta baliabideak ditu.

Ikaslea bere ikaskuntza irakaskuntza prozesuaren protagonista da.

Page 14: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

Ikasgelan webquestekin lan egiteak, zer bultzatzen du?

Ikaslegoaren motibazioa.

Gai bat lan egitean ohizko proposamenak ez dira egiten. Ikaslearen protagonismoa.

Ikasleak, beti orientabide zehatzak jarraitzen eta bere ikaskuntza irakaskuntzaren prozesua kontrolatzen, informazioa lantzen eta aukeratzen du helburu argi batekin: azken ekoizpena egitea.

Talde lana

Askotan taldearen pertsona bakoitzak ataza konkretu bat egin behar du taldea funzionatzeko. Beste batzutan, ikasleek ataza berdina egin behar dutenean, berdinen arteko ikaskuntza oso inportantea da.

Page 16: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

HTB / TIL

Hizkuntza Trataera Bateratua egiteko, lau hizkuntzetan egindako Webquestak

Page 17: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

Curso de Formación del Berritzegune de LeioaCurso de Formación del Berritzegune de Leioa

NUEVO CURRICULUM Y COMPETENCIAS EN LA ESO

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

ACTIVIDAD INICIAL

1ª SESIÓN: NUEVO CURRICULUM Y COMPETENCIAS BÁSICAS

2ª SESIÓN: EL NUEVO CURRICULUM DE CIENCIAS SOCIALES

3ª SESIÓN: RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y LOS DEMÁS ELEMENTOS

CURRICULARES

4ª SESIÓN: LA METODOLOGÍA, CLAVE PARA EL CAMBIO

5ª SESIÓN: LOS MATERIALES DIDÁCTICOS

6ª SESIÓN: ANÁLISIS DE LAS PROGRAMACIONES

7ª SESIÓN: LA EVALUACIÓN EN EL NUEVO CURRICULUM

8ª SESIÓN: RECURSOS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA EDUCATIVA

9ª SESIÓN: ADAPTAMOS LAS PROGRAMACIONES

10ª SESIÓN: PONEMOS ILUSIÓN Y DAMOS UN PASO ADELANTE

Page 18: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

CURRICULUM BERRIA ETA GAITASUNAK DBH-N

EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA

HASIERAKO JARDUERA

•Euskara eta Literatura gaia monografikoa duen WIKIA

SAIOAK

1. SAIOA: CURRICULUM BERRIA ETA OINARRIZKO GAITASUNAK

2. SAIOA: HIZKUNTZ CURRICULUM BERRIA

3. SAIOA: OINARRIZKO GAITASUNEN ETA CURRICULUMAREN BESTE

ELEMENTUEN ARTEKO ERLAZIOA

4. SAIOA: METODOLOGIA. ALDAKETARAKO GILTZA

5. SAIOA: MATERIAL DIDAKTIKOAK

6. SAIOA: PROGRAMAZIOA

7. SAIOA: EBALUAZIOA ETA CURRICULUM BERRIA

8. SAIOA: IRAKASKUNTZA HOBETZEKO BALIABIDEAK

9. SAIOA: PROGRAMAZIOA MOLDATZEN

10. SAIOA: ILUSIOA JARTZEN DUGU PAUSO BAT AURRERA EMATEN

Page 19: Ikasgelan gaitasunak nola landu Gizarte- Hizkuntza eremuan

MILA ESKER

ANA BASTERRA COSSÍ[email protected]

PILAR ETXEBARRIA [email protected]