Informe sessió precongrés a Tortosa 14abril_3ccav

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Informe sessió precongrés a Tortosa 14abril_3ccav

 • Tercer Congrs Catal de

  lAssociacionisme i el Voluntariat

  Resultats de la sessi de

  Tortosa del 14 dabril

 • 1

  1 PRESENTACI DEL PROCS ............................................................................... 2

  1.1 OBJECTIUS DEL PROCS PARTICIPATIU .......................................................... 2

  1.2 PROGRAMA DE LA SESSI ................................................................................. 3

  1.3 DOCUMENTACI FACILITADA ALS PARTICIPANTS .......................................... 3

  1.4 NOMBRE PARTICIPANTS/ENTITATS................................................................... 4

  1.4.1 PERFILS DELS PARTICIPANTS ........................................................................... 4

  1.4.2 LLISTAT DE PARTICIPANTS ................................................................................ 4

  2 APORTACIONS DELS PARTICIPANTS ................................................................. 6

  2.1 ESTAT DEL SECTOR/DIAGNOSI .......................................................................... 6

  2.1.1 BLOC 1 TEMES DE RELACIONS I TREBALL INTERN ......................................... 6

  2.1.1.1 El dia a dia de les entitats i de les persones que hi participen ............... 6

  2.1.1.2 Els recursos de les entitats .................................................................... 8

  2.1.2 BLOC 2 TEMES DE RELACIONS I TREBALL EXTERN .......................................10

  2.1.2.1 La relaci amb ladministraci .............................................................. 10

  2.1.2.2 La comunicaci i la incidncia del que fem .......................................... 11

  2.1.2.3 Treball en xarxa: no estem sols ........................................................... 12

  2.2 PROPOSTES DE MILLORA .................................................................................14

  2.2.1 BLOC 1 TEMES DE RELACIONS I TREBALL INTERN ........................................14

  2.2.1.1 El dia a dia de les entitats i de les persones que hi participen ............. 14

  2.2.1.2 Els recursos de les entitats .................................................................. 15

  2.2.2 BLOC 2 TEMES DE RELACIONS I TREBALL EXTERN .......................................16

  2.2.2.1 La relaci amb ladministraci .............................................................. 16

  2.2.2.2 La comunicaci i la incidncia del que fem .......................................... 17

  2.2.2.3 Treball en xarxa: no estem sols ........................................................... 19

  2.3 APORTACIONS NO DEBATUDES A LA SESSI RECOLLIDES PER ESCRIT ...20

  2.3.1 BLOC 1 TEMES DE RELACIONS I TREBALL INTERN ........................................20

  2.3.1.1 El dia a dia de les entitats i de les persones que hi participen (Eix 1.1)20

  2.3.1.2 Els recursos de les entitats (Eix 1.2) .................................................... 21

  2.3.2 BLOC 2 TEMES DE RELACIONS I TREBALL EXTERN .......................................22

  2.3.2.1 La relaci amb ladministraci (Eix 2.1)................................................ 22

  2.3.2.2 La comunicaci i la incidncia del que fem (Eix 2.2) ............................ 23

  2.3.2.3 Treball en xarxa: no estem sols (Eix 2.3) ............................................. 23

  ANNEX I RECULL FOTOGRFIC DE LA SESSI ......................................................... 26

  ANNEX II RESULTATS DE LENQUESTA DAVALUACI DE LA SESSI .................. 27

 • 2

  1 PRESENTACI DEL PROCS

  El Departament de Treball, Afers Socials i Famlies (DTASF) amb la collaboraci del Departament dAfers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparncia (DARIET) impulsa un procs participatiu previ i preparatori del III Congrs Catal de lAssociacionisme i el Voluntariat. Per recollir les inquietuds i aspectes de rellevncia per les entitats i els seus membres han programat diferents sessions arreu del territori des del 18 de febrer fins al 18 dabril. A partir daquestes sessions i de la celebraci del III Congrs el 20 de maig de 2016 s vol obtenir les bases per a la futura Llei de Foment de lAssociacionisme de la qual en preveu laprovaci dun Projecte de Llei durant el primer trimestre del 2017. Lobjectiu daquest procs participatiu es poder extreure informaci sobre com construir les poltiques pbliques de suport a lassociacionisme i el voluntariat dels propers anys, tant des del punt de vista operatiu (un Pla de govern que impulsi i implementi mesures) com des de la vessant normativa (una Llei que estableixi les accions de foment del sector). El 14 dabril de 2016 sha portat a terme la jornada de participaci a Tortosa en el marc del procs participatiu precongressual. En el present informe es detalla les caracterstiques de la jornada de participaci i els resultats recollits.

  1.1 OBJECTIUS DEL PROCS PARTICIPATIU

  Els objectius del procs de participaci sn: Objectius generals:

  Debatre, reflexionar i aportar propostes sobre quins sn els reptes del voluntariat a Catalunya durant els propers anys, a la llum de lentrada en vigor de la Llei 25/2015 i de la situaci social i poltica de Catalunya.

  Debatre, reflexionar i aportar propostes sobre com sha de fomentar i promoure lassociacionisme i la participaci ciutadana, encarant els reptes de lassociacionisme a Catalunya en el segle XXI.

  Objectius especfics:

  Arran de les reflexions, debats i propostes sobre els reptes del voluntariat, posar les bases, a travs del procs participatiu, del 3r Pla Nacional de lAssociacionisme i el Voluntariat 2016-2018, que defineixi les lnies estratgiques, els objectius i les mesures de les poltiques pbliques de suport al sector.

  Arran de les reflexions, debats i propostes sobre el foment de lassociacionisme i la participaci ciutadana, posar les bases de lavantprojecte de llei de foment de lassociacionisme, que el Govern ha daprovar el primer trimestre de 2017.

 • 3

  1.2 PROGRAMA DE LA SESSI

  Presentaci 10: 5 Institucional + 5 Dinmica per part dels dinamitzadors

  Divisi en dos grups

  Reflexions i aportacions individuals 7 en la graella

  Debat 30, desprs dinamitzador sintetitza en document general del grup 5

  Canvi de grup. Presentaci de les aportacions anteriors per part del dinamitzador

  5

  Reflexions i aportacions individuals 7 en la graella

  Debat 30, desprs dinamitzador sintetitza en document general del grup 5

  Retorn de les aportacions incorporades pels participants del segon grup relatives

  al bloc temtic treballat a linici 15

  Comiat i explicaci continutat procs participatiu 3RC 5

  1.3 DOCUMENTACI FACILITADA ALS PARTICIPANTS

  La informaci facilitada als assistents durant la sessi va ser la segent:

  Carta de presentaci del procs

  Proposta metodolgica per a les

  sessions territorials del 3rC

  associacionisme i voluntariat

  Fitxes per a la dinmica de treball (una

  fitxa per cada bloc)

  Autoritzaci de drets dimatge i

  protecci de dades

  Enquesta davaluaci de la sessi

  Enquesta de desplaaments per

  realitzar la petjada ecolgica

 • 4

  1.4 NOMBRE PARTICIPANTS/ENTITATS

  A continuaci es detalla el perfil dels participants de la sessi realitzada el dia 14 dabril a Tortosa, detallant les entitats a les quals representaven.

  1.4.1 PERFILS DELS PARTICIPANTS

  La majoria dels participants a la sessi de participaci eren membres duna entitat (73%). Una de les persones assistents no era membre de cap entitat i venia en representaci dels mitjans de comunicaci del territori. Daltra banda, sis assistents procedien duna administraci pblica. Lmbit dactuaci predominant de les entitats participants va ser els serveis socials (70% dels casos). La resta dmbits corresponia a la gent gran, loci i el lleure, serveis sanitaris i la promoci de la cultura. A nivell de gnere, el 59% dels assistents eren dones, i la mitjana dedat de les persones participants rondava els 50 anys. Pel que fa a la procedncia dels assistents la gran majoria era de Tortosa (75%). La resta dassistents provenien de Roquetes, lAldea, Amposta i Mra la Nova.

  1.4.2 LLISTAT DE PARTICIPANTS

  A continuaci es presenta el llistat de les entitats participants en la sessi territorial precongrs duta a terme a Tortosa el dia 14 dabril de 2016. Per cada entitat es detalla lmbit dactuaci de la mateixa. A tall de resum, en la sessi varen participar un total de 22 assistents en representaci de 13 entitats diferents. A continuaci es detalla el llistat dentitats assistents i mbit dactuaci de les mateixes:

  Taula 1.1. Llistat dentitats participants

  ENTITAT MBIT DACTUACI

  ACISI - Associaci per la Cooperaci, la Inserci Social i la Interculturalitat

  Millora de la convivncia i la cohesi social

  Ajuntament de Tortosa Serveis socials / Associacionisme educatiu / Atenci i suport a les famlies

  Associaci de familiars de l'Alzheimer de les Terres de l'Ebre (AFATE)

  Organitzaci que treballa contra els efectes i conseqncies malaltia Alzheimer / Serveis sanitaris

  Associaci de Voluntaris de la Caixa de les Terres de l'Ebre

  Gent Gran, nens en risc dexclusi social, medi ambient, suport a altres Associacions...

  Atzavara-arrels L'oci i el lleure

  Canal Terres de l'Ebre Mitjans de comunicaci

 • 5

  Casal Gent Gran Tortosa La gent gran

  Complex Assistencial Santa Creu Serveis sanitaris

  Federaci Catalana d'Entitats Musicals

  La cultura

  Grup d'Esplai Blanquerna Serveis socials / oci i lleure

  mnium Ebre Llengua, Cul