IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

of 47 /47
Jokin Lacalle Usabiaga Jakintza ikastola Ordizia V. INFORMATIKA ASTEA UROLA IKASTOLA BHI "IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean"

Embed Size (px)

description

Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia BHIak antolatutako V. Informatika Astean erabilitako aurkezpena (2010-04-27)

Transcript of IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

Page 1: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

Jokin Lacalle UsabiagaJakintza ikastola

Ordizia

V. I N F O R M A T I K A A S T E A

UROLA IKASTOLA BHI

"IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean"

Page 2: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

Jokin Lacalle UsabiagaJakintza ikastola

Ordizia

I K T A K J A K I N T Z A I K A S T O L A N

DESAGERTZE BIDEAN

1.IBILBIDEAREN ABIAPUNTUA2.KUDEAKETA – ANTOLAKETA3.AURREKONTUAK – BALIABIDEAK4.TALDE LANA – PERTSONAK5.FORMAZIOA – EZAGUTZA6.EGUNGO EGOERA7.ETORKIZUNA PRESTATZEN

Page 3: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

I B I L B I D E A R E N

ABIAPUNTUA

“EHIK prestaturiko txosten zabala IKTen inplementazio ardatz nagusiak azalduz”

2001-2002:

IKT PLANAIKT PLANAIkastolara heltzen da

Page 4: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

I B I L B I D E A R E N

ABIAPUNTUA

“Irizpide nagusia: hori oraindik misterioa bat da”

1. erabakia:

IKT DINAMIZATZAILEAIKT DINAMIZATZAILEAhautatzea

Page 5: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

BeldurrikBeldurrik

“Ikastoletan ordura arte existitzen ez zen profl profesional berri bat ezartzen zen”

I B I L B I D E A R E N

ABIAPUNTUA

gabe!gabe!

Page 6: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

I B I L B I D E A R E N

ABIAPUNTUA

*total!

2002-2003ikasturtea:

DESASTRE!DESASTRE!**lehen balorazioa egiteko unea

Page 7: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

uneaunea

“Gauzak patxadaz analizatzeko eta eragite ardatzak diseinatzeko ordua zen”

I B I L B I D E A R E N

ABIAPUNTUA

HausnarketarakoHausnarketarako

Page 8: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

identifkatuidentifkatu

“Modu antolatuan hasteko lehenengo baldintza ahuleziak identifkatu”

I B I L B I D E A R E N

ABIAPUNTUA

BeharrakBeharrak

Page 9: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

aukeratuaukeratu

“Tresnak, giza-baliabideak, denbora, ezagutza, aplikazioak, motibazioa...”

I B I L B I D E A R E N

ABIAPUNTUA

BitartekoakBitartekoak

Page 10: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

I B I L B I D E A R E N

ABIAPUNTUA

1 2 3 4

BEH

ARRA

KBITA RTE KOA K

Page 11: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

OZTOPOAK

ARAZOAK

“Estrategia eta kontrol zehatzik gabe zaila da

helburuak lortzea”

1

Page 12: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

K U D E A K E T A

ANTOLAKETA

IKT planaIKT plana

“5 atal ditu: azpiegitura, baliabideak, giza-baliabideak, formakuntza eta dinamizazioa”

abianabiandada

LehenLehen

To()txo!(2003-2004)

1

Page 13: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

K U D E A K E T A

ANTOLAKETA

“IKT planaren diseinua eta garapena arrakastaren muina izatea espero zen”

AldaketarenAldaketaren motorramotorra

1

Page 14: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

1Plan

estrategikoan eragin

2Helburuak mailakatu

3Etorkizuna planifkatu

4Konpromisoak

bilatu

K U D E A K E T A

ANTOLAKETA1

ZERTARAKO?ZERTARAKO?

Page 15: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

1Arlo

pedagogikoan eragitea

2Kudeaketa arloan

eragitea

3Errealista izatea

4Demokratikoa

izatea

K U D E A K E T A

ANTOLAKETA1

IRIZPIDEAK?IRIZPIDEAK?

Page 16: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

OZTOPOAK

ARAZOAK

“IKT planaren garapenaren

2

%90 irakasle gutxi batzuen esku”

Page 17: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

OZTOPOAK

ARAZOAK

“Egungo egitura eta lan-ohiturak, oztopo nagusienak

aurrera egiteko”

3

Page 18: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

AURREKONTUAK

BALIABIDEAK

1Baliabideak falta zaizkigu, horrela

ezin da

2Diru-laguntzak falta zaizkigu

3Ikastaroak

antolatu behar ditugu

4Orokorrean:

lehenik eskatu, gero egin

2

OHIKOOHIKOJARRERAKJARRERAK

Sindromede la doble FFFF FinanciaciónFinanciación

FormaciónFormación

Page 19: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

“Daukaguna optimizatu eta diru-iturri berriak lortzeko imajinazioa erabili”

desberdinakprobatuAukeraAukera

AURREKONTUAK

BALIABIDEAK2

Page 20: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

Inbertsio Inbertsio planaplana

“Ikasturte amaierako gastuen aurre-prebisioa eta sarreren zehaztapena”

diseinatzen dadiseinatzen da

LehenLehen

To()txo! 2(2004-2005)

AURREKONTUAK

BALIABIDEAK2

Page 21: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

1Baliabideak

berrantolatu eta optimizatu

2Gastuak zehaztu eta kontrolatu

3Diru-iturri

alternatiboak bilatu

4Etorkizuna planifkatu

AURREKONTUAK

BALIABIDEAK2

ZERTARAKO?ZERTARAKO?

Page 22: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

1Langileen

beharrak asetu

2Administrazioare

n lana erraztu

3Irakasleriaren

inplikazioa bultzatu

4Inplikazioak errekonozitu

AURREKONTUAK

BALIABIDEAK2

IRIZPIDEAK?IRIZPIDEAK?

Page 23: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

OZTOPOAK

ARAZOAK

“Lan nekeza, errekonozimendu kaxkarra

eta asko erretzen duena”

4

Page 24: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

T A L D E L A N A

PERTSONAK

audientziaaudientzia??

“Helburuak garbi hasieratik: NI-aren aurretik GU”

Nor daNor da

3

Page 25: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

T A L D E L A N A

PERTSONAK

networkinga!networkinga!“Networking presentzialetik birtualera;

komunikazio zuzenetik, digitalera”

Metodoa:Metodoa:

3

Page 26: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

1Zereginak denon artean banatzeko

2Informazio fuxua

bi norabidetan gertatzeko

3IKT Plana ikastola osoari zuzenduta

egoteko

4Proiektuari jarraipena emateko

T A L D E L A N A

PERTSONAK3

ZERTARAKO?ZERTARAKO?

Page 27: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

1Ikasteko gogoa

izatea

2Irakaslea bere

borondatez partehartzea

3Multidisziplinarra

izatea

4Kudeaketa

organoetako kidea izatea

T A L D E L A N A

PERTSONAK3

IRIZPIDEAK?IRIZPIDEAK?

Page 28: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

OZTOPOAK

ARAZOAK

“Antolaketa arazoak eta denbora faltak vs.

konpromisoak eta jarraipena”

5

Page 29: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

F O R M A Z I O A

EZAGUTZA

ZerotikZerotik

“Lehen helburua: posologia eta dosietatik, byte, txip eta enparauetara migratu”

abiatuta...abiatuta...

4

Page 30: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

F O R M A Z I O A

EZAGUTZA

partekatupartekatu“Bigarren helburua: jasotakoa ikastolako

komunitate osoari zabaldu”

...nola...nola jasotakojasotakoguztia?guztia?

4

Page 31: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

F O R M A Z I O A

EZAGUTZA

blogabloga“Anotazioak, ideiak eta esperientziak bilduko

zituen egunkari digitala”

GureGure

4

Page 32: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

F O R M A Z I O A

EZAGUTZA

DIYDIY“Bloga etorriko zenaren abiapuntua besterik

ez zen izan: autoaprendizaiaren jatorria”

metodoametodoa

4

Page 33: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

1Informazioa eta

ezagutza trukatzeko

2Aldaketa

metodologikoan laguntzeko

3Kudeaketan

eraginkortasuna bilatzeko

4Gizartearekiko

gure konpromisoa berresteko

F O R M A Z I O A

EZAGUTZA4

ZERTARAKO?ZERTARAKO?

Page 34: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

1Informazioa

modu erraz eta sinplean zabaldu

2Ikaskuntza

prozesua zerbait gardena izatea

3Elkarlana gune presentzialetik baina harago

4Autonomia eta

jakinmina “etxeko marka” izatea

F O R M A Z I O A

EZAGUTZA4

IRIZPIDEAK?IRIZPIDEAK?

Page 35: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

OZTOPOAK

ARAZOAK

“Autoformazioaren kultura eskasa eta alfabetizazio

digital urria”

6

Page 36: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

OZTOPOAK

ARAZOAK

“IKTek duten protagonismo eta oihartzunak onura baino,

kalte suposatzen du”

7

Page 37: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

E G U N G O

EGOERA

NorantzNorantz“Une honetan trabatuta gaude; irtenbide bila

gabiltza”

goaz?goaz?

Page 38: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

E G U N G O

EGOERA

“Egindako erroreetatik ikasiz, etorkizuna planifkatuz”

estrategiakontrola

egitura

partaidetza

lan-ohiturak

nekea

errekonozimendua

motibazioa

antolaketa

denbora

konpromisoa

jarraipenaautoformazioa

alfabetizazio digitala

protagonismoa

Page 39: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

E G U N G O

EGOERA

AldaketarenAldaketaren“Une honetan analisi eta planifkazio fasean

gaude.”

kudeaketakudeaketa

Page 40: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

E G U N G O

EGOERA

“Aldaketarako behar nagusi bi, biak estuki erlazionatuta”

Kudeaketaren berrikuntzaKudeaketaren berrikuntzaBB

Dinamizazio pedagogikoa Dinamizazio pedagogikoa AAeta eraldaketa didaktikoaeta eraldaketa didaktikoa

Page 41: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

E T O R K I Z U N A

PRESTATZEN

KalitateaKalitatea“Sistematizazioaren eskutik nekez etorriko da

berrikuntza gestioan eta didaktikan”

baina haratagobaina haratago

Page 42: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

E T O R K I Z U N A

PRESTATZEN

ProiektuenProiektuen“Behar jakin batetik abiatuz, baliabide ezberdinak modu integratuan erabiliz,

emaitzak lortu”

kudeaketakudeaketa

Page 43: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

E T O R K I Z U N A

PRESTATZEN

konpetentziakkonpetentziak“Egotearen logikatik, egitearen logikara,

ekintzailetza eta multialfabetizazioa”

IrakasleenIrakasleen

Page 44: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

E T O R K I Z U N A

PRESTATZEN

LearningLearning

“Elkarrekin ikasi, autoikaskuntza dinamizatu eta ingurukoengan eragin”

by doingby doing

Page 45: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

E T O R K I Z U N A

PRESTATZEN

“seamlessly, ingelesez; alegia, IKTek ez dute protagonismo berezirik”

gardenagardenaIKTen integrazioIKTen integrazio

Page 46: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

Beraz, asmoa:Beraz, asmoa:IKT MINTEGIA,IKT MINTEGIA,IKT GELA,IKT GELA,IKT DINAMIZATZAILE,IKT DINAMIZATZAILE,IKT TALDEAREKINIKT TALDEAREKIN

amaitzea litzatekeamaitzea litzateke

Page 47: IKTak Jakintza ikastolan desagertze bidean

Jokin Lacalle UsabiagaJakintza ikastola

Ordizia

Eskerrik asko!