Katalog NIKO 2015

22
KATALOG 2015 Przygotuję Cię do spotkania z klasą trzecią. Wskażę różne osoby rozwiązywania spo zadań tekstowych. z Utrwalę wiedzę zdobytą w szkole. Sprawię, że polubisz zadania z treścią. 2 klasa ELŻBIETA JARDANOWSKA ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI MATEMATYKA Z U Ś M I E C H E M Profesora Rozumka DANUTA BUDZICH Testy z matematyki zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015 DANUTA BUDZICH ANNA KOWALSKA 12 kroków do sukcesu Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie Potęgi i pierwiastki Procenty Wyrażenia algebraiczne Równania i układy równań Funkcja i jej wykresy Statystyka Figury płaskie – własności Figury płaskie – obwody i pola Bryły Zastosowania matematyki A 0 B C D d d d d d d d d d d h H 1 3 3 Liczby wymierne dodatnie KROK 4 KROK 5 KROK 6 KROK 7 KROK 8 KROK 9 KROK 10 KROK 11 KROK 12 KROK 1 KROK 2 KROK 3 opracowano zgodnie z zasadą egzaminu gimnazjalnego obowiązującego od 2012 roku. Testy z matematyki dla gimnazjalisty MARIA POPIELA TESTY Z JĘZYKA POLSKIEGO Zadania opracowano zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015 5-6 lat dla dzieci 2015-03-31 10:59:04

description

 

Transcript of Katalog NIKO 2015

Page 1: Katalog NIKO 2015

KATALOG2015

Przygotuję Cię do spotkania

z klasą trzecią.

Wskażę różne osoby rozwiązywania

spozadań tekstowych.z

Utrwalę wiedzę zdobytą w szkole.

Sprawię, że polubisz zadania

z treścią.

2klasa

ELŻBIETA JARDANOWSKA

ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI

MATEMATYKAZUŚMIECHEM

Profesora Rozumka

DANUTA BUDZICH

Testy z matematyki zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

DANUTA BUDZICH

ANNA KOWALSKA

12 krokówdo sukcesu

Liczby wymierne dodatnie i niedodatniePotęgi i pierwiastki

ProcentyWyrażenia algebraiczne

Równania i układy równańFunkcja i jej wykresy

StatystykaFigury płaskie – własności

Figury płaskie – obwody i pola

BryłyZastosowania matematyki

A

0

B

C

D

dd1

dddddddd2

h

H

133

Liczby wymierne dodatnie

KROK 4

KROK 5

KROK 6

KROK 7

KROK 8

KROK 9

KROK 10

KROK 11

KROK 12

KROK 1

KROK 2

KROK 3

opracowano zgodnie z zasadą

egzaminu gimnazjalnego

obowiązującego od 2012 roku.

Testy z matematyki dla gimnazjalisty

MARIA POPIELA

TESTY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zadania opracowano zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

dotyczącymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

5-6 lat

dla dzieci

2015-03-31 10:59:04

Page 2: Katalog NIKO 2015

PRZEDSZKOLEKoloruję światKsiążka „Koloruję świat” adresowana jest do młodszych przedszkolaków. Tytuł książki jednoznacznie wskazuje, że dominującą aktywnością dzieci będzie kolorowanie – czyli rodzaj ćwiczeń grafomotorycznych, które usprawniają rękę piszącą.Czynność ta łączy się z innymi wartościowymi ćwiczeniami edukacyjnymi typu:

• nazywanie roślin i zwierząt oraz środowisk przyrodniczych bliskich dziecku,• nazywanie zawodów, środków lokomocji, kolorów i kształtów,• ogólna orientacja w położeniu przedmiotów w przestrzeni (blisko, daleko, wysoko, nisko,

nad, pod),• zauważanie różnic i podobieństw między dwoma obrazkami,• ilościowe ujmowanie zbiorów i ich porównywanie (więcej, mniej, tyle samo),• rozróżnianie wielkości przedmiotów (małe, duże),• ujmowanie zależności przyczynowo–skutkowych, kolejności zdarzeń,• porównywanie i wykrywanie różnic między przedmiotami itp.

Gorąco polecam książkę, warto bowiem pamiętać, że nic nie zastąpi dziecku – szczególnie przed-szkolakowi – kontaktu z wartościową książką edukacyjną.

autor: Małgorzata PodleśnaISBN: 978-83-927230-5-9wydanie: 2009, wydanie Iilość stron: 48 stronformat: 210 x 295 mmoprawa: miękka

Lubię matematykęLubię matematykę to książka zawierająca zestaw zabaw i ćwiczeń wspomagających przygotowa-nie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Zawiera 63 karty pracy.Dziecko bawi się i uczy się wędrując po matematycznych Krainach:

• Łamigłówek • Zbiorów • Figur • Porównań • Liczb • DziałańĆwiczenia znajdujące się w książce wspomagają rozwój umysłowy dziecka, pomagają zrozumieć pojęcia ma-tematyczne, doskonalą myślenie operacyjne, wdrażają do uważnego patrzenia oraz skupienia uwagi. Podczas matematycznej wędrówki dziecko uczy się klasyfi kowania, porównywania liczebności, porządkowania i przeli-czania elementów, poznaje podstawowe fi gury geometryczne oraz znaki matematyczne. Dziecko jest aktywne, ma sposobność wykazania się własną pomysłowością. Wszystkie zadania i ćwiczenia odnoszą się do czynności i zdarzeń znanych dziecku z życia codziennego.Na każdej stronie znajdują się ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą. Wielkim walorem książki jest barwna szata grafi czna, która zachęca dziecko do pracy i zabawy.

autor: Małgorzata PodleśnaISBN: 978-83-927663-0-8wydanie: 2008, wydanie Iilość stron: 80 stronformat: 210 x 295 mmoprawa: miękka

Mój mały światSzanowni Państwo, w ręce waszych dzieci oddaję swoją książkę mając nadzieję, że będzie ona prze-wodnikiem po świecie wiedzy.Dzieci w wieku przedszkolnym ciekawe są świata, lubią odkrywać nowe rzeczy, badać nieznane. Książka dostarcza wielu przykładów z życia codziennego. Ćwiczenia doskonalą motorykę małą, logiczne myślenie, pamięć wzrokową, koordynację wzrokowo–ruchową. Każde dziecko będzie mogło doskonalić swoje umiejętności. To dobra książka po-zwalająca zorganizować czas, szczególnie w pochmurne dni, kiedy dzieci mogą oddać się pracy twórczej i poznawać świat zabaw na kartach książki.Książka „Mój mały świat” została opracowana zgodnie z Nową Podstawą Programową wynikającą z rozporządze-nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

autor: Mirosława Hanna NowakISBN: 978-83-932405-5-5wydanie: 2011, wydanie Iilość stron: 48 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: miękka

Cena detaliczna

12,99 zł

Cena detaliczna

12,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl 1

Page 3: Katalog NIKO 2015

PRZEDSZKOLEOdkrywamy światSzanowni Państwo, w ręce waszych dzieci oddaję swoją książkę mając nadzieję, żebędzie ona przewodnikiem po świecie wiedzy. Dzieci w wieku przedszkolnym ciekawe są świata, lubią odkrywać nowe rzeczy, badać nieznane.Książka dostarcza wielu przykładów z życia codziennego. Ćwiczenia doskonalą motorykę małą, lo-giczne myślenie, pamięć wzrokową, koordynację wzrokowo–ruchową. Każde dziecko będzie mogło doskonalić swoje umiejętności. To dobra książka pozwalająca zorganizować czas, szczególnie w po-chmurne dni, kiedy dzieci mogą oddać się pracy twórczej i poznawać świat zabaw na kartach książki.Książka „Odkrywamy Świat” została opracowana zgodnie z Nową Podstawą Programową wynika-jącą z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

autor: Mirosława Hanna NowakISBN: 978-83-932405-1-7wydanie: 2011, wydanie Iilość stron: 56 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: miękka

Olimpek u maluchówSzanowni rodzice! Nic nie zastąpi kontaktu dziecka z książką na każdym etapie jego rozwoju. Dlatego polecam wszystkim mamom i tatom nową książkę dla dzieci 3–4 letnich, która wzbogaci Państwa pociechy o nowe wiadomości i umiejętności.Wielokierunkwość zawartych w „Olimpku w przedszkolu” ćwiczeń zapewni Waszym pociechom wielotorowy, wszechstronny, harmonijny rozwój, a ujęcie zadań w formę zabawową wniesie radość do wspólnej pracy. Zada-nia są ułożone w taki sposób, aby w czasie wykonywania jednego z nich były kształtowane 2–3 umiejętności. Obejmują one zakres podstawy programowej i są zgodne z etapem rozwoju na jakim znajdują się Państwa dzieci.Z życzeniami owocnej pracy zapraszam do korzystania z „Olimpka u maluchów”.

autor: Elżbieta DędzaISBN: 978-83-927230-2-8wydanie: 2010, wydanie Iilość stron: 48 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: miękka

Olimpek w przedszkoluSzanowni rodzice! Nic nie zastąpi kontaktu dziecka z książką na każdym etapie jego rozwoju. Dlatego polecam wszystkim Mamom i Tatom nową książkę dla dzieci 5–6 letnich, która wzbogaci Państwa pociechy o nowe wiadomości i umiejętności.Wielokierunkowość zawartych w „Olimpku w przedszkolu” ćwiczeń zapewni Waszym pociechom wielotorowy, wszechstronny, harmonijny rozwój, a ujęcie zadań w formę zabawową wniesie radość do wspólnej pracy. Zadania są ułożone w taki sposób, aby w czasie wykonywania jednego z nich były kształtowane 2–3 umiejętności.

Obejmują one zakres podstawy programowej i są zgodne z etapem rozwoju na jakim znajdują się Państwa dzieci. Z życzeniami owocnej współpracy zapraszamy do korzystania z „Olimpka w przedszkolu”.

autor: Elżbieta DędzaISBN: 978-83-927230-6-6wydanie: 2010, wydanie Iilość stron: 56 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: miękka

Cena detaliczna

12,99 zł

Cena detaliczna

12,99 zł

Cena detaliczna

12,99 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl2

Page 4: Katalog NIKO 2015

PRZEDSZKOLEAdaś i Ola zapraszają do przedszkolaKsiążka skierowana jest do dzieci 3, 4 – letnich oraz wszystkich maluchów, które wkrótce przekroczą próg przedszkola. Proponowane zabawy i zadania mają na celu nie tylko rozwijanie spostrzegawczości, sprawności manualnej, umiejętności logicznego myślenia oraz poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, ale przede wszystkim uła-twienie dziecku adaptacji w warunkach przedszkolnych.Dla wielu dzieci, a także ich rodziców, pierwsze spotkanie z przedszkolem jest trudnym przeżyciem. Nowe, nieznane otoczenie, wywołuje u dziecka stres. Ważne jest, aby przełamać strach malucha, wprowadzając go stopniowo w przedszkolny świat.Książka pomoże zbudować u dziecka pozytywny stosunek emocjonalny do przedszkola, przez co ułatwi mu przystosowanie się do nowego środowiska.

autor: Katarzyna SiedlanowskaISBN: 978-83-64077-04-3wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 56 stron + 2 arkusze z naklejkami gratis!format: 205 x 285 mmoprawa: miękka

Katarzyna Siedlanowska

ADA i OLAzapraszaj do przedszkola

Ksi kazawiera ponad

100NAKLEJEK

Tęga głowa przedszkolakaTo edukacyjna książeczka dla starszych przedszkolaków. Zestaw zadań i ćwiczeń został tak dobrany, żeby jak najefektywniej stymulować rozwój intelektualny dziecka, pamiętając przy tym, że podsta-wową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa.Zaproponowane w publikacji ćwiczenia mają na celu:

• rozwój wyobraźni (np. opowiedz, co tu nie pasuje? czego brakuje?) i spostrzegawczości (np. porównywanieobrazków, wyszukiwanie różnic i podobieństw, łączenie w pary jednakowych wzorców),

• usprawnianie zdolności językowych (np. budowanie odpowiedzi na pytania do sytuacji przedstawionej naobrazku),

• doskonalenie sprawności manualnych (np. rysowanie po śladzie, kolorowanie, labirynty),• rozumienie stosunków czasowych (np. co było najpierw?) i przestrzennych (np. nad, pod, obok, przed, za) oraz

cech wielkościowych (np. co jest mniejsze? Co jest wyższe)Poprzez kontakt i pracę z książką edukacyjną warto przygotować przedszkolaka do roli ucznia.A zatem. Do szkoły – gotowi – start!

autor: Małgorzata PodleśnaISBN: 978-83-934560-0-0wydanie: 2011, wydanie Iilość stron: 56 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

Bawię się i uczęTo bestsellerowa książka z łamigłówkami, zabawami logicznymi i zadaniami matematycznymi.Można tu znaleźć labirynty, łączenie elementów, szukanie różnic i wiele innych ciekawych zagadnień. Zadania są edukacyjne, rozwijają zdolności manualne, spostrzegawczość, rozwijają myślenie logiczne – dzięki czemu dziecko uczy się poprzez zabawę! Dzięki książeczce „Zabawy edukacyjne – Bawię się i uczę” każdy może się prze-konać, że rozwiązywanie zadań logicznych jest pasjonującą i kształcącą przygodą – również podczas wakacji.Udanej zabawy!

autor: Anna PierzchałaISBN: 978-83-934560-6-2wydanie: 2013, wydanie Iilość stron: 40 stronformat: 165 x 235 mmoprawa: miękka

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

7,99 zł

Cena detaliczna

12,99 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl 3

Page 5: Katalog NIKO 2015

PRZEDSZKOLE

Pewnym krokiem do szkołyKsiążka adresowana jest do starszych przedszkolaków. Daje znakomitą podstawę do podjęcia nauki w szkole. Zawiera elementy edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i spo-łecznej.W książce znajduje się wiele rodzajów ćwiczeń i zadań. Dodatkowym atutem książki są różnorodne i ciekawe ćwiczenia grafomotoryczne typu: łączenie kropek, pisanie i rysowanie po śladzie, rysowanie linii pionowych, poziomych, równoległych, ukośnych itp.; kreślenie szlaczków literopodobnych, rysowanie, kolorowanie i wy-cinanie konturów.Gorąco polecam książkę, warto bowiem pamiętać, że nic nie zastąpi dziecku – szczególnie przedszkolakowi – kontaktu z wartościową książką edukacyjną.

autor: Małgorzata PodleśnaISBN: 978-83-927230-1-1wydanie: 2009, wydanie Iilość stron: 64 stronyformat: 210 x 295 mmoprawa: miękka

Pokażę co potrafi ęKsiążeczka przeznaczona jest dla dzieci wchodzących w świat edukacji przedszkolnej i wcze-snoszkolnej. Może służyć też do pracy z dziećmi starszymi jako materiał do pracy wyrównawczej.Zawarte w książeczce ćwiczenia obejmują: rozwój sprawności manualnej, słuchu fonemowego, logicznego myślenia, wyobraźni, spostrzegawczości, koncentracji, orientacji w stosunkach przestrzennych, klasyfi kacji ilościowej i jakościowej, zawierają również elementy ćwiczenia techniki czytania.Samoocena, która pojawia się na każdej stronie ma mobilizować dzieci do działania i krytycznego spojrzenia na własną pracę. Od osób dorosłych zależy jaką formę nagrody zastosują w związku z samooceną.Polecenia, które umieszczone są przed zadaniami czyta Rodzic lub Nauczyciel- pozwala to na dyskretne kiero-wanie pracą dziecka. Dziecko uczy się i sprawdza swoje umiejętności poprzez zabawę!Kochani! Bawcie się razem z dziećmi!Rekomendacja: dr Maria Gładyszewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedago-giki i Psychologii Instytut Pedagogiki

autor: Beata KrysińskaISBN: 978-83-934560-9-3wydanie: 2013, wydanie Iilość stron: 56 stronformat: 195 x 275 mmoprawa miękka

Nie tylko dla przedszkolakówPo książeczkę pt. „Nie tylko dla przedszkolaków” mogą sięgnąć zarówno przedszkolaki jak i dzieci nieco starsze.Znajdą tu ciekawe zadania i dużo kolorowanek. Tematyka ćwiczeń jest bliska codzien-nym doświadczeniom dzieci, daje też okazję do bogacenia ich słownictwa. Dzieci znajdą tu również dużo ćwiczeń grafomotorycznych, a wszystko po to, aby ręka pisała sprawniei precyzyjnie.Zapraszamy do zabawy i nauki.

autor: Małgorzata GojaISBN: 978-83-64359-66-8wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 48 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

9788364359668

Ma gorzata

Goja

3–4LATA

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl4

Page 6: Katalog NIKO 2015

PRZEDSZKOLERysunki, rysuneczki. Kucykowe kropeczki :)Stare powiedzenie, że zeszyt to wizytówka ucznia, jest bez wątpienia aktualne.Co zatem zrobić, żeby literki były kształtne, napisane starannie i mieściły się w liniaturze? Odpowiedź jest prosta – stosować ćwiczenia grafomotoryczne. Stanowią one wstęp do właściwego pisania. Dzięki nim dziecko usprawnia piszącą rękę i koordynację wzrokowo-ruchową, a także doskonale rozwija zdolność koncentracji. Serdecznie polecamy.

autor: Małgorzata PodleśnaISBN: 978-83-64359-00-2wydanie: 2013, wydanie Iilość stron: 40 stron foliowanychformat: 285 x 205 mmoprawa: miękkaPisak suchościeralny GRATIS!

Rysunki, rysuneczki Dinusia Gąbeczki:)Stare powiedzenie, że zeszyt to wizytówka ucznia, jest bez wątpienia aktualne.Co zatem zrobić, żeby literki były kształtne, napisane starannie i mieściły się w liniaturze? Odpowiedź jest prosta – stosować ćwiczenia grafomotoryczne. Stanowią one wstęp do właściwego pisania. Dzięki nim dziecko usprawnia piszącą rękę i koordynację wzrokowo-ruchową, a także doskonale rozwija zdolność koncentracji.Serdecznie polecamy.

autor: Małgorzata PodleśnaISBN: 978-83-64359-03-3wydanie: 2013, wydanie Iilość stron: 40 stron foliowanychformat: 285 x 205 mmoprawa: miękkaPisak suchościeralny GRATIS!

Rysunki, rysuneczki Zuzi Biedroneczki :)Stare powiedzenie, że zeszyt to wizytówka ucznia, jest bez wątpienia aktualne.Umiejętność rysowania po śladzie warto doskonalić od najmłodszych lat. Jest to bowiem bardzo pożyteczne połączenie nauki i zabawy. Z jednej strony rozwija u dziecka koordynację wzrokowo-ruchową, koncetrację uwagi i uczy cierpliwości, a z drugiej jest ciekawym, lubianym przez nie zajęciem. Rysując po śladzie dziecko uczy się prawidłowego trzymania przyborów, jednocześnie doskonaląc płynność ruchów.Serdecznie polecamy.

autor: Małgorzata PodleśnaISBN: 978-83-934560-8-6wydanie: 2013, wydanie Iilość stron: 40 stron foliowanychformat: 285 x 205 mmoprawa: miękkaPisak suchościeralny GRATIS!

RRyyssuu iii.. :::))

ksi eczkawielokrotnego

u ytku

dla

dziewczy

nek

RRyyssuu iii ))

dla

chopc

ów

ksi eczkawielokrotnego

u ytku

Kacperek i Hania zapraszają do zadań rozwiązywaniaKsiążka pt. „Kacperek i Hania do zadań rozwiązywania” przeznaczona jest dla młodszych przedszkolaków. Poza zada-niami, które mają na celu wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, znajdują się tu również ćwiczenia usprawniające grafomotorykę. Rysowanie po śladzie jest nieodzownym elementem tego typu ćwiczeń. Dzięki nim dziecko doskonali precyzję ruchów piszącej ręki i tym samym przygotowuje się do właściwej nauki pisania w szkole.Zadania bogacą słownictwo dziecka, doskonalą jego pamięć i umiejętność koncentrowania uwagi. Uczą wytrwa-łości oraz planowania pracy. Większość zadań dziecko może wykonywać samodzielnie.

autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-06-4wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 32 strony foliowaneformat: 205 x 285 mmoprawa: miękkaPisak suchościeralny GRATIS!

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

9 788364 359064

Cena detaliczna

14,99 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl 5

Page 7: Katalog NIKO 2015

PRZEDSZKOLE

Myszka Ania zaprasza do zadań rozwiązywaniaKsiążka pt. „Myszka Ania zaprasza do rozwiązywania” przeznaczona jest dla młodszych przedszkolaków. Poza za-daniami, które mają na celu wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, znajdują się tu również ćwiczenia uspraw-niające grafomotorykę. Rysowanie po śladzie jest nieodzownym elementem tego typu ćwiczeń. Dzięki nim dziec-ko doskonali precyzję ruchów piszącej ręki i tym samym przygotowuje się do właściwej nauki pisania w szkole.Zadania bogacą słownictwo dziecka, doskonalą jego pamięć i umiejętność koncentrowania uwagi. Uczą wy-trwałości oraz planowania pracy. Większość zadań dziecko może wykonywać samodzielnie.

autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-09-5wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 32 strony foliowaneformat: 205 x 285 mmoprawa: miękkaPisak suchościeralny GRATIS!9 788364 359095

Cena detaliczna

14,99 zł

Baw się z kotkamiWażną częścią procesu przygotowującego dziecko do nauki w szkole jest spraw-ność grafomotoryczna, która wpływa m.in. na jakość pisania. U kilkulatków roz-wijać ją można na przykład poprzez rysowanie.Oddajemy w ręce najmłodszych książeczkę z ciekawymi obrazkami do rysowania po śla-dzie. Dzięki foliowanym stronom i specjalnemu pisakowi dziecko może z niej korzystać wielokrotnie. Wskazany kierunek rysowania uczy dzieci prawidłowego nawyku związanegoz kierunkiem pisania - od strony lewej do prawej oraz z góry na dół.

autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-21-7wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 16 stron foliowanychformat: 165 x 235 mmoprawa: miękkaPisak suchościeralny GRATIS!

Baw się z wiewiórkamiWażną częścią procesu przygotowującego dziecko do nauki w szkole jest sprawność grafomo-toryczna, która wpływa m.in. na jakość pisania. U kilkulatków rozwijać ją można na przykładpoprzez rysowanie.Oddajemy w ręce najmłodszych książeczkę z ciekawymi obrazkami do rysowania po śladzie. Dzięki foliowanym stronom i specjalnemu pisakowi dziecko może z niej korzystać wielokrotnie. Wskazany kierunek rysowania uczy dzieci prawidłowego nawyku związanego z kierunkiem pisania - od strony lewej do prawej oraz z góry na dół.

autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-18-7wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 16 stron foliowanychformat: 165 x 235 mmoprawa: miękkaPisak suchościeralny GRATIS!

9 788364 359217

Cena detaliczna

9,90 zł

9 788364 359187

Cena detaliczna

9,90 zł

Baw się z pieskamiWażną częścią procesu przygotowującego dziecko do nauki w szkole jest sprawność grafomotoryczna, która wpływa m.in. na jakość pisania. U kilkulatków rozwijać ją można na przykład poprzez rysowanie.Oddajemy w ręce najmłodszych książeczkę z ciekawymi obrazkami do rysowania po śladzie. Dzięki foliowanym stro-nom i specjalnemu pisakowi dziecko może z niej korzystać wielokrotnie. Wskazany kierunek rysowania uczy dzieci prawidłowego nawyku związanego z kierunkiem pisania - od strony lewej do prawej oraz z góry na dół.Zachęcamy do nauki i zabawy. Warto uczyć dziecko pracy z książką od najmłodszych lat.RYSUJ I ZMAZUJ

autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-24-8wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 16 stron foliowanychformat: 165 x 235 mmoprawa: miękkaPisak suchościeralny GRATIS!9 788364 359248

Cena detaliczna

9,90 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl6

Page 8: Katalog NIKO 2015

PRZEDSZKOLEWzorki dla przedszkolaków – Dziewczyneki ChłopakówKsiążka adresowana jest do młodszych przedszkolaków.Zawiera proste ćwiczenia grafomotoryczne, które mają na celu przygotowanie dzieci do podjęcia nauki pisania. Rozwijają one koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję wzrokową i orientację przestrzenną. Ćwiczenia grafomotoryczne pomagają w nabyciu właściwych nawyków ruchowych, potrzebnych podczas pisania, a w szczególności ruchu ręki od strony lewej do prawej, z góry na dół oraz ruchu okrężnego odwrotnego do ruchu wskazówek zegara.

autor: Katarzyna SiedlanowskaISBN: 978-83-64077-25-8wydanie: 2015, wydanie Iilość stron: 32 stronyformat: 285 x 202 mmoprawa: miękka

9 788364 077258

Cena detaliczna

8,90 zł

3-4 lata

dla dzieci

OKLADKI_wzorki_szlaczki.indd 1-2 2015-03-31 10:58:46

NOWOŚĆ

Wycinanki dla dzieciKsiążka adresowana jest do starszych przedszkolaków. Zawiera 16 kart – różnokolorowych wycinanek.Do wykonania zadań znajdujących się w książce przydadzą się następujące przybory: nożyczki, linijka, klej, włóczka lub sznurek, dziurkacz oraz taśma obustronnie klejąca.

autor: Igor BuszkowskiISBN: 978-83-934560-5-5wydanie: 2013, wydanie Iilość stron: 16 kartformat: 210 x 295 mmoprawa: miękka

Z Maciusiem i Zuzią dzieci się nie nudząKsiążka adresowana jest do dzieci 5 i 6-letnich. Została opracowana zgodnie z nową Podstawą programo-wą wychowania przedszkolnego.Proponowane zabawy i zadania mają na celu nie tylko przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania w szkole, ale też kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych do poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi.Ćwiczenia zawarte w książce rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję wzrokową i słuchową, orientację przestrzenną oraz procesy poznawcze. Dzieci, pomagając bohaterom książeczki, uczą się rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiają na potrzeby i uczucia innych.

autor: Katarzyna SiedlanowskaISBN: 978-83-64077-03-6wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 64 stronformat: 285 x 205 mmoprawa: miękka

IGOR BUSZKOWSKI

dziecidzieciDziecidzieciDLADLAdladla

Z Maciusiem i Zuzią

arzyna SiedlanowskaKKatataKKataataKa artaa ynayna Syna

dzieci się nie nudząCena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

9,90 zł

Wesołe szlaczki – buźki, kreski i zygzaczkiKsiążka adresowana jest do dzieci 5 i 6-letnich.Zawiera ćwiczenia grafomotoryczne, które mają na celu przygotowanie dzieci do podjęcia nauki pisa-nia. Rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję wzrokową i orientację przestrzenną. Ćwiczenia grafomotoryczne pomagają w nabyciu właściwych nawyków ruchowych, potrzebnych podczas pisania,a w szczególności ruchu ręki od strony lewej do prawej, z góry na dół oraz ruchu okrężnego odwrotnego do ruchu wskazówek zegara.

autor: Katarzyna SiedlanowskaISBN: 978-83-64077-26-5wydanie: 2015, wydanie Iilość stron: 32 stronyformat: 285 x 202 mmoprawa: miękka9 788364 077265

Cena detaliczna

8,90 złC d li

5-6 lat

dla dzieci

OKLADKI_wzorki_szlaczki.indd 3-4 2015-03-31 10:59:04

5-655 lat

dla dzieciNOWOŚĆ

www.wydawnictwoNIKO.pl 7

Page 9: Katalog NIKO 2015

SZKOŁA PODSTAWOWA

Literka za literkąKsiążka adresowana jest do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Dziecko może z niej korzystać na zajęciach do-datkowych, jak również – w ramach ćwiczeń utrwalających – w domu.Dla nauczyciela może stanowić pomoc przy wprowadzaniu wszystkich liter alfabetu. Wiele miejsca zajmują atrakcyjne dla dzieci ćwicze-nia usprawniające grafomotorykę, m.in. łączenie kropek, pisanie i rysowanie po śladzie, kolorowanie i wycinanie.Dzieci znajdą tu również to co lubią najbardziej – krzyżówki, zgadywanki, wyszukiwanie różnic między obrazkami itp. Ćwiczenia za-proponowane w książce zawierają również elementy terapii pedagogicznej. Niewątpliwym walorem książki jest jej uporządkowana i ciekawa forma, która daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i pozwala na jego samodzielną pracę. Życzymy miłej zabawy i nauki.

autor: Małgorzata PodleśnaISBN: 978-83-927663-6-0wydanie: 2012, wydanie Iilość stron: 64 stronyformat: 205 x 285 mmoprawa: miękka

Cena detaliczna

14,99 zł

9 788364 359699

Cena detaliczna

6,90 zł

NOWOŚĆLiterki cytrynowe –uczą pisaniai poprawiają mowęKsiążeczka „Literki cytrynowe – uczą pisania i poprawiają mowę” Agnieszki Pasz-kiewicz przeznaczona jest dla dzieci w wieku 4–7 lat.Uczy rozpoznawania, nazywania i prawidłowego pisania liter.Plusem publikacji są dołączone naklejki, które dadzą dzieciom wiele radości i pobudzą procesy myślowe. Każda naklejka jest częścią poszczególnych rysunków zawartych w książeczce.

autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-69-9wydanie: 2015, wydanie Iilość stron: 32 strony + arkusz z naklejkami gratis!format: 285 x 202 mmoprawa: miękka

C

6

Przygoda z literkamiKsiążka „Przygoda z literkami” Agnieszki Paszkiewicz przeznaczona jest dla dzieci w wieku 4 – 7 lat.Uczy rozpoznawania, nazywania i prawidłowego pisania liter. Dzięki laminowanym stronom i suchościeralnemu pisakowi dziecko ma możliwość wielokrotnego powtarzania ćwiczeń do momentu uzyskania zadowalającego je efektu. Plusem publikacji są dołączone naklejki, które dadzą dziecku wiele radości i pobudzą procesy myślowe. Każda naklejka jest częścią poszczególnych rysunków zawartych w książeczce.

autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-63-7wydanie: 2015, wydanie Iilość stron: 32 strony foliowane

+ arkusz z naklejkami gratis!format: 285 x 202 mmoprawa: miękkaPisak suchościeralny GRATIS!

9 788364 359637

Cena detaliczna

14,99 zł

Rozumiem co czytamPrzekazuję Waszym dzieciom książkę, która pomoże im w zdobywaniu umiejętności w zakresie 3 standardów: czytania, pisania i wykorzystywania wiedzy w praktyce.Układ treści w książce jest tak pomyślany, aby poradził sobie czytający uczeń w wieku od 7 do 11 lat. Dziecko 7–letnie rozwijające swoje umiejętności poprzez karty początkowe, bez problemu poradzi sobie z późniejszymi, trudnymi kartami. Dziecko 11–letnie w czasie rozwią-zywania kart początkowych utrwali nabyte umiejętności, a później w czasie wykonywania kart trudnych rozwinie je. Ważnym atutem tej książki jest całkowite odejście od kanonu lektur szkolnych. Ma to na celu sprawdzanie rzeczywistej umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania i wykorzystywania wiedzy w praktyce, bez podpierania się wcześniej uzyskaną wiedzą o lekturach omawianych w klasie. Nauczyciel tę książkę może wykorzystać na lekcji, indywidualizując tok nauczania.

autor: Elżbieta DędzaISBN: 978-83-927230-9-7wydanie: 2008, wydanie Iilość stron: 64 stronyformat: 205 x 285 mmoprawa: miękka

Cena detaliczna

14,99 zł

NOWOŚĆ

www.wydawnictwoNIKO.pl8

Page 10: Katalog NIKO 2015

SZKOŁA PODSTAWOWAGłówka pracuje, teścik rozwiązuje. Sprawdziany wiedzy i umiejętności dla uczniów klas I„Sprawdziany wiedzy i umiejętności szkolnych dla uczniów klas pierwszych” mają na celu systematyczne badanie opanowanych przez nich umiejętności i przyswojonych wiadomości z zakresu edukacji poloni-stycznej, matematycznej i przyrodniczej. W ten sposób ukierunkują i przygotują do sprawdzianu na za-kończenie pierwszego etapu edukacji szkolnej.Przedmiotem monitorowania są umiejętności zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. wyszczególnione w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.Tematyka sprawdzianów została dopasowana do pór roku, zjawisk zachodzących w przyrodzie, świąt – jest bliska i przyjazna dziecku. Każdy test zawiera szczegółowy plan sprawdzanych umiejętności i nabytych wiadomości, kartę samooceny ucznia, miejsce na ocenę i komentarz nauczyciela oraz szczegółową instrukcję do sprawdzania i oceny.Opracowane sprawdziany mają być pomocą i inspiracją dla nauczycieli. Sposób oceniania jest propozycją, a każdy nauczy-ciel powinien dostosować go do wewnątrzszkolnego systemu oceniania obowiązującego w danej placówce.

autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-932405-9-3wydanie: 2012, wydanie Iilość stron: 80 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

Główka pracuje, teścik rozwiązuje. Sprawdziany wiedzy i umiejętności dla uczniów klas II„Sprawdziany wiedzy i umiejętności szkolnych dla uczniów klas drugich” mają na celu systematyczne badanie opanowanych przez nich umiejętności i przyswojonych wiadomości z zakresu edukacji polo-nistycznej, matematycznej i przyrodniczej. W ten sposób ukierunkują i przygotują do sprawdzianu na zakończenie pierwszego etapu edukacji szkolnej.Przedmiotem monitorowania są umiejętności zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. wyszczególnione w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.Tematyka sprawdzianów została dopasowana do pór roku, zjawisk zachodzących w przyrodzie, świąt – jest bliska i przy-jazna dziecku. Każdy test zawiera szczegółowy plan sprawdzanych umiejętności i nabytych wiadomości, kartę samooceny ucznia, miejsce na ocenę i komentarz nauczyciela oraz szczegółową instrukcję do sprawdzania i oceny.Opracowane sprawdziany mają być pomocą i inspiracją dla nauczycieli. Sposób oceniania jest propozycją, a każdy na-uczyciel powinien dostosować go do wewnątrzszkolnego systemu oceniania obowiązującego w danej placówce.

autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-932405-2-4wydanie: 2012, wydanie Iilość stron: 88 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

Główka pracuje, teścik rozwiązuje. Sprawdziany wiedzy i umiejętności dla uczniów klas III„Sprawdziany wiedzy i umiejętności szkolnych dla uczniów klas trzecich” mają na celu systematyczne badanie opanowanych przez nich umiejętności i przyswojonych wiadomości z zakresu edukacji polo-nistycznej, matematycznej i przyrodniczej. W ten sposób ukierunkują i przygotują do sprawdzianu na zakończenie pierwszego etapu edukacji szkolnej.Przedmiotem monitorowania są umiejętności zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grud-nia 2008 r. wyszczególnione w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.Tematyka sprawdzianów została dopasowana do pór roku, zjawisk zachodzących w przyrodzie, świąt – jest bliska i przyjazna dziecku. Każdy test zawiera szczegółowy plan sprawdzanych umiejętności i nabytych wiadomości, kartę samooceny ucznia, miejsce na ocenę i komentarz nauczyciela oraz szczegółową instrukcję do sprawdzania i oceny.Opracowane sprawdziany mają być pomocą i inspiracją dla nauczycieli. Sposób oceniania jest propozycją, a każdy nauczyciel powinien dostosować go do wewnątrzszkolnego systemu oceniania obowiązującego w danej placówce.

autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-932405-6-2wydanie: 2012, wydanie Iilość stron: 80 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl 9

Page 11: Katalog NIKO 2015

SZKOŁA PODSTAWOWATropik matematyczny dla klasy IKsiążka przeznaczona jest dla uczniów klasy I.Została opracowana zgodnie z nową podstawą programową MEN. Może być wykorzy-stywana jako uzupełniający zeszyt ćwiczeń do wszystkich podręczników dopuszczo-nych do użytku szkolnego na poziomie klasy I kształcenia zintegrowanego, do zajęć dydaktyczno–wyrównawczych lub doskonalenia umiejętności matematycznych pod-czas pracy w domu.

autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-64077-00-5wydanie: 2013, wydanie Iilość stron: 88 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: miękka

Tropik matematyczny dla klasy IIKsiążka przeznaczona jest dla uczniów klasy II.Została opracowana zgodnie z nową podstawą programową MEN. Może być wykorzystywana jako uzupełniający zeszyt ćwiczeń do wszystkich podręcz-ników dopuszczonych do użytku szkolnego na poziomie klasy II kształcenia zintegrowanego, do zajęć dydaktyczno–wyrównawczych lub doskonalenia umiejętności matematycznych podczas pracy w domu.

autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-64077-01-2wydanie: 2013, wydanie Iilość stron: 88 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: miękka

Tropik matematyczny dla klasy IIIKsiążka przeznaczona jest dla uczniów klasy III.Została opracowana zgodnie z nową podstawą programową MEN. Może być wy-korzystywana jako uzupełniający zeszyt ćwiczeń do wszystkich podręczników do-puszczonych do użytku szkolnego na poziomie klasy III kształcenia zintegrowanego, do zajęć dydaktyczno–wyrównawczych lub doskonalenia umiejętności matema-tycznych podczas pracy w domu.

autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-64077-02-9wydanie: 2013, wydanie Iilość stron: 88 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: miękka

Monika Kozikowska

3-1=

4+0=5+2=

12:4=5•3=

Monika Kozikowska

Monika Kozikowska

14+13=6+10=

18-5=15-2=

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl10

Page 12: Katalog NIKO 2015

SZKOŁA PODSTAWOWARusz głową – utwórz słowoKsiążka przeznaczona jest dla uczniów klas I szkoły podstawowej.Może być wykorzystywana jako dodatkowy zeszyt ćwiczeń do wszystkich podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego na poziomie I klasy kształcenia zintegrowanego lub do doskonalenia umiejętności polonistycznych podczas pracy w domu. Jej celem jest pokazanie, jak należy zapisywać sylaby, tworzyć wyrazy, redagować proste zdania. Po-nadto uczy, jak wyodrębniać i nazywać rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Książka uczy poprzez zabawę ze słowem.Została opracowana zgodnie z nową podstawą programową MEN.

autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-64077-05-0wydanie: 2014 wydanie I ilość stron: 88 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: miękka

Nowe zadania – piszemy zdaniaKsiążka przeznaczona jest dla uczniów klas II szkoły podstawowej.Może być wykorzystywana jako dodatkowy zeszyt ćwiczeń do wszystkich podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego na poziomie II klasy kształcenia zintegrowanego lub do doskonalenia umiejętności polonistycznych podczas pracy w domu. Jej celem jest pokazanie, jak należy pisać krótkie wypowiedzi na podany temat, redagować zdania opisujące osoby, zwierzęta, rośliny i przedmioty, pisać krótkie pozdrowienia, życzenia i listy oraz poprawnie je adresować.Została opracowana zgodnie z nową podstawą programową MEN.

autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-64077-06-7wydanie: 2014 wydanie I ilość stron: 88 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: miękka

Trudne zadania – piszemy wypracowaniaKsiążka przeznaczona jest dla uczniów klas III szkoły podstawowej.Może być wykorzystywana jako dodatkowy zeszyt ćwiczeń do wszystkich podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego na poziomie III klasy kształcenia zintegrowanego oraz do doskonalenia umiejętności polonistycznych podczas pracy w domu. Jej celem jest pokazanie, jak należy pisać zaproszenie, ogłoszenie, list, opowiadanie i opis. Zawiera wiele ćwiczeń gramatyczno-stylistycznych prowadzących do nabycia umiejęt-ności redagowania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych.Została opracowana zgodnie z nową podstawą programową MEN.

autor: Monika KozikowskaISBN: 978-83-64077-07-4wydanie: 2014 wydanie I ilość stron: 88 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: miękka

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk aaakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

rruudddneeeee zzzzzzzaaaddddudne zadTTTTTTTTTTTTTTrrrrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTrrrrrrrrrrrrrTTTTTTTTTTTTrrrrrrrrrrrrrrrTTTTTrrrrrrrrrrr

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl 11

Page 13: Katalog NIKO 2015

SZKOŁA PODSTAWOWALiterki – od kropeczki do laseczkiKsiążeczka przeznaczona jest dla dzieci rozpoczynających naukę pisania liter. Może też służyć jako materiał do pracy z dziećmi starszymi mającymi trudności w opanowa-niu sztuki poprawnego i starannego pisania.Literki na części stron w większości podzielone są na grupy, według cech podobieństwa małych i dużych znaków. Służy to lepszemu zapamiętaniu kształtów liter i drogi ich kreślenia.Pamiętajmy, by przed ćwiczeniem pisania pokazać dziecku, jak właściwie trzymać przyrząd do pisa-nia, jaką przyjąć postawę ciała w czasie pisania oraz wskazać kierunek kreślenia danych liter.Rekomendacja: dr Maria Gładyszewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki

autor: Beata KrysińskaISBN: 978-83-934560-1-7wydanie: 2013, wydanie Iilość stron: 72 stronyformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

Cyferki – do kropeczki do dziewiąteczkiKsiążeczka przeznaczona jest dla dzieci rozpoczynających naukę pisania cyfr i wchodzących w świat matematyki.Cyferki umieszczone zostały na różnych podłożach – kartkach gładkich, w kratkę i w linię, są one też różnych wielkości. Dziecko ma również możliwość ćwiczenia poszczególnych elemen-tów danych cyferek.Pamiętajmy, by przed ćwiczeniem pisania pokazać dziecku, jak właściwie trzymać przyrząd do pisania, jaką przyjąć postawę ciała w czasie pisania oraz wskazać kierunek kreślenia danych cyfr.Rekomendacja: dr Maria Gładyszewska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki

autor: Beata KrysińskaISBN: 978-83-934560-4-8wydanie: 2013, wydanie Iilość stron: 60 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

LITERKI OD KROPECZKI DO LASECZKI

YFERKI

Przysłowie prawdę ci powiePrzysłowia są dla dziecka formą atrakcyjną, łatwą do zapamiętania, wpadającą w ucho. Można się do nich odnosić i przywoływać na wielu zajęciach, przy różnych okazjach, wykorzystując codzienne sytuacje z życia dziecka w szkole, w klasie czy w domu.Dają możliwość wykazania się umiejętnością logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Nie sposób przecenić ich wartości wychowawczych. Pomogą nauczycielowi i rodzicowi w coraz trudniejszym procesie wychowania.Ćwiczenia dobrane są w taki sposób, by dziecko mogło pracować samodzielnie. Umiarkowany stopień trudności daje dziecku szansę na osiągnięcie sukcesu i motywuje do pracy. Wszystkie ćwiczenia są powiązane z tym, czego uczą się dzieci w szkole. Wiele ćwiczeń opracowanych jest w formie rozrywek umysłowych.Życzymy miłej nauki i zabawy.

autor: Małgorzata PodleśnaISBN: 978-83-927663-9-1wydanie: 2012, wydanie Iilość stron: 64 stronyformat: 205 x 285 mmoprawa: miękka

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl12

Page 14: Katalog NIKO 2015

SZKOŁA PODSTAWOWA

Matematyka z uśmiechem kl. 1Matematyka z uśmiechem to zbiór zadań dla ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej. Została opracowana zgodnie z nową podstawą programową. Może służyć pomocą w cza-sie zajęć szkolnych lub być wykorzystywana do pracy samodzielnej w domu. Zbiór zadań pogłębi i utrwali posiadane wiadomości i umiejętności, rozwinie i usprawni „myślenie mate-matyczne”, nauczy wykorzystywać posiadaną wiedzę w praktycznym działaniu, przygotuje do klasy drugiej.

autor: Elżbieta JardanowskaISBN: 978-83-64359-36-1wydanie: 2015, wydanie Iilość stron: 64 stronyformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

Matematyka z uśmiechem kl. 2Klasa druga to okres, w którym uczeń utrwala wiedzę zdobytą w klasie pierwszej i poszerza ją, przygotowując się do realizacji podstawy programowej w następnym roku. Książka zawiera przykłady o charakterze problemowym, związane z życiem codziennym. Mają one sprawić, że dziecko polubi zadania tekstowe, utrwali zdobytą na lekcjach wiedzę oraz będzie przygotowa-ne do klasy trzeciej. Opis zadań zawiera sugestie dotyczące sposobu analizy treści zadania oraz metod jego rozwiązania.

autor: Elżbieta JardanowskaISBN: 978-83-64359-39-2wydanie: 2015, wydanie Iilość stron: 64 stronyformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

9788364359361

9788364359392

Sprawię, że polubisz zadania

z treścią.Ułatwię Ci

przygotowanie się do konkursów

matematycznych.

Przygotuję Cię do spotkania

z klasą czwartą.Rozwiążesz

z sukcesem test po klasie trzeciej.

3klasa

ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI

MATEMATYKAZUŚMIECHEM

Przygotuję Cię do spotkania

z klasą trzecią.

Wskażę różne osoby rozwiązywania spozadań tekstowych.z

Utrwalę wiedzę zdobytą w szkole.

Sprawię, że polubisz zadania

z treścią.

2klasa

ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI

MATEMATYKAZUŚMIECHEM

Matematyka z uśmiechem kl. 3Matematyka z uśmiechem dla ucznia trzeciej klasy szkoły podstawowej zawiera szereg zadań teksto-wych, które utrwalają i wykorzystują w praktyce wiedzę zdobytą w szkole. Pobudzają do myślenia, ćwiczą analizowanie i wnioskowanie niezbędne przy rozwiązywaniu zadań z treścią. Umieszczonew zbiorze zadania, o różnym stopniu trudności, oparte o nową podstawę programową i wykraczają-ce poza nią pozwolą skutecznie zrealizować założone cele.

autor: Elżbieta JardanowskaISBN: 978-83-64359-42-2wydanie: 2015, wydanie Iilość stron: 64 stronyformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

9788364359422

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI

Uczę przez działanie.

Przygotuję Cię do klasy drugiej.

Ciekawie spędziszCze mną czas.

Sprawię, że polubisz matematykę.

1klasa

MATEMATYKAZUŚMIECHEM

ELŻBIETA JARDANOWSKANOWOŚĆ ZADANIA Z TREŚCIĄ

ELŻBIETA JARDANOWSKA

MM

NOWOŚĆ ZADANIA Z TREŚCIĄ

ELŻBIETA JARDANOWSKA

MM

NOWOŚĆ ZADANIA Z TREŚCIĄ

www.wydawnictwoNIKO.pl 13

Page 15: Katalog NIKO 2015

SZKOŁA PODSTAWOWASZKOŁA PODSTAWOWAŁamigłówki Profesora RozumkaTo jedna z serii książeczek o Profesorze Rozumku.Na 32 stronach każdej z publikacji znajdą Państwo szereg łamigłówek dla dzieci w wieku 6-9 lat. Z naszymi książeczkami dziecko nie będzie się nudzić: dzięki łamigłówkom rozwijają się procesy myślowe, szlaczki pomogą w rozwoju grafomotoryki, zagadki na spostrzegawczość rozwiną chęć poznawania, wiedza o świecie podana w ciekawy, przystępny sposób, dla odprężenia: kolorowanki. Dodatkowo książeczka zawiera gratis – naklejki.

autor: Wojciech WalendzikISBN: 978-83-64077-08-1wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 36 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

Bajkowe zagadki Króla RozumkaTo jedna z serii książeczek o Profesorze Rozumku.Na 32 stronach każdej z publikacji znajdą Państwo szereg łamigłówek dla dzieci w wieku 6-9 lat. Z naszymi książecz-kami dziecko nie będzie się nudzić: dzięki łamigłówkom rozwijają się procesy myślowe, szlaczki pomogą w rozwoju grafomotoryki, zagadki na spostrzegawczość rozwiną chęć poznawania, wiedza o świecie podana w ciekawy, przy-stępny sposób, dla odprężenia: kolorowanki. Dodatkowo książeczka zawiera gratis – grę planszową.

autor: Wojciech WalendzikISBN: 978-83-64359-27-9wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 36 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

Zoo zagadki Profesora RozumkaTo jedna z serii książeczek o Profesorze Rozumku.Na 32 stronach każdej z publikacji znajdą Państwo szereg łamigłówek dla dzieci w wieku 6-9 lat. Z naszymi książeczkami dziecko nie będzie się nudzić: dzięki łamigłówkom rozwijają się procesy myślowe, szlaczki pomogą w rozwoju grafomoto-ryki, zagadki na spostrzegawczość rozwiną chęć poznawania, wiedza o świecie podana w ciekawy, przystępny sposób, dla odprężenia: kolorowanki. Dodatkowo książeczka zawiera gratis – grę planszową.

autor: Wojciech WalendzikISBN: 978-83-64077-09-8wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 36 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

Zwierzyniec – zagadki Profesora RozumkaTo jedna z serii książeczek o Profesorze Rozumku.Na 32 stronach każdej z publikacji znajdą Państwo szereg łamigłówek dla dzieci w wieku 6-9 lat. Z naszymi książeczkami dziecko nie będzie się nudzić: dzięki łamigłówkom rozwijają się procesy myślowe, szlaczki pomogą w rozwoju grafomoto-ryki, zagadki na spostrzegawczość rozwiną chęć poznawania, wiedza o świecie podana w ciekawy, przystępny sposób, dla odprężenia: kolorowanki. Dodatkowo książeczka zawiera gratis – naklejki.

autor: Wojciech WalendzikISBN: 978-83-64359-30-9wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 36 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

9788364077081

9788364359279

9788364077098

9788364359309

Profesora Rozumka

Zawiera 24 super naklejki

Profesora RozumkaProfesora Rozumka

Zawiera 24 super naklejki

Cena detaliczna

9,90 zł

Cena detaliczna

9,90 zł

Cena detaliczna

9,90 zł

Cena detaliczna

9,90 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl14

Page 16: Katalog NIKO 2015

SZKOŁA PODSTAWOWA

Zwierzęta z daleka i z bliskaZapraszam dziewczynki i chłopców do świata łamigłówek i zagadek. W tym świecie głównymi bohaterami są zwierzęta. W czasie rozwiązywania logicznych zagadek będziecie się świetnie bawić i jednocześnie uczyć.W książce znajdziecie nie tylko zagadki, łamigłówki, rebusy, krzyżówki, ale również zabawy słowne i mate-matyczne. Postarajcie się rozwiązać wszystkie zadania znajdujące się w książce. Będziecie coraz mądrzejszy-mi przedszkolakami oraz coraz lepszymi uczniami. Trening szarych komórek to najszybsza i najpewniejsza droga do sukcesu.

autor: Małgorzata GojaISBN: 978-83-64359-51-4wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 32 stronyformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

Łamigłówki dla mądrej główkiKsiążeczka „ Łamigłówki dla mądrej główki “ to zbiór zadań, których celem jest rozwijanie u dzieci 6 – 10 letnich podstawowych zakresów myślenia logicznegoi matematycznego.Ćwiczenia zawarte w publikacji polegają na: porównywaniu przedmiotów, znajdowaniu brakują-cych elementów, tworzeniu nowych słów, liczeniu, rozwiązywaniu rebusów i krzyżówek. Dodat-kową zachętą do ruszania „ szarymi komórkami “ przez nasze dziecko jest załączona gra, która w najlepszym z możliwych sposobów ćwiczy pamięć, spostrzegawczość i koncentrację dziecka, a przy tym jest świetną zabawą.Gra zawiera 40 kartoników z obrazkami, które należy dobrać w pary ( 20 par ). Karty z obrazka-mi należy rozłożyć tak, by obrazki były zakryte. Następnie każdy z uczestników zabawy odkry-wa po dwie karty starając się trafi ć na parę takich samych obrazków. Jeśli to się nie uda, odkłada karty w to samo miejsce, w jakim przed chwilą leżały. Jeśli para kart zostanie odgadnięta, karty się zbiera i odkłada na bok. Wygrywa ten, kto zbierze największą ilość kart. Powodzenia :)

autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-84-2wydanie: 2015, wydanie Iilość stron: 24 strony + gra pamięciowa gratis!format: 285 x 202 mmoprawa: miękka

Literkowy zawrót głowyLiterkowy zawrót głowy autorstwa Agnieszki Paszkiewicz to propozycja materiałów ćwi-czeniowych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej lub dla dzieci realizujących obowiązek edukacji przedszkolnej, jako wsparcie dla nauczycieli i rodziców przygotowujących dzieci do nauki szkolnej.Książka zawiera wpisane w liniaturę wzory kształtów liter, ich połączenia w sylabach i wyrazach, co umożliwia ćwiczenie pisania poznanych liter, wyrazów, zdań – najpierw według wskazanego wzoru, potem samodzielnie.Wśród materiałów ćwiczeniowych znajdują się także zadania utrwalające wprowadzane wiado-mości – na jednej stronie znajdują się dwie litery oraz zilustrowane przedmioty do pokolorowania, które w swych nazwach zawierają dane litery. Dzieci piszą i kolorują poznane litery, identyfi kują je z głoskami, zaznaczają bądź uzupełniają te, których brakuje w podanych wyrazach, dzięki czemu rozwijają kompetencje poznawcze, m.in. analizę i syntezę słuchową i wzrokową, doskonalą swoje umiejętności psychomotoryczne.

autor: Agnieszka PaszkiewiczISBN: 978-83-64359-33-0wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 48 stronformat: 285 x 205 mmoprawa: miękka

9788364359514

Ma gorzata Goja

ZWIERZ TAZWIERZ TAz dalekai z bliska

A M I G Ó W K IA M I G Ó W K I

Cena detaliczna

9,90 zł

9 788364 359330

9 788364 359842

Cena detaliczna

13,99 zł

Cena detaliczna

9,90 zł

NOWOŚĆ

www.wydawnictwoNIKO.pl 15

Page 17: Katalog NIKO 2015

SZKOŁA PODSTAWOWA

Poznaję i utrwalam fi gury geometryczneCzym różni się prostokąt od kwadratu? Jakie wspólne cechy mają te fi gury? Jak wygląda trójkąt, a jak koło? Które zwierzę przypomina kształtem koło, a które prostokąt? Na te i wiele innych pytań po-zwoli odpowiedzieć ta publikacja. Skierowana jest dla dzieci w wieku 6 – 8 lat. Stanowi zbiór cieka-wych zadań, dzięki którym dziecko pozna i utrwali znajomość podstawowych fi gur geometrycznych. Proponowane karty pracy mogą służyć również sprawdzeniu posiadanych przez dzieci umiejętnościw tym zakresie. Zachęcamy rodziców do wspólnej zabawy i nauki z dzieckiem.

autor: Sylwia GallosISBN: 978-83-64077-17-3wydanie: 2015, wydanie Iilość stron: 56 stronformat: 202 x 285 mmoprawa: miękka

Poznaję i utrwalam literkiNiniejsza publikacja przeznaczona jest dla uczniów w wieku 6 – 8 lat.Książka zawiera zbiór ciekawych zadań umożliwiających dziecku utrwalenie poznanych liter poprzez zabawę. Książka jest również doskonałą pomocą dydaktyczną dla nauczy-cieli chcących rozszerzyć materiał bądź sprawdzić i utrwalić wiedzę nabytą przez dzieci. Trudniejsze zadania można rozwiązywać, korzystając z pomocy rodziców, co stanowi do-skonałą okazję do spędzania wspólnie czasu.

autor: Sylwia GallosISBN: 978-83-64077-16-6wydanie: 2015, wydanie Iilość stron: 56 stronformat: 202 x 285 mmoprawa: miękka

Opowieści nie tylko do poduszkiOpowieści nie tylko do poduszki, to książka, z której dziecko nauczy się czytać we własnym sercu.To wyjątkowa „podróż przez życie”, gdzie przyjęte przez nas wartości określają jak żyjemy i jaki jest nasz stosunek do innych ludzi. Tematy opowiadań zaczerpnięte są z codziennego życia, a każda opowieść przedstawia inną historię. Czytelnik zachwyci się nie tylko umiejętnie wplecioną fantastyką opowiadań, ale również z wielkim zainteresowaniem będzie śledził losy tych prawdziwych, zwykłych ludzkich bohaterów. Książka dostarcza wiele przykładów godnych naśladowania, w których króluje empatia, odpowiedzialność, tolerancja, wrażliwość, miłość, piękno, zrozumienie, poszanowanie praw ludzkich i dobro. A są to najpiękniej-sze prezenty, jakimi możemy zostać obdarowani. Każda przedstawiona tu opowieść to życiowy drogowskazw procesie wychowania i edukacji. „Tolle et lege – bierz i czytaj”. Przenieś się w świat wartości i zabierz jak największą część dla siebie...

autor: Anna KowalczykISBN: 978-83-64359-57-6wydanie: 2015, wydanie Iilość stron: 48 stronformat: 195 x 195 mmoprawa: twarda

9788364077166

9 788364 077173

9 788364 359576

Cena detaliczna

9,90 zł

Cena detaliczna

9,90 zł

Cena detaliczna

12,99 zł

Opowieścinie tylko do poduszki

Anna Kowalczyk

a jak

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

www.wydawnictwoNIKO.pl16

Page 18: Katalog NIKO 2015

SZKOŁA PODSTAWOWA

40 punktówZestawy zadań przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty.Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Zawiera osiem profesjonalnych zestawów zadań, których celem jest wszechstronne przygotowanie uczniów do sprawdzianu kończącego kształcenie w szkole podstawowej.Zestawy zadań (popularnie zwane testami) kształcą umiejętności zawarte w pięciu standardach wymagań egzaminacyjnych, ustalonych przez MEN.Zbiór opracowano w oparciu o różne teksty kultury: literackie, popularnonaukowe, publicystyczne i użytkowe, wybrane z myślą o ich wartościach poznawczych, wychowawczych i w pełni zgodne z Nową Podstawą Programową wynikającą z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

autorzy: Maria Popiela, Maria BladowskaISBN: 978-83-927663-5-3wydanie: 2010, wydanie Iilość stron: 88 stronformat: 205 x 285 mmoprawa: miękka

Cena detaliczna

14,99 zł

Pomyśl i obliczNiniejszy zbiór przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i szóstych szkół pod-stawowych. Zadania zawarte w nim mają na celu wszechstronne przygotowanie uczniów do sprawdzianu kończącego kształcenie w szkole podstawowej.Publikacja zawiera 11 rozdziałów obejmujących wszystkie tematy realizowane w klasie piątej i szóstej. Do każdego rozdziału ułożony jest test pozwalający na utrwalenie wiadomości z ko-lejnych działów. W dwóch ostatnich testach całorocznych znajdują się zadania rozmaite, pod-sumowujące zdobyte umiejętności. Każdy test zawiera 10 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru (WW) i kilka zadań otwartych krótkiej odpowiedzi (KO) oraz rozszerzonej odpowiedzi (RO) z matematyki.Ponadto do każdego testu przygotowano odpowiedzi i kryteria punktowania. Zestawy zadań kształcą umiejętności zawarte w standardach wymagań egzaminacyjnych, ustalonych przez MEN.Publikację należy traktować jako pomoc dydaktyczną w codziennej pracy szkolnej oraz jako wszechstronny trening – rozwijający i sprawdzający umiejętności uczniów, przygotowujący ich do sprawdzianu szóstoklasisty oraz kolejnego etapu kształcenia.

autor: Maria BladowskaISBN: 978-83-927663-3-9wydanie: 2011, wydanie Iilość stron: 128 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: miękka Cena detaliczna

14,99 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl 17

Page 19: Katalog NIKO 2015

SZKOŁA PODSTAWOWAWszystko umiem! ...bo czytam i rozumiemNiniejsza publikacja, przeznaczona dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych, zawie-ra 15 zestawów zadań, których celem jest trening czytania ze zrozumieniem treści. Wchodzi w skład tzw. pięciu standardów wymagań egzaminacyjnych, ustalonych przez MEN, w związku z powszechnym sprawdzianem dla uczniów szkół podstawowych. Poszczególnezadania, zawarte w niniejszym zbiorze, pozwalają na szeroko rozumiany trening umysłowy w ra-mach pierwszego standardu egzaminacyjnego: czytanie. Kształcą sprawność płynnego czytania, uczą rozumienia treści dosłownych i odczytywania sensów przenośnych, poszukiwania informacji i sprawnego poruszania się w obrębie tekstu. Zbiór opracowałam w oparciu o urozmaicone teksty kultury: literackie (prozatorskie i poetyckie), popularnonaukowe, publicystyczne oraz użytkowe, wybrane z myślą o ich wartościach poznawczych, wychowawczych i przede wszystkim – bliskie uczniom, zgodne z ich gustami i zainteresowaniami.W celu ułatwienia oceny umiejętności i sprawności uczniów, zamieszczono w publikacji infor-macje na temat ilości punktów możliwych do uzyskania oraz szczegółowe kryteria oceny zadań i poprawne odpowiedzi.

autor: Maria PopielaISBN: 978-83-927663-8-4wydanie: 2009, wydanie Iilość stron: 96 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: miękka

Kompendium wiedzyNiniejsza publikacja przeznaczona jest dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych. Składa się z treści literackich i nauki o języku. Zawiera wiedzę, którą w myśl nowej podstawy programo-wej, uczeń szkoły podstawowej powinien opanować.Szczegółowo, a jednocześnie zwięźle i przystępnie, prezentuje poszczególne formy wypowiedzi i treści grama-tyczne, wraz z przykładami oraz licznymi ćwiczeniami, kształcącymi konkretne umiejętności.Słownik terminów zawiera podstawowe pojęcia związane z liryką, epiką, dramatem i fi lmem.Publikacje można traktować jako pomoc dydaktyczną w codziennej praktyce szkolnej oraz jako wszechstron-ny trening rozwijający i utrwalający wiadomości uczniów. Jest również jedynym ze sposobów przygotowania do sprawdzianu szóstoklasisty oraz do kolejnego etapu kształcenia.

autor: Maria PopielaISBN: 978-83-927663-7-7wydanie: 2012, wydanie Iilość stron: 88 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

Wędrówki matematyczneWędrówki matematyczne to testy przygotowujące do nowej formuły sprawdzianu obowiązującego od 2015 r.Testy: przeznaczone są dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, mają motyw przewodni, który związany jest z życiem codziennym ucznia, inspirują ucznia do samodzielnej pracy, uczą ich wykorzystywania wiedzy matematycz-nej w rozwiązywaniu problemów.

autorzy: Danuta Budzich, Anna KowalskaISBN: 978-83-934560-3-1wydanie: 2013, wydanie Iilość stron: 76 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl18

Page 20: Katalog NIKO 2015

SZKOŁA PODSTAWOWA

Bieguny matematyczneTesty z matematyki zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącymi spraw-dzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015Testy zostały przygotowane z dużą dbałością o zgodność z podstawą programową kształcenia ogólnego wynika-jącą z rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku.Publikacja zawiera 13 zestawów tematycznych pozwalających przygotować się do sprawdzianu po szkole pod-stawowej, a także prac pisemnych oraz 3 przekrojowe testy obejmujące materiał nauczania zgodny z podstawą programową.Testy przeznaczone są dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, zawierają typy zadań, które pojawiają się po raz pierwszy na sprawdzianie szóstoklasisty, uczą systematyczności podczas przygotowywania się do prac pisemnych oraz sprawdzianu po szkole podstawowej.Do testu dołączone są: kartoteki testów, odpowiedzi do zadań zamkniętych i otwartych, propozycje schematów oceniania holistycznego zadań wg nowych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

autor: Danuta BudzichISBN: 978-83-64359-45-3wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 104 stronyformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

DANUTA BUDZICH

Testy z matematyki zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

dotyczącymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

9788364359453

PunktobranieTrening sprawności polonistycznych dla uczniów klas czwartych szkoły podstawowej.Zapraszam Cię na 10 wypraw do świata książek! Spotkasz tam postacie, które na pewno już znasz i lubisz, na przy-kład, Mikołaja, Doktora Dolitte, Harrego Potera, Pinokia, czy Pana Kleksa. Poznasz też niezwykłego smoka, Cista-eczkowego Potwora, pewnego naiwnego kucharza i głupiutkie Lemingi. Wybierzesz się z nimi w podróż do krainy baśni, do teatru marionetek, na ulicę Sezamkową i w wirtualny świat komputera. Przeżyjesz niezwykłe przygody w drodze do Afryki, w Akademii Pana Kleksa i w czarodziejskim Hogwarcie. Dowiesz się, jak buduje się maszynę do wyciskania soku, jak gra się w minigolfa i jak św. Mikołaj mieści się w kominie. Na pewno nie będzie się nudzić.Podczas tych książkowych wypraw poćwiczysz potrzebne Ci umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozumowanie i poprawne pisanie różnych form wypowiedzi. Starałam się, żeby zadania były niezbyt długie, ciekawe i urozmaicone.

autor: Maria PopielaISBN: 978-83-927663-2-2wydanie: 2010, wydanie Iilość stron: 80 stronformat: 170 x 240 mmoprawa: miękka

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

7,99 zł

Testy z języka polskiegoZadania opracowano zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczą-cymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych. Zawiera 10 profesjonalnych ze-stawów zadań z języka polskiego, których celem jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej.Nowa formuła sprawdzianu obowiązująca od 2015 roku przewiduje dwie części: język polski i matema-tyka (80 minut) oraz język obcy nowożytny ( 45 minut). Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.Część arkusza egzaminacyjnego dotycząca języka polskiego zawierać będzie od 8 do 12 zadań zamkniętych, od 2 do 4 zadań otwartych – krótkiej i rozszerzonej wypowiedzi. Zwiększa się udział zadań, które sprawdzają umiejętności złożone, operowanie wiedzą oraz rozwiązywanie problemów. Zwiększa się również repertuar typów zdań i kryteria oceniania.Biorąc pod uwagę powyższe zmiany i potrzeby uczniów, przygotowałam zestawy zadań, które wszechstronnie przygotują uczniów do nowej formuły sprawdzianu.Niniejszy zbiór może być wykorzystany jako pomoc dydaktyczna na lekcjach j języka polskiego oraz jako materiał do ćwiczeń w samodzielnej pracy ucznia.

autor: Maria PopielaISBN: 978-83-934560-7-9wydanie: 2014, wydanie Iilość stron: 88 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka 9 788393 456079

MARIA POPIELA

TESTY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Zadania opracowano zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

dotyczącymi sprawdzianu po szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015

Cena detaliczna

14,99 zł

www.wydawnictwoNIKO.pl 19

Page 21: Katalog NIKO 2015

www.wydawnictwoNIKO.pl

GIMNAZJUM

20

Zbiór zadań i testów z matematykidla uczniów gimnazjumKsiążka jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów klas trzecich gimnazjum jako pomoc w przygotowaniu do egzaminu.Zawiera zadania o różnym stopniu trudności, których treść pozwala usystematyzować i utrwalić wiadomości oraz sprawdzić własne umiejętności z matematyki.Zbiór zadań składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera zadania otwarte, a druga dziesięć testów. Do zadań podano odpowiedzi.

autor: Dorota ZarzyckaISBN: 978-83-934560-2-4wydanie: 2013, wydanie Iilość stron: 120 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiegoZestaw testów przygotowujących do egzaminu, zawierających zadania doskona-lące umiejętności w zakresie 2 obszarów: odbioru tekstu czytanego oraz reago-wania językowego.Uproszczony poziom ćwiczeń umożliwia doskonalenie sprawności językowych testowanych na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego już od klasy I. Klucz odpowiedzi dołączony do testów pozwala uczniom na indywidualną pracę w domu. Zachęcamy do sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności.

autor: Rafał ZielińskiISBN: 978-83-927663-1-5wydanie: 2010, wydanie Iilość stron: 52 stronyformat: 170 x 240 mmoprawa: miękka

12 kroków do sukcesuKsiążka zawierająca testy z matematyki dla gimnazjalisty, opracowane zgodnie z zasadą egza-minu gimnazjalnego obowiązującego od 2012 roku.Testy tematyczne zawierają zadania, których rozwiązanie wymaga stosowania umiejętności niezbędnych na trzecim etapie kształcenia. Testy zostały przygotowane z dużą dbałością o zgodność z podstawą programo-wą kształcenia ogólnego wynikającą z rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku. Testy przeznaczone są dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych.

autor: Danuta Budzich, Anna KowalskaISBN: 978-83-64359-15-6wydanie: 2015, wydanie Iilość stron: 120 stronformat: 195 x 275 mmoprawa: miękka 9

788364359156

DANUTA BUDZICHANNA KOWALSKA

12 krokówdo sukcesu

Liczby wymierne dodatnie i niedodatnie

Potęgi i pierwiastki

Procenty

Wyrażenia algebraiczne

Równania i układy równań

Funkcja i jej wykresy

Statystyka

Figury płaskie – własności

Figury płaskie – obwody i pola

Bryły

Zastosowania matematyki

A

0

B

C

D

dd1

dddddddd2

h

H

133

Liczby wymierne dodatnie

KROK 4

KROK 5

KROK 6

KROK 7

KROK 8

KROK 9

KROK 10

KROK 11

KROK 12

KROK 1

KROK 2

KROK 3

opracowano zgodnie z zasadą egzaminu gimnazjalnego

obowiązującego od 2012 roku.

Testy z matematyki dla gimnazjalisty

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

14,99 zł

Cena detaliczna

5,99 zł

NOWOŚĆ

www.wydawnictwoNIKO.pl

Page 22: Katalog NIKO 2015

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych czytelników staramy się tworzyć ćwiczenia, które uczą i bawią.

Nasze książki są atrakcyjnie i nowocześnie wydane, urozmaicone grafi cznie, wzbogacone pięknymi rysunkami, które wywołują uśmiech małego czytelnika. Poprzez zabawę dzieci poznają

świat, uczą się liczyć, pisać, czytać, dzięki czemu rozwijają swoje zdolności manualne.

Współpracujemy z doświadczonymi ludźmi - autorami i nauczycielami, dzięki czemu nasze książki osiągają najwyższy

poziom merytoryczny zgodny z wytycznymi MEN.

Lubimy i rozumiemy dzieci, znamy ich potrzeby i zainteresowania, co sprawia, że proponowane przez nas książeczki są cenione

przez wszystkich młodych czytelników.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do dzieci, jak i rodziców – ponieważ przygotowujemy ją z myślą o radosnej zabawie

oraz nauce w rodzinnym gronie.

tel.: 501 390 932, 605 232 547e-mail: [email protected]

www.wydawnictwoNIKO.pl