Katalog NIKO 2015

download Katalog NIKO 2015

If you can't read please download the document

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Katalog NIKO 2015

 • KATALOG2015

  Przygotuj Ci do spotkania

  z klas trzeci.

  Wska rne osoby rozwizywaniaspozada tekstowych.z

  Utrwal wiedz zdobyt w szkole.

  Sprawi, e polubisz zadania

  z treci.

  2klasa

  ELBIETA JARDANOWSKA

  ZBIR ZADA Z MATEMATYKI

  MATEMATYKAZUMIECHEM

  LLLiLLLiLLiLLizzaawaaww

  m

  k

  d

  e

  a

  r y

  w

  c

  z

  Profesora Rozumka

  DANUTA BUDZICH

  Testy z matematyki zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczcymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

  DANUTA BUDZICH

  ANNA KOWALSKA

  12 krokwdo sukcesu

  Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie

  Potgi i pierwiastki

  ProcentyWyraenia algebraiczne

  Rwnania i ukady rwnaFunkcja i jej wykresy

  StatystykaFigury paskie wasnoci

  Figury paskie obwody i pola

  BryyZastosowania matematyki

  A

  0

  B

  C

  D

  D

  dd1

  dddddddd2

  h

  H

  133

  Liczby wymierne dodatnie

  KROK 4

  KROK 5

  KROK 6

  KROK 7

  KROK 8

  KROK 9

  KROK 10

  KROK 11

  KROK 12

  KROK 1

  KROK 2

  KROK 3

  opracowano zgodnie z zasad

  egzaminu gimnazjalnego

  obowizujcego od 2012 roku.

  Testy z matematyki dla gimnazjalisty

  Agnieszka Paszkiewicz

  ksieczka zawieralaminowane strony

  Baw si z kotkamiRysowanie po ladzieBaw si z kotkamiRysowanie po ladzie PISAK

  SUCHOCIERALNYGRATIS!

  r j ay i zs z uu m j

  MARIA POPIELA

  TESTY Z JZYKA POLSKIEGO

  Zadania opracowano zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  dotyczcymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

  5-6 latdla dzieci

  2015-03-31 10:59:04

  Hnal^V

 • PRZEDSZKOLEKoloruj wiatKsika Koloruj wiat adresowana jest do modszych przedszkolakw. Tytu ksiki jednoznacznie wskazuje, e dominujc aktywnoci dzieci bdzie kolorowanie czyli rodzaj wicze grafomotorycznych, ktre usprawniaj rk piszc.Czynno ta czy si z innymi wartociowymi wiczeniami edukacyjnymi typu:

  nazywanie rolin i zwierzt oraz rodowisk przyrodniczych bliskich dziecku, nazywanie zawodw, rodkw lokomocji, kolorw i ksztatw, oglna orientacja w pooeniu przedmiotw w przestrzeni (blisko, daleko, wysoko, nisko,

  nad, pod), zauwaanie rnic i podobiestw midzy dwoma obrazkami, ilociowe ujmowanie zbiorw i ich porwnywanie (wicej, mniej, tyle samo), rozrnianie wielkoci przedmiotw (mae, due), ujmowanie zalenoci przyczynowoskutkowych, kolejnoci zdarze, porwnywanie i wykrywanie rnic midzy przedmiotami itp.

  Gorco polecam ksik, warto bowiem pamita, e nic nie zastpi dziecku szczeglnie przed-szkolakowi kontaktu z wartociow ksik edukacyjn.

  autor: Magorzata PodlenaISBN: 978-83-927230-5-9wydanie: 2009, wydanie Iilo stron: 48 stronformat: 210 x 295 mmoprawa: mikka

  Lubi matematykLubi matematyk to ksika zawierajca zestaw zabaw i wicze wspomagajcych przygotowa-nie dziecka do podjcia nauki w szkole. Zawiera 63 karty pracy.Dziecko bawi si i uczy si wdrujc po matematycznych Krainach:

  amigwek Zbiorw Figur Porwna Liczb Dziaawiczenia znajdujce si w ksice wspomagaj rozwj umysowy dziecka, pomagaj zrozumie pojcia ma-tematyczne, doskonal mylenie operacyjne, wdraaj do uwanego patrzenia oraz skupienia uwagi. Podczas matematycznej wdrwki dziecko uczy si klasy kowania, porwnywania liczebnoci, porzdkowania i przeli-czania elementw, poznaje podstawowe gury geometryczne oraz znaki matematyczne. Dziecko jest aktywne, ma sposobno wykazania si wasn pomysowoci. Wszystkie zadania i wiczenia odnosz si do czynnoci i zdarze znanych dziecku z ycia codziennego.Na kadej stronie znajduj si wiczenia grafomotoryczne usprawniajce rk piszc. Wielkim walorem ksiki jest barwna szata gra czna, ktra zachca dziecko do pracy i zabawy.

  autor: Magorzata PodlenaISBN: 978-83-927663-0-8wydanie: 2008, wydanie Iilo stron: 80 stronformat: 210 x 295 mmoprawa: mikka

  Mj may wiatSzanowni Pastwo, w rce waszych dzieci oddaj swoj ksik majc nadziej, e bdzie ona prze-wodnikiem po wiecie wiedzy.Dzieci w wieku przedszkolnym ciekawe s wiata, lubi odkrywa nowe rzeczy, bada nieznane. Ksika dostarcza wielu przykadw z ycia codziennego. wiczenia doskonal motoryk ma, logiczne mylenie, pami wzrokow, koordynacj wzrokoworuchow. Kade dziecko bdzie mogo doskonali swoje umiejtnoci. To dobra ksika po-zwalajca zorganizowa czas, szczeglnie w pochmurne dni, kiedy dzieci mog odda si pracy twrczej i poznawa wiat zabaw na kartach ksiki.Ksika Mj may wiat zostaa opracowana zgodnie z Now Podstaw Programow wynikajc z rozporzdze-nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

  autor: Mirosawa Hanna NowakISBN: 978-83-932405-5-5wydanie: 2011, wydanie Iilo stron: 48 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Cena detaliczna

  12,99 z

  Cena detaliczna

  12,99 z

  Cena detaliczna

  14,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl 1

 • PRZEDSZKOLEOdkrywamy wiatSzanowni Pastwo, w rce waszych dzieci oddaj swoj ksik majc nadziej, ebdzie ona przewodnikiem po wiecie wiedzy. Dzieci w wieku przedszkolnym ciekawe s wiata, lubi odkrywa nowe rzeczy, bada nieznane.Ksika dostarcza wielu przykadw z ycia codziennego. wiczenia doskonal motoryk ma, lo-giczne mylenie, pami wzrokow, koordynacj wzrokoworuchow. Kade dziecko bdzie mogo doskonali swoje umiejtnoci. To dobra ksika pozwalajca zorganizowa czas, szczeglnie w po-chmurne dni, kiedy dzieci mog odda si pracy twrczej i poznawa wiat zabaw na kartach ksiki.Ksika Odkrywamy wiat zostaa opracowana zgodnie z Now Podstaw Programow wynika-jc z rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

  autor: Mirosawa Hanna NowakISBN: 978-83-932405-1-7wydanie: 2011, wydanie Iilo stron: 56 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Olimpek umaluchwSzanowni rodzice! Nic nie zastpi kontaktu dziecka z ksik na kadym etapie jego rozwoju. Dlatego polecam wszystkim mamom i tatom now ksik dla dzieci 34 letnich, ktra wzbogaci Pastwa pociechy o nowe wiadomoci i umiejtnoci.Wielokierunkwo zawartych w Olimpku w przedszkolu wicze zapewni Waszym pociechom wielotorowy, wszechstronny, harmonijny rozwj, a ujcie zada w form zabawow wniesie rado do wsplnej pracy. Zada-nia s uoone w taki sposb, aby w czasie wykonywania jednego z nich byy ksztatowane 23 umiejtnoci. Obejmuj one zakres podstawy programowej i s zgodne z etapem rozwoju na jakim znajduj si Pastwa dzieci.Z yczeniami owocnej pracy zapraszam do korzystania z Olimpka u maluchw.

  autor: Elbieta DdzaISBN: 978-83-927230-2-8wydanie: 2010, wydanie Iilo stron: 48 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Olimpek wprzedszkoluSzanowni rodzice! Nic nie zastpi kontaktu dziecka z ksik na kadym etapie jego rozwoju. Dlatego polecam wszystkim Mamom i Tatom now ksik dla dzieci 56 letnich, ktra wzbogaci Pastwa pociechy o nowe wiadomoci i umiejtnoci.Wielokierunkowo zawartych w Olimpku w przedszkolu wicze zapewni Waszym pociechom wielotorowy, wszechstronny, harmonijny rozwj, a ujcie zada w form zabawow wniesie rado do wsplnej pracy. Zadania s uoone w taki sposb, aby w czasie wykonywania jednego z nich byy ksztatowane 23 umiejtnoci.

  Obejmuj one zakres podstawy programowej i s zgodne z etapem rozwoju na jakim znajduj si Pastwa dzieci. Z yczeniami owocnej wsppracy zapraszamy do korzystania z Olimpka w przedszkolu.

  autor: Elbieta DdzaISBN: 978-83-927230-6-6wydanie: 2010, wydanie Iilo stron: 56 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Cena detaliczna

  12,99 z

  Cena detaliczna

  12,99 z

  Cena detaliczna

  12,99 z

  www.wydawnictwoNIKO.pl2

 • PRZEDSZKOLEAda i Ola zapraszaj do przedszkolaKsika skierowana jest do dzieci 3, 4 letnich oraz wszystkich maluchw, ktre wkrtce przekrocz prg przedszkola. Proponowane zabawy i zadania maj na celu nie tylko rozwijanie spostrzegawczoci, sprawnoci manualnej, umiejtnoci logicznego mylenia oraz poszerzanie wiedzy o otaczajcym wiecie, ale przede wszystkim ua-twienie dziecku adaptacji w warunkach przedszkolnych.Dla wielu dzieci, a take ich rodzicw, pierwsze spotkanie z przedszkolem jest trudnym przeyciem. Nowe, nieznane otoczenie, wywouje u dziecka stres. Wane jest, aby przeama strach malucha, wprowadzajc go stopniowo w przedszkolny wiat.Ksika pomoe zbudowa u dziecka pozytywny stosunek emocjonalny do przedszkola, przez co uatwi mu przystosowanie si do nowego rodowiska.

  autor: Katarzyna SiedlanowskaISBN: 978-83-64077-04-3wydanie: 2014, wydanie Iilo stron: 56 stron + 2 arkusze z naklejkami gratis!format: 205 x 285 mmoprawa: mikka

  Katarzyna Siedlanowska

  ADA i OLAzapraszaj do przedszkola

  Ksikazawiera ponad

  100NAKLEJEK

  Tga gowa przedszkolakaTo edukacyjna ksieczka dla starszych przedszkolakw. Zestaw zada i wicze zosta tak dobrany, eby jak najefektywniej stymulowa rozwj intelektualny dziecka, pamitajc przy tym, e podsta-wow form aktywnoci dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa.Zaproponowane w publikacji wiczenia maj na celu:

  rozwj wyobrani (np. opowiedz, co tu nie pasuje? czego brakuje?) i spostrzegawczoci (np. porwnywanieobrazkw, wyszukiwanie rnic i podobiestw, czenie w pary jednakowych wzorcw),

  usprawnianie zdolnoci jzykowych (np. budowanie odpowiedzi na pytania do sytuacji przedstawionej naobrazku),

  doskonalenie sprawnoci manualnych (np. rysowanie po ladzie, kolorowanie, labirynty), rozumienie stosunkw czasowych (np. co byo najpierw?) i przestrzennych (np. nad, pod, obok, przed, za) oraz

  cech wielkociowych (np. co jest mniejsze? Co jest wysze)Poprzez kontakt i prac z ksik edukacyjn warto przygotowa przedszkolaka do roli ucznia.A zatem. Do szkoy gotowi start!

  autor: Magorzata PodlenaISBN: 978-83-934560-0-0wydanie: 2011, wydanie Iilo stron: 56 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: mikka

  Bawi si iuczTo bestsellerowa ksika z amigwkami, zabawami logicznym