IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando...

17
2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

Transcript of IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando...

Page 1: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

2017ko uztailak 4

IV. PLAN ESTRATEGIKOAEgoeraren txostena

Formando personas, construyendo sociedad

Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

Page 2: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

AURKIBIDEA

1. SARRERA

2. PLANAREN HEDAPENA

3. UNEKO EGOERA

4. ONDORIOAK

Page 3: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

SARRERA: EGOERAREN TXOSTENAREN ZIOAK

• Planak urtebete darama indarrean, eta hedapena burutu da

• Egokia da uneko egoeraren ikuspegi orokorra ematea

2016ko maiatzak 23

IV. PEaren onespena

2017ko uztaila 2018ko urtarrila

Jarraipen txostena

Page 4: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

INPLEMENTAZIOA

Plana ez da “harrokeria

hutsala”.

Hedapena ekintzak nola bete

diseinatzeko mekanismoak

abian jartzean datza.

ERANTZUKIZUN

PARTEKATUA:

Planak helburuak eta

ekintzak batzen ditu,

unibertsitateko maila,

pertsona eta unitate

guztiei dagozkienak.

NORABIDEA

Prozesu bertikala

(beheranzkoa/goranzkoa) eta

zeharkakoa, helburuak irmoki

erdietsiko direla bermatzeko.

HEDAPENA UNITATEETARA

Unitateetan planarekin

lerrokatutako banakako

helburuak ezartzea.

NEURKETA

Lorpenak ebaluatzea

ahalbidetuko duten

adierazle neurgarriak

erabiltzea.

ITUNA

Unitateen helburuak, ekintzak

eta helmugak nahiz

jarraipenerako eta

ebaluaziorako mekanismoak

adosteko prozesua.

HEDAPEN PROZESUA: FILOSOFIA

H E D A P E N A

IKASTEGIAK, SAILAK, ZERBITZUAK: erabakitze-organo erlatiboki autonomoak

Page 5: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

LAN TALDEAK

H E D A P E N A

PLANAREN PRESTAKETA

ZUZENDARITZA BATZORDEA

BATZORDE BETEARAZLEA

BATZORDE MISTOA

• Errektorea

• Errektoreordeak

• Idazkaritza Nagusia

• Kudeatzailetza

• Ekonomia, Plangintza eta Irakasleen gaietarako errektoreordea

• Kudeatzailea • Ekonomia Gaietarako eta

Programaziorako kudeatzaileordea

• Plangintza Estrategikoaren Arloko zuzendaria

• Gizarte Kontseiluko burua • Gizarte Kontseiluko

idazkaria • Gizarte Kontseiluko

Batzorde Ekonomiko-Finantzarioko burua

• Batzorde Exekutiboa

PLANAREN HEDAPENA

Lidergo nagusia eta ekintzen sustapena

Arduradunen esleipena: errektoreordetzak eta

kudeatzailetza

Hedapen-prozesuaren koordinazioa

Plan orokorraren jarraipena

Page 6: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

HEDAPENA IKASTEGIETARA

H E D A P E N A

• Dokumentuak: ituna, ikastegiaren programazioa, helburuen zenbaketa

• Lankidetza eta bilera Batzorde Betearazlearekin, 2016ko ekaina eta urria bitartean

• Sinadura 2016ko azaroan

• Berariazko funtsa 2017ko aurrekontuan: 21.000 €, proportzionalki banatuta

Gutxienez Gehienez

Batez

beste

Helburuak guztira 5 11 8.7

Ekintzak guztira 9 15 12.2

Plan orokorreko ekintzak 7 13 10.5

Adierazle kopurua 11 35 19.0

Prestakuntza ardatzaren helburuak 3 6 3.8

Ikerketa ardatzaren helburuak 0 1 0.5

Ingurunea ardatzaren helburuak 1 4 1.8

Nazioartekotzea ardatzaren helburuak 1 3 1.5

Antolamendua eta baliabideak

ardatzaren helburuak0 2 0.8

Pertsonak ardatzaren helburuak 0 1 0.6

Page 7: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

HEDAPENA SAILETARA

H E D A P E N A

• Dokumentuak: ituna, sailaren programazioa, helburuen zenbaketa

• Lankidetza eta bilerak Batzorde Betearazlearekin, 2016ko ekaina eta urria bitartean

• Sinadura 2016ko azaroan

• Berariazko funtsa 2017ko aurrekontuan: 79.000 €, proportzionalki banatuta

Gutxienez Gehienez

Batez

beste

Helburuak guztira 5 12 8.1

Ekintzak guztira 6 15 9.9

Plan orokorreko ekintzak 4 13 7.6

Adierazle kopurua 6 18 11.3

Prestakuntza ardatzaren helburuak 1 4 2.2

Ikerketa ardatzaren helburuak 2 6 3.1

Ingurunea ardatzaren helburuak 0 2 0.5

Nazioartekotzea ardatzaren helburuak 0 2 1.2

Antolamendua eta baliabideak

ardatzaren helburuak0 1 0.1

Pertsonak ardatzaren helburuak 0 4 1.1

Page 8: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

HEDAPENA ZERBITZUETARA

H E D A P E N A

• Dokumentuak: plangintza, helburuak, programazioa eta lotura-koadroa

• Lankidetza eta bilerak Batzorde Betearazlearekin

Gutxienez Gehienez

Batez

beste

Helburuak guztira 0 9 3,7

Ekintzak guztira 2 23 11,2

Plan orokorreko ekintzak 0 5 2,2

Adierazle kopurua 2 13 7,2

Prestakuntza ardatzaren helburuak 0 3 0,7

Ikerketa ardatzaren helburuak 0 4 0,4

Ingurunea ardatzaren helburuak 0 3 0,8

Nazioartekotzea ardatzaren helburuak 0 2 0,2

Antolamendua eta baliabideak

ardatzaren helburuak0 2 1,2

Pertsonak ardatzaren helburuak 0 2 0,6

Page 9: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

UNEKO EGOERA

• Beren itun-prozesuan ekintza burutzeko konpromisoa hartu

duten ikastegi, sail eta zerbitzu kopuruaren adierazpena.

• PEan adierazitako ardatz bakoitzean Errektoretza Taldeko eta

Batzorde Betearazleko arduradunek egindako ekintzak

gauzatzearen balorazio kualitatiboa.

• Garapen-maila: hasi gabe (HG), txikia (T), ertaina (E), handia (H),

burutua (B).

Page 10: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

LABURPENA: PRESTAKUNTZA ARDATZA

U N E K O E G O E R A

Ekintza Ekintzaren DESKRIBAPENA Ikastegiak Sailak Zerbitzuak Egoera

PRES1.1.1Gradu berriak eta programazio bikoitzak ezartzea,...

Iberusen eskaintza orokorraren esparruan6 8 1

PRES1.2.1Eskainitako master- eta doktoretza-titulazioen mapa

berriz diseinatzea...4 6 1

PRES1.2.2Eskariarekin lotutako ikasketa berekien eskaintza

indartzea4 4 0

PRES2.1.1 Ikasleen tutoretza- eta informazio-prozesuak hobetzea 1 4 0

PRES2.1.2 Gaitasunak ebaluatzeko tresnak garatzea eta egokitzea 1 1 0

PRES2.2.1 Ingelesez eskainitako kreditu kopurua handiagotzea 3 17 0

PRES2.2.2 Euskaraz eskainitako kreditu kopurua handiagotzea 2 16 0

PRES3.1.1Ikasleen artean zeharkako gaitasunak garatzea sustatuko

duten prestakuntza-jarduerak egitea4 2 0

PRES3.1.2 Kalitateko praktikak sendotzea irakaskuntza guztietan 3 2 2

PRES3.2.1 Diziplina arteko ekintzailetza-jarduerak sustatzea 1 4 0

PRES3.2.2Ikasleen artean sortzen diren ekintzailetza-proiektuak

laguntzea0 0 0

E

T

H

E

HE

H

T

E

E

H

E

Page 11: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

LABURPENA: IKERKETA ARDATZA

U N E K O E G O E R A

Ekintza Ekintzaren DESKRIBAPENA Ikastegiak Sailak Zerbitzuak Egoera

IKER1.1.1Taldeen eta institutuen arteko koordinazioa sustatzea, bai eta

Iberuseko ikerketa-zentro eta -taldeekin ere...0 0 0

IKER1.1.2Eskualde, nazio eta nazioarte mailako proiekzioa duten

jardunaldi zientifikoak sustatzea1 2 0

IKER2.1.1Osasun Departamentuarekin eta IDISNArekin harremana

hobetzea... helburuarekin0 2 0

IKER2.2.1

Osasun Departamentuko langileekin egiturak eta ikerketa

baliabideak batera erabiltzeko jarduerak sustatzea eta

egonkortzea

0 0 0

IKER3.1.1Lehen kuartileko (Q1) aldizkarietan artikuluen argitalpena

laguntzea eta sustatzea0 11 0

IKER3.1.2 Europar proiektuetako lidergoa sustatzea 0 5 1

IKER3.1.3 Europako Proiektuen Bulegoa sendotzea 0 2 0

IKER3.2.1 Nazioarteko aipamena duten tesien kopurua handiagotzea 0 12 1

IKER4.1.1 Industria-doktoretzen ezarpena laguntzea 0 0 0

IKER4.1.2 Spin-off-en sorrera sustatzea 0 0 0

IKER4.1.3 Unibertsitatearen transferentzia-eskaintza sustatzea 0 12 0

IKER4.1.4 Enpresa- eta erakunde-katedren babesleen bilaketa areagotzea 0 1 0

IKER4.2.1 Zientzia-dibulgazioko jarduerak sustatzea 2 8 0

E

T

H

E

HE

H

T

E

H

T

T

HE

HE

Page 12: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

LABURPENA: INGURUNEA ARDATZA

U N E K O E G O E R A

Ekintza Ekintzaren DESKRIBAPENA Ikastegiak Sailak Zerbitzuak Egoera

ING1.1.1NUPen balioak, ingurumen iraunkortasunaren ohitura, bizitza

osasungarria bultzatzekoak, kirola... sustatzea1 5 0

ING1.1.2Berdintasun, irisgarritasun, inklusio eta boluntariotza sustatzeko

programak zabaltzea2 1 0

ING1.1.3Unibertsitatearen ikasketa-planetan zeharka integratzea

UGErekin lotutako edukiak...1 0 0

ING1.1.4Energia efizientziarako eta ingurumen iraunkortasunerako

jarduera plan bat egitea0 1 1

ING1.1.5Unibertsitatearen Gizarte Erantzukizunaren oroitidazkia egitea,

gizarteari kontu emateko tresna gisa0 0 0

ING1.2.1Euskararen normalizazioan aurrerapenak egitea Euskararen Plan

Gidariaren bidez0 0 0

ING1.2.1

Kultura dibulgazioko eta iritzia emateko espazioetan parte-

hartzea sustatzea, interesa duten entitate eta erakundeekin

aliantzak eginez

1 2 0

ING1.2.2Unibertsitatearen zeregina garatzea foro artistiko-kulturala den

aldetik2 1 0

ING2.1.1 Gizarteari zuzendutako komunikazio-plan bat abian jartzea 3 0 0

ING2.1.2Nortasun korporatiboko eskuliburu bat egitea eta zabaltzea

unibertsitateko komunitateak erabil dezan0 0 0

ING2.1.3 Egoitza bat sustatzea hiriaren erdialdean 0 0 0

ING2.2.1 Unibertsitateko komunitate osoaren sareak handiagotzea 0 0 1

ING2.2.2A3U programa berriz definitzea eta elkartuen kopurua

handiagotzea1 0 0

B

T

E

E

T

H

E

E

E

E

T

T

HG

Page 13: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

LABURPENA: NAZIOARTEKOTZEA ARDATZA

U N E K O E G O E R A

Ekintza Ekintzaren DESKRIBAPENA Ikastegiak Sailak Zerbitzuak Egoera

NAZ1.1.1 Unibertsitatearen nazioarteko zabalpenerako plan bat ezartzea 2 0 0

NAZ1.1.2 Incoming ikasleei egokitutako kreditu eskaintza aztertzea 3 0 0

NAZ1.1.3 Ikasle atzerritarrentzako ikasketa-eskaintza ez ofizial bat ezartzea 3 0 0

NAZ1.1.4Egitura, zerbitzu eta prozeduren egokitzapena

nazioartekotzearen beharretara sustatzea0 0 2

NAZ1.1.5Erasmus+ proiektuetan eta lankidetza-proiektuetan parte-

hartzea sustatzea2 3 1

NAZ1.2.1Nazioarteko mugikortasunerako hitzarmenen sarea

berregituratzea 4 2 0

NAZ1.2.2 Doktoretza aurreko mugikortasun hitzarmenak handiagotzea 0 1 1

NAZ1.2.3Mugikortasunerako laguntzak handiagotzea baliabide ekonomiko

gutxi dituztenentzat0 0 0

NAZ1.3.1Nafarroako Gobernuaren nazioartekotze ekimenetan modu

aktiboan parte-hartzea0 0 0

NAZ1.3.2Nazioarteko praktikak bilatzea nazioarteko proiekzioa duen

Nafarroako enpresa sarearekin egokituz2 2 0

H

H

B

H

B

T

B

H

T

H

Page 14: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

LABURPENA: ANTOLAKETA ETA BALIABIDEAK ARDATZA

U N E K O E G O E R A

Ekintza Ekintzaren DESKRIBAPENA Ikastegiak Sailak Zerbitzuak Egoera

AetaB1.1.1Ikastegien eta sailen en antolaketa eraginkorrago bat abian

jartzea0 0 0

AetaB1.1.2Unitateetako lan kargak aztertzea eta zerbitzuen antolaketa berri

bat praktikan jartzea0 0 0

AetaB2.1.1Kontabilitate Analitikoa garatzea kudeaketari eta kontu-emateari

laguntzeko0 0 2

AetaB2.1.2 Administrazio Elektronikoa sustatzea prozesuak optimizatzeko 0 0 6

AetaB2.1.3 Zerbitzu-karten eta prozedura-katalogoen diseinua osatzea 0 0 7

AetaB2.1.4 Kalitatezko eredu bat ezartzea unibertsitateko kudeaketan 1 1 4

AetaB3.1.1Babesle pribatu eta publikoen bilaketa areagotzea,

unibertsitateko jarduerak finantzatzeko1 1 1

AetaB4.1.1Azpiegitura eta ekipamenduen hainbat urtetarako plan bat abian

jartzea0 0 3

AetaB4.2.1NUPen UGPSa berriz definitzea tartean sartuta dauden

Administrazio Publikoekin0 0 0

H

E

B

H

T

H

E

E

T

Page 15: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

LABURPENA: PERTSONAK ARDATZA

U N E K O E G O E R A

Ekintza Ekintzaren DESKRIBAPENA Ikastegiak Sailak Zerbitzuak Egoera

PER1.1.1 Barne komunikazioko plan bat abian jartzea 1 1 0

PER1.1.2 Komunikazioko praktika onen eskuliburu bat egitea eta zabaltzea 1 0 0

PER1.1.3Unibertsitateko komunitatean sartzen diren pertsonei

zuzendutako harrera-plan integral bat egitea0 2 1

PER1.2.1 Ordezkaritza organo guztietako kideen prestakuntza indartzea 0 0 0

PER1.2.2Informaziorako sarbidea erraztea, bai eta kolektibo eta unitate

guzien arteko komunikazioa ere0 0 0

PER2.1.1Irakaskuntza-arduraldiko plan bat (IAP), Irakasle-Ikertzaileen

jarduerak aitortu eta sustatuko dituena, abian jartzea0 0 0

PER2.1.2Zerbitzuetako langileen garapen- eta karrera-plan bat, AZLen

jarduerak aitortu eta sustatuko dituena, zehaztea0 0 0

PER2.1.3Prestakuntza-planak egitea eta ezartzea, eta AZL/I-I taldeen

behar espezifikoak jasoz1 5 4

PER2.1.4Zerbitzu-ematean kalitatea hobetzeko ekarpen nabarmena egin

duten AZLentzako aitorpen bat ezartzea0 0 1

PER2.1.5Irakasle gazteen irakaskuntza-karrera laguntzeko neurriak

sustatzea0 8 0

PER3.1.1 Ikertzaileak kontratatzeko arautegi bat onestea 0 0 1

PER3.1.2

Ospe handiko irakasle/ikertzaileak erakartzea eta haiek

unibertsitatean jarraitzea ahalbidetuko duten kontratu figurak

antolatzea

0 3 0

PER3.1.3Graduondoko ikasleak erakartzea doktoretza aurreko laguntzak

emanez0 1 0

PER3.1.4Masterretarako matrikula-bekak ematea espediente bikaina

duten ikasleei 0 0 0

E

B

E

B

H

T

E

ET

H

E

E

HG

HG

H

Page 16: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

LABURPEN OROKORRA

• Betetze-prozesuaren balorazio orokorra aski ona da.

• Ikastegiek, sailek eta zerbitzuek konpromiso-maila ona daukate IV. PEaren

helburuekin. Adierazle neurgarriak urtero berrikusi behar dira.

• Ekintzak gauzatzearen balorazio kualitatiboa:

• Prestakuntza: gauzatze ona, eta ikastegien eta sailen inplikazio-maila handiagoa, bereziki

irakaskuntza eleaniztunaren eta titulu berrien kasuan. Beste ekintza batzuetan aurreratu

da, ekintzailetza-proiektuen laguntza gisa.

• Ikerketa: gauzatzea ertaina-handia/handia izan da, sailen inplikazio-maila handiagoarekin.

Egiturak eta baliabideak Osasun Departamentuarekin batera erabiltzea egiteke dago.

• Ingurunea: betetze-maila txikiagoa, eta komunikazio-plana dagoeneko burutua. Ikastegien

konpromiso ona, eta itunaren barruko ekintzen garapen txikia.

• Nazioartekotzea: gauzatze handia, eta hiru ekintza dagoeneko burutuak. Ikastegien, sailen

eta zerbitzuen lankidetza.

• Antolaketa eta Baliabideak: zerbitzuen konpromiso handiagoa. Antolaketa berria burutu da.

Kontabilitate Analitikoak, esaterako, maila handia du. NUPeko UGPSa abiarazi da.

• Pertsonak: Barne Komunikazioko Plana eta IAPa burutu dira. Sailek konpromisoa daukate

prestakuntza-planekin eta irakasle gazteen karrerarekin. Bi ekintza abiarazi gabe daude.

Page 17: IV. PLAN ESTRATEGIKOA · 2017ko uztailak 4 IV. PLAN ESTRATEGIKOA Egoeraren txostena Formando personas, construyendo sociedad Pertsonak prestatu, gizartea eraikitzeko

ESKERRIK ASKO

MUCHAS GRACIAS