Katalog NIKO 2015

of 22 /22
KATALOG 2015 Przygotuję Cię do spotkania z klasą trzecią. Wskażę różne osoby rozwiązywania spo zadań tekstowych. z Utrwalę wiedzę zdobytą w szkole. Sprawię, że polubisz zadania z treścią. 2 klasa ELŻBIETA JARDANOWSKA ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI MATEMATYKA Z U Ś M I E C H E M Profesora Rozumka DANUTA BUDZICH Testy z matematyki zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015 DANUTA BUDZICH ANNA KOWALSKA 12 kroków do sukcesu Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie Potęgi i pierwiastki Procenty Wyrażenia algebraiczne Równania i układy równań Funkcja i jej wykresy Statystyka Figury płaskie – własności Figury płaskie – obwody i pola Bryły Zastosowania matematyki A 0 B C D d d d d d d d d d d h H 1 3 3 Liczby wymierne dodatnie KROK 4 KROK 5 KROK 6 KROK 7 KROK 8 KROK 9 KROK 10 KROK 11 KROK 12 KROK 1 KROK 2 KROK 3 opracowano zgodnie z zasadą egzaminu gimnazjalnego obowiązującego od 2012 roku. Testy z matematyki dla gimnazjalisty MARIA POPIELA TESTY Z JĘZYKA POLSKIEGO Zadania opracowano zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015 5-6 lat dla dzieci 2015-03-31 10:59:04

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Katalog NIKO 2015

 • KATALOG2015

  Przygotuj Ci do spotkania

  z klas trzeci.

  Wska rne osoby rozwizywaniaspozada tekstowych.z

  Utrwal wiedz zdobyt w szkole.

  Sprawi, e polubisz zadania

  z treci.

  2klasa

  ELBIETA JARDANOWSKA

  ZBIR ZADA Z MATEMATYKI

  MATEMATYKAZUMIECHEM

  LLLiLLLiLLiLLizzaawaaww

  m

  k

  d

  e

  a

  r y

  w

  c

  z

  Profesora Rozumka

  DANUTA BUDZICH

  Testy z matematyki zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczcymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

  DANUTA BUDZICH

  ANNA KOWALSKA

  12 krokwdo sukcesu

  Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie

  Potgi i pierwiastki

  ProcentyWyraenia algebraiczne

  Rwnania i ukady rwnaFunkcja i jej wykresy

  StatystykaFigury paskie wasnoci

  Figury paskie obwody i pola

  BryyZastosowania matematyki

  A

  0

  B

  C

  D

  D

  dd1

  dddddddd2

  h

  H

  133

  Liczby wymierne dodatnie

  KROK 4

  KROK 5

  KROK 6

  KROK 7

  KROK 8

  KROK 9

  KROK 10

  KROK 11

  KROK 12

  KROK 1

  KROK 2

  KROK 3

  opracowano zgodnie z zasad

  egzaminu gimnazjalnego

  obowizujcego od 2012 roku.

  Testy z matematyki dla gimnazjalisty

  Agnieszka Paszkiewicz

  ksieczka zawieralaminowane strony

  Baw si z kotkamiRysowanie po ladzieBaw si z kotkamiRysowanie po ladzie PISAK

  SUCHOCIERALNYGRATIS!

  r j ay i zs z uu m j

  MARIA POPIELA

  TESTY Z JZYKA POLSKIEGO

  Zadania opracowano zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  dotyczcymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

  5-6 latdla dzieci

  2015-03-31 10:59:04

  Hnal^V

 • PRZEDSZKOLEKoloruj wiatKsika Koloruj wiat adresowana jest do modszych przedszkolakw. Tytu ksiki jednoznacznie wskazuje, e dominujc aktywnoci dzieci bdzie kolorowanie czyli rodzaj wicze grafomotorycznych, ktre usprawniaj rk piszc.Czynno ta czy si z innymi wartociowymi wiczeniami edukacyjnymi typu:

  nazywanie rolin i zwierzt oraz rodowisk przyrodniczych bliskich dziecku, nazywanie zawodw, rodkw lokomocji, kolorw i ksztatw, oglna orientacja w pooeniu przedmiotw w przestrzeni (blisko, daleko, wysoko, nisko,

  nad, pod), zauwaanie rnic i podobiestw midzy dwoma obrazkami, ilociowe ujmowanie zbiorw i ich porwnywanie (wicej, mniej, tyle samo), rozrnianie wielkoci przedmiotw (mae, due), ujmowanie zalenoci przyczynowoskutkowych, kolejnoci zdarze, porwnywanie i wykrywanie rnic midzy przedmiotami itp.

  Gorco polecam ksik, warto bowiem pamita, e nic nie zastpi dziecku szczeglnie przed-szkolakowi kontaktu z wartociow ksik edukacyjn.

  autor: Magorzata PodlenaISBN: 978-83-927230-5-9wydanie: 2009, wydanie Iilo stron: 48 stronformat: 210 x 295 mmoprawa: mikka

  Lubi matematykLubi matematyk to ksika zawierajca zestaw zabaw i wicze wspomagajcych przygotowa-nie dziecka do podjcia nauki w szkole. Zawiera 63 karty pracy.Dziecko bawi si i uczy si wdrujc po matematycznych Krainach:

  amigwek Zbiorw Figur Porwna Liczb Dziaawiczenia znajdujce si w ksice wspomagaj rozwj umysowy dziecka, pomagaj zrozumie pojcia ma-tematyczne, doskonal mylenie operacyjne, wdraaj do uwanego patrzenia oraz skupienia uwagi. Podczas matematycznej wdrwki dziecko uczy si klasy kowania, porwnywania liczebnoci, porzdkowania i przeli-czania elementw, poznaje podstawowe gury geometryczne oraz znaki matematyczne. Dziecko jest aktywne, ma sposobno wykazania si wasn pomysowoci. Wszystkie zadania i wiczenia odnosz si do czynnoci i zdarze znanych dziecku z ycia codziennego.Na kadej stronie znajduj si wiczenia grafomotoryczne usprawniajce rk piszc. Wielkim walorem ksiki jest barwna szata gra czna, ktra zachca dziecko do pracy i zabawy.

  autor: Magorzata PodlenaISBN: 978-83-927663-0-8wydanie: 2008, wydanie Iilo stron: 80 stronformat: 210 x 295 mmoprawa: mikka

  Mj may wiatSzanowni Pastwo, w rce waszych dzieci oddaj swoj ksik majc nadziej, e bdzie ona prze-wodnikiem po wiecie wiedzy.Dzieci w wieku przedszkolnym ciekawe s wiata, lubi odkrywa nowe rzeczy, bada nieznane. Ksika dostarcza wielu przykadw z ycia codziennego. wiczenia doskonal motoryk ma, logiczne mylenie, pami wzrokow, koordynacj wzrokoworuchow. Kade dziecko bdzie mogo doskonali swoje umiejtnoci. To dobra ksika po-zwalajca zorganizowa czas, szczeglnie w pochmurne dni, kiedy dzieci mog odda si pracy twrczej i poznawa wiat zabaw na kartach ksiki.Ksika Mj may wiat zostaa opracowana zgodnie z Now Podstaw Programow wynikajc z rozporzdze-nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

  autor: Mirosawa Hanna NowakISBN: 978-83-932405-5-5wydanie: 2011, wydanie Iilo stron: 48 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Cena detaliczna

  12,99 z

  Cena detaliczna

  12,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl 1

 • PRZEDSZKOLEOdkrywamy wiatSzanowni Pastwo, w rce waszych dzieci oddaj swoj ksik majc nadziej, ebdzie ona przewodnikiem po wiecie wiedzy. Dzieci w wieku przedszkolnym ciekawe s wiata, lubi odkrywa nowe rzeczy, bada nieznane.Ksika dostarcza wielu przykadw z ycia codziennego. wiczenia doskonal motoryk ma, lo-giczne mylenie, pami wzrokow, koordynacj wzrokoworuchow. Kade dziecko bdzie mogo doskonali swoje umiejtnoci. To dobra ksika pozwalajca zorganizowa czas, szczeglnie w po-chmurne dni, kiedy dzieci mog odda si pracy twrczej i poznawa wiat zabaw na kartach ksiki.Ksika Odkrywamy wiat zostaa opracowana zgodnie z Now Podstaw Programow wynika-jc z rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

  autor: Mirosawa Hanna NowakISBN: 978-83-932405-1-7wydanie: 2011, wydanie Iilo stron: 56 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Olimpek umaluchwSzanowni rodzice! Nic nie zastpi kontaktu dziecka z ksik na kadym etapie jego rozwoju. Dlatego polecam wszystkim mamom i tatom now ksik dla dzieci 34 letnich, ktra wzbogaci Pastwa pociechy o nowe wiadomoci i umiejtnoci.Wielokierunkwo zawartych w Olimpku w przedszkolu wicze zapewni Waszym pociechom wielotorowy, wszechstronny, harmonijny rozwj, a ujcie zada w form zabawow wniesie rado do wsplnej pracy. Zada-nia s uoone w taki sposb, aby w czasie wykonywania jednego z nich byy ksztatowane 23 umiejtnoci. Obejmuj one zakres podstawy programowej i s zgodne z etapem rozwoju na jakim znajduj si Pastwa dzieci.Z yczeniami owocnej pracy zapraszam do korzystania z Olimpka u maluchw.

  autor: Elbieta DdzaISBN: 978-83-927230-2-8wydanie: 2010, wydanie Iilo stron: 48 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Olimpek wprzedszkoluSzanowni rodzice! Nic nie zastpi kontaktu dziecka z ksik na kadym etapie jego rozwoju. Dlatego polecam wszystkim Mamom i Tatom now ksik dla dzieci 56 letnich, ktra wzbogaci Pastwa pociechy o nowe wiadomoci i umiejtnoci.Wielokierunkowo zawartych w Olimpku w przedszkolu wicze zapewni Waszym pociechom wielotorowy, wszechstronny, harmonijny rozwj, a ujcie zada w form zabawow wniesie rado do wsplnej pracy. Zadania s uoone w taki sposb, aby w czasie wykonywania jednego z nich byy ksztatowane 23 umiejtnoci.

  Obejmuj one zakres podstawy programowej i s zgodne z etapem rozwoju na jakim znajduj si Pastwa dzieci. Z yczeniami owocnej wsppracy zapraszamy do korzystania z Olimpka w przedszkolu.

  autor: Elbieta DdzaISBN: 978-83-927230-6-6wydanie: 2010, wydanie Iilo stron: 56 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Cena detaliczna

  12,99 z

  Cena detaliczna

  12,99 z

  Cena detaliczna

  12,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl2

 • PRZEDSZKOLEAda i Ola zapraszaj do przedszkolaKsika skierowana jest do dzieci 3, 4 letnich oraz wszystkich maluchw, ktre wkrtce przekrocz prg przedszkola. Proponowane zabawy i zadania maj na celu nie tylko rozwijanie spostrzegawczoci, sprawnoci manualnej, umiejtnoci logicznego mylenia oraz poszerzanie wiedzy o otaczajcym wiecie, ale przede wszystkim ua-twienie dziecku adaptacji w warunkach przedszkolnych.Dla wielu dzieci, a take ich rodzicw, pierwsze spotkanie z przedszkolem jest trudnym przeyciem. Nowe, nieznane otoczenie, wywouje u dziecka stres. Wane jest, aby przeama strach malucha, wprowadzajc go stopniowo w przedszkolny wiat.Ksika pomoe zbudowa u dziecka pozytywny stosunek emocjonalny do przedszkola, przez co uatwi mu przystosowanie si do nowego rodowiska.

  autor: Katarzyna SiedlanowskaISBN: 978-83-64077-04-3wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 56 stron + 2 arkusze z naklejkami gratis!format: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Katarzyna Siedlanowska

  ADA i OLAzapraszaj do przedszkola

  Ksikazawiera ponad

  100NAKLEJEK

  Tga gowa przedszkolakaTo edukacyjna ksieczka dla starszych przedszkolakw. Zestaw zada i wicze zosta tak dobrany, eby jak najefektywniej stymulowa rozwj intelektualny dziecka, pamitajc przy tym, e podsta-wow form aktywnoci dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa.Zaproponowane w publikacji wiczenia maj na celu:

  rozwj wyobrani (np. opowiedz, co tu nie pasuje? czego brakuje?) i spostrzegawczoci (np. porwnywanieobrazkw, wyszukiwanie rnic i podobiestw, czenie w pary jednakowych wzorcw),

  usprawnianie zdolnoci jzykowych (np. budowanie odpowiedzi na pytania do sytuacji przedstawionej naobrazku),

  doskonalenie sprawnoci manualnych (np. rysowanie po ladzie, kolorowanie, labirynty), rozumienie stosunkw czasowych (np. co byo najpierw?) i przestrzennych (np. nad, pod, obok, przed, za) oraz

  cech wielkociowych (np. co jest mniejsze? Co jest wysze)Poprzez kontakt i prac z ksik edukacyjn warto przygotowa przedszkolaka do roli ucznia.A zatem. Do szkoy gotowi start!

  autor: Magorzata PodlenaISBN: 978-83-934560-0-0wydanie: 2011, wydanie Iilo stron: 56 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  Bawi si iuczTo bestsellerowa ksika z amigwkami, zabawami logicznymi i zadaniami matematycznymi.Mona tu znale labirynty, czenie elementw, szukanie rnic i wiele innych ciekawych zagadnie. Zadania s edukacyjne, rozwijaj zdolnoci manualne, spostrzegawczo, rozwijaj mylenie logiczne dziki czemu dziecko uczy si poprzez zabaw! Dziki ksieczce Zabawy edukacyjne Bawi si i ucz kady moe si prze-kona, e rozwizywanie zada logicznych jest pasjonujc i ksztacc przygod rwnie podczas wakacji.Udanej zabawy!

  autor: Anna PierzchaaISBN: 978-83-934560-6-2wydanie: 2013, wydanie Iilo stron: 40 stronformat: 165 x 235 mmoprawa: mikka

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  7,99 z

  Cena detaliczna

  12,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl 3

 • PRZEDSZKOLE

  Pewnym krokiem do szkoyKsika adresowana jest do starszych przedszkolakw. Daje znakomit podstaw do podjcia nauki w szkole. Zawiera elementy edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i spo-ecznej.W ksice znajduje si wiele rodzajw wicze i zada. Dodatkowym atutem ksiki s rnorodne i ciekawe wiczenia grafomotoryczne typu: czenie kropek, pisanie i rysowanie po ladzie, rysowanie linii pionowych, poziomych, rwnolegych, ukonych itp.; krelenie szlaczkw literopodobnych, rysowanie, kolorowanie i wy-cinanie konturw.Gorco polecam ksik, warto bowiem pamita, e nic nie zastpi dziecku szczeglnie przedszkolakowi kontaktu z wartociow ksik edukacyjn.

  autor: Magorzata PodlenaISBN: 978-83-927230-1-1wydanie: 2009, wydanie Iilo stron: 64 stronyformat: 210 x 295 mmoprawa: mikka

  Poka co potrafi Ksieczka przeznaczona jest dla dzieci wchodzcych w wiat edukacji przedszkolnej i wcze-snoszkolnej. Moe suy te do pracy z dziemi starszymi jako materia do pracy wyrwnawczej.Zawarte w ksieczce wiczenia obejmuj: rozwj sprawnoci manualnej, suchu fonemowego, logicznego mylenia, wyobrani, spostrzegawczoci, koncentracji, orientacji w stosunkach przestrzennych, klasy kacji ilociowej i jakociowej, zawieraj rwnie elementy wiczenia techniki czytania.Samoocena, ktra pojawia si na kadej stronie ma mobilizowa dzieci do dziaania i krytycznego spojrzenia na wasn prac. Od osb dorosych zaley jak form nagrody zastosuj w zwizku z samoocen.Polecenia, ktre umieszczone s przed zadaniami czyta Rodzic lub Nauczyciel- pozwala to na dyskretne kiero-wanie prac dziecka. Dziecko uczy si i sprawdza swoje umiejtnoci poprzez zabaw!Kochani! Bawcie si razem z dziemi!Rekomendacja: dr Maria Gadyszewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydzia Pedago-giki i Psychologii Instytut Pedagogiki

  autor: Beata KrysiskaISBN: 978-83-934560-9-3wydanie: 2013, wydanie Iilo stron: 56 stronformat: 195 x 275 mmoprawa mikka

  Nie tylko dla przedszkolakwPo ksieczk pt. Nie tylko dla przedszkolakw mog sign zarwno przedszkolaki jak i dzieci nieco starsze.Znajd tu ciekawe zadania i duo kolorowanek. Tematyka wicze jest bliska codzien-nym dowiadczeniom dzieci, daje te okazj do bogacenia ich sownictwa. Dzieci znajd tu rwnie duo wicze grafomotorycznych, a wszystko po to, aby rka pisaa sprawniei precyzyjnie.Zapraszamy do zabawy i nauki.

  autor: Magorzata GojaISBN: 978-83-64359-66-8wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 48 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  9788364359668

  Magorzata

  Goja

  34LATA

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl4

 • PRZEDSZKOLERysunki, rysuneczki. Kucykowe kropeczki :)Stare powiedzenie, e zeszyt to wizytwka ucznia, jest bez wtpienia aktualne.Co zatem zrobi, eby literki byy ksztatne, napisane starannie i mieciy si w liniaturze? Odpowied jest prosta stosowa wiczenia grafomotoryczne. Stanowi one wstp do waciwego pisania. Dziki nim dziecko usprawnia piszc rk i koordynacj wzrokowo-ruchow, a take doskonale rozwija zdolno koncentracji. Serdecznie polecamy.

  autor: Magorzata PodlenaISBN: 978-83-64359-00-2wydanie: 2013, wydanie Iilo stron: 40 stron foliowanychformat: 285 x 205 mmoprawa: mikkaPisak suchocieralny GRATIS!

  Rysunki, rysuneczki Dinusia Gbeczki:)Stare powiedzenie, e zeszyt to wizytwka ucznia, jest bez wtpienia aktualne.Co zatem zrobi, eby literki byy ksztatne, napisane starannie i mieciy si w liniaturze? Odpowied jest prosta stosowa wiczenia grafomotoryczne. Stanowi one wstp do waciwego pisania. Dziki nim dziecko usprawnia piszc rk i koordynacj wzrokowo-ruchow, a take doskonale rozwija zdolno koncentracji.Serdecznie polecamy.

  autor: Magorzata PodlenaISBN: 978-83-64359-03-3wydanie: 2013, wydanie Iilo stron: 40 stron foliowanychformat: 285 x 205 mmoprawa: mikkaPisak suchocieralny GRATIS!

  Rysunki, rysuneczki Zuzi Biedroneczki :)Stare powiedzenie, e zeszyt to wizytwka ucznia, jest bez wtpienia aktualne.Umiejtno rysowania po ladzie warto doskonali od najmodszych lat. Jest to bowiem bardzo poyteczne poczenie nauki i zabawy. Z jednej strony rozwija u dziecka koordynacj wzrokowo-ruchow, koncetracj uwagi i uczy cierpliwoci, a z drugiej jest ciekawym, lubianym przez nie zajciem. Rysujc po ladzie dziecko uczy si prawidowego trzymania przyborw, jednoczenie doskonalc pynno ruchw.Serdecznie polecamy.

  autor: Magorzata PodlenaISBN: 978-83-934560-8-6wydanie: 2013, wydanie Iilo stron: 40 stron foliowanychformat: 285 x 205 mmoprawa: mikkaPisak suchocieralny GRATIS!

  0DJRU]DWD3RGOHQD

  RRyyssuu iii.. :::))

  ZLF]HQLDXVSUDZQLDMFHSLV]FUF]N

  ksieczkawielokrotnego

  uytku

  dla

  dziew

  czynek

  0DJRU]DWD3RGOHQD

  RRyyssuu iii ))

  ZLF]HQLDXVSUDZQLDMFHSLV]FUF]Ndla

  chopc

  w

  ksieczkawielokrotnego

  uytku

  Magorzata Podlena

  Rysunki, rysuneczki Zuzi Biedroneczki :)

  3-4

  latki wiczenia usprawniajce piszc rczk

  ksieczkawielokrotnego

  uytku

  Kacperek i Hania zapraszaj do zada rozwizywaniaKsika pt. Kacperek i Hania do zada rozwizywania przeznaczona jest dla modszych przedszkolakw. Poza zada-niami, ktre maj na celu wspomaganie oglnego rozwoju dziecka, znajduj si tu rwnie wiczenia usprawniajce grafomotoryk. Rysowanie po ladzie jest nieodzownym elementem tego typu wicze. Dziki nim dziecko doskonali precyzj ruchw piszcej rki i tym samym przygotowuje si do waciwej nauki pisania w szkole.Zadania bogac sownictwo dziecka, doskonal jego pami i umiejtno koncentrowania uwagi. Ucz wytrwa-oci oraz planowania pracy. Wikszo zada dziecko moe wykonywa samodzielnie.

  autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-06-4wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 32 strony foliowaneformat: 205 x 285 mmoprawa: mikkaPisak suchocieralny GRATIS!

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  uuyyttkkuu

  9 788364 359064

  Cena detaliczna

  14,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl 5

 • PRZEDSZKOLE

  Myszka Ania zaprasza do zada rozwizywaniaKsika pt. Myszka Ania zaprasza do rozwizywania przeznaczona jest dla modszych przedszkolakw. Poza za-daniami, ktre maj na celu wspomaganie oglnego rozwoju dziecka, znajduj si tu rwnie wiczenia uspraw-niajce grafomotoryk. Rysowanie po ladzie jest nieodzownym elementem tego typu wicze. Dziki nim dziec-ko doskonali precyzj ruchw piszcej rki i tym samym przygotowuje si do waciwej nauki pisania w szkole.Zadania bogac sownictwo dziecka, doskonal jego pami i umiejtno koncentrowania uwagi. Ucz wy-trwaoci oraz planowania pracy. Wikszo zada dziecko moe wykonywa samodzielnie.

  autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-09-5wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 32 strony foliowaneformat: 205 x 285 mmoprawa: mikkaPisak suchocieralny GRATIS!

  ieczkalokrotnego

  9 788364 359095

  Cena detaliczna

  14,99 z

  ksiwiel

  Baw si z kotkamiWan czci procesu przygotowujcego dziecko do nauki w szkole jest spraw-no grafomotoryczna, ktra wpywa m.in. na jako pisania. U kilkulatkw roz-wija j mona na przykad poprzez rysowanie.Oddajemy w rce najmodszych ksieczk z ciekawymi obrazkami do rysowania po la-dzie. Dziki foliowanym stronom i specjalnemu pisakowi dziecko moe z niej korzysta wielokrotnie. Wskazany kierunek rysowania uczy dzieci prawidowego nawyku zwizanegoz kierunkiem pisania - od strony lewej do prawej oraz z gry na d.

  autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-21-7wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 16 stron foliowanychformat: 165 x 235 mmoprawa: mikkaPisak suchocieralny GRATIS!

  Baw si z wiewirkamiWan czci procesu przygotowujcego dziecko do nauki w szkole jest sprawno grafomo-toryczna, ktra wpywa m.in. na jako pisania. U kilkulatkw rozwija j mona na przykadpoprzez rysowanie.Oddajemy w rce najmodszych ksieczk z ciekawymi obrazkami do rysowania po ladzie. Dziki foliowanym stronom i specjalnemu pisakowi dziecko moe z niej korzysta wielokrotnie. Wskazany kierunek rysowania uczy dzieci prawidowego nawyku zwizanego z kierunkiem pisania - od strony lewej do prawej oraz z gry na d.

  autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-18-7wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 16 stron foliowanychformat: 165 x 235 mmoprawa: mikkaPisak suchocieralny GRATIS!

  9 788364 359217

  Agnieszka Paszkiewicz

  ksieczka zawieralaminowane strony

  Baw si z kotkamiRysowanie po ladzieBaw si z kotkamiRysowanie po ladzie PISAK

  SUCHOCIERALNYGRATIS!

  r j ay i zs z uu m j

  Cena detaliczna

  9,90 z

  9 788364 359187

  Agnieszka Paszkiewicz

  Baw si z wiewirkamiRysowanie po ladzieBaw si z wiewirkamiRysowanie po ladzie

  ksieczka zawieralaminowane strony

  PISAKSUCHOCIERALNY

  GRATIS! 3-4latki

  r jysui

  z um jaz

  Cena detaliczna

  9,90 z

  Baw si z pieskamiWan czci procesu przygotowujcego dziecko do nauki w szkole jest sprawno grafomotoryczna, ktra wpywa m.in. na jako pisania. U kilkulatkw rozwija j mona na przykad poprzez rysowanie.Oddajemy w rce najmodszych ksieczk z ciekawymi obrazkami do rysowania po ladzie. Dziki foliowanym stro-nom i specjalnemu pisakowi dziecko moe z niej korzysta wielokrotnie. Wskazany kierunek rysowania uczy dzieci prawidowego nawyku zwizanego z kierunkiem pisania - od strony lewej do prawej oraz z gry na d.Zachcamy do nauki i zabawy. Warto uczy dziecko pracy z ksik od najmodszych lat.RYSUJ I ZMAZUJ

  autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-24-8wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 16 stron foliowanychformat: 165 x 235 mmoprawa: mikkaPisak suchocieralny GRATIS!9 788364 359248

  Agnieszka Paszkiewicz

  ksieczka zawieralaminowane strony

  Agnieszka Paszkiewicz

  BBaaww ssii zz ppiieesskkaammiiRRyyssoowwaanniiee ppoo llaaddzziieeBaw si z pieskamiRysowanie po ladzie PISAKSUCHOCIERALNY

  GRATIS! chopcy

  r j ay i zs z uu m j

  Cena detaliczna

  9,90 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl6

 • PRZEDSZKOLEWzorki dla przedszkolakw Dziewczyneki ChopakwKsika adresowana jest do modszych przedszkolakw.Zawiera proste wiczenia grafomotoryczne, ktre maj na celu przygotowanie dzieci do podjcia nauki pisania. Rozwijaj one koordynacj wzrokowo-ruchow, percepcj wzrokow i orientacj przestrzenn. wiczenia grafomotoryczne pomagaj w nabyciu waciwych nawykw ruchowych, potrzebnych podczas pisania, a w szczeglnoci ruchu rki od strony lewej do prawej, z gry na d oraz ruchu okrnego odwrotnego do ruchu wskazwek zegara.

  autor: Katarzyna SiedlanowskaISBN: 978-83-64077-25-8wydanie: 2015, wydanie Iilo stron: 32 stronyformat: 285 x 202 mmoprawa: mikka

  9 788364 077258

  Cena detaliczna

  8,90 z

  3-4 latadla dzieci

  OKLADKI_wzorki_szlaczki.indd 1-2 2015-03-31 10:58:46

  NOWO

  Wycinanki dla dzieciKsika adresowana jest do starszych przedszkolakw. Zawiera 16 kart rnokolorowych wycinanek.Do wykonania zada znajdujcych si w ksice przydadz si nastpujce przybory: noyczki, linijka, klej, wczka lub sznurek, dziurkacz oraz tama obustronnie klejca.

  autor: Igor BuszkowskiISBN: 978-83-934560-5-5wydanie: 2013, wydanie Iilo stron: 16 kartformat: 210 x 295 mmoprawa: mikka

  ZMaciusiem iZuzi dzieci si nie nudzKsika adresowana jest do dzieci 5 i 6-letnich. Zostaa opracowana zgodnie z now Podstaw programo-w wychowania przedszkolnego.Proponowane zabawy i zadania maj na celu nie tylko przygotowanie do podjcia nauki czytania i pisania w szkole, ale te ksztatowanie umiejtnoci spoecznych niezbdnych do poprawnych relacji z dziemi i dorosymi.wiczenia zawarte w ksice rozwijaj koordynacj wzrokowo-ruchow, percepcj wzrokow i suchow, orientacj przestrzenn oraz procesy poznawcze. Dzieci, pomagajc bohaterom ksieczki, ucz si rozwizywania problemw oraz uwraliwiaj na potrzeby i uczucia innych.

  autor: Katarzyna SiedlanowskaISBN: 978-83-64077-03-6wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 64 stronformat: 285 x 205 mmoprawa: mikka

  IGOR BUSZKOWSKI

  dziecidzieciDziecidzieciDLADLAdladla

  Z Maciusiem i Zuzi

  arzyna SiedlanowskaKKatataKKataataKa artaa ynayna Syna

  dzieci si nie nudzCena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  9,90 z

  Wesoe szlaczki buki, kreski i zygzaczkiKsika adresowana jest do dzieci 5 i 6-letnich.Zawiera wiczenia grafomotoryczne, ktre maj na celu przygotowanie dzieci do podjcia nauki pisa-nia. Rozwijaj koordynacj wzrokowo-ruchow, percepcj wzrokow i orientacj przestrzenn. wiczenia grafomotoryczne pomagaj w nabyciu waciwych nawykw ruchowych, potrzebnych podczas pisania,a w szczeglnoci ruchu rki od strony lewej do prawej, z gry na d oraz ruchu okrnego odwrotnego do ruchu wskazwek zegara.

  autor: Katarzyna SiedlanowskaISBN: 978-83-64077-26-5wydanie: 2015, wydanie Iilo stron: 32 stronyformat: 285 x 202 mmoprawa: mikka9 788364 077265

  Cena detaliczna

  8,90 zC d li

  5-6 latdla dzieci

  OKLADKI_wzorki_szlaczki.indd 3-4 2015-03-31 10:59:04

  5-655 latdla dzieci

  NOWO

  www.wydawnictwoNIKO.pl 7

 • SZKOA PODSTAWOWA

  Literka za literkKsika adresowana jest do dzieci rozpoczynajcych nauk w szkole. Dziecko moe z niej korzysta na zajciach do-datkowych, jak rwnie w ramach wicze utrwalajcych w domu.Dla nauczyciela moe stanowi pomoc przy wprowadzaniu wszystkich liter alfabetu. Wiele miejsca zajmuj atrakcyjne dla dzieci wicze-nia usprawniajce grafomotoryk, m.in. czenie kropek, pisanie i rysowanie po ladzie, kolorowanie i wycinanie.Dzieci znajd tu rwnie to co lubi najbardziej krzywki, zgadywanki, wyszukiwanie rnic midzy obrazkami itp. wiczenia za-proponowane w ksice zawieraj rwnie elementy terapii pedagogicznej. Niewtpliwym walorem ksiki jest jej uporzdkowana i ciekawa forma, ktra daje dziecku poczucie bezpieczestwa i pozwala na jego samodzieln prac. yczymy miej zabawy i nauki.

  autor: Magorzata PodlenaISBN: 978-83-927663-6-0wydanie: 2012, wydanie Iilo stron: 64 stronyformat: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Cena detaliczna

  14,99 z

  9 788364 359699

  Cena detaliczna

  6,90 z

  NOWO

  Literki cytrynowe ucz pisaniai poprawiaj mowKsieczka Literki cytrynowe ucz pisania i poprawiaj mow Agnieszki Pasz-kiewicz przeznaczona jest dla dzieci w wieku 47 lat.Uczy rozpoznawania, nazywania i prawidowego pisania liter.Plusem publikacji s doczone naklejki, ktre dadz dzieciom wiele radoci i pobudz procesy mylowe. Kada naklejka jest czci poszczeglnych rysunkw zawartych w ksieczce.

  autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-69-9wydanie: 2015, wydanie Iilo stron: 32 strony + arkusz z naklejkami gratis!format: 285 x 202 mmoprawa: mikka

  C

  6

  A B C D E F

  H I J

  K LG

  R S T

  U W M N O P

  Z a

  y

  c be i d f g h

  j

  l m n k o r

  s u w p t z

  *7

  Przygoda z literkamiKsika Przygoda z literkami Agnieszki Paszkiewicz przeznaczona jest dla dzieci w wieku 4 7 lat.Uczy rozpoznawania, nazywania i prawidowego pisania liter. Dziki laminowanym stronom i suchocieralnemu pisakowi dziecko ma moliwo wielokrotnego powtarzania wicze do momentu uzyskania zadowalajcego je efektu. Plusem publikacji s doczone naklejki, ktre dadz dziecku wiele radoci i pobudz procesy mylowe. Kada naklejka jest czci poszczeglnych rysunkw zawartych w ksieczce.

  autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-63-7wydanie: 2015, wydanie Iilo stron: 32 strony foliowane

  + arkusz z naklejkami gratis!format: 285 x 202 mmoprawa: mikkaPisak suchocieralny GRATIS!

  9 788364 359637

  Cena detaliczna

  14,99 z

  9aVYo^ZX^ll^Z`j),aVi

  Rozumiem co czytamPrzekazuj Waszym dzieciom ksik, ktra pomoe im w zdobywaniu umiejtnoci w zakresie 3 standardw: czytania, pisania i wykorzystywania wiedzy w praktyce.Ukad treci w ksice jest tak pomylany, aby poradzi sobie czytajcy ucze w wieku od 7 do 11 lat. Dziecko 7letnie rozwijajce swoje umiejtnoci poprzez karty pocztkowe, bez problemu poradzi sobie z pniejszymi, trudnymi kartami. Dziecko 11letnie w czasie rozwi-zywania kart pocztkowych utrwali nabyte umiejtnoci, a pniej w czasie wykonywania kart trudnych rozwinie je. Wanym atutem tej ksiki jest cakowite odejcie od kanonu lektur szkolnych. Ma to na celu sprawdzanie rzeczywistej umiejtnoci czytania ze zrozumieniem, pisania i wykorzystywania wiedzy w praktyce, bez podpierania si wczeniej uzyskan wiedz o lekturach omawianych w klasie. Nauczyciel t ksik moe wykorzysta na lekcji, indywidualizujc tok nauczania.

  autor: Elbieta DdzaISBN: 978-83-927230-9-7wydanie: 2008, wydanie Iilo stron: 64 stronyformat: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Cena detaliczna

  14,99 z

  NOWO

  A B C D E F

  H I J

  K LG

  R S T

  U W M N O P

  Z a

  y

  c be i d f g h

  j

  l m n k o r

  s u w p t z

  www.wydawnictwoNIKO.pl8

 • SZKOA PODSTAWOWAGwka pracuje, tecik rozwizuje. Sprawdziany wiedzy iumiejtnoci dla uczniw klas ISprawdziany wiedzy i umiejtnoci szkolnych dla uczniw klas pierwszych maj na celu systematyczne badanie opanowanych przez nich umiejtnoci i przyswojonych wiadomoci z zakresu edukacji poloni-stycznej, matematycznej i przyrodniczej. W ten sposb ukierunkuj i przygotuj do sprawdzianu na za-koczenie pierwszego etapu edukacji szkolnej.Przedmiotem monitorowania s umiejtnoci zgodne z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. wyszczeglnione w Podstawie programowej ksztacenia oglnego dla szk podstawowych.Tematyka sprawdzianw zostaa dopasowana do pr roku, zjawisk zachodzcych w przyrodzie, wit jest bliska i przyjazna dziecku. Kady test zawiera szczegowy plan sprawdzanych umiejtnoci i nabytych wiadomoci, kart samooceny ucznia, miejsce na ocen i komentarz nauczyciela oraz szczegow instrukcj do sprawdzania i oceny.Opracowane sprawdziany maj by pomoc i inspiracj dla nauczycieli. Sposb oceniania jest propozycj, a kady nauczy-ciel powinien dostosowa go do wewntrzszkolnego systemu oceniania obowizujcego w danej placwce.

  autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-932405-9-3wydanie: 2012, wydanie Iilo stron: 80 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  Gwka pracuje, tecik rozwizuje. Sprawdziany wiedzy iumiejtnoci dla uczniw klas IISprawdziany wiedzy i umiejtnoci szkolnych dla uczniw klas drugich maj na celu systematyczne badanie opanowanych przez nich umiejtnoci i przyswojonych wiadomoci z zakresu edukacji polo-nistycznej, matematycznej i przyrodniczej. W ten sposb ukierunkuj i przygotuj do sprawdzianu na zakoczenie pierwszego etapu edukacji szkolnej.Przedmiotem monitorowania s umiejtnoci zgodne z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. wyszczeglnione w Podstawie programowej ksztacenia oglnego dla szk podstawowych.Tematyka sprawdzianw zostaa dopasowana do pr roku, zjawisk zachodzcych w przyrodzie, wit jest bliska i przy-jazna dziecku. Kady test zawiera szczegowy plan sprawdzanych umiejtnoci i nabytych wiadomoci, kart samooceny ucznia, miejsce na ocen i komentarz nauczyciela oraz szczegow instrukcj do sprawdzania i oceny.Opracowane sprawdziany maj by pomoc i inspiracj dla nauczycieli. Sposb oceniania jest propozycj, a kady na-uczyciel powinien dostosowa go do wewntrzszkolnego systemu oceniania obowizujcego w danej placwce.

  autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-932405-2-4wydanie: 2012, wydanie Iilo stron: 88 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  Gwka pracuje, tecik rozwizuje. Sprawdziany wiedzy iumiejtnoci dla uczniw klas IIISprawdziany wiedzy i umiejtnoci szkolnych dla uczniw klas trzecich maj na celu systematyczne badanie opanowanych przez nich umiejtnoci i przyswojonych wiadomoci z zakresu edukacji polo-nistycznej, matematycznej i przyrodniczej. W ten sposb ukierunkuj i przygotuj do sprawdzianu na zakoczenie pierwszego etapu edukacji szkolnej.Przedmiotem monitorowania s umiejtnoci zgodne z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grud-nia 2008 r. wyszczeglnione w Podstawie programowej ksztacenia oglnego dla szk podstawowych.Tematyka sprawdzianw zostaa dopasowana do pr roku, zjawisk zachodzcych w przyrodzie, wit jest bliska i przyjazna dziecku. Kady test zawiera szczegowy plan sprawdzanych umiejtnoci i nabytych wiadomoci, kart samooceny ucznia, miejsce na ocen i komentarz nauczyciela oraz szczegow instrukcj do sprawdzania i oceny.Opracowane sprawdziany maj by pomoc i inspiracj dla nauczycieli. Sposb oceniania jest propozycj, a kady nauczyciel powinien dostosowa go do wewntrzszkolnego systemu oceniania obowizujcego w danej placwce.

  autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-932405-6-2wydanie: 2012, wydanie Iilo stron: 80 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl 9

 • SZKOA PODSTAWOWATropik matematyczny dla klasy IKsika przeznaczona jest dla uczniw klasy I.Zostaa opracowana zgodnie z now podstaw programow MEN. Moe by wykorzy-stywana jako uzupeniajcy zeszyt wicze do wszystkich podrcznikw dopuszczo-nych do uytku szkolnego na poziomie klasy I ksztacenia zintegrowanego, do zaj dydaktycznowyrwnawczych lub doskonalenia umiejtnoci matematycznych pod-czas pracy w domu.

  autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-64077-00-5wydanie: 2013, wydanie Iilo stron: 88 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: mikka

  Tropik matematyczny dla klasy IIKsika przeznaczona jest dla uczniw klasy II.Zostaa opracowana zgodnie z now podstaw programow MEN. Moe by wykorzystywana jako uzupeniajcy zeszyt wicze do wszystkich podrcz-nikw dopuszczonych do uytku szkolnego na poziomie klasy II ksztacenia zintegrowanego, do zaj dydaktycznowyrwnawczych lub doskonalenia umiejtnoci matematycznych podczas pracy w domu.

  autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-64077-01-2wydanie: 2013, wydanie Iilo stron: 88 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: mikka

  Tropik matematyczny dla klasy IIIKsika przeznaczona jest dla uczniw klasy III.Zostaa opracowana zgodnie z now podstaw programow MEN. Moe by wy-korzystywana jako uzupeniajcy zeszyt wicze do wszystkich podrcznikw do-puszczonych do uytku szkolnego na poziomie klasy III ksztacenia zintegrowanego, do zaj dydaktycznowyrwnawczych lub doskonalenia umiejtnoci matema-tycznych podczas pracy w domu.

  autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-64077-02-9wydanie: 2013, wydanie Iilo stron: 88 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: mikka

  Monika Kozikowska

  3-1=

  4+0=5+2=

  12:4=53=

  Monika Kozikowska

  Monika Kozikowska

  14+13=6+10=

  18-5=15-2=

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl10

 • SZKOA PODSTAWOWARusz gow utwrz sowoKsika przeznaczona jest dla uczniw klas I szkoy podstawowej.Moe by wykorzystywana jako dodatkowy zeszyt wicze do wszystkich podrcznikw dopuszczonych do uytku szkolnego na poziomie I klasy ksztacenia zintegrowanego lub do doskonalenia umiejtnoci polonistycznych podczas pracy w domu. Jej celem jest pokazanie, jak naley zapisywa sylaby, tworzy wyrazy, redagowa proste zdania. Po-nadto uczy, jak wyodrbnia i nazywa rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Ksika uczy poprzez zabaw ze sowem.Zostaa opracowana zgodnie z now podstaw programow MEN.

  autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-64077-05-0wydanie: 2014 wydanie I ilo stron: 88 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: mikka

  Nowe zadania piszemy zdaniaKsika przeznaczona jest dla uczniw klas II szkoy podstawowej.Moe by wykorzystywana jako dodatkowy zeszyt wicze do wszystkich podrcznikw dopuszczonych do uytku szkolnego na poziomie II klasy ksztacenia zintegrowanego lub do doskonalenia umiejtnoci polonistycznych podczas pracy w domu. Jej celem jest pokazanie, jak naley pisa krtkie wypowiedzi na podany temat, redagowa zdania opisujce osoby, zwierzta, roliny i przedmioty, pisa krtkie pozdrowienia, yczenia i listy oraz poprawnie je adresowa.Zostaa opracowana zgodnie z now podstaw programow MEN.

  autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-64077-06-7wydanie: 2014 wydanie I ilo stron: 88 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: mikka

  Trudne zadania piszemy wypracowaniaKsika przeznaczona jest dla uczniw klas III szkoy podstawowej.Moe by wykorzystywana jako dodatkowy zeszyt wicze do wszystkich podrcznikw dopuszczonych do uytku szkolnego na poziomie III klasy ksztacenia zintegrowanego oraz do doskonalenia umiejtnoci polonistycznych podczas pracy w domu. Jej celem jest pokazanie, jak naley pisa zaproszenie, ogoszenie, list, opowiadanie i opis. Zawiera wiele wicze gramatyczno-stylistycznych prowadzcych do nabycia umiejt-noci redagowania krtszych i duszych form wypowiedzi pisemnych.Zostaa opracowana zgodnie z now podstaw programow MEN.

  autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-64077-07-4wydanie: 2014 wydanie I ilo stron: 88 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: mikka

  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk aaakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  rruudddneeeee zzzzzzzaaaddddudne zadTTTTTTTTTTTTTTrrrrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTrrrrrrrrrrrrrTTTTTTTTTTTTrrrrrrrrrrrrrrrTTTTTrrrrrrrrrrr

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl 11

 • SZKOA PODSTAWOWALiterki od kropeczki do laseczkiKsieczka przeznaczona jest dla dzieci rozpoczynajcych nauk pisania liter. Moe te suy jako materia do pracy z dziemi starszymi majcymi trudnoci w opanowa-niu sztuki poprawnego i starannego pisania.Literki na czci stron w wikszoci podzielone s na grupy, wedug cech podobiestwa maych i duych znakw. Suy to lepszemu zapamitaniu ksztatw liter i drogi ich krelenia.Pamitajmy, by przed wiczeniem pisania pokaza dziecku, jak waciwie trzyma przyrzd do pisa-nia, jak przyj postaw ciaa w czasie pisania oraz wskaza kierunek krelenia danych liter.Rekomendacja: dr Maria Gadyszewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydzia Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki

  autor: Beata KrysiskaISBN: 978-83-934560-1-7wydanie: 2013, wydanie Iilo stron: 72 stronyformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  Cyferki do kropeczki do dziewiteczkiKsieczka przeznaczona jest dla dzieci rozpoczynajcych nauk pisania cyfr i wchodzcych w wiat matematyki.Cyferki umieszczone zostay na rnych podoach kartkach gadkich, w kratk i w lini, s one te rnych wielkoci. Dziecko ma rwnie moliwo wiczenia poszczeglnych elemen-tw danych cyferek.Pamitajmy, by przed wiczeniem pisania pokaza dziecku, jak waciwie trzyma przyrzd do pisania, jak przyj postaw ciaa w czasie pisania oraz wskaza kierunek krelenia danych cyfr.Rekomendacja: dr Maria Gadyszewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydzia Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki

  autor: Beata KrysiskaISBN: 978-83-934560-4-8wydanie: 2013, wydanie Iilo stron: 60 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  LITERKI OD KROPECZKI DO LASECZKI

  %HDWD.U\VLVND

  &YFERKI 2'.523(&=.,'2'=,(:,7(&=.,

  %HDWD.U\VLVND

  Przysowie prawd ci powiePrzysowia s dla dziecka form atrakcyjn, atw do zapamitania, wpadajc w ucho. Mona si do nich odnosi i przywoywa na wielu zajciach, przy rnych okazjach, wykorzystujc codzienne sytuacje z ycia dziecka w szkole, w klasie czy w domu.Daj moliwo wykazania si umiejtnoci logicznego mylenia i wycigania wnioskw. Nie sposb przeceni ich wartoci wychowawczych. Pomog nauczycielowi i rodzicowi w coraz trudniejszym procesie wychowania.wiczenia dobrane s w taki sposb, by dziecko mogo pracowa samodzielnie. Umiarkowany stopie trudnoci daje dziecku szans na osignicie sukcesu i motywuje do pracy. Wszystkie wiczenia s powizane z tym, czego ucz si dzieci w szkole. Wiele wicze opracowanych jest w formie rozrywek umysowych.yczymy miej nauki i zabawy.

  autor: Magorzata PodlenaISBN: 978-83-927663-9-1wydanie: 2012, wydanie Iilo stron: 64 stronyformat: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl12

 • SZKOA PODSTAWOWA

  Matematyka z umiechem kl. 1Matematyka z umiechem to zbir zada dla ucznia klasy pierwszej szkoy podstawowej. Zostaa opracowana zgodnie z now podstaw programow. Moe suy pomoc w cza-sie zaj szkolnych lub by wykorzystywana do pracy samodzielnej w domu. Zbir zada pogbi i utrwali posiadane wiadomoci i umiejtnoci, rozwinie i usprawni mylenie mate-matyczne, nauczy wykorzystywa posiadan wiedz w praktycznym dziaaniu, przygotuje do klasy drugiej.

  autor: Elbieta JardanowskaISBN: 978-83-64359-36-1wydanie: 2015, wydanie Iilo stron: 64 stronyformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  Matematyka z umiechem kl. 2Klasa druga to okres, w ktrym ucze utrwala wiedz zdobyt w klasie pierwszej i poszerza j, przygotowujc si do realizacji podstawy programowej w nastpnym roku. Ksika zawiera przykady o charakterze problemowym, zwizane z yciem codziennym. Maj one sprawi, e dziecko polubi zadania tekstowe, utrwali zdobyt na lekcjach wiedz oraz bdzie przygotowa-ne do klasy trzeciej. Opis zada zawiera sugestie dotyczce sposobu analizy treci zadania oraz metod jego rozwizania.

  autor: Elbieta JardanowskaISBN: 978-83-64359-39-2wydanie: 2015, wydanie Iilo stron: 64 stronyformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  9788364359361

  9788364359392

  Sprawi, e polubisz zadania

  z treci.Uatwi Ci

  przygotowanie si do konkursw

  matematycznych.

  Przygotuj Ci do spotkania

  z klas czwart.Rozwiesz z sukcesem test

  po klasie trzeciej.

  3klasa

  ZBIR ZADA Z MATEMATYKI

  MATEMATYKAZUMIECHEM

  Przygotuj Ci do spotkania

  z klas trzeci.

  Wska rne osoby rozwizywania spozada tekstowych.z

  Utrwal wiedz zdobyt w szkole.

  Sprawi, e polubisz zadania

  z treci.

  2klasa

  ZBIR ZADA Z MATEMATYKI

  MATEMATYKAZUMIECHEM

  Matematyka z umiechem kl. 3Matematyka z umiechem dla ucznia trzeciej klasy szkoy podstawowej zawiera szereg zada teksto-wych, ktre utrwalaj i wykorzystuj w praktyce wiedz zdobyt w szkole. Pobudzaj do mylenia, wicz analizowanie i wnioskowanie niezbdne przy rozwizywaniu zada z treci. Umieszczonew zbiorze zadania, o rnym stopniu trudnoci, oparte o now podstaw programow i wykraczaj-ce poza ni pozwol skutecznie zrealizowa zaoone cele.

  autor: Elbieta JardanowskaISBN: 978-83-64359-42-2wydanie: 2015, wydanie Iilo stron: 64 stronyformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  9788364359422

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  ZBIR ZADA Z MATEMATYKI

  Ucz przez dziaanie.

  Przygotuj Ci do klasy drugiej.

  Ciekawie spdziszCze mn czas.

  Sprawi, e polubisz matematyk.

  1klasa

  MATEMATYKAZUMIECHEM

  ELBIETA JARDANOWSKANOWO

  ZADANIA Z TRECI

  ELBIETA JARDANOWSKA

  MM

  NOWO

  ZADANIA Z TRECI

  ELBIETA JARDANOWSKA

  MM

  NOWO

  ZADANIA Z TRECI

  www.wydawnictwoNIKO.pl 13

 • SZKOA PODSTAWOWASZKOA PODSTAWOWAamigwki Profesora RozumkaTo jedna z serii ksieczek o Profesorze Rozumku.Na 32 stronach kadej z publikacji znajd Pastwo szereg amigwek dla dzieci w wieku 6-9 lat. Z naszymi ksieczkami dziecko nie bdzie si nudzi: dziki amigwkom rozwijaj si procesy mylowe, szlaczki pomog w rozwoju grafomotoryki, zagadki na spostrzegawczo rozwin ch poznawania, wiedza o wiecie podana w ciekawy, przystpny sposb, dla odprenia: kolorowanki. Dodatkowo ksieczka zawiera gratis naklejki.

  autor: Wojciech WalendzikISBN: 978-83-64077-08-1wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 36 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  Bajkowe zagadki Krla RozumkaTo jedna z serii ksieczek o Profesorze Rozumku.Na 32 stronach kadej z publikacji znajd Pastwo szereg amigwek dla dzieci w wieku 6-9 lat. Z naszymi ksiecz-kami dziecko nie bdzie si nudzi: dziki amigwkom rozwijaj si procesy mylowe, szlaczki pomog w rozwoju grafomotoryki, zagadki na spostrzegawczo rozwin ch poznawania, wiedza o wiecie podana w ciekawy, przy-stpny sposb, dla odprenia: kolorowanki. Dodatkowo ksieczka zawiera gratis gr planszow.

  autor: Wojciech WalendzikISBN: 978-83-64359-27-9wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 36 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  Zoo zagadki Profesora RozumkaTo jedna z serii ksieczek o Profesorze Rozumku.Na 32 stronach kadej z publikacji znajd Pastwo szereg amigwek dla dzieci w wieku 6-9 lat. Z naszymi ksieczkami dziecko nie bdzie si nudzi: dziki amigwkom rozwijaj si procesy mylowe, szlaczki pomog w rozwoju grafomoto-ryki, zagadki na spostrzegawczo rozwin ch poznawania, wiedza o wiecie podana w ciekawy, przystpny sposb, dla odprenia: kolorowanki. Dodatkowo ksieczka zawiera gratis gr planszow.

  autor: Wojciech WalendzikISBN: 978-83-64077-09-8wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 36 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  Zwierzyniec zagadki Profesora RozumkaTo jedna z serii ksieczek o Profesorze Rozumku.Na 32 stronach kadej z publikacji znajd Pastwo szereg amigwek dla dzieci w wieku 6-9 lat. Z naszymi ksieczkami dziecko nie bdzie si nudzi: dziki amigwkom rozwijaj si procesy mylowe, szlaczki pomog w rozwoju grafomoto-ryki, zagadki na spostrzegawczo rozwin ch poznawania, wiedza o wiecie podana w ciekawy, przystpny sposb, dla odprenia: kolorowanki. Dodatkowo ksieczka zawiera gratis naklejki.

  autor: Wojciech WalendzikISBN: 978-83-64359-30-9wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 36 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  9788364077081

  9788364359279

  9788364077098

  9788364359309

  Profesora Rozumka

  Zawiera 24 super naklejki

  Profesora RozumkaProfesora Rozumka

  Zawiera 24 super naklejki

  Cena detaliczna

  9,90 z

  Cena detaliczna

  9,90 z

  Cena detaliczna

  9,90 z

  Cena detaliczna

  9,90 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl14

 • SZKOA PODSTAWOWA

  Zwierzta z daleka i z bliskaZapraszam dziewczynki i chopcw do wiata amigwek i zagadek. W tym wiecie gwnymi bohaterami s zwierzta. W czasie rozwizywania logicznych zagadek bdziecie si wietnie bawi i jednoczenie uczy.W ksice znajdziecie nie tylko zagadki, amigwki, rebusy, krzywki, ale rwnie zabawy sowne i mate-matyczne. Postarajcie si rozwiza wszystkie zadania znajdujce si w ksice. Bdziecie coraz mdrzejszy-mi przedszkolakami oraz coraz lepszymi uczniami. Trening szarych komrek to najszybsza i najpewniejsza droga do sukcesu.

  autor: Magorzata GojaISBN: 978-83-64359-51-4wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 32 stronyformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  amigwki dla mdrej gwkiKsieczka amigwki dla mdrej gwki to zbir zada, ktrych celem jest rozwijanie u dzieci 6 10 letnich podstawowych zakresw mylenia logicznegoi matematycznego.wiczenia zawarte w publikacji polegaj na: porwnywaniu przedmiotw, znajdowaniu brakuj-cych elementw, tworzeniu nowych sw, liczeniu, rozwizywaniu rebusw i krzywek. Dodat-kow zacht do ruszania szarymi komrkami przez nasze dziecko jest zaczona gra, ktra w najlepszym z moliwych sposobw wiczy pami, spostrzegawczo i koncentracj dziecka, a przy tym jest wietn zabaw.Gra zawiera 40 kartonikw z obrazkami, ktre naley dobra w pary ( 20 par ). Karty z obrazka-mi naley rozoy tak, by obrazki byy zakryte. Nastpnie kady z uczestnikw zabawy odkry-wa po dwie karty starajc si tra na par takich samych obrazkw. Jeli to si nie uda, odkada karty w to samo miejsce, w jakim przed chwil leay. Jeli para kart zostanie odgadnita, karty si zbiera i odkada na bok. Wygrywa ten, kto zbierze najwiksz ilo kart. Powodzenia :)

  autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-84-2wydanie: 2015, wydanie Iilo stron: 24 strony + gra pamiciowa gratis!format: 285 x 202 mmoprawa: mikka

  Literkowy zawrt gowyLiterkowy zawrt gowy autorstwa Agnieszki Paszkiewicz to propozycja materiaw wi-czeniowych dla uczniw klasy I szkoy podstawowej lub dla dzieci realizujcych obowizek edukacji przedszkolnej, jako wsparcie dla nauczycieli i rodzicw przygotowujcych dzieci do nauki szkolnej.Ksika zawiera wpisane w liniatur wzory ksztatw liter, ich poczenia w sylabach i wyrazach, co umoliwia wiczenie pisania poznanych liter, wyrazw, zda najpierw wedug wskazanego wzoru, potem samodzielnie.Wrd materiaw wiczeniowych znajduj si take zadania utrwalajce wprowadzane wiado-moci na jednej stronie znajduj si dwie litery oraz zilustrowane przedmioty do pokolorowania, ktre w swych nazwach zawieraj dane litery. Dzieci pisz i koloruj poznane litery, identy kuj je z goskami, zaznaczaj bd uzupeniaj te, ktrych brakuje w podanych wyrazach, dziki czemu rozwijaj kompetencje poznawcze, m.in. analiz i syntez suchow i wzrokow, doskonal swoje umiejtnoci psychomotoryczne.

  autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-33-0wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 48 stronformat: 285 x 205 mmoprawa: mikka

  9788364359514

  Magorzata Goja

  ZWIERZ}TAZWIERZ}TAz dalekai z bliska

  A M I G W K I A M I G W K I

  Cena detaliczna

  9,90 z

  9 788364 359330

  9 788364 359842

  zzzz

  LLLiLLLiLLiLLiiitiitiitii eereeerrrkrkrrkkokokkozzaawaawwwwwrwwwwrwwrwwrrtt yy

  wicwicze i knnia kaaligr fligraaficicznewiwicze i knnia kaalig fligraaficicznem

  kd

  e

  a

  ry

  w

  c

  z

  b

  Cena detaliczna

  13,99 z

  Cena detaliczna

  9,90 z

  EVb^X^dlV

 • SZKOA PODSTAWOWA

  Poznaj i utrwalam fi gury geometryczneCzym rni si prostokt od kwadratu? Jakie wsplne cechy maj te gury? Jak wyglda trjkt, a jak koo? Ktre zwierz przypomina ksztatem koo, a ktre prostokt? Na te i wiele innych pyta po-zwoli odpowiedzie ta publikacja. Skierowana jest dla dzieci w wieku 6 8 lat. Stanowi zbir cieka-wych zada, dziki ktrym dziecko pozna i utrwali znajomo podstawowych gur geometrycznych. Proponowane karty pracy mog suy rwnie sprawdzeniu posiadanych przez dzieci umiejtnociw tym zakresie. Zachcamy rodzicw do wsplnej zabawy i nauki z dzieckiem.

  autor: Sylwia GallosISBN: 978-83-64077-17-3wydanie: 2015, wydanie Iilo stron: 56 stronformat: 202 x 285 mmoprawa: mikka

  Poznaj i utrwalam literkiNiniejsza publikacja przeznaczona jest dla uczniw w wieku 6 8 lat.Ksika zawiera zbir ciekawych zada umoliwiajcych dziecku utrwalenie poznanych liter poprzez zabaw. Ksika jest rwnie doskona pomoc dydaktyczn dla nauczy-cieli chccych rozszerzy materia bd sprawdzi i utrwali wiedz nabyt przez dzieci. Trudniejsze zadania mona rozwizywa, korzystajc z pomocy rodzicw, co stanowi do-skona okazj do spdzania wsplnie czasu.

  autor: Sylwia GallosISBN: 978-83-64077-16-6wydanie: 2015, wydanie Iilo stron: 56 stronformat: 202 x 285 mmoprawa: mikka

  Opowieci nie tylko do poduszkiOpowieci nie tylko do poduszki, to ksika, z ktrej dziecko nauczy si czyta we wasnym sercu.To wyjtkowa podr przez ycie, gdzie przyjte przez nas wartoci okrelaj jak yjemy i jaki jest nasz stosunek do innych ludzi. Tematy opowiada zaczerpnite s z codziennego ycia, a kada opowie przedstawia inn histori. Czytelnik zachwyci si nie tylko umiejtnie wplecion fantastyk opowiada, ale rwnie z wielkim zainteresowaniem bdzie ledzi losy tych prawdziwych, zwykych ludzkich bohaterw. Ksika dostarcza wiele przykadw godnych naladowania, w ktrych krluje empatia, odpowiedzialno, tolerancja, wraliwo, mio, pikno, zrozumienie, poszanowanie praw ludzkich i dobro. A s to najpikniej-sze prezenty, jakimi moemy zosta obdarowani. Kada przedstawiona tu opowie to yciowy drogowskazw procesie wychowania i edukacji. Tolle et lege bierz i czytaj. Przenie si w wiat wartoci i zabierz jak najwiksz cz dla siebie...

  autor: Anna KowalczykISBN: 978-83-64359-57-6wydanie: 2015, wydanie Iilo stron: 48 stronformat: 195 x 195 mmoprawa: twarda

  9788364077166

  9 788364 077173

  9 788364 359576

  Cena detaliczna

  9,90 z

  Cena detaliczna

  9,90 z

  Cena detaliczna

  12,99 z

  Hnal^V

 • SZKOA PODSTAWOWA

  40 punktwZestawy zada przygotowujce do sprawdzianu szstoklasisty.Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla uczniw klas pitych i szstych szk podstawowych. Zawiera osiem profesjonalnych zestaww zada, ktrych celem jest wszechstronne przygotowanie uczniw do sprawdzianu koczcego ksztacenie w szkole podstawowej.Zestawy zada (popularnie zwane testami) ksztac umiejtnoci zawarte w piciu standardach wymaga egzaminacyjnych, ustalonych przez MEN.Zbir opracowano w oparciu o rne teksty kultury: literackie, popularnonaukowe, publicystyczne i uytkowe, wybrane z myl o ich wartociach poznawczych, wychowawczych i w peni zgodne z Now Podstaw Programow wynikajc z rozporzdzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

  autorzy: Maria Popiela, Maria BladowskaISBN: 978-83-927663-5-3wydanie: 2010, wydanie Iilo stron: 88 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Pomyl iobliczNiniejszy zbir przeznaczony jest dla uczniw klas pitych i szstych szk pod-stawowych. Zadania zawarte w nim maj na celu wszechstronne przygotowanie uczniw do sprawdzianu koczcego ksztacenie w szkole podstawowej.Publikacja zawiera 11 rozdziaw obejmujcych wszystkie tematy realizowane w klasie pitej i szstej. Do kadego rozdziau uoony jest test pozwalajcy na utrwalenie wiadomoci z ko-lejnych dziaw. W dwch ostatnich testach caorocznych znajduj si zadania rozmaite, pod-sumowujce zdobyte umiejtnoci. Kady test zawiera 10 zada zamknitych wielokrotnego wyboru (WW) i kilka zada otwartych krtkiej odpowiedzi (KO) oraz rozszerzonej odpowiedzi (RO) z matematyki.Ponadto do kadego testu przygotowano odpowiedzi i kryteria punktowania. Zestawy zada ksztac umiejtnoci zawarte w standardach wymaga egzaminacyjnych, ustalonych przez MEN.Publikacj naley traktowa jako pomoc dydaktyczn w codziennej pracy szkolnej oraz jako wszechstronny trening rozwijajcy i sprawdzajcy umiejtnoci uczniw, przygotowujcy ich do sprawdzianu szstoklasisty oraz kolejnego etapu ksztacenia.

  autor: Maria BladowskaISBN: 978-83-927663-3-9wydanie: 2011, wydanie Iilo stron: 128 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: mikka Cena detaliczna

  14,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl 17

 • SZKOA PODSTAWOWAWszystko umiem! ...bo czytam irozumiemNiniejsza publikacja, przeznaczona dla uczniw klas IVVI szk podstawowych, zawie-ra 15 zestaww zada, ktrych celem jest trening czytania ze zrozumieniem treci. Wchodzi w skad tzw. piciu standardw wymaga egzaminacyjnych, ustalonych przez MEN, w zwizku z powszechnym sprawdzianem dla uczniw szk podstawowych. Poszczeglnezadania, zawarte w niniejszym zbiorze, pozwalaj na szeroko rozumiany trening umysowy w ra-mach pierwszego standardu egzaminacyjnego: czytanie. Ksztac sprawno pynnego czytania, ucz rozumienia treci dosownych i odczytywania sensw przenonych, poszukiwania informacji i sprawnego poruszania si w obrbie tekstu. Zbir opracowaam w oparciu o urozmaicone teksty kultury: literackie (prozatorskie i poetyckie), popularnonaukowe, publicystyczne oraz uytkowe, wybrane z myl o ich wartociach poznawczych, wychowawczych i przede wszystkim bliskie uczniom, zgodne z ich gustami i zainteresowaniami.W celu uatwienia oceny umiejtnoci i sprawnoci uczniw, zamieszczono w publikacji infor-macje na temat iloci punktw moliwych do uzyskania oraz szczegowe kryteria oceny zada i poprawne odpowiedzi.

  autor: Maria PopielaISBN: 978-83-927663-8-4wydanie: 2009, wydanie Iilo stron: 96 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: mikka

  Kompendium wiedzyNiniejsza publikacja przeznaczona jest dla uczniw klas IVVI szk podstawowych. Skada si z treci literackich i nauki o jzyku. Zawiera wiedz, ktr w myl nowej podstawy programo-wej, ucze szkoy podstawowej powinien opanowa.Szczegowo, a jednoczenie zwile i przystpnie, prezentuje poszczeglne formy wypowiedzi i treci grama-tyczne, wraz z przykadami oraz licznymi wiczeniami, ksztaccymi konkretne umiejtnoci.Sownik terminw zawiera podstawowe pojcia zwizane z liryk, epik, dramatem i lmem.Publikacje mona traktowa jako pomoc dydaktyczn w codziennej praktyce szkolnej oraz jako wszechstron-ny trening rozwijajcy i utrwalajcy wiadomoci uczniw. Jest rwnie jedynym ze sposobw przygotowania do sprawdzianu szstoklasisty oraz do kolejnego etapu ksztacenia.

  autor: Maria PopielaISBN: 978-83-927663-7-7wydanie: 2012, wydanie Iilo stron: 88 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  Wdrwki matematyczneWdrwki matematyczne to testy przygotowujce do nowej formuy sprawdzianu obowizujcego od 2015 r.Testy: przeznaczone s dla uczniw klas V i VI szk podstawowych, maj motyw przewodni, ktry zwizany jest z yciem codziennym ucznia, inspiruj ucznia do samodzielnej pracy, ucz ich wykorzystywania wiedzy matematycz-nej w rozwizywaniu problemw.

  autorzy: Danuta Budzich, Anna KowalskaISBN: 978-83-934560-3-1wydanie: 2013, wydanie Iilo stron: 76 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl18

 • SZKOA PODSTAWOWA

  Bieguny matematyczneTesty z matematyki zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczcymi spraw-dzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015Testy zostay przygotowane z du dbaoci o zgodno z podstaw programow ksztacenia oglnego wynika-jc z rozporzdzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku.Publikacja zawiera 13 zestaww tematycznych pozwalajcych przygotowa si do sprawdzianu po szkole pod-stawowej, a take prac pisemnych oraz 3 przekrojowe testy obejmujce materia nauczania zgodny z podstaw programow.Testy przeznaczone s dla uczniw klas V i VI szk podstawowych, zawieraj typy zada, ktre pojawiaj si po raz pierwszy na sprawdzianie szstoklasisty, ucz systematycznoci podczas przygotowywania si do prac pisemnych oraz sprawdzianu po szkole podstawowej.Do testu doczone s: kartoteki testw, odpowiedzi do zada zamknitych i otwartych, propozycje schematw oceniania holistycznego zada wg nowych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  autor: Danuta BudzichISBN: 978-83-64359-45-3wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 104 stronyformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  DANUTA BUDZICH

  Testy z matematyki zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  dotyczcymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

  %%%%%%%%%%% 0000000 000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

  9788364359453

  PunktobranieTrening sprawnoci polonistycznych dla uczniw klas czwartych szkoy podstawowej.Zapraszam Ci na 10 wypraw do wiata ksiek! Spotkasz tam postacie, ktre na pewno ju znasz i lubisz, na przy-kad, Mikoaja, Doktora Dolitte, Harrego Potera, Pinokia, czy Pana Kleksa. Poznasz te niezwykego smoka, Cista-eczkowego Potwora, pewnego naiwnego kucharza i gupiutkie Lemingi. Wybierzesz si z nimi w podr do krainy bani, do teatru marionetek, na ulic Sezamkow i w wirtualny wiat komputera. Przeyjesz niezwyke przygody w drodze do Afryki, w Akademii Pana Kleksa i w czarodziejskim Hogwarcie. Dowiesz si, jak buduje si maszyn do wyciskania soku, jak gra si w minigolfa i jak w. Mikoaj mieci si w kominie. Na pewno nie bdzie si nudzi.Podczas tych ksikowych wypraw powiczysz potrzebne Ci umiejtnoci czytania ze zrozumieniem, rozumowanie i poprawne pisanie rnych form wypowiedzi. Staraam si, eby zadania byy niezbyt dugie, ciekawe i urozmaicone.

  autor: Maria PopielaISBN: 978-83-927663-2-2wydanie: 2010, wydanie Iilo stron: 80 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: mikka

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  7,99 z

  Testy z jzyka polskiegoZadania opracowano zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycz-cymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla uczniw szk podstawowych. Zawiera 10 profesjonalnych ze-staww zada z jzyka polskiego, ktrych celem jest przygotowanie uczniw do sprawdzianu koczcego nauk w szkole podstawowej.Nowa formua sprawdzianu obowizujca od 2015 roku przewiduje dwie czci: jzyk polski i matema-tyka (80 minut) oraz jzyk obcy nowoytny ( 45 minut). Zadania bd sprawdza stopie opanowania wymaga okrelonych w nowej podstawie programowej ksztacenia oglnego dla II etapu edukacyjnego.Cz arkusza egzaminacyjnego dotyczca jzyka polskiego zawiera bdzie od 8 do 12 zada zamknitych, od 2 do 4 zada otwartych krtkiej i rozszerzonej wypowiedzi. Zwiksza si udzia zada, ktre sprawdzaj umiejtnoci zoone, operowanie wiedz oraz rozwizywanie problemw. Zwiksza si rwnie repertuar typw zda i kryteria oceniania.Biorc pod uwag powysze zmiany i potrzeby uczniw, przygotowaam zestawy zada, ktre wszechstronnie przygotuj uczniw do nowej formuy sprawdzianu.Niniejszy zbir moe by wykorzystany jako pomoc dydaktyczna na lekcjach j jzyka polskiego oraz jako materia do wicze w samodzielnej pracy ucznia.

  autor: Maria PopielaISBN: 978-83-934560-7-9wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 88 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka 9 788393 456079

  MARIA POPIELA

  TESTY Z JZYKA POLSKIEGO

  Zadania opracowano zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  dotyczcymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

  Cena detaliczna

  14,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl 19

 • www.wydawnictwoNIKO.pl

  GIMNAZJUM

  20

  Zbir zada itestw zmatematykidla uczniw gimnazjumKsika jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniw klas trzecich gimnazjum jako pomoc w przygotowaniu do egzaminu.Zawiera zadania o rnym stopniu trudnoci, ktrych tre pozwala usystematyzowa i utrwali wiadomoci oraz sprawdzi wasne umiejtnoci z matematyki.Zbir zada skada si z dwch zasadniczych czci. Pierwsza z nich zawiera zadania otwarte, a druga dziesi testw. Do zada podano odpowiedzi.

  autor: Dorota ZarzyckaISBN: 978-83-934560-2-4wydanie: 2013, wydanie Iilo stron: 120 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  Egzamin gimnazjalny zjzyka angielskiegoZestaw testw przygotowujcych do egzaminu, zawierajcych zadania doskona-lce umiejtnoci w zakresie 2 obszarw: odbioru tekstu czytanego oraz reago-wania jzykowego.Uproszczony poziom wicze umoliwia doskonalenie sprawnoci jzykowych testowanych na egzaminie gimnazjalnym z jzyka angielskiego ju od klasy I. Klucz odpowiedzi doczony do testw pozwala uczniom na indywidualn prac w domu. Zachcamy do sprawdzenia swoich wiadomoci i umiejtnoci.

  autor: Rafa ZieliskiISBN: 978-83-927663-1-5wydanie: 2010, wydanie Iilo stron: 52 stronyformat: 170 x 240 mmoprawa: mikka

  12 krokw do sukcesuKsika zawierajca testy z matematyki dla gimnazjalisty, opracowane zgodnie z zasad egza-minu gimnazjalnego obowizujcego od 2012 roku.Testy tematyczne zawieraj zadania, ktrych rozwizanie wymaga stosowania umiejtnoci niezbdnych na trzecim etapie ksztacenia. Testy zostay przygotowane z du dbaoci o zgodno z podstaw programo-w ksztacenia oglnego wynikajc z rozporzdzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku. Testy przeznaczone s dla uczniw klas II i III szk gimnazjalnych.

  autor: Danuta Budzich, Anna KowalskaISBN: 978-83-64359-15-6wydanie: 2015, wydanie Iilo stron: 120 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka 9

  788364359156

  DANUTA BUDZICHANNA KOWALSKA

  12 krokwdo sukcesu

  Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie

  Potgi i pierwiastki

  Procenty

  Wyraenia algebraiczne

  Rwnania i ukady rwna

  Funkcja i jej wykresy

  Statystyka

  Figury paskie wasnoci

  Figury paskie obwody i pola

  Bryy

  Zastosowania matematyki

  A

  0

  B

  C

  D

  D

  dd1

  dddddddd2

  h

  H

  133

  Liczby wymierne dodatnie

  KROK 4

  KROK 5

  KROK 6

  KROK 7

  KROK 8

  KROK 9

  KROK 10

  KROK 11

  KROK 12

  KROK 1

  KROK 2

  KROK 3

  opracowano zgodnie z zasad egzaminu gimnazjalnego

  obowizujcego od 2012 roku.

  Testy z matematyki dla gimnazjalisty

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  Cena detaliczna

  5,99 z

  NOWO

  www.wydawnictwoNIKO.pl

 • Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom modych czytelnikw staramy si tworzy wiczenia, ktre ucz i bawi.

  Nasze ksiki s atrakcyjnie i nowoczenie wydane, urozmaicone gra cznie, wzbogacone piknymi rysunkami, ktre wywouj umiech maego czytelnika. Poprzez zabaw dzieci poznaj

  wiat, ucz si liczy, pisa, czyta, dziki czemu rozwijaj swoje zdolnoci manualne.

  Wsppracujemy z dowiadczonymi ludmi - autorami i nauczycielami, dziki czemu nasze ksiki osigaj najwyszy

  poziom merytoryczny zgodny z wytycznymi MEN.

  Lubimy i rozumiemy dzieci, znamy ich potrzeby i zainteresowania, co sprawia, e proponowane przez nas ksieczki s cenione

  przez wszystkich modych czytelnikw.

  Nasza oferta skierowana jest zarwno do dzieci, jak i rodzicw poniewa przygotowujemy j z myl o radosnej zabawie

  oraz nauce w rodzinnym gronie.

  tel.: 501 390 932, 605 232 547e-mail: [email protected]

  www.wydawnictwoNIKO.pl