Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

15
GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS ESCSE - UNIVERSITAT POMPEU FABRA CARLES GARCIA - [email protected] AITOR RUIZ - [email protected]

Transcript of Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

Page 1: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS ESCSE - UNIVERSITAT POMPEU FABRA

CARLES GARCIA - [email protected] AITOR RUIZ - [email protected]

Page 2: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

Page 3: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

QUI SOM?

CARLES GARCÍA

[email protected] Despatx SQAI carlesgl.com

linkedin.com/in/carlesgl @CarlesGL

AITOR RUIZ

[email protected] Despatx SQAI

linkedin.com/in/aitorruizsantiago

Page 4: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

SOBRE L’ASSIGNATURA

L’ASSIGNATURA TÉ 5 ECTS 1 ECTS EQUIVAL A 25 HORES DE DEDICACIÓ PER CADA ESTUDIANT

5 ECTS X 25 HORES = 125 HORES PER ASSIGNATURA

10 SETMANES

Page 5: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

METODOLOGIA DE TREBALL

1. Classe magistral: Sessió teòrica basada en l’exposició dels continguts més rellevants del tema i del sistema de treball.

2. Sessió de treball dirigit: Basada en el treball individual o de grup. Els estudiants tenen suport directe del docent a l’aula o fora de l’aula.

3. Sessió d’aprenentatge autònom: Sessió planificada amb tasques establertes i organitzades.

4. Seminari: Sessió individuals o per grups pel seguiment del projecte

Page 6: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

QUÈ ESPEREM DE VOSALTRES?

1. Implicació 2. Participació activa 3. Puntualitat en l’entrega d’activitats 4. Caràcter curiós

Page 7: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

ON?

DILLUNS 15:45h a 18:00h

LABORATORI 4

DIJOUS 15:45h a 18:00h

Page 8: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

CONTINGUTS

QUÈ ÉS EL DISSENY GRÀFIC? / QUINA IMPORTÀNCIA TÉ? INVESTIGACIÓ I INSPIRACIÓ PRINCIPIS BÀSICS DEL DISSENY PROTOTIPATGE WEB FORMATS PROJECTE PRÀCTIQUES

COLOR TIPOGRAFIA COMPOSICIÓ

INDESIGN PHOTOSHOP ILLUSTRATOR

Page 9: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

AVALUACIÓ

Page 10: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

AVALUACIÓ

PRÀCTIQUES I ACTIVITATS = 5+DRET A EXAMEN

(Nota mínima 4 o +)

Per poder fer l’examen de recuperació l’alumne s’ha d’haver presentat a l’examen a primera convocatoria

Page 11: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

ACTIVITATS I PRÀCTIQUES

Page 12: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

ACTIVITATS I PRÀCTIQUES 50%

Activitats: Treballs breus realitzats dins i fora de l’aula sobre els continguts teòrics de l’assignatura.

Pràctiques: Treballs pràctics realtizats amb programari proposat.

Page 13: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

EL PROJECTE

Page 14: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA

PROJECTE 30%

Disseny i execusió d’una identitat corporativa.

Fases del projecte: 1. Creació de Briefing 5% 2. Desenvolupament gràfic i memòria 20% 3. Presentació 5%

Page 15: Introducció a Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic

DISSENY GRÀFIC I RETOC FOTOGRÀFIC

2017Presentació assignatura