Innovació social i polítiques públiques: reptes i...

Click here to load reader

 • date post

  10-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Innovació social i polítiques públiques: reptes i...

 • Innovaci social i poltiques pbliques: reptes i oportunitats

  Edifici MRA 1 planta Campus UAB 08193 Bellaterra +34 93 586 88 14

  Escola de poltiques socials i urbanes Urrutia, 17 08042 Barcelona +34 93 407 62 03

  http://igop.uab.cat [email protected]

  Innovacisocialipoltiquespbliques:reptesioportunitats(ISOP)

  Grup de Recerca Institut de Govern i Poltiques Pbliques

  Bellaterra,generde2016

  Equipdinvestigaci:IsmaelBlanco(coord.)HelenaCruzRubnMartnezYunailisSalazarQuimBruguMarcPars

 • Innovaci social i poltiques pbliques: Reptes i oportunitats

  2

 • Innovaci social i poltiques pbliques: Reptes i oportunitats

  3

  SUMARI

  1. Plantejament de lestudi .......................................................................................................... 71.1.Qu s aquest document? ................................................................................................................ 71.2.Els objectius del projecte ISOP ......................................................................................................... 71.3.El punt de partida: el Mapa de la Innovaci Social de Catalunya ..................................................... 81.4.A qu ens referim quan parlem dinnovaci social? .......................................................................... 91.5.Les prctiques analitzades en el Mapa de la Innovaci Social ....................................................... 101.6.Aix, doncs... Qu hem fet a ISOP? ................................................................................................ 111.7. Difusi i impactes del projecte ......................................................................................................... 13

  2. Resultats ................................................................................................................................. 152.1 La mostra daquest estudi ................................................................................................................ 152.2 Significat i objectius de la innovaci social ....................................................................................... 202.3 La dimensi organitzativa de la innovaci social .............................................................................. 252.4 Les bases socials i territorials de la innovaci social ....................................................................... 302.5 La dimensi relacional de la innovaci social: xarxes i organitzaci supralocal ............................... 34

  3. Conclusions principals ......................................................................................................... 43

  4. Poltiques pbliques per a la innovaci social: garantir entorns, activar motors ................................................................................................................................... 47

  Annex .......................................................................................................................................... 53

 • Innovaci social i poltiques pbliques: Reptes i oportunitats

  4

  NDEXTAULES

  Taula 1. Categories i prctiques del Mapa de la Innovaci Social ............................................................................... 11

  Taula 2. Distribuci territorial de les categories i tipus de prctiques dinnovaci social per mbits territorials ............................................................................................................................................................... 17

  Taula 3. Persones entrevistades .................................................................................................................................. 53

  NDEXFIGURES

  Figura 1. Mapa de la Innovaci Social a Catalunya ....................................................................................................... 8

  Figura 2. Distribuci de les experincies del Mapa de la Innovaci Social per categories i tipus ............................... 16

  Figura 3. Distribuci de les experincies del Mapa de la Innovaci Social per mbits territorials ............................... 17

  Figura 4. Localitzaci de les prctiques dinnovaci social i rees de segregaci urbana extrema (zoom sobre la RMB) ............................................................................................................................................. 18

  Figura 5. Distribuci territorial de les experincies de la innovaci social en la mostra i en el Mapa de la Innovaci Social ................................................................................................................................................. 19

  Figura 6. Distribuci per tipus dexperincies en la mostra de lenquesta on-line i el Mapa de la Innovaci Social ..................................................................................................................................................... 20

  Figura 7. Any dinici de les experincies dinnovaci social ......................................................................................... 21

  Figura 8: Nombre de persones que formen part del projecte ...................................................................................... 22

  Figura 9. Pressupost dels projectes ............................................................................................................................. 22

  Figura 10. Origen de la iniciativa .................................................................................................................................. 23

  Figura 11. Importncia dels objectius (mitjana aritmtica entre els valors 0 i 5) .......................................................... 24

  Figura 12. Persones contractades ............................................................................................................................... 26

  Figura 13. Pressupost per categories dinnovaci social ............................................................................................. 27

  Figura 14. Fonts dingressos ........................................................................................................................................ 27

  Figura 15. Existncia de mecanismes per garantir la participaci ............................................................................... 28

  Figura 16. Satisfacci amb criteris dinclusivitat ........................................................................................................... 33

  Figura 17. Reptes principals dels collectius ................................................................................................................ 33

 • Innovaci social i poltiques pbliques: Reptes i oportunitats

  5

  Figura 18. Carcter de les iniciatives ........................................................................................................................... 35

  Figura 19. Relaci amb collectius similars .................................................................................................................. 36

  Figura 20. Suport per part de les entitats del Tercer Sector ........................................................................................ 37

  Figura 21. Suport per part de les administracions pbliques ....................................................................................... 38

  Figura 22. Grau de relaci amb diferents administracions ........................................................................................... 39

  Figura 23. Mesures que sesperen per part de les administracions pbliques ............................................................ 41

  NDEX FIGURES

  Noseencontraronentradasdetabladecontenido.

 • Innovaci social i poltiques pbliques: Reptes i oportunitats

  6

 • Innovaci social i poltiques pbliques: Reptes i oportunitats

  7

  1. Plantejamentdelestudi

  1.1. Qusaquestdocument?ElprojecteInnovaciSocialiPoltiquesPbliques:reptesioportunitats(ISOP)haestat

  desenvolupatalllargdel2015perunequipderecercadorsirecercadoresdelInstitut

  de Govern i Poltiques Pbliques (IGOP) de la Universitat Autnoma de Barcelona

  (UAB) amb un ajut a la recerca del Departament de Governaci i Relacions

  Institucionals en elmarc del Programa dInnovaci iQualitatDemocrtica (DEMOC,

  2014).Enaquestdocumentsexpliquenelsobjectiusdaquestestudi, lametodologia

  empradaielsprincipalsresultatsobtinguts.Enlapartfinal,amsams,espresenten

  un seguit de recomanacions orientades al conjunt dactors poltics, tcnics i socials

  involucratsenlaprcticadelainnovacisocialaCatalunya,indicantalgunespossibles

  lniesdactuaciperalapromociielreforamentdelainnovacisocial.

  1.2. ElsobjectiusdelprojecteISOPISOP s un estudi que es pregunta pels processos actuals dinnovaci social a

  Catalunya: Quins sn? Qui els protagonitza? A quins objectius responen? Quines

  estratgies organitzatives segueixen?Quin tipus de relacions sestableixen entre els

  collectiusqueprotagonitzenaquestsprocessosialtresactorscomlesadministracions

  pbliques,lesempresesilesentitatsdelTercerSector?Quinsimpactestenen?Undels

  objectius principals del projecte ISOP s explorar el tipus de relacions que

  sestableixenentre lesprctiquesdinnovacisocial i lesadministracionspbliques,

  pertaldereflexionarsobrecomdesdelespoltiquespbliquesespodriacontribuira

  promoureireforaraquesttipusdeprocessosenelnostrepas.

 • Innovaci social i poltiques pbliques: Reptes i oportunitats

  8

  1.3. Elpuntdepartida:elMapade la InnovaciSocialdeCatalunya

  A lhoradedonarrespostaaaquesttipusdepreguntes,ISOPnoparteixdezero,sin

  quedna