L'Informador 574

of 24 /24
El taller d’ocupacio “Els aljubs” a Xàtiva  l’Escola Taller la Lloca de Canals son dos eixamples de com s’apren una professió i el teu poble es beneficia del teu aprenentatge, ja siga millorant infraestructures del poble o incrementant el seu patrimoni. (Reportatge especial pàgines 12 i 13) ANY XI NÚMERO 574 EXEMPLAR GRATUÏT Dissabte, 8 de desembre de 2012 Sant Antoni, molt més prop Treballar per al teu poble INFORMACIÓN Y VENTA EN: Alameda Jaume I, 62 Xàtiva Tel. 96 227 06 46 • www.angeldiazsl.net Aprovéchate desde ahora y hasta final de año del IVA al 4% y la desgravación por compra de vivienda. Pisos financiados al 100% sin entrada Dimarts passat el president de la Generali- tat, Alberto Fabra, juntament amb Maritina Hernández, consellera d’agricultura, pesca, alimentació i aigua, van estar al municipi de Canals per comprovar de primera mà l’estat de les obres de restauració del Torreó dels Bor- ja al barri de la Torreta. L’acte va començar a l’ajuntament on Fa- bra va signar en el llibre del consistori i a continuació es va des- plaçar fins a aquesta zona per visitar una de les edificacions més representatives i emble- màtiques del patrimoni històric arquitectònic de Canals, considerada Bé d’Interès Cultural. A més del Torreó, el President també va asistir a l’Oratori dels Borja situat a uns me- tres per comprovar en el seu interior l’estat de la restauració d’un quadre del segle XVI. Nomenament dels festers i festeres, cartell anunciador, entrada de la primera soca, Tasta la Soca...les festes de sant Antoni de Canals estan molt més a prop. Alberto Fabra visita el Torreó dels Borja a Canals

Embed Size (px)

description

8 de desembre de 2012

Transcript of L'Informador 574

Page 1: L'Informador 574

El taller d’ocupacio “Els aljubs” a Xàtiva  l’Escola Taller la Lloca de Canals son dos eixamples de com s’apren una professió i el teu poble es beneficia del teu aprenentatge, ja siga millorant infraestructures del poble o incrementant el seu patrimoni. (Reportatge especial pàgines 12 i 13)

ANY XI NÚMERO 574EXEMPLAR GRATUÏT

Dissabte,8 de desembre de 2012

Sant Antoni, molt més prop

Treballar per al teu poble

INFORMACIÓN Y VENTA EN: Alameda Jaume I, 62 Xàtiva • Tel. 96 227 06 46 • www.angeldiazsl.net

Aprovéchate desde ahora y

hasta final de año

del IVA al 4% y la desgravación

por compra de vivienda.Pisos financiados al 100% sin entrada

Dimarts passat el president de la Generali-tat, Alberto Fabra, juntament amb Maritina Hernández, consellera d’agricultura, pesca, alimentació i aigua, van estar al municipi de Canals per comprovar de primera mà l’estat de les obres de restauració del Torreó dels Bor-ja al barri de la Torreta.

L’acte va començar a l’ajuntament on Fa-bra va signar en el

llibre del consistori i a continuació es va des-plaçar fins a aquesta zona per visitar una de les edificacions més representatives i emble-màtiques del patrimoni històric arquitectònic de Canals, considerada Bé d’Interès Cultural.

A més del Torreó, el President també va asistir a l’Oratori dels Borja situat a uns me-tres per comprovar en el seu interior l’estat de la restauració d’un quadre del segle XVI.

Nomenament dels festers i festeres, cartell anunciador, entrada de la primera soca, Tasta la Soca...les festes de sant Antoni de Canals estan molt més a prop.

Alberto Fabra visita el Torreó dels Borja a Canals

Page 2: L'Informador 574

8 de desembre 20122Agenda

Venda d’entrades: Casa de la Joventut els dies laborals de 12 a 14h, ServiCAM i Taquilles del Gran Teatre els dies de funció

ProgramacióGran Teatre

Palau dels Sant Ramon-Bonhivern C/ Montcada, 14 46800 XÀTIVA Tel.- 96 228 18 03 • www.xativa.es • Fax.- 96 228 78 20

Agenda

Pol. Industrial B · Ctra. Xàtiva -Llosa46800 XÀTIVA (Vcia.)

Tels. 96 228 01 41 · 96 228 32 56 · Fax. 96 227 74 39 [email protected]

Bodas, Comuniones, Convenciones, etc.(Abierto todos los días)

SALÓN DE BANQUETES

PALASIET

EXPOSICIONS•ManoloPardoiToniVivas. Fins

al 12 de desembre, Galeria d’art la Tira, Xàtiva.

•”MemòriesdelsCamins”. Fins al 31 de desembre, Caixa Popular i La Caixa, Canals.

•Col·lectivadegrup“L’AireLliu-re-Art”. Fins al 15 de desembre, Casa de la Cultura, Xàtiva.

•ErnestPeskov. Gravats i obra grà-fica. Fins al 15 de desembre, Casa de la Cultura, Xàtiva

•Treballs dels residents de l’Asil. Fins al 15 de desembre, Casa de la Cultura, Xàtiva.

TEATRE•XIX Mostra de Teatre de laLlosa de Ranes. “La Barcella Teatre” presenta “La barraque-ta del Nano”. Demà diumenge, 19.00h. Centre Cívic de la Llo-sa de Ranes.

MÚSICA•ConcertExtraordinarisantaCe-cília. Hui, 20.00h. Vallada.

ALTRES•MercadetsolidarideNadal.Hui

i demà, pavelló municipal d’En-guera.

•Cinema Club del Cinema Vio-letadeXàtiva. Cicle: “L’Art sana”, “El arte de pasar de todo”. Dilluns, 10 de desembre, 21.00h. Centre Cultural “la Olivera”, Xàtiva.

•Conferència sobre la música.Dimarts, 11 de desembre, 19.00h. Casa de la Cultura de Xàtiva.

•Jornades d’astronomia. Diven-dres, 14 de desembre, “El calenda-ri”, 20h. Casa de la Cultura, Xàtiva.

•Setmana cultural de laUDP deXàtiva. Del 10 al 15 de desembre.

•Cinemainfantil. “Mumble, el ma-estro del tap”. Demà, 16.30h. Cen-tre Cultural Calixte III, Canals.

CONVOCATÒRIES•Festival Internacional de Clari-net“CiutatdeXàtiva”. Del 26 al 30 de desembre.

•Premi Nacional de Fotografia“ViladeCanals”. Fins al 14 de de-sembre.

•Concurs de fotografia. Ajunta-ment d’Anna. Calendari munici-pal. Fins al 10 de desembre.

Nou reconeixement al col·legi AlbaitREDACCIÓ

El col·legi ALBAIT de Bolbaite ha aconseguit un nou reconeixement al centre. En aquesta ocasió, divendres passat 30 de novembre, el col·legi va ser distingit amb el Reconeixement a l’Excel·lència en Educació i For-mació en el nivell +400 del Model EFQM d’Excel·lència per part de la Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyament (CECE) en un acte que va tenir lloc a Madrid, emmarcat en les XVI Jornades de Qualitat, al costat d’altres centres nacionals i internacionals. Ha sigut l’únic centre públic premiat en la categoria +400.

Dimecres 26 de desembre,a les 18.00h

TeatreInfantil-FamiliarArenaTeatropresenta"LaVaritaMágica:el

musical"Organitza: Excm. AJuntament

de XàtivaRegidoria de Gran Teatre

Entrades: 7€ i 5€

Page 3: L'Informador 574

8 de desembre 2012 3

El plenari celebrat dilluns passat va servir per aprovar els comptes del proper any, uns pres-supostos “realistes que intenten cobrir els interessos dels ciuta-dans” que van comptar única-ment amb el suport del PP i amb crítiques per part de l’oposició.

Ramon Vila, regidor d’hisenda, es va mostrar orgullós per “tindre els deures ben fets” i haver apro-vat uns pressupostos que “no han sigut fàcils i que tot i la crisi tenen tots i cada un dels elements per fer front a la gestió dels xativins”. Uns comptes que ha qualificat de “realistes dins de l’àmbit auster” i que “cobreixen els interessos dels ciutadans i les ajudes socials, amb 1 milió destinat a benestar social”.

Per Vila, Xàtiva és “un exemple per a altres ajuntaments que hui posen en marxa mesures que ací ja havíem aplicat”. A més, va voler ressaltar els “esforços per man-tindre la qualitat dels serveis dels ciutadans i les subvencions d’as-sociacions municipals, essencials en la vida de la ciutat”.

SensediàlegpreviEsquerra Unida, Bloc i PSPV

van coincidir que no s’ha comp-tat amb el diàleg ni amb el con-sens per part de tots els grups i associacions locals en uns temps on “més que mai” cal es-coltar els ciutadans. A més, tots ells van criticar la partida de 3,6 milions destinada a comunicar la nacional 340 amb l’Hospital Lluís Alcanyís, uns diners que “s’haurien de dedicar a altres coses”.

Miquel Lorente va avisar de la necessitat “d’analitzar cada par-tida i començar de zero per les circumstàncies excepcionals en què ens trobem” i va qualificar el pressupost de “fort per als fe-bles i feble per als forts”. A més, va acusar Ramon Vila de “no pintar res” en la seua elaboració ja que “és un dictat de Rus”.

Des de Bloc Compromís, Cristina Suñer va assenyalar que “es mantenen els defectes i vicis dels últims 16 anys que ens han portat a aquesta situació

d’endeutament i d’hipotecar el futur de l’ajuntament” i va de-nunciar la “vergonya” de seguir invertint “en obres ja acabades per culpa dels sobrecostos”. La portaveu va concloure asseve-rant que “sols els amics del PP ixen beneficiats” i que “el grup popular ha demostrat no tindre ni imaginació ni projectes”.

Per la seua banda, Roger Cer-dà va afirmar que “el PP s’equi-voca en les prioritats, amb pres-supostos antisocials, no pensats per solucionar els greus proble-ma de Xàtiva sinó per pagar els interessos arruïnant així el fu-tur de la ciutat amb uns deutes que no es poden assumir per al 2015”. Per al grup socialista “el pressupost no respon al pro-blema de la ciutadania sinó als problemes que els populars han creat a causa d’una mala gestió”.

Ramon Vila va acusar l’opo-sició de “fer demagògia perquè no hi ha hagut negociació per-què no han volgut participar” i va defensar la nova carretera per solucionar “l’angoixa terri-

ble en hores punta”, unes obres en el seu dia “demanades per l’oposició”.

EnhorabonaalregidorFinalment, Alfonso Rus va do-

nar “l’enhorabona” a Vila per “la tasca realitzada” i va recalcar que “estem des de 2007 treballant per poder aprovar el pressupost sen-se cap problema, amb el resultat d’una gestió de primera línia a ni-vell econòmic, que ens ha donat credibilitat de cara a l’exterior”.

En segon lloc es va aprovar la supressió de la paga extraordi-nària del mes desembre per al personal del sector públic, una mesura per al PP “necessària per complir la llei”.

Seguidament el grup popu-lar va rebutjar una proposta de Compromís perquè l’ajuntament donara suport a una mesura per

evitar desnonaments proposta a les Corts. Els populars no la van acceptar per “economia proces-sal, ja se li ha instat al govern des d’un altre departament i per competència estatal on el PP ha sigut els únics en donar respostes davant aquest tema”.

Finalment, en el torn de les mocions EU va pactar amb el PP la proposta d’una oficina de cre-ació de servei municipal per fa-mílies en risc de desnonaments, aprovant-se per unanimitat i es va rebutjar la modificació de l’es-tatut del consell esportiu muni-cipal, les mocions socialistes de pagar els deutes de les farmàcies i la manca d’inversions a Xàtiva en els pressupostos de la Generalitat per al 2013 i finalment la moció dels tres grups d’esquerres de do-nar un suport de les reivindicaci-ons del col·lectiu de discapacitats.

Local

Xàtiva aprova un pressupost de 27 milions per al 2013 JUAN A.CLOQUELL

Creix l’interés per la culturaUNED XÀTIVA

L’aula SÈNIOR de la Universi-tat Nacional d’Educació a Distàn-cia (UNED) a Xàtiva ha comen-çat el curs 2012-2013 amb un augment de sol·licituds. En total 110 alumnes, majors de 55 anys, s’han matriculat en els diferents mòduls oferits enguany: Geogra-fia i Història (61 alumnes); Taller d’estimulació mental, d’escriptura i música amb tertúlies literàries (35 alumnes) i noves tecnolo-gies (14 alumnes). També estan

previstes per a aquest nou curs acadèmic tres excursions guiades sobre els continguts teòrics que s’aniran adquirint. Aquest pro-grama formatiu anual ha anat re-gistrant un augment considerable de matrícules des de la seua en-gegada en 2009. Es pretén acostar als majors de 55 anys diferents especialitats d’una forma lúdica a través d’un espai universitari pro-pi, on reben formació i estratègi-es de desenvolupament personal.

I també...La parròquia del Carmen de

Xàtiva ha complit recentment 50 anys. Per aquest motiu la seua comunitat parroquial ha orga-nitzat un viatge al batey Lima, en la República Dominicana. En aquest viatge es visitarà el centre que amb fons de la parròquia s’ha construït allí, en concret, una ca-pella i un centre multiusos. Serà del 21 al 28 de gener. Des de la parròquia s’afirma que es vol cele-

brar l’aniversari “compartint amb altres comunitats, geogràficament i econòmicament allunyades, no solament els béns materials sinó també la calor de l’amistat”.

El viatge previst des de Xàtiva inclou la visita al Batey Lima, però també estades en Punta Cabell blanc, Port Plata, Santo Domingo o Sant Pere de Macorís. S’ha con-vocat una reunió informativa per al pròxim 17 de desembre a les 20h. en la parròquia. La reserva de places es tanca el 16 de desembre.

Xàtiva rendeix homenatge als jubilats en el dia del mestre JUAN A.CLOQUELL

La passada setmana el Saló de Plenaris de l’Ajuntament de Xà-tiva va acollir l’homenatge als 18 mestres jubilats en el curs acadè-mic 2011/12. L’acte va estar pre-sidit per Maria José Pla, regidora d’Educació, que va estar acom-panyada pel director territorial d’Educació, Formació i Treball, Ismael Martínez. Tots dos van destacar la feina feta per aquests docents i van ressaltar la seua adaptació als diferents plans edu-catius que s’han implantat en tots aquests anys.

Els professors homenatjats van ser: María Moscardó Martí-nez (IES Josep de Ribera), María Dolores López Duró (IES Josep de Ribera), Vicent Reig Noguera (IES Josep de Ribera), Francisco Javier Arbizu Casanova (IES Dr. Simarro), Gemma Teresa Ca-labuig Adrià (CPEIP Martínez Bellver), Manuel Alberto Marco Abad (CPEIP Jacinto Castañe-da), José Bacete Climent (CPEIP Gozalbes Vera), Concepción Gil Navarro (CPEIP Gozalbes Vera), Nieves Agustí Ventura (CPEIP

Taquígraf Martí), Amparo Oltra Escorcia (CPEIP Taquígraf Mar-tí), Sara Pastor Andrés (CPEI Teresa Coloma), Guadalupe Ro-drigo gallego (CC Ntra. Sra. De la Seo), Pedro Martínez Carrasco (CC Ntra. Sra. De la Seo), Josefa Francés Pardillos (CC Ntra. Sra. De la Seo), M. Nieves Roselló Bono (CC Ntra. Sra. De la Seo), José Más Ruiz (CC Claret), M. Cruz Domènech Villaverde (CC La Inmaculada), Ana Fina Estre-la Tolosa (CC La Inmaculada).

Homenatge de l’ajuntament a mestres jubilats

INFORMACIÓN Y VENTA EN: Alameda Jaume I, 62 Xàtiva • Tel. 96 227 06 46 • www.angeldiazsl.net

Pisos financiados al 100% sin entrada PIRÁMIDE

Piso 3 dormitorios 123 m2,

cochera, trastero e IVA 136.000,00 €

EL MOLI (VPO)

Piso 3 dormitorios, cochera, trastero e IVA

110.000,00 €

PALASIET (VPO)

Piso 3 dormitorios, cochera, vtrastero e IVA

110.000,00 €

Últ imas v iv iendas

Aprofita’t des d’ara i fins a final d’any de l’IVA al 4% i la desgravació per compra de vivenda.

Page 4: L'Informador 574

8 de desembre 20124Xàtiva

Manuel Lloret Vicent« D I S E Ñ A D O R »

- Indumentaria valenciana- Vestidos fiesta y novia- Ropa a medida- Customización

Albereda Jaume I, Nº 14Tel. 96 228 11 00 - XÀTIVA

OFERTA ESPECIAL DEL MESTrajes de huertana

a 395 €

L’Hospital de Xàtiva inaugura la Unitat de Cures Pal·liatives GENERALITAT VALENCIANA

El departament de salut de Xàtiva-On-tinyent ha presentat est setmana el seu Pla Integral de Cures Pal·liatives alineat amb el de la Conselleria de Sanitat 2010-2013. La seua labor es basa en la coordinació entre diferents serveis, per a oferir una atenció contínua i de qualitat als pacients i els seus familiars. La secretària autonòmica de la Conselleria de Sanitat, Nela Garcia, va vi-sitar dimecres l’Hospital Lluís Alcanyís, de Xàtiva, on ha conegut el grau d’implan-tació d’aquest Pla. Amb aquest objectiu, la Unitat d’Hospitalització a domicili del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, en col·laboració amb els equips d’atenció primària, va publicar recentment una guia sobre aquest tipus de cures amb la qual es facilita la identificació de pacients diana i la seua valoració multidisciplinària; permet l’actualització de la formació dels professio-nals implicats; i garanteix la continuïtat de l’atenció al llarg de tot el procés de cures, tot açò tenint en compte les necessitats concre-tes dels familiars.

La secretària autonòmica ha tingut parau-les de reconeixement amb tots els professi-

onals implicats en les cures pal·liatives, així com amb els quals van lluitar per a poder fer realitat aquest Pla” i ha matisat que aquest és un exemple d’excel·lència de la sanitat públi-ca, descartant rotundament la privatització. “Açò sí -ha comentat - hem d’aprendre a ges-tionar els recursos públics d’una forma més empresarial precisament per a mantenir la grandesa de la sanitat pública”.

D’altra banda, la secretària autonòmica ha visitat les noves instal·lacions de les Con-sultes Externes de Cardiologia de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, que han sigut re-formades.

Comunicat de la falla Joan Ramon Jiménez: “Se vos comu-nica que a una fallera de la Joan Ramon Jiménez de Xàtiva li han furtat un talo-nari del numero 68.584 per al sorteig del proper 22 de desembre de la sèrie 1301 a la 1350. Si algú vos ven loteria, per favor, comproveu que la sèrie no esta dins de aquesta numeració ja que el robatori de dita sèrie ha estat denunciat i donada de baixa per al sorteig i no serà valida”.

Acte institucional de la visita

Reivindicacions en la visita PDSP

Treballadors i la Junta de Personal del Departament Xàtiva Ontinyent van es-morzar dimecres davant les portes del Hospital Lluís Alcanyís. Davant la visita de la Secretaria Autonómica de Sanitat, Nela Garcia Reboll, s’ha fet un gran re-buig públic a la Secretaria amb crits de “fora, fora” i “Sanitat Pública” i cartells on

es podia llegir “No a la privatització”. Nela Garcia, ha optat per acostar-se al grup de treballadors que protestava i saludar-los. Davant aquest fet esta plataforma recorda que protestaven per les mesures que ella mateixa ha adoptat junt al Conseller i que “acabaran amb la Sanitat Pública a partir del 1 de gener”.

Conèixer l’Asil i els seus residentsREDACCIÓ

Els treballs dels residents de l’asil de Xàti-va han eixit al carrer. Els i les residents de la Llar de Sant Antonio, l’asil de Xàtiva, expo-sen des dels seus treballs artístics en la Casa de la Cultura de Xàtiva. Es podrà visitar la mostra fins al 15 de desembre. Col·labora Foment Cultural CR. És una primera edició d’una mostra que es pot repetir en pròxims anys. L’exposició permet acostar-se a aques-ta residència i a més col·laborar econòmica-ment amb donatius o adquirint algun dels treballs. En el proper exemplar tots els de-talls d’aquesta exposició.

Concentració davant la visita

Page 5: L'Informador 574

8 de desembre 2012 5Xàtiva

Les trompetes de l’Apocalipsi i La Nova per a Santa Cecília

Dissabte 1 de desembre de 2012, la S.M. La Nova de Xàtiva celebrava el con-cert en honor a Santa Cecília. Enguany tots van voler estar presents i oferir-li els seus respectes a la patrona dedicant-li allò que millor sona: la seua música. Així, doncs, el Gran Teatre es va prepa-rar, ple de públic i presidit per autoritats locals i representants de la Música a ni-vell comarcal i provincial, per a rebre els xics i xiques de la Banda Jove, els com-ponents de l’Orquestra, la Banda Simfò-nica al complet i quatre cors convidats per a l’ocasió: el Cor Polifònic Ciutat de Xàtiva, la Coral Polifònica de Manuel, el Cor Calixtí de Canals i el Cor Juvenil Sinenomine de Benigànim. En primer

lloc, la Banda Jove de la S.M. La Nova, dirigida per Gaspar Nadal, va impres-sionar els assistents amb les tres peces interpretades. Els joves músics demos-traren la seua vàlua i mostraren el dolç fruit de la seua dedicació incondicional de cada dissabte de l’any. Seguidament, l’Orquestra de la S.M. La Nova, condu-ïda per Julio Juan García, va delectar el públic amb dues interpretacions magní-fiques, de les quals seria difícil decidir-se per quina triar.

I, per a finalitzar, la Banda Simfònica de la S.M. La Nova de Xàtiva, dirigida per David Penadés i acompanyada pels quatre cors esmentats anteriorment, va deixar un molt bon record sensorial en

totes les perso-nes presents amb la interpretació de “Les set trom-petes de l’Apoca-lipsi”, una suite per a banda i cor amb què Santa Cecília ha estat felicitada en-guany per part de la Societat Musical La Nova.

Entre els assistents al concert es tro-bava l’autor de l’obra, Óscar Navarro, qui va emocionar-se en veure el públic vibrar amb totes i cadascuna de les notes de la seua composició, sent especialment

emotiu el colofó de les trompetes ubica-des per la platea i la veu de la xiqueta Sara Nadal cantant “com una llum d’esperan-ça (…) l’encarregada de ressorgir del cel i oferir aquest cant”. El públic, en peu, va fer tremolar el Gran Teatre de Xàtiva amb els seus aplaudiments com a res-posta a tanta majestuositat feta música.

ADELA RUIZ

Dia de les famílies al seminariAVAN

El Seminari Menor de l’arxidiòcesi de València, situat a Xàtiva, va acollir diu-menge la celebració de el “Dia de les Fa-mílies” amb la participació de pares i se-minaristes, i la presència de l’arquebisbe de València, monsenyor Carlos Osoro. La jornada va començar amb una con-ferència impartida per la responsable del Secretariat de Pares del Arzobispado de València, Rosa López, en la qual va abordar com a tema, “La família com a testimoni de la fe”. A continuació, els pa-res i els seminaristes han compartit un

menjar i posterior tertúlia amb mon-senyor Osoro. La trobada va concloure a les 16.30 hores, en la capella del Se-minari, amb una celebració eucarística presidida pel prelat.

Dia de la família al seminari menor de Xàtiva

Banda de la Nova i cors participants

Convocatòries...•Demà, la Junta Local de Xàtiva de

l’AECC, té previst realitzar una des-filada de perruqueria, en el Saló Noble de la Casa de la Cultura, amb l’únic objectiu de recaptar fons a benefici de l’Associació. Es realitza-ran dues sessions, la 1ª a les 18h., i la 2ª a les 20’30 h. Les entrades es poden adquirir en les perruqueríes participants, així com en la Casa de la Joventut mitjançant un donatiu de 5 €.

•La Junta Local Fallera presentarà el pròxim 14 de desembre el llibre “Viu-re Xàtiva”, un llibre que arreplega ins-tants fotogràfics de la societat xativi-na dels anys 50 procedents del Fons Patiño dipositat en l’arxiu municipal.

•ADEXA organitza una jornada sobre les novetats fiscals i la planificació del tancament comptable i fiscal de 2012. Serà el pròxim 14 de desembre en la seu d’ADEXA. Inscripcions en ADEXA.

Passatge del lleó, A 1er 4rt - XÀTIVA(enfront de la gelateria La Ibense)

Tel. 96 228 78 95

BonjourTenda de moda

C/AbadPla5,-Xàtiva

C/ Baixà de l’estació, 19XÀTIVA

Tel. 690 230 562 (Jose)[email protected]

La Asociación de Empresarios de Xàtiva y la Costera (ADEXA) pone en marcha una nueva página web para dar a conocer sus servicios y actividades

La Asociación de Empresarios de Xàtiva y la Costera (ADEXA) ha puesto en marcha una nueva página web www.adexa.info para dar a conocer los servicios que ofrece y las actividades que realiza.

Esta página web está dirigida especialmente al sector empresarial de la ciudad y la comarca y pretende mante-ner informados a todos sus socios de los proyectos que se realizan. Asimismo aquellos que todavía no pertenezcan a la asociación podrán encontrar de manera detallada

todas las ventajas que se obtienen al ser socio y darse de alta en ADEXA rellenando un simple formulario.

La página, creada por el presidente de la sección de Formación de ADEXA y gerente de Aula Xàtiva, Javier Pardo, tiene un diseño atractivo y ofrece una navegación sencilla e intuitiva. En la página de inicio aparecen las noticias destacadas y la web permite al usuario consul-tar las memorias anuales de la asociación y acceder a in-formación sobre las secciones y los miembros de la jun-

ta directiva. También se ha creado un apartado de ma-terial multimedia con fotografías y vídeos, entre otros.

Además de la página web, que puede ser visitada desde esta semana, también puede accederse a toda la actualidad de la asociación a través de su página de Fa-cebook www.facebook.com/adexaxativa y su perfil de Twitter @Adexaxativa.

Con todo ello ADEXA pretende dar a conocer toda su actividad, tanto de manera interna como externa, y abrir canales de comunicación que permitan un inter-cambio de información bidireccional entre los usuarios y la asociación.

Espai ADEXA

Asóciate llamando al

96 228 17 50

Ventajas de estar asociado:• Descuentos exclusivos en cursos de formación• Acceso a convenios especiales (servicios

bancarios, telefonía, imprenta...)• Aparición como empresa recomendada

en nuestra página de Facebook• Posibilidad de ofrecer servicios

exclusivos a nuestros asociados• Consultoría financiera y ahorro de costes: 1ª consulta gratuita• Consultoría para internacionalización

C/ Avda. Cortes Valencianas, s/n - Sector Palasiet - 46800 XÀTIVA - Tel. 96 228 17 50 - Fax 96 228 01 31Móvil: 630 88 96 00 - E-mail: [email protected]

Page 6: L'Informador 574

8 de desembre 20126Opinión

Cuando nos referimos a salud dental, evidentemente, nos estamos refiriendo a situaciones relacionadas con nu-estra cavidadbucaly las múltiples y dolosas de sus dife-rentes presentaciones en nuestro organismo, sobre todo, cuando hablamos de problemas dentarios, mal aliento, aparición de placas de suciedad, caída o rotura de piezas dentales, etc...pero la primera visión de nuestra boca y de nuestro entorno más próximo es la que realizamos refe-rente a su color y blancor.

El color natural del esmalte que recubre nuestros dien-tes puede variar según la dentina, que puede considerarse como la parte dura del diente. Así como el esmalte es algo traslúcido deja que se transparente la dentina, por ello el color de la dentina también va a determinar el color de nuestros dientes y su blancor natural. De este modo cada vez que masticamos alimentos de color fuerte como fru-tas oscuras (cerezas, arándanos, granada, moras, remolac-ha, frutos rojos) sus pigmentos duros se pegan a nuestro esmalte, al tiempo que dejan marcas duraderas dependi-endo de la porosidad de nuestro esmalte.

Deberemos de observar para el cuidado de nuestros di-entes gran cantidad de alimentos pero también conside-raremos que todos los incluidos en el apartado de ácidos aumentan la porosidad. Por ello, si los hemos consumido en exceso, se recomienda el cepillado de nuestros dientes en la hora posterior a su ingesta para de este modo dar fortaleza al esmalte perdido durante la ingestión de es-tos alimentos, necesarios para nuestra alimentación, pero de forma controlada, con especial énfasis, en aquellos que contienen sacarosas (caramelos, refrescos o zumos, entre otros), dado que su transformación el bacterias del

tipo Streptococcus mutans, desmineraliza los cristales del esmalte favoreciendo la invasión de bacterias dentro del diente y su consecuente destrucción y necesidad de repa-ración por parte de un profesional colegiad@, nuestros respetados y conocidos dentistas.

Por suerte no todos los alimentos dejan colores oscu-recedores en nuestros dientes, de hecho, muchos de ellos contribuyen a mantener su color perla. De este modo destacar las manzanas, las peras, el apio, la zanahoria, la coliflor y los pepinos, sin olvidar la lechuga, espinacas y brócoli, debido a que estas contienen compuestos que se depositan sobre los dientes y ayudan a su protección con-tra las manchas, razón de más para iniciar nuestras comi-das con una buena y sabrosa ensalada verde.

Algunos trucos de ir por casa para blanquear los según cuentan nuestros predecesores podría ser frotarse los di-entes con el interior de una cáscara de naranja, en la prác-tica científica esta zona se denomina mesocarpio y contie-ne sustancias químicas naturales que favorecen el blancor dental (frote durante 1 minuto los dientes con esta parte de la naranja y cepílleselos media hora más tarde). Otro remedio natural: pasta de fresas y bicarbonato de sodio (levadura) o bicarbonato base. Como las fresas tienen un compuesto propio de blanqueador natural, aplaste una fresa y añada el bicarbonato, de ahí, saldrá una pasta su-ave y gustosa que deberemos de aplicar sobre los dientes, dejar actuar durante un cuarto de hora y enjuagar, para posteriormente y al cabo de otros minutos cepillarnos la cavidad bucal y dental para eliminar el azúcar natural de la fresa y sus restos nocivos para nuestro necesario y bo-nito esmalte dental.

Fco. LluchECONOMÍACifra record en cifra de paro y afiliación a la SS

Esta semana hemos conocido un nuevo dato sobre el número de parados en España marcando un nivelrecord.

Al mismo tiempo la afiliación a la Seguridad Social toca el mínimo registrado durante la crisis (16.531.048 de afiliados). Sin duda, un panorama poco alentador para la economía española.

Se trata del peor mes de noviembre desde 2008 por mucho que se justifique, en parte, de recogida de efectos puntuales debido a la extinción de con-venios especiales de la Seguridad Social o de efectos estacionales.

Estamos hablando de 500.000 parados más en los últimos 12 meses, un 11,02%. Aunque el sector de la construcción es el único que baja, la subida de desempleados más acusada se ha producido en ser-vicios con 63.166 parados más (2,12%), seguido de la agricultura con 5.777 (3,12%), la industria donde sube en 4.670 (0,87%) y, por último, el colectivo sin empleo anterior se incrementa en 2.954 personas (0,78%).

Como dato positivo la Comunidad Valenciana, la única comunidad que reduce el paro con 3.101 para-dos menos. En las otras 16 autonomías ha crecido y Andalucía ha encabezado la escalada con 23.553 de-sempleados más seguida de Islas Baleares con 9.226 personas más sin trabajo.

En definitiva la contratación no mejora. El núme-ro de contratos registrados durante el mes de novi-embre ha sido de 1.151.771. Supone una bajada de 66.059 (-5,42%) sobre el mismo mes del año 2011. Por su parte, la contratación acumulada en los pri-meros once meses de 2012 ha alcanzado la cifra de 12.710.492, lo que supone 557.275 contratos me-nos (-4,20%) que en igual periodo del año anterior. Como es de suponer ello supone un descenso nota-ble del número medio de afiliados a la S.Social con mínimos desde 2008.

Todo esto trae consigo que el gasto en prestacio-nes por desempleo siga su escalada en octubre. En lo que va de año el gasto total en esta partida as-ciende a 26.340 millones de euros. Si se mantiene este ritmo hasta final de año se sobrepasaran los 28.805 millones presupuestados por el Gobierno. Según palabras del Ministro Luis de Guindos que no esconde el mal dato, parece ser que se encuentra confiado en que “a partir del primer trimestre del año que viene empiecen ya cifras más positivas de la evolución del crecimiento económico.

Que larga se está haciendo la espera cuando no recibimos más que malas noticias económicas alen-tadas por, cada vez más, casos de corrupción de altos cargos y mandatarios, políticos, etc. que por su es-tatus han sabido aprovechar su posición para enri-quecerse. Esperemos retornen a las arcas públicas en beneficio de la población, en general, todo aquello del que han sacado partido y mejore el gasto público en relación con una mejora social y económica.

Que no sean los ciudadanos y pequeños empresa-rios quienes soporten la mayor carga fiscal por no poder defraudar a la hacienda pública dado el con-trol estricto al que son sometidos.

Por Gabi Belenguer, enfermero Centro de Salud de Xàtiva

Alimentacion y salud dental

Es cada vez más común que una pareja con hijos llegue al momento de su ruptura, en el cual se produ-ce una separación, y muchos de los padres no saben cómo comunicar esta situación a sus hijos. Pues bien, todo debe depender de la edad y las características del menor, aunque siguiendo unos pequeños consejos po-demos hacer que dicha situación tenga las mínimas repercusiones posibles en los menores.

El niño tiene que estar informado en todo momen-to de aquello que sucede, evitando siempre fantasear con la realidad, por ejemplo diciendo que uno de los padres está de viaje. Deberemos informarle sobre las decisiones que le afecten, pero no de aquellos conflic-tos propios de la pareja o que hayan motivado la se-paración. No es necesario darles largas explicaciones sobre el proceso de separación, tan solo informarle de lo que está ocurriendo, y veremos como ellos mismos comenzarán a realizar preguntas sobre aquello que les preocupa y es importante que las contestemos adap-tando las respuestas a su edad.

Es importante presentar la ruptura como una deci-sión conjunta y definitiva, que ha llevado mucho tiem-po tomarla, pero que es lo mejor y que están seguros de ello. Transmitiendo que es algo definitivo evitaremos que los menores piensen cómo arreglar vuestras cosas y volveros a juntar y evitaremos malestares posteriores. Debemos evitar en todo momento hacer comentarios o comportamientos victimistas, dejando claro que no hay un padre bueno y otro malo; a pesar de lo que haya podido pasar entre vosotros, para el niño/a seréis si-empre su madre y su padre.

Debemos remarcar que es una decisión en la que el menor no ha tenido nada que ver, y aunque el víncu-lo entre los padres se rompa, las relaciones paterno-filiares seguirán existiendo de la misma manera. (Papá y mamá ya no estarán juntos, pero los dos van a seguir queriéndote de la misma forma). El niño debe estar informado de quién se va del domicilio familiar, con quién va a vivir, cuándo va a ver al otro progenitor, y demás rutinas que le afecten. Conocer sus rutinas y sa-ber cuando va a ver al otro progenitor le dará mayor seguridad y estabilidad.

Otra de las cosas a tener en cuenta es que es tan im-portante aquello que se dice como lo que no se dice. No basta con no hablar del otro progenitor, para no hacer daño al niño, puesto que él necesita escucharnos hablar con normalidad del otro progenitor, al igual que tendremos que escuchar sin represalias aquello que nos quiera contar de él, lo que hizo en el fin de semana, el regalo que le hizo en su cumpleaños, el cuento que le leyó el otro día, etc… Deberemos afrontar que aunque el otro progenitor ya no es nuestra pareja, sigue siendo el padre/madre de nuestros hijos.

Todas las rupturas son difíciles y, en mayor o me-nor medida los niños se ven envueltos en ellas, cada caso es diferente y necesita de un asesoramiento distinto. Si estamos atravesando un momento duro de nuestra ruptura y observamos que nuestros hi-jos necesitan ayuda, seria recomendable visitar a un profesional que nos asesore sobre los pasos a seguir para que este proceso de separación les afecte lo me-nos posible.

Per Carmen Melissa Ferrer Martínez

¿Cómo explicar la ruptura a los hijos?

Licenciada en Psicopedagogia. Colegiada 714.Máster en Mediación e Intervención Familiar - Perito Judicial.

Page 7: L'Informador 574

8 de desembre 2012 7

Page 8: L'Informador 574

8 de desembre 20128

El president de la Diputació, Alfonso Rus, i l’alcalde d’Onti-nyent, Jorge Rodríguez, han acor-dat millorar diverses infraestruc-tures del municipi. L’ajuda de la Diputació de València es destina-rà a estabilitzar el talús de l’escola d’adults i la millora d’alguns car-rers i zones d’aparcament del casc urbà. L’alcalde ha destacat que gràcies als plans provincials s’ha pogut reobrir la piscina coberta.

La pàgina de la Diputació

www.valenciaterraimar.org ofereix propostes turístiques als visitants i turistes per a desco-brir la província de València

Durant aquests dies de festa amb motiu de la celebració de la Constitució i de la Immaculada està prevista una ocupació hote-lera mitjana del 65% en la provín-cia de València. El Patronat Pro-vincial de Turisme València, Ter-ra i Mar ofereix, a través del seu portal www.valenciaterraimar.

org, variades propostes turísti-ques per als valencians i visitants que vulguen realitzar escapades durant els dies festius.

Els visitants poden descobrir zones de l’interior de la província de València, on es pot combinar turisme cultural, gastronòmic, d’oci i aventura.

La comarca del Racó d’Ademús és una de les més interessants de la província per la seua àm-plia oferta turística d’interior. Es tracta d’un enclavament privile-giat amb impressionants paisat-

ges i un Parc Natural, el de la la Pobla de Sant Miquel. Es poden realitzar escapades als municipis d’Ademús, Cases Altes, Cases Baixes, Castielfabib, La la Pobla de Sant Miquel, Vallanca i Tor-rebaja per a descobrir un impor-tant patrimoni històric i els seus paratges naturals.

La Serrania és una de les co-marques més abruptes de la Co-munitat Valenciana. En aquesta comarca es troben algunes de les muntanyes més elevades de la província de València i es con-

serven algunes de les més impor-tants masses forestals de la Co-munitat Valenciana. En aquesta comarca es pot practicar esports vinculats amb la naturalesa: sen-derisme, muntanyisme, escalada, piragüisme, cicloturisme, turis-me eqüestre, etc. del patrimo-ni d›aquesta comarca destaca l›Aqüeducte Romano de Penya Tallada, entre Calles i Xelva, i els nuclis històrics de Xelva, Chulilla i Alpuente.

La Canal de Navarrés destaca pel seu entorn natural, en Anna

es troba L›Albufera, on es po-den apreciar els espais recreatius i visitar l›Escalera del Gorgo i a Navarrés es poden visitar parat-ges naturals com la Ceja del Río Grande o el llac natural de Playa-monte.

La Diputació de València ha col-laborat en la impressió d’aquest lli-bre que explica la història del mu-nicipi de Llanera de Ranes

El dominic José Esparza és l’au-tor d’aquesta obra que s’ha elaborat a força d’anys de treball i laboriosos estudis

L’Ajuntament de Llanera de Ranes al costat de la Diputació de València ha publicat el llibre “Llanera i el seu marquesat”, una obra que arreplega els episodis més importants succeïts en aquest municipi de la Costanera dónes dels seus primers vestigis fins a l’actualitat, esdeveniments com l’ex-

pulsió dels moriscs, la concessió en 1650 del títol de Marques de Llanera a Jorge Sanz de Vilaragut o la Batalla d’Almansa.

L’autor d’aquesta obra, el dominic José Esparza, ha tardat anys a ela-borar aquest exemplar a causa dels laboriosos estudis de documentació

que ha hagut d’exercir.L’alcalde de l’Ajuntament de Llane-

ra de Ranes, Vicente Sanchis Bonete, està molt content amb la publicació d’aquesta obra i ha comentat que “a través dels fets que històrics que nar-ra aquest llibre, podem conèixer i en-tendre d’on venim i sobretot on hem

arribat els llaneríns”.La Diputació de València ha col-

laborat en la impressió d’aquest exemplar per a promoure la història de Llanera de Ranes i perquè els seus habitants puguen gaudir d’una part de la seua cultura.

•El diputat responsable de la pla-taforma provincial anuncia per a 2013 un imminent canvi qua-litatiu per a estalviar costos als ajuntaments en les seues presta-cions socialsEl diputat responsable de la

Central de Compres de la Dipu-tació de València, Vicente Ibor, ha anunciat per a 2013 un imminent “salt qualitatiu” en les prestacions, que brinda el seu departament als

ajuntaments de la província, en manifestar que “no solament ofe-rirà subministraments, sinó també serveis”.

“Pretenem que tot el que neces-site un ajuntament, absolutament tot, el puga contractar, si així ho vol o li convé, a través de la plataforma provincial, sense més tràmit que tenir la consignació pressupostària adequada”, ha explicat.

El responsable provincial, que ha

avançat les línies d’actuació de la seua àrea de cara al pròxim exerci-ci, ha agregat que l’avanç consistirà en el subministrament als muni-cipis “no solament de productes, com bàsicament hem fet fins ara, sinó també de serveis, com la con-tractació de brigades de personal per a obres i manteniment, el man-teniment i l’adquisició d’extintors o els serveis d’assegurances i assis-tència mèdica que requereixen fes-

tejos molt populars com els ‘bous al carrer’, entre uns altres”.

“Són serveis molt costosos de mantenir per part dels consistoris per si sols: plantilles de personal, vehicles, maquinària… i la contra-ctació individual comporta despe-ses més elevades que si es realitza després d’una licitació conjunta”, ha detallat.

El procediment que seguirà la Central de Compres per a engegar aquest tipus de serveis serà el que segueix habitualment: la contracta-ció d’aquests serveis amb un acord marc de cinc empreses, perquè cada ajuntament, que els necessite

en un moment donat, trie a qual-sevol d’elles, “sense fer cap tipus de tràmit administratiu, perquè ja ho haurem fet nosaltres prèviament”, ha insistit Ibor.

La plataforma de compres de la Diputació pretén, en principi, adjudicar contractes de productes i serveis que necessiten comprar els ajuntaments inexorablement, perquè puguen aconseguir-los en millors condicions i a millor preu, en lloc que cadascun faça per si solament el seu concurs públic, l’adjudicació, etc., amb tot el pro-cediment complicat i car que com-porta.

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIADurant el pont de la Immaculada s’espera una ocupació hotelera del 65% en la província

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIAL’Ajuntament de Llanera edita “Llanera i el seu marquesat”

Parlar en valencià, també en Nadal DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

La Diputació de València ha co-mençat el repartiment de materials als ajuntaments de València que han sol·licitat enguany l’assistència tècni-ca dins del programa de promoció del valencià, que inclou materials de campanyes de foment de la llengua local, assistència traducció i correc-ció de textos i assessorament en llen-guatge administratiu i jurídic per a la formació en valencià i que, ara, in-

trodueix com a novetat dues campa-nyes nadalenques per a promocionar el vocabulari nadalenc en la llengua vernacla. Les dues noves campanyes es basaran en una col·lecció de targe-tes de Nadal desplegables per a poder felicitar per correu postal les festes i un videoclip amb la terminologia na-dalenca, que es difondrà per Internet.

A més d’aquestes novetats, els ajuntaments, que han sol·licitat l’as-

sistència a la unitat de normalització lingüística de la Diputació de Valèn-cia, rebran cartells en valencià de to-tes les fruites i verdures dels comer-ços, de peixos i mariscs, de rebaixes i etiquetes de preus, d’aliments dol-ços i salats i un lot de rètols per als comerços. També, amb motiu de les festes nadalenques la Diputació ofe-rirà cartes als Reis Mags per als més xicotets.

Vicente Ibor: “La Central de Compres contractarà també serveis per als municipis”

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

L’Albufera d’Anna

I també…

Page 9: L'Informador 574

8 de desembre 2012 9Opinión

Todos a lo largo de nuestra vida en mayor o menor medida buscamos a algui-en con quien compartir la misma, alguien que sea nuestra mitad, es decir, una buena

amistad o porque no, una pareja. Desde los 23 años he tenido pa-reja estable, hasta el momento en que decidí instalarme definiti-vamente en Xátiva y todo terminó. Desde entonces, todo fue un ir y venir de duro trabajo para asegurarme un futuro en mi ciudad, ocuparme en cuerpo y alma de mi progenitora que me necesita-ba en su recta final y relacionarme de nuevo con todos/as esos/as amigos/as que al marchar de aquí hace tantos años tenía un tanto descuidados, aunque no olvidados, pero como es lógico y reza el refrán, el roce hace el cariño y yo al estar lejos poco roce podía te-ner con ellos/as, al margen de que tantos años de separación hacen que dichas amistades tomen rumbos diferentes y formen a su vez círculos de amistades distintos en los que por lógica los ausentes no estamos incluidos.

Al fin llegó un momento en el que mi vida aquí ya estaba más o menos organizada, el trabajo funcionando, mi casa reformada, un coche a mi disposición, los amigos leales otra vez a mi lado (aunque con sus familias ya formadas), la familia que me queda mas unida a mi que antes si cabe y de repente caí en la cuenta de que mi corazón estaba solo, pero con la diferencia de que ya no contaba con esos maravillosos 23 años de los que os hablaba al principio y en los cuales relacionarse resulta mucho mas fácil que ahora, lo que me hizo reflexionar y darme cuenta de que ha-bía dejado un tanto de lado mi vida sentimental y el tiempo, que duda cabe, pasaba inexorablemente. Desde ese momento empe-cé a buscar la persona apropiada para mí, esa persona con la que compartir aficiones, vivencias, charlas, veladas agradables, viajes interesantes, complicidad, respeto, compañía, vamos, lo que bus-camos casi todos. Así que dejé mi voluntario encierro “cartujo”, el cual ya había durado algunos años y en el que dedicaba mi tiempo libre a leer, escribir, ver cine, recibir y visitar amigos/as muy cerca-nos y empecé a salir un poco para ampliar el círculo, ya que lo que esta claro es que a casa no iban a traerme a la persona adecuada

como si fuese una pizza al gusto, con lo cual

animado por mi gente y a pesar de la pereza que me daba comencé una nueva andadura compuesta de un deambular por púbs espe-rando encontrar en esos sitios a mi alma gemela con la que poder compartir las aficiones de las que os hablaba antes. Después de una temporada larga de veladas interminables e infructuosas saliendo e intentando relacionarme sin llegar a buen puerto, he decidido que es una gran perdida el emplear tantas horas, energías y dinero en copas, intentando forzar al destino para al final de la velada llegar a casa decepcionado por la gente de esos lugares, con la cartera vacía, mas solo que la una y un tanto “perjudicado” por los efluvios etílicos, dado que lo que veo en esos lugares no se acopla a mis de-seos actuales, muy diferentes de los que tenía a los 20 años y mucho menos a mi tipo de vida cotidiana que es mucho mas organizada y tranquila, menos trasnochada y mucho mas diurna, por lo que he decidido quedarme como estaba en un principio ya que si tiene que surgir alguien, da lo mismo que te pille en un púb, en un su-permercado, lavando el coche, o en la sala de espera del dentista, no obstante no dejo de pensar si no tendría razón mi amiga Elisse cuando me decía. –Manuel: a nivel sentimental y a partir de los cuarenta y tantos, la mayoría de las personas que salen de fiesta, a menudo son como los baños de las discotecas a mitad de la noche, o están ocupadas o en un estado deplorable-. Y por supuesto no es mi intención convertirme en lo segundo, ya que por lo visto ya hay bastante material de ese.

De todas formas (ya que tengo mas moral que el Alcoyano) prefiero aferrarme a mi optimismo innato y creerme eso de que “cada cazuela, tiene su tapadera”(aunque por lo visto alguien debe tener además de la suya dos o tres mas de reserva…).

Enhorabuena a todos/as los/as optimistas que como yo, ya hace tiempo atravesasteis la barrera de los cuarenta y todavía os queda la esperanza y la voluntad de encontrar una tapadera en buen estado, eso si, tened cuidado con la noche, no sea que os pase como a “aquel” y esta os llegue a confundir, ya que como bien sa-béis “de noche todos los gatos son pardos” con lo cual cabe la posi-bilidad de que a los mas confiados, nos den “gato por liebre” y en ese caso nos saldría mas caro el entierro que la abuela.

Feliz semana a la buena gente.

LaPurísimaCelebramos la solemnidad de la Inmaculada

Concepción de la Virgen María en mitad del Advi-ento. El Papa Pío IX en el año 1854 proclamó con inmensa alegría que la Virgen María fue concebida sin pecado original por un privilegio singular de Dios en previsión de su maternidad divina.

Dios busca una madre para traer al mundo aquel que tenía que ser el Salvador del mundo y la encu-entra en Nazaret. Una joven virgen, llamada Ma-ría, hija de Joaquín y de Ana, consagrada desde la niñez a Dios, es la mujer elegida por el Padre. Ella es un ejemplar en tirada aparte. Su hermosura los artistas han intentado plasmarla en sus obras, pero supera el ingenio humano. La Inmaculada Con-cepción significa un espacio humano intacto, no contaminado, no estropeado por el mal, no conta-minado por el pecado.

La fiesta de hoy es un canto a María, la llena de gracia, la favorecida por Dios, la madre de Jesucris-to. La Inmaculada es la Patrona de España. España, con palabras del Beato Juan Pablo II, el Grande, España es tierra de María.

¡Cuántos pueblos e iglesias la tienen por patro-na! El pueblo fiel la lleva en su corazón y la aclama desde la plegaria, los cantos y las fiestas. La Inma-culada es uno de los misterios marianos que más han calado en nuestra gente, que lo ha manifesta-do con expresiones de arte en tallas y en lienzos. María, la Madre del Señor, es sin duda una de las parcelas más acentuadas de la religiosidad popular. Ya desde pequeños aprendimos a decir: Ave María Purísima, sin pecado concebida.

María, la Virgen Inmaculada, estuvo siempre al servicio de Dios. Nunca se apartó de su voluntad. El Creador la preservó del pecado pero no del su-frimiento, de la pobreza, de las necesidades. Y ella estaba siempre donde tocaba estar. No hay más que recorrer el Evangelio para descubrir el papel insus-tituible de la Virgen en la Historia de la Salvación. Desde Nazaret hasta Pentecostés. Ahí está Ella, la Madre, cumpliendo su misión.

La Virgen Inmaculada es modelo cristiano a imi-tar. Ella es la primera cristiana, seguidora y discí-pula del Señor. Nosotros debemos esforzarnos por imitar las virtudes de María,  sus actitudes interio-res, su entrega a Jesús, su amor a Dios.

Ella es Purísima, Inmaculada, sin pecado. Ella es un aldabonazo a nuestras conciencias: “llena de gracia”. Pienso en aquella bienaventuranza de Je-sús: “Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”. Ni en un instante de su vida se apar-tó de Dios, ni perdió la gracia.

En Lourdes, cuando Bernadette preguntó a la mujer vestida de blanco que le hablaba desde la gruta, cual era su nombre, ella respondió:”Soy la Inmaculada Concepción”. Esto ocurría en 1858, cuatro años después de la definición dogmática.

Arturo Climent BonaféAbad de Xàtiva

Salió un sembrador a sembrar

Per María SentandreuPensaments de fumLlegir o gaudir

Por Manuel Lloret Vicent - Diseñador

El professor de llengua i literatura del institut ens va dir que hauríem de llegir El Quijote, perquè era una obra mestra d’una de les personalitats més importants de la llengua espanyola. Cervantes, un escriptor que continúa viu en la memòria col·lectiva perquè la gent el llig i el tor-na a llegir. Doncs bé, el professor ens va dir que anàvem a llegir El Quijote i més avant faríem un control de lectura. És a dir, un examen amb preguntes per a comprovar que havíem entés el text. Encara que els alumnes pensàvem que allò només servia per a assegurar-se de què l’havíem llegit sencer i no només unes pàgines d’ací i unes d’allà. En fi, no teníem escapatòria.

Llavors em vaig dir que potser era un llibre interes-sant, només calia deixar a una banda els prejudicis i submergir-se en la lectura, com sempre havia fet amb qualsevol altre text. Vaig agafar el llibre i, de mala gana, vaig començar aquella història de personatges bojos i novel·les cavalleresques. “En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, he aquí un caballe-ro andante...” o alguna cosa semblant. Així començava i ja en tenia prou, quanta retòrica, quantes paraules per a introduir la història. No pose en dubte que aquest siga un llibre estimat per milers de lectors, però a mi alesho-res em superava. Una pàgina, dues, tres pàgines... i prou! No podia amb El Quijote. O no era el moment, o jo no sabia apreciar la grandesa dels clàssics. Però amb disset anys, ni jo ni la resta dels meus companys, estàvem per a “quixotades”.

Fomentar l’hàbit i el plaer de la lectura no és fàcil, per-què cadascú té unes prioritats, unes preferències, uns te-mes prohibits. Les estadístiques confirmen que els joves lligen poc, però llegir allò que a ú no li agrada resulta fatigós. Crec que cada alumne haguera gaudit més si ha-guera triat un llibre d’acord amb la seua filosofia de vida, un llibre que parlara d’algun tema que li interessara de

debò, una història que sintonitzara amb el moment de la seua existència. Veritat que no es pot gaudir d’allò que ens sentim obligats a realitzar contra la nostra voluntat? Quina era la finalitat d’aquella lectura obligatòria? Si l’ob-jectiu era aconseguir que els joves llegírem, em sembla una estratègia errònia. Si la fita era saber-ne qui era Cer-vantes i quina la seua obra, tampoc em sembla la millor manera, per a això era suficient dedicar-li una classe i explicar-nos la seua història. A més, ens haguera pogut recomanar alguna biografia sobre l’autor. Però no, haví-em de llegir-nos El Quijote sencer! Sense botar-se cap pàgina!

Ho vaig intentar, però no vaig poder. Algú que se l’ha-via llegit, i quasi se’l sabia de memòria, em va contar els episodis més importants. Els vaig retindre al cap durant una setmana, tres dies abans i tres dies després d’aquell examen. Ara sols recorde els noms de don Quijote, Sancho Panza i Dulcinea, alguna cosa envers uns mo-lins... i res més. M’agradava molt llegir, sí, però no volia que ningú imposara els seus títols sense comptar amb la meua opinió. Mentre els companys es resignaven a llegir El Quijote, sense atrevir-se a buscar histories més atrac-tives i adequades per a la nostra edat, jo vaig triar altres lectures: El mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo, i Només la mar ens parlarà d’amor, de Joan Pla. Ambdós em van arribar a l’ànima i deixaren una pitjada positiva al meu interior. Llavors també vaig llegir Diari d’Ana Frank i vaig plorar mentre llegia. Tres llibres en valencià que marcaren la meua adolescència, tres obres que estime com diamants al bagul dels sentiments que encara bateguen al cor, un manoll de paraules que supe-ren el pas del temps i es mouen dins el cap com si foren fulles en l’aire.

“Bares, que lugares”

Page 10: L'Informador 574

8 de desembre 201210Canals

Francisco López, regidor de comerç de l’Ajuntament de Canals

“Volem mobilitzar el comerç i que es cree un ambient festiu on la gent estiga a gust en el tret d’eixida de les festes de Sant Antoni”

Aprofitant l'entrada de la primera ‘Soca’ de la fogue-ra de Canals, aquest any des de la regidoria de festes s'ha volgut organitzar el 'Tasta la Soca', una fira gas-tronòmica que durant aquest cap de setmana oferirà les millors tapes de diversos comerços de la ciutat als seus visitants. Per això, hem parlat amb Francisco López Tri-gueros, regidor en aquesta àrea, que ens ha donat tots els detalls d'aquest esdeveniment.

LafestadelaSocatéaquestanylanovetatdel'TastaLaSoca'...

Sí, comencem com a novells ja que és la primera edició i el que pretenem és donar-li un poc de pre-sència al que és la festa de la Soca. Aquesta nit ve moltíssima gent a vore aquest acte i el que farem és decorar i posar serveis en una pla-ça propera al recinte de l'església. El que es pretén és mobilitzar el co-merç i que es cree un ambient festiu on la gent estiga a gust i servisca de tret d’eixida per a les festes de Sant Antoni. Així, anem a donar-li més importància a aquest dia i aprofitar el cap de setmana.

En què consistirà aquesta pri-merafiragastronòmica?

És una barreja de fira amb diver-sitat gastronòmica, la muntarem el

divendres i hi hauran diver-sos comerços del poble que estiguen ve-nent tot tipus de tapes i de beguda. A més hi haurà música d'ambient, zona amb taules, parcs infantils el cap de setmana i alguna actuació de músi-ca en directe.

Serà la primera demoltesmésiniciativesd'aquesttipusaCanals?

Sí, volem que es consolide i siga el començament perquè la resta de comerços es mobilitzen i poder fer aquest tipus d'esdeveniments més vegades a l'any. Quan ens vam re-unir amb els restaurants i empreses del sector van eixir diverses idees

i la nostra intenció és seguir reu-nint-nos i realitzar diverses activi-tats per promoure el nostre comerç.

Perquèhaurienelsnostreslec-torsvisitar-vosaquestcapdeset-mana?

Perquè és l'inici de la foguera més gran del món i per això vull convi-dar a tots els veïns de la comarca a que vinguen a visitar-nos i aprofitar per fer-se una tapa i un refrigeri i passar una molt bona estona amb la nostra gent.

JUAN A.CLOQUELL

TAMBIÉNCOMPRAMOS PLATA

Page 11: L'Informador 574

8 de desembre 2012 11Canals

El president Fabra visita Canals i defensa el valor del patrimoni local GENERALITAT VALENCIANA

El President de la Generalitat, Alberto Fa-bra ha assegurat en la seua visita dimarts a Canals que la revaloració del patrimoni és un atractiu turístic que potencia el desenvo-lupament sostenible dels nostres municipis. Així mateix, ha assenyalat que la restauració del Torreó dels Borja ha dotat al barri de la Torreta i al municipi de Canals d'una infra-estructura que acollirà esdeveniments cul-turals, exposicions i concerts, incrementat l'oferta cultural i turística del municipi.

Fabra va expressar l'orgull que suposa per al Consell haver participat, al costat de l'Ajuntament de Canals, "en un dels millors vestigis que avui queden del gran valencià universal que va anar el nostre papa Calix-te III". En aquest sentit, va anunciar que el Consell revisarà i actualitzarà la llei de Pa-trimoni Cultural Valencià que pretén ren-dibilitzar al màxim el treball les inversions en conservació i protecció realitzades, po-

tenciant el seu paper com a atractiu turístic cultural.

Finalment, el President Fabra va expressar el compromís del Consell amb el desenvolupa-ment rural perquè "entenem que aqueix esforç que es fa per a ajudar als municipis d'interior i que posa en valor tot el seu patrocini cultural històric els fa mes atractius i genera polítiques activa que permeten que totes les persones de la Comunitat tinguen les mateixes oportuni-tats socials, culturals i econòmiques”.

Primer acte oficial de les festes patronals de Canals AJUNTAMENT DE CANALS

S'ha celebrat el plenari extraordinari de nomenament dels festers i festeres de Gràcia per a les festes de Sant Antoni de 2013, primer acte oficial de les seues fes-tes. Aquests són els nomenaments:

Bandera: Juan José Alventosa BellverCuiros: Víctor Oron RedalFesters: Gregorio Pardo Sánchez, Javier

Castillo Arnau, Pablo Marín García, Car-les Micó Alventosa, Toni Julve Bueno, Vi-cente Castillo Arnau, Víctor Sanchis Espí.

Bandera Infantil: Víctor Orón CaldesCuiros Infantil: Víctor Sanchis MartínezFestera de Gracia: Ángela María Alven-

tosa Blay

Festera de Gràcia infantil: Andrea Sanchis Bonilla

I les festes tenen ja el seu cartell anunciador AJUNTAMENT DE CANALS

El cartell presentat per Jesús Tortosa, de l’Alcúdia de Crespins, ha sigut l’elegit entre les 31 propostes enviades en el concurs del cartell anunciador de les festes patronals de Canals. Dotze dels originals presentats han sigut realitzats per artistes locals.

Ja ha arreplegat el premi dotat en 700 euros de mans de la festera de Gracia, Án-gela Alventosa Blay. El segon premi, de 350 euros, i contraportada del llibre va ser para Pedro Luis Muñoz Hernández d’Al-zira, qui va rebre el premi de mans de la festera de Gràcia Infantil, Andrea Sanchis Bonilla. S’han lliurat tres accèssits de 150

euros cadascun para: Guillem Alborch Mallol, de Canals; Pablo Lladosa Giner, de Vallada, i Jaume Gubianas Escudé, de Barcelona.

Visita a les obres de l'auditori de CanalsREDACCIÓ

Ricardo Cardona, alcalde de Canals, acompanyat per Marco Antonio Sanchis, director del GVA IVAJ Jove, i de part de la corporació municipal, van visitar les obres del nou auditori actualment en construc-ció, finalitzant així un matí ple d’actes al municipi. Tots ells van comprovar que la construcció avança a un molt bon ritme i s'espera que estiga finalitzat a meitat del proper any. Aquesta obra tindrà una ca-

pacitat de prop de 500 persones amb dues plantes totalment condicionades.

Cartell anunciador guanyador (dreta de l’imatge)

Nomenament dels festers de sant Antoni

Visita a les obres de l’auditori

Fabra va saludar els joves de Canals

Page 12: L'Informador 574

8 de desembre 20121212Especial L’Informador

Xàtiva recupera els aljubs i la devesa del Castell

amb els tallers ocupacionals de Xàtiva i Canals

La setmana passada la regidora de turisme, Marian Soro, juntament amb Tono Vidal, regidor de seguretat ciutadana, visitaren el Castell de Xàtiva per inaugurar les obres que el taller d'ocupació "Els Aljubs i la Devesa" han dut a terme durant l'últim any.

En aquest trajecte va estar present Reyes Borreda, direc-tora de l’escola, que va acompanyar i va explicar als respon-sables municipals totes les actuacions allà escomeses.

Marian va voler felicitar tot l'equip tècnic encapçalat per Reyes a més dels professors i alumnes que "amb la seua de-dicació i il·lusió han fet possible que tota aquesta zona siga visitable turísticament i tinga un alt valor patrimonial". Un treball que va qualificar de "magnífic" i que ha permès "re-

cuperar aquest espai tan emblemàtic perquè els xativins i tots els visitants el gaudisquen".

A més, durant aquests treballs es van trobar les restes d'un primer recinte emmurallat de l'època emiral, segons els estudis les ruïnes més antigues del Castell.

Un total de 30 alumnes del mòdul de turisme, arqueolo-gia i reconstrucció del taller d'ocupació Els Aljubs i la De-vesa han sigut els encarregats de dur a terme aquest treball. Un projecte ambiciós que va nàixer amb la idea de recu-perar part del patrimoni relacionat amb l'aigua i ha tingut dos fases: la primera va recuperar els albujs i el segon mò-dul que ha condicionat la muralla i els alrededors d'aquesta zona, deixant totalment consolidat el paratge.

Molts dels nostres municipis han trobat en els tallers ocu-pacionals l'oportunitat d'oferir un treball mitjançant l'ense-nyament a diversos veïns que es troben aturats en aquests moments. Així, s'aconsegueix un benefici mutu, preparar aquesta gent per al futur i posar en pràctica els seus ense-nyaments en benefici de la localitat, amb diverses actuacions que permeten millorar tot tipus d'instal·lacions i zones.

Aquests alumnes aconsegueixen adquirir uns hàbits de treball, a més d'afavorir les relacions interpersonals gràcies a la tasca en equip per aconseguir un fi comú i es potencia

l'autoestima per la feina ben feta tant propia com dels com-panys.

Per això, aquesta setmana hem escollit dos d'aquestes es-coles tallers: Els Aljubs i la Devesa de Xàtiva i la Lloca IV de Canals. Dos clars exemples de compromís i treball ben fet dels que han donat bon compte Marian Soro i Francisco López Trigueros, regidors en ambdues ciutats respectiva-ment.

A Xàtiva s'ha restaurat i adequat la zona dels Aljubs del Castell, una de les àrees més importants on en aquests tre-

balls s'ha trobat una muralla de l'època emiral, les peça més antiga d'aquest emblemàtic emplaçament cultural.

Per la seua banda, a Canals aquesta escola està duent a terme obres tan significatives com la restauració de l'edifici de correus o fent les instal·lacions del futur centre de Poli-cia Local, sumat al projecte que s'iniciarà en unes setmanes d'adequar el poliesportiu municipal.

Sens dubte, uns exemples de la necessitat de seguir inver-tint en aquestes escoles tallers que s’estan afermant com a referents en la nostra comarca.

Visita a les obresReyes explica als regidors algunes de les eines

i tècniques utilitzades en els treballs

Marian Soro i Tono Vidal comproven l'adequació de la senda juntament amb Reyes Borreda

Ruïnes trobades durant els treballs de restauració. Són les més antigues del Castell, de l'inici de l'etapa islàmica, i pertanyen a una muralla

Els aljubs recuperats durant aquest any

Alumnes del col·legi Las Dominicas van passar un matí diferent participant en jocs educatius sobre la història del Castell

Els components del taller que han treballat en la recuperació de la zona

Fuinos los primeros en España en aumentar la garantía del

compresor de 2 a 5 años, cuando los demás subieron a 5 años,

nosotros aumentamos a 8.

Con las mejores marcas del mercado para:- Frio industrial- Maquinaria de hostelería- Cámaras frigoríficas- Extracciones de humo industrial y semiindustrial

No todas las instalaciones son iguales, compare antes de decidirse

GARANTÍA, SEGURIDAD Y PRECIO

Avda. Selgas, Nº 70 - XÀTIVA - Tel. 96 227 75 10 - 96 227 22 69

C/ Bisbes, cantó amb C/ ReinaTel. 96 228 17 75 - XÀTIVA

Page 13: L'Informador 574

8 de desembre 2012 13

Un reportatge de RAFA BALLESTERi JUAN A. CLOQUELL

Especial L’Informador

Informació i publicitat:Tels. 96 111 68 83

671 034 848

L'escola taller Lloca IV canvia la cara a Canals

amb els tallers ocupacionals de Xàtiva i Canals

L'escola taller la Lloca IV de Canals va nàixer com un pro-grama públic d'ocupació i formació d'inserció dels joves de-socupats. Un total de 30 són els alumnes que té actualment aquest centre ocupant-se de tres especialitats: jardineria, obra i forestals.

Cadascuna d'aquestes tres rames està destacant per can-viar la imatge de molts punts del municipi. En Jardineria s'està col·laborant moltíssim amb la brigada de jardins de l'ajuntament, els forestals han estat arreglant les carreteres i camins, actuacions molt importants en cada canvi d’estació i

pel que fa a l’obra ara mateix estan fent les instal·lacions del que en un futur serà l'oficina de la policia municipal, a més d’ultimar els detalls del Torreó dels Borja. Però aquests són només uns exemples.

Uns treballs que culminen les tres especialitats al parc Jau-me I i que, segons Francisco López Trigueros, regidor d'ocu-pació, "l’estan deixant preciós amb una tasca impecable".

I és que per López Trigueros les escoles taller han canviat la mala fama que podien arribar a tindre. "Estem demos-trant que val la pena invertir aquests diners perquè els xavals

aprenen i s'està veient el resultat en molts punts del poble. S'està aprenent moltíssim i s'estan fent coses molt impor-tants", va afirmar l'edil.

En les pròximes setmanes començarà un nou projecte, l'adequació de tot l'entorn del poliesportiu municipal, on s'han anat construint instal·lacions noves a poc a poc i es necessiten adequar unes a les altres, amb baranes, rampes de minusvàlids i diverses actuacions que uniran tot el recinte.

Una mostra més de la necessitat i la importància d'aquests tallers que estan renovant la imatge dels nostres municipis.

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, va saludar als components del taller la Lloca que es van encarregar d’adequar el Torreó dels Borja.

Construcción d’un mur al cementerio

Traballs al parc Gorg de l'OmetRehabilitació de l'antic edifici de correus. Treball millores al Quatre Camins Col·locació dels diferents jocs del parc del Poliesportiu

En Xàtiva y en las instalaciones que ocupaba TINTORETTO, pero con la misma gerencia nueva tienda

En Xàtiva en el C/ Trobat nº 9Tel: 96 228 80 00Buscanos en Facebook Todo al 30%

Page 14: L'Informador 574

8 de desembre 201214Especial un Nadal de compres a L´Alcudia de Crespins

Page 15: L'Informador 574

8 de desembre 2012 15

Avda. Corts Valencianes, 9 (frente Centro de Salud) - Reservas: 96 204 96 16 - L’ALCÚDIA DE CRESPINS

PIZZERÍACAFETERÍALUDOTECA

disfruta de nuestros menús de empresa y Navidad

Especial un Nadal de compres a L´Alcudia de Crespins

RAFA BALLESTER

Especial un Nadal de compres a L´Alcudia de CrespinsIsabel Pedrón, regidora de comerç “Volem fomentar el comerç local i que els veïns de l'Alcúdia facen les seues compres nadalenques en el seu municipi”

La localitat de la Costera de l'Alcúdia de Crespins està celebrant una campanya nadalenca amb tot el seu comerç local. Una iniciativa pensada des de la Regidoria de Co-merç i l'Agència de Desenvolupament Local per poten-ciar i ajudar el comerç del municipi. Per això es sorte-jaran multitud de regals oferits pels propis comerciants, així com tres grans premis en metàl·lic a consumir en les botigues que participen a la campanya. Hem parlat amb Isabel Pedrón, regidora de comerç, que ens ha donat tots els detalls.

Enquèconsistiràaquestacampanyanadalencaqueheuimpulsatal'Alcúdia?

Volem fomentar el comerç local i entraran en la par-ticipació d'un sorteig de tants regals com comerços par-ticipen. A més, hi haurà premis en efectiu a gastar en aquestes botigues, de manera que així aconseguirem que circulen els diners pel poble. La cosa està molt parada i pretenem donar una xicoteta empenta.

Quantscomerçoss'hanadheritalainiciativa?A dia de hui prop de 40 i esperem arribar almenys al

95%, això ho hem fet pel seu benefici i estem tenint una bona resposta per part seua. Aquest tipus de mesures fan possible que els veïns i veïnes puguen gaudir de les seus compres nadalenques al comerç local de la seua localitat, tan necessitat de clients en aquests temps de crisi.

Entrequinesdatesespodràparticipar?La campanya va començar el passat dia 3 i finalitzarà el

dia 27. El dia 28 serà ja el dia del sorteig, un sorteig que es farà a la sala de plens de l'ajuntament i serà a porta oberta perquè tots els veïns sàpiguen si els ha tocat.

Quèhandeferelsconsumidorsquevulguenentrarenaquestsorteig?

Simplement anar al comerç que estiga dins de la cam-panya i consumir un producte, en aquest moment ja esta-ran dins de la promoció i entraran en el sorteig.

Aquestahasigutlaprimeraedició,teniuprevistse-guirambaquesttipusd'actuacionsperpotenciarelco-merçdel'Alcúdia?

És la primera vegada que fem aquesta iniciativa i espe-rem que funcione bé. Si els comerços ho desitgen clar que seguirem amb ella en els propers anys perquè volem que ells isquen beneficiats.

Avda. de La Pau, 24 - Tel. 96 224 1868 - L’Alcúdia de CrespinsC/ San Antón, 9 - Tel. 96 222 56 78 - ENGUERA - www.juanvidalsl.com

Avda.Cortes Valencianas, 1BTel./Fax 96 224 55 11

46690 L’ALCÚDIADE CRESPINS

C/ Doctor Ballesteros, 2Tel./Fax 96 229 92 11

46692 MONTESA

[email protected]@asesoriaisoler.com

Abrimos a partir de las 5 de la mañana

JAQUE DENOMINACIÓN, S.L.C/ Vicente Andrés Estellés, 4B46690 L’Alcúdia de Crespins

Tel. 96 204 87 00 - Móvil 625 853 528info@jaquedenominación.com www.jaquedenominacion.com

Tel/Fax. 96 204 94 95 - Móvil 600 036 082www.sate-vipal.com

EXTINTORES XÀTIVA- EXTINTORES DE POLVO - CO2 - HÍDRICOS- DETECCIÓN Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA- REDES DE AGUA CONTRA INCENDIOS, BIES- ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA

Pol. Industrial E, 15 - bajoTels. 96 227 77 73 - 619 475 083

46800 Xàtiva (Valencia) - Ap. Correos [email protected] - www.extinxat.com

Page 16: L'Informador 574

8 de desembre 201216Esports

Esports

Derbi de necessitats entre Moixent i l'Alcúdia de CrespinsEl derbi de la Costera en la Primera Regional entre

Moixent i l'Alcúdia arriba en un moment crític per als dos equips. Tots dos conjunts es mesuren demà amb la necessitat de puntuar després d'haver punxat a les jor-nades anteriors.

I és que tant Moixent i l'Alcúdia es presenten a aquest partit separats per tan sols 1 punt de diferència i coque-tejant amb els llocs baixos de la taula, als llocs 10 i 12 respectivament, de manera que segons els resultats del cap de setmana una derrota podria situar a qualsevol dels dos en llocs de descens.

Aquest partit es presenta en un moment complicat per al Moixent després de perdre 3-0 a Chella en un enfrontament on l'equip de la Costera va poder fer més per traure algun punt. El grup entrenat per Jaume Apa-ricio es va trobar un rival que sense fer grans coses, això sí aprofitant molt bé els errors visitants, van sumar una vicòria més, deixant als jugadors tocats abans del partit d’aquest diumenge, no sols anímicament sinó també físicament ja que moltes són les baixes resul-tants d'aquest encontre.

El conjunt de Ricardo Benavent per la seua part ve de perdre per 2-1 davant el Bocairent, cuer del grup fins a aquest partit, un resultat que deixa l'Alcúdia amb el casiller de victòries fora de casa a zero, ja que no ha aconseguit guanyar lluny de la Sénia en aquesta temporada.

La dificultat de puntuar fora de casa és una tònica comuna entre aquests dos equips que no aconse-

gueixen trobar la fórmula per poder sumar a do-micili i començar a aconseguir uns bons resultats que els permeten remuntar el vol en la classificació.

Benavent va ressaltar que serà "un partit molt com-plicat pels últims resultats dels dos equips i amb l'al-licient de la proximitat entre municipis" i va afirmar que el seu equip eixirà "a pels tres punts".

A més, el tècnic de l'Alcúdia va destacar "el bon bloc que hi ha format al Moixent", cosa que el fa un conjunt "molt perillós" i considera clau no encaixar cap gol. “Si aconseguim mantindre la porteria a zero tenim moltes possibilitats", va concloure.

Demà a la vesprada es voran les cares aquests dos equips veïns amb l'obligació de puntuar per obrir una bretxa amb els últims classificats i do-nar-li una alegria a la seua afició.

JUAN A.CLOQUELL

El Xàtiva femení espera el líder Campello

JUAN A.CLOQUELLL'equip xativí va guanyar 0-6 al Uryula en el partit

corresponent a la jornada 10 de la 1ª regional preferent femenina en la setmana prèvia a enfrontar-se al Cam-pello, un enfrontament on es voran les cares els dos pri-mers classificats de la categoria.

Tot i la diferència de punts que separaven Xàtiva i Uryula el partit no es preveia fàcil. L'equip entrenat per Enric Roca no volia tornar amb les mans buides i des del primer minut van eixir a guanyar l’encontre i van acon-seguir una contundent golejada que avisa de les inten-cions del conjunt xativí, col·locant-se en segona posició.

"El nostre objectiu és la lliga, i el títol passa per gua-nyar els dos partits davant el Campello", va reconèixer l'entrenador local. I és que l'equip alacantí arriba a la Costera amb unes xifres que fan por, ja que ha guanyat tots els partits fins ara. Però aquesta és una situació que no incomoda les xiques de Roca que aniran "a per totes perquè seria una victòria molt important".

Més que mai serà imprescindible el suport de tota l'afició que podrà gaudir hui a les 16 hores al Paquito Coloma d'una final anticipada per a les xativines.

Diumenge15:30horesPoliesportiuMunicipaldeMoixentMoixentCF:Ángel,Pipa,Rubén,Pepe,Sergio,Deli,Moi,Nando,Alejandro,ParraiNieves.

CDL’AlcúdiadeCrespins:Mario,Nacho,Bru,Pitu,Julián,Benavent,Teli,Joni,David,MompóiMoha.

Moixent Alcudia

Page 17: L'Informador 574

8 de desembre 2012 17

Atletisme. La novena edició de la Mitja Marató de Xàtiva es disputarà el pròxim 24 de febrer. Tota la informació sobre aquesta prova es va a reunir en un nou portal, en la pàgina web www.mmxativa.com. El club organit-zador, Ajos Xàtiva, espera que el portal siga la referència d’ara endavant per a seguir consoli-dant i millorant any a any aquest esdeveniment esportiu. Per a açò, afirmen, volen comptar amb l’opinió de tots. L’organització ha convocat en la seua II edició, un concurs de fotografia, el dia de la carrera, en el qual podrà partici-par qualsevol persona. El premi per al qual aconseguisca la millor foto que estiga relacionada amb la mitja marató, serà de 150€ a més de que aquesta imatge serà por-tada del cartell de la carrera l’any següent. Les bases del concurs se-ran publicades a principis de fe-brer en aquest mateix portal. En la pàgina web també està oberta la inscripció per a participar com a voluntari en la carrera, ajudant a l’organització. Les inscripcions per a la prova ja estan obertes.

Bàdminton. Dissabte passat es va celebrar a Manises la 2ª Jor-nada del Circuit Autonòmic en la categoria Infantil (sub-15), en les proves de dobles i mixts. Són capdavanters en els seus grups les parelles del CB Xàtiva Álex Gra-nero/Fede Granero i Carla Torre-grosa/Sandra Climent; i són se-gones la parelles Sandra Climent/Fede Granero i Carla Torregrosa/Álex Granero. Es va disputar la 3ª Jornada del Circuit Autonòmic

de Veterans es va celebrar al Cam-pello, en la pro-va d’individuals. Santiago Villanu-eva va ser primer en el seu grup i Pau Calvo, segon. David Cervelló ha sigut convocat per a formar part de la selecció na-cional que parti-cipa en el Torneig I n t e r n a c i o n a l (sub -17), que es disputa a Gijón aquest cap de setmana. Hui do-narà començament la 2ª volta de la lliga nacional en la seua divisió d’honor. El CB Xàtiva rep en el Pavelló Municipal de Voleibol a les 16.30 h al CB Paracuellos, 2º en el grup B.

Voleibol. Dissabte passat en Xàtiva es va disputar la vuite-na jornada de la lliga nacional masculina, el Xàtiva Voleibol va perdre contra el IGS Energies Re-novables de Cieza, per 1-3 amb parcials bastant igualats (20-25; 26-24; 21-25; 26-28). La derrota suposa, quasi de fet, jugar per la permanència i no per l’ascens. Les quatre baixes per lesió van ser decisives. Hui a les 18.30h. juguen a Santa Pola en un difícil partit. L’equip sènior femení de lliga autonòmica del CV Xàtiva va guanyar al Pastisseria Salva de Gandia per 3-1. L’equip sènior masculí de lliga autonòmica va

perdre contra el Sant Joan d’Ala-cant per 0-3. Els juvenils autonò-mics del Xàtiva Voleibol no van poder contra Castelló i van perdre 0-3. Igual que l’equip cadet masculí que va perdre contra el Mediterrani amb idèntic resultat. Les xiques ca-

dets del Xàtiva APCEL van

guanyar per 3-0 a l’Ontinyent també en una partit còmode, i les de Dani Sauco són segones en la classificació.

Atletisme. No ha pogut comen-çar millor la temporada a nivell autonòmic per al CAX amb el tercer lloc aconseguit pel maxa-dor de l’Énova, Pau Tormo en els 5 kms. en categoria juvenil. Pau es va classificar 3º amb una marca de 27’10, mentre que l’al-tre representant del CAX, el xa-tiví Martín Roses entrava en la 5ª posició amb una millora marca personal per a ell de 28’40 (pol-voritzant el seu millor registre de la passada temporada en més de 2 minuts). L’altra competició que obria la temporada autonòmica era el Cros Ciutat de Vinaròs, pri-mera prova del circuit autonòmic de camp a través. En ella el CAX va desplaçar a 5 atletes amb una participació destacada dels ma-

teixos. L’atleta d’Alcoi, Ovidi Al-bert, aconseguia la 5ª posició en juvenils, i també en juvenils

Sergio León el 8º, mentre que Samir Bourahla cap al 15º. En fè-mines, també en juvenils, Patricia Botella aconseguia la 17ª posició; mentre que en la categoria juni-or, el de Villena, Sergio Bañón, aconseguia una més que meri-tòria 7ª posició en el seu primer any com junior. D’altra banda, gran afluència a la Sopa Fi de Temporada del CAX amb més de 140 assistents en un gran am-bient amb sorteig de premis per als socis del club al final del sopar i amb duo musical inclòs per a ambientar l’acte. Merescut home-natge el que va rebre el president sortint, Rafael Simó que ha estat al capdavant del Club des de l’any 97 i que ha aconseguit que aquest cresquera al costat de la Pujada al Castell fent en tots dos casos que siguen un referent en el panora-ma atlètic autonòmic.

Muntanya. Demà es disputa la I ª Marxa i Carrera Mixta Rural i de Muntanya “Volta al Túnel” de Canals des de les nou del matí. Comptarà amb 15.755 metres de longitud. El preu de la inscripció és de 15 € per a la modalitat de Carrera i de 10€ per a la modali-tat de Marxa.

Eleccions. Amb data 30 de no-vembre ha quedat definitivament aprovat el cens dels clubs i associ-acions esportives amb dret a vot en les eleccions a President/a de

la Coordinadora d’Associacions Esportives de Xàtiva. Els clubs i associacions han rebut ja el re-glament provisional de les elec-cions, podent al·legar i aportar suggeriment fins a ahir. Després de l’aprovació definitiva del Re-glament, la Junta Gestora obrirà el termini per a la presentació de candidatures a President/a.

Esport adaptat. El dimarts 29 de novembre, en el Pavelló Munici-pal del Genovés, 7 centres ocupa-cionals de la província de Valèn-cia (CO La Costera de Xàtiva, CO Vicente Pérez de València, COM Ontinyent, CO Requena, COM El Castellet de Castelló, Francis-co Tarín de Manises i el CO Hort de Feliu d’Alginet) participaren en el I Encontre Provincial de Boccia 2012-2013 que organit-zava el centre de Xàtiva junt a la Coordinadora de Centres Ocu-pacionals (Copava). L’activitat es va desenvolupar al llarg de tot el matí en les tres modalitats en les que compta aquesta competició: llançament manual, llançament en canaleta i Bowling-Boccia. El CO La Costera es mostrava satis-fet, tant pel desenvolupament de la jornada com del nivell mostrat pels jugadors en totes les moda-litats. Des del Centre s’ha agraït als alumnes del IES Dr. Simaro de Xàtiva la seua col·laboració en l’organització i desenvolupament i al col·legi Verge dels Desem-parats de Genovés per donar-li colorit a l’encontre amb la seua assistència a dites jornades.

Esport

La pagina poliesportiva

Voluntaris participants a la trobada de boccia

Sandra Climent (foto Alcàzar)

Equips infantils del CV Xàtiva

Destacada participació d’atletes del CAX

Page 18: L'Informador 574

8 de desembre 201218Esports

MENU DE NAVIDAD Y EMPRESAS

Surtido de ibéricosTarrina de queso a la naranja con frutos

secosMouse de aguacate salmón

PLATO A ELEGIRBacalao gratinado al ajoaceite

óSolomillo de ternera con cebolleta

francesa y pimientos del piquillo con reducción de Pedro Ximenez

BODEGARaúl Calvo (tinto) D. O. Ribera del DueroCalinda chardone (verdejo) D. O. Roda

PVP 25€ POR PERSONA

MENU DE NAVIDAD Y EMPRESA

Surtido de ibéricosPulpo a la gallega

Langostinos crujientes de sésamo al quesoEnsalada de rúcula con parmesano, trufa, piñones

y helado de Mouse de foie

Solomillo al cabrales o mil hojas de solomillo con verduritas de temporada

óBrabada de bacalao con salsa de pimientos del

piquillo o bacalao gratinado al ajoaceite

Surtido de postres caserosBebida y café

PVP 36€ POR PERSONA

MENU DE NAVIDAD Y EMPRESA

Gambas al ajilloSurtido de ibéricosPulpo a la gallega

Sepia a la plancha ‘Rejola’Surtido de croquetas

Queso de cabra con mermelada de tomate y mielEntrecotte

BODEGARaúl Calvo roble D. O. RIBERA DEL DUERO (tinto)

Calinda Chardone Saviñon D. O. Rueda

PVP 20€ POR PERSONA

MENU DE NAVIDAD Y EMPRESA

Torre de foie mini-cuit con frutos rojos y reducción de Pedro Ximenez y cerveza negraCucuruchos de salmón

Tartaleta de queso a la naranja con frutos secosGambas con bacalao y seta al cava

Entrecotte aromatizado con romero, setas y pimiento verdeBODEGA

Ramón Bilbao crianza D. O. Rioja (tinto)Monte Blanco verdejo D. O. Rueda

PVP 30€ POR PERSONA

MENU DE NAVIDAD Y EMPRESAS

Rollitos de solomillo de ternera con queso cammenbertTosta de foie mini-cuit caramelizada

Langostinos crujientes de sésamo y quesoBastoncillos de jamón ibérico al orégano

Salteado de habitas con calamares en su tintaMontadito de pimiento del piquillo con gulas

BODEGASRaúl Calvo roble D. O. Ribera del Duero (tinto)

Calinda Chardone Saviñon D. O. Rueda

PVP POR PERSONA 23€

Menús de nochebuena y nochevieja para llevar

PINTURAS VIPAL CANALS S.L.C/ Botánico Cabanilles, 5 - 46650 CANALS (Valencia) - Tel./Fax 96 204 94 95 - Móvil 600 036 082 - E-mail: [email protected]

Page 19: L'Informador 574

8 de desembre 2012 19

La Granja acull una exposició en memòriade Miquel Guillem

Dimecres passat es va inaugurar a la La Granja de la Costera l'exposició ‘Corres-pondències’. Aquesta mostra reuneix obres del artista i professor de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València Miquel Àngel Guillem Romeu, juntament amb les d'altres artistes o amics que van cor-respondre a les missives plàstiques que Mi-

quel els va adreçar durant la seua malaltia.Carlos Garrido, alcalde del munici-

pi, va mostrar la seua alegria per tindre aquestes obres a la localitat, i va afirmar ser "un honor i un prestigi poder do-nar-li cabuda i difondre la seua obra". A més, va definir Miquel com "una persona molt involucrada en el nostre poble i molt

estimada per aquells que el coneixíem”.Aquesta exposició ronda les 70 obres i

consta dos parts, els dibuixos que Guillem enviava als seus amics i el que aquesta gent li contestava. A més, es podrà visitar fins al proper dia 9 a tres espais expositius: la Llar dels Jubilats, la Sala Leandro Mondria i la Casa de Miquel i Conxa.

L’entrevista

“És el moment de la unitat i del treball decidit per provocar un canvi de govern a Xàtiva”

Seguint amb el nostre espai dedicat a les entrevistes amb les diferents formacions amb representació a l’ajuntament de Xà-tiva, hui hem parlat amb el representant del PSPV, Roger Cerdà, amb el que hem repassat l’actualitat local.

-Estemenunasetmanaon laparaulapressupostos ha estat en primera líniapolítica.

Sí, al final s’han aprovat uns pressupos-tos que reflecteixen l’increment brutal en els interessos que paga l’ajuntament de Xà-tiva. Uns interessos que passen de 500.000 euros a 1 milió d’euros són la conseqüència del nivell d’endeutament que s’ha dut a ter-me en aquest últim any. El ministeri d’hi-senda va crear el Pla Montoro que va obli-gar a traure totes les factures amagades als calaixos, algunes més de 12 anys, el que va suposar un increment de 11 milions d’eu-ros, 4 d’ells il·legals perquè s’ha fet aquesta despesa sense tenir consignació pressu-postària. Per això, l’ajuntament ha hagut de demanar préstecs per valor d’aquests 11 milions per poder-ho fer front, és a dir, en-deutar-se a llarg termini per pagar a prove-ïdors a curt termini. El govern del PP s’ha quedat amb les vergonyes a l’aire i Rus que

sempre ha presumit de ser un bon gestor evidència un nivell d’endeutament que su-pera el 110%, una herència lamentable per a futurs governs municipals.

-Dins de cada partit sorgeixen dife-rentsvisionsd’entendrelapolítica,quinéselmomentpelqualpassaactualmentelPSPV?

És un bon moment perquè hem aconse-guit unificar criteri i treball. Porte ja 8 anys com a secretari general on hem aconseguit tenir una bona feina en comú. Estic molt content de la nova executiva que tinc i de com s’està treballant per part del partit. És el moment de la unitat i del treball decidit per provocar un canvi de govern a Xàtiva. Tenim un treball ambiciós d’estar al costat de la ciutadania, en contacte amb la gent, responent a les seues necessitats i ser els portaveus dels nostres votants.

-De setembre fins ara, hem vistmoltméscontactedenunciantlagestióidife-rentsactituds.

Respon a l’estratègia dissenyada. Nosal-tres entenem que la nostra feina és fer opo-sició forta i dura. És el moment de denun-ciar i s’ha de començar a posar propostes damunt la taula, per això quan critiquem

també proposem alternatives com vam fer amb els pressupostos demanant la creació d’un pla d’ocupació i que es dotara econò-micament al consell local d’acció social.

-Canviant d’escenari, quina valoracióensfasdelconsorcidebasures?

Jo crec que s’està produint una situació lamentable. Estem veient que els veïns pa-garan el doble del que els va costar la taxa l’any passat. No té sentit el que s’ha fet, a més l’aprovació d’aquest consorci porta implícita la construcció del macroaboca-dor de Llanera. Els mateixos dirigents del PP com l’alcalde d’Enguera o Canals han aprovat al·legacions a aquesta taxa, el que evidencia que les coses no s’han fet bé i s’haurien de replantejar.

-S’ha recuperat l’executiva comarcal,delaqualetspartactiva.

Sí i amb ella recuperem un discurs co-marcal que és molt important. Hi ha qües-tions que superen l’àmbit municipal i ara podem defensar els interessos dels ciuta-dans a aquest nivell, amb una acció con-junta de cada municipi.

-Per finalitzar, tres qüestions curtes.Llistesobertes?

Sempre.

-Quèsignificaperatulaparaulatri-partit?

Una manera de governar una ciutat.-2015.El 2015 és l’any del canvi polític a

Xàtiva i la meua intenció és tornar-me a presentar com a cap de llista. Estic convençut i puc afirmar que a dia de hui el Partit Popular perdria la majoria al nostre municipi.

JUAN A.CLOQUELL

RUT VILLANOVAElies Barberà, poesia i músicaAmb fred al carrer, el passat diven-

dres 30 de novembre els veïns de Xàti-va omplien la Llibreria la Costera per rebre la presentació del llibre “Ulls, budells,cor. 43 poemes” del poeta i actor Xativí, Elies Barberà. La pre-sentació va córrer a càrrec del propi autor, acompanyat per Joan Lopez de Viñaspre, l’editor de l’obra.

El poeta, nascut a Xàtiva al 1970, ja deixa enrere uns quants poemaris i en aquesta ocasió decideix fer una mira-da al passat per arreplegar tots aquells versos i textos partits i publicats. Un total de 43 poemes, com be diu el ma-teix títol, que seran tal volta aquells

més significatius, és representatius, emocionals, o aquells que parlen per si sols. Viñaspre, començava la presen-tació recordant que ante tot estan “or-gullosos de ser petits”. I aquesta forma de ser i de treballar dona com a resul-tat aquest llibre-disc, amb 43 poemes del més significatiu de Zoo (Bromera, 2007) i Allà on les grues nien(Edicions 62, 2009) (els ulls): Mata-rates (i altres vicis) (3i4, 2003) i Equilibrista (Pagès editors, 2004), (els budells); i Aixàti-va, Aixàtiva (Bromera, 2008), (el cor).

En definitiva un llibre on Elies Bar-berà, demostra a més la seua condició d’actor i recitador. I aprofita aquesta

ocasió per parlar de nous projectes que tenen en ment, on podrem gau-dir d’aquest poemes recitats e inter-pretats amb música. Un projecte que ja està en marxa, i del que vam podem observar unes primeres mostres en la presentació del passat divendres a la Llibreria la Costera de Xàtiva. Així el passat divendres 30 de novembre el poeta va presentaren al públic de la Llibreria la Costera de manera prope-ra els seus poemes, donant a conèixer el seu recull de poemes amb “Ulls, budells,cor. 43 poemes”. Amb poe-mes com “Centaure” va fer vibrar i es va acomiadar del públic. L’autor amb el seu llibre en les mans

JUAN A.CLOQUELL

Page 20: L'Informador 574

8 de desembre 201220

Modelado en Comunicación Humana Por Martha Iriarte Psicóloga

Nuestra forma de hablar se relaciona con nuestra

forma de pensar

En esta ocasión escribiré acerca de algo de lo cual todos sabemos algo y tenemos experiencia en ello: el lenguaje, especí-ficamente, nuestra forma de hablar.

Atravésdeestaslíneaspodráexplorarunpocosuformadehablarconlaintencióndeconocer algunas posibles tendencias de suformadepensar.

Una manera sencilla de explorar la forma de su lenguaje es poniendo atención a la frecuencia con la usa algunas palabras o expresiones.

Le animo a que note en su propio lenguaje la frecuencia con la que usa palabras como: nunca, siempre, todos, nadie, toda la vida, seguramente, cada vez que….., esto es así…..etc. Estas palabras llevan a describir hechos que sononoson. Si usa muy frecuentemente este tipo de palabras o equivalentes, es posible que en su forma de pensar tienda a preferir tenerlascosasclaras, lo cual en algunas ocasiones será útil, mientras que en otras podría cerrar otras posibilidades antes de tiempo o no ser del todo fiel a la re-alidad.

Por otro lado, si descubre que su preferencia es por el uso de palabras como: la mayoría de

las veces, es probable, hasta donde yo sé, podría ser, por lo general, etc. Esto apuntaría hacia una formadepensarmasflexible, abierta a otras posibilidades y puntos de vista, una persona con esta tendencia se sentiría más cómoda en el proceso antes de llegar a una conclusión o directamente no tener la necesidad de llegar a concluir algo. Esta postura más flexible sería funcional en algunos contextos y no funcionar para otros.

Un ejemplo en el que el tipo de lenguaje ante-rior no sería del todo útil es en la educación de niños pequeños. Los niños pequeños necesitan ir aprendiendo de forma clara como funciona el mundo. Así, es adecuado decirle a un niño de 4 años: “nunca atravieses la calle solo” para que lo tenga claro. Sin embargo, si una persona le dice a su pareja: “nunca me escuchas”, es muy proba-ble que la expresión no sea del todo verdadera, ya que en algún momento lo escuchará puesto que aun son pareja.

También es posible que descubra que su for-ma de expresarse varíe de acuerdo a si recuerda ejemplos en relación con su trabajo, familia o amigos.

A poco que se reflexione sobre la relación entre la forma del lenguaje y la forma de pen-sar, nos damos cuenta que es un tema amplio y complejo del que solo he buscado presentar aquí una ligera pincelada.

Por Estela AbadNutricionistaDietética SPAyN

ESTAS EN TU PESO IDEAL????

Alcanzar el peso ideal es el objetivo de muchas per-sonas pero, a menudo, ante tanta y contradictoria in-formación, no sabemos por donde empezar.

Yo empezaría por cambiar “peso ideal” por “peso saludable” ya que conseguir un peso adecuado que además proteja nuestra sa-lud, va a ser más importante que conseguir el peso de moda que sólo nos permitirá enfundarse por unos días el modelito de la portada de Vogue.

Las modas tienen una gran influencia a la hora de decirnos cual debería ser nuestro peso ideal, pues en cada época se ha considerado que tener un peso u otro era lo más adecuado y aconsejable.

Son muchos los parámetros que se han de tener en cuenta a la hora de calcular el peso ideal, pues para cada persona será diferente. Aunque dos personas tengan la misma estatura es po-sible que su peso ideal no sea el mismo pues hay que tener en cuenta su estructura ósea, la edad y el sexo.

El Índice de Masa Corporal (IMC) nos puede ayudar a determinar si estamos dentro de un peso ideal, para hallar el IMC debemos hacer una senci-lla operación:

Dividir nuestro peso por nuestra altura al cuadrado. El resultado obtenido será nuestro IMC.

Si el resultado está entre estos parámetros:Entre 20 y 24 = peso ideal. Entre 25 y 30 = sobrepeso. Más de 30 = obesidad.

Ante todo debemos evitar obsesionarnos y que esta cuestión no nos amargue la existencia. Lo más importante es aceptarnos tal y como somos y a partir de ahí podemos mejorar nuestra imagen. Esta claro que todos queremos vernos bien y lu-cir exclusivos modelitos, pero hay que tener claro que las personas no somos máquinas y cada una es diferente de otra. Las modas nos animan a mante-nernos súper delgadas por religiosa obligación y eso es algo casi imposible para la mayoría de simples mortales, además de ser nada saludable.

Para mantenernos en el peso ideal hemos de adecu-ar nuestra dieta a nuestro estilo de vida, es decir tener en cuenta nuestro ritmo diario, la actividad que rea-lizamos, la cantidad de alimentos que ingerimos, etc.

Seguir una dieta mediterránea es una buena de-cisión pues, como ya sabemos, es una de las dietas más ricas, completas y variadas. Dieta que debere-mos acompañar siempre de la práctica de ejercicio que nos ayude a quemar calorías y cuide al máximo nuestra salud.

Cuando nos pasamos de peso y no podemos adelgazar solemos recurrir a dietas que prometen resultados maravillosos en poco tiempo. No es lo más recomendable.

Estas dietas milagro suelen ser poco saludables y, casi siempre, el peso que se pierde se recupera en poco tiempo.

Lo mejor que podemos hacer para intentar recu-perar nuestro peso ideal es consultar con un espe-cialista en nutrición, él nos aconsejará la dieta más adecuada.

“Cuando coma, un tercio de su estómago debe ser llenado con alimentos, otro tercio con agua y el resto dejarlo vacío.”

96 204 84 00 - 626 787 160

Page 21: L'Informador 574

8 de desembre 2012 21

L’escola infantil ninos de xàtiva, un projecte educatiu innovador de treball per competències emprenedores.

L’Escola Infantil NINOS ha definit un nou model educatiu per compe-tències emprenedores, amb l’acompa-nyament de la Unitat d’Educació Em-prenedora de Florida Universitària. El treball es va iniciar al mes de febrer amb l’objectiu de definir quines són les competències emprenedores que marquen l’estil de treball de les Esco-les Infantils NINOS.

Aquesta proposta innovadora converteix a l’Escola Infantil NI-NOSdeXàtiva enundels centrespionerseneldesenvolupamentdecompetènciesiesperitemprenedorperal’alumnatde0a3anys.Provad’això són els reconeixementsquea lo llargd’aquest anyhemrebut:PremiEmpresaCooperativa2012,PremialaGestióInnovadora2012ifinalistesalPremiCentreEduca-tiuEmprenedor.

Per a nosaltres aquest reconeixe-ment com Empresa Cooperativa, en el marc de l’Any Internacional del Co-operativisme, declarat per l’ONU, su-posa un gran estímul que ens fa con-tinuar amb més il · lusió apostant pel nostre model de treball”. “El reconei-xement com a finalistes en la categoria de Centre Educatiu Emprenedor, su-posa un reconeixement no només al nostre projecte educatiu, sinó que en l’etapa de primer cicle d’infantil, tam-bé es pot treballar a través de les com-petències i desenvolupar capacitats emprenedores en l’alumnat” ens co-menta María Gandía, Coordinadora de l’Escola Infantil NINOS de Xàtiva.

En el nostre model de treball per competències emprenedores fomen-ta entre el nostre alumnat la iniciati-va, la creativitat, l’actitud positiva, la gestió de les emocions i el treball en equip, entre d’altres valors emprene-dors. Oferim ferramentes per tindre més autonomia, capacitat de decisió i seguretat en el dia a dia, amb una actitud positiva, afectiva, resolutiva i

participativa, posant en valor el millor de cada persona.

LesnostrescinccompetènciesNI-NOSsón:

Jugar amb la imaginació: Crear lliurement, fent ús de diversos mate-rials, per afavorir la creativitat. Trans-formar l’espai a partir de l’experimen-tació i la manipulació mitjançant la música, la literatura i l’expressió cor-poral.

Viureambunsomriure: Fer les ac-tivitats de cada dia amb alegria avan-çant amb il · lusió. Trobar oportuni-

tats als Nous reptes. Valorar la part positiva del treball dels altres.

Pensarambelcos: Fer-se pregun-tes i buscar la solució confiant en un / a mateix / a. Ser flexible davant les diferents alternatives, assumint els riscos de forma autònoma per desco-brir les pròpies oportunitats.

Parlar amb les emocions: Fer créixer les paraules boniques ex-pressant de manera apropiada els sentiments. Resoldre conflictes en diferents situacions de manera res-pectuosa, sense por.

Crèixer convivint: Participar i col · laborar en les experiències de l’escola descobrint-la i respectant-la. Entendre l’entorn com a part de l’es-cola convidant les famílies i amics a unir-se a nosaltres. Entendre que tots / es som especials i únics i gau-dir de la diversitat.

La nostra proposta educativa es desenvolupa a través del que anome-nem “Mons”. Dins de cada “Món” es donen les condicions necessàries per al progressiu desenvolupament de les competències NINOS. Una ambien-tació motivadora i estimulant, espais càlids d’acollida, moments de sorpre-sa, espais de trobada que conviden als infants a explorar i manipular. Tot això amb una acurada selecció dels materials i del desenvolupament de les activitats.

L’Informador recomana…

Qué es el Software Libre

En este artículo pretendemos dejar claro el término “Software Libre” que últimamente tanto escuchamos en el mundo de la informática y más concretamente en los progra-mas que utilizamos.

El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, deberíamos pensar en libre como en libre expresión, no como en barra libre.

El software libre es una cuestión de la libertad de los usu-arios de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejo-rar el software. Más precisamente, se refiere a cuatro tipos de libertades para los usuarios del software:

La libertad de ejecutar el programa, para cualquier pro-pósito (libertad 0).

La libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambi-arlo para que haga lo que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo (libertad 2).

La libertad de mejorar el programa y publicar sus mejo-ras, y versiones modificadas en general, para que se beneficie toda la comunidad (libertad 3). El acceso al código fuente es una condición necesaria.

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas esas libertades. Software libre no significa software gratis, de-bería ser libre de redistribuir copias, tanto con o sin modifi-caciones, ya sea gratis o cobrando una tarifa por distribución, a cualquiera en cualquier parte. El ser libre de hacer estas cosas significa, entre otras cosas, que no tiene que pedir o pagar el permiso.

También debería tener la libertad de hacer modificaciones y usarlas en privado, en su propio trabajo u obra, sin siquiera mencionar que existen. Si publica sus cambios, no debería es-tar obligado a notificarlo a alguien en particular, o de alguna forma en particular.

La libertad de ejecutar el programa significa la libertad para cualquier tipo de persona u organización de usarlo en cualquier tipo de sistema de computación, para cualquier tipo de trabajo y propósito, sin estar obligado a comunicarlo a su programador, o alguna otra entidad específica. En esta libertad, el propósito de los usuarios es el que importa, no el propósito de los programadores. Como usuario es libre de ejecutar un programa para sus propósitos.

La libertad de redistribuir copias debe incluir las formas binarias o ejecutables del programa, así como el código fu-ente; tanto para las versiones modificadas como para las que no lo están.

Para que las libertades para realizar cambios y publicar ver-siones mejoradas, tengan sentido, debe tener acceso al códi-go fuente del programa. Por consiguiente, el acceso al códi-go fuente es una condición necesaria para el software libre.

Cuando se habla de software libre, es mejor evitar usar términos como regalar o gratuito, porque dichos términos implican que el asunto pasa por el precio, no por la libertad.

Para más información puede visitar la web de “Free Software Foundation, Inc. “

La copia y distribución de este artículo completo se permi-ten en cualquier medio, siempre que se mantenga esta nota.

L’Informador recomana…

Direcció:C/ Canals, 12 (junt al CCX) XàtivaTelèfon: 96 228 75 12Mail:[email protected]:www.escolesinfantilsninos.com

Baixada de l’Estació, 5Tel. 96 227 31 16

46800 XÀTIVA

Nueva temporada

Page 22: L'Informador 574

8 de desembre 201222

Por Laura Merino

VIAJES

• • • • •

PEPITA GRAU VIAJES & AVENTURA PUERTA SAN FRANCISCO, 10 XATIVA TELEFONO 96 228 70 90 [email protected] www.pepitagrauviajes.com

www.pepitagrauviajes.com

El Calaix

Por Ana Vicentehttp://filadosasientoocho.blogspot.com

CINEFILA 2 ASIENTO 8

Ser uno de los actores que más cobra de Ho-llywood no equivale a ser rentable para las pro-ductoras, y prueba de ello son Eddie Murphy, Katherine Heigl o Reese Witherspoon, según la revista Forbes.

La publicación ha realizado una lista en la que ha valora-do lo que cobró el actor o actriz por sus películas en los tres últimos años y lo que éstas recaudaron fi-nalmente en taquilla y Murphy es el primero en la lista ya que con sus dos últimos estrenos los estudios ganaron 2,30 dólares por cada dólar que pagaron al actor, un mal resultado según Forbes.

Le sigue en la lista la actriz Katherine Heigl, porque aunque haya alcanzado el éxito televisi-vo con su papel en 'Anatomía de Grey' en la gran pantalla, por cada dólar que le pagaron los estudi-os se embolsaron 3,40. Y la tercera actriz menos rentable es la oscarizada Reese Witherspoon, así la protagonista de 'En la cuerda floja' consigue re-cuperar 3,90 dólares por cada dólar que los estu-dios le pagan a ella.

La lista de Forbes la completan actores de la talla de Sandra Bullock, Nicolas Cage, Adam Sandler y Denzel Washington, entre otros. En el último puesto de las menos rentables aparece la protagonista de 'Sexo en nueva York', Sarah Jessi-ca Parker, que casi cuadripicla a Murphy en mar-gen de beneficios por sueldo cobrado.

Hui felicitem a…

Per a eixir en aquesta secció telefona’ns al Tel. 671 034 848

Des d’aquestes línies i en aquest espai de felicitacions volem felicitar a la nostra bona amiga Nieves Blesa, que dies enrere complia anys. La felicitació ens la fa arri-bar tota la família però especialment marit i fills que li desitgen que complisca molts més. Des d’aquest Setmanari ens adherim a aquesta felicitació. Felicitats!

Per Pablo Ferrer, cap de cuina

Rump-Steak de atún rojo sobre galleta de parmesano, emulsión de tartare y wasaby

La cocina esta se-mana nos propone el pescado crudo, para ello os he preparado

atún rojo, que tiene una carne firme y sabrosa. Este plato lo podemos elaborar también con solomillo de buey. Es un plato de fácil preparación y muy elegan-te en el plato. Espero que os salga bien.

Rump-steakdeatúnrojo:Ingredientes:-0.200 gr. de atún rojo

fresco, - 0.040 gr. de pepinillos, - 0.040 gr. de alcaparras, - la clara de 1 huevo duro, - 0.080 gr. de chalotas, sal, pimi-enta, - 0.100 dl. de aceite de oliva extra, - 0.035 dl. de vinagre de Jerez, - limón, - perejil picado.

Elaboración: cortar el atún en bru-noisse o sea lo mas pequeño que podáis, los demás elementos también (pepini-llos, clara, chalotas, alcaparras). Mez-clar el aceite y el vinagre, incorporar al atún, añadir los demás elementos y mezclar bien dejar reposar 1 hora.

GalletadeParmesano:Ingredientes: 0.250 gr. de mante-

quilla empomada, 0.250 gr. de harina, - 0.250 gr. de parmesano triturado, - 1 huevo.

Elaboración: mezclamos todo y ha-cemos una pasta, reposamos 2 horas, ponemos la pasta entre 2 papeles sulfu-rados y estiramos con el rodillo. Cor-tamos formas circulares o como quera-mos con ayuda de un cortapastas y hor-neamos a 160º, 5 – 7 minutos. Reservar.

Emulsióndetartare:Ingredientes:125 gr. de yema de hu-

evo, - 0.500 dl. de aceite de girasol, - 5 gr. de salsa Perry´s, - 5 gr. de tabasco, 5 gr. de vinagre de je-rez, 15 gr. de mos-taza de Dijon, - sal

E l abor a c i ón : mezclar todos los elementos como si fuese una mayo-

nesa, dejar una salsa con cuerpo.EmplateBueno ya esta solo nos queda el em-

plate para ello cojeremos un aro y co-locaremos el rump-steak, haremos unas líneas de emulsión y colocaremos la galleta adecuadamente, añadiremos encima del rump-steal una lágrima de wasaby. Espero que os haya gustado y ya sabéis que si lo queréis probar esta semana lo tendremos en nuestro menú degustación. Y no lo dudéis, las mejores comidas de empresa en

“el Gourmet del Socarrat”, infórmate.Un saludo

El Gourmet proposa…

Pasaje del León, Local 3XÀTIVA

Tel. 96 204 70 [email protected]

Page 23: L'Informador 574

8 de desembre 2012 23

ComosejuegaEl juego es muy simple: hay una cuadrícula de 81 cuadrados, divididos en 9 bloques de 9 cua-drados cada uno. Al-gunos de estos cuadra-dos ya vienen con una cifra escrita y el objeti-vo es rellenar los cua-drados vacíos de forma que los números del 1 al 9 aparezcan solamen-te una vez en cada fila horizontal, vertical y dentro de cada uno de los nueve bloques que forman la cuadrícula.

SUDOKU

BONOLOTODilluns, 3:

04 06 16 30 33 35 c.24 r.4

Dimarts, 4:02 03 06 12 16 49 c.36 r.7

Dimecres, 5:04 09 10 19 21 34 c.33 r.7

GORDODELA

PRIMITIVADiumenge, 2:

06 11 32 47 48r.5

LAPRIMITIVADissabte, 1:

06 19 22 24 30 31c.21 r.4

Dijous, 6:04 10 12 14 15 29

c.44 r.2

[email protected]

Tel./Fax 96 227 16 19C/ Dos Molins, 6

46800 XÀTIVA

ELSNÚMEROSDELASORT

FARMACIASDEGUARDIAENXÀTIVAyLACANALdeNAVARRÉS

DÍA FarmaciasXATIVA Dirección F.LACANAL

Dissabte, 8 Vicenta Campos C.Sants, 1 Enguera

Diumenge, 9 Amparo Quiles Pl.Mercat, 5 Enguera

Dilluns, 10 Rosalía Soler Pl.Sant Francesc, 4 Enguera

Dimarts, 11 Carmen Navarro Alb.Jaume I, 22 Bolbaite

Dimecres, 12 Fernando Richart Pl.la Bassa, 30 Chella

Dijous, 13 Josefina Ballester C.Germanies, 7 Anna

Divendres, 14 Manuel Casesnoves C.Vicent Boix, 7 Enguera

Hui visitem…

Pronóstico de la semana entrante:temperaturas suaves hasta el miercoles, donde se notará una bajada brusca del termometro. Sin lluvias de momento.

SÁBADO

DOMINGO

Temperaturas maximas sobre los 16°C, viento aponentado sin riesgo de precipitaciones

temperaturas sin cambio y misma tónica que el dia anterior

Madurita adinerada, busco sexo esporádico, yo te recojo. Gratifico. Tel. 689 400 748

L’ENIGMA DE LA SETMANA de la Costera

Se precisa peluqueraremitir currículum a

[email protected]

La Granja de la Costera celebra Santa Cecília en Constitució

Una vintena de músics han acompanyat la Santa en andes des dels locals de la Societat Musical al temple par-roquial, on s’ha oficiat una missa en el seu honor i alguns músics han interpretat una peça religiosa.

Seguidament, ha tingut lloc el concert, que comptava amb la col·laboració del grup de metalls “Costera Brass Quintet” en la primera part.

La Societat Músical de Santa Cecília de la Granja de la Costera, davall la batuta de l’albaidí Rafa Albert, ha interpre-tat les peces següents: Luchando (F. T. Ibáñez), La Revolto-sa (R. Chapí), A Trumpeter’s Lullaby (L. Anderson), Paisa-jes de la Reconquista (R. A. Ramis) i Copacabana (J. Meis).

Por Rafa Ballester

RESPOSTA DE L’ENIGMA DE LA SETMANA ANTERIOR:Jaime no te monyo

Tel. 96 227 28 67Gregorio Molina, 17

46800 XÀTIVAwww.librerialacostera.com

[email protected]

En un xicotet país, es fa el recompte de vots després de les eleccions. En total, 1050 ciutadans han acudit a les urnes. De les quatre llistes que es presentaven, els Verds han guanyat als Blaus per 70 vots, als Rojos per 120 vots i als Grocs per 160 vots. Quants vots ha obtingut cada llista?

LA BANDA DE TAMBORES DE LA COFRADÍA“LA DOLOROSA” COMIENZA LOS PREPARATIVOS

PARA LA PRÓXIMA SEMANA SANTA“El próximo sábado, para todos los interesados

en formar parte de la banda, a las 12 h. en la Parroquia del Carmen”

Page 24: L'Informador 574

IMPRESSIÓ: Sistemes Impressió de Llevant, S.A. Dipòsit Legal: V-4655-2001

L’Informador no s’indentifica, necessàriament, amb l’opinió dels seus col·laboradors ni anunciants.

EDITA: Setmanari Setabense S.L. Pol. Ind. Camí l’Estret, Nau 10 - 46800 XÀTIVAInformación y publicidad: Tel. 96 111 68 83

E-mail: [email protected] - [email protected]

Gerència: Cristobal Merino GrauMarketing i publicitat:

INAUGURAMOS HOY 8 DE DICIEMBRE

Antiguo “Duende del Sur”

607 166 144 / 657 870 087Poligono Industrial C - parcela 24

46800 JÁTIVA - Spain